Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089502
zdenek.venera@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Dvořáková, V. – Godány, J. – Franců, J. – Čurda, J. – Bohdálek, P. – Budil, P. – Burda, J. – Dušek, K. – Krejčí, O. – Lojka, R. – Manda, Š. – Müller, P. – Novák, J. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Venera, Z. – Šimůnek, Z. (2012): Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí. Závěrečná zpráva, 70 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Fiferna, P. - Grinčová, A. - Venera, Z. - Mixa, P. (2007): 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) April 11–14, 2007, Teplá, Czech Republic (CzechTec 07). Teplá

Fiferna, P. – Froňková, K. – Man, O. – Venera, Z. – Mixa, P. – Pašava, J. – Budil, P. – Hradecký, P. – Nývlt, D. – Rapprich, V. – Kříbek, B. – Hanžl, P. – Babůrek, J. – Havlín, A. (2017): Česká geologická služba v zahraničí. Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník

Fiferna, P. – Čápová, D. – Venera, Z. – Čurda, J. – Kadlecová, R. – Froňková, K. (2013): Prezentační film České geologické služby. Česká geologická služba

Godány, J. – Bohdálek, P. – Venera, Z. – Štrupl, V. – Starý, J. – Pašava, J. – Rambousek, P. (2014a): Role státní geologické služby v oblasti nerostných surovin. 16.10. 2014. MPO ČR, Praha

Janoušek, V. - Gerdes, A. - Soejono, I. - Žák, J. - Venera, Z. - Lexa, O. - Mixa, P. (2010): Na návštěvě v jurském parku: stáří, geochemická povaha a možná petrogeneze kyselých-intermediárních magmatitů antarktického poloostrova (širší okolí Camp Hillu a ledovce Victory Glacier). In Radoň,M.; Rapprich,.V: 2. seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, s. 59-62. – Regionální muzeum v Teplicích. Teplice v Č. ISBN 978-80-85321-58-6

Janoušek, V. - Gerdes, A. - Žák, J. - Soejono, I. - Venera, Z. - Erban, V. - Lexa, O. - Mixa, P. (2011): Nature, origin and causes of Jurassic felsic igneous activity in the Victory Glacier area (Eastern Graham Land). In Williams P., Mitchell R: Mineralogical Magazine. Goldschmidt Abstracts 2011, svazek 75. s. A1103. – The Mineralogical Society. Twickenham

Janoušek, V. - Žák, J. - Soejono, I. - Venera, Z. - Erban, V. - Lexa, O. - Mixa, P. (2011): Nature and tectonic setting of Jurassic felsic igneous activity in the Victory Glacier area (Graham Land, Antarctic Peninsula). In Lexa O., Jeřábek P., Závada P., Ulrich S: Travaux Géophysiques, svazek 40. s. 30. – Geofyzikální ústav AV ČR. Praha

Janoušek, V. – Venera, Z. (2013): Geologický výzkum Antarktického poloostrova. In Prošek,P: Antarktida, s. 245-249. – Academia. Praha. ISBN 978-80-200-2140-3

Kryštofová, E. – Venera, Z. (2018): Kolik je podzemní vody v České republice. In Ing. Vladimír Študent: Aprochem 2018 - Rizikový management. Týden vědy a inovací pro praxi a životní prostředí, – České ekologické a manažerské centrum, z.s. Praha. ISBN 978-80-85990-12-6

Míková, J. – Erban, V. – Venera, Z. (2014): Strontium isotopic signatures of the Torrent Valley streams, Monolith and Phormidium lakes on James Ross Island, Antarctica. In SCAR: 2014 SCAR OPEN SCIENCE CONFERENCE Abstracts, s. 253. – SCAR - The Scientific Committee on Antarctic Research. Neuveden

Poňavič, M. – Pašava, J. – Rambousek, P. – Starý, J. – Venera, Z. (2015): O projektu „Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin“. Inzerce v časopise Vesmír 9/2015

Venera, Z. – Beck, A. – Fiferna, P. – Froňková, K. (2014): Organizace oslavy 95. výročí založení České geologické služby v Břevnovském klášteře. 0 s. MS Praha

Venera, Z. – Rambousek, P. (2012j): Projekty na podporu Evropské surovinové iniciativy, úloha sdružení evropských geologických služeb Eurogeosurveys a pozice ČR.Seminář 'Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR'. 10.12. 2012. Praha, Národní technické muzeum

Žák, J. - Soejono, I. - Janoušek, V. - Venera, Z. (2012): Magnetic fabric and tectonic setting of the Early to Middle Jurassic felsic dykes at Pitt Point and Mount Reece, eastern Graham Land, Antarctica. – Antarctic Science 24, 1, 45-58. ISSN 0954-1020. DOI 10.1017/S0954102011000599

Žáček, V. – Venera, Z. – Ponce de León, D. (2019c): Visión de EuroGeoSurveys para Europa y cooperación con Latinoamérica: Experiencia del Servicio Geológico Checo y Proyecto PanLatEuGeo. 22-26 Abril 2019. Tegucigalpa, Honduras

© Zdenek Venera, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top