RNDr. Vladimír Žáček
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089508
fax: +420257531376
vladimir.zacek@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Aichler, J. - Adamová, M. - Burianková, K. - Čurda, J. - Hanžl, P. - Holásek, O. - Hrouda, F. - Chlupáčová, M. - Krejčí, Z. - Kočandrle, J. - Macek, J. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Orel, P. - Pecina, V. - Šalanský, K. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-423 Libina. Výzkumná zpráva, 81 s

Aichler, J. - Burianková, K. - Hanžl, P. - Opletal, M. - Pecina, V. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2000): Geological mapping of the crystalline complex in the SW part of the Jeseníky Mts., Czech Republic. In Svojtka M: Geolines, svazek 10. s. 5. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Aichler, J. - Hanžl, P. - Žáček, V. (2000): Výsledky geologického mapování krystalinika v jižní desenské jednotky na listu 14-423 Libina. In -: Moravskoslezské paleozoikum 2000: sborník abstraktů, s. 1. Olomouc

Aichler, J. - Opletal, M. - Pecina, V. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2002): The Results of the Geological Mapping in a broader surrounding of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic. In Svojtka M: Geolines, svazek 14. s. 11. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Aichler, J. - Wilímský, D. - Žáček, V. - Chlupáčová, M. - Mixa, P. - Pecina, V. (2005): Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 Neuveden, podzim, 7-12. ISSN 0514-8057

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Mentlík, P. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Šrámek, J. - Žáček, V. - Verner, K. - Lysenko, V. - Žák, J. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní. 75 s. MS Česká geologická služba

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Šrámek, J. - Havlíček, P. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Dudíková Schulmannová, B. - Sidorinová, T. - Skácelová, D. - Táborský, Z. - Verner, K. - Žáček, V. - Žák, J. - Bufková, I. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 5 s. – Ministerstvo životního prostředí, Praha. ČGS Praha

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bruthans, J. - Březina, S. - Bubík, M. - Domas, J. - Foch, P. - Franců, E. - Jäger, O. - Kadlecová, R. - Kopačková, V. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. (2008): Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Závěrečná zpráva, 80 s. MS Archiv ČGS

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bubík, M. - Foch, P. - Franců, E. - Kadlecová, R. - Kopačková V. - Martínek, K. - Metelka, V. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. - Bruthans, J. - Březina, S. - Domas, J. - Jäger, O. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. (2008): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25.000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran.

Babůrek, J. - Fürych, V. - Goliáš, V. - Hanžl, P. - Lhotský, P. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Osterrothová, K. - Pertoldová, J. - Strnad, L. - Šebesta, J. - Kadlecová, R. - Vlčková, L. - Žáček, V. (2001): Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory. Výzkumná zpráva, 67 s

Babůrek, J. - Hanžl, P. - Holásek, O. - Kadlecová, R. - Lhotský, P. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Mrnková, J. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Šebesta, J. - Švecová, J. - Vlčková, L. - Žáček, V. (2002): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 22-331 Hartmanice. 40 s

Babůrek, J. - Hanžl, P. - Holásek, O. - Kadlecová, R. - Lhotský, P. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Mrnková, J. - Šebesta, J. - Žáček, V. - Lochmann, Z. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 22-331, list Hartmanice. Výzkumná zpráva, 40 s

Babůrek, J. - Pecina, V. - Aichler, J. - Ambrozek, V. - Břízová, E. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Rambousek, P. - Metelka, V. - Martínek, K. - Kopačková, V. - Franců, E. - Baroň, I. - Mašek, D. - Opletal, M. - Novák, M. - Bubík, M. - Otava, J. - Kadlecová, R. - Abraham, K. - Guest, B. - Mikuš, T. - Milovský, R. - Pécskay, Z. - Sulovský, P. - Šíma, J. - Barnet, I. - Domas, J. - Franců, J. - Laufek, F. - Maňour, J. - Skácelová, Z. - Škoda, R. - Tomas, R. - Žáček, V. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction. Závěrečná zpráva, 134 s. MS ČGS Praha

Babůrek, J. - Žáček, V. (2007): Exkurze č. 3 'Západní Šumava' - Za geologií Pootavím a Povydřím. In K. Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 112-115. – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Buriánek, D. – Žáček, V. (2015): Compositional variations in tourmalines from peraluminous rocks of the Dipilto Granitic Batholith, Eastern Chortis Terrane, Nicaragua: tracers of magmatic to hydrothermal evolution. – Journal of Geosciences 60, 2015, 73-94. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.189

Buriánek, D. – Čáp, P. – Havlíček, P. – Vorel, T. – Soejono, I. – Hošek, J. – Žáček, V. (2016a): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Buriánek, D. – Čáp, P. – Havlíček, P. – Vorel, T. – Soejono, I. – Hošek, J. – Žáček, V. (2016b): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Chadima, M. - Chlupáčová, M. - Žáček, V. - Skála, R. - Hrouda, F. (2007): Some unusual magnetic minerals found in paleoslags, North Bohemian Browncoal Basin; their thermomagnetic and low-field characteristics. –. In ?: IUGG, 24th General Assembly 2.-13. 7. 2007, Perugia, Italy, s. 1. – IUGG XXIV General Assembly. Perugia

Chlupáčová, M. - Aichler, J. - Hrouda, F. - Žáček, V. (2000): Petrofyzikální ověřování magnatických anomálií na listu mapy 14-423 Libina. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 28-30. ISSN 0514-8057

Cháb, J. - Opletal, M. - Žáček, V. - Nývlt, D. (2004): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14-224 Jeseník. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 76 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-621-7

Cháb, J. - Stráník, Z. - Eliáš, M. - Adamovič, J. - Babůrek, J. - Breiter, K. - Cajz, V. - Domečka, K. - Fišera, M. - Hanžl, P. - Holub, V. - Hradecký, P. - Chlupáč, I. - Klomínský, J. - Mašek, J. - Mlčoch, B. - Opletal, M. - Otava, J. - Pálenský, P. - Prouza, V. - Růžička, M. - Schovánek, P. - Slabý, J. - Valečka, J. - Žáček, V. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-699-7

Cháb, J. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Manová, M. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2003): Vysvětlivky k základní geologické mapě České Republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník. 80 s

Cháb, J. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Manová, M. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 75 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Dobeš, P. - Mixa, P. - Žáček, V. - Lukeš, P. - Quintanilla, E. M. (2011): Epithermal gold mineralization in Costa Rica, Cordillera de Tilarán - mineralogy and fluid inclusions. – Berichte der Geologischen Bundesanstalt 87, Aug. 2011, 64-65. ISSN 1017-8880

Dobeš, P. – Žáček, V. – Jačková, I. – Čejková, B. – Lněničková, Z. (2013): Two distinct types of hydrothermal vein mineralization in granitoid rocks of the Central Bohemian Pluton at the Mokrsko-West locality (Czech Republic). In Žák J., Zulauf G., Rohling H.G: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften, svazek 82. s. 38. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Dobeš, P. – Žáček, V. – Jačková, I. – Čejková, B. – Lněničková, Z. – Filip, J. – Veselovský, F. – Drahota, J. (2015): Karbonátová hydrotermální žilná mineralizace v granitoidních horninách středočeského plutonu na ložisku zlata Mokrsko-západ. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 Neuveden, podzim, 165-169. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.24

Dudíková Schulmannová, B. – Žáček, V. (2015): Stavební a dekorační kameny na Šumavě a v jejím podhůří. – Zpravodaj WTAcz Neuveden, 1, 13-18

Dvořák, Z. - Žáček, V. (1999): Nerosty požářiště na dole Bílina. – Minerál : svět nerostů a drahých kamenů 7, 5, 379. ISSN 1213-0710

Dvořák, Z. - Žáček, V. (1999): Whewellit aus dem Nordboehmischen Braunkohlenbecken. – Mineralien Welt 10, 4, 47. ISSN 0939-6640

Fediuková, E. - Aichler, J. - Čurda, J. - Fišera, M. - Cháb, J. - Kočandrle, J. - Mixa, P. - Novotný, P. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Sekyra, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Vaněček jun., M. - Žáček, V. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 68 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Fediuková, E. - Aichler, J. - Čurda, J. - Fišera, M. - Cháb, J. - Kočandrle, J. - Mixa, P. - Novotný, P. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Sekyra, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Vaněček, J. - Žáček, V. (2003): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem. 96 s

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Molnár, G. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Vaněček, M. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Bohátková, L. – Bouška, M. – Čáp, P. – Dubská, H. – Fiala, Z. – Gardavská, A. – Hanzlíková, I. – Hartman, M. – Herle, V. – Chýle, A. – Chýle, J. – Karlín, P. – Kárník, J. – Kirov, D. – Klaudy, S. – Klimša, T. – Klusák, J. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Krásný, O. – Křivánek, J. – Křížová, H. – Kunovjánek, A. – Máca, M. – Malý, V. – Metelková, Z. – Najser, J. – Novák, M. – Novotný, J. – Otrubová, D. – Pastyrik, P. – Pašek, T. – Petříková, V. – Petřina, V. – Pícha, P. – Plšková, M. – Prokop, R. – Pupík, V. – Rezek, P. – Rout, J. – Rubišárová, H. – Sosna, K. – Soukupová, K. – Suchomel, R. – Svatoš, J. – Šefrna, M. – Šmejkalová, T. – Štefan, M. – Šuláková, E. – Tlamsa, J. – Tocháček, M. – Vojtěchovská, A. – Votoček, R. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Černík, M. – Laufek, F. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Nosek, J. – Rálek, P. – Brož, M. – Štrunc, J. – Valenta, J. (2014): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 417 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Fiala, Z. – Hanzlíková, I. – Herle, V. – Chýle, A. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Máca, M. – Malý, V. – Najser, J. – Sosna, K. – Štefan, M. – Vojtěchovská, A. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Ackerman, L. – Brož, M. – Černík, M. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Kudláček, V. – Kvapilová, Š. – Laufek, F. – Rálek, P. – Valenta, J. (2014): Roční zpráva 2014 projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 541 s. MS Česká geologická služba

Gatel, P. – Žáček, V. – Kruszewski, L. – Devouard, B. – Thiéry, V. – Eytier, C. – Eytier, J. – Favreau, G. – Vigier, J. – Stracher, G. (2015): Combustion Mineralogy and Petrology of Oil-Shale Slags in Lapanouse, Sévérac-le-Château, Aveyron, France: Analogies with Hydrocarbon Fires. In Glenn B. Stracher, Anupma Prakash and Ellina V. Sokol: Coal and Peat Fires: A Global Perspective, Volume 3 Case Studies-Coal Fires, s. 681-742. – Elsevier. Amsterdam. ISBN 978-0-444-59509-6

Gürtlerová, P. - Čoupek, P. - Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Žáček, V. - Žáčková, E. - Lojka, R. - Seifert, A. - Štěpánek, P. - Štědrá, V. (2010): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – jih“. Závěrečná zpráva, 85 s. MS Archiv ČGS

Hanžl, P. - Janoušek, V. - Žáček, V. - Wilímský, D. - Aichler, J. - Erban, V. - Pudilová, M. - Chlupáčová, M. - Burianková, K. - Mixa, P. - Pecina, V. (2007a): Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic). – Mineralogy and Petrology 89, 1-2, 45-75. ISSN 0930-0708

Hanžl, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Doležalová, Š. - Dušek, K. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Kycl, P. - Man, O. - Mašek, D. - Mixa, P. - Moravcová, O. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Petrová, A. - Rambousek, P. - Skácelová, Z. - Štěpánek, P. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2009d): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000. Praha. 36 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, ČGS-Geofond ČR

Havlíček, P. – Břízová, E. – Hošek, J. – Nývlt, D. – Tomanová Petrová, P. – Žáček, V. (2012): Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012). 36 s. MS ČGS Praha

Hradecký, P. - Kycl, P. - Babůrek, J. - Žáček, V. - Mašek, D. - Opletal, M. - Nováková, D. - Vít, J. - Novák, Z. (2003): Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Jinotega, Nicaragua. 100 s

Hradecký, P. - Kycl, P. - Šebesta, J. - Žáček, V. - Babůrek, J. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Ševčík, J. - Přichystal, A. - Mlčoch, B. - Alvarez, A. (2004): Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Somoto, Departamento Madriz, Nicaragua. 100 s

Hradecký, P. - Kycl, P. - Žáček, V. (2009): Gran Caňón de Somoto. 4 s. MS Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí

Hradecký, P. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Mrázová, Š. - Žáček, V. - Šebesta, J. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Novák, Z. - Mlčoch, B. - Baratoux, L. - Opletal, M. - Přichystal, A. - de Vries, B. v. - Strauch, W. - Ševčík, J. - Buitrago, N. - Mayorga, E. - Rizo, Z. - Navarro, M. - Tomas, R. - Krejčí, Z. (2008a): Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense. In Colegio de geologos Costa Rica: Programas y resúmenes de 9. Congreso Geológico de América central, s. 11. – neuveden. San José

Hradecký, P. - Žáček, V. - Kycl, P. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Mlčoch, B. - Babůrek, J. - Přichystal, A. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Alvarez, A. (2004): Estudio geologico de riesgos naturales, Departamento Nueva Segovia Nicaragua. Department Nueva Segovia, města Ocotal, Dipilto a jejich okolí

Hradecký, P. – Lojka, R. – Mlčoch, B. – Šebesta, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Skácelová, Z. – Hrazdíra, P. – Žáček, V. – Vondrovic, L. – Kycl, P. – Godány, J. – Skácelová, D. – Buriánek, D. – Sidorinová, T. – Kunceová, E. – Smyčková, L. – Janderková, J. – Králová, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč. 161 s. MS Archiv ČGS Praha

Hradecký, P. – Lojka, R. – Mlčoch, B. – Žáček, V. – Šebesta, J. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 11-242 Valeč. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Hrouda, F. - Schulmann, K. - Chlupáčová, M. - Aichler, J. - Mixa, P. - Pecina, V. - Žáček, V. - Kroener, A. (2003): Magnetic fabric in granitoid plutons emplaced during Variscan orogeny and timing of their intrusions: Eastern Variscan front. – Geophysical Research Abstracts 5, 2003, 55-55. ISSN 1029-7006

Huapaya, S. – Alvarado, G. – Gabaldón, V. – Žáček, V. – Mora, R. – Martín, R. – Luis, C. – Obando, L. – Laurito, C. – Ramírez, R. – Chávez, I. – Astorga, A. – Madrigal, J. – Rojas Araya, M. – Bonilla, E. – Gonzáles, G. – Gomez, M. – Durán, P. – Ochoa, A. – Muňoz, S. – Martín, S. – Ponce de León, D. – Rodríguez, R. – Arredondo, S. – Mora, S. – López, A. – Soto, G. – Ramos, V. – Méndez, J. – Fallas, M. – Ceciliano, A. – Ocampo, A. – Pérez, E. (2017): Lineamientos y Estándares del Mapa Geológico de Costa Rica a escala 1:50 000. Neuveden. 110 s. – Dirección de Geología y Minas, Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, Imprenta Nacional, Costa Rica. San José, Costa Rica

Huapaya, S. – Rojas, V. – Žáček, V. (2013): Geología de la zona sur occidental de la Cordillera de Guanacaste (CG) y norte de la Cordillera Volcánica Central (CVC) (mapas geológicos de las hojas topográficas MIRAMAR, CHAPERNAL JUNTAS y NARANJO, escala 1:50 000). - XI Congreso Geológico de América Central. Panamá. 10-15.9. 2013. Panama City

Janoušek, V. - Hanžl, P. - Aichler, J. - Pecina, V. - Erban, V. - Wilimský, D. - Žáček, V. - Mixa, P. - Burianková, K. - Pudilová, M. - Chlupáčová, M. (2006a): Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts.,Czech Republic). In Svojtka M: Geolines, svazek 20. s. 57-59. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Janoušek, V. - Hanžl, P. - Žáček, V. - Wilímský, D. - Aichler, J. - Erban, V. - Pudilová, M. - Chlupáčová, M. - Burianková, K. - Mixa, P. - Pecina, V. (2005): Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic). In Svojtka M: Geolines, – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Janoušek, V. – Aichler, J. – Hanžl, P. – Gerdes, A. – Erban, V. – Žáček, V. – Pecina, V. – Pudilová, M. – Hrdličková, K. – Mixa, P. – Žáčková, E. (2014): Constraining genesis and geotectonic setting of metavolcanic complexes: a multidisciplinary study of the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic). – International Journal of Earth Sciences 103, 2, 455-483. ISSN 1437-3254. DOI 10.1007/s00531-013-0975-4

Janoušek, V. – Hanžl, P. – Aichler, J. – Gerdes, A. – Erban, V. – Pecina, V. – Žáček, V. – Wilímský, D. – Mixa, P. – Žáčková, E. (2013): Vestige of the Famennian arc-back-arc association in the eastern part of the Variscan Belt (Vrbno Group, Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic). In Žák J., Zulauf G. & Röhling H.-G: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften, s. 55. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Janoušek, V. – Hanžl, P. – Aichler, J. – Gerdes, A. – Erban, V. – Žáček, V. – Schulmann, K. – Pecina, V. – Hrdličková, K. – Mixa, P. (2014): Late Devonian subduction and back-arc extension at the western margin of Brunia: evidence from metavolcanic rocks of the Vrbno Group (Silesicum, north-eastern Bohemian Massif). – Mineralogia. Special Papers 42, říjen, 17-24. ISSN 1899-8518

Jehlička, J. - Žáček, V. - Edwards, H. - Shcherbakova, E. - Moroz, N. (2007): Raman spectra of organic compounds kladnoite (C6H4(CO)2NH) and hoelite (C14H8O2) – rare sublimation products crystallizing on self-ignited coal heaps. – Spectrochimica Acta. Part A 68, 4, 1053-1057. ISSN 1386-1425

Jelínek, J. – Žáček, V. (2018): Assessment of a catastrophic rock avalanche in the West Mongolian Altai Mountains. – Engineering Geology 233, 31 January 2018, 38–47. ISSN 0013-7952 (on line). DOI https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2017.12.003

Jelínek, J. – Žáček, V. – Nyamtsetseg, G. (2017b): Modelování základních parametrů gigantického sesuvu (Altaj - západní Mongolsko). In Šimon L. et al: Otvorený geologický kongres 2017 Vysoké Tatry 14.6.- 17.16. 2017. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017, – Sloveská geologická spoločnost. Bratislava. ISBN 978-90-972667-7-6

Kondrová, L. - Aichler, J. - Žáček, V. - Gürtlerová, P. - Fifernová, M. - Pecina, V. - Večeřa, J. - Dekanová, P. (2007): Geovědní informační systém oblasti Jesenicka. Centrální datový server České geologické služby

Košek, F. – Culka, A. – Žáček, V. – Jehlička, J. (2016): Field identification of minerals at burning coal heaps using miniaturized Raman spectrometers. In Afilirova TA, Rashchenko SV, Korsakov AV: XII International Conference GEORAMAN, Abstract Volume, s. 64. – Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, VS Sobolev Institute of Geology and Mineralogy. Novosibirsk. ISBN 978-585957-124-6

Košek, F. – Culka, A. – Žáček, V. – Laufek, F. – Škoda, R. – Jehlička, J. (2018a): Native alunogen: a Raman spectroscopic study of a well-described specimen. – Journal of Molecular Structure 1157, leden, 191-200. ISSN 0022-2860. DOI 10.1016/j.molstruc.2017.12.021

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Karenová, J. - Vejrová, L. - Kondrová, L. - Žáček, V. - Kycl, P. - Mixa, P. (2010): Geological Mapping of Costa Rica. 1 s. MS odbor 740

Kycl, P. - Svojtková, I. - Cepeda, J. M. - Hradecký, P. - Mixa, P. - Žáček, V. - Šebesta, J. (2010): Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce. Praha. Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1; Česká rozvojová agentura, Nerudova 3, Praha 1; Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10; Norwegian Geotechnical Institute, Ullevål Stadion, N-0806 Oslo, Norway

Kycl, P. - Vorel, T. - Žáček, V. - Huapaya, S. (2010): Geologická mapa 1:50 000, list Miramar, Kostarika. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kycl, P. - Vorel, T. - Žáček, V. - Huapaya, S. (2010): Mapa geológico de la hoja Miramar, Costa Rica 1:50 000. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Metelka, V. - Huapaya, S. - Vorel, T. - Mixa, P. (2008): Estudio de los deslizamientos y evaluación de propensión de laderas de la hoja Jabonal 1: 25000, Costa Rica. In Colegio de geólogos, Costa Rica: In Colegio de geólogos, Direccion de geologia y minas, San José, Costa Rica: Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica, s. 107. – Colegio de geólogos, Costa Rica. San José

Kycl, P. - Žáček, V. - Metelka, V. - Mixa, P. - Grygar, R. - Vorel, T. - Ševčík, J. (2006a): GEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V OKOLÍ MĚSTA MIRAMAR, MONTES DE ORO, KOSTARIKA. Zpráva ze zahraniční expedice, 100 s. MS MŽP

Kycl, P. - Žáček, V. - Metelka, V. - Vorel, T. - Mixa, P. - Ševčík, J. - Grygar, R. - Huapaya R., S. (2006b): ESTUDIO GEOLÓGICO DE RIESGOS NATURALES ALREDEDOR DE LA CIUDAD MIRAMAR, MONTES DE ORO, COSTARICA. Zpráva ze zahraniční expedice, 100 s. MS DGM San Jose, Costarica

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. (2010a): El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II – SE Angostura. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, MINAET San José. Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. (2010b): El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II – NO Jabonal. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, MINAET San José. Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. (2010c): El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II – NE La Paz. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, MINAET San José. Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. (2010d): El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-IV – NE. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, MINAET San José. Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. - Metelka, V. - Hrazdíra, P. - Hradecký, P. - Ševčík, J. - Huapaya, S. (2007): REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ VÝZKUM PRO DEFINICI A PREDIKCI PŘÍRODNÍCH NEBEZPEČÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI STŘEDNÍ AMERIKY - Oblast Macacona, Costa Rica. Zpráva ze zahraniční expedice, 50 s. MS Klárov

Martínek, K. – Verner, K. – Buriánek, D. – Žáček, V. (2013): Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 neuveden, zima, 45-50. ISSN 0514-8057

Metelka, V. – Jelének, J. – Trubačová, A. – Žáček, V. – Janderková, J. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 22-343 Vimperk - Mapa geofaktorů životního prostředí. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Mixa, P. - Aichler, J. - Fediuková, E. - Hron, J. - Cháb, J. - Opletal, M. - Vaněček, M. - Žáček, V. (2006a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14 - 241 Branná. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Mixa, P. - Aichler, J. - Čurda, J. - Fediuková, E. - Cháb, J. - Kočandrle, J. - Košuličová, M. - Opletal, M. - Pecina, V. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Skácelová, D. - Žáček, V. - Vaněček, M. (2006b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná. 118 s. MS MS Archiv ČGS, Praha

Mixa, P. - Dobeš, P. - Žáček, V. - Lukeš, P. - Quintanilla, E. M. (2011a): Epithermal gold mineralization in Costa Rica, Cordillera de Tilarán – exploration geochemistry and genesis of gold deposits. – Journal of Geosciences 56, Spec. iss, 81-104. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.090

Mixa, P. - Žáček, V. - Večeřa, J. - Aichler, J. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, Z. (2003): The project of the geological mapping 1 : 25000 in Jeseníky Mts. - its outputs and products. In Svojtka M: Geolines, svazek neuveden. s. 74. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Mixa, P. – Dobeš, P. – Žáček, V. (2012a): Genesis of the epithermal gold mineralization in Costa Rica, Cordillera de Tilarán. In Australian Geosciences Council: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012, s. 2272. – Australian Geosciences Council. Brisbane. ISBN 978-0-646-57800-2

Mixa, P. – Žáček, V. (2017): Geologie a ložiska kalaharského kratonu (bushveldský komplex, archaický basement a Cullinan diamond mine).Ložiskově-mineralogický seminář Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 14.3. 2017. Albertov 6, Praha 2

Mlčoch, B. - Adamovič, J. - Breiter, K. - Hanák, J. - Holub, F. - Chlupáčová, M. - Konopásek, J. - Kobr, I. - Kotková, J. - Král, J. - Kučera, M. - Martínek, K. - Mašek, J. - Opluštil, S. - Opletal, M. - Pertoldová, J. - Pešek, J. - Pudilová, M. - Rajchl, M. - Schulmannová, B. - Šrámek, J. - Štědrá, V. - Tomas, R. - Žáček, V. (2001): Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00. Výzkumná zpráva, 121 s

Novák, Z. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Přichystal, A. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Žáček, V. - Alvarez, A. (2004): Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Somoto, Nikaragua. 89 s

Novák, Z. - Kycl, P. - Mašek, D. - Nováková, D. - Opletal, M. - Šebesta, J. - Vít, J. - Žáček, V. - Alvarez, A. - Babůrek, J. (2003): Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua. 83 s

Otava, J. - Bubík, M. - Čech, S. - Černý, J. - Franců, J. - Havíř, J. - Kopačková, V. - Martínek, K. - Mašek, D. - Maštera, L. - Opletal, M. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Švábenická, L. - Žáček, V. - Domas, J. - Milovský, R. - Krmíček, L. (2011): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES. Závěrečná zpráva, 86 s. MS ČGS Praha, Brno

Pecina, V. - Aichler, J. - Mixa, P. - Žáček, V. - Chlupáčová, M. - Hanžl, P. - Wilímský, D. (2003): Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts. In Svojtka M: Geolines, svazek 16. s. 80-82. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Pecina, V. - Čurda, J. - Hanáček, M. - Kočandrle, J. - Nývlt, D. - Opletal, M. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-221 Žulová. 108 s. MS Archiv ČGS Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Žáček, V. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-343 Vimperk. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Radoň, M. - Žáček, V. - Rapprich, V. - Kycl, P. (2011): Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice - Trmice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 177-183. ISSN 0514-8057

Rapprich, V. – Žáček, V. – Verner, K. – Erban, V. – Goslar, T. – Bekele, Y. – Legesa, F. – Hroch, T. – Hejtmánková, P. (2016): Wendo Koshe Pumice: The latest Holocene silicic explosive eruption product of the Corbetti Volcanic System (Southern Ethiopia). – Journal of Volcanology and Geothermal Research 310, January, 159-171. ISSN 0377-0273. DOI 10.1016/j.jvolgeores.2015.12.008

Rojík, P. – Kadlecová, E. – Horvát, D. – Žáček, V. (2018): Miocenní silicity sokolovské pánve. – Zpravodaj hnědé uhlí 1, 1, 20-31

Rojík, P. – Kadlecová, V. – Žáček, V. – Horvát, D. (2016): Miocenní silicity sokolovské pánve. Uhelný seminář Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 19.10. 2016. Albertov 6, Praha 2

Seifert, A. - Vrána, S. - Žáček, V. (2002): Detailed geological mapping of the Choaberib 47 area, Rehoboth District, Namibia, 56 pp. Final Report for the year 2002. CGS, Record Office, File Report no. 3, 2002. Zpráva ze zahraniční expedice, 56 s

Seifert, A. - Vrána, S. - Žáček, V. (2002): Lithological, geochemical and petrological research of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia, 81 pp., Appendices 1-12. Final Report for the year 2001.CGS, Record Office, File Report no. 2, 2002. Zpráva ze zahraniční expedice, 81 s

Seifert, A. - Vrána, S. - Žáček, V. - Pecina, V. - Knésl, I. (2002): Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby. Výzkumná zpráva, 45 s

Seifert, A. - Vrána, S. - Žáček, V. - Pecina, V. - Knésl, I. (2002): Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu Zambie 2001. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 neuveden, podzim, 200-202. ISSN 0514-8057

Seifert, A. - Žáček, V. - Vrána, S. (2002): Lithological, geochemical and petrological research of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia, - Project of development Assistance Programme for the year 2001. Czech Geological Survey. Výzkumná zpráva, 100 s

Seifert, A. - Žáček, V. - Vrána, S. - Pecina, V. - Zachariáš, J. - Zwaan, J. C. (2004): Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia. Bulletin of Geosciences. – Bulletin of Geosciences Vol. 79, No. 1, 1-40. ISSN 1214-1119

Skácelová, D. – Barnet, I. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Zítová, E. – Žáček, V. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, mapa geofaktorů životního prostředí, list 11-244 Žlutice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Skácelová, Z. - Žáček, V. (2005): Geophysical investigation in the geological research, Krkonoše National Park. In -: The 7th Czech-Polish Workshop on recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas, s. 20-21. – Akademie věd České republiky. Praha

Skácelová, Z. - Žáček, V. (2006): The natural radioactivity of bedrocks in the Krkonoše National Park area. In Šťastná P., Knapik R.(ed.): Geoekologické problémy Krkonoš, sborník abstraktů, referátů a posterů, s. 7. – Správa Krkonošského národního parku. Vrchlabí. ISBN 80-86418-48-0

Skácelová, Z. - Žáček, V. (2007): Gamma-ray Survey in the Geological Research (Krkonoše area). 29.-31.3.2007. Klodsko

Skácelová, Z. - Žáček, V. (2007): Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku. – Opera Corcontica 44, 1, 55-60. ISSN 0139-925X

Soejono, I. – Buriánek, D. – Svojtka, M. – Žáček, V. – Čáp, P. – Janoušek, V. (2016a): Mid-Ordovician and Late Devonian magmatism in the Togtokhinshil Complex: new insight into the formation and accretionary evolution of the Lake Zone (western Mongolia). – Journal of Geosciences 61, 1, 5-23. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.208

Soejono, I. – Buriánek, D. – Žáček, V. – Havlíček, P. – Čáp, P. – Verner, K. – Kotková, J. (2016c): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-29V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Soejono, I. – Buriánek, D. – Žáček, V. – Havlíček, P. – Čáp, P. – Verner, K. – Kotková, J. (2016d): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-29V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Vorel, T. (2016e): Structural Map of the West Mongol Altai L-46-28V, L-46-28G, L-46-29V, L-46-29G, L-46-30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Udrych, P. - Cílek, V. - Zavadil, V. - Žáček, V. (2006): Vliv těžby na životní prostředí. In Kurial, J. et al: Dobývání uhlí na Kladensku-historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve, s. 603-620. – OKD, a.s. Ostrava v nakladatelství Kartis. Ostrava

Vorel, T. – Čáp, P. – Žáček, V. – Buriánek, D. – Soejono, I. – Havlíček, P. (2016a): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-28G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Vorel, T. – Čáp, P. – Žáček, V. – Buriánek, D. – Soejono, I. – Havlíček, P. (2016b): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-28G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Vrána, S. - Kachlík, V. - Kroener, A. - Marheine, D. - Seifert, A. - Žáček, V. - Babůrek, J. (2004): Ubendian basement and its late Mesoproterozoic and early Neoproterozoic structural and metamorphic overprint in northeastern Zambia. – Journal of African Earth Sciences 38, 1, 1-21. ISSN 1464-343X. DOI 10.1016/j.jafrearsci.2003.09.001

Wilímský, D. - Hanžl, P. - Přichystal, A. - Aichler, J. - Mixa, P. - Pecina, V. - Žáček, V. (2003): Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseníky Mts. Czech Republic). – Journal of the Czech Geological Society. Abstract volume 48, 1-2, 131-132. ISSN 1210-8197

Zachariáš, J. - Žáček, V. - Hrstka, T. - Mihaljevič, M. (2003): Fluid inclusion study of quartz-tourmaline veins associated with emerald mineralization, Kafubu area, Zambia. – Acta Mineralogica-Petrografica 2, 1, 230-231. ISSN 0365-8066

Zachariáš, J. - Žáček, V. - Pudilová, M. - Machovič, M. (2005): Fluid inclusions and stable isotope study of quartz-tourmaline veins associated with beryl and emerald mineralization, Kafubu area, Zambia. – Chemical Geology 223, 1-3, 136-152. ISSN 0009-2541

Zavřel, J. – Žáček, V. (2012): Petrografický rozbor úlomku oltářní desky z kostela San Piero a Grado v Pise (Severní Itálie - Toskánsko). In Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě: Královský Vyšehrad IV, s. 180-183. – Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha. ISBN 978-80-260-3423-0

Žáček, V. (1999): Kyanite Pseudomorphs after Andalusite from the Teplá Crystalline Complex - Evidence for Pre-Variscan Low-Pressure Metamorphism. In Svojtka M: Geolines, svazek 8. s. 75. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Žáček, V. (1999): Minerály dolů kladenského revíru. – Minerál : svět nerostů a drahých kamenů 7, 5, 381. ISSN 1213-0710

Žáček, V. (1999): Recentní druhotné minerály kladenského revíru. – Minerál : svět nerostů a drahých kamenů 7, 5, 389. ISSN 1213-0710

Žáček, V. (1999): Variscan Metamorphism in Silesicum (Eastern Sudetes, Bohemian Massif). Pace Mid-term Review and 4th Pace Network Meeting, Copehagen Denmark, October 9-10. 1999, s. 20. – xxxxxxxxxx. Copenhagen

Žáček, V. (2000): Granátovec ze Smrčiny u Sobotína. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 8, 1, 259-260. ISSN 1211-0329

Žáček, V. (2000): Lesukite, cubic Al2Cl(OH)5.2H2O from Kladno, Czech Republic. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 75, 1, 23-25. ISSN 1210-3527

Žáček, V. (2001): Mineralogické zajímavosti z oblasti Muyombe v severovýchodní Zambii. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 2001, 1, 292-297. ISSN 1211-0329

Žáček, V. (2002): Chromem bohatý muskovitický kvarcit od Adolfovic v Jeseníkách. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 2002, 1, 310-312. ISSN 1211-0329

Žáček, V. (2002): Chromium Anomaly in devonian Metapelite at Petrov (Northern Moravia, Czech Republic). In Svojtka M: Geolines, svazek 14. s. 108-110. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Žáček, V. (2002): Hedenbergit, andradit, K-hastingsit a magnetit z Ca-Fe skarnu od Malešova. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 2002, 1, 308-310. ISSN 1211-0329

Žáček, V. (2003): Jarosit z uhelných odvalů z Kladna. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 11, 1, 215. ISSN 1211-0329

Žáček, V. (2003): Thermal effects of the Žulová granite pluton, Silesicum, Eastern Variscan Front. – Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne 23, 1, 185-188. ISSN 0867-7360

Žáček, V. (2004): Cordierit - sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 89, 1, 67-79. ISSN 1211-8796

Žáček, V. (2004): Povondrait - železitý turmalín z Bolívie. – Minerál : svět nerostů a drahých kamenů 12, 6, 421-426. ISSN 1213-0710

Žáček, V. (2004): Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 12, 1, 219-222. ISSN 1211-0329

Žáček, V. (2005): Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně. 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 112. – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 80-7075-653-5

Žáček, V. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-334 Kvilda. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Žáček, V. (2006a): Minerály dolů a hald kladenského revíru. In Kurial, J. et al: Dobývání uhlí na Kladensku-historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve, s. 69-78. – OKD, a.s. Ostrava v nakladatelství Kartis. Ostrava

Žáček, V. (2006d): Horniny a minerály v geologické minulosti Kladenska.- Přednáška pro Naučné středisko ekologické výchovy, Kladno,Přednáškový sál kladenského zámku, Kladno. 26.října 2006. Kladno

Žáček, V. (2007): Potassian hastingsite and potassichastingsite from garnet - hedenbergite skarn at Vlastějovice, Czech Republic. – Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen 184, 2, 161-168. ISSN 0077-7757. DOI 10.1127/0077-7757/2007/0089

Žáček, V. (2007a): Horniny a minerály v geologické minulosti Kladenska. 19.2. 2007. Národní Muzeum, Praha

Žáček, V. (2007b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-234 Dolní Mísečky. Geologické mapy 1:25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. (2007c): Coquimbit z hořících hald z Kladna. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 14-15, jaro, 213-214. ISSN 1211-0329

Žáček, V. (2007d): Minerály metamorfovaného železnorudného ložiska Seč u Jeseníku v Silesiku. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 14-15, jaro, 198-200. ISSN 1211-0329

Žáček, V. (2008a): Práce geologů České geologické služby v Kostarice. 20.11. 2008. Kafé Barrande, Praha

Žáček, V. (2008b): Cu-skarn v Kotli v Krkonoších. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 16, 2, 230-237. ISSN 1211-0329

Žáček, V. (2009a): Za geologií údolím Vydry z Čeňkovy Pily k Turnerově chatě (geologická exkurze). 12.6. 2009. Valná hromada Těžební unie a setkání těžařů na Šumavě, Srní 10.-12.6. 2009

Žáček, V. (2010d): Mapas geológicos de Costa Rica 1:50 000 - Přednáška, oficiální předávka výsledků projektu Zahraniční rozvojové pomoci č. RP/6/2007 Kostarickému partnerovi. 19.4. 2010. Ministerio de Ambiente, Energía, etc (MINAET), San José, Costa Rica

Žáček, V. (2010e): Mapas geológicos de Costa Rica 1:50 000, přednáška o výsledcích projektu RP/6/2007 pro studenty a pedagogy geologické fakulty. 20.4. 2010. Escuela de Geología, Universidad de Costa Rica (UCR), San José

Žáček, V. (2010f): Mapas geológicos de Costa Rica 1:50 000, přednáška o výsledcích projektu RP/6/2007 pro geology a techniky geotermální elektrárny Miravalles. 26.5. 2010. Miravalles, Costa Rica

Žáček, V. (2012): Methodology of geological mapping on the scale 1:50 000 - Seminars presenting outcomes of Czech-Ethiopian cooperation in research of hydrogeology and geological hazards. 23.10. 2012. Ethiopian Geological Survey, Addis Ababa, Ethiopia

Žáček, V. (2013a): Mongol Altai 50 Project in geology (2013-2015)- Geological and geochemical mapping and capacity building in Munkhhairhan, Manhan and Zereg Sums in Khovd Aimag, Mongolia. Propagační brožura projektu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, verze v angličtině. Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. (2013b): Геологийн Монгол Алтай-50 төсөл - Монгол Улсын Ховд аймгийн геологи ба геохимийн зураглал хийх. Propagační brožura projektu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, verze v mongolštině. Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. (2013c): Mongol Altai 50 Project in geology (2013-2015)- Geological and geochemical mapping and capacity building in Munkhhairhan, Manhan and Zereg Sums in Khovd Aimag, Mongolia. Propagační poster projektu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Česko - Mongolský den, 30.4. 2013. Ulaanbaatar

Žáček, V. (2013d): Монгол Алтай-50 төсөл. Ховд аймгийн геологи ба геохимийн зураглал хийх. Přednáška pro autority a obyvatele somonu Munchairchan. 10.6. 2013. Munchairchan Sum, Ховд аймаг, Mongolia

Žáček, V. (2013e): Geological map 1:50 000 subsheet Shashemene. Workshop on results of the Project 'Capacity Building in Environmental Geology', Mapping of georisks including hydrogeological conditions in Hosaina and Dila areas. 28.10 2013. Rift Valley Hotel, Shashemene, Ethiopia

Žáček, V. (2014a): Project of developing cooperation of Czech Republic - Geological mapping 1: 50 000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia. Seminář u příležitosti návštěvy Mongolské ministryně životního prostředí Oyun v České republice. 31.3. 2013. Ministerstvo životního prostředí, Praha

Žáček, V. (2015c): “Mongol Altai-50” project, conducted in 2013-2014, methods, achieved results, plan for 2015. 20.5. 2015. Mineral Resources Authority of Mongolia (MRAM), Ulaanbaatar

Žáček, V. (2015d): “Mongol Altai” 1:50 000 scale geological maps. 20.5. 2015. Mineral Resources Authority of Mongolia (MRAM), Ulaanbaatar

Žáček, V. (2015j): Mapeo geológico 1:50 000 en Costa Rica y la cooperación técnica del Servicio Geológico de la República Checa, XII Congreso Geológico de América Central, vyzvaná přednáška. 17-19.11. 2015. Hotel Holiday Inn, Managua, Nicaragua

Žáček, V. (2015k): Seminario de Asociación de Servicios Geológicos de Iberoamérica (ASGMI). LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA GEOLÓGICO DE COSTA RICA A ESCALA 1:50 000” Účast na kulatém stolu a vyzvaná přednáška na zasedani reprezentantu geologickych sluzeb iberoamerickych zemi (AGSMI)). 11. –13.11. 2015. Escuela de Geología, Universidad de Costa Rica (UCR), San José, Costa Rica

Žáček, V. (2016b): Geological mapping 1: 50 000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia, Mongol Altai-50, 2013-2016 (poster). Geology in Mongolia, International Conference, 23.9. 2016. Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbaatar, Mongolia

Žáček, V. (2016c): Project of development cooperation of Czech Republic - Geological mapping 1: 50 000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia - BASIC DATA AND OUTPUTS . Mongol Altai 50 Project, Oral Defense, 22.9. 2016. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar

Žáček, V. (2016d): Project of development cooperation of Czech Republic - Geological mapping 1: 50 000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia - RESULTS IN GEOLOGY . Mongol Altai 50 Project, Oral Defense, 22.9. 2016. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar

Žáček, V. (2017f): El Servicio Geológico Checo - Misión, competencias y actividades. 7.11. 2017. Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Santiago de Chile

Žáček, V. (2017g): El Servicio Geológico Checo - Misión, competencias y actividades. 7.11. 2017. Embajada de la República Checa, Santiago de Chile

Žáček, V. (2018a): Radioaktivita a zonálnost v granitových plutonech weinsberského typu: indikátor diferenciace vyderského a prášilského plutonu (moldanubický batolit, Šumava). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 1, 35-41. ISSN 0514-8057 (on line)

Žáček, V. - Babůrek, J. (2007b): Radioaktivita a facie vyderského a prášilského granitového plutonu na Šumavě. In K. Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 89-90. – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Žáček, V. - Břízová, E. - Burda, J. - Ďuriš, M. - Fürych, V. - Lysenko, V. - Malec, J. - Rajchl, M. - Rambousek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vymazalová, A. (2007a): Textové vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 03-234 Dolní Mísečky. 80 s. MS MS Česká geologická služba Praha

Žáček, V. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Lhotský, P. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Nováková, D. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Verner, K. - Žák, J. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 22-334 Kvilda. 57 s

Žáček, V. - Dvořák, Z. - Mráz, J. - Ondruš, P. - Dobeš, P. (2000): Kladnoit z povrchového dolu Bílina. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 8, 1, 267-268. ISSN 1211-0329

Žáček, V. - Dvořák, Z. - Ondruš, P. (1999): Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 7, x, 230. ISSN 1211-0329

Žáček, V. - Dvořák, Z. - Skála, R. (2001): Unusual Mineral Assemblage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at Želénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic. In Svojtka M: Geolines, svazek 13. s. 126-127. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Žáček, V. - Dvořák, Z. - Skála, R. (2005): Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 13, 1, 239-244. ISSN 1211-0329

Žáček, V. - Dvořák, Z. - Skála, R. (2009b): Mineralogie porcelanitů Mostecké pánve. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 206-207. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Žáček, V. - Dvořák, Z. - Skála, R. (2009c): Mineralogie porcelanitů Mostecké pánve. 7.9. 2009. Pracovní seminář geologů, terciér Mostecké pánve, Hotel Ring, Svinčice

Žáček, V. - Dvořák, Z. - Škoda, R. - Laufek, F. - Mráz, J. (2008g): Fosforeskující whewellit z Mostecké pánve (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 16, 2, 208-211. ISSN 1211-0329

Žáček, V. - Fišera, M. (2001): Prehnit - apofylitová žíla z Vlastějovic. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 2001, 1, 316-318. ISSN 1211-0329

Žáček, V. - Frýda, J. - Petrov, A. - Hyršl, J. (2000): Tourmalines of the povondraite - (oxy)dravite series from the cap rock of meta-evaporite in Alto Chapare, Cochabamba, Bolivia. – Journal of the Czech Geological Society 45, 36893, 36962. ISSN 1210-8197

Žáček, V. - Hradecký, P. (2005f): Mapa geológico del teritorio del Ocotal (Nicaragua) 1:50 000. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Žáček, V. - Hradecký, P. (2005g): Geologická mapa okolí Ocotalu (Nikaragua) 1 : 50 000. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Huapaya, S. (2010h): Nuevos mapas geológicos de Costa Rica, escala 1:50 000, resultado de la cooperación técnica internacional entre el Servicio Geológico Checo y la Dirección de Geología y Minas de Costa Rica, X Congreso Geológico de América Central. 9. - 12. 11. 2010. Antigua Guatemala, Guatemala

Žáček, V. - Kycl, P. - Hradecký, P. - Ševčík, J. - Metelka, V. - Baroň, I. - Pécskay, Z. (2008a): “Gran Cañón de Somoto, Nicaragua”- Fenómeno geológico de potencial turístico. In Colegio de geólogos, Direccion de geologia y minas, San José, Costa Rica: Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica, s. 201. – neuveden. San José

Žáček, V. - Kycl, P. - Huapaya, S. - Pécskay, Z. - Vorel, T. - Mixa, P. - Grygar, R. - Metelka, V. - Hradecký, P. - Ševčík, J. (2008b): Resultados preliminares del levantamiento geológico de la hoja Miramar, escala 1:50 000. Cooperación geológica Costa Rica - República Checa. In Colegio de geólogos, Direccion de geologia y minas, San José, Costa Rica: Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica, s. 202. – neuveden. San José

Žáček, V. - Novák, M. - Raimboult, L. - Zachariáš, J. - Ackerman, L. (2003): Locality No 8, Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou. 10 s. – Masarykova Univerzita, Brno. Brno

Žáček, V. - Nývlt, D. - Mixa, P. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 14-223 Lipová Lázně. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Žáček, V. - Ondruš, . (2003): Výskyt nitridu titanu (osbornitu)ve strusce z Kladna. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 11, 1, 201-202. ISSN 1211-0329

Žáček, V. - Ondruš, P. (2000): Lesukit, cubic Al2Cl9OH05. 2H2O from Kladno, Czech Republic. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 75, 1, 23. ISSN 1210-3527

Žáček, V. - Opletal, M. - Babůrek, J. - Novák, Z. (2003c): Mapa geológico del territorio de Jinotega (Nicaragua) 1:50 000. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, MŽP. Praha

Žáček, V. - Opletal, M. - Babůrek, J. - Novák, Z. (2003d): Geologická mapa okolí Jinotegy (Nikaragua) 1:50 0000. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Petrov, P. - Hyršl, J. - Ondruš, P. (2000): Tourmalines of the povondraite - oxy-dravite series from Alto Chapare, Cochabamba, Bolivia. In Svojtka M: Geolines, svazek 10. s. 78-79. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Žáček, V. - Puziewicz, J. (2003): The Eastern part of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif)- a review. – Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne 23, 1, 192-195. ISSN 0867-7360

Žáček, V. - Přichystal, A. - Mlčoch, B. - Novák, Z. (2004c): Mapa geológico del territorio de Somoto (Nicaragua)1:50 000. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Přichystal, A. - Mlčoch, B. - Novák, Z. (2004d): Geologická mapa okolí Somota (Nikaragua) 1:50 000. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Rapprich, V. - Aman, Y. - Berhanu, B. - Čížek, D. - Dereje, K. - Erban, V. - Ezra, T. - Legesa, F. - Habtamu, M. - Hroch, T. - Kopačková V. - Kycl, P. - Mišurec, J. - Orgoň, A. - Pécskay, Z. - Šíma, J. - Tarekegu, D. - Verner, K. (2014a): Explanation Booklet of the set of Geoscience maps of Ethiopia at scale 1: 50 00, Subsheet 0738-D3 Shashemene: Geological map, Hydrogeological map, Geohazards map. Neuveden. 52 s. – Czech Geological Survey, Prague, AQUATEST a.s., Prague, Geological Survey of Ethiopia, Addis Ababa. Praha

Žáček, V. - Rapprich, V. - Verner, K. - Hroch, T. - Tarekegu, D. - Dereje, K. - Legesa, F. - Habtamu, B. (2014b): Set of Geoscience Map of Ethiopia at scale 1 : 50,000, Geological Map, Subsheet 0738-D3 Shashemene. Neuveden. 1 s. – Czech Geological Survey, AQUATEST, Geological Survey of Ethiopia. Praha

Žáček, V. - Rapprich, V. - Škoda, R. - Laufek, F. (2010i): Porcelanit s relikty mikrofosílií z lemu miocenní bazanitové žíly u Mladějova v Českém ráji. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 18, 2, 79-86. ISSN 1211-0329

Žáček, V. - Seifert, A. - Vrána, S. (2001): Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii. – Uhlí-Rudy-Geologický průzkum 8, 7, 14-19. ISSN 1210-7697

Žáček, V. - Skála, R. - Chlupáčová, M. - Dvořák, Z. (2005): Ca-Fe3+-rich Si-undesaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal basin, Czech Republic. – European Journal of Mineralogy 15, 5, 623-633. ISSN 0935-1221

Žáček, V. - Skála, R. - Dvořák, Z. (2010d): Spinelidy v pyrometamorfovaných horninách Mostecké pánve. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 28, 1, 21-31. ISSN 1213-0710

Žáček, V. - Skála, R. - Dvořák, Z. (2010g): Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve – produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 18, 1, 1-32. ISSN 1211-0329

Žáček, V. - Skála, R. - Haloda, J. (2011b): Barioferrite, BaFe3+12O19 – a new magnetoplumbite-group mineral from the Most Basin, Czech Republic. In Česká geologická společnost: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec, svazek neuveden. s. 103. – Česká geologická společnost. Monínec. ISBN 978-80-87487-00-6

Žáček, V. - Sulovský, P. (2005): The dyke swarm of fractionated tourmaline-bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic. – Journal of the Czech Geological Society 50, 3-4, 107-118. ISSN 1210-8197

Žáček, V. - Vorel, T. - Kycl, P. (2006e): Mapa geológico 1:50 000 de la hoja Miramar, cuadrante NO (Costa Rica) - Geologická mapa 1:50 000 listu Miramar, sz. kvadrant (Kostarika).

Žáček, V. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2009a): Mapa Geológico de la Hoja Miramar, Costa Rica 1:50 000. 24.4. 2009. Ministerio del Ambiente y Energia, etc (MINAET), San José, Costa Rica

Žáček, V. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2010a): Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-II Miramar, República de Costa Rica. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-743-7

Žáček, V. - Vrána, S. (1999): Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 7, x, 233. ISSN 1211-0329

Žáček, V. - Vrána, S. (2002): Iron-rich chrysoberyl from Kalanga Hill, Muyombe District, north-eastern Zambia. – Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte 2002, 12, 529-540. ISSN 0028-3649

Žáček, V. - Vít, J. (2000): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 14-421 Velké Losiny. Geologické mapy 1:25 000. – Český geologický ústav. Praha

Žáček, V. - Škoda, R. (2009d): Petrologie krystalinika v geotermálním vrtu GTPV-LT1 v Litoměřicích. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 205-212. ISSN 0514-8057

Žáček, V. - Škoda, R. - Laufek, F. (2008f): Molybdenem bohatý v jarosit z oxidační zóny středověkého Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 16, 2, 190-192. ISSN 1211-0329

Žáček, V. - Škoda, R. - Sulovský, P. (2009e): U–Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as a main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic melasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic. – Journal of Geosciences 54, 4, 343-354. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.053

Žáček, V. - Čech, S. - Dudíková Schulmannová, B. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2010c): Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-IV Juntas, República de Costa Rica. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-745-1

Žáček, V. - Čech, S. - Dudíková Schulmannová, B. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huypaya, S. (2009g): Geologická mapa 1:50 000, list Juntas, Kostarika. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Čech, S. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Dudíková Schulmannová, B. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2009f): Geologická mapa 1:50 000, list Chapernal, Kostarika. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Čech, S. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Dudíková Schulmannová, B. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2010b): Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-III Chapernal, República de Costa Rica. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-744-4

Žáček, V. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. (2004b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-222 Vidnava. Vysvětlivky 1:25 000. 46 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 80-7075-619-5

Žáček, V. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Nekovařík, Č. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 45 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Sulovský, P. - Večeřa, J. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 14-223 Lipová Lázně. 106 s

Žáček, V. - Čurda, J. - Večeřa, J. - Kočandrle, J. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava. Výzkumná zpráva, 57 s

Žáček, V. – Bohdálek, P. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2017c): Mongol Altai 50 – projekt zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Mongolskem v geologii (2013–2016). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 159-166. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.34

Žáček, V. – Buriánek, D. – Pécskay, Z. – Škoda, R. (2015f): Astrophyllite – alkali amphibole rhyolite, evidence for Lower Permian A-type Alkaline Volcanism in the Western Mongolian Altai, '2015 TOKAJ” INTERNATIONAL GEOLOGICAL WORKSHOP 01-04. OCTOBER 2015 . 3.10. 2015. Hotel Millenium, Tokaj, Hungary

Žáček, V. – Buriánek, D. – Pécskay, Z. – Škoda, R. (2016a): Astrophyllite–alkali amphibole rhyolite, an evidence of early Permian A-type alkaline volcanism in the western Mongolian Altai. – Journal of Geosciences 61, jaro, 93-103. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.205

Žáček, V. – Buriánek, D. – Verner, K. – Čáp, P. – Vorel, T. – Hošek, J. – Soejono, I. – Havlíček, P. – Kotková, J. (2016d): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Žáček, V. – Buriánek, D. – Verner, K. – Čáp, P. – Vorel, T. – Hošek, J. – Soejono, I. – Havlíček, P. – Kotková, J. (2016e): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Žáček, V. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Soejono, I. – Vorel, T. – Havlíček, P. (2017b): New geological maps 1:50,000 of the Mongolian Altai. In Šimon L. et al: Otvorený geologický kongres 2017 Vysoké Tatry 14.6.- 17.16. 2017. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017, – Slovenská geologická spoločnost. Bratislava. ISBN 978-90-972667-7-6

Žáček, V. – Břízová, E. – Bohdálek, P. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2016b): Geological mapping 1: 50,000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia (Mongol Altai 50, Ma-50), FINAL REPORT + APPENDICES. 518 s. MS Česká geologická služba, Mineral Resources Authority of Mongolia

Žáček, V. – Břízová, E. – Drábková, J. – Havlíček, P. – Hošek, J. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Lojka, R. – Malík, J. – Martínek, K. – Rapprich, V. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Verner, K. (2015h): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 11-244 Žlutice. 120 s. MS Česká geologická služba

Žáček, V. – Břízová, E. – Čížek, D. – Havlíček, P. – Havlín Nováková, D. – Hošek, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Martínek, K. – Metelka, V. – Přechová, E. – Riedlová, E. – Šrámek, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. (2012a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 22-343 Vimperk. 155 s. MS Archiv ČGS Praha

Žáček, V. – Havlíček, P. – Hošek, J. (2012d): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 22-343 Vimperk - Geologická mapa. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. – Hradecký, P. – Kycl, P. (2016f): The Somoto Grand Canyon (Nicaragua) a volcanic geoheritage one decade after discovery: from field geological mapping to the creation of a geopark (poster). 35th International Geological Congress, 29.8. - 2.9. 2016. Cape Town, South Africa

Žáček, V. – Hradecký, P. – Kycl, P. (2016g): Somoto Grand Canyon (Nicaragua) a volcanic geoheritage one decade after the discovery. In American Geosciences Institute: 35th International Geological Congres Abstracts, s. Paper n. 723. – AGI, American Geosciences Institute. Cape Town

Žáček, V. – Hroch, T. – Hradecký, P. (2017e): Resultados Preliminares de los Estudios Geológicos del Cañón de Somoto y del Geoparque Rio Coco, I Congreso Nicaragüense de Geociencias. 19.7. 2017. Instituto de Geología y Geofísica (UNAN - CIGEO), Managua, Nicaragua

Žáček, V. – Janoušek, V. – Ulloa, A. – Košler, J. – Huapaya, S. – Mixa, P. – Vondrovicová, L. – Alvarado, G. (2011a): The Late Miocene Guacimal Pluton in the Cordillera de Tilarán, Costa Rica: its nature, age and petrogenesis. – Journal of Geosciences 56, 1, 51-79. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.087

Žáček, V. – Lojka, R. – Rapprich, V. – Havlíček, P. – Hošek, J. (2015g): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 11-244 Žlutice. mapa 1:25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. – Pécskay, Z. (2015e): Sampling for the K-Ar dating in the Western Mongolian Altay in 2015, '2015 TOKAJ” INTERNATIONAL GEOLOGICAL WORKSHOP 01-04. OCTOBER 2015 . 3.10. 2015. Hotel Millenium, Tokaj, Hungary

Žáček, V. – Rapprich, V. – Šíma, J. – Škoda, R. – Laufek, F. – Legesa, F. (2015i): Kogarkoite, Na3(SO4)F from the Shalo hot spring, Main Ethiopian Rift: implications for F-enrichment of thermal groundwater related to alkaline silicic volcanic rocks. – Journal of Geosciences 60, 3, 171-179. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.195

Žáček, V. – Skácelová, Z. – Verner, K. – Klomínský, J. – Hejtmánková, P. (2016h): Geologická rešerše pro geofyzikální seismologickou studii lokality Čertovka. 26 s. MS Česká geologická služba

Žáček, V. – Skála, R. (2012b): Natural and recently formed combustion metamorphic rocks and minerals in the Czech Republic (P2M-244). In Australian Geosciences Council: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012, s. 1407. – Australian Geosciences Council. Brisbane. ISBN 978-0-646-57800-2

Žáček, V. – Skála, R. (2015a): Mineralogy of Burning-Coal Waste Piles in Collieries of the Czech Republic. In Glenn B. Stracher, Anupma Prakash and Ellina V. Sokol: Coal and Peat Fires: A Global Perspective, Volume 3 Case Studies-Coal Fires, s. 109-159. – Elsevier. Amsterdam. ISBN 978-0-444-59509-6

Žáček, V. – Skála, R. – Dvořák, Z. (2015b): Combustion Metamorphism in the Most Basin, Czech Republic. In Glenn B. Stracher, Anupma Prakash and Ellina V. Sokol: Coal and Peat Fires: A Global Perspective, Volume 3 Case Studies-Coal Fires, s. 161-202. – Elsevier. Amsterdam. ISBN 978-0-444-59509-6

Žáček, V. – Svítil, R. – Karbušická, S. (2013): Webové stránky 'Projekt Mongolský Altaj'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/mongolsky-altaj

Žáček, V. – Vorel, T. – Kycl, P. – Huapaya, S. – Mixa, P. – Grygar, R. – Havlíček, P. – Čech, S. – Hrazdíra, P. – Metelka, V. – Ševčík, J. – Pécskay, Z. (2012f): Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica. – Revista Geológica de América Central 47, podzim, 7-54. ISSN 0256-7024

Žáček, V. – Škoda, R. (2012c): „Zaratit“ z Kladna (Česká republika) - revize a nová data. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 208-211. ISSN 0514-8057

Žáček, V. – Škoda, R. – Dvořák, Z. (2013a): Ca-Fe2+ bohatý fosfát ze skupiny graftonitu z fosilních pyrometamorfovaných hornin Mostecké pánve z Nechvalic. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, zima, 244-249. ISSN 0514-8057

Žáček, V. – Čížek, D. – Havlíček, P. – Hošek, J. (2012e): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 22-343 Vimperk - Mapa dokumentačních bodů. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáčková, E. – Dvořák, I. – Dudíková Schulmannová, B. – Břízová, E. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Hošek, J. – Košuličová, M. – Krupička, J. – Přechová, E. – Poňavič, M. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Verner, K. – Vrána, S. – Trubačová, A. – Žáček, V. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 22-313 Velhartice. 1 s. MS Praha

Žáčková, E. – Žáček, V. – Soejono, I. – Hošek, J. – Havlíček, P. – Švagera, O. – Dudíková Schulmannová, B. – Vrána, S. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-313 Velhartice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Čáp, P. – Buriánek, D. – Žáček, V. – Verner, K. – Soejono, I. – Vorel, T. – Hošek, J. – Havlíček, P. (2016a): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha; Česká rozvojová agentura, Praha; Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Čáp, P. – Buriánek, D. – Žáček, V. – Verner, K. – Soejono, I. – Vorel, T. – Hošek, J. – Havlíček, P. (2016b): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha; Česká rozvojová agentura, Praha; Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

© Vladimir Zacek, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top