Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Sedimentárně petrografický výzkum předmagurské jednotky v Moravskoslezských Beskydech

 

Mojmír Eliáš