Anglická vlaječka, English flag

Úvodní stránka > Česká stratigrafická komise > Pracovní skupiny

Pracovní skupiny

Na zasedání v únoru 2012 byl komisí odhlasován nový efektivnější model fungování komise prostřednictvím sedmi titulárních členů. Tito členové budou voleni členy příslušných pracovních skupin a při hlasování o usneseních komise budou zastupovat svou pracovní skupinu. Své titulární členy delegují tyto pracovní skupiny:

  • Pracovní skupina pro kvartér (vedoucí D. Nývlt)
  • Pracovní skupina pro terciér (zatím neustavena
  • Pracovní skupina pro křídu (zatím neustavena)
  • Pracovní skupina pro trias-juru (zatím neustavena)
  • Pracovní skupina pro perm-karbon (zatím neustavena)
  • Pracovní skupina pro kambrium-devon (zatím neustavena)
  • Pracovní skupina pro prekambrium (zatím neustavena)


© Česká stratigrafická komise, 2010    Úvodní stránka    Webmaster     Portál ČGS