Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zpráva o kvarterních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Horní Stropnice

 

Oldřich Holásek