RNDr. Vladimír Kolejka
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429288
vladimir.kolejka@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Baldík, V. - Adamová, M. - Baroň, I. - Bubík, M. - Gilíková, H. - Nováková, D. - Kašperáková, D. - Kolejka, V. - Krejčí, O. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Šikula, J. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota. 86 s. MS Praha

Baldík, V. - Novotný, R. - Gilíková, H. - Bubík, M. - Kryštofová, E. - Buriánek, D. - Krejčí, O. - Kolejka, V. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Janderková, J. - Kociánová, L. - Müller, P. - Krumlová, H. - Geršlová, E. - Kašpárek, M. - Kašperáková, D. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Havlín Nováková, D. - Otava, J. - Paleček, M. - Sedláček, J. Ing. - Švábenická, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. 169 s. MS Archiv ČGS Praha

Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 122 s. – Česká geologická služba. Praha

Baldík, V. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kolejka, V. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Otava, J. – Pecina, V. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Večeřa, J. – Vít, J. (2017): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Ostrov u Macochy 24-233. 200 s. MS archív ČGS

Bubík, M. - Adamová, M. - Baroň, I. - Gilíková, H. - Kašperáková, D. - Kolejka, V. - Krejčí, O. - Havlín Nováková, D. - Pecina, V. - Poul, I. - Skupien, P. - Stráník, Z. - Švábenická, L. - Vít, J. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice. 75 s. MS Česká geologická služba

Bubík, M. - Adamová, M. - Baroň, I. - Gilíková, H. - Kašperáková, D. - Kolejka, V. - Nováková, D. - Novotný, R. - Pecina, V. - Švábenická, L. (2006a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě 1:25000, 25-234 Horní Bečva. 72 s. MS Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí, Geofond

Bubík, M. – Buriánek, D. – Cígler, V. – Gilíková, H. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Knésl, I. – Kolejka, V. – Kryštofová, E. – Maceček, L. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pořádek, P. – Poul, I. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Vít, J. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 25-124 Starý Jičín. 154 s. MS Archiv ČGS

Bubík, M. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havíř, J. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Knésl, I. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Pecina, V. – Pořádek, P. – Sedláček, J. Ing. – Sedláčková, I. – Švábenická, L. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2018): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Lipník nad Bečvou 25-132. 185 s. MS Archiv ČGS

Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Dvořák, I. – Fürychová, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kolejka, V. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Přechová, E. – René, M. – Rukavičková, L. – Verner, K. – Trubačová, A. (2015): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 23-323 Nová Včelnice. 125 s. MS ČGS

Dědáček, K. - Hladík, V. - Hanák, J. - Kolejka, V. - Šrámek, J. - Gnojek, I. - Hadrabová, L. - Hudečková, E. - Chlupáčová, M. - Matěj, F. - Ondra, P. - Růžičková, M. - Sedlák, J. - Svobodová, I. - Zabadal, S. (2003): Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP.

Ford, E. P. – Omekeh, A. – Berenblyum, R. – Kollbotn, L. – Hladík, V. – Franců, J. – Perszlényi, M. – Kolejka, V. – Jirman, P. (2020): Assessing risks presented by boreholes: Recommendations on a risk assessment framework for CO2 storage. 116 s. MS CORDIS - EU Research Results (web Evropské komise)

Franců, E. - Hladík, V. - Kolejka, V. - Lojka, R. - Franců, J. - Hatzignatiou, D. - Riis, F. - Bratteli, F. (2010): CO2 Geological storage in the Czech Republic - new R&D project (TOGEOS). 21/04/2010. Rotterdam - mezinárodní konference 'CCS Ready to Go?'

Franců, J. - Bůzek, F. - Hemza, P. - Franců, E. - Müller, P. - Hladík, V. - Kolejka, V. - Krejčí, O. (2006b): Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi. Závěrečná zpráva, 56 s. MS MŠMT, ČGS

Franců, J. – Hladík, V. – Bůzek, F. – Prokop, O. – Jurenka, L. – Kolejka, V. – Perszlényi, M. – Ford, E. P. (2017): Baseline monitoring of CO2 and methane for risk assessment of a future pilot CCS site LBr-1: relationship to the residual oil and gas fieldsaturation. 13/06/2017. 9th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage, Trondheim

Georgiev, G. - Larsen, M. - Christensen, N. P. - Scholtz, P. - Falus, G. - Hladík, V. - Kolejka, V. - Kotulová, J. - Kucharič, L. - Wójcicki, A. - Saftić, B. - Goričnik, B. - Car, M. - Sava, C. S. - Bentham, M. - Smith, N. (2007): CO2 Storage Opportunities in Central-Eastern Europe. In Kofler, W: Natural Cataclysms and Global problems of the Modern Civilization, special edition of Transactions of the International Academy of Science H&E, s. 736-741. – International Academy of Science H&E. Baku and Innsbruck. ISBN 978-9952-8115-2-0

Geršl, M. - Geršlová, E. - Hypr, D. - Kolejka, V. (2011): Subcrustal CO2 Flux Measurement in the Hranice Hydrothermal Karst. In Williams P., Mitchell R: Mineralogical Magazine. Goldschmidt Abstracts 2011, s. 909. – Mineralogical Society. Twickenham

Havlová, V. – Hladík, V. – Kolejka, V. – Vrbová, V. (2014): Laboratory experiments on CO2-rock-fluid interactions under reservoir conditions. Poster - 9th CO2GeoNet Open Forum - “Horizon CO2 storage”, May 20-22, 2014, Venice, Italy. 1 s. MS CO2GeoNet website

Havlová, V. – Kolejka, V. – Vrbová, V. (2014): Interaction of CO2 Storage System Materials withSpCO2. In European Association of Geoscientists and Engineers: Fourth EAGE CO2 Geological Storage Workshop. Demonstrating storage integrity and building confidence in CCS. Proceedings, s. "P40.001"-"P40.004". – European Association of Geoscientists and Engineers. Stavanger. ISBN 978-90-73834-79-8. DOI 10.3997/2214-4609.20140140

Havlová, V. – Kolejka, V. – Vrbová, V. – Červinka, R. (2014): Changes of Deep Saline Aquifer Samples Due toLong Term Exposure to SpCO2. In European Association of Geoscientists and Engineers: Fourth EAGE CO2 Geological Storage Workshop. Demonstrating storage integrity and building confidence in CCS. Extended Abstracts, s. "B13001"-"B13005". – European Association of Geoscientists and Engineers. Stavanger. ISBN 978-90-73834-79-8. DOI 10.3997/2214-4609.20140080

Havlín, A. - Adamová, M. - Bubík, M. - Havlín Nováková, D. - Kolejka, V. - Kašperáková, D. - Pecina, V. - Novotný, R. - Švábenická, L. - Baroň, I. (2007): Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1: 25 000, list 25-411 Halenkov. 50 s. MS Česká geologická služba

Havlíček, P. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Manda, Š. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Vodrážka, R. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem. 100 s. MS Archiv ČGS

Hejda, P. – Čápová, D. – Hudečková, E. – Kolejka, V. (2020): Analysis of the Czech magnetic anomaly data obtained by ground-based and airborne magnetic surveys. 7.5.2020. D1198/EGU2020-3314

Hladík, V. - Hatzignatiou, D. - Lojka, R. - Kolejka, V. - Franců, J. - Franců, E. - Riis, F. - Bratteli, F. (2010): TOGEOS - Towards Geological Storage of Carbon Dioxide in the Czech Republic. In Neuveden: EarthDoc, Second EAGE CO2 Geological Storage Workshop, 11 - 12 March 2010, Berlin, Germany - Abstracts, s. 7702. – European Association of Geoscientists and Engineers. Neuveden

Hladík, V. - Hatzignatiou, D. - Riis, F. - Berenblyum, R. - Geršlová, E. - Franců, J. - Lojka, R. - Kolejka, V. - Geršl, M. (2011): Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 247-252. ISSN 0514-8057

Hladík, V. - Kolejka, V. (2006): CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic - CASTOR WP1.2 Country Report.

Hladík, V. - Kolejka, V. (2007): Zachytávání a ukládání CO2 – geologická alternativa snižování emisí. 22 s. MS Sborník referátů semináře Novinky v obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, str. 25-26. - EMPLA spol. s r.o. - Hradec Králové, 15.11.2007

Hladík, V. - Kolejka, V. (2008): Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí. – EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment XIV, 1-2, 14-18. ISSN 1211-359X

Hladík, V. - Kolejka, V. - Fott, P. - Vácha, D. (2004): CO2 emissions and geological sequestration possibilities in the Czech Republic ? country review for the CASTOR project.

Hladík, V. - Kolejka, V. - Lojka, R. - Fott, P. - Vácha, D. (2009): CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic. – Slovak Geological Magazine Neuveden, únor, 29-41. ISSN 1335-096X

Hladík, V. - Kolejka, V. - Tasáryová, Z. - Lojka, R. - Koukouzas, N. - Ziogou, F. - Typou, I. (2008): Posouzení potenciálu pro geologické ukládání CO2 v Řecku a v ČR. - Závěrečná zpráva o řešení projektu česko-řecké spolupráce v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „KONTAKT“. Závěrečná zpráva, 72 s. MS Česká geologická služba, Praha

Hladík, V. – Berenblyum, R. – Krejčí, O. – Franců, J. – Kolejka, V. (2016): REPP-CO2 - Czech-Norwegian project towards a research CO2 storage pilot in the Czech Republic. 26.4.2016. Mikulov

Hladík, V. – Franců, J. – Kolejka, V. – Berenblyum, R. (2017): REPP-CO2 – project achievements and future plans. 30/10/2017. Závěrečná konference Programu CZ08 Norských fondů, Praha

Hladík, V. – Franců, J. – Perszlényi, M. – Kolejka, V. – Jankulár, M. – Kollbotn, L. – Ford, E. P. (2021): Assessment of transboundary effects at LBr-1 and regulatory solutions. ENOS D4.6 report. 55 s. MS https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5c7ca1666&appId=PPGMS

Hladík, V. – Hrivňáková, L. – Vitvarová, M. – Kolejka, V. (2016c): Co-operation in Research and Development of Carbon Capture and Storage Technologies. Czech-Norwegian seminar. Oslo

Hladík, V. – Hudečková, E. – Kolejka, V. – Fiferna, P. – Simaite, A. (2021): Launch event of CCS-related research and innovation projects supported from the TAČR KAPPA programme. Praha

Hladík, V. – Kolejka, V. (2015): 2. diskuzní seminář Nízkouhlíková budoucnost ČR. Brno

Hladík, V. – Kolejka, V. – Franců, J. – Pereszlényi, M. – Kollbotn, L. – Jankulár, M. – Ford, E. P. – Koenen, M. (2021): Assessment of Trans-Boundary Effects at LBr-1 CO2 Storage Pilot Site and Regulatory Solutions. In IEA GHG: Proceedings of the 15th Greenhouse Gas Control Technologies Conference 15-18 March 2021, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3813113 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3813113, – 15th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, GHGT-15, 15th 18th March 2021. Abu Dhabi, UAE

Hladík, V. – Kolejka, V. – Pilař, L. – Dlouhý, T. (2016): Konference Zachytávání a ukládání CO2 v podmínkách ČR - spolupráce České republiky a Norska. Praha

Hladík, V. – Krejčí, O. – Franců, J. – Berenblyum, R. – Ford, E. P. – Sedlák, J. – Kolejka, V. – Klempa, M. (2017): Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice. Závěrečná zpráva o řešení projektu REPP-CO2. Závěrečná zpráva, 105 s. MS Praha

Holásek, O. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dušek, K. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Majer, V. - Manda, Š. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Stehlík, E. F. - Svobodová, I. - Šebesta, J. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Vodrážka, R. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 60 s. MS Česká geologická služba Praha

Hrdličková, K. – Baldík, V. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Janderková, J. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. – Šimůnek, Z. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-323 Veverská Bítýška. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 190 s. – Česká geologická služba. Praha

Hrdličková, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Vít, J. – Tomanová Petrová, P. – Pecina, V. – Buriánek, D. – Večeřa, J. – Kryštofová, E. – Fürychová, P. – Sedláčková, I. – Baldík, V. – Franců, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Šimůnek, Z. – Dolníček, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Veverská Bítýška 24-323. 265 s. MS archív ČGS

Hudečková, E. - Hladík, V. - Šrámek, J. - Hanák, J. - Kolejka, V. - Gnojek, I. - Hadrabová, L. - Chlupáčová, M. - Matěj, F. - Ondra, P. - Růžičková, M. - Sedlák, J. - Svobodová, I. - Zabadal, S. (2004): Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP.

Hudečková, E. - Hladík, V. - Šrámek, J. - Hanák, J. - Kolejka, V. - Gnojek, I. - Hrouda, F. - Chlupáčová, M. - Kašparec, I. - Matěj, F. - Ondra, P. - Růžičková, M. - Sedlák, J. - Zabadal, S. (2005): Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP.

Hudečková, E. – Kolejka, V. (2018): Geophysical data consolidation in the CGS and web map application to access data. 5.12.2018. Geofyzikální ústav AV ČR, Workshop CzechGeo/EPOS

Hudečková, E. – Kolejka, V. (2019): Geophysical Web Map Application: Progress 2016 – 2019. 4.12.2019. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Workshop CzechGeo/EPOS

Hudečková, E. – Kolejka, V. – Ambrozek, V. (2017): Doplnění databáze seismických profilů, propojení primárních a sekundárních dat. Závěrečná zpráva, 8 s. MS MS Archiv ČGS

Hudečková, E. – Kolejka, V. – Ambrozek, V. (2020a): Verifikace geofyzikálních datových zdrojů pro webovou mapovou aplikaci 'Geofyzikální měření'. 12 s. MS MS archiv ČGS

Hudečková, E. – Kolejka, V. – Krejčí, Z. – Ambrozek, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2014): Aplikace Seismické profily. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/gisviewer/?mapProjectId=10000

Hudečková, E. – Kolejka, V. – Paleček, M. – Ambrozek, V. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Čápová, D. (2018): Zpřístupnění geofyzikálních dat – webová mapová aplikace České geologické služby „Geofyzikální měření“. – Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment XXV.1, 1, 61-71. ISSN 1803-1447. DOI 10.26345/EGRSE-061-18-105

Kolejka, V. (2016): REPP-CO2 - představení a přehled projektu. Seminář 'Zachycování a ukládání CO2 - sdílení znalostí a zkušeností' MPO ČR. 15.1.2016. Praha

Kolejka, V. - Lojka, R. - Hladík, V. - Franců, E. - Franců, J. - Hatzignatiou, D. - Riis, F. - Bratteli, F. (2010): CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D Project (poster). 1 s. MS ČGS-pobočka Brno

Kolejka, V. - Lojka, R. - Hladík, V. - Franců, E. - Franců, J. - Hatzignatiu, D. - Riis, F. - Bratteli, F. (2010): CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D project. In Ragucci R: Processes and Technologies for a Sustainable Energy, Ischia, June 27-30, 2010, s. 136-141. – Ass. Sezione Italiana del Combastion Institute. Napoli. ISBN 978-88-88104-11-9. DOI 10.4405/ptse2010.P2.8

Kolejka, V. – Ambrozek, V. – Paleček, M. – Hudečková, E. (2017): Web map application to access seismic data. 22.11. 2017. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Workshop CzechGeo/EPOS

Kolejka, V. – Havlová, V. (2016): Možnosti ukládání CO2 v ČR. Seminář 'Provoz energetických zařízení v podmínkách připravované legislatívy'. Hospodářská komora ČR. 15.11.2016. Praha

Kolejka, V. – Hladík, V. – Jirman, P. – Prochác, R. – Gavor, J. (2021): R7.4 Applicability matrix of monitoring methods at Zar-3. Závěrečná zpráva, 43 s. MS ČGS Archiv Brno

Kolejka, V. – Hudečková, E. – Ambrozek, V. (2018): Mapové aplikace geofyzikálních dat ČGS – seismika a VES. 11.4. 2018. Ústav geoniky AV ČR, konference OVA ´18, Ostrava

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Čoupek, P. – Kolejka, V. – Kramolišová, P. – Čápová, D. (2018): Growing up with INSPIRE - Implementation of INSPIRE at the Czech Geological Survey. 18.9. 2018. INSPIRE conference 2018, Antwerpen

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Čoupek, P. – Kolejka, V. – Čápová, D. (2018): Growing up with INSPIRE - Implementation of INSPIRE at the Czech Geological Survey. In Joint Research Centre, JRC of the European Commission: INSPIRE conference 2018 - Inspire users: Make it Work Together. Proceedings online, https://inspire.ec.europa.eu/conference2018/view-psessions, – European Commission, DG Environment. Antwerpen

Koukouzas, N. - Ziogou, F. - Gemeni, V. - Lojka, R. - Tasáryová, Z. - Hladík, V. - Kolejka, V. (2007): Assessment of CO Geological Storage Potential in Greece and in the Czech Republic. 1 s. MS Poster - CO2NET Annual Seminar, Lisbon, 6-7 November 2007 - CO2NET (Carbon Dioxide Knowledge Transfer Network)

Krejčí, O. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Franců, J. - Geršl, M. - Geršlová, E. - Gilíková, H. - Havlín, A. - Janderková, J. - Kašpárek, M. - Kociánová, L. - Kolejka, V. - Konečný, F. - Krejčí, V. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Pesl, V. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, D. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka. Závěrečná zpráva, 155 s. MS ČGS Praha

Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Geršl, M. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, V. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pesl, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 124 s. – Česká geologická služba. Praha

Lojka, R. - Hladík, V. - Kolejka, V. (2007): Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2. 31 s. MS Archiv ČGS, skupina ČEZ

Lojka, R. - Riis, F. - Hladík, V. - Tasáryová, Z. - Kolejka, V. (2009): Central Bohemian Basin - Potential CO2 storage site in the Czech Republic. 1 s. MS http://www.co2geonet.com/NewsData.aspx?IdNews=46&ViewType=Actual&IdType=18

Lojka, R. - Tasáryová, Z. - Hladík, V. - Kolejka, V. (2008): POTENTIAL OF CO2 GEOLOGICAL STORAGE IN SALINE AQUIFERS OF CENTRAL BOHEMIA,CZECH REPUBLIC. EU GEOCAPACITY WP 2.1CASE STUDY. 52 s. MS CGS

Lojka, R. - Tasáryová, Z. - Kolejka, V. - Hladík, V. (2007): CO2 storage potential of the Central Bohemian Upper Paleozoic continental basins. Case study - preliminary report. EU GeoCapacity, WP 2.1. září 2007. Tallin, Estonsko

Mikunda, T. – Franců, J. – Pereszlényi, M. – Hladík, V. – Kolejka, V. – Kollbotn, L. – Kulich, J. – Jankulár, M. (2021): Towards a strategic development plan for CO2-EOR in the Vienna Basin. ENOS D6.7 report. 93 s. MS https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5cdb30e62&appId=PPGMS

Mixa, P. – Bukovská, Z. – Skácelová, Z. – Švagera, O. – Kolejka, V. – Zemková, M. – Kučera, R. (2017): Technická zpráva TZ 175/2017 Lokalita Hrádek - geologická stavba a technická specifikace geofyzikálních prací. Závěrečná zpráva, 23 s. MS SÚRAO Praha

Mixa, P. – Buriánek, D. – Skácelová, Z. – Hrdličková, K. – Kolejka, V. – Zemková, M. – Kučera, R. (2017): Technická zpráva TZ 176/2017 Lokalita Horká - geologická stavba a technická specifikace geofyzikálních prací. Závěrečná zpráva, 25 s. MS SÚRAO Praha

Mixa, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Kolejka, V. – Zemková, M. – Kučera, R. (2017): Technická zpráva číslo TZ 174/2017 Lokalita Čihadlo - geologická stavba a technická specifikace geofyzikálních prací. Závěrečná zpráva, 23 s. MS SÚRAO Praha

Mixa, P. – Franěk, J. – Skácelová, Z. – Švagera, O. – Kolejka, V. – Zemková, M. – Kučera, R. (2017): Technická zpráva TZ 177/2017 Lokalita Magdaléna - geologická stavba a technická specifikace geofyzikálních prací. Závěrečná zpráva, 26 s. MS SÚRAO Praha

Mixa, P. – Hanžl, P. – Skácelová, Z. – Hrdličková, K. – Kolejka, V. – Zemková, M. – Kučera, R. (2017): Technická zpráva TZ 179/2017 Lokalita EDU-západ - geologická stavba a technická specifikace geofyzikálních prací. Závěrečná zpráva, 22 s. MS SÚRAO Praha

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Švagera, O. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Müllerová, P. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Zemková, M. – Karenová, J. – Fifernová, M. – Ambrozek, V. – Hájek, T. – Žáčková, E. – Zelinková, T. – Kučera, R. (2020): Aktualizace 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Verze 1.2. Výzkumná zpráva, 932 s

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Švagera, O. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Müllerová, P. – Kučera, R. – Zemková, M. (2019): Shrnutí výsledků geologických a geofyzikálních výzkumných prací provedených v období 9/2017–6/2019 pro aktualizaci hodnocení potenciálních lokalit hlubinného úložiště RAO. 427 s. MS archiv SURAO Praha, archiv ČGS Praha - o přístup nutno zažádat na SURAO

Mixa, P. – Soejono, I. – Skácelová, Z. – Nahodilová, R. – Kolejka, V. – Zemková, M. – Kučera, R. (2017): Technická zpráva TZ 173/2017 Lokalita Březový potok - geologická stavba a technická specifikace geofyzikálních prací. Závěrečná zpráva, 23 s. MS SÚRAO Praha

Mixa, P. – Verner, K. – Skácelová, Z. – Buriánek, D. – Kolejka, V. – Zemková, M. – Kučera, R. (2017): Technická zpráva TZ 178/2017 Lokalita Kraví hora - geologická stavba a technická specifikace geofyzikálních prací. Závěrečná zpráva, 23 s. MS SÚRAO Praha

Mixa, P. – Štědrá, V. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Kolejka, V. – Zemková, M. – Kučera, R. (2017): Technická zpráva TZ 180/2017 Lokalita ETE-jih - geologická stavba a technická specifikace geofyzikálních prací. Závěrečná zpráva, 25 s. MS SÚRAO Praha

Mixa, P. – Žáček, V. – Skácelová, Z. – Jelínek, J. – Kolejka, V. – Zemková, M. – Kučera, R. (2017): Technická zpráva TZ 133/2017 Lokalita Čertovka - geologická stavba a technická specifikace geofyzikálních prací. Závěrečná zpráva, 24 s. MS SÚRAO Praha

Novotný, R. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Geršlová, E. - Janderková, J. - Sedláček, J. Mgr. - Kolejka, V. - Krumlová, H. - Müller, P. - Havlín Nováková, D. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Švábenická, L. - Gilíková, H. - Barák, P. - Kociánová, L. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí. 187 s. MS Česká geologická služba Praha

Novotný, R. - Bubík, M. - Havlín Nováková, D. - Adamová, M. - Kolejka, V. - Pecina, V. - Kašperáková, D. (2007b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-414 Huslenky. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba, Praha a Ministerstvo životního prostředí, Praha. Praha

Novotný, R. - Bubík, M. - Havlín Nováková, D. - Adamová, M. - Kolejka, V. - Pecina, V. - Kašperáková, D. - Švábenická, L. (2007c): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-412 Velké Karlovice, 25-414 Huslenky. 75 s. MS Česká geologická služba

Novotný, R. - Bubík, M. - Nováková, D. - Adamová, M. - Kolejka, V. - Pecina, V. - Kašperáková, D. (2006l): Vysvětlivky k geologické mapě ČR 1:25 000, list 25-421 Malé Karlovice. 50 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. - Bubík, M. - Nováková, D. - Kolejka, V. - Pecina, V. - Kašperáková, D. - Adamová, M. (2007a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-412 Velké Karlovice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, E. – Gilíková, H. – Havlín Nováková, D. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-142 Valašské Meziříčí. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 147 s. – Česká geologická služba. Praha

Otava, J. – Balák, I. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Černý, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hladil, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Melichar, R. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice. 298 s. MS Archív České geologické služby Brno

Paleček, M. – Ambrozek, V. – Hudečková, E. – Kolejka, V. (2016): Seismické profily. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=10000

Paleček, M. – Ambrozek, V. – Hudečková, E. – Kolejka, V. (2018): Geofyzikální měření. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/geofyzikalni_mereni/

Paleček, M. – Ambrozek, V. – Hudečková, E. – Kolejka, V. (2018): Geophysical measurements. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/geophysical_measurements/?locale=en

Pertoldová, J. – Břízová, E. – Dudíková Schulmannová, B. – Fürychová, P. – Holásek, O. – Holeček J. – Holečková, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Klomínský, J. – Kolejka, V. – Košuličová, M. – Kramolišová, P. – Kryštofová, E. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Přechová, E. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Verner, K. – Trubačová, A. (2016b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žirovnice 23-324. 166 s. MS ČGS Praha

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kunceová, E. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2022c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-431 Šlapanice. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 204 s. – ČGS Praha. Praha

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice. 216 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Zelenka, P. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Čech, S. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Smolíková, L. - Stehlík, F. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Valečka, J. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice. 93 s. MS Česká geologická služba

Šimek, J. - Hladík, V. - Kolejka, V. (2005): Geologická sekvestrace CO2 - vymezení potenciálních úložišť na území České republiky. Studie pro MŽP - Odbor změny klimatu.

Šliaupa, S. – Lojka, R. – Tasáryová, Z. – Kolejka, V. – Hladík, V. – Kotulová, J. – Kucharič, L. – Fejdi, V. – Wojcicki, A. – Tarkowski, R. – Uliasz-Misiak, B. – Šliaupiene, R. – Nulle, I. – Pomeranceva, R. – Ivanova, O. – Šogenova, A. – Šogenov, K. (2013): CO2 storage potential of sedimentary basins of Slovakia, the Czech Republic, Poland and the Baltic States. – Geological Quarterly 57, 2, 219-232. ISSN 1641-7291. DOI 10.7306/gq.1088

Čech, S. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Cháb, J. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. - Táborský, Z. (2007a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk. 87 s. MS MS Česká geologická služba

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Kolejka, V. – Kujal, R. – Kondrová, L. (2019): Final Report on the Realization of the Large Research Infrastructure (LRI)2016-2019 CzechGeo/EPOS. Závěrečná zpráva, 41 s. MS Čápová

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Kolejka, V. – Kujal, R. – Kondrová, L. (2019): Závěrečná zpráva o realizaci projektu velké výzkumné infrastruktury (VVI) 2016-2019 CzechGeo/EPOS. Závěrečná zpráva, 40 s. MS Čápová

© Vladimir Kolejka, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top