VaV Sbírky :: Projekt

Projekt

 

Cílem projektu je provést úplnou fyzickou revizi, katalogizaci a paleontologický výzkum některých starších autorských fondů z paleontologických kolekcí České geologické služby a získaná data začlenit do informačního systému České geologické služby. Zpracovávány budou kolekce M. Šnajdra, J. Vaňka, I. Chlupáče, B. Boučka a J. Soukupa a Č. Zahálky. Tento materiál je uložen a evidován formou kartoték jako doprovodná dokumentace ke kusům již přihlášeným do CES. Postupně probíhá jeho fyzická revize, odborné zpracování, moderní PC katalogizace a přihlašování do CES jako přírůstků (částečně je takto již zpracována kolekce M. Šnajdra). Cílem projektu je tedy zejména:

1)      Maximálně zhodnotit sbírkový materiál uložený v ČGS z hlediska studia vývoje diverzity života v geologické minulosti – výstup: 3-5 článků v recenzovaných cizojazyčných publikacích ročně (bude-li možno, alespoň jedna z nich by měla být v impaktovaném časopise),

2)     Získané výsledky prezentovat formou on-line výrazně upgradovaných aplikací Virtuální muzeum ČGS a Mapový server ČGS, přístupných veřejnosti na internetu. V závěru řešení projektu bude vytištěn katalog zpracovaného materiálu (v edici Práce České geologické služby). Zpracovaný materiál bude průběžně dávkově přihlašován do CES. Takto bude maximálně zajištěna ochrana materiálu i poskytování vybraných veřejných služeb vzdělávacích a výchovných nejširší veřejnosti (prostřednictvím informačního systému ČGS) jako účinného způsobu vytváření vztahu této společnosti k přírodnímu a kulturnímu bohatství České republiky v evropském kontextu, tím i rozvíjení zájmu na jeho udržení a rozvoji pro budoucí generace.

3) Použití řady metod konzervace a preparace v praxi, možný vývoj nových postupů, zejména užítím metodiky “airdent” (významné inovace budou publikovány).


© Česká geologická služba, 2008    Home | Webmaster | Mapa stránek | Virtuální muzeum | Interní info