Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 52, 1, 2019

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Ferocolumbit z frakcionovaného P-bohatého turmalinického leukogranitu z vyderského plutonu na Šumavě
Vladimír Žáček, Radek Škoda, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 3–9
pdf (2.22 MB)

Znělcové a trachytové žíly na Huseni v Doupovských horách
Vladislav Rapprich, Zoltán Pécskay, Jan Matějů, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 11–16
pdf (7.45 MB)

Cysty dinoflagelát svrchního barremu až spodního aptu v tmavých pelitech jižního okraje lomu Kotouč u Štramberka (slezská jednotka, Západní Karpaty)
Eliška Jurková, Petr Skupien, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 27–33
pdf (7.16 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Nález kenozoické bazanitové žíly u Dvora Králové nad Labem
Vladislav Rapprich, Daniel Smutek, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 21–26
pdf (3.51 MB)

I - INFORMATIKA

Metodika prostorového modelování grafitového ložiska na základě přehodnocení archivních dat
Jan Jelínek, František Staněk, Radomír Grygar, Jan Franěk, Michal Poňavič, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 17–20
pdf (2.41 MB)