Anglická vlaječka, English flag

Úvodní stránka > Česká stratigrafická komise > Status

Status České stratigrafické komise

Česká stratigrafická komise je nezávislou odbornou rozhodčí komisí pro otázky stratigrafie pod patronací České geologické služby – základního pracoviště pro regionálně geologický výzkum s celostátní působností.


© Česká stratigrafická komise, 2010    Úvodní stránka    Webmaster     Portál ČGS