Change language to CzechEnglish Selected
Ing. Vladimíra Krejčí
Česká geologická služba
Pobočka Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429268
fax: +420543212370
vladimira.krejci@geologycz

Recent papers

Baldík, V. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kolejka, V. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Otava, J. – Pecina, V. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Večeřa, J. – Vít, J. (2017): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Ostrov u Macochy 24-233. 200 s. MS archív ČGS

Baldík, V. – Havlín, A. – Novotný, R. – Krejčí, V. (2013): Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-01 Bunč. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Novotný, R. – Krejčí, V. (2013): Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-16 Buchlovice. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Novotný, R. – Krejčí, V. (2014): Mapa geodynamických jevů 1:10 000, list 34-21-21 Pavlov. ZGM ČR 10. 1 s. – Jihomoravský kraj, Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Novotný, R. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 25-12-22 Hranice. ZGM ČR 10. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Bíl, M. - Bílová, M. - Baroň, I. - Kašperáková, D. - Krejčí, O. - Moravcová, O. - Petrová, V. - Šikula, J. (2007): Systém mapové a dokumentační databáze sesuvů v ČGS. In Baroň I.-Klimeš J.-Kašperáková D: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference, – Česká geologická služba Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Praha, Brno

Bíl, M. - Petrová, V. (2007a): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-11-15. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Bíl, M. - Petrová, V. (2007b): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-11-20. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Bíl, M. – Krejčí, O. – Bílová, M. – Kubeček, J. – Sedoník, J. – Krejčí, V. (2014): A chronology of landsliding and its Impacts on the Village of Halenkovice, Outer Western Carpathians, Czech Republic. – Geografie -Prague 119, 4, 342-363. ISSN 1212-0014

Bíl, M. – Krejčí, O. – Dolák, L. – Krejčí, V. – Martínek, J. – Svoboda, J. (2018): Dated Landslide Events in the Pálava Hills. 1 s. MS Vienna

Bíl, M. – Krejčí, O. – Dolák, L. – Krejčí, V. – Martínek, J. – Svoboda, J. (2018): Dated Landslide Events in the Pálava Hills. European Geoscience Union, General Assembly 2018, Vienna, Session CL1.01 - Historical Climatology - electronical abstract, Vienna

Havlín, A. - Petrová, V. (2009a): Mapa náchylnosti území k porusění stability svahů 25-22-14. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. - Petrová, V. (2009a): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-22-14. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. - Petrová, V. (2009b): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 25-22-15. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. - Petrová, V. (2009b): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-22-15. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. - Petrová, V. (2009c): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 26-13-01. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. - Petrová, V. (2009c): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 26-13-01. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. – Krejčí, V. (2013): Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-31-21. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 1) I/13 D8-Děčín, 02-23-16. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 1) I/13 D8-Děčín, 02-23-17. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 1) I/13 D8-Děčín, 02-23-18. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 1) I/13 D8-Děčín, 02-23-21. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 1) I/13 D8-Děčín, 02-23-22. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 1) I/13 D8-Děčín, 02-23-23. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 1) I/13 D8-Děčín, 02-41-03. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 2) R48 Bělotín - Frýdek-Místek, 25-21-10. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 2) R48 Bělotín - Frýdek-Místek, 25-21-11. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 2) R49 Fryšták - Střelná, 25-32-11. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 2) R49 Fryšták - Střelná, 25-43-01. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-32-12. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-32-17. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-32-18. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-32-22. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-32-23. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-32-24. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-32-25. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-34-05. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-41-21. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-43-02. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-43-06. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-43-07. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 4) R48 Bělotín - Frýdek-Místek, 25-21-07. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 4) R48 Bělotín - Frýdek-Místek, 25-21-08. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 4) R48 Bělotín - Frýdek-Místek, 25-21-09. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 4) R48 Bělotín - Frýdek-Místek, 25-21-11. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 4) R48 Bělotín - Frýdek-Místek, 25-21-12. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 4) R48 Bělotín - Frýdek-Místek, 25-21-13. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 4) R48 Bělotín - Frýdek-Místek, 25-21-16. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 5) R55 Babice - Napajedla, 25-33-03. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 5) R55 Babice - Napajedla, 25-33-08. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-01. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-02. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-06. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-07. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-08. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-09. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-10. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-12. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-13. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-14. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-15. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-19. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-20. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-43-06. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-43-07. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-43-08. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-43-09. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-43-11. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-43-12. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-43-13. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-43-14. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Jankovská, V. – Baroň, I. – Nývlt, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. (2018): Last Glacial to Holocene vegetation succession recorded in polyphase slope-failure deposits on the Maleník Ridge, Outer Western Carpathians. – Quaternary International 470, A, 38-52. ISSN 1040-6182. DOI 10.1016/j.quaint.2017.10.048

Jánoš, V. - Petrová, V. (2007a): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-24. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Jánoš, V. - Petrová, V. (2007a): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-24. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Jánoš, V. - Petrová, V. (2007b): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-24-04. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Jánoš, V. - Petrová, V. (2007b): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-24-04. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Jánoš, V. - Petrová, V. (2007c): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-24-05. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Jánoš, V. - Petrová, V. (2007c): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-24-05. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kašperáková, D. - Petrová, V. - Šikula, J. (2007): MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROGRAMU ArcGIS PŘI TVORBĚ PORTÁLU GEOHAZARDŮ ČR (Integrovaný informační portál rizikových geofaktorů ČR). In Baroň I., Klimeš J. & Kašperáková D: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference

Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. (2018): Svahové deformace a pseudokras, 10. ročník konference. Mikulov

Kašperáková, D. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2016): Brněnské geohazardy - historie a současnost. In Baroň Ivo, Hartvich Filip, Klimeš Jan: Svahové deformace a pseudokras 2016, Sborník abstraktů, s. 14. – Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i; Svahovky, o.s. Praha. Mnichovo Hradiště

Kašperáková, D. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2017): Registr svahových nestabilit ČR. 1 s. MS ČGS, odbor 460

Kašperáková, D. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2018): Registr svahových nestabilit ČR. – ARC Revue 26, 1/2018, 19 - 21. ISSN 1211-2135

Kirchner, K. - Petrová, V. (2007a): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-02. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kirchner, K. - Petrová, V. (2007a): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-02. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kirchner, K. - Petrová, V. (2007b): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-07. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kirchner, K. - Petrová, V. (2007b): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-07. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kirchner, K. - Petrová, V. (2007c): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-08. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kirchner, K. - Petrová, V. (2007c): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-08. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kirchner, K. - Petrová, V. (2007d): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-12. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kirchner, K. - Petrová, V. (2007d): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-12. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kirchner, K. - Petrová, V. (2007e): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-11-25. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kirchner, K. - Petrová, V. (2007f): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-11. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kirchner, K. - Petrová, V. (2007g): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-16. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kirchner, K. - Petrová, V. (2007h): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-21. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Klimeš, J. - Petrová, V. (2007): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-19. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Klimeš, J. - Petrová, V. (2007): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-19. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Klimeš, J. - Petrová, V. (2010): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-21-14. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Klimeš, J. - Petrová, V. (2010a): Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-21-09. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Klimeš, J. - Petrová, V. (2010b): Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-21-10. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Klimeš, J. - Petrová, V. (2010c): Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-21-14. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Klimeš, J. - Petrová, V. (2010d): Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-21-15. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Klimeš, J. - Petrová, V. (2010e): Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-22-13. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Klimeš, J. - Petrová, V. (2010f): Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-22-14. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Klimeš, J. - Petrová, V. (2010g): Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-22-15. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Klimeš, J. - Petrová, V. (2010h): Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-22-18. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Klimeš, J. - Petrová, V. (2010i): Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 26-11-11. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Klimeš, J. - Petrová, V. (2010j): Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 26-11-16. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Klimeš, J. - Petrová, V. (2010k): Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 26-11-21. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Klimeš, J. - Petrová, V. (2010l): Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 26-13-01. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Klimeš, J. – Blahůt, J. – Hartvich, F. – Stemberk, J. – Kycl, P. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2016): Low frequency, high damaging potential landslide events in „low risk“ regions – landslide occurrences and related costs (IPL Project No. 197). In Baroň Ivo, Hartvich Filip, Klimeš Jan: Svahové deformace a pseudokras 2016, Sborník abstraktů, s. 16. – Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i; Svahovky, o.s. Mnichovo Hradiště

Klimeš, J. – Stemberk, J. – Blahůt, J. – Krejčí, V. – Krejčí, O. – Hartvich, F. – Kycl, P. (2017): Challenges for landslide hazard and risk management in ‘low-risk’ regions, Czech Republic—landslide occurrences and related costs (IPL project no. 197). – Landslides 14, únor, 771-780. ISSN 1612-510X. DOI 10.1007/s10346-017-0798-7

Krejčí, O. - Baldík, V. - Baroň, I. - Bíl, M. - Havlín, A. - Hubatka, F. - Klimeš, J. - Nýdl, T. - Novotný, R. - Petrová, V. - Poul, I. - Rybář, J. - Stemberk, J. (2010): Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Archiv ČGS Praha, Brno

Krejčí, O. - Baldík, V. - Baroň, I. - Moravcová, O. - Petrová, V. - Zvelebil, J. - Hubatka, F. (2007): Landslides hazard assessment in the Czech Republic - The informatiom portal of risk geofactors (geohazards), přednáška na 2nd Risk mapping workshop, EC-Joint Research Centre, Hazard Assessment Unit, MAHB/NEDIES, R. Jelínek. M. Wood, project leaders. 16.-17. 1. 2007. Joint Research Centre EC Ispra, Itálie

Krejčí, O. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Franců, J. - Geršl, M. - Geršlová, E. - Gilíková, H. - Havlín, A. - Janderková, J. - Kašpárek, M. - Kociánová, L. - Kolejka, V. - Konečný, F. - Krejčí, V. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Pesl, V. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, D. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka. Závěrečná zpráva, 155 s. MS ČGS Praha

Krejčí, O. - Baroň, I. - Kašperáková, D. - Kirchner, K. - Klimeš, J. - Petrová, V. - Šikula, J. (2008): Vliv sesuvných kalamit v létech 1997 a 2006 na změny reliéfu flyšového pásma Západních Karpat, Geomorfologické výskumy v Západných Karpatoch a okolitých územiach. 5. vedecká konferencia a Valné shromaždenie Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV. 7. - 9. 10. 2008. Bešeňová, Slovenská republika

Krejčí, O. - Baroň, I. - Petrová, V. (2010): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-18. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Krejčí, O. - Bíl, M. - Havlín, A. - Kašpárek, M. - Klimeš, J. - Petrová, V. - Šikula, J. (2010): Hodnocení svahových nestabilit ve Zlínském kraji po extrémních srážkách v květnu a červnu 2010. Závěrečná zpráva, 18 s. MS Archiv ČGS Brno a Praha

Krejčí, O. - Krejčí, V. - Poul, I. (2011): Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1: 25 000, list 24-324 Brno-sever. Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí, Odbor geologie. Praha

Krejčí, O. - Krejčí, V. - Poul, I. (2011): Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-342 Brno-jih. Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí, Odbor geologie. ČGS Praha

Krejčí, O. - Krejčí, V. - Poul, I. (2011): Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov. Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí, Odbor geologie. Praha

Krejčí, O. - Krejčí, V. - Poul, I. (2011): Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-431 Šlapanice. Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí, Odbor geologie. Praha

Krejčí, O. - Kycl, P. - Baroň, I. - Šikula, J. - Čoupek, P. - Moravcová, O. - Petrová, V. - Krejčí, Z. - Zemková, M. - Kašperáková, D. - Rybář, J. - Kirchner, K. - Klimeš, J. - Hubatka, F. - Nešvara, P. - Sekyra, Z. - Bíl, M. - Bílová, M. (2008): Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh. Závěrečná zpráva, 114 s. MS Česká geologická služba Brno, Praha

Krejčí, O. - Poul, I. - Petrová, V. (2010): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-13. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Krejčí, O. - Šrámek, J. - Petrová, V. (2006): Typy hlubokého rozpadu svahů v karpatském flyši Kněhyně), kulmu (kra Maleníka) a moravského krystalinika (Nedvědice). 10.5.2006. Ostravice

Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Geršl, M. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, V. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pesl, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 124 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Baldík, V. – Franců, J. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Krejčí, V. – Novotný, R. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. (2014): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů (zejména radon, svahové nestability, geochemie horninového prostředí a podzemních vod) v databázích a mapových dokumentech (etapa 2014) a identifikace oblastí postižených sufozí. Závěrečná zpráva, 115 s. MS Archiv ČGS, Praha, Kostelní 26

Krejčí, O. – Baroň, I. – Hubatka, F. – Nývlt, D. – Petrová, V. (2009): Tectonics of slopes with large block landslides on the border of Bohemian Massif. In Bosy Jaroslaw: The 10th Czech-Polish Workshop On Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas. Abstracts. Sklarska Poreba, Karkonosze Mts. area, Poland, November 5-7, 2009, svazek 10. s. 18-19. – Institute of Geodesy and Geomatics, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences. Wroclaw

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Kociánová, L. – Krejčí, V. – Krejčí, Z. – Pesl, V. – Švábenická, L. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa. Základní geologické mapování ČR 1:25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Kociánová, L. – Krejčí, V. – Krejčí, Z. – Pesl, V. – Švábenická, L. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka Geologická mapa. neuvedena. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-891-5

Krejčí, O. – Bíl, M. – Bílová, M. – Hubatka, F. – Krejčí, V. (2013): Vliv miocenní tektoniky na mimořádný rozvoj sesuvů v sv. ukončení vídeňské pánve. In Baroň, Ivo, Klimeš, Jan: Svahové deformace a pseudokras 22.-24. 5. 2013, Bischofstein, Skály u Teplic nad Metují, Sborník abstraktů, exkurzní průvodce, s. 17-18. – Svahovky, o.s., Správa CHKO Broumovsko, ÚSMH AV ČR. Praha

Krejčí, O. – Bíl, M. – Hubatka, F. – Krejčí, V. – Svoboda, J. (2018): Gravitační rozpad Pavlovských vrchů a jeho vliv na sídliště lovců mamutů. 10. 4. 2018. Mikulov

Krejčí, O. – Bíl, M. – Hubatka, F. – Krejčí, V. – Svoboda, J. (2018): Gravitační rozpad Pavlovských vrchů a jeho vliv na sídliště lovců mamutů. In Pavla Tomanová Petrová: Svahové deformace a pseudokras - 10.ročník. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. Mikulov, 10.-12.dubna 2018, – Česká geologická služba. Leitnerova 22, Brno

Krejčí, O. – Bíl, M. – Krejčí, V. (2013): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-33-02. Neuveden. 1 s. – OG MŽP. Praha

Krejčí, O. – Bíl, M. – Krejčí, V. (2013): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-33-03. Neuveden. 1 s. – OG MŽP. Praha

Krejčí, O. – Bíl, M. – Krejčí, V. (2013): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-33-07. Neuveden. 1 s. – OG MŽP. Praha

Krejčí, O. – Bíl, M. – Krejčí, V. (2013): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-33-08. Neuveden. 1 s. – OG MŽP. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2013): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 24-14-14. Neuveden. 1 s. – OG MŽP. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2013): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 24-14-19. Neuveden. 1 s. – OG MŽP. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2013): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 24-14-24. Neuveden. 1 s. – OG MŽP. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2013): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 24-32-04. Neuveden. 1 s. – OG MŽP. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 02-31-24. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Národní památkový ústav. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 02-33-03. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Národní památkový ústav. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 02-33-04. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Národní památkový ústav. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 02-43-16. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Národní památkový ústav. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 25-12-08. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 25-12-12. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 25-12-13. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 25-12-21. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 25-13-05. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 25-14-01. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2015): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 34-11-21. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2015): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 34-13-01. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2015): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 34-14-05. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2015): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 34-14-10. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2016): Geodatabáze Registru svahových nestabilit a možnosti jejího vyžití pro veřejnost. Seminář pro veřejnost s doprovodným programem, pořádaný u příležitosti 90. výročí sesuvu v obci Dneboh, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Mnichovo Hradiště 26. 5. 2016. 26. 5. 2016. Mnichovo Hradiště

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2016): Geodatabáze Registru svahových nestabilit a možnosti jejího vyžití pro veřejnost. In Baroň, I., Hartvich, F., Klimeš, J: Svahové deformace a pseudokras 2016. Sborník abstraktů, s. 18-19. – Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Svahovky, o.s. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2017): Geodatabáze Registru svahových nestabilit a možnosti jejího vyžití pro veřejný sektor a občany. In Datel, J. V., Tomášek, J: Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. PřF MU, ČAH a ČAIG, Brno, 2017, s. 97-99. – Česká asociace hydrogeologů, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity a Česká asociace inženýrských geologů. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Baldík, V. – Novotný, R. (2015): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 34-21-21. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Hubatka, F. – Sedlák, J. (2014): Vliv geologie a geomorfologie na geotechnické podmínky výstavby v Brně a okolí. In Datel, J. V., Hauerová, J., Novotný, J: Sborník příspěvků XIV. Hydrogeologického kongresu Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a Výzvy; Sborník příspěvků II. Inženýrskogeologického kongresu Role inženýrského geologa v současnosti. – Technická univerzita v Liberci, s. 159. – Technická univerzita v Liberci, Česká asociace hydrogeologů, Česká asociace inženýrských geologů. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. (2018): Perspektivy výzkumu svahových nestabilit v České geologické službě. 10. 4. 2018. Mikulov

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. (2018): Perspektivy výzkumu svahových nestabilit v České geologické službě. In Pavla Tomanová Petrová: Svahové deformace a pseudokras - 10.ročník. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. Mikulov, 10.-12.dubna 2018, – Česká geologická služba. Leitnerova 22, Brno

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Paleček, M. – Rybář, J. (2017): Bohyně na Děčínsku - nejrozsáhlejší sesuvné území v České republice. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, 2, 227-237. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.38

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Šikula, J. (2014): Svahové nestability a jejich dopady na krajinu a společnost. – Vesmír 93, 9, 510-513. ISSN 0042-4544

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Novotný, R. – Baldík, V. (2015): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 34-12-25. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Valečka, J. – Hartvich, F. (2017): Komplexní geologický výzkum geoparku Český ráj na příkladu Příhrazských skal. 4. Konference Národních geoparku ČR, 24.-26. 5. 2017. Nová Paka

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Valečka, J. – Hartvich, F. (2017): Komplexní geologický výzkum geoparku Český ráj na příkladu Příhrazských skal. In Jan Čermák: Sborník 4. Konference Národních geoparku CR Nová Paka 2017, s. 89-99. – Geopark Český ráj o.p.s. Turnov. ISBN ISBN 978-80-270-1

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Švábenická, L. – Hartvich, F. (2016): Documentation and evaluation of slope instabilities and other geological phenomena in the Geopark Bohemian Paradise (Czech Republic) European Geoscience Union, General Assembly 2016, Vienna, 18–22 April, Session SSS3.6/EOS7 Geoheritage and Geodiversity Matter: Themes, Links and Interactions. 21. 4. 2016. Vienna

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Švábenická, L. – Hartvich, F. (2016): Vývoj mapování sesuvů a tvorba geodatabáze Registru svahových nestabilit na příkladu Příhrazské plošiny. Svahové deformace a pseudokras 2016, Mnichovo Hradiště 25. až 27. 5. 2016. 26. 5. 2016. Mnichovo Hradiště

Krejčí, V. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. (2016): Registr svahových nestabilit - ukázka využití dat v okrese Vsetín. In Baroň Ivo, Hartvich Filip, Klimeš Jan: Svahové deformace a pseudokras 2016, Sborník abstraktů, s. 20. – Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i; Svahovky, o.s. Mnichovo Hradiště

Krejčí, V. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. (2017): Registr svahových nestabilit – Jihomoravský kraj. 1 s. MS ČGS, odbor 460

Krejčí, V. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. (2017): Registr svahových nestabilit – Jihomoravský kraj. In Datel, J. V., Tomášek, J: Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. PřF MU, ČAH a ČAIG, Brno, 2017, s. 106-108. – Česká asociace hydrogeologů, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity a Česká asociace inženýrských geologů. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Krejčí, V. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Paleček, M. (2012d): Základní geologická mapa 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa geodynamických jevů. Základní geologické mapování ČR 1 : 25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Krejčí, Z. - Fifernová, M. - Klimeš, J. - Kycl, P. - Krejčí, O. - Krejčí, V. - Šikula, J. - Moravcová, O. (2011r): Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat. Praha. Archiv ČGS, Klárov 3, Praha;Odbor ochrany horninového a půdního prostředí MŽP; Knihovna MŽP; Odbor politiky životního prostředí MŽP

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011a): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ JIHOČESKÝ. Neuveden. 6 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011b): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ. Neuveden. 24 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011c): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ KARLOVARSKÝ. Neuveden. 10 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011d): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ. Neuveden. 22 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011e): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ LIBERECKÝ. Neuveden. 14 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011f): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ. Neuveden. 18 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011g): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ OLOMOUCKÝ. Neuveden. 16 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011h): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PARDUBICKÝ. Neuveden. 17 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011i): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PLZEŇSKÝ. Neuveden. 11 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011j): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PRAHA. Neuveden. 5 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011k): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ STŘEDOČESKÝ. Neuveden. 24 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011l): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ ÚSTECKÝ. Neuveden. 20 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011m): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ VYSOČINA. Neuveden. 7 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Poulová, D. - Krejčí, V. (2011n): Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ ZLÍNSKÝ. Neuveden. 17 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Krejčí, Z. - Moravcová, O. - Šikula, J. - Kycl, P. - Fifernová, M. - Klimeš, J. - Metelka, V. - Martínek, K. - Krejčí, O. - Ambrozek, V. - Čoupek, P. - Petrová, V. - Zemková, M. - Sedláček, J. Ing. - Binko, R. - Neubertová, H. - Svítil, R. (2009): VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Závěrečná zpráva, 105 s. MS MS archiv ČGS

Moravcová, O. - Kycl, P. - Metelka, V. - Kašperáková, D. - Petrová, V. - Škuta, S. - Čoupek, P. - Fifernová, M. (2008): Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008. Závěrečná zpráva, 87 s. MS MŽP ČR

Moravcová, O. - Kycl, P. - Šikula, J. - Metelka, V. - Škuta, S. - Kašperáková, D. - Petrová, V. - Fifernová, M. - Aichler, J. - Martínek, K. - Binko, R. (2007): Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007. Závěrečná zpráva, 59 s. MS MŽP, ČGS (UI)

Moravcová, O. - Čoupek, P. - Fifernová, M. - Kašperáková, D. - Krejčí, Z. - Kycl, P. - Metelka, V. - Petrová, V. - Šikula, J. - Škuta, S. 5. - Zemková, M. (2009): Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS. In Ivo Baroň, Jan Klimeš: Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně, s. _. – Občanské sdružení 'Svahovky', ČGS, ÚSMH AVČR. Vsetín. ISBN _

Máčka, Z. - Petrová, V. (2007a): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-03. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Máčka, Z. - Petrová, V. (2007a): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-03. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Máčka, Z. - Petrová, V. (2007b): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-13. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Máčka, Z. - Petrová, V. (2007b): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-13. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Müller, P. - Paleček, M. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Pecina, V. - Barnet, I. - Janderková, J. - Havlín, A. - Nývlt, D. - Petrová, V. - Konečný, F. - Sedláček, J. Mgr. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Petrová, V. (2008): Inženýrskogeologická mapa 26-11-16 Milíkov. neuvedeno. 1 s. – MŽP Praha, ČGS Brno. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Petrová, V. (2009a): Inženýrskogeologická mapa 26-11-21 Dolní Lomná. Neuveden. 2 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Petrová, V. (2009b): Inženýrskogeologická mapa 26-11-11 Bystřice. Neuveden. 2 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Petrová, V. (2010b): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-11 Bystřice. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Petrová, V. (2010c): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-16 Milíkov. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Otava, J. – Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2016): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2016) z oblastí svahových nestabilit (Jablunkov a Třinecko – zahájené liniové stavby), identifikace oblastí postižených erozí a sledování propadů krasových dutin ve vápencích série Branné. Závěrečná zpráva, 60 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Krejčí, V. (2013): Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-06 Salaš. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Krejčí, V. (2014): Mapa geodynamických jevů 1:10 000, list 34-12-25 Dolní Věstonice. ZGM ČR 10. 1 s. – Jihomoravský kraj, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 25-14-02 Černotín. ZGM ČR 10. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Paleček, M. – Krejčí, V. (2012): Mapa geodynamických jevů 1:25 000, list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Paleček, M. – Krejčí, V. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 25-233 Valašská Bystřice, Mapa geodynamických jevů. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Paleček, M. – Krejčí, V. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 25-413 Francova Lhota, Mapa geodynamických jevů. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Sedláčková, I. – Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. – Paleček, M. – Krejčí, V. (2014): Podmínky geologické stavby a geofaktory životního prostředí v Beskydech 25-413 Francova Lhota. Závěrečná zpráva, 33 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2015): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2015) z oblastí svahových nestabilit (Fryštácko, Frýdecko-Místecko a Třinecko – zahájené liniové stavby) a identifikace oblastí postižených sufozí – erozí. Závěrečná zpráva, 52 s. MS ČGS Praha

Nýdl, T. - Petrová, V. (2007a): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-20. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nýdl, T. - Petrová, V. (2007a): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-20. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nýdl, T. - Petrová, V. (2007b): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-25. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nýdl, T. - Petrová, V. (2007b): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-25. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nýdl, T. - Petrová, V. (2010): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-09. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nýdl, T. - Petrová, V. (2010a): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-21-09. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nýdl, T. - Petrová, V. (2010b): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-21-10. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nýdl, T. - Petrová, V. (2010c): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-21-15. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Nýdl, T. - Petrová, V. - Tomanová Petrová, P. (2010a): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-14. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nýdl, T. - Petrová, V. - Tomanová Petrová, P. (2010b): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-10. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nýdl, T. - Petrová, V. - Tomanová Petrová, P. (2010c): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-15. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Otava, J. – Bábek, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čurda, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Geršl, M. – Gilíková, H. – Godány, J. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Lehotský, T. – Maštera, L. – Novotný, R. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Stráník, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2016): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 25 - 141 Kelč. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. ČGS Praha.(soubor mapy a vysvětlivek). Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. – ČGS. Praha

Petrová, V. - Krejčí, O. (2010b): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-18. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Roštínský, P. - Petrová, V. (2007a): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-04. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Roštínský, P. - Petrová, V. (2007a): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-04. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Roštínský, P. - Petrová, V. (2007b): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-09. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Roštínský, P. - Petrová, V. (2007b): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-09. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Roštínský, P. - Petrová, V. (2007c): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-14. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Roštínský, P. - Petrová, V. (2007c): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-14. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Roštínský, P. - Petrová, V. (2007d): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-17. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Tomanová Petrová, P. - Gilíková, H. - Čurda, J. - Petrová, V. - Krejčí, O. - Nývlt, D. (2009): DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU–KLIMKOVICE. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 16, podzim, 48-52. ISSN 1212-6209

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice. 216 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Šikula, J. - Čurda, J. - Krejčí, V. - Kycl, P. - Dvořák, I. - Krupička, J. - Žáčková, E. - Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Malík, J. - Novotný, R. - Štědrá, V. - Havlín, A. - Lojka, R. - Hroch, T. - Konečný, F. (2013): Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit. Závěrečná zpráva, 344 s. MS MS ČHMÚ; MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Baldík, V. – Havlín, A. – Novotný, R. – Krupička, J. – Malík, J. – Kycl, P. (2013): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy. Závěrečná zpráva, 189 s. MS MS VÚV T.G.Masaryka,v.v.i; MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Kycl, P. – Krejčí, V. – Havlín, A. (2015): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohroženými přírodními a antropogenními vlivy-identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy. Závěrečná zpráva, 10 s. MS Archiv ČGS Praha

Šikula, J. – Krejčí, O. – Nývlt, D. – Novotný, R. – Havlín, A. – Hroch, T. – Malík, J. – Baldík, V. – Poul, I. – Petrová, V. (2010): Dokumentace svahových nestabilit v Moravskoslezském kraji po přívalových srážkách v květnu 2010. Závěrečná zpráva, 320 s. MS ČGS Brno

© VLADIMIRA.KREJCI, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top