RNDr. Zbyněk Šimůnek, CSc.
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089540
fax: +420257531376
zbynek.simunek@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Degrees received: 1979-1984 - Faculty of Sciences, Charles University Prague, branch of paleontology

1985 - Rerum Naturalium Doctor (RNDr. = M.Sc.)

2001 – PhD Thesis: The Cordaites of the Carboniferous and Permian of the Bohemian Massif (A study of epidermal structures).

since 2003 till 2008 -an active member of IGCP project No. 469 - Variscan terrestrial Biotas and Palaoenvironments

Area of expertise:

- Carboniferous and Permian flora (systematics, biostratigraphy, plant palaeoecology and taphonomy)

- Cuticular analysis of pteridosperms and cordaites.

- Study of fertile organs (cordaites and pteridosperms).


Member of IOP - International Organisation of Palaeobotany

Member of I.U.G.S. - Subcommission on Carboniferous Stratigraphy.

Personal Pages: z: Zbynek Simunek

Recent papers

Adamová, M. - Drábková, J. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Lojka, R. - Mašek, D. - Mlčoch, B. - Opluštil, S. - Stárková, M. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Vorel, T. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 12-143 Rakovník. 85 s

Bek, J. - Šimůnek, Z. (2005): Revision of the cone genus Discinites from the Carboniferous continental basins of Bohemia. – Palaeontology 48, 6, 1377-1397. ISSN 0031-0239

Bomfleur, B. - Kerp, H. - Šimůnek, Z. (2007): A composite fluorescence micrograph of a complete pinnule of Autunia conferta (Abstract). In Schneider, J: Das Meeting der Paläontologische Gesellschaft in Freiberg, September, 2007, Kurzfassungen, s. neuvedeno. – Technische Universität Bergakademie Freiberg. Freiberg

Budil, P. - Manda, Š. - Bubík, M. - Pálenský, P. - Růžička, M. - Šimůnek, Z. - Valečka, J. - Vodrážka, R. - Pertoldová, J. - Verner, K. - Karenová, J. - Kukal, Z. - Šarič, R. (2010): Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi. In Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al: Atlas krajiny České republiky, s. 112-113. – Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha. ISBN 978-80-85116-59-5

Cháb, J. - Breiter, K. - Hladil, J. - Kalvoda, J. - Šimůnek, Z. - Štorch, P. - Vašíček, Z. - Zajíc, J. (2008): Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. Česká geologická služba. 284 s. – Česká geologická služba. Praha

Cleal, C. J. - Opluštil, S. - Thomas, B. A. - Tenchov, Y. - Abbink, O. A. - Bek, J. - Dimitrova, T. - Drábková, J. - Hardkopf-Fröder, C. - van Hoof, T. - Kedzior, A. - Jarzembowski, E. - Jasper, K. - Libertín, M. - McLean, D. - Oliwkiewicz-Miklasinska, M. - Pšenička, J. - Ptak, B. - Schneider, J. W. - Schultka, S. - Šimůnek, Z. - Uhl, D. - Waksmundzka, M. I. - van Waveren, I. - Zodrow, E. L. (2009): Late Moscovian terrestrial biotas and palaeoenvironments of Variscan Euramerica. – Netherlands Journal of Geosciences - Geologie en Mijnbouw 88, 4, 181-278. ISSN 0016-7746

Cleal, C. J. - Opluštil, S. - Thomas, B. A. - Tenchov, Y. - Zodrow, E. L. - Abbink, O. - van Hoof, T. - van Waveren, I. - Kędzior, A. - McLean, D. - Schultka, S. - Schneider, J. W. - Paszkowski, M. - Bek, J. - Pšenička, J. - Libertín, M. - Šimůnek, Z. - Jarzembowski, E. (2008): Late Moscovian terrestrial biotas and palaeoenvironments of Variscan Euramerica. Závěrečná zpráva, 151 s. MS IGCP -Instituce, Archív ČGS

Cleal, C. J. - Zodrow, E. L. - Šimůnek, Z. (2007): Leaf cuticles from the Pennsylvanian-aged medullosalean Odontopteris cantabrica. – Acta Palaeobotanica 47, 2, 327-337. ISSN 0001-6594

Correia, P. – Sá, A. – Murphy, B. – Šimůnek, Z. – Flores, D. (2016): Lesleya Lesquereux from the Late Carboniferous of the Iberian Massif: an upland macroflora from the Variscan orogen. – Canadian journal of earth sciences 53, 9, 883-895. ISSN 0008-4077. DOI 10.1139/cjes-2015-0213

Correia, P. – Šimůnek, Z. – Cleal, C. J. – Sá, A. A. (2018): Douropteris alvarezii gen. nov., sp. nov., a new medullosalean pteridosperm from the Late Pennsylvanian of Portugal. – Geological Journal 54, 3, 1567-1577. ISSN 0072-1050. DOI 10.1002/gj.3251

Correia, P. – Šimůnek, Z. – Cleal, C. J. – Vallois, B. – Domingos, R. – Sa, A. A. (v tisku): On a new species of the calamitalean fossil-genus Annularia from the Douro Basin (lower Gzhelian;NW Portugal). – Historical Biology, ISSN 0891-2963. DOI 10.1080/08912963.2019.1613391

Correia, P. – Šimůnek, Z. – Pšenička, J. – Domingos, R. – Carneiro, A. – Flores, D. (2014): New paleobotanical data on the Portuguese Pennsylvanian (Douro Carboniferous Basin, NW Portugal). – Comunicações Geológicas 101, Especial I, 409-414. ISSN 0873-948X

Drábková, J. - Fürych, V. - Hrazdíra, P. - Manová, M. - Mašek, J. - Nekovařík, Č. - Osterrothová, K. - Pašava, J. - Seifert, A. - Straka, J. - Šalanský, K. - Šimůnek, Z. - Vlčková, L. - Stárková, M. (2000): Vysvětlivky k základní geol. mapě ČR 1: 25 000, list Dobřany 21-222. Výzkumná zpráva, 88 s

Drábková, J. - Lojka, R. - Šimůnek, Z. (2005): Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (Kantábr, plzeňská pánev). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 Neuveden, podzim, 30-33. ISSN 0514-8057

Dvořáková, V. – Godány, J. – Franců, J. – Čurda, J. – Bohdálek, P. – Budil, P. – Burda, J. – Dušek, K. – Krejčí, O. – Lojka, R. – Manda, Š. – Müller, P. – Novák, J. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Venera, Z. – Šimůnek, Z. (2012): Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí . Závěrečná zpráva, 70 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Gastaldo, R. A. - Purkyňová, E. - Šimůnek, Z. (2006): Terestrial ecosystem stability in the Serpukovian (Namurian) to Bashkirian (Langsettian) of the Silesian Basin, Czech Republic. In Giegengack, R., Scatena, F. N: 2006 Philadelphia Annual Meeting (22-25 October 2006), Geological Society of America, Abstracts with Programs, s. 316. – The Geological Society of America. Boulder. ISSN 0016-7592

Gastaldo, R. A. - Purkyňová, E. - Šimůnek, Z. (2009a): Megafloral perturbation across the Enna marine zone in the Upper Silesian Basin attests to late Mississipian deglaciation. – Palaios 24, 5-6, 351-366. ISSN 0883-1351. DOI 10.2110/palo.2007.p07-027r

Gastaldo, R. A. - Purkyňová, E. - Šimůnek, Z. - Schmitz, M. D. (2009b): Ecological persistence in the late Mississipian (Serpukhovian - Namurian A) megafloral record of the Upper Silesian Basin, Czech Republic. – Palaios 25, 5-6, 336-350. ISSN 0883-1351. DOI 10.2110/palo.2008.p08-084r

Gilíková, H. – Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Otava, J. – Šimůnek, Z. (2015): Nové poznatky z geologického mapování boskovické brázdy. 05. 02. 2015. Brno

Gilíková, H. – Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Otava, J. – Šimůnek, Z. (2015): Nové poznatky z geologického mapování boskovické brázdy. In Weiner T., Poukarová H., Kumpan T: Moravskoslezské paleozoikum 2015, XVIII. ročník, 5.únor 2015, Sborník abstraktů, s. 8-9. – Masarykova univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-7731-7

Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Skarková, H. – Steinová, M. – Rapprich, V. – Prouza, V. – Valečka, J. – Mlčoch, B. – Čech, S. – Budil, P. – Zelenka, P. – Šimůnek, Z. – Holásek, O. – Mrázová, Š. – Hrazdíra, P. – Neubertová, H. – Svítil, R. (2009): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – sever“. Závěrečná zpráva, 120 s. MS Archiv ČGS

Hrdličková, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Vít, J. – Tomanová Petrová, P. – Pecina, V. – Buriánek, D. – Večeřa, J. – Kryštofová, E. – Fürychová, P. – Sedláčková, I. – Baldík, V. – Franců, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Šimůnek, Z. – Dolníček, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Veverská Bítýška 24-323. 265 s. MS archív ČGS

Kvaček, Z. - Břízová, E. - Bek, J. - Fatka, O. - Libertín, M. - Kvaček, J. - Opluštil, S. - Pšenička, J. - Pokorný, P. - Sakala, J. - Šimůnek, Z. - Teodoridis, V. - Dašková, J. (2006): 7th European Palaeobotany-Palynology Conference. 6.-11.9.2006. Praha

Kycl, P. - Rapprich, V. - Mlčoch, B. - Valečka, J. - Zelenka, P. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Šimůnek, Z. (2009): Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí. Závěrečná zpráva, 22 s. MS Archíb ČGS

Lojka, R. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Kycl, P. - Mrnková, J. - Petáková, Z. - Rapprich, V. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Waldhausrová, J. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě 11-424, list Dolní Bělá. 94 s. MS Česká geologická služba

Lojka, R. - Hroch, T. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Tasáryová, Z. - Sidorinová, T. - Drábková, J. - Ďuriš, M. - Hrazdíra, P. - Šimůnek, Z. - Lukeš, P. - Kycl, P. - Petáková, Z. - Stárková, M. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12–313 Kaznějov. 123 s. MS ČGS-Praha

Martínek, K. – Burda, J. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Franěk, J. – Goliáš, V. – Janderková, J. – Konopásek, J. – Lukeš, P. – Malec, J. – Malík, J. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Vrána, S. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou. 202 s. MS Archiv ČGS Praha

Opluštil, S. - Pšenička, J. - Libertín, M. - Bashforth, A. R. - Šimůnek, Z. - Drábková, J. - Dašková, J. (2009a): A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology 155, 3-4, 234-274. ISSN 0034-6667. DOI 10.1016/j.revpalbo.2009.03.002

Opluštil, S. - Pšenička, J. - Libertín, M. - Bek, J. - Dašková, J. - Šimůnek, Z. - Drábková, J. (2009b): Composition and structure of an in situ Midle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic). – Palaios 24, 11-12, 726-746. ISSN 0883-1351. DOI 10.2110/palo.2008.p08-128r

Opluštil, S. - Pšenička, J. - Libertín, M. - Šimůnek, Z. (2006): Report on revision of macrofloral record from the late Palaeozoic continental basins of central and western Bohemia and from the Intrasudetic Basin. In Kvaček, J: 7th European Palaeobotany and Palynology Conference, s. 102. – Národní muzeum, Praha. Praha. ISBN 80-7036-198-0

Opluštil, S. - Pšenička, J. - Libertín, M. - Šimůnek, Z. (2007c): Vegetation patterns of Westphalian and Lower Stephanian mire assemblages preserved in tuff beds of the continental basins of Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology 143, 2, 107-154. ISSN 0034-6667. DOI 10.1016/j.revpalbo.2006.06.004

Opluštil, S. - Pšenička, J. - Libertín, M. - Šimůnek, Z. - Drábková, J. (2007a): Peat-forming plant assemblage preserved in situ in volcanoclastics of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin (Middle Westphalian), Czech Republic (Abstract). In Wang, Z., Zhyng, H., Wang, X: XVI International Congress on the Carboniferous and Permian, Abstracts, June 21-24, 2007, s. 31. – State Key Laboratory of Palaeobiology and Stratigraphy, Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, CAS, China. Nanjing. ISSN 0253-4959

Opluštil, S. - Šimůnek, Z. - Pšenička, J. - Libertín, M. (2007b): Pennsylvanian macrofloristic record from the central and western Bohemia and from the Intra Sudetic Basin in NE Bohemia. In Hilton, J: International Geological Correlation program, Project 469: Late Variscan biotas and environments, University of Birmingham: April 22-26th 2007, Program and Abstracts, s. 15. – University of Birmingham. Birmingham

Opluštil, S. – Martínek, K. – Rosenau, N. – Lojka, R. – Zajíc, J. – Šimůnek, Z. – Drábková, J. – Štamberg, S. (2014): CPC-2014 Field Meeting on Carboniferous and Permian Nonmarine - Marine Correlation, Excursion Guide, PART I: The Carboniferous - Permian basins of Central and Western Bohemia, the Krkonoše Mt. foreland and the Bohemian Massif, Czech Republic. Wissenschaftliche Mitteilungen 46. 41 s. – Technische Universitat Bergakademie Freiberg. Freiberg

Opluštil, S. – Pšenička, J. – Bek, J. – Wang, J. – Feng, Z. – Libertín, M. – Šimůnek, Z. – Bureš, J. – Drábková, J. (2014): T° peat-forming plant assemblage preserved on growth position by volcanic ash-fall: A case study from the Middle Pennsylvanian of the Czech Republic. – Bulletin of Geosciences 89, 4, 773-818. ISSN 1214-1119. DOI 10.3140/bull.geosci.1499

Opluštil, S. – Pšenička, J. – Šimůnek, Z. – Libertín, M. (2016): Floras of clastic and peat-forming Pennsylvanian wetlands: are they different? A case study from the Upper Radnice Coal (late Duckmantian), Kladno Coalfield, Czech Republic. – Spanish Journal of Palaeontology 31, 1, 145-180. ISSN 2255-0550

Opluštil, S. – Šimůnek, Z. – Pšenička, J. – Bek, J. – Libertín, M. (2017): A 25 million year macrofloral record (Carboniferous–Permian) in the Czech part of the Intra-Sudetic Basin; biostratigraphy, plant diversity and vegetation patterns. – Review of Palaeobotany and Palynology 244, September, 241-307. ISSN 0034-6667. DOI 10.1016/j.revpalbo.2016.11.011

Opluštil, S. – Šimůnek, Z. – Zajíc, J. – Mencl, V. (2013): Climatic and biotic changes around the Carboniferous/Permian boundary recorded in the continental basins of the Czech Republic. – International Journal of Coal Geology 119, special issue, 114-151. ISSN 0166-5162. DOI 10.1016/j.coal.2013.07.014

Pfefferkorn, H. - Gastaldo, R. A. - Kotas, A. - Kotasowa, A. - Migier, T. - Trzepierczynska, A. - Zdanowski, A. - Purkyňová, E. - Šimůnek, Z. - Shulga, V. (2006): Impact of ice house climate on tropical vegetation and plant evolution. In Giegengack, R., Scatena, F. N: 2006 Philadelphia Annual Meeting (22-25 October 2006), Geological Society of America,Abstracts with Programs, s. 318. – The Geological Society of America. Boulder. ISSN 0016-7592

Pfefferkorn, H. W. - Gastaldo, R. A. - DiMichele, W. A. - Kotas, A. - Kotasowa, A. - Migier, T. - Trzepierczynska, A. - Zdanowski, A. - Purkyňová, E. - Šimůnek, Z. - Blake, B. M. - Eble, C. F. - Gillespie, W. H. - Beuthin, J. D. - Shulga, V. F. (2007): Impact of glacial interval (icehouse climate) on tropical vegetation and plant evolution (Abstract). In Wqang, Y., Zhang, H., Wang, X: XVI International Congress on the Carboniferous and Permian, Abstracts, June 21-24, 2007, s. 8-9. – State Key Laboratory of Palaeobiology and Stratigraphy, Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, CAS, China. Nanjing. ISSN 0253-4959

Prouza, V. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dvořák, I. - Drábková, J. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Kondrová, L. - Krupička, J. - Kycl, P. - Malec, J. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Žáčková, E. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily. 185 s. MS Archiv ČGS Praha

Prouza, V. – Adamová, M. – Břízová, E. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Havlíček, P. – Hrazdíra, P. – Kondrová, L. – Krupička, J. – Malec, J. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2013c): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily. Neuveden. 128 s. – Česká geologická služba. Praha

Prouza, V. – Adamová, M. – Břízová, E. – Dvořák, I. – Drábková, J. – Havlíček, P. – Hrazdíra, P. – Kondrová, L. – Krupička, J. – Malec, J. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily. Geologické mapy České republiky 1:25 000. 130 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Prouza, V. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Krupička, J. – Pecina, V. – Paleček, M. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Schovánek, P. – Skácelová, Z. – Stárková, M. – Šimůnek, Z. – Vrána, S. – Žáčková, E. – Jandová, L. – Karenová, J. – Riedlová, E. – Toužimský, M. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě CR 1:25 000, 03-414 Vrchlabí. 206 s. MS Archiv ČGS Praha

Pšenička, J. – Correia, P. – Šimůnek, Z. – Sá, A. A. – Murphy, B. – Flores, D. (2017): Revision of Ilfeldia and establishment of Ovulepteris gen. nov. from the Pennsylvanian of Europe, with a discussion on their concepts. – Review of Palaeobotany and Palynology 236, 1, 59-73. ISSN 0034-6667. DOI 10.1016/j.revpalbo.2016.09.001

Pšenička, J. – Opluštil, S. – Ronchi, A. – Šimůnek, Z. (2012): Revision of the Pennsylvanian flora from Val Sanagra in Western part of the Southern Alps (Italy). – Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Geologica et Paleobiologica 46, 1-2, 31-79. ISSN 1805-286X

Schovánek, P. – Prouza, V. – Spudil, J. – Burda, J. – Čech, S. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Konopásek, J. – Malík, J. – Martínek, K. – Mlčoch, B. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Tasáryová, Z. – Vrána, S. – Žáčková, E. – Janderková, J. – Kachlík, V. – Zajíc, J. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov. 244 s. MS Archiv ČGS Praha

Seifert, A. – Breiter, K. – Břízová, E. – Drábková, J. – Godány, J. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Lojka, R. – Malík, J. – Rapprich, V. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Smyčková, L. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Trubač, J. – Verner, K. – Pálenský, P. – Fediuk, F. (2013): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Jesenice 12-133. 183 s. MS Archiv ČGS Praha

Stárková, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Břízová, E. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kycl, P. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mencl, V. - Mikuláš, R. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Šebesta, J. - Tasáryová, Z. - Zajíc, J. (2011): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431. 232 s. MS Praha

Stárková, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kycl, P. - Krupička, J. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Šebesta, J. - Tasáryová, Z. - Zajíc, J. (2011b): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou. Závěrečná zpráva, 190 s. MS archív ČGS, MŽP

Stárková, M. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Mašek, J. - Mrnková, J. - Pašava, J. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. (2003): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1: 25 000, list 11-444 Nýřany. 86 s. MS Archív ČGS Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mašek, D. - Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. - Holásek, O. - Zelenka, P. (2006b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – ČGS. Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Mašek, D. - Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. - Holásek, O. - Zelenka, P. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144. 1 s. MS Archiv ČGS Praha

Stárková, M. - Waldhausrová, J. - Hrazdíra, P. - Mrnková, J. - Šimůnek, Z. - Drábková, J. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Žáčková, E. - Zajíc, J. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Všeruby 11-442. 106 s. MS MS Archiv ČGS

Stárková, M. - Šimůnek, Z. (2010): Původ a složení hornin použitých pro artefakty lokality Hořešovičky. In Ivana Fridrichová-Sýkorová: Ecce Homo in Memoriam Jan Fridrich, s. 202-204. – neuveden. Praha 10. ISBN 978-80-86912-45-5

Stárková, M. - Šimůnek, Z. - Prouza, V. (2012): Zkamenělý svět prvohor. 27.1.2012. Turnov

Stárková, M. – Adamová, M. – Burda, J. – Břízová, E. – Čáp, P. – Drábková, J. – Grygar, R. – Dvořák, I. – Holásek, O. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kycl, P. – Krumlová, H. – Mencl, V. – Mikuláš, R. – Pécskay, Z. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Šebesta, J. – Tasáryová, Z. – Řídkošil, T. – Zajíc, J. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou. Geologické mapy České republiky 1: 25 000. 130 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kycl, P. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mencl, V. – Mikuláš, R. – Pécskay, Z. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Tasáryová, Z. – Zajíc, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou. Neuveden. 144 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. – Burda, J. – Holeček J. – Holečková, P. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Janderková, J. – Krupička, J. – Mencl, V. – Mlčoch, B. – Pecina, V. – Pecskay, Z. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Tasáryová, Z. – Zajíc, J. (2017b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-432 Nová Paka. 207 s. MS archív ČGS, MŽP

Stárková, M. – Vorel, T. – Holásek, O. – Adamová, M. – Drábková, J. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Kočandrle, J. – Lojka, R. – Mašek, D. – Mlčoch, B. – Opluštil, S. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-143 Rakovník. Geologická mapa ČR 1: 25 000. 86 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. – Vorel, T. – Zelenka, P. – Holásek, O. – Adamová, M. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Mašek, D. – Drábková, J. – Šimůnek, Z. – Krupička, J. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-144 Lány. Geologická mapa 1:25 000, 12-321. 72 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. – Šimůnek, Z. (2014): Prvohory Českého ráje. 20.2. 2014. Turnov

Stárková, M. – Šimůnek, Z. – Drábková, J. (2016): Geologie karbonského reliktu mezi Lískem a Hýskovem v kontextu paleobotaniky a palynologie (westphal, duckmant). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 215-224. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.37

Stárková, M. – Šimůnek, Z. – Martínek, K. (2009): Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace. In Lilian Švábenická, Jan Prostředník, Vladislav Rapprich, Tomáš Řídkošil: Sborník Muzea Českého Ráje - Acta Musei Turnoviensis, svazek 4. s. 120-123. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-254-6150-1

Stárková, M. – Čáp, P. – Drábková, J. – Halodová, P. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Krupička, J. – Poňavič, M. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Vorel, T. – Trubačová, A. (2018): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-233 Unhošť. neuveden. 140 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. – Čáp, P. – Drábková, J. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Halodová, P. – Krupička, J. – Poňavič, M. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Vorel, T. – Trubačová, A. (2016): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Unhošť 12-233. 197 s. MS archív ČGS, MŽP

Svítil, R. - Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. - Kondrová, L. - Sidorinová, T. - Dvořáková, V. - Erban, V. - Breiterová, H. - Franěk, J. - Šimůnek, Z. - Štěpánek, P. - Peterová, P. - Vejrová, L. - Binko, R. (2011): Česká verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet

Svítil, R. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Neubertová, H. – Kondrová, L. – Sidorinová, T. – Erban, V. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Smyčková, L. – Karbušická, S. – Binko, R. – Hladík, V. – Moravcová, O. – Fric, M. – Kříbek, B. – Štrupl, V. (2012): Anglická verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng

Zodrow, E. L. - Mastalerz, M. - Orem, W. H. - Šimůnek, Z. - Bashforth, A. R. (2000): Functional groups and elemental analyses of cuticular morphotypes of Cordaites principalis (Germar) Geinitz, Carboniferous Maritimes Basin, Canada. – International Journal of Coal Geology 45, 2000, 1-19. ISSN 0166-5162

Zodrow, E. L. - Mastalerz, M. - Šimůnek, Z. (2003): FTIR-derived charcteristics of fossil-gymnosperm leaf remains of Cordaites principalis and Cordaites borassifolius (Pennsylvanian Maritimes Canada and Czech Republic). – International Journal of Coal Geology 55, prosinec, 95-102. ISSN 0166-5162

Zodrow, E. L. - Šimůnek, Z. - Bashforth, A. R. (2000): New cuticular morphotypes of Cordaites principalis from the Canadian Carboniferous Maritimes Basin. – Canadian Journal of Botany 78, 2, 135-148. ISSN 0008-4026

Zodrow, E. L. - Šimůnek, Z. - Cleal, C. - Bek, J. - Pšenička, J. (2006): Taxonomic revision of the Palaeozoic marattialean fern Acitheca Schimper. – Review of Palaeobotany and Palynology 138, 2, 239-280. ISSN 0034-6667

Zodrow, E.L. – D‘Angelo, J.A. – Helleur, R. – Šimůnek, Z. (2012): Functional groups and common pyrolysate products of Odontopteris cantabrica (index fossil for the Cantabrian Substage, Carboniferous). – International Journal of Coal Geology 100, October, 40-50. ISSN 0166-5162. DOI 10.1016/j.coal.2012.06.002

Šimůnek, Z. (1999): Cuticles of Neurodontopteris auriculata (Brongniart) Potonié from the Stephanian B of the Czech Republic. – Acta Universitatis Carolinae. Geologica 43, 4, 38. ISSN 0001-7132

Šimůnek, Z. (2000): Cuticles of Cordaites from the Permo-Carboniferous of the Bohemian Massif (Czech Republic) (A preliminary study). – Acta Palaeobotanica 40, 1, 25-34. ISSN 0001-6594

Šimůnek, Z. (2000): Cuticles of Cordaites from the Westphalian Stephanian and Autunian of the Bohemian Massif (Czech Republic)(a preliminary study). – Acta Palaeobotanica 40, 1, 25-34. ISSN 0001-6594

Šimůnek, Z. (2000): Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 75-76. ISSN 0514-8057

Šimůnek, Z. (2001): Fytopaleontologické poznatky z výkopu pro tranzitní plynovod severně od Oslavan v boskovické brázdě. In -: Moravskoslezské paleozoikum 2001: sborník abstraktů, s. 19-20. – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc

Šimůnek, Z. (2001): Kordaity svrchního karbonu a permu Českého masívu (Studium epidermálních struktur). Disertační práce, 125 s. MS Knihovna ČGS

Šimůnek, Z. (2001): Report on the Carboniferous-Permian boundary in the Bohemian Massif. – Newsletter on Carboniferous Stratigraphy 19, jaro, 64-67

Šimůnek, Z. (2003): Fytopaleontologické výzkumy v boskovické brázdě. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 150-151. ISSN 0514-8057

Šimůnek, Z. (2003): Nové paleontologické výzkumy v boskovické brázdě. In -: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách (VI), s. 61-65. – Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska. Oslavany

Šimůnek, Z. (2004): New findings of Neuropteris cordata Brongniart with cuticles from the Stephanian of the Intrasudetic Basin (Czech Republic). – Neues Jahrbuch für Geologie and Paläontologie. Monatshefte 2004, 2, 65-79. ISSN 0028-3630

Šimůnek, Z. (2004): The Upper Westphalian flora of the Bohemian Massif (pteridosperms, cordaites and extrabasinal elements). – Geologica Balcanica 34, 1-2, 77-84. ISSN 0324-0894

Šimůnek, Z. (2005): An attempt at a palaeobotanical database based on the Westphalian D Cantabrian floras of the Plzeň Basin (Czech Republic). In Cleal, C.J: IGCP 469 - Late Variscan terrestrial biotas and palaeoenvironments. Cardiff Meeting, April 14th-16th 2005, – Neuveden. Cardiff

Šimůnek, Z. (2006): Discinites cf. jongmansii Hirmer from the Carboniferous of the Intrasudetic Basin (Czech Republic). – Acta Universitatis Carolinae. Geologica 47, 1-4, 161-164. ISSN 0001-7132

Šimůnek, Z. (2007a): Bolsovian to Cantabrian European Cordaitales – Cuticular analysis, preliminary report (Abstract). In Van Waweren, I: IGCP 469 Meeting in Leiden, October 15-18, 2007, Abstracts, s. 11. Leiden

Šimůnek, Z. (2007b): Cuticular analysis of medullosan pteridosperms from the Radnice Member (Pennsylvanian) of the Central and Western Bohemian Basins (Czech Republic). In Wong, T. E: Proceedings of the XVth International Congress on Carboniferous and Permian Stratigraphy, s. 389-401. – Royal Netherlands Academy of Art and Sciences. Amsterdam. ISBN 90-6984-479-6

Šimůnek, Z. (2007c): Cuticles of the species Cordaites principalis and C. palmaeformis from the type specimens. In Hilton, J: International Geological Correlation program, Project 469: Late Variscan biotas and environments, University of Birmingham: April 22-26th 2007, Program and Abstracts, s. 17-18. – University of Birmingham. Birmingham

Šimůnek, Z. (2007d): New Classification of the genus Cordaites from the Carboniferous and Permian of the Bohemian Massif, based on cuticle micromorphology. – Sborník Národního muzea v Praze, řada B-přírodní vědy - Acta Musei Nationalis Prague, Ser. B. Historia Naturalis 62, 3-4, 97-210. ISSN 0036-5343

Šimůnek, Z. (2007e): New classification of the genus Cordaites from the Bohemian Permo-Carboniferous, based on cuticle micromorphology. In Wang, Y., Zhang, H., Wang, X: XVI International Congress on Carboniferous and Permian, Abstracts, June 21-24 2007, s. 37. – State Key Laboratory of Palaeobiology and Stratigraphy, Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, CAS, China. Nanjing. ISSN 0253-4959

Šimůnek, Z. (2008a): The Asturian and Cantabrian floral assemblages with Cordaites from the Plzeň Basin. – Studia Geologica Polonica 129, podzim, 51-80. ISSN 0081-6426

Šimůnek, Z. (2008b): Contribution to the knowledge of the Paripteris gigantea (Sternberg) Gothan from Žacléř (Pennsylvanian, Czech Republic). In Pešek, J., Pešková, J: 11th Coal Geology Conference, Volume of Abstracts, – Přírodovědecká fakulta UK. Praha

Šimůnek, Z. (2008c): Karbonské rostlinné zkameněliny na Kladensku, Rakovnicku a Radnicku. 29. 9. 2008 v 18:30 hod. Kladno, Zámek 1

Šimůnek, Z. (2009): A large specimen and cuticles of Paripteris gigantea (Sternberg) Gothan from its type area Žacléř (Pennsylvanian, Czech Republic). – Bulletin of Geosciences 84, 2, 269-282. ISSN 1214-1119. DOI 10.3140/bull.geosci.1119

Šimůnek, Z. (2010): Cuticles of Paripteris Gothan, 1941 (Pteridospermopsida) from the Westphalian of Poland. – Bulletin of Geosciences 85, 2, 353-360. ISSN 1214-1119

Šimůnek, Z. (2010): Kdy se na naší planetě objevil první strom - jak vypadal - co to znamenalo pro vývoj naší Země. 1. 10. 2010, 9:00 - 11:00. Elektra KC Vltavská, Bubenská 1, Praha 7

Šimůnek, Z. (2011): Mezinárodní permokarbonský kongres v Austrálii a geologická exkurze. 5. 10. 2011. Přírodovědecká fakulta UK Praha

Šimůnek, Z. (2013): On two plant assemblages from the Malesice Member, Žihle Basin (Carboniferous, Czech Republic). In Pšenička, J: 22nd International Workshop on Plant Taphonomy in Pilsen and Radnice 21-24th March 2013, s. 16. – Západočeské muzeum Plzeň. Plzeň

Šimůnek, Z. (2014a): First cuticles of Cordaites Unger from the Stephanian B of the Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic). – Palaeontographica. Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit Abt. B. Palaeobotany – Palaeophytology 290, 4-6, 127-139. ISSN 2194-900X

Šimůnek, Z. (2014b): Two late Stephanian neuropterid species preserved as cuticles in coal. In Kustatscher E: 9th European palaeobotany-palynology conference,26-31 August 2014,Padova Italy, abstract book, s. mimo stránkování. – Coop. Libraria Editrice Universitá di Padova, Via G. Belzoni, 118/3 - Padova. Padova

Šimůnek, Z. (2015): Cuticles of the Polish type material of Cordaites palmaeformis (Göppert) Weiss and a Cordaites principalis-like form from Germany, Pennsylvanian. – Review of Palaeobotany and Palynology 223, 223, 50-70. ISSN 0034-6667. DOI 10.1016/j.revpalbo.2015.09.001

Šimůnek, Z. (2015): Jaké mesofosílie lze nalézt v uhlí karvinské části hornoslezské pánve ?. In Ruppenthalová L: Documenta Geonica, svazek 1. s. 150-157. – Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. Ostrava. ISBN 978-80-86407-59-3

Šimůnek, Z. (2015): The flora and dispersed cuticles from the coal seams in the Jan Pit of the Šverma Coal Mine in Žacléř (Bashkirian, Intrasudetic Basin, Czech Republic). In D. K. Nurgaliev: XVIII International Congress on the Carboniferous and Permian, Abstract volume, s. 180. – Kazan University Press. Kazaň. ISBN 978-5-00019-453-9

Šimůnek, Z. (2017): Cuticular characteristics of Neuralethopteris jongmansii LAVEINE (medullosalean foliage, Westphalian, Intrasudetic Basin, Poland). – Geologia Croatica 70, 1, 1-10. ISSN 1330-030X. DOI 10.4154/gc.2017.02

Šimůnek, Z. (2017): Flora and dispersed cuticles from Bashkirian coals of Žacléř, Intrasudetic Basin, Czech Republic. – Paleontological Journal 51, 7, 757-769. ISSN 0031-0301. DOI 10.1134/S0031030117070097

Šimůnek, Z. (2018): Cuticular analysis of new Westphalian and Stephanian Cordaites species from the USA. – Review of Palaeobotany and Palynology 253, June, 1-14. ISSN 0034-6667. DOI 10.1016/j.revpalbo.2018.03.001

Šimůnek, Z. (2018): Summary of the recent stage of knowlage in the Permian palaeobotany of the intrasudetic basin. In J. Pšenička: 19th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference and MIKRO 2018 workshop Prague, October 18-19, 2018. Folia, Special Volume 2018, – Západočeské muzeum v Plzni. Plzeň. ISBN 978-80-7247-145-4

Šimůnek, Z. (2019): Revision of the late Bashkirian cordaitalean Cordaites karvinensis and allied dispersed cuticles from Upper Silesia, the Czech Republic. – Fossil Imprint 75, 2, 258-267. ISSN 2533-4050. DOI 10.2478/if-2019-0014

Šimůnek, Z. (2019a): The earliest evidence of cordaitalean cuticles from coal in the Pennsylvanian of Europe (Langsettian, Upper Silesian Basin, Czech Republic). – Review of Palaeobotany and Palynology 261, February, 81-94. ISSN 0034-6667. DOI 10.1016/j.revpalbo.2018.11.007

Šimůnek, Z. (2019b): Revision of the genus Cordaites UNGER from the Permian of the Intrasudetic Basin (Broumov Formation, Olivětín Member, Czech Republic). – Geologia Croatica 72, 3, 163-172. ISSN 1330-030X. DOI 10.4154/gc.2019.16

Šimůnek, Z. (v tisku): Cordaitalean cuticular characteristics from the Kasimovian and Asselian of the Czech Republic and CO2 concentration in the palaeoatmosphere. – Review of Palaeobotany and Palynology, ISSN 0034-6667

Šimůnek, Z. - Bek, J. (2003): Noeggerathiaceae from the Carboniferous basins of the Bohemian Massif. – Review of Palaeobotany and Palynology 125, červen, 249/284. ISSN 0034-6667

Šimůnek, Z. - Cleal, C. (2002): The taxonomy of middle Westphalian medullosalean foliage known as 'Alethopteris grandinioides early form' from the Central and Western Bohemian basins. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 77, 1, 61-64. ISSN 1210-3527

Šimůnek, Z. - Cleal, C. J. (2004): Small-pinnuled odontopterid medullosaleans from the middle and upper Stephanian of Bohemia and Saar-Lorraine. – Review of Palaeobotany and Palynology 129, 1, 21-38. ISSN 0034-6667

Šimůnek, Z. - Cleal, C. J. (2011): Imparipinnate neuropterid foliage (Medullosales)from the Middle Westphalian of Central Bohemia, Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology 166, 3-4, 163-201. ISSN 0034-6667. DOI 10.1016/j.revpalbo.2011.05.005

Šimůnek, Z. - Drábková, J. (2008): The adpression medullosan prepollen-producing organs, their prepollen and cuticles (Westphalian, intrasudetic Basin). In Ellger, C: 12th International Palynological Congress and 8th International Organisation of Palaeobotany Conference, – GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung. Berlin. ISBN 0946-8978

Šimůnek, Z. - Drábková, J. (2010): Paleobotanické a palynologické studie mezi Hájemi a Dolní Sytovou v podkrkonošské pánvi. In Švábenická, L. a Řídkošil, T: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis, svazek 5. s. 116-124. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-87416-04-4

Šimůnek, Z. - Drábková, J. - Lojka, R. - Stárková, M. (2004): Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (westphal D) na Rakovnicku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 neuveden, podzim, 39-42. ISSN 0514-8057

Šimůnek, Z. - Gastaldo, R. A. - Purkyňová, E. (2006a): Comparison of megafloral changes across the Barbora and Enna marine zones, Ostrava Formation (Serpukhovian [Namurian A]), Upper Silesian Basin, Czech Republic. In Giegengach, R., Scatena, Frederick, N: 2006 Philadelphia Annual Meeting (22-25 October 2006), Geological Society of America, Abstracts with Programs, s. 316. – The Geological Society of America. Boulder. ISSN 0016-7592

Šimůnek, Z. - Jirásek, V. (2008): Nové fytopaleontologické sběry na haldě dolu Ignác v Markoušovicích (Karbon, vnitrosudetská pánev). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 135-136. ISSN 0514-8057

Šimůnek, Z. - Libertín, M. (2001): Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č. 2, 3 a 4. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 48-49. ISSN 0514-8057

Šimůnek, Z. - Libertín, M. (2006): Cordaites schatzlarensis sp. nov. and Samaropsis newberryi (Andrews) Seward from the Westphalian (Carboniferous) of the Žacléř area (Czech Republic). – Review of Palaeobotany and Palynology 138, 1, 43-62. ISSN 0034-6667

Šimůnek, Z. - Lojka, R. - Drábková, J. (2009a): Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubné u Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 118-122. ISSN 0514-8057

Šimůnek, Z. - Lojka, R. - Zajíc, J. - Drábková, J. (2010a): Paleontologické výzkumy v karbonu v okolí Jesenice (žihelská pánev). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 163-167. ISSN 0514-8057

Šimůnek, Z. - Martínek, K. (2009): A study of the Late Carboniferous and Early Permian plant assemblages from the Boskovice Basin, Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology 155, 3-4, 275-307. ISSN 0034-6667. DOI 10.1016/j.revpalbo.2008.05.006

Šimůnek, Z. - Martínek, K. - Zajíc, J. - Drábková, J. - Mikuláš, R. - Valentová, D. (2009c): Palaeontology, sedimentary environments and climatic indices of the Klobuky Horizon (Líně Formation, Upper Pennsylvanian, Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic). In Misiak J., Lipiarski I: XXXII Sympozjum Geologia Formacji Weglonośnych Polski, Materialy, s. 69-78. – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Kraków. ISBN 978-83-919850-5-9

Šimůnek, Z. - Opluštil, S. - Drábková, J. (2006b): Reconstruction of Cordaites borassifolius (Sternberg) Unger (Cordaitales) from the Radnice Basin (Bolsovian, Czech Republic). In Kvaček, J: 7th European Palaebobotany and Palynology Conference, s. 129. – Národní muzeum, Praha. Praha. ISBN 80-7036-198-0

Šimůnek, Z. - Opluštil, S. - Drábková, J. (2009b): Cordaites borassifolius (Sternberg) Unger (Cordaitales) from the Radnice Basin (Bolsovian, Czech Republic). – Bulletin of Geosciences 84, 2, 301-336. ISSN 1214-1119. DOI 10.3140/bull.geosci.1130

Šimůnek, Z. - Opluštil, S. - Martínek, K. (2007): Late Bolsovian floras preserved as compressions from Lubná near Rakovník (Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic)(Abstract). In Van Waweren, I: IGCP 469 Meeting in Leiden, October 15-18, 2007, Abstracts, Leiden

Šimůnek, Z. - Prouza, V. (2003): Nové nálezy v lomu Hřebínek u Babí jižně od Žacléře. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 152. ISSN 0514-8057

Šimůnek, Z. - Stárková, M. (2008): New locality of the Stephanian plant fossils (Plzeň Basin, Czech Republic). In Pešek, J., Pešková, J: 11th Coal Geology Conference, Volume of Abstracts, – Přírodovědecká fakulta UK. Praha

Šimůnek, Z. - Stárková, M. (2009): New locality of the Stephanian plant fossils from Příšov (Czech Republic. – Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní 57, podzim, 211-221. ISSN 1211-3026

Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Drábková, J. (2008): Biota of the Líně formation (Stephanian C), mode of preservation and its palaeoecological interpretation. In Pešek, J., Pešková, J: 11th Coal Geology Conference, Volume of Abstracts, – Přírodovědecká fakulta UK, Praha. Praha

Šimůnek, Z. – Bureš, J. (2013): Dispersed cuticles and conducting tissue of Sphenophyllum Brongniart from the Westhalian D of Kalinovo, Donets Basin, Ukraine. Přednáška na workshopu projektu IGCP 575. 4. 9. 2013, 10:40 - 11.00 hod. Udine, Itálie

Šimůnek, Z. – Bureš, J. (2015): Dispersed cuticles and conducting tissue of Sphenophyllum BRONGNIART from the Westphalian D of Kalinovo, Donets Basin, Ukraine. – Geologia Croatica 68, 1, 1-9. ISSN 1330-030X. DOI 10.4154/gc.2015.01

Šimůnek, Z. – Bureš, J. (2019): Dispersed plant mesofossils from the Permian of Wuda, Inner Mongolia, Taiyuan Formation, China. – Geologia Croatica 72, 3, 173–177. ISSN 1330-030X. DOI 10.4154/gc.2019.17

Šimůnek, Z. – Cleal, C. J. (2016): The Carboniferous medullosalean pteridosperm Havlenaea praeovata (Němejc) Šimůnek & Cleal(Stradonice, Central Bohemia) is conspecific with Neuropteris coriacea Ettingshausen. – Acta Palaeobotanica 56, 2, 115-119. ISSN 0001-6594. DOI 10.1515/acpa-2016-0019

Šimůnek, Z. – Cleal, C. J. (2016): The systematic and palaeoecological signifikance of Neuropteris ovata (Medullosales)cuticles from the Stephanian Stage of the Puertollano Basin, Spain. – Spanish Journal of Palaeontology 31, 1, 231-244. ISSN 2255-0550

Šimůnek, Z. – Cleal, C. R. (2013): Epidermal anatomy of Laveineopteris bohemica cyclopterids (Medullosales) from the Middle Pennsylvanian Radnice Member, Czech Republic. – Bulletin of Geosciences 88, 1, 63-67. ISSN 1214-1119. DOI 10.3140/bull.geosci.1331

Šimůnek, Z. – Cleal, C. R. (2018): Early occurrence of a Pennsylvanian-age medullosalean frond similar to Alethopteris pseudograndinioides in the intra-montane basin of Bohemia. – Fossil Imprint 74, 1-2, 37-44. ISSN 2533-4050. DOI 10.2478/if-2018-0003

Šimůnek, Z. – Drábková, J. (2010): Palaeobotany and palynology of the Líně Formation (Carboniferous, Stephanian C). A detail research of the Klobuky locality (Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic). In Hably Lilla: Program and Abstracts, 8th European Palaeobotany - Palynology Conference 2010, s. 215-216. – Hungarian Natural History Museum. Budapest

Šimůnek, Z. – Drábková, J. (2012): A preliminary study on the Carboniferous medullosan pollen organs from the Upper Silesian Basin (Czech Republic). In Saito, T: Abstract Issue for the Joint Meeting of 13th International Palynological Congress and 9th International Organisation of Palaeobotany Conference August 23-30, 2012, Tokyo, Japan. (Japanese journal of palynology, vol. 58 special issue), s. 216. – Palynological Society of Japan. Tokyo

Šimůnek, Z. – Drábková, J. – Lojka, R. (2018): Karbonské dispersní kutikuly z lubenské sloje lomu Marta v Lubné u Rakovníka v kladensko-rakovnické pánvi. In Faměra, M., Kropáč, K., Šimíček, D., Lehotský, T: Paleozoikum 2018 Sborník abstraktů, – Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc

Šimůnek, Z. – Florjan, S. (2011): Middle Pennsylvanian Bohemian and Poland cordaitaleans and their dispersed cuticles. In E. Hakansson and J.A. Trotter: Programme and abstracts: The XVII International Congress on the Carboniferous and Permian, s. 114. – Geological Survey of Western Australia. Perth. ISBN 978-1-74168-392-9

Šimůnek, Z. – Florjan, S. (2013a): An artificial system of dispersed cordaitalean cuticles from the Upper Silesian Basin (Pennsylvanian, Poland) and its application to dispersed cordaitalean cuticles from the Intrasudetic Basin (Pennsylvanian, Czech Republic). – Lethaea rossica. Rossijskij paleobotaničeskij žurnal - The Russian Journal of Palaeobotany. Paleobotaničeskij vremenik, Neperiodičeskie priloženie k žurnalu Neuveden, 1, 53-65. ISSN 2224-0446

Šimůnek, Z. – Florjan, S. (2013b): The Pennsylvanian cordaitalean dispersed cuticles from the Upper Silesian Basin (Poland). – Review of Palaeobotany and Palynology 197, October, 26-49. ISSN 0034-6667. DOI 10.1016/j.revpalbo.2013.04.006

Šimůnek, Z. – Florjan, S. (2019): Dispersed cuticles similar to Cordaites borassifolius from the Carboniferous (Duckmantian) of the Upper Silesian Basin, Poland. – Palaeontographica. Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit Abt. B. Palaeobotany – Palaeophytology 300, 1-6, 1-19. ISSN 2194-900X. DOI 10.1127/palb/2019/0068

Šimůnek, Z. – Gilíková, H. – Drábková, J. (2017): Nové fytopaleontologické lokality v údolí Bílého potoka u Veverské Bítýšky v Boskovické pánvi. In Weinerová, H., Weiner, T., Kumpán, T: Paleozoikum 2017, Sborník alstraktů, svazek XX. – Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd. Brno. ISBN 978-80-210-8479-7

Šimůnek, Z. – Gilíková, H. – Hrdličková, K. (2012): Nové fytopalontologické nálezy v permu boskovické pánve u Veverské Bítýšky. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 19, 1-2, 114-117. ISSN 1212-6209

Šimůnek, Z. – Haldovský, J. (2015): Contribution to the knowledge of Cordaites species from the Kladno-Rakovník Basin, Middle Pennsylvanian (Bolsovian) Czech Republic. – Geologia Croatica 68, 2, 93-111. ISSN 1330-030X. DOI 10.4154/gc.2015.11

Šimůnek, Z. – Mlčoch, B. – Drábková, J. (2016): New geological, palaeobotanical and palynological evidence of the Carboniferous from Brandov (Krušné hory Mts., Czech Republic). – Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Geologica et Paleobiologica 50, 1-2, 1-22. ISSN 1805-286X. DOI 10.1515/fbgp-2016-0001

Šimůnek, Z. – Purkyňová, E. – Gastaldo, R. A. (2009d): Comparison of Megafloral Chandes across the Barbora and Enna Marine Zones, Ostrava Formation (Serpukhovian (Namurian A)), Upper Silesian Basin, Czech Republic. In Kožušníková, A: Documenta Geonica 2009/2, 7. česko-polská konference - Geologie uhelných pánví, s. 209-210. – Akademie věd ČR, Ústav geoniky Ostrava, v. v. i. Ostrava. ISBN 978-80-86407-72-2

Šimůnek, Z. – Stárková, M. – Zajíc, J. – Mikuláš, R. – Drábková, J. (2010b): Paleontologický výzkum v permokarbonu podkrkonošské pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 167-171. ISSN 0514-8057

Šimůnek, Z. – Tenchov, Y. (2011): The Pennsylvanian cordaitaleans of the Dobrudzha Basin (Bulgaria). – Geologica Balcanica 40, 1-3, 39-73. ISSN 0324-0894

Šimůnek, Z. – Thomas, B.A. (2012): A new species of Selaginella (Selaginellaceae) from the Bolsovian (Carboniferous Period) of the Zonguldak - Amasra Coal Basin, north-western Turkey. – Geologia Croatica 65, 3, 345-350. ISSN 1330-030X. DOI 104154/gc.2012.23

Šimůnek, Z. – Čáp, P. – Mosseichik, Y. V. (2018): Novye dannye o kamennougolnoj flore Mongolskogo Altaja (Severo-Zapadnaja Mongolija). – Paleobotaničeskij vremennik 3, neuveden, 17-25. ISSN 2413-2357

Žáček, V. – Bohdálek, P. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2017c): Mongol Altai 50 – projekt zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Mongolskem v geologii (2013–2016). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 159-166. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.34

Žáček, V. – Břízová, E. – Bohdálek, P. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2016b): Geological mapping 1: 50,000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia (Mongol Altai 50, Ma-50), FINAL REPORT + APPENDICES. 518 s. MS Česká geologická služba, Mineral Resources Authority of Mongolia

Žáček, V. – Břízová, E. – Drábková, J. – Havlíček, P. – Hošek, J. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Lojka, R. – Malík, J. – Martínek, K. – Rapprich, V. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Verner, K. (2015h): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 11-244 Žlutice. 120 s. MS Česká geologická služba

Žáčková, E. – Burda, J. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Janderková, J. – Janoušek, V. – Konopásek, J. – Králová, M. – Malík, J. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Tasáryová, Z. – Zajíc, J. – Spudil, J. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žacléř 03-422. 168 s. MS Archiv ČGS Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Zajíc, J. (2011c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. 200 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Burda, J. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kondrová, L. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mertlík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Skácelová, Z. – Smutek, D. – Svobodová, M. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štaffen, Z. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. – Uličný, D. – Valín, F. – Zajíc, J. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Základní mapa České republiky. 176 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Čech, S. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Burda, J. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kondrová, L. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mertlík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, Z. – Smutek, D. – Svobodová, M. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štaffen, Z. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. – Uličný, D. – Zajíc, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

© Zbynek Simunek, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top