Mgr. Vojtěch Erban
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085336
fax: +420251818748
vojtech.erban@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

Education: M.Sc. in geochemistry (2000), Charles University, Prague
B.Sc. in geology (1996), Charles University, PragueResearch interests

  • Geochemistry and petrogenesis of volcanic rocks
  • Sr and Nd isotopes in petrogenetic studies
  • Aquatic chemistry


Services to the scientific community

Czech Geological Society (webmaster of its website)Recent papers

Ackerman, L. - Pašava, J. - Erban, V. (2011): Re-Os geochemie a geochronologie ranského gabro-peridotitového masívu, Český masív. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 133-136. ISSN 0514-8057

Ackerman, L. – Bizimis, M. – Haluzová, E. – Sláma, J. – Svojtka, M. – Hirajima, T. – Erban, V. (2016): Re–Os and Lu–Hf isotopic constraints on the formation and age ofmantle pyroxenites from the Bohemian Massif. – Lithos 256, July, 197-210. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2016.03.023

Ackerman, L. – Haluzová, E. – Creaser, R. A. – Pašava, J. – Veselovský, F. – Breiter, K. – Erban, V. – Drábek, M. (2017): Temporal evolution of mineralization events in the Bohemian Massif inferred from the Re–Os geochronology of molybdenite. – Mineralium Deposita 52, 5, 651-662. ISSN 0026-4598. DOI 10.1007/s00126-016-0685-5

Ackerman, L. – Magna, T. – Rapprich, V. – Upadhyay, D. – Krátký, O. – Čejková, B. – Erban, V. – Kočergina, J. – Hrstka, T. (2017): Contrasting petrogenesis of spatially related carbonatites from Samalpatti and Sevattur, Tamil Nadu, India. – Lithos 284-285, July, 257-275. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2017.03.029

Ackerman, L. – Pašava, J. – Erban, V. (2013): Re–Os geochemistry and geochronology of the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif. – Mineralium Deposita 48, 7, 799-804. ISSN 0026-4598. DOI 10.1007/s00126-013-0483-2

Ackerman, L. – Ulrych, J. – Řanda, Z. – Erban, V. – Hegner, E. – Magna, T. – Balogh, K. – Frána, J. – Lang, M. – Novák, J. K. (2015): Geochemical characteristics and magmatic differentiation of phonolites and trachytic rocks from the České Středohoří Volcanic Complex, the Ohře Rift, Bohemian Massif. – Lithos 224-225, May, 256-271. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2015.03.014

Alemayehu, L. – Rapprich, V. – Verner, K. – Novotný, R. – Erban, V. – Legesa, F. (2017): Inventory of Key Geo-sites in the Butajira Volcanic Field: Perspective for the First Geo-park in Ethiopia. In Tomáš Magna, Vladislav Rapprich: Basalt 2017 Kadaň: Abstracts and Excursion Guides, – Czech Geological Society and Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-87487-20-4

Bukovská, Z. – Verner, K. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Erban, V. – Franěk, J. – Halodová, P. – Holeček J. – Jačková, I. – Jelének, J. – Kopačková V. – Koucká, L. – Laufek, F. – Lněničková, Z. – Kočergina, J. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Veselovský, F. (2017): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 349 s. MS ČGS, SÚRAO

Buriánek, D. - Hanžl, P. - Erban, V. - Gilíková, H. - Bolormaa, K. (2008): The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia). – Journal of Geosciences 53, září, 167-180. ISSN 1802-6222

Cajz, V. - Rapprich, V. - Erban, V. - Pécskay, Z. - Radoň, M. (2009b): Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, Northern Bohemia). – Geologica Carpathica 60, 6, 519-533. ISSN 1335-0552. DOI 10.2478/v10096-009-0038-8

Cajz, V. - Rapprich, V. - Erban, V. - Radoň, M. - Pécskay, Z. (2008a): Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří. In V. Erban, V. Rapprich, T. Řídkošil: Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.–8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3, – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-254-3025-5

Erban, V. - Janoušek, V. - Farrow, C. M. - Šmíd, J. (2003): Geochemical Data Toolkit (GCDkit): a key for magmatic geochemists to the treasury of data analysis, statistics and graphics in R. In Svojtka M: Geolines, svazek 16. s. 25-26. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Erban, V. - Janoušek, V. - Rapprich, V. (2007): Petrogenesis of the basic volcanism behind the volcanic front (Cinotepeque range, El Salvador). In Neuveden: Geochimica et Cosmochimica Acta, 71 (15): Suppl. S, – Elsevier. Oxford

Erban, V. - Janoušek, V. - Rapprich, V. - Hernández, W. - Holub, F. V. (2008): Geochemie zafrontového vulkanismu v Salvadoru. In V. Erban, V. Rapprich, T. Řídkošil: Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.–8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3, s. 18-22. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-254-3025-5

Erban, V. - Krám, P. - Bullen, T. (2005): Strontium isotopic signature in two forest catchments with contrasting lithology (Bohemian Massif, Central Europe). AIG-6, 6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry. Abstracts, s. 68. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-651-9

Erban, V. – Franěk, J. – Gerdes, A. – Hajná, J. – Holub, F. – Janoušek, V. – Kachlík, V. – Magna, T. – René, M. – Tasáryová, Z. – Trubač, J. – Vacek, F. – Verner, K. – Vrána, S. – Žák, J. (2015): Eurogranites 2015: Variscan Plutons of the Bohemian Massif. Post-conference field trip following the 26th IUGG General Assembly in Prague. Neuveden. 165 s. – Česká geologická služba. Praha

Erban, V. – Magna, T. – Rapprich, V. – Míková, J. (2014): Towards depleted Sr–Nd isotopology from western to central Cenozoic volcanic Europe. In S.J. Mills: Mineralogical Magazine, svazek 78. s. 632. – Mineralogical Society of Great Britain and Ireland. Twickenham

Erban, V. – Rapprich, V. – Míková, J. (2014): Spatial and Temporal variation of Sr-Nd Isotopic ratios in primitive Cenozoic volcanic rocks of the Bohemian Massif. In Magna T., Rapprich V., Radoň M: 4. Seminář Odborné skupiny vulkanologie při České geologické společnosti, 6.-7.10.2014, Dlouhá Louka - Sborník abstraktů, s. 8-9. – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87487-11-2

Hanžl, P. - Aichler, J. - Bolormaa, K. - Byambasuren, D. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Erban, V. - Gerdes, A. - Gilíková, H. - Holák, J. - Janoušek, V. - Kosmák, V. - Krejčí, Z. - Malec, J. - Mašek, D. - Maštera, L. - Metelka, V. - Novotný, Z. - Otava, J. - Rejchrt, M. - Rukavičková, L. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Táborský, Z. - Tsend-Ayush, D. - Valtr, V. - Večeřa, J. - Vít, J. (2007f): Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50). Zpráva ze zahraniční expedice, 376 s. MS Geological Information Centre, MRPAM, Ulaanbaatar

Hanžl, P. - Janoušek, V. - Žáček, V. - Wilímský, D. - Aichler, J. - Erban, V. - Pudilová, M. - Chlupáčová, M. - Burianková, K. - Mixa, P. - Pecina, V. (2007a): Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic). – Mineralogy and Petrology 89, 1-2, 45-75. ISSN 0930-0708

Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Buriánek, D. – Janoušek, V. – Erban, V. (2013): Kyselé vulkanity metabazitové zóny brněnského masivu. In T. Kumpán: Moravskoslezské paleozoikum 2013, XVI. ročník. Sborník abstraktů, s. 5. – PřF MU Brno. Brno

Hanžl, P. – Schulmann, K. – Janoušek, V. – Lexa, O. – Hrdličková, K. – Jiang, Y. – Buriánek, D. – Altanbaatar, B. – Ganchuluun, T. – Erban, V. (2016): Making continental crust: origin of Devonian orthogneisses from SE Mongolian Altai. – Journal of Geosciences 61, 1, 25-50. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.206

Hasalová, P. - Janoušek, V. - Schulmann, K. - Štípská, P. - Erban, V. (2008b): From orthogneiss to migmatite: geochemical assessment of the melt infiltration model in the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Bohemian Massif). – Lithos 102, 3-4, 508-537. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2007.07.021

Holub, F. - Erban, V. - Janoušek, V. - Rapprich, V. - Mlčoch, B. (2008a): Geochemical signature of back-arc basaltic volcanism in eastern Nicaragua. In Németh Z. and Plašienka D: SlovTec 08, 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) and 13th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), Upohlav, Slovakia, 23-26 April 2008, s. 44. – State Geological Institute of Dionýz Štúr. Bratislava. ISBN 978-80-89343-01-0

Holub, F. - Janoušek, V. - Erban, V. - Rapprich, V. (2008b): Geochemistry of back-arc basaltic volcanism in eastern Nicaragua. In Neuveden: IAVCEI 2008 - General Assembly, August 11-22, 2008, s. 6-6. – Institute of Earth Sciences, University of Iceland. Reykjavík

Holub, F. V. - Rapprich, V. - Erban, V. - Pécskay, Z. - Mlčoch, B. - Míková, J. (2010): Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif). – Journal of Geosciences 55, 3, 251-278. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.074

Janoušek, V. - Erban, V. (2004): Mafic granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: relics of a late Devonian magmatic arc?. In Janoušek V: International Workshop on Petrogenesis of Granulites & Related Rocks, Náměšť nad Oslavou, October 1-3, 2004.Excursion guide & abstract volume, – Moravské muzeum. Brno. ISBN 80-7028-227-4

Janoušek, V. - Erban, V. (2004): Opening the treasury of R language to a wider scientific community: GCDkit, a package for interpretation of geochemical data. Abstracts of the 1st International R User Conference, May 2004, Vienna, Austria, s. 1. – Institut für Statistik und Wahrscheinlichskeitstheorie, Technische Universität Wien. Vídeň

Janoušek, V. - Erban, V. - Farrow, C. M. (2006d): Using the R language for graphical presentation and interpretation of compositional data in mineralogy: Introducing the package GCDkit-Mineral. In -: useR! 2006 Book of Abstracts, s. 84-84. – Austrian Association for Statistical Computing (AASC) and Wirtschaftsuniversität Wien. Vídeň

Janoušek, V. - Erban, V. - Farrow, C. M. (2007a): Is your software worth your money? Developing freeware applications for interpretation of compositional data from igneous rocks. In Miller, J.A.; Kisters, A: 6th International Hutton Symposium, Abstract volume and Program Guide, – University of Stellenbosch. Stellenbosch, JAR

Janoušek, V. - Erban, V. - Holub, F. - Rapprich, V. - Mlčoch, B. (2008b): Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui. In V. Erban, V. Rapprich, T. Řídkošil: Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.–8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje/Acta Musei Turnoviensis 3, s. 30-35. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-254-3025-5

Janoušek, V. - Erban, V. - Holub, F. V. - Magna, T. - Bellon, H. - Mlčoch, B. - Wiechert, U. - Rapprich, V. (2010): Geochemistry and genesis of behind-arc basaltic lavas from eastern Nicaragua. – Journal of Volcanology and Geothermal Research 192, 3-4, 232-256. ISSN 0377-0273. DOI 10.1016/j.jvolgeores.2010.02.023

Janoušek, V. - Farrow, C. M. - Erban, V. (2003): GCDkit: new PC software for interpretation of whole-rock geochemical data from igneous rocks. Geochimica et Cosmochimica Acta, 67, s. 186. – Elsevier. Oxford

Janoušek, V. - Farrow, C. M. - Erban, V. (2003): Geochemical Data Toolkit (GCDkit). Dostupné z URL http://www.gla.ac.uk/gcdkit

Janoušek, V. - Farrow, C. M. - Erban, V. (2005): Calculations and plotting in igneous geochemistry: corvée abolished at last! [GCDkit 2.00 released]. Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft, vol. 151, s. 54. ISBN 1609-0144

Janoušek, V. - Farrow, C. M. - Erban, V. (2006b): Interpretation of whole-rock geochemical data in igneous geochemistry: introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit). – Journal of Petrology 47, 6, 1255-1259. ISSN 0022-3530

Janoušek, V. - Farrow, C. M. - Erban, V. - Trubač, J. (2011): Brand new Geochemical Data Toolkit (GCDkit 3.0) - is it worth upgrading and browsing documentation? (Yes!). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 18, 1, 26-30. ISSN 1212-6209

Janoušek, V. - Gerdes, A. - Vrána, S. - Finger, F. - Erban, V. - Friedl, G. - Braithwaite, C. (2006c): Low-pressure granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: Viséan metamorphism of Late Devonian plutonic arc rocks. – Journal of Petrology 47, 4, 705-744. ISSN 0022-3530

Janoušek, V. - Gerdes, A. - Žák, J. - Soejono, I. - Venera, Z. - Erban, V. - Lexa, O. - Mixa, P. (2011): Nature, origin and causes of Jurassic felsic igneous activity in the Victory Glacier area (Eastern Graham Land). In Williams P., Mitchell R: Mineralogical Magazine. Goldschmidt Abstracts 2011, svazek 75. s. A1103. – The Mineralogical Society. Twickenham

Janoušek, V. - Hanžl, P. - Aichler, J. - Pecina, V. - Erban, V. - Wilimský, D. - Žáček, V. - Mixa, P. - Burianková, K. - Pudilová, M. - Chlupáčová, M. (2006a): Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts.,Czech Republic). In Svojtka M: Geolines, svazek 20. s. 57-59. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Janoušek, V. - Hanžl, P. - Žáček, V. - Wilímský, D. - Aichler, J. - Erban, V. - Pudilová, M. - Chlupáčová, M. - Burianková, K. - Mixa, P. - Pecina, V. (2005): Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic). In Svojtka M: Geolines, – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Janoušek, V. - Konopásek, J. - Ulrich, S. - Erban, V. - Tajčmanová, L. - Jeřábek, P. (2010): Geochemical character and petrogenesis of Pan-African Amspoort suite of the Boundary Igneous Complex in the Kaoko Belt (NW Namibia). – Gondwana research 18, 4, 688-707. ISSN 1342-937X. DOI 10.1016/j.gr.2010.02.014

Janoušek, V. - Vrána, S. - Erban, V. (2002): Petrogenesis and geodynamic significance of peraluminous post-orogenic granites: Ševětín Massif, Moldanubian Batholith. Proceedings of an international conference Pangeo Austria. June 28?30, 2002, Salzburg, Austria, s. 86-86. – Österreichische Geologische Gesellschaft and Institut für Geologie und Paläontologie, Univeristät Salzburg. Salzburg, Austria

Janoušek, V. - Vrána, S. - Erban, V. (2002): Petrology, geochemical character and petrogenesis of a Variscan post-orogenic granite: case study from the Ševětín Massif, Moldanubian Batholith, Southern Bohemia. – Journal of the Czech Geological Society 47, 1-2, 1-22. ISSN 1210-8197

Janoušek, V. - Vrána, S. - Erban, V. (2002): Petrology, geochemistry and petrogenesis of a post-orogenic Variscan granite: Ševětín Massif, Moldanubian Batholith. In Svojtka M: Geolines, svazek 14. s. 39-40. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Janoušek, V. - Vrána, S. - Erban, V. - Vokurka, K. - Drábek, M. (2008a): Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia – their petrology, geochemical character and possible petrogenesis. – Journal of Geosciences 53, 1, 31-64. ISSN 1802-6222. DOI DOI: 10.3190/jgeosci.019

Janoušek, V. - Wiegand, B. - Žák, J. - Erban, V. (2007d): Age, geotectonic setting and petrogenesis of Variscan calc-alkaline plutonism in Central Europe – examples from the Central Bohemian Plutonic Complex. In -: Géologie de la France, 2007, 2 (special volume to the meeting “Mechanics of Variscan Orogeny”), s. 110-110. – BRGM. Orléans

Janoušek, V. - Wiegand, B. - Žák, J. - Erban, V. (2008c): SHRIMP U-Pb zircon dating of the high-K calc-alkaline Blatná suite (Central Bohemian Plutonic Complex, Czech Republic) and its geotectonic significance. In Németh Z. and Plašienka D: SlovTec 08, 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) and 13th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), Upohlav, Slovakia, 23-26 April 2008, s. 53-55. – State Geological Institute of Dionýz Štúr. Bratislava. ISBN 978-80-89343-01-0

Janoušek, V. - Žák, J. - Soejono, I. - Venera, Z. - Erban, V. - Lexa, O. - Mixa, P. (2011): Nature and tectonic setting of Jurassic felsic igneous activity in the Victory Glacier area (Graham Land, Antarctic Peninsula). In Lexa O., Jeřábek P., Závada P., Ulrich S: Travaux Géophysiques, svazek 40. s. 30. – Geofyzikální ústav AV ČR. Praha

Janoušek, V. – Aichler, J. – Hanžl, P. – Gerdes, A. – Erban, V. – Žáček, V. – Pecina, V. – Pudilová, M. – Hrdličková, K. – Mixa, P. – Žáčková, E. (2014): Constraining genesis and geotectonic setting of metavolcanic complexes: a multidisciplinary study of the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic). – International Journal of Earth Sciences 103, 2, 455-483. ISSN 1437-3254. DOI 10.1007/s00531-013-0975-4

Janoušek, V. – Hanžl, P. – Aichler, J. – Gerdes, A. – Erban, V. – Pecina, V. – Žáček, V. – Wilímský, D. – Mixa, P. – Žáčková, E. (2013): Vestige of the Famennian arc-back-arc association in the eastern part of the Variscan Belt (Vrbno Group, Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic). In Žák J., Zulauf G. & Röhling H.-G: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften, s. 55. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Janoušek, V. – Hanžl, P. – Aichler, J. – Gerdes, A. – Erban, V. – Žáček, V. – Schulmann, K. – Pecina, V. – Hrdličková, K. – Mixa, P. (2014): Late Devonian subduction and back-arc extension at the western margin of Brunia: evidence from metavolcanic rocks of the Vrbno Group (Silesicum, north-eastern Bohemian Massif). – Mineralogia. Special Papers 42, říjen, 17-24. ISSN 1899-8518

Janoušek, V. – Holub, F. V. – Magna, T. – Erban, V. (2010): Isotopic constraints on the petrogenesis of the Variscan ultrapotassic magmas from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif. In Awdankiewicz,M.Awdankiewicz,H: Lamprophyres and related mafic hypabyssal rocks: Current petrological issues. Mineralogia - Special Papers, svazek 37. s. 32-36. – Neuveden. Rózanka. ISBN 1896-2203

Janoušek, V. – Jiang, Y. – Buriánek, D. – Schulmann, K. – Hanžl, P. – Altanbaatar, B. – Ganchuluun, T. – Lexa, O. – Erban, V. (2015): The Cambrian Khantaishir Arc - a conspicuous and geotectonically important structure in the Lake Zone of the Mongolian Altai (Central Asian Orogenic Belt). In Lexa O., Hasalová P., Jeřábek P: CETEG 2015 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Abstract Volume, s. 32. – Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-7075-880-9

Janoušek, V. – Jiang, Y. – Buriánek, D. – Schulmann, K. – Hanžl, P. – Soejono, I. – Kröner, A. – Altanbaatar, B. – Erban, V. – Lexa, O. – Ganchuluun, T. (2018): Cambrian–Ordovician magmatism of the Ikh-Mongol Arc System exemplified by the Khantaishir Magmatic Complex (Lake Zone, south-central Mongolia). – Gondwana research 54, February, 122-149. ISSN 1342-937X. DOI 10.1016/j.gr.2017.10.003

Janoušek, V. – Moyen, J. – Erban, V. – Farrow, C. M. – Martin, H. (2016): Interpretation of geochemical data from magmatic rock suites using the R language - the current state of play. In Rastislav Vojtko: CETEG 2016 - 14th Meeting of the Central European Tectonic Group, Predná Hora, Slovakia, April 28-May 1, 2016, Abstract Volume, s. 38. – Comenius University in Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-223-4071-7

Janoušek, V. – Moyen, J. – Martin, H. – Erban, V. (2016): Geochemical Modelling of Igneous Processes - Principles and Recipes in R Language. Bringing the Power of R to a Geochemical Community. Springer Geochemistry 1. 346 s. – Springer Verlag. Berlin, Heidelberg. DOI 10.1007/978-3-662-46792-3

Janoušek, V. – Moyen, J. – Martin, H. – Erban, V. – Farrow, C. M. (2016): Geochemical Modelling of Igneous Processes - Principles and Recipes in R Language. Bringing the Power of R to a Geochemical Community. Springer Geochemistry 1. 346 s. – Springer Verlag. Berlin, Heidelberg. DOI 10.1007/978-3-662-46792-3

Jáklová, K. – Trubač, J. – Magna, T. – Rapprich, V. – Haloda, J. – Erban, V. (2014): Petrografie, geochemie a post-erupční projevy olivínem chudého apatitického nefelinitu Slánské hory. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, podzim, 115-120. ISSN 0514-8057

Kohút, M. – Trubač, J. – Novotný, L. – Demko, R. – Ackerman, L. – Erban, V. (2013): Geology and Re–Os molybdenite geochronology of the Kuriskova U–Mo deposit (Western Carpathians, Slovakia). – Journal of Geosciences 58, 3, 271-282. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.150

Kočergina, J. – Ackerman, L. – Erban, V. – Magna, T. (2015): Re – Os and platinum-group elements in massive peridotites from Moldanubian, Bohemian Massif, Czech Republic. In Mateusz Cwiek, Magdalena Matusiak-Malek: Mineralogia. Special Papers, svazek 43. s. 49-50. – Wydawnictwo Naukowe Akapit. Wrocław

Kočergina, J. – Ackerman, L. – Erban, V. – Matusiak-Malek Magdalena, M. – Puziewicz, J. – Halodová, P. – Špaček, P. – Trubač, J. – Magna, T. (2016): Rhenium–osmium isotopes in pervasively metasomatized mantle xenoliths from the Bohemian Massif and implications for the reliability of Os model ages. – Chemical Geology 430, July, 90-107. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2016.03.020

Kočergina, J. – Ackerman, L. – Erban, V. – Matusiak-Malek Magdalena, M. – Puziewicz, J. – Trubač, J. – Magna, T. (2014): Rhenium–osmium isotopic composition of mantle xenoliths from the Bohemian Massif. In Bodinier J-L, Tommasi A: 6th Orogenic Lherzolite - Morocco 2014 special volume (abstracts), s. 62. Montpellier, France

Kočergina, J. – Ackerman, L. – Matusiak-Malek Magdalena, M. – Puziewicz, J. – Erban, V. – Trubač, J. – Magna, T. (2014): Geochemie a stáří subkoninentální litosféry Českého Masivu pomocí izotopů Re-Os. In Magna T., Rapprich V., Radoň M: 4.seminář odborné skupiny vulkanologie při České Geologické Společnosti, s. 12-13. Praha. ISBN 978-80-87487-11-2

Kočergina, J. – Magna, T. – Ackerman, L. – Erban, V. – Rapprich, V. – Münker, C. – Marien, C. (2014): Hf–Os isotopes in Cenozoic alkaline basalts from the Bohemian Massif, Czech Republic. Mineralogical Magazine, svazek 78. s. 1287. – Mineralogical Society of Great Britain and Ireland

Kusbach, V. - Janoušek, V. - Hasalová, P. - Fanning, M. C. - Schulmann, K. - Erban, V. - Ulrich, S. (2013): Heterogeneity of the Variscan lower continental crust and upper mantle: whole-rock geochemistry and isotopic data from the Náměšť Granulite Massif (Bohemian Massif, Czech Republic). In Žák J., Zulauf G. & Röhling H.-G: v, s. 69. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Kusbach, V. – Janoušek, V. – Hasalová, P. – Schulmann, K. – Fanning, M. – Erban, V. – Ulrich, S. (2015): Importance of crustal relamination in origin of the orogenic mantle peridotite–high-pressure granulite association: example from the Náměšť Granulite Massif (Bohemian Massif, Czech Republic). – Journal of the Geological Society London 172, 4, 479– 490. ISSN 0016-7649. DOI 10.1144/jgs2014-070

Magna, T. - Kohút, M. - Janoušek, V. - Erban, V. (2009): Li izotopické zloženie granitov ZK ako odraz ich pôvodu a zdrojov. In kohút M., Šimon L: Joint Meeting of Slovak and Czech Geological Survey, s. 122-123. – ŠGÚDŠ Bratislava. Bratislava

Mayer, A. - Gerdes, A. - Janoušek, V. - Erban, V. - Starijas, B. - Finger, F. (2007): The metabasite bodies of the Moldanubian Zone in Lower Austria: geochemistry and zircon ages. In Venera Z: CzechTec 07, 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Proceedings and excursion guide, s. 56-57. – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-695-9

Mayer, A. – Gerdes, A. – Janoušek, V. – Starijaš Mayer, B. – Finger, F. – Erban, V. (2013): The Waidhofen Amphibolite Body in the Moldanubian Zone of Lower Austria: a relic of Proterozoic Avalonian crust. In Žák J., Zulauf G. & Röhling H.-G: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften, s. 79. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Medaris Jr, G. L. – Ackerman, L. – Jelínek, E. – Michels, Z. D. – Erban, V. – Kotková, J. (2015): Depletion, cryptic metasomatism, and modal metasomatism (refertilization) of Variscan lithospheric mantle: Evidence from major elements, trace elements,and Sr‒Nd‒Os isotopes in a Saxothuringian garnet peridotite. – Lithos 226, special issue, 81-97. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2014.10.007

Míková, J. – Erban, V. (2014): Strontium isotopic signatures of the Torrent Valley streams, Monolith and Phormidium lakes on James Ross Island, Antarctica. In Kavan J., Bernardová A: 2014 Polar Ecology Conference Abstracts, s. 98-99. – Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice. České Budějovice. ISBN 978-80-7394-463-6

Míková, J. – Erban, V. (2015): Strontium isotopic signatures of the streams and lakes on James Ross Island, Antarctica. Goldschmidt Conference 2015. Abstracts, s. 2128. – European Association of Geochemistry. Prague

Míková, J. – Erban, V. – Kočergina, J. – Darmovzalová, M. (2014): Leaching experiments for the determination of high-precision Pb isotope compositions of primitive Cenozoic volcanic rocks of the Bohemian Massif. In Magna T., Rapprich V., Radoň M: 4. Seminář Odborné skupiny vulkanologie při České geologické společnosti, 6.-7.10.2014, Dlouhá Louka - Sborník abstraktů, s. 20-22. – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87487-11-2

Míková, J. – Erban, V. – Venera, Z. (2014): Strontium isotopic signatures of the Torrent Valley streams, Monolith and Phormidium lakes on James Ross Island, Antarctica. In SCAR: 2014 SCAR OPEN SCIENCE CONFERENCE Abstracts, s. 253. – SCAR - The Scientific Committee on Antarctic Research. Neuveden

Oulehle, F. - Bullen, T. - Erban, V. - Krám, P. - Půlkrábková, M. - Hofmeister, J. - Hruška, J. (2006b): The strontium and calcium isotope signals in forest soil environment during recovery from antropoghenic acidification. In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, s. 173. – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 80-7075-662-4

Pašava, J. – Ackerman, L. – Erban, V. (2011): Re-Os geochemistry and geochronology of the Ransko gabbro-peridotite massif, Czech Republic. In Williams J., Mitchell R: Mineralogical Magazine. Goldschmidt Abstracts 2011, svazek 75 (3). s. 1605. – Mineralogical Society. Twickenham

Pašava, J. – Veselovský, F. – Dobeš, P. – Erban, V. – Pour, O. – Žák, K. – Ackerman, L. – Haluzová, E. – Creaser, R. A. – Tásler, R. (2017): New data on the origin of the Fe-Cu-As skarn deposit at Obrí důl, West Sudetes, Bohemian Massif. In Langevin P.M. et al: Proceedings of the 14th SGA Biennial Meeting, 20-23 August 2017, Québec City, Canada, – Society for Geology Applied to Mineral Deposits. Quebec City, Kanada. ISBN 978-2-9816898-0-1

Rapprich, V. - Erban, V. - Fárová, K. - Kopačková, V. - Bellon, H. - Hernández, W. (2010a): Volcanic history of the Conchagua Peninsula (eastern El Salvador). – Journal of Geosciences 55, 2, 95-112. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.069

Rapprich, V. - Erban, V. - Řídkošil, T. (2008): Seminář Odborné skupiny Vulkanologie České geologické společnosti. Sedmihorky u Turnova

Rapprich, V. - Hernández, W. - Erban, V. (2006a): Geology of Metapán volcanic field NW El Salvador. – Revista Geológica de América Central neuveden, 33, 61-74. ISSN 0256-7024

Rapprich, V. - Holub, F. V. - Erban, V. (2007d): Concentric olivine-plagioclase glomerocryst in basaltic lava from the San Diego Volcano (Western El Salvador). In neuveden: 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences - Abstracts, – GeoMar, Kiel, Germany. Kiel, Germany

Rapprich, V. - Hradecký, P. - Erban, V. - Hernández, W. - Pullinger, C. (2007c): Volcanic history of the Conchagua peninsula (eastern El Salvador). In neuveden: 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences - Abstracts, – GeoMar, Kiel, Germany. Kiel, Germany

Rapprich, V. – Žáček, V. – Verner, K. – Erban, V. – Goslar, T. – Bekele, Y. – Legesa, F. – Hroch, T. – Hejtmánková, P. (2016): Wendo Koshe Pumice: The latest Holocene silicic explosive eruption product of the Corbetti Volcanic System (Southern Ethiopia). – Journal of Volcanology and Geothermal Research 310, January, 159-171. ISSN 0377-0273. DOI 10.1016/j.jvolgeores.2015.12.008

Smrčka, V. - Bůzek, F. - Erban, V. - Berkovec, T. - Dočkalová, M. - Neumanová, K. - Fišáková Nývltová, M. (2005): Carbon, nitrogen and strontium isotopes in the set of skeletons from the neolithic settlement at Vedrovice (Czech Republic). – Anthropologie XLIII, 2-3, 315-323. ISSN 0323-1119

Smrčka, V. - Drozdová, E. - Erban, V. (2011): Mobilita náhodně vybraných jedinců z pohřebiště Hoštice I za Hanou. In Eva Drozdová: Hoštice I za Hanou. Výsledky antropologické analýzy pohřebiště lidu kultury zvoncovitých pohárů, s. 166-170. – Masarykova univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-5643-5

Soejono, I. – Buriánek, D. – Janoušek, V. – Svojtka, M. – Čáp, P. – Erban, V. – Ganpurev, N. (2017b): A reworked Lake Zone margin: chronological and geochemical constraints from the Ordovician arc-related basement of the Hovd Zone (western Mongolia). – Lithos 294-295, zima, 112-132. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2017.08.014

Svítil, R. - Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. - Kondrová, L. - Sidorinová, T. - Dvořáková, V. - Erban, V. - Breiterová, H. - Franěk, J. - Šimůnek, Z. - Štěpánek, P. - Peterová, P. - Vejrová, L. - Binko, R. (2011): Česká verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet

Svítil, R. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Neubertová, H. – Kondrová, L. – Sidorinová, T. – Erban, V. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Smyčková, L. – Karbušická, S. – Binko, R. – Hladík, V. – Moravcová, O. – Fric, M. – Kříbek, B. – Štrupl, V. (2012): Anglická verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng

Svítil, R. – Smyčková, L. – Šedinová, E. – Breiterová, H. – Störzerová, B. – Binko, R. – Erban, V. – Skarková, H. (2015): Intranet České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/interni

Tasáryová, Z. – Pruner, P. – Manda, Š. – Janoušek, V. – Schnabl, P. – Štorch, P. – Frýda, J. – Šifnerová, K. – Erban, V. (2012a): Perunica microplate in Silurian period: implications from basalt geochemistry, palaeomagnetism and faunas (Prague Basin, Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif). In BRGM & SGF: Géologie de la France, svazek 2012. s. 213-214. – BRGM & SGF. Orléans. ISBN 978-2-7159-2535-9

Tasáryová, Z. – Schnabl, P. – Janoušek, V. – Pruner, P. – Štorch, P. – Kletetschka, G. – Čížková, K. – Šlechta, S. – Manda, Š. – Erban, V. – Frýda, J. (2013): Palaeogeography of Prague Synform in Silurian times (Wenlock-Ludlow): Insights from palaeomagnetism, basalt geochemistry and biostratigraphy. In Žák J., Zulauf G. & Röhling H.-G: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften, s. 105. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Ulrych, J. - Cajz, V. - Balogh, K. - Erban, V. (2001): Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia. – Krystalinikum 27, 1, 27-49. ISSN 0454-5524

Veselovský, F. – Ackerman, L. – Pašava, J. – Žák, K. – Haluzová, E. – Creaser, R. A. – Dobeš, P. – Erban, V. (v tisku): Multiphase formation of the Obří důl polymetallic skarn deposit, West Sudetes, Bohemian Massif: geochemistry and Re–Os dating of sulfide mineralization. – Mineralium Deposita, ISSN 0026-4598. DOI 10.1007/s00126-017-0766-0

Vrána, S. – Ackerman, L. – Erban, V. – Halodová, P. (2016): Immiscible melt droplets in garnet, as represented by ilmenite-magnetite-spinel spheroids in an eclogite-garnet peridotite association, Blanský les Granulite Massif, Czech Republic. – American Mineralogist 101, 1, 82-92. ISSN 0003-004X. DOI 10.2138/am-2016-5298

Žáček, V. - Rapprich, V. - Aman, Y. - Berhanu, B. - Čížek, D. - Dereje, K. - Erban, V. - Ezra, T. - Legesa, F. - Habtamu, M. - Hroch, T. - Kopačková V. - Kycl, P. - Mišurec, J. - Orgoň, A. - Pécskay, Z. - Šíma, J. - Tarekegu, D. - Verner, K. (2014a): Explanation Booklet of the set of Geoscience maps of Ethiopia at scale 1: 50 00, Subsheet 0738-D3 Shashemene: Geological map, Hydrogeological map, Geohazards map. Neuveden. 52 s. – Czech Geological Survey, Prague, AQUATEST a.s., Prague, Geological Survey of Ethiopia, Addis Ababa. Praha

© Vojtech Erban, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top