Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Korálové datování devonských vápenců na konicku (V. od Jevíčka) a u Leskovce (JJZ. od Horního Benešova)

 

Jindřich Hladil