Zprávy o geologických výzkumech, 50, 2017

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Albitizovaný vulkanoklastický komplex z Padochova u Oslavan (boskovická brázda)
Jakub Jirásek, Dalibor Matýsek, Martin Sivek, ročník 50, 2017, str. 39–44
pdf (1.29 MB)

Nové poznatky k provenienci sedimentů kroměřížského souvrství
Michal Francírek, Slavomír Nehyba, ročník 50, 2017, str. 45–49
pdf (0.93 MB)

Nové poznatky o stratigrafii podslezské jednotky v jablunkovské brázdě: potok Kopytná
Miroslav Bubík, ročník 50, 2017, str. 51–56
pdf (1.41 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Příležitostné naleziště zkamenělin svrchního ordoviku (katianu) severně od Prahy – Dolních Počernic
Martin David, Filip Novotný, ročník 50, 2017, str. 33–37
pdf (0.88 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Posouzení stavebních opukových kvádrů z historického opevnění města Slaného
Petr Brotan, Miroslava Gregerová, ročník 50, 2017, str. 9–16
pdf (7.49 MB)

Geochemie a zirkonové U-Pb stáří derflického granodioritu z dyjského masivu
Martin Svojtka, Karel Breiter, Jana Ďurišová, Lukáš Ackerman, František Veselovský, Jaroslav Šmerda, ročník 50, 2017, str. 17–24
pdf (1.42 MB)

Změny chemického složení křemene během greisenizace, předběžné výsledky ze západních Krušných hor
Karel Breiter, Jana Ďurišová, Marek Dosbaba, ročník 50, 2017, str. 25–31
pdf (2.78 MB)

Variace radonu a dávkového příkonu na tektonických poruchách v sedimentárních horninách Českého masivu
Ivan Barnet, Michal Poňavič, Petra Pacherová, ročník 50, 2017, str. 57–63
pdf (0.78 MB)