RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429220
zuzana.krejci@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

Zde vložte Váš text ......

Professional Experience

Zde vložte Váš text .....

Research Interests

Zde vložte Váš text .....

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Membership in Professional Societies

Zde vložte Váš text .....

Service to Scientific Community

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Selected Papers

Citace 1

Citace 2

Citace 3

Citace 4

 

Recent papers

Aichler, J. - Adamová, M. - Burianková, K. - Čurda, J. - Hanžl, P. - Holásek, O. - Hrouda, F. - Chlupáčová, M. - Krejčí, Z. - Kočandrle, J. - Macek, J. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Orel, P. - Pecina, V. - Šalanský, K. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-423 Libina. Výzkumná zpráva, 81 s

Aichler, J. - Kadlecová, R. - Krejčí, Z. (2007): Projekt VaV Hydro ČR50 - Zákonitosti interakce systému voda – hornina – krajina. Dostupné z URL http://www.geology.cz/vav-hydrocr50

Baldík, V. - Krejčí, Z. - Kunceová, E. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm, Geologická mapa odkrytá. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. - Novotný, R. - Gilíková, H. - Bubík, M. - Kryštofová, E. - Buriánek, D. - Krejčí, O. - Kolejka, V. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Janderková, J. - Kociánová, L. - Müller, P. - Krumlová, H. - Geršlová, E. - Kašpárek, M. - Kašperáková, D. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Havlín Nováková, D. - Otava, J. - Paleček, M. - Sedláček, J. Ing. - Švábenická, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. 169 s. MS Archiv ČGS Praha

Baldík, V. - Nývlt, D. - Novotný, R. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Krejčí, Z. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 122 s. – Česká geologická služba. Praha

Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Kunceová, E. – Novotný, R. – Nývlt, D. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Binko, R. – Čápová, D. – Čoupek, P. – Krejčí, Z. – Paleček, M. – Pospíšil, V. (2014): Konsolidace infrastruktury ČGS. – ARC Revue 3, září, 18-20. ISSN 1211-2135

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Koucká, L. – Jelének, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Svojsíková, J. – Müllerová, P. – Kryl, J. – Velímková, A. – Kadlecová, E. – Krejčíková, E. – Holeček J. – Králová, M. – Řihošek, J. – Kondrová, L. – Vajskebrová, M. – Tuhý, M. – Dostalík, M. – Paleček, M. – Štědrá, V. – Štrba, M. – Nohejlová, M. – Čurda, M. – Krejčí, Z. – Malík, J. – Soukup, J. – Karenová, A. – Roháč, J. – Aue, M. – Froňková, K. – Pacherová, P. – Zemková, M. – Mixa, P. – Hradecký, P. – Verner, K. (2019): Uspořádání Dne Země - dvoudenní akce seznamující s aktivitami ČGS pro školy a širokou veřejnost. ČGS Praha Klárov

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Třebínová, D. – Velímková, A. – Krejčí, Z. – Holeček J. – Koucká, L. – Kryl, J. – Kýhos, M. – Jelének, J. – Novotná, N. – Zelinková, T. – Řihošek, J. – Petáková, Z. – Peřestý, V. – Vajskebrová, M. – Nohejlová, M. – Kadlecová, E. – Froňková, K. – Pacherová, P. – Kondrová, L. – Krejčíková, E. – Štědrá, V. – Fifernová, M. – Zemková, M. – Fiferna, P. – Čurda, M. – Králová, M. – Malík, J. – Tuhý, M. – Polechová, M. – Aue, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Holečková, P. – Novotný, Z. – Štrba, M. – Sidorinová, T. – Němečková, H. – Kůrková, I. – Handl, M. – Soejono, I. – Dostalík, M. – Hájek, T. – Roháč, J. – Svítil, R. – Müllerová, P. – Svojsíková, J. – Soukup, J. – Šilhavý, L. (2022): Uspořádání Geologického dne pro veřejnost - dvoudenní akce seznamující s aktivitami ČGS pro školy a širokou veřejnost. Praha

Buriánek, D. - Bubík, M. - Franců, J. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Gilíková, H. - Janderková, J. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Kunceová, E. - Müller, P. - Otava, J. - Paleček, M. - Pecina, V. - Poul, I. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, Z. - Šrámek, J. - Petrová, P. - Verner, K. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. Závěrečná zpráva, 257 s. MS Česká geologická služba

Buriánek, D. - Hroch, T. - Verner, K. - Megerssa, L. - Martínek, K. - Yakob, M. - Haregot, A. - Janderková, J. - Šíma, J. - Kryštofová, E. - Valenta, J. - Tadesse, E. - Mosisa, A. - Dalke, G. - Legesse, F. - Assefa, G. - Pécskay, Z. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Explanatory notes to the thematic geoscientific maps of Ethiopia at a scale of 1 : 50 000, Map Sheet 0638-C2 Dila. neuveden. 103 s. – Czech Geological Survey. Prague

Buriánek, D. - Hroch, T. - Verner, K. - Megerssa, L. - Martínek, K. - Yakob, M. - Haregot, A. - Tadesse, E. - Mosisa, A. - Dalke, G. - Legesse, F. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Geological map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet Map Sheet 0638-C2 Dila. Set of Geoscience Maps of Ethiopia at Scale 1 : 50,000. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlín, A. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Poul, I. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. neuveden. 170 s. – Česká geologická služba. Praha

Buriánek, D. – Hanžl, P. – Večeřa, J. – Krejčí, Z. (2012c): Khundiin Gol area - Synoptic geochemical map. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Cháb, J. – Stráník, Z. – Krejčí, Z. (2009): Regionální geologické členění ČR 1:1 000 000. 1 s. MS Česká geologická služba, Brno

Fifernová, M. - Kondrová, L. - Krejčí, Z. (2009): Webové mapové služby poskytované Českou geologickou službou. 1 s. MS odbor 740

Fifernová, M. - Kondrová, L. - Krejčí, Z. - Tomas, R. (2007): Národní geologická mapová databáze. In Karel Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Fifernová, M. - Krejčí, Z. (2005): poster - Aplikace GEOINFO.

Fifernová, M. - Krejčí, Z. (2006): Rozvoj GIS a DPZ. 13.1.2006. Rohanov

Fifernová, M. - Krejčí, Z. - Tomas, R. (2006): GEOINFO - Web Map Application.

Fifernová, M. - Čoupek, P. - Pospíšil, V. - Krejčí, Z. - Kadlecová, R. (2008): Hydrogeologická rajonizace - www aplikace. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/website/hydro_rajony/

Hanžl, P. - Aichler, J. - Bolormaa, K. - Byambasuren, D. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Erban, V. - Gerdes, A. - Gilíková, H. - Holák, J. - Janoušek, V. - Kosmák, V. - Krejčí, Z. - Malec, J. - Mašek, D. - Maštera, L. - Metelka, V. - Novotný, Z. - Otava, J. - Rejchrt, M. - Rukavičková, L. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Táborský, Z. - Tsend-Ayush, D. - Valtr, V. - Večeřa, J. - Vít, J. (2007f): Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50). Zpráva ze zahraniční expedice, 376 s. MS Geological Information Centre, MRPAM, Ulaanbaatar

Hanžl, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Dolníček, Z. - Dvořák, I. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Hrdličková, K. - Kociánová, L. - Konečný, F. - Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Paleček, M. - Pecina, V. - Pecka, T. - Poul, I. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šrámek, J. - Tomanová Petrová, P. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever. Závěrečná zpráva, 188 s. MS Česká geologická služba

Hanžl, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Hrdličková, K. - Kociánová, L. - Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Pecka, T. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Hanžl, P. - Baldík, V. - Kociánová, L. - Krejčí, Z. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Tektonická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Hanžl, P. - Krejčí, Z. (2010): Nové postupy při tvorbě geologických map. 22.2.2010. ČGS, Praha Klárov

Hanžl, P. - Krejčí, Z. - Bat-Ulzii, D. - Bayanjargal, B. - Bayarkhangai, K. - Černý, M. - Fürych, V. - Gerel, O. - Holák, J. - Mergl, M. - Minjin, C. - Naranbaatar, T. - Otava, J. - Rejchrt, M. - Šourek, J. - Tsogerel, D. (2008): Geological map of the Trans-Altay Gobi 1 : 500 000. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Hanžl, P. - Krejčí, Z. - Vít, J. - Otava, J. - Novák, Z. - Stráník, Z. (1999): Geologická mapa Brna a okolí. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Paleolimnologica. Praha

Hanžl, P. - Melichar, R. - Buriánek, D. - Krejčí, Z. - Hrdličková, K. (2011): Geologická stavba Žďárských vrchů. In K. Verner, P. Budil, D. Buriánek: Sborník abstrakt, 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, s. 37. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 9788087487006

Hanžl, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Doležalová, Š. - Dušek, K. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Kycl, P. - Man, O. - Mašek, D. - Mixa, P. - Moravcová, O. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Petrová, A. - Rambousek, P. - Skácelová, Z. - Štěpánek, P. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2009d): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000. Praha. 36 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, ČGS-Geofond ČR

Hanžl, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Dolníček, Z. – Dvořák, I. – Fürychová, P. – Havlín, A. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2020a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever. Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 152 s. – Česká geologická služba. Praha

Hanžl, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Pecka, T. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2020b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, geologická mapa 24-324 Brno-sever. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Hanžl, P. – Battushig, A. – Guy, A. – Buriánek, D. – Lexa, O. – Schulmann, K. – Kunceová, E. – Hrdličková, K. – Janoušek, V. – Krejčí, Z. – Yiang, J. (2018): Geological map at a scale 1:500 000 along contacts of the Lake, Gobi-Altai and and Trans Altai Zones, map sheet L-47-V, SW Mongolia. In annonymous: Journal of Geological Issues, – National University of Mongolia, School of Arts and Sciences. Ulaanbaatar

Hanžl, P. – Battushig, A. – Hrdličková, K. – Guy, A. – Buriánek, D. – Lexa, O. – Schulmann, K. – Kunceová, E. – Janoušek, V. – Krejčí, Z. – Yiang, J. (2018): Geological map on the contact of the Lake, Gobi-Altai and Trans-Altai Zones at a scale 1 : 500,000. In Ondrej Lexa: Thermal and Mechanical Evolution of Collisional and Accretionary Orogens : international conference in honour of Karel Schulmann's 60th anniversary : CRUSTAMAN 2018 : conference abstracts volume : 31.8.-2.9.2018 Třešť, Czech Republic, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-939-4

Hanžl, P. – Buriánek, D. – Krejčí, Z. (2012b): Khundiin Gol area – Geological map. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Hanžl, P. – Guy, A. – Altanbaatar, B. – Lexa, O. – Krejčí, Z. – Otgonbator, D. – Schulmann, K. – Bold, U. – Turbold, S. (2021): Geological maps along the transect from the Lake Zone to the South Gobi Zone in SW Mongolia. In Emelia Spofforth-Jones: William Smith Meeting 19-21 October 2021 Geological mapping: of our world and others, – The Geological Society. Londýn

Hanžl, P. – Guy, A. – Battushig, A. – Lexa, O. – Schulmann, K. – Kunceová, E. – Hrdličková, K. – Buriánek, D. – Krejčí, Z. – Jiang, Y. – Otgonbator, D. (2019): Geology of the Gobi and Mongol Altai junction enhanced by gravity analysis: a key for understanding of the Mongolian Altaides. – Journal of Maps 16, 2, 98-107. ISSN 1744-5647. DOI 10.1080/17445647.2019.1700835

Hanžl, P. – Guy, A. – Battushig, A. – Lexa, O. – Schulmann, K. – Kunceová, E. – Hrdličková, K. – Janoušek, V. – Buriánek, D. – Krejčí, Z. – Jiang, Y. – Otgonbator, D. (2020): Geology of the Gobi and Mongol Altai junction enhanced by gravity analysis: a key for understanding of the Mongolian Altaides. – Journal of Maps 16, 2, 98-107. ISSN 1744-5647. DOI 10.1080/17445647.2019.1700835

Hanžl, P. – Krejčí, Z. – Battushig, A. – Lexa, O. – Buriánek, D. – Janoušek, V. – Schulmann, K. (2016): Geological map of the Sagsai Pluton at the scale 1:50,000 in the SE Mongolian Altai. In Rastislav Vojtko: CETEeG 2016, Predná Hora, Slovakia, April 28 – May 1, 2016, abstract volume, s. 34. – Comenius University in Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-223-4071-7

Hanžl, P. – Krejčí, Z. – Battushig, A. – Lexa, O. – Buriánek, D. – Janoušek, V. – Schulmann, K. – Jiang, Y. – Hrdličková, K. (2017): Geology of the Gobi Altai and Tseel terranes in the central part of the Sagsai River Watershed, SE Mongolian Altai. – Journal of Maps 13, 2, 270-275. ISSN 1744-5647. DOI 10.1080/17445647.2017.1297260

Hradecký, P. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Mrázová, Š. - Žáček, V. - Šebesta, J. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Novák, Z. - Mlčoch, B. - Baratoux, L. - Opletal, M. - Přichystal, A. - de Vries, B. v. - Strauch, W. - Ševčík, J. - Buitrago, N. - Mayorga, E. - Rizo, Z. - Navarro, M. - Tomas, R. - Krejčí, Z. (2008a): Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense. In Colegio de geologos Costa Rica: Programas y resúmenes de 9. Congreso Geológico de América central, s. 11. – neuveden. San José

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Opletal, M. - Rapprich, V. - Ševčík, J. - Tomas, R. - Vorel, T. - Zemková, M. - Zítová, E. - Krejčí, Z. - van Wyk de Vries, B. - Staník, E. - Novák, Z. - Baratoux, L. (2006): Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000.

Hrdličková, K. - Hanžl, P. - Krejčí, Z. (2007): Geologické mapování Mongolského Altaje v měřítku 1 : 50000 (Zamtyn Nuruu - 50). 1 s. MS MZLU Brno

Hroch, T. - Buriánek, D. - Verner, K. - Megerssa, L. - Martínek, K. - Yakob, M. - Haregot, A. - Tadesse, E. - Mosisa, A. - Dalke, G. - Legesse, F. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Geohazard map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-C2 Dila. neuveden. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Hroch, T. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Verner, K. - Martínek, K. - Yakob, M. - Ali, Y. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Geological map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-A2 Leku. neuveden. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Hroch, T. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Verner, K. - Martínek, K. - Yakob, M. - Ali, Y. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Valenta, J. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Geohazard map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-A2 Leku. neuveden. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Hroch, T. - Verner, K. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Gebremariyam, H. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Nisra, E. - Abateneh, B. - Valenta, J. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Geohazard map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0637-D3 Arba Minch. neuveden. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Hroch, T. - Verner, K. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Yakob, M. - Haregot, A. - Bewketu, H. - Mosisa, A. - Dalke, G. - Valenta, J. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Geohazard map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-D2 Mejo. neuveden. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Hudečková, E. – Kolejka, V. – Krejčí, Z. – Ambrozek, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2014): Aplikace Seismické profily. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/gisviewer/?mapProjectId=10000

Janderková, J. - Buriánek, D. - Verner, K. - Hroch, T. - Megerssa, L. - Martínek, K. - Yakob, M. - Haregot, A. - Tadesse, E. - Mosisa, A. - Dalke, G. - Legesse, F. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Soil map at a scale of 1 : 50,000, 0638-C2 Dila. Set of Geoscience Maps of Ethiopia at Scale 1 : 50,000. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Janderková, J. - Hroch, T. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Verner, K. - Martínek, K. - Yakob, M. - Ali, Y. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Soil map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-A2 Leku. Set of Geoscience Maps of Ethiopia at Scale 1 : 50,000. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Janderková, J. - Verner, K. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Hroch, T. - Gebremariyam, H. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Nisra, E. - Abateneh, B. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Soil map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0637-D3 Arba Minch. Set of Geoscience Maps of Ethiopia at Scale 1 : 50,000. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Janderková, J. - Verner, K. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Hroch, T. - Yakob, M. - Haregot, A. - Bewketu, H. - Mosisa, A. - Dalke, G. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Soil map at a scale of 1 : 50,000, 0638-D2 Mejo. Set of Geoscience Maps of Ethiopia at Scale 1 : 50,000. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Kadlecová, R. - Aichler, J. - Burda, J. - Fifernová, M. - Hrabánková, A. - Hrkal, Z. - Kněžek, M. - Kondrová, L. - Krejčí, Z. - Novotná, E. - Olmer, M. - Pavlíková, D. - Prchalová, H. - Špíčáková, L. - Úličný, D. (2007): Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice. 57 s. MS archiv České geologické služby, Ministerstvo životního prostředí ČR

Kadlecová, R. - Krejčí, Z. (2006): Hydrogeologická rajonizace 2005. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 176-179. ISSN 0514-8057

Kondrová, L. - Fifernová, M. - Krejčí, Z. - Čejchanová, A. - Neubertová, H. (2007): Geological Mapping of the Czech Republic - poster. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. - Fifernová, M. - Krejčí, Z. - Čejchanová, A. - Neubertová, H. (2007): Geologické mapování České republiky - poster. 1 s. MS Odbor 740

Kondrová, L. - Krejčí, Z. (2009): Tvorba informačního systému. 19.10.2009. Sedmihorky

Kondrová, L. - Krejčí, Z. (2009): Tvorba informačního systému. In Lilian Švábenická, Jan Prostředník, Vladislav Rapprich, Tomáš Řídkošil: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis, svazek 4. s. 62-67. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-254-6150-1

Kondrová, L. - Krejčí, Z. - Skácelová, Z. - Binko, R. - Ambrozek, V. - Kycl, P. (2011): Geological Data and its Application for Life - poster. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. - Čoupek, P. - Krejčí, Z. - Pospíšil, V. - Tomas, R. (2010): Mapové služby pro projekt OneGeology-Europe - poster. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. - Čápová, D. - Fifernová, M. - Krejčí, Z. - Tomas, R. (2009): Úloha informatiky v mezinárodních aktivitách České geologické služby - poster. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. - Čápová, D. - Fifernová, M. - Krejčí, Z. - Tomas, R. (2010): Role of Informatics in the International Activities of the Czech Geological Survey. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. (2012): Geoinformační systém pro Geopark Český ráj. 27.1.2012. Turnov

Kondrová, L. – Krejčí, Z. (2012): Česká geologická služba v zahraničí - poster. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. – Krejčí, Z. (2015): GEOCR3D - Geology of the Czech Republic in 3D - poster. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. – Krejčí, Z. (2015): GEOČR3D - Geologie ČR ve 3D - poster. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. – Krejčí, Z. (2017a): Využití GIS v České geologické službě. In M. Báčová, M. Bauer, J. Cajthaml, P. Kavka, J. Havlíček, L. Weyskrabová: GIS a životní prostředí 2017 - sborník abstraktů, – České vysoké učení technické v Praze. Praha. ISBN 978-80-01-06129-9

Kondrová, L. – Krejčí, Z. (2017b): Využití GIS v České geologické službě. 30.5. 2017, konference GIS a životní prostředí 2017. Karlov u Josefova Dolu

Kondrová, L. – Krejčí, Z. – Binko, R. (2014): Geo-informace pro každého. 18.9.2014. Břevnovský klášter, oslava 95 let ČGS

Kondrová, L. – Krejčí, Z. – Holečková, P. – Svítil, R. (2021): Sekce 'Přístupy k datům' na intranetu ČGS. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/interni/data

Kondrová, L. – Krejčí, Z. – Kociánová, L. – Čížek, D. – Karenová, J. (2014): Školení ArcGIS pro začátečníky. 2 dvoudenní odborná školení; tištěné a digitální materiály. Odbor informačních systémů, ČGS Praha

Kondrová, L. – Krejčí, Z. – Paleček, M. – Man, O. (2019): Geologické mapy online - poster. 1 s. MS odbor 720

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Čoupek, P. (2015b): Mente et Malleo et INSPIRE - 95 years with geological data, 7 years with INSPIRE at the Czech Geological Survey. 27.5. 2015. INSPIRE Geospatial World Forum 2015, Lisbon Congress Centre, Portugalsko

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Paleček, M. – Krejčí, Z. – Štrupl, V. (2019): Geovědní informace do každé rodiny!. 17.10. 2019. Národní muzeum, Praha

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. (2013a): EU officers INSPIRE to use metadata Case study from the Czech Geological Survey. In Joint Research Centre, European Commission: INSPIRE Conference 2013: The Green Renaissance, s. 14-15. – Joint Research Centre, European Commission. Florence

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. – Karbušická, S. (2013b): EU officers INSPIRE to use metadata, Case study from the Czech Geological Survey. 1 s. MS Česká geologická služba Praha

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. – Karbušická, S. (2013b): Inspirováni INSPIREm k využití metadat, Případová studie z České geologické služby. 1 s. MS Česká geologická služba Praha

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Čoupek, P. – Krejčí, Z. (2015a): Mente et Malleo et INSPIRE - 95 years with geological data, 7 years with INSPIRE at the Czech Geological Survey. In Joint Research Centre: INSPIRE Geospatial World Forum 2015 Proceedings online, http://geospatialworldforum.org/speaker/bio-abstratct.asp?id=gwf2015A230, s. 1. – European Commission & Geospatial media + communications; . Lisboa

Kondrová, L. – Paleček, M. – Krejčí, Z. – Kociánová, L. (2016): REPP-CO2: Project Information system (Geodatabase). 8.11.2016. Praha, Masarykova kolej

Kopačková, V. - Krejčí, Z. (2005): Stáž pana Pan Wei - GIS a DPZ, aplikace metodiky využití na oblast technologie nakládání s radioaktivními odpady. 7 týdnů. spolupráce s IAEA Viden

Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Čápová, D. - Sedláček, J. (2006): Sesuvy a skalní řícení v ČR, přehledná mapa 1:1 000 000. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Krejčí, O. - Kycl, P. - Baroň, I. - Šikula, J. - Čoupek, P. - Moravcová, O. - Petrová, V. - Krejčí, Z. - Zemková, M. - Kašperáková, D. - Rybář, J. - Kirchner, K. - Klimeš, J. - Hubatka, F. - Nešvara, P. - Sekyra, Z. - Bíl, M. - Bílová, M. (2008): Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh. Závěrečná zpráva, 114 s. MS Česká geologická služba Brno, Praha

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Kociánová, L. – Krejčí, V. – Krejčí, Z. – Pesl, V. – Švábenická, L. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa. Základní geologické mapování ČR 1:25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Kociánová, L. – Krejčí, V. – Krejčí, Z. – Pesl, V. – Švábenická, L. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka Geologická mapa. neuvedena. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Kunceová, E. – Pesl, V. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Geologická mapa odkrytá. Základní geologické mapování ČR 1 : 25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Krejčí, V. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Paleček, M. (2012d): Základní geologická mapa 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa geodynamických jevů. Základní geologické mapování ČR 1 : 25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Krejčí, Z. (2005): Geologický informační systém. Internet ve státní správě a samosprávě, s. 104-105. – Computer Design Studio. Hradec Králové

Krejčí, Z. (2005): Internet mapový server České geologické služby. Sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 64. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-653-5

Krejčí, Z. (2005): Školení mongolských pracovníků MRAM, zpracování geovědních dat od vložení do systému po jejich prezentaci na mapvém serveru. 3 týdny. Brno

Krejčí, Z. (2006): Data delivery - CGS Map server. 27.9.2006. Geological Information Centre, Ulaanbaatar

Krejčí, Z. (2006): GEOCR25 - Geodatabase of geoscientific data gathered within the geological mapping at the scale of 1:25,000, from digital field collection of data to the knowledge based system. 10.10.2006. ČGS, Praha

Krejčí, Z. (2006): Geological maps - digital cartography for the staff of GIS department of the Geological Investigation Centre (ArcGIS 9.1). 18.-22.9. 2006, 28.9. 2006. Geological Information Centre, Ulaanbaatar

Krejčí, Z. (2006): Informační systémy v ČGS. 16.1.2006. Rohanov

Krejčí, Z. (2006): Introduction to GIS for geologists. 12.-15.9.2006, 25.9.2006, 28.9. 2006. Geological Information Centre, Ulaanbaatar

Krejčí, Z. (2007a): Informatics in the Czech Geological Survey. 18.5.2007. Masarykova Univerzita, Brno

Krejčí, Z. (2008): GIS v geologických vědách. jarní semestr. MASARYKOVA UNIVERZITA Brno, Přírodovědecká fakulta

Krejčí, Z. (2009): Informatika v ČGS; Národní geologická mapová databáze, tvorba map, kartografie. ČGS, pobočka Leitnerova 22, Brno

Krejčí, Z. (2012): National system of monitoring, registering and prediction of ground instabilities in the Czech Republic (REGIN). In Australian Geosciences Council: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012, s. 1586. – Australian Geosciences Council. Brisbane. ISBN 978-0-646-57800-2

Krejčí, Z. (2017): Kartografická produkce České geologické služby. 24.10.2017. Přírodovědecká fakulta UPOL, Katedra geoinformatiky

Krejčí, Z. - Binko, R. - Hájek, P. - Klimeš, J. - Kycl, P. - Metelka, V. - Pospíšil, V. - Martínek, K. (2011): Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 – projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Závěrečná zpráva, 33 s. MS MS Archiv ČGS

Krejčí, Z. - Fifernová, M. - Klimeš, J. - Kycl, P. - Krejčí, O. - Krejčí, V. - Šikula, J. - Moravcová, O. (2011r): Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat. Praha. Archiv ČGS, Klárov 3, Praha;Odbor ochrany horninového a půdního prostředí MŽP; Knihovna MŽP; Odbor politiky životního prostředí MŽP

Krejčí, Z. - Fifernová, M. - Kondrová, L. - Kuttelwascher, R. - Hudec, V. (2009): Rozvoj podnikového GIS - budování národní geologické mapové databázev ČGS. In Iva Hamerská: Sborník příspěvků, 18. konference GIS ESRI v ČR, s. 57-60. – ARCDATA PRAHA, s.r.o. Praha. ISBN 978–80–904450–1–7

Krejčí, Z. - Hanžl, P. (2006): Geoscience data management - Mongolian Altay Project. In Vernadsky SGM RAS: 3rd International Conference GIS in Geology, Extended Abstracts, s. 33-35. – Russian-French Metallogenic Laboratory. Moskva. ISBN 5-9900765-1-7

Krejčí, Z. - Hanžl, P. (2007): Projekt geologického mapování Mongolského Altaje - informační systém, kartografické zpracování. In Hamerská I: Sborník 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR, s. 81-84. – ArcData Praha, s.r.o. Praha. ISBN 978-80-254-0299-3

Krejčí, Z. - Hanžl, P. (2007b): Set of structural maps ZN-50. Neuveden. 3 s. – Česká geologická služba. Brno

Krejčí, Z. - Hanžl, P. (2007e): Set of geological maps ZN-50. Neuveden. 22 s. – Česká geologická služba. Brno

Krejčí, Z. - Hanžl, P. (2007h): Geoscience Data Management - Mongolian Altay Project. 30.5.2007. Ulaanbaatar, Mongolia

Krejčí, Z. - Hanžl, P. - Aichler, J. - Rukavičková, L. (2007g): Information system and geoscience data management - Zamtyn Nuruu - 50. 25. 05. 2007. Ulaanbaatar, Mongolia

Krejčí, Z. - Hanžl, P. - Aichler, J. - Rukavičková, L. - Metelka, V. (2007a): Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému, příklad projektu Zamtyn Nuruu-50. In Karel Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Krejčí, Z. - Hanžl, P. - Aichler, J. - Rukavičková, L. - Metelka, V. - Kondrová, L. - Klímová, M. (2008): Geological and Thematic Maps as Products of the Information System of the Project Zamtyn Nuruu 50. 1 s. MS Útvar informatiky

Krejčí, Z. - Hanžl, P. - Hrdličková, K. - Kondrová, L. - Klímová, M. (2008): Geological Map of the Trans-Altay Gobi - poster. 1 s. MS odbor 740

Krejčí, Z. - Hanžl, P. - Hrdličková, K. - Kondrová, L. - Klímová, M. (2008): Geologická mapa Zaaltajské Gobi 1:500 000 - poster. 1 s. MS odbor 740

Krejčí, Z. - Hanžl, P. - Tomas, R. (2009): Geologické mapy - od papíru k informačnímu systému. – Vesmír

Krejčí, Z. - Karenová, J. - Kociánová, L. - Kondrová, L. - Fifernová, M. - Ambrozek, V. - Čoupek, P. - Pospíšil, V. - Binko, R. - Vejrová, L. - Poulová, D. - Hanžl, P. - Rukavičková, L. - Kuttelwascher, R. (2009): TVORBA GEOČR25 – GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR. Závěrečná zpráva, 119 s. MS MS archiv ČGS

Krejčí, Z. - Kondrová, L. - Hanžl, P. (2007c): Geovědní informační systém oblasti Žďárských vrchů. Brno. Centrální datový server České geologické služby

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Hanžl, P. - Aichler, J. - Rukavičková, L. - Večeřa, J. (2007f): Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje. Brno. Informační systém předán mongolskému partnerovi, jeho kopie uložena v archivu ČGS

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Karenová, J. - Vejrová, L. - Kondrová, L. - Žáček, V. - Kycl, P. - Mixa, P. (2010): Geological Mapping of Costa Rica. 1 s. MS odbor 740

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011a): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ JIHOČESKÝ. Neuveden. 6 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011b): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ. Neuveden. 24 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011c): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ KARLOVARSKÝ. Neuveden. 10 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011d): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ. Neuveden. 22 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011e): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ LIBERECKÝ. Neuveden. 14 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011f): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ. Neuveden. 18 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011g): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ OLOMOUCKÝ. Neuveden. 16 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011h): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PARDUBICKÝ. Neuveden. 17 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011i): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PLZEŇSKÝ. Neuveden. 11 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011j): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PRAHA. Neuveden. 5 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011k): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ STŘEDOČESKÝ. Neuveden. 24 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011l): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ ÚSTECKÝ. Neuveden. 20 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011m): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ VYSOČINA. Neuveden. 7 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011n): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ ZLÍNSKÝ. Neuveden. 17 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Moravcová, O. - Ambrozek, V. - Binko, R. - Čížek, D. - Čoupek, P. - Klimeš, J. - Hájek, P. - Kycl, P. - Martínek, K. - Metelka, V. (2011b): Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Závěrečná zpráva, 229 s. MS MS Archiv ČGS

Krejčí, Z. - Moravcová, O. - Šikula, J. - Kycl, P. - Fifernová, M. - Klimeš, J. - Metelka, V. - Martínek, K. - Krejčí, O. - Ambrozek, V. - Čoupek, P. - Petrová, V. - Zemková, M. - Sedláček, J. Ing. - Binko, R. - Neubertová, H. - Svítil, R. (2009): VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Závěrečná zpráva, 105 s. MS MS archiv ČGS

Krejčí, Z. - Pospíšil, V. - Paleček, M. - Čížek, D. - Kycl, P. - Martínek, K. - Klimeš, J. - Metelka, V. - Hájek, P. - Smyčková, L. (2011o): webová aplikace 'Svahové nestability'. Praha. Dostupné z URL http://maps.geology.cz/svahove-nestability

Krejčí, Z. - Rukavičková, L. (2007): Set of hydrogeochemical maps ZN-50. ZN-50. 6 s. – Česká geologická služba. Brno

Krejčí, Z. - Tomas, R. (2006): Technologie a metodika tisku velkoplošných map. Česká geologická služba

Krejčí, Z. - Tomas, R. (2008): Informační systém a Portál České geologické služby. 25.8.2008. Setkání ICT pracovníků resortu MŽP, Kouty

Krejčí, Z. - Tomas, R. (2008): Monitoring a reporting – současný stav v ČGS v. požadavky INSPIRE. 21.4.2008. Ministerstvo vnitra ČR

Krejčí, Z. - Tomas, R. (2008): Web Services v České geologické službě. 4.2.2008. Praha, Ministerstvo životního prostředí

Krejčí, Z. - Tomas, R. - Binko, R. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fárová, K. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Karenová, J. - Klímová, M. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Sidorinová, T. - Skarková, H. (2008): THE GIS/DB AND REMOTE SENSING TRAINING COURSE FOR THE IRAQ GEOLOGICAL SURVEY. 6.-17.10.2008. ČGS Klárov, Praha

Krejčí, Z. - Šikula, J. - Ambrozek, V. - Binko, R. - Čížek, D. - Čoupek, P. - Klimeš, J. - Krejčí, O. - Kycl, P. - Martínek, K. - Metelka, V. (2010): Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 – projekt VaVSP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Závěrečná zpráva, 42 s. MS MS Archiv ČGS

Krejčí, Z. - Čoupek, P. - Pospíšil, V. - Meduňová, K. - Binko, R. - Binko, L. - Zelinová, K. - Enöklová, A. - Svítil, R. - Neubertová, H. (2011p): Webová aplikace pro přístup k dokumentům uloženým v Archivu svahových nestabilit ČGS. Praha. Dostupné z URL http://sesuvy.geology.cz/archiv_sn

Krejčí, Z. – Fifernová, M. – Kondrová, L. – Moravcová, O. – Čoupek, P. (2009): Moderní přístup ke geoinformacím. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 110-111. – Štátny geologický ústav Dionýza Štůra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Krejčí, Z. – Moravcová, O. – Tomas, R. – Fifernová, M. (2009): Portál geohazardů - využití mapových služeb. In Iva Hamerská: Sborník příspěvků, 18. konference GIS ESRI v ČR, s. 46-49. – ARCDATA PRAHA, s.r.o. Praha. ISBN 978–80–904450–1–7

Krejčí, Z. – Paleček, M. – Pospíšil, V. (v tisku): MAPOVÝ SERVER ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY. – Vesmír

Krejčí, Z. – Paleček, M. – Čoupek, P. – Kondrová, L. (2014): Národní geologická databáze České republiky - poster. 1 s. MS Česká geologická služba, odbor 740, Brno

Krejčí, Z. – Pospíšil, V. – Paleček, M. – Kycl, P. – Čížek, D. (2013): web application 'Ground Instabilities'. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/index_EN.html?config=config_EN.xml

Krejčí, Z. – Shánělec, V. (2014): Základní data v české geologii. In Maděra P: Výroční zpráva České geologické služby 2013, s. 66-68. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-860-1

Krentz, O. - Kozdrój, W. - Opletal, M. - Martínek, K. - Walter, H. - Brause, H. - Hoth, K. - Cymerman, Z. - Mrázová, Š. - Tomas, R. - Krejčí, Z. - Reimann, T. - Zemková, M. - Paderewska, C. - Czerska, E. (2005): Geological Map Lausitz - Jizera - Karkonosze (without Cenozoic sediments) 1 : 100 000. CD-ROM. Česká geologická služba, Sachsisches Landesamt fur Umwelt und Geologie, Panstwowy Instytut Geologiczny

Kryštofová, E. – Rukavičková, L. – Krejčí, Z. (2014): Metodický pokyn pro tvorbu hydrogeologických map ČR 1 : 25 000. In Datel, J. V., Hauerová, J., Novotný, J: Sborník příspěvků XIV. Hydrogeologického kongresu Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a Výzvy; Sborník příspěvků II. Inženýrskogeologického kongresu Role inženýrského geologa v současnosti. – Technická univerzita v Liberci, s. 58-62. – Technická univerzita v Liberci, Česká asociace hydrogeologů, Česká asociace inženýrských geologů. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

Kujal, R. – Hudečková, E. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012g): Aplikace Geofyzikální prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=18

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012a): Aplikace Vlivy důlní činnosti. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=1

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012b): Aplikace Báňské mapy. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=2

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012c): Aplikace Oznámená důlní díla. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=3

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012d): Aplikace Vrtná prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=4

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012e): GIS aplikace Surovinový informační systém. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=5

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012f): Aplikace Údaje o území. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=6

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012h): Aplikace Geochemická prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=19

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012i): Aplikace Hydrogeologická prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=20

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012j): Webová mapová služba Vlivy důlní činnosti. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012k): Webová mapová služba Báňské mapy. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012l): Webová mapová služba Oznámená důlní díla. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012m): Webová mapová služba Vrtná prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012n): Webová mapová služba Surovinový informační systém. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012o): Webová mapová služba Údaje o území. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013a): Map Application Borehole Surveys. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=15&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013b): Map Application Mineral Information System. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=13&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013c): Map Application Territory Data. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=14&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013d): Map Application Mining Impacts. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=10&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013e): Map Application Mining Maps. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=11&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013f): Map Application Reported Mine Workings. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=12&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013g): Web map service for the Map of Reported Mine Workings. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013h): Web map service for the Map of Historical Mining Maps. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013i): Web map service for the Map of Mining Impacts. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013j): Web map service for the Map of Territory Data. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013k): Web map service for the Map of Mineral Information System. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013l): Web map service for the Map of Borehole Surveys. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Sedláček, J. Ing. – Kramolišová, P. – Kachlíková, R. – Binko, R. – Jelenová, M. – Krejčí, Z. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Kondrová, L. (2013): GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací. Závěrečná zpráva, 5 s. MS Česká geologická služba, Praha

Moravcová, O. - Bokr, P. - Binko, R. - Budil, P. - Čoupek, P. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Sidorinová, T. - Skarková, H. (2008): Datové zdroje a metainformační systém ČGS. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Archiv ČGS

Moravcová, O. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Sidorinová, T. - Čoupek, P. - Bokr, P. - Skarková, H. - Budil, P. - Binko, R. (2007): Datové zdroje a metainformační systém ČGS, roční zpráva o řešení projektu 3405. Závěrečná zpráva, 34 s. MS manager projektu

Moravcová, O. - Krejčí, Z. - Sidorinová, T. - Gürtlerová, P. - Budil, P. - Bokr, P. - Skarková, H. - Čoupek, P. (2009): Datové zdroje a metainformační systém ČGS, Roční zpráva o řešení interního projektu ČGS 340500 v roce 2008. Závěrečná zpráva, 19 s. MS Archiv ČGS, Klárov

Moravcová, O. - Čoupek, P. - Fifernová, M. - Kašperáková, D. - Krejčí, Z. - Kycl, P. - Metelka, V. - Petrová, V. - Šikula, J. - Škuta, S. - Zemková, M. (2009): Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS. In Ivo Baroň, Jan Klimeš: Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně, s. _. – Občanské sdružení 'Svahovky', ČGS, ÚSMH AVČR. Vsetín. ISBN _

Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kafka, Š. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. – Karbušická, S. (2013): Metadatový katalog ČGS - prohlížecí a vyhledavací aplikace. Praha. Dostupné z URL http://micka.geology.cz

Moravcová, O. – Svítil, R. – Kondrová, L. – Krejčí, Z. – Kramolišová, P. (2019): Rozcestník datových zdrojů ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/geodata

Mrázová, Š. – Buda, J. – Franěk, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Poňavič, M. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Účelová mapa nerostných surovin, surovina grafit, 1 : 200 000, 32 - České Budějovice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Jelínek, J. – Vít, J. – Hroch, T. – Havlín, A. – Jelének, J. – Skácelová, Z. – Hadacz, R. – Mixa, P. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Hlávka, D. – Hrdličková, K. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Krejčí, Z. – Paleček, M. – Králová, M. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. – Rukavičková, L. – Šebesta, J. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy - etapová zpráva, II. etapa. 225 s. MS Česká geologická služba, Archiv

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Králová, M. – Vít, J. – Kůrková, I. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Jelének, J. – Mixa, P. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Hadacz, R. – Skácelová, Z. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Hlávka, D. – Hrdličková, K. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy – etapová zpráva I. etapa. 161 s. MS archiv ČGS

Novotná, J. – Králová, M. – Vít, J. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Řihošek, J. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Mixa, P. – Jelének, J. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Hlávka, D. – Nahodilová, R. – Vacek, F. – Vodrážka, R. – Žáčková, E. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6320 Krystalinikum v povodí střední Vltavy - etapová zpráva, I. etapa. 168 s. MS Archiv ČGS

Novotná, J. – Kůrková, I. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Havlín, A. – Hroch, T. – Vít, J. – Skácelová, Z. – Hadacz, R. – Kryštofová, E. – Mixa, P. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Koucká, L. – Králová, M. – Krejčí, Z. – Lamačová, A. – Nahodilová, R. – Paleček, M. – Rukavičková, L. – Štědrá, V. – Vodrážka, R. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6531 Kutnohorské krystalinikum - etapová zpráva, II. etapa. 155 s. MS Archiv ČGS

Novotná, J. – Kůrková, I. – Králová, M. – Vít, J. – Kryštofová, E. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Jelének, J. – Mixa, P. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Herrmann, Z. – Nahodilová, R. – Uhrová, L. – Hlávka, D. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6531 Kutnohorské krystalinikum – etapová zpráva I. etapa. 131 s. MS Archiv ČGS Praha

Novotná, J. – Rukavičková, L. – Žáčková, E. – Řihošek, J. – Králová, M. – Hroch, T. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Skácelová, Z. – Vacek, F. – Pertoldová, J. – Kůrková, I. – Kryštofová, E. – Hadacz, R. – Havlín, A. – Vít, J. – Lamačová, A. – Lojka, R. – Šebesta, J. – Radoměřský, T. – Čejková, B. – Bůzek, F. – Paleček, M. – Mixa, P. – Krejčí, Z. – Grundloch, J. – Hrazdíra, P. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6320 Krystalinikum v povodí střední Vltavy - etapová zpráva, II. etapa. 122 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Novotný, R. - Krejčí, Z. - Kunceová, E. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí, Geologická mapa odkrytá. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Nývlt, D. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Krejčí, Z. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Krejčí, Z. – Nývlt, D. – Kunceová, E. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-142 Valašské Meziříčí. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Paleček, M. - Pospíšil, V. - Skarková, H. - Dudíková Schulmannová, B. - Krejčí, Z. (2012): Aplikace Dekorační kameny. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/dekoracni_kameny/

Paleček, M. - Pospíšil, V. - Skarková, H. - Dudíková Schulmannová, B. - Krejčí, Z. (2013): Application Decorative stones. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/dekoracni_kameny/index_EN.html?config=config_EN.xml

Paleček, M. – Krejčí, Z. – Pospíšil, V. (2012): Aplikace Geologická mapa 1 : 25 000. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/geocr_25/

Paleček, M. – Krejčí, Z. – Pospíšil, V. (2013): Application Geological map 1 : 25 000. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/geocr_25/index_EN.html?config=config_EN.xml

Paleček, M. – Krejčí, Z. – Pospíšil, V. (2017): Geovědní mapy 1 : 500 000. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/geocr500

Paleček, M. – Krejčí, Z. – Pospíšil, V. (2019): Geological map 1 : 500,000. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/geological_map500/?locale=en

Paleček, M. – Krejčí, Z. – Pospíšil, V. – Hanžl, P. (2017): Mapová aplikace Geovědní mapy 1 : 50 000. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/geocr50/

Paleček, M. – Majer, V. – Krejčí, Z. – Pospíšil, V. (2019): Chemismus povrchových vod. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/povrchove_vody/

Paleček, M. – Majer, V. – Pospíšil, V. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. (2015): Chemismus povrchových vod. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/chemismus_vod/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Barnet, I. – Krejčí, Z. (2012): Aplikace Mapy radonového indexu. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/radon/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Barnet, I. – Krejčí, Z. (2013): Application Radon maps. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/radon/index_EN.html?config=config_EN.xml

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Barnet, I. – Krejčí, Z. (2014): Application Complex radon information for municipal authorities. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/komplexni_radonova_informace/index_EN.html?config=config_EN.xml

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Hanžl, P. – Krejčí, Z. (2013): Application Geological map 1 : 50 000. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/geocr_50/index_EN.html?config=config_EN.xml

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Hanžl, P. – Krejčí, Z. (2013): Mapová aplikace geologická mapa 1 : 50 000. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/geocr_50/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Hanžl, P. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. (2013): Geological map 1 : 500 000. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/geovedni_mapy500/index_EN.html?config=config_EN.xml

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Hanžl, P. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. (2013): Geovědní mapy 1 : 500 000. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/geovedni_mapy500

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Kondrová, L. – Krejčí, Z. (2013): Nové mapové aplikace České geologické služby - Poster. 1 s. MS Česká geologická služba, odbor 740

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. (2013): Mapový server české geologické služby. – ArcRevue neuveden, 1, 7-10. ISSN 1211-2135

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Barnet, I. (2017): Mapová aplikace Komplexní radonová informace.

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Kadlecová, R. (2012): Aplikace Hydrogeologická rajonizace. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/hydro_rajony/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Kadlecová, R. (2013): Application Hydrogeological zones. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/app/hydro_rajony/index_EN.html?config=config_EN.xml

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Kadlecová, R. (2019): Hydrogeologická rajonizace. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/hydrogeologicke_rajony/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Čápová, D. (2014): Map Server of the Czech Geological Survey - poster. 1 s. MS Česká geologická služba, odbor 740

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Sedláček, J. Ing. – Štrupl, V. (2017): Aplikace Vrtná prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Sedláček, J. Ing. – Čoupek, P. – Čápová, D. – Štrupl, V. (2017): Mapová aplikace Surovinový informační systém. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/suris

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Sedláček, J. Mgr. (2017): Aplikace Půdní mapa 1 : 50 000. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/pudy/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Šanderová, J. – Štrupl, V. (2017): Aplikace Báňské mapy. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/banske_mapy/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Šanderová, J. – Štrupl, V. (2018): Editační aplikace Báňské mapy. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/banske_mapy_edit/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Štrupl, V. (2017): Mapová aplikace Inventarizace úložných míst. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/ium

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Štrupl, V. (2017): Mapová aplikace Registr rizikových opuštěných úložných míst. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/rroum

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Štrupl, V. – Sedláček, J. Ing. – Čoupek, P. (2017): Aplikace Údaje o území. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Štrupl, V. – Čápová, D. – Horáková, A. – Skarková, H. (2017): Aplikace Důlní díla a poddolování. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Čejchanová, A. – Šanderová, J. – Čoupek, P. (2016): Mapový archiv ČR. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/mapovy_archiv_cr/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Sedláček, J. Mgr. – Krejčí, Z. (2012): Aplikace Půdní mapa 1 : 50 000. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/pudy/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Sedláček, J. Mgr. – Krejčí, Z. (2013): Application Soil map 1 : 50 000. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/pudy/index_EN.html?config=config_EN.xml

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Skarková, H. – Čurda, J. – Petáková, Z. – Krejčí, Z. (2017): Posudková a expertní činnost ČGS. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/posudky/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Štrupl, V. – Šír, P. – Krejčí, Z. – Skarková, H. (2017): Aplikace Oznámená důlní díla. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/oznamena_dulni_dila/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. (2012): Aplikace Významné geologické lokality. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/geologicke_lokality/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. (2013): Significant geological localities. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/geologicke_lokality/index_EN.html?config=config_EN.xml

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. – Vajskebrová, M. (2017): Aplikace Významné geologické lokality. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/geologicke_lokality/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Krejčí, Z. – Šikula, J. – Ambrozek, V. (2012): Aplikace Svahové nestability - registrační záznamy. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/sesuvy_geofond/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Krejčí, Z. – Šikula, J. – Kašperáková, D. – Ambrozek, V. (2012): Aplikace Svahové nestability - mapované záznamy. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/sesuvy_cgs/

Paleček, M. – Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Krejčí, Z. (2020): Hydrogeologická mapa 1 : 50 000 – regiony. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/hgcr50/

Paleček, M. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. (2018): Mobilní aplikace Geovědní mapy. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/geo/

Paleček, M. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Vajskebrová, M. (2018): Mobilní aplikace Popularizace geologie. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/pop/

Paleček, M. – Vajskebrová, M. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. – Pospíšil, V. (2019): Significant geological localities. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/geological_localities/?locale=en

Paleček, M. – Čoupek, P. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Jansta, J. – Kachlíková, R. (2016): Výdej prostorových informací. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/vydej/

Paleček, M. – Čoupek, P. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Kachlíková, R. – Štrupl, V. (2017): Výdej prostorových informací. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/vydej/

Paleček, M. – Čoupek, P. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Krejčí, O. (2017): webová aplikace Svahové nestability. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/

Pecina, V. - Baldík, V. - Krejčí, Z. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Krejčí, Z. - Krejčí, O. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Novotný, R. - Krejčí, Z. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pospíšil, V. – Paleček, M. – Krejčí, Z. – Čoupek, P. – Kondrová, L. – Šíp, M. – Hudec, V. (2017): Czech Geological Map Apps (R)Evolution. 1 s. MS Odbor 740

Poňavič, M. – Buda, J. – Dušek, K. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Mašek, D. – Stárková, M. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 12-233 Unhošť. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Dušek, K. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Mašek, D. – Žáčková, E. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-313 Velhartice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Franěk, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Mrázová, Š. – Peterková, T. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Specializovaná ložiskově-geologická mapa kritických surovin. 1 : 200 000 - 32 (České Budějovice). Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Buriánek, D. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 23-323 Nová Včelnice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Mrázová, Š. – Rambousek, P. – Sidorinová, T. (2017): Účelová geologická mapa s indikacemi kritických surovin v těžkých minerálech, 1 : 200 000, list 32 - České Budějovice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Mrázová, Š. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Mapa území doporučeného k dalšímu výzkumu a průzkumu kritických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Soejono, I. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-124 Volary. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Stárková, M. – Vorel, T. (2019): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa nerostných surovin - 22-121 Mirošov. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Štědrá, V. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-122 Zbytiny. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Žáček, V. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-343 Vimperk. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Poňavič, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. – Krejčí, Z. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa nerostných surovin - 32-422 Pohorská Ves. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. – Krejčí, Z. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa nerostných surovin - 33-133 Horní Stropnice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Dušek, K. – Mašek, D. – Verner, K. – Buda, J. – Krejčí, Z. (2021): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa nerostných surovin - 21-424 Čachrov. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Žáček, V. – Buda, J. – Krejčí, Z. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa nerostných surovin - 22-341 Vacov. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Prchalová, H. - Burda, J. - Krejčí, Z. - Kadlecová, R. (2005): Hydrogeologická rajonizace - etapová zpráva za rok 2005 a souhrnná zpráva za období 2002-2005. 52 s

Prchalová, H. - Kadlecová, R. - Krejčí, Z. - Burda, J. (2004): HYDROGEOLOGICKÁ RAJONIZACE - etapová zpráva za rok 2004. 58 s

Rambousek, P. - Martínek, K. - Malec, J. - Lukeš, P. - Krejčí, Z. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-423 Svoboda nad Úpou -Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. - Mrázová, Š. - Krejčí, Z. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-231 Jizerka -Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. - Mrázová, Š. - Krejčí, Z. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-142 Hejnice -Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. - Žáčková, E. - Malec, J. - Lukeš, P. - Krejčí, Z. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-422 Žacléř -Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. – Krejčí, Z. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 03-231 Jizerka - Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. – Krejčí, Z. (2013c): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 03-142 Hejnice - Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. – Krejčí, Z. – Buda, J. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 03-141 Raspenava - Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. – Čoupek, P. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Paleček, M. – Buda, J. – Rýda, K. (2012e): REGISTR LOŽISEK A TĚŽEBNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Archív ČGS, Archív KÚ Libereckého kraje

Rýda, K. – Buda, J. – Rambousek, P. – Krejčí, Z. (2020): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 13-441 Nasavrky – Mapa nerostných surovin. Verze 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Skarková, H. - Fifernová, M. - Čoupek, P. - Krejčí, Z. - Pospíšil, V. - Schulmannová, B. (2004): www aplikace - Dekorační kameny. Dostupné z URL http://nts5.cgu.cz/website/dekor_kamen/

Skarková, H. – Krejčí, Z. (2011): Aplikace ČGS prakticky - jak získat užitečné informace z databází. In Kryštof Verner, David Buriánek a Petr Budil: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec, s. 87. – Česká geologická společnost. Monínec. ISBN 978-80-87487-00-6

Skarková, H. – Krejčí, Z. – Gürtlerová, P. (2012): Aplikace na kontrolu integrity záznamů v dokumentačních databázích. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/lito_check/lito_check.pl

Starý, J. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Rambousek, P. – Novák, J. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2014): Schematická geologická mapa ČR s vyznačením zájmových oblastí a potenciálních zdrojů vybraných EU strategických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Rambousek, P. – Novák, J. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2015): Geologická mapa 1. oblasti s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Novák , J., RNDr. – Lukeš, I. – Bohdálek, P. – Pašava, J. – Rýda, K. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2016): Geologická mapa oblasti 2 s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 2 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Novák , J., RNDr. – Lukeš, I. – Bohdálek, P. – Pašava, J. – Rýda, K. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2016): Geologická mapa oblasti 3 s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 2 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Novák , J., RNDr. – Rýda, K. – Vaněček, M. – Zitko, V. – Večeřa, J. (2016): Geologická mapa oblasti 4 s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. (2013f): WMS služby ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz/, http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Petyniak, O. – Pospíšil, V. – Binko, R. – Krejčí, Z. (2014): Lists of the CGS on-line applications - web pages. Praha. Dostupné z URL http://applications.geology.cz

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Krejčí, Z. (2013a): Seznam on-line aplikací ČGS - webové stránky. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013d): Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013g): Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page. Praha. Dostupné z URL http://maps.geology.cz

Tomas, R. - Aichler, J. - Binko, R. - Čejchanová, A. - Čápová, D. - Horníčková, E. - Javůrková, M. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Marková, M. - Moravcová, O. - Richard, R. - Sedláček, J. - Štrupl, V. - Škuta, S. (2006): Portál státní geologické služby. MS Archiv ČGS Praha

Tomas, R. - Aichler, J. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Krejčí, Z. - Maděra, P. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Skarková, H. (2006a): The training course for the Iraq Geological Survey. 10ti-denní odborné školení; tištěné materiály a DVD-ROM. MS archiv ČGS

Tomas, R. - Aichler, J. - Krejčí, Z. - Čejchanová, A. - Marková, M. - Škuta, S. - Rýda, R. - Čoupek, P. - Javůrková, M. - Horníčková, E. - Gürtlerová, P. - Sedláček, J. - Binko, R. - Fifernová, M. - Štrupl, V. - Čápová, D. (2007): Informační portál Státní geologické služby. Ministerstvo životního prostředí

Tomas, R. - Krejčí, Z. (2003): Mapový server České geologické služby. – ARC-Revue Neuveden, 3, 11-14. ISSN 1211-2135

Tomas, R. - Krejčí, Z. (2004): Mapový server ČGS - brána ke geovědním informacím. – ARC-Revue Neuveden, 4, 22-23. ISSN 1211-2135

Tomas, R. - Krejčí, Z. (2005): Gate to Scientific GeoInformation. – Czech Business and Trade Supl. to 1, 01-02, 23. ISSN 1211-2208

Tomas, R. - Krejčí, Z. (2006): Tvorba národní geologické mapové databáze ČR. In ARCDATA PRAHA s.r.o: 15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR, s. 8-16. – ARCDATA PRAHA, s.r.o. Praha. ISBN 80-239-7435-1

Tomas, R. - Moravcová, O. - Kadlecová, R. - Krejčí, Z. - Šimková, M. - Fifernová, M. - Kycl, P. - Šikula, J. - Barnet, I. (2007): Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP. Závěrečná zpráva, 37 s. MS OG MŽP, Archiv ČGS

Tomas, R. - Moravcová, O. - Krejčí, Z. - Gürtlerová, P. - Petrová, A. - Aichler, J. - Čápová, D. - Sedláček, J. Ing. (2009): Směrnice ředitele č. 6/2009 o sběru, správě a poskytování dat ČGS. Praha. 17 s. – ČGS

Tomas, R. - Čápová, D. - Aichler, J. - Binko, R. - Krejčí, Z. - Moravcová, O. - Čoupek, P. - Čejchanová, A. - Sedláček, J. - Marková, M. - Javůrková, M. (2007): Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR. 58 s. MS Praha

Verner, K. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Hroch, T. - Yakob, M. - Haregot, A. - Bewketu, H. - Mosisa, A. - Dalke, G. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Geological map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-D2 Mejo. Geological and thematic maps at a scale 1 : 50,000 for Mejo, Leku, Arba Minch and Dila areas, SNNPR, Ethiopia. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Verner, K. - Megerssa, L. - Hroch, T. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Gebremariyam, H. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Nisra, E. - Abateneh, B. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Geological map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0637-D3 Arba Minch. Geological and thematic maps at a scale 1 : 50,000 for Mejo, Leku, Arba Minch and Dila areas, SNNPR, Ethiopia. 1 s. – Czech Geological Survey,. Prague

Verner, K. - Megerssa, L. - Hroch, T. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Janderková, J. - Šíma, J. - Kryštofová, E. - Gebremariyam, H. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Nisra, E. - Abateneh, B. - Assefa, G. - Valenta, J. - Pécskay, Z. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Explanatory notes to the thematic geoscientific maps of Ethiopia at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0637-D3 Arba Minch. neuveden. 137 s. – Czech Geological Survey. Prague

Verner, K. - Megerssa, L. - Hroch, T. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Yakob, M. - Haregot, A. - Janderková, J. - Šíma, J. - Kryštofová, E. - Valenta, J. - Bewketu, H. - Mosisa, A. - Dalke, G. - Assefa, G. - Pécskay, Z. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Explanatory notes to the thematic geoscientific maps of Ethiopia at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-D2 Mejo. neuveden. 131 s. – Czech Geological Survey. Prague

Večeřa, J. - Buriánek, D. - Krejčí, Z. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa ložisek nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Večeřa, J. – Hanžl, P. – Krejčí, Z. (2012a): Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Pb minerals, Bismutite, Malachite). neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Večeřa, J. – Hanžl, P. – Krejčí, Z. (2012b): Khundiin gol area distribution of heavy mineralf (Barite, Fluorite, Molybdenite, Cassiterite). neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Večeřa, J. – Hanžl, P. – Krejčí, Z. (2012c): Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Scheelite, Gold, Pyrite). neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Večeřa, J. – Hanžl, P. – Krejčí, Z. (2012d): Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Anatase, Garnet, Magnetite, Rutile). neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Štědrá, V. - Čáp, P. - Čech, S. - Dosbaba, M. - Dušek, K. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Krejčí, Z. - Mašek, D. - Ondovčin, T. - Rejchrt, M. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vodrážka, R. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora. Geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 13-324. 112 s. – Česká geologická služba Praha. ČGS Praha

Štědrá, V. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. – Holásek, O. – Kadlecová, R. – Vodrážka, R. (2011b): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora – Mapa dokumentačních bodů. MS. Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami. 1 s. – ČGS. ČGS Praha

Šíma, J. - Kryštofová, E. - Hroch, T. - Verner, K. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Yakob, M. - Ali, Y. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Hydrogeological map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-A2 Leku. neuveden. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Šíma, J. - Kryštofová, E. - Verner, K. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Hroch, T. - Yakob, M. - Haregot, A. - Bewketu, H. - Mosisa, A. - Dalke, G. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018a): Hydrogeological map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-D2 Mejo. Geological and thematic maps at a scale 1 : 50,000 for Mejo, Leku, Arba Minch and Dila areas, SNNPR, Ethiopia. 1 s. – Czech Geological Survey. Czech Geological Survey, Prague, CZ

Šíma, J. - Kryštofová, E. - Verner, K. - Megerssa, L. - Hroch, T. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Gebremariyam, H. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018b): Hydrogeological map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0637-D3 Arba Minch. Geological and thematic maps at a scale 1 : 50,000 for Mejo, Leku, Arba Minch and Dila areas, SNNPR, Ethiopia. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Šíma, J. – Kryštofová, E. – Buriánek, D. – Verner, K. – Megerssa, L. – Hroch, T. – Martínek, K. – Yakob, M. – Haregot, A. – Hejtmánková, P. – Krejčí, Z. (2018c): Hydrogeological map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-C2 Dila. Geological and thematic maps at a scale 1 : 50,000 for Mejo, Leku, Arba Minch and Dila areas, SNNPR, Ethiopia. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Žáček, V. – Bohdálek, P. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2017c): Mongol Altai 50 – projekt zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Mongolskem v geologii (2013–2016). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 159-166. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.34

Žáček, V. – Břízová, E. – Bohdálek, P. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2016b): Geological mapping 1: 50,000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia (Mongol Altai 50, Ma-50), FINAL REPORT + APPENDICES. 518 s. MS Česká geologická služba, Mineral Resources Authority of Mongolia

Žáček, V. – Paleček, M. – Černá, K. – Krejčí, Z. – Pospíšil, V. – Karenová, J. – Binko, R. – Pertoldová, J. – Mixa, P. (2021b): Doplnění autorských originálů geologických map 1:25 000 do mapové aplikace České geologické služby, jednoletý infrastrukturní interní úkol č. 310990. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. – Pertoldová, J. – Krejčí, Z. (2021a): Geological base maps 1:25 000 of the Šumava Mountains and forthcoming monograph, Konference Aktuality Šumavského výzkumu VII - Konferenz Aktuelle Ergebnisse deb Bohmerwaldforschung VII. 20.10.-21.10. 2021. ArberLandHalle, Bayerisch Eisenstein, Germany

Čoupek, P. - Krejčí, Z. (2005): Mapová prozkoumanost podle listokladů. Dostupné z URL Aplikace je umístěna na URL: http://nts5.cgu.cz/website/mpr/

Čoupek, P. - Krejčí, Z. - Pospíšil, V. (2003): www aplikace - GEOINFO. Dostupné z URL http://nts5.cgu.cz/website/geoinfo/

Čoupek, P. - Krejčí, Z. - Pospíšil, V. (2004): www aplikace - Tisk geologických map. Dostupné z URL http://nts5.cgu.cz/website/new_tisk/

Čoupek, P. - Krejčí, Z. - Pospíšil, V. - Barnet, I. (2004): www aplikace - Radonové riziko na území České republiky. Dostupné z URL http://nts5.cgu.cz/website/new_radon/

Čoupek, P. - Krejčí, Z. - Pospíšil, V. - Lorencová, M. - Fifernová, M. (2004): www aplikace - Významné geologické lokality České republiky (Mapový server). Dostupné z URL http://nts5.cgu.cz/website/new_g_lokality/

Čoupek, P. - Moravcová, O. - Krejčí, Z. (2007): Dokumentace geologického mapování. Databázová aplikace na Intranetu ČGS. Česká geologická služba, Praha

Čoupek, P. - Pospíšil, V. - Krejčí, Z. - Kondrová, L. (2010): Harmonized Geological Map 1GE-1M , Czech part of the common European map created within the scope of the OneGeology-Europe project. Dostupné z URL http://onegeology-europe.brgm.fr/geoportal/

Čoupek, P. – Paleček, M. – Krejčí, Z. (2013): A new generation of online map applications and map services of the Czech geological Survey. In Jiri Zak; Gernold Zulauf; Heinz-Gerd Röhling: v, svazek 82. s. 36. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Čápová, D. - Krejčí, Z. - Kondrová, L. - Fifernová, M. - Čoupek, P. - Moravcová, O. - Sedláček, J. Ing. (2009): Informační služby ČGS – podpora JISŽP a INSPIRE, rozvoj a plány do budoucna. 4.6.2009. Výjezdní zasedání resortních informatiků MŽP - VÚKOZ Průhonice

Čápová, D. - Krejčí, Z. - Čoupek, P. (2010): AEGOS Workshop 2b: 'Hardware and software components and data flow specification related to required system functionality'. SSNIT Guest House, Accra

Čápová, D. - Sedláček, J. Ing. - Kujal, R. - Hudečková, E. - Škuta, S. - Krejčí, Z. (2009): Vytvoření technologie pro zajištění přístupu k datům pro mapovací projekty. Závěrečná zpráva, 35 s. MS OOHPP MŽP, archiv ČGS

Čápová, D. – Binko, R. – Sedláček, J. Ing. – Čoupek, P. – Krejčí, Z. (2015): Vývoj technické, databázové a aplikační infrastruktury pro efektivní vytváření, zpřístupnění a zabezpečení informací registru starých důlních děl a podkladů pro šetření starých důlních děl. Závěrečná zpráva, 134 s. MS archiv ČGS

Čápová, D. – Krejčí, Z. – Čížek, D. – Jančová, K. (2010): Geoinformatics in the Czech Geological Survey - presentation for International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation (ITC), Enschede, The Netherands. 15.7.2010 10:00 - 13:00. Praha 1, Klárov 3 - zasedací místnost ČGS

© Zuzana Krejci, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top