Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve

 

Lenka Hradecká