VaV Biblio :: Aktuality

Aktuality

 

Nová vyhedávací aplikace GeoLib - prosinec 2010
Pod tímto odkazem naleznete vyhledávací aplikaci, která slouží na prohlížení zpracovaných dat.
Stručný ohled na rok 2008 a 2009

Detailnější informace o průběhu projektu naleznete v závěrečných zprávách.


 • Analýza a harmonizace interních dat (databáze knihovny a archivu ČGS) probíhá průběžně po celou dobu projektu.
 • Analýza externích dat z hlediska formátu, retrospektivy, aktualizace.
 • Analýza způsobu oběhu dat (centrální, distribuovaný, kombinace), zvážení kladů a záporů.
 • Diskuse s partnery a výběr centrálního systému.
 • Poptávkové řízení na hlavního dodavatele programátorských prací - proběhlo na půdě ČGS a vybrána byla firma Multidata s. r.o.
 • Popis systému a jeho funkcí.
 • Vybudování centrálního úložiště bibliografických záznamů, import první sady záznamů.
 • Vyžádání záznamů od partnerských organizací.
 • Popis importních a deduplikačních skriptů.
 • Vytvoření konverzních tabulek.
 • Import dalších sad bibliografických záznamů.
 • Ladění importních a deduplikačních skriptů na velkém množství záznamů.
 • Nové webové vyhledávání v databázích knihovny ČGS.
Roční závěrečné jednání

Na jednání 25.11.2009 byly diskutovány poznatky získané při porovnávání testovacího vzorku dat se zaměřením na filtrování diplicit a upgrade již existujících záznamů. Cílem schůzky bylo stanovení následného harmonogramu pro rok 2010 a sestavení závěrečné zprávy.

První schůzka řešitelů projektu VaV

Dne 5. 2. se uskutečnila první schůzka řešitelů projektu VaV Národní geologická bibliografie.

Prezentace Národní geovědní bibliografie
Prezentace databáze publikační aktivity ČGS GeoPub
Zápis z úvodního meetingu Národní geovědní bibliografie

© Česká geologická služba, 2007    Home | Webmaster | Mapa stránek | Knihovna ČGS | Interní info