Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Žula v dolnovltavském údolí u Klecan

 

Ferry Fediuk

Zprávy o geologických výzkumech 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 24–25
Mapové listy: Praha (12-24)

Celý článek (PDF, 0.04 MB)