Česká geologická služba
Pešek - Uhlonosné pánve
Úvodní stránka > Obsah
Česká geologická služba
Přihlášení

Obsah

Předmluva
Úvod
Svrchnopaleozoické uhlonosné pánve na území České republiky
  Pánve smíšeného typu
  Oblast moravskoslezská
   Česká část hornoslezské pánve
   Výskyty černouhelných slojí na jižní Moravě (němčičská pánev)
  Terestrické (limnické) pánve
  Oblast sudetských (lugických) pánví
   Česká část vnitrosudetské pánve
   Podkrkonošská pánev
   Mnichovohradišťská pánev
   Orlická pánev
  Oblast středočeských a západočeských pánví
  Svrchnopaleozoické relikty v Krušných horách
  Výskyt permokarbonu v příkopových propadlinách – tzv. brázdách
   Výskyty (relikty) permokarbonu v blanickém příkopu
   Boskovický příkop
   Svrchnopaleozoické výskyty v jihlavském příkopu
Cenomanská ložiska a výskyty hnědého uhlí
Terciérní pánve
  Podkrušnohorské pánve
   Severočeská (mostecká) pánev
   Sokolovská pánev
   Chebská pánev
  Hrádecká část žitavské pánve a uhlonosné relikty terciérních sedimentů v jejím okolí
  Jihočeské pánve
  Uhlonosné relikty ve Slezsku
   Ložisko Uhelná ve Slezsku
   Ložisko v severozápadním okolí Bernartic u Javorníku
   Ložisko u obce Dolní Životice jihozápadně od Opavy
   Výskyt sloje u obce Osoblahy
  Vídeňská pánev
  Relikty terciéru mimo okolí pánví
Závěry
Literatura
Rejstřík

Uhlonosné pánve - obsah v pdf

PDF, 202 kB