RNDr. Zdeněk Táborský
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085227
fax: +420251818748
zdenek.taborsky@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

geology-mineralogy (1968), Charles University, Prague
RNDr in mineralogy (1974), Charles University, Prague

Professional experience abroad

  • Morocco, mineralogical research 1975 – 1977
  • Pacific ocean, research of deposits of Fe-Mn concretions on sea bottom 1982
  • Syria, geochemical prospection and heavy minerals 1987 – 1988

Employment

Czech Geological Survey

Research interests

  • mineralogy
  • microscopy in transparent and reflected light
  • heavy minerals

Service to Scientific Community - Teaching

  • Course in heavy minerals, Charles University, Prague
  • Course in microscopy in transparent and reflected light, Chemical Polytechnic, Prague

References to recent papers

Žák K., Táborský Z., Lachmanová M. a Pudilová M., (2001): Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu.- Český kras XXVII - Geologie a paleontologie, 5-14.

Uher P., Sabol M., Gregáňová M., Konečný P., Táborský Z. a Puškelová Ĺ., (1999): Sapphire from Hajnacka (Cerova Highlands, southern Slovakia).- Slovak Geological Magazine (Bratislava), 5, 273-280. ISSN 1335-96X.

Hladil J., Čejchan P., Gabašová A., Táborský Z. a Hladíková J. (1996): Sedimentology and Orientation of Tentaculite Shells in Turbidite Lime Mudstone to Packstone: Lower Devonian, Barrandian, Bohemia.- Journal of Sedimentary Research, Vol. 66, No. 5, September, p.888-899.

Táborský Z. a Tomas J. (1987): Příprava vzorků pro mineralogické studium.- 72.p., Praha.

Okič M., Roušar I., Táborský Z. a Roháček K. (1987): Reflectivity and surface composition of electrochemically and mechanically polished stainless steel.- Materials Chemistry and Physics, 17, 301-309.

Megarskaya L., Rykl D. a Táborský, Z. (1986): Zoubekite, AgPb4Sb4S10, a new mineral from Příbram, Czechoslovakia.- N. Jb. Miner. Mh., 1-7.

Mrázek Z. a Táborský Z. (1981): Čechite, Pb(Fe2+,Mn2+)(VO4)(OH), a new mineral of the descloizite - pyrobelonite group.- N. Jb. Miner. Mh., 520-528.

 

Recent papers

Aichler, J. - Malec, J. - Večeřa, J. - Hanžl, P. - Buriánek, D. - Sidorinová, T. - Táborský, Z. - Bolormaa, K. - Byambasuren, D. (2008): Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay. – Journal of Geosciences 53, 2, 123-138. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.025

Aichler, J. - Večeřa, J. - Mašek, D. - Holák, J. - Novotný, Z. - Malec, J. - Táborský, Z. - Sidorinová, T. - Hanžl, P. (2007): Methodics of the geochemical prospecting and reconnaissance works - Zamtyn Nuruu - 50. 25. 05. 2007. Ulaanbaatar

Aichler, J. - Večeřa, J. - Mašek, D. - Holák, J. - Novotný, Z. - Malec, J. - Táborský, Z. - Sidorinová, T. - Hanžl, P. (2007b): Results of the geochemical prospecting and reconnaissance works - Zamtyn Nuruu - 50. 25. 05. 2007. Ulaanbaatar

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Šrámek, J. - Havlíček, P. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Dudíková Schulmannová, B. - Sidorinová, T. - Skácelová, D. - Táborský, Z. - Verner, K. - Žáček, V. - Žák, J. - Bufková, I. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 5 s. – Ministerstvo životního prostředí, Praha. ČGS Praha

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bruthans, J. - Březina, S. - Bubík, M. - Domas, J. - Foch, P. - Franců, E. - Jäger, O. - Kadlecová, R. - Kopačková, V. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. (2008): Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Závěrečná zpráva, 80 s. MS Archiv ČGS

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bubík, M. - Foch, P. - Franců, E. - Kadlecová, R. - Kopačková V. - Martínek, K. - Metelka, V. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. - Bruthans, J. - Březina, S. - Domas, J. - Jäger, O. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. (2008): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25.000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran.

Babůrek, J. - Pecina, V. - Aichler, J. - Ambrozek, V. - Břízová, E. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Rambousek, P. - Metelka, V. - Martínek, K. - Kopačková, V. - Franců, E. - Baroň, I. - Mašek, D. - Opletal, M. - Novák, M. - Bubík, M. - Otava, J. - Kadlecová, R. - Abraham, K. - Guest, B. - Mikuš, T. - Milovský, R. - Pécskay, Z. - Sulovský, P. - Šíma, J. - Barnet, I. - Domas, J. - Franců, J. - Laufek, F. - Maňour, J. - Skácelová, Z. - Škoda, R. - Tomas, R. - Žáček, V. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction. Závěrečná zpráva, 134 s. MS ČGS Praha

Bokr, P. - Sidorinová, T. - Táborský, Z. (2007): Determinační klíč těžkých minerálů (webová aplikace). ČGS - Barrandov, ČGS - Klárov

Burda, J. - Myslil, V. - Čtyroká, J. - Drábková, J. - Pošmourný, K. - Táborský, Z. (2008): První hlubinný geotermální vrt v Českém masívu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 228-231. ISSN 0514-8057

Dobeš, P. - Klomínský, J. - Táborský, Z. (2006): Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách. In Zimák J: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006, s. 11-12. – Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc. ISBN 80-244-1560-7

Dobeš, P. - Klomínský, J. - Táborský, Z. (2006): Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách. květen 2006. Přírodovědecká fakulta Palackého univ., Olomouc

Dobeš, P. - Klomínský, J. - Táborský, Z. (2007): Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic). In Venera Z: CzechTec 07, 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Proceedings and excursion guide, s. 21-22. – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-695-9

Fediuk, F. – Fediuková, E. – Sidorinová, T. – Šrámek, J. – Táborský, Z. (2012): Hradní kámen přemyslovské doby v Čechách. Neživá příroda. 191 s. – Academia. Praha

Fiferna, P. - Vodrážka, R. - Vodrážková, S. - Táborský, Z. - Geršl, M. - Novák, M. - Neubertová, H. - Jančová, K. (2011): Den otevřených dveří v České geologické službě v rámci Týdne vědy a techniky 2011. Praha

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Budil, P. – Táborský, Z. – Zítová, E. (2014p): Den otevřených dveří v České geologické službě. Praha, Klárov

Ghassemi, M. - Babůrek, J. - Aftabi, P. - Alimohammadian, H. - Amini, B. - Anvari, A. - Baharfiruzi, K. - Bubík, M. - Dadsetan, A. - Domas, J. - Faridi, M. - Jalali, A. - Khademi, E. - Khezri, M. - Majidifard, M. - Majidi, T. - Mohammadiha, K. - Mohammadkhani, H. - Mokhtari, A. A. - Nimruzi, A. - Opletal, M. - Otava, J. - Padashi, S. M. - Rambousek, P. - Sabouri, J. - Táborský, Z. - Yusefi, T. (2008): Workshop III on Geological Mapping, General Geology and Quaternary Geology. Praha

Hanžl, P. - Aichler, J. - Bolormaa, K. - Byambasuren, D. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Erban, V. - Gerdes, A. - Gilíková, H. - Holák, J. - Janoušek, V. - Kosmák, V. - Krejčí, Z. - Malec, J. - Mašek, D. - Maštera, L. - Metelka, V. - Novotný, Z. - Otava, J. - Rejchrt, M. - Rukavičková, L. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Táborský, Z. - Tsend-Ayush, D. - Valtr, V. - Večeřa, J. - Vít, J. (2007f): Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50). Zpráva ze zahraniční expedice, 376 s. MS Geological Information Centre, MRPAM, Ulaanbaatar

Havlíček, P. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Manda, Š. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Vodrážka, R. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem. 100 s. MS Archiv ČGS

Holásek, O. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dušek, K. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Majer, V. - Manda, Š. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Stehlík, E. F. - Svobodová, I. - Šebesta, J. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Vodrážka, R. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 60 s. MS Česká geologická služba Praha

Kadlec, J. - Táborský, Z. (2002): Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštějna v Moravském krasu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 9, září, 30-33. ISSN 1212-6209

Klomínský, J. - Fediuk, F. - Veselovský, F. - Schovánek, P. - Jarchovský, T. - Táborský, Z. (2004): Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 neuveden, podzim, 112-114. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. - Kopecký, P. - Schovánek, P. - Žák, J. - Žák, K. - Veselovský, F. - Lysenko, V. - Burda, J. - Drábek, M. - Havíř, J. - Čejková, B. - Táborský, Z. - Skácelová, Z. - Jačková, I. - Sulovský, P. - Vrána, S. - Malec, J. - Bělohradský, V. - Fediuk, F. - Kubátová, M. - Bárta, J. - Dohnálek, J. - Tejkal, M. - Košťák, B. - Puffr, M. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. (2005): Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 159 s. MS SÚRAO, Praha, Archiv ČGS, ČGS-Geofond

Klomínský, J. - Táborský, Z. (2003): Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách. – Uhlí-Rudy-Geologický průzkum 10, 8, 28-30. ISSN 1210-7697

Klomínský, J. - Táborský, Z. (2003): Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 169-170. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. - Woller, F. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Blaženín, P. - Brož, M. - Budínský, V. - Burda, J. - Čejková, B. - Dohnálek, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Fediuk, F. - Gabašová, A. - Havíř, J. - Jačková, I. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. - Kopecký, P. - Košťák, B. - Kubátová, A. - Málek, J. - Malec, J. - Pufr, M. - Schovánek, P. - Skácelová, Z. - Stemberk, J. - Sulovský, P. - Táborský, Z. - Tejkal, M. - Tesař, M. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Veselovský, F. - Vondrovic, L. - Vrána, S. - Žák, J. - Žák, K. - Žanda, L. (2010): Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel. SÚRAO Technical Report 02/2010. 103 s. – Česká geologická služba. Praha

Klomínský, J. - Žák, J. - Fediuk, F. - Bělohradský, V. - Žák, K. - Veselovský, F. - Táborský, Z. - Jarchovský, T. - Ondruš, P. - Gabašová, A. - Malý, K. (2003): Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 300 s. MS MS SÚRAO, PRAHA

Laufek, F. - Drábek, M. - Skála, R. - Haloda, J. - Táborský, Z. - Císařová, I. (2006d): Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech republic. In Puziewicz, J: Mineralogia Polonia, s. 127-129. – Wydawnitcwo Naukowe Akapit. Krakow. ISBN 1896-2203

Laufek, F. - Drábek, M. - Skála, R. - Haloda, J. - Táborský, Z. - Císařová, I. (2007b): Vavřínite, Ni2SbTe2,a new mineral species from Kunratice Cu-Ni sulfide deposit, Czech Republic. – Canadian Mineralogist 45, 5, 1213-1219. ISSN 0008-4476

Litochleb, J. - Malec, J. - Táborský, Z. - Šreinová, B. (2001): Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 9, 1, 213-224. ISSN 1211-0329

Malec, J. – Veselovský, F. – Táborský, Z. (2013a): Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae XCVIII, 1, 13-22. ISSN 1211-8796

Malec, J. – Veselovský, F. – Táborský, Z. (2013b): Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae XCVIII, 1, 33-40. ISSN 1211-8796

Rambousek, P. – Mrázová, Š. – Sidorinová, T. – Táborský, Z. (2012h): Geologické zajímavosti Šluknovského výběžku. Lužické hory

Sidorinová, T. - Bokr, P. - Táborský, Z. (2008): Determinační klíč on-line – pomůcka při určování těžkých minerálů. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 Neuveden, srpen, 189-191. ISSN 0514-8057

Skála, R. - Ondruš, P. - Veselovský, F. - Táborský, Z. - Ďuďa, R. (2007): Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia. – European Journal of Mineralogy 19, 2, 255-265. ISSN 0935-1221

Stárková, M. - Sidorinová, T. - Táborský, Z. - Malec, J. (2008): Ilmenites from the Tertiary deposits relict between Rakovník and Velká Černoc (so called Hlavačov gravels), Central Bohemia, Czech Republic. In Kasina M., Zych-Habel B., Michalik M: Mineralogia - Special Papers, vol. 32, svazek 32. s. 150. – Wydawnictwo Naukowe Akapit. Kraków

Stárková, M. - Táborský, Z. (2003): Heavy minerals of Tertiary and Carboniferous sediments on the map sheet 11-444 Nýřany. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 184-186. ISSN 0514-8057

Stárková, M. - Táborský, Z. - Sidorinová, T. - Malec, J. (2008a): Ilmenity z reliktu terciérních sedimentů mezi Rakovníkem a Velkou Černocí (tzv. hlavačovských štěrků). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 85-90. ISSN 0514-8057

Turnovec, I. - Táborský, Z. - Vlašimský, P. (2006): Vulkanity širšího okolí Turnova. Exkurze České geologické společnosti, 17. 30 s. – Česká geologická společnost. Praha

Táborský, Z. (2002): Organizace exkurze České geologické společnosti č. 9 - Pauliš, Malec, jaro 2002 - Severní část kutnohorského rudního revíru. Kutnohorsko

Táborský, Z. (2003): Informátor České geologické společnosti 2003/2. 8 s. MS Knihovna České geologické služby a jiné

Táborský, Z. (2004): Informátor České geologické společnosti 2004/2. 8 s. MS Knihovna České geologické služby a jiné

Táborský, Z. (2004): Organizace exkurze ČGS: proterozoikum a spodní paleozoikum na Příbramsku. Příbram a okolí

Táborský, Z. (2004): Organizace exkurze České geologické společnosti č. 14 - Fišera 2004 - Za horninami a minerály do kutnohorského krystalinika. Kutnohorsko

Táborský, Z. (2004): Přednáška těžké minerály. 1 semestr. Př. F. UK

Táborský, Z. (2005): Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti.

Táborský, Z. (2005): Informátor České geologické společnosti 2005/1. 11 s. MS Knihovna České geologické služby a jiné

Táborský, Z. (2005): Organizace exkurze České geologické společnosti č. 15 - Prouza, Permokarbon západní a centrální části podkrkonošské pánve. Podkrkonoší

Táborský, Z. (2005): Přednáška 'Těžké minerály'. 1 semestr. Př.F. UK

Táborský, Z. (2006): Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 3. 28 s. MS Knihovna České geologické služby a jiné

Táborský, Z. (2006): Těžké minerály. 1 semestr. Praha Karlova univerzita

Táborský, Z. (2007): Přednáška Těžké minerály. 14 dní. Írán, Tabríz

Táborský, Z. (2008): Heavy Minerals. 5. 4. 2008. Teherán - Írán

Táborský, Z. - Bokr, P. - Sidorinová, T. (2007): Determinační klíč a databáze těžkých minerálů. In Karel Breiter: Sborník abstrakt a Exkurzní průvodce, – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Táborský, Z. - Bokr, P. - Sidorinová, T. (2007): Determinační klíč a databáze těžkých minerálů. Poster

Táborský, Z. - Žák, K. - Malec, J. (2005): Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 13, prosinec, 225-228. ISSN 1211-0329

Táborský, Z. - Žák, K. - Nešporová, M. - Pudilová, M. (2002): Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu. In -: Sborník Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002, s. 83-88. – Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc. ISBN 80-244-0454-0

Táborský, Z. – Sidorinová, T. (2014): Těžké minerály, letní semestr 2013-2014. leden až červen. Praha

Táborský, Z. – Táborská, P. (2014): Měli dinosauři blechy? O dědečkovi geologovi, dobrodružstvích Vildy a Fíny a o tom, co je uvnitř Země. Edika. 149 s. – Albatros Media a.s. Brno

Uher, P. - Sabol, M. - Konečný, P. - Gregáňová, M. - Táborský, Z. - Puškelová, L. (1999): Sapphire from Hajnáčka (Cerová Highlands, southern Slovakia). – Slovak Geological Magazine 5, 4, 273. ISSN 1335-096X

Zelenka, P. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Čech, S. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Smolíková, L. - Stehlík, F. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Valečka, J. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice. 93 s. MS Česká geologická služba

Žák, K. - Táborský, Z. - Lachmanová, M. - Pudilová, M. (2001): Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních jeskynních sedimentů Českého krasu. – Český kras 27, 1, 5-14. ISSN 1211-1643

Čech, S. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Cháb, J. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. - Táborský, Z. (2007a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk. 87 s. MS MS Česká geologická služba

Čech, S. - Hradecká, L. - Rejchrt, M. - Švábenická, L. - Táborský, Z. (2003): Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy - 2.etapová zpráva. 41 s

Ďuriš, M. - Poňavič, M. - Sidorinová, T. - Táborský, Z. (2010): Geochemie prachů městských aglomerací. Závěrečná zpráva, 31 s. MS Ministerstvo životního prostředí

© Zdenek Taborsky, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top