Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 54, 2, 2021

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Mobilita prvků vázaných v říčních sedimentech ovlivněných těžbou uhlí
Marcela Cahová, Eva Geršlová, Jan Kuta, ročník 54, číslo 2, 2021, str. 93–97
pdf (7.07 MB)