Zprávy o geologických výzkumech, 51, 2, 2018

C - PALEONTOLOGIE

Nové zoopaleontologické nálezy v ploužnickém obzoru (pennsylvan) podkrkonošské pánve
Stanislav Štamberg, Martin Lapacík, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 103–106
pdf (4.02 MB)