VaV Biblio :: Projekt

Projekt

 

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření nové informační infrastruktury v oblasti věd o zemi. Tato infrastruktura vznikne využitím dat pro Registr informací o výsledcích (dále RIV) a další publikační činnosti pracovníků organizací zabývajících se vědami o Zemi. Propojení dosud samostatných databází umožní uživateli získat informace v jednotném informačním rozhraní. 

Myšlenka předkládaného projektu navazuje na pilotní aktivitu ČGS (vycházející ze zájmu geovědních organizací o geologickou bibliografii jako o významný informační zdroj) analyzovat možnosti propojení databází záznamů o publikační činnosti pracovníků geovědních organizací v ČR za účelem vytvoření národní geologické bibliografie. Tato analýza byla částečně řešena v rámci interního projektu ČGS: „Metodika sběru a distribuce dat o publikační činnosti pracovníků ČGS a od externích geovědních organizací a jejich využití pro geologickou bibliografii ČR“ v roce 2006. V rámci tohoto interního projektu byli vytipováni možní partneři pro následnou spolupráci a byla provedena úvodní analýza datových struktur. Takto získané výsledky budou v návrhu dále rozvedeny.

 

Historie

V důsledku růstu množství publikovaných prací se vědecká společnost soustavně potýká s problémem jak najít efektivně a rychle příslušné práce v oboru. Za tímto účelem byly a jsou vytvářeny různé soupisy děl a citační databáze. Jedním z nich je i Geologická bibliografie, která zpřístupňuje články publikované v geologických oborech. Speciální česká geologická bibliografie vznikla r. 1928, kdy začala vycházet v rámci Věstníku Státního geologického ústavu Československé republiky. Od roku 1945 do roku 1990 pak vychází samostatně pod názvem Mineralogicko-geologická bibliografie ČSR (ČSSR). Od r. 1991 je vydávána pod názvem Geologická bibliografie ČSFR (České republiky). V roce 1970 byla bibliografie doplněna o retrospektivu 1919-1927 a  byly vydány  3 svazky dodatků. Geologická bibliografie dříve zahrnovala veškerou publikační činnost v oboru geologických a příbuzných věd na území republiky. Bibliografové ČGS zpracovávali do článkové bibliografie i dokumenty v oboru uchovávané v jiných knihovnách (Univerzitní knihovna – dnes Národní  knihovna ČR, knihovna Národního  technického muzea, Přírodovědecká fakulta UK atd.).


Geologická bibliografie ČR z roku 1999.

V důsledku nárůstu množství publikovaných prací v oboru bohužel geologická bibliografie České republiky od roku 1990 zahrnuje pouze soupis prací domácích autorů zveřejněných v českých a zahraničních časopisech a knižních publikacích, práce zahraničních autorů o geologii Českého masívu a části Západních Karpat na území České republiky (do r. 1992 Československa) a navazujících území z dokumentů trvale uchovávaných v knihovně ČGS. Podle hrubých odhadů se jedná cca o 60 % celkové publikační aktivity v geovědních oborech v České republice.

Rozvoj  informačních technologií umožňuje tento nedostatek překonat, a to vytvořením nového národního  on-line informační systému, volně přístupného pomocí jednotného webového vyhledávacího rozhraní. Nová informační infrastruktura zahrnující práce v oboru geologických věd bude vytvořena na základě spolupráce organizací, které se zabývají vědami o Zemi v resortu i mimo něj.

 


© Česká geologická služba, 2007    Home | Webmaster | Mapa stránek | Knihovna ČGS | Interní info