Evropský geopark UNESCO Český ráj
Login

Mineralogie

  
    Minerály permokarbonských vulkanitů z lokalit Doubravice a Kozákov     
    Minerály z lokality Želechy list Lomnice Nad Popelkou     
    Sekundární minerály vulkanitů z lokality Studenec     
Ca-chabazit Ca-chabazit
pektolit pektolit
hydroxilapofylit hydroxilapofylit
Stránky hostují na serveru České geologické služby