Anglická vlaječka, English flag

Úvodní stránka

Stránka České stratigrafické komise byla zřízena s cílem:

  • podávat informace o komisi a jejích aktivitách
  • podávat informace o stratigrafii geologům i veřejnosti

Česká stratigrafická komise má již mnoholetou historii v minulosti spojenou především s jménem profesora Iva Chlupáče. Status komise vychází z „International stratigraphic guide“ (Salvador, 1994). Jejím posláním je dohlížet na respektování mezinárodního stratigrafického kódu a stratigrafického členění. Tam, kde regionální geologické zvláštnosti našeho území nedovolují použití mezinárodního stratigrafického členění, komise dohlíží na správné použití regionálního stratigrafického členění.


© Česká stratigrafická komise, 2010    Úvodní stránka    Webmaster     Portál ČGS