Školící programy projektu 667300 jsou povinné pro určené zaměstnance ČGS – pobočky Brno a Jeseník, včetně brněnského pracoviště Odboru informatiky.

Účastníky jednotlivých školení určuje ředitel pobočky Brno a vedoucí příslušných odborů po dohodě s vedoucí projektu a garantem projektu.

Po ukončení každého školícího programu bude jednotlivým účastníkům předán certifikát o jeho absolvování. Podmínkou pro získání certifikátu je minimální účast na školení 80 %.

V případě, že se určený zaměstnanec nemůže zúčastnit školení ve stanoveném termínu, je možné se domluvit na přesunu do jiné školící skupiny a na náhradním termínu (pouze v případech, kdy je školící program realizován ve více termínech).

V případě absence (pracovní neschopnost nebo dlouhodobá zahraniční služební cesta) je nutné tyto závažné důvody nepřítomnosti na školení neprodleně sdělit vedoucí projektu.

ŠKOLÍCÍ PROGRAMY

A - Odborné vzdělávání

A1 - Zahraniční odborné školení

A2 - Interní školení inovatiních metodik z A1

A3 - Odborný seminář

A4 - Výjezdní odborné školení

B - Řízení vědeckých týmů

C - Rozvoj týmové spolupráce (Teambuilding)

D - Rozvoj měkkých dovedností

D1 - Komunikace a řešení konfliktů

D2 - Odborná prezentace

D3 - Projektový management

D4 - Work life balance

E - Rozvoj týmu na podporu vzdělávání

E1 - Školení na podporu týmové spolupráce

E2 - Koučink týmu na podporu vzdělávání


© Česká geologická služba, 2009    Home | Webmaster | Mapa stránek | Interní info | Portál ČGS