Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 52, 1, 2019

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Ferocolumbit z frakcionovaného P-bohatého turmalinického leukogranitu z vyderského plutonu na Šumavě
Vladimír Žáček, Radek Škoda, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 3–9
pdf (2.22 MB)