Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Shrnutí fytopaleontologických nálezů na významnějších lokalitách permokarbonu boskovické brázdy

 

Ivona Hykyšová-Šolcová

Zprávy o geologických výzkumech 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 42–44

Celý článek (PDF, 0.09 MB)