Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Látková bilance kontaktní metamorfózy pelitických sedimentů Bělokarpatské jednotky

 

Marie Adamová

Zprávy o geologických výzkumech 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 7–8
Mapové listy: Strání (35-12)

Celý článek (PDF, 0.09 MB)