Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 52, 2, 2019

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Nově identifikované pleistocenní maary v západních Čechách
Jan Hošek, Jan Valenta, Vladislav Rapprich, Tomáš Hroch, Veronika Turjaková, Petr Tábořík, Petr Pokorný, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 63–70
pdf (7.36 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Biostratigrafická a paleoenvironmentální interpretace mikrofosilií ze souvrství „Schneckengraben“ ve spodní skupině gosauské křídy v okolí Wörschach-Liezenu v Severních Vápencových Alpách
Harald Lobitzer, Marcela Svobodová, Lenka Hradecká, Lilian Švábenická, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 111–116
pdf (1.69 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Sideritové mikrokonkrece ze sedlové sloje č. 559 v DP Lazy (karvinské souvrství, česká část hornoslezské pánve)
Jakub Jirásek, Michal Osovský, Dalibor Matýsek, Tereza Kurková, Martin Sivek, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 105–110
pdf (2.73 MB)

Stopové prvky v lesních půdách Česka podle biogeochemického mapování a jejich vztah k horninovému podloží
Václav Procházka, Julie Sucharová, Ivan Suchara, Marie Holá, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 117–123
pdf (2.31 MB)