Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Paleopedologický a kvartérně geologický výzkum ve Veselí n. Moravou

 

Pavel Havlíček, Libuše Smolíková