Change language to CzechEnglish Selected
RNDr. Vít Štrupl, Ph.D.
Česká geologická služba
Kostelní 26
170 06 Praha 7
tel: +420234742144
fax: +420234742290
vit.strupl@geologycz

Recent papers

Fric, M. – Štrupl, V. – Svítil, R. (2012): Webové stránky projektu Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/rroum

Godány, J. – Bohdálek, P. – Venera, Z. – Štrupl, V. – Starý, J. – Pašava, J. – Rambousek, P. (2014a): Role státní geologické služby v oblasti nerostných surovin. 16.10. 2014. MPO ČR, Praha

Mixa, P. – Franěk, J. – Bukovská, Z. – Rukavičková, L. – Milický, M. – Skácelová, Z. – Hroch, T. – – Špaček, P. – Novotný, J. – Černík, M. – Donát, A. – Hanák, J. – Hanžl, P. – Havlová, V. – Hrdličková, K. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Koníček, P. – Kycl, P. – Lexa, O. – Pecina, V. – Pertoldová, J. – Sedláček, J. Ing. – Souček, K. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Štrupl, V. – Švagera, O. – Vavro, M. – Waclawik, P. (2018): Závěrečná zpráva - Aktualizace a konkretizace projektu průzkumných prací na hypotetické lokalitě. MS SÚRAO Praha

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Sedláček, J. Ing. – Štrupl, V. (2017): Aplikace Vrtná prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Sedláček, J. Ing. – Čoupek, P. – Čápová, D. – Štrupl, V. (2017): Mapová aplikace Surovinový informační systém. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/suris

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Šanderová, J. – Štrupl, V. (2017): Aplikace Báňské mapy. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/banske_mapy/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Šanderová, J. – Štrupl, V. (2018): Editační aplikace Báňské mapy. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/banske_mapy_edit/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Štrupl, V. (2017): Mapová aplikace Inventarizace úložných míst. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/ium

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Štrupl, V. (2017): Mapová aplikace Registr rizikových opuštěných úložných míst. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/rroum

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Štrupl, V. – Sedláček, J. Ing. – Čoupek, P. (2017): Aplikace Údaje o území. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Štrupl, V. – Čápová, D. – Horáková, A. – Skarková, H. (2017): Aplikace Důlní díla a poddolování. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Štrupl, V. – Šír, P. – Krejčí, Z. – Skarková, H. (2017): Aplikace Oznámená důlní díla. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/oznamena_dulni_dila/

Paleček, M. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Barnet, I. – Gajdošová, Z. – Horáková, A. – Krejčí, O. – Štrupl, V. (2018): Mobilní aplikace Geohazardy. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/haz/

Paleček, M. – Čoupek, P. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Kachlíková, R. – Štrupl, V. (2017): Výdej prostorových informací. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/vydej/

Petáková, Z. – Paleček, M. – Skarková, H. – Štrupl, V. (2016): Odborná vyjádření ČGS. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/gisviewer/?mapProjectId=1000

Rambousek, P. – Jandová, T. – Štrupl, V. – Horváth, Z. – Wittmer, D. – Quental, L. (2015): Minerals4EU WP6- Foresight study Mine waste as future raw material potential . Závěrečná zpráva, 20 s. MS www.minerals4EU.eu

Skarková, H. – Petáková, Z. – Štrupl, V. (2016): Vyjádření Geofond (editační). Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/vec/vec.pl?tt-=p

Skarková, H. – Svítil, R. – Štrupl, V. – Šír, P. – Šedinová, E. – Neubertová, H. (2016): Oznámení starých důlních děl nebo jejich účinků na povrch. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/dud_ozn/

Svítil, R. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Neubertová, H. – Kondrová, L. – Sidorinová, T. – Erban, V. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Smyčková, L. – Karbušická, S. – Binko, R. – Hladík, V. – Moravcová, O. – Fric, M. – Kříbek, B. – Štrupl, V. (2012): Anglická verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Šedinová, E. – Čápová, D. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. – Karbušická, S. (2013): Rozcestník on-line aplikací ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/sluzby/rozcestnik-aplikace

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013d): Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013g): Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page. Praha. Dostupné z URL http://maps.geology.cz

Svítil, R. – Štrupl, V. – Paleček, M. – Kramolišová, P. – Kujal, R. – Moravcová, O. (2013c): Prezentace přístupů k webovým aplikacím a službám na portále České geologické služby. 25. června 2013 v 10:00. ČGS, Brno

Štrupl, V. (2012): Nakládání s těžebními odpady. In Martin Hummel: Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin V, s. 43-48. – VŠB-TU Ostrava, Těžební unie Brno, Silikátový svaz. Ostrava. ISBN 978-80-248-2627-1

Štrupl, V. (2012): REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. In Olga Halousková, Klára Kánská: Těžba a její dopady na životní prostředí IV, s. 19-23. – Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o. Chrudim. ISBN 978-80-86832-67-8

Štrupl, V. (2012): Registr rizikových úložných míst těžebního odpadu. – Odpady Neuveden, 11, 26-27. ISSN 1210-4922

Štrupl, V. (2013): Grafity na Českokrumlovsku. In Jiří Čížek: Zpravodaj Unie geologických asociací, svazek 16. s. 35-36. – Unie geologických asociací Praha. Praha

Štrupl, V. (2014): Registr rizikových úložných míst. – ARC Revue Neuveden, 2/2014, 6-7. ISSN 1211-2135

Štrupl, V. (2014): Vrtná prozkoumanost ČR – webová mapová aplikace České geologické služby. – Zpravodaj Unie geologických asociací 17, duben, 40-46.. DOI http://email.geology.cz/webmail/server/download.php?sid=wm-53561e7b862e7177584312&class=attachment&fullpath=vit.strupl%40geology.cz%2FINBOX%2F19639%2F1.2

Štrupl, V. (2014): Zhodnocení dopadů těžby v Obřím dole. In J.Čížek, A.Abramčuková, M.Horáček: Zpravodaj Unie geologických asociací, svazek 18. s. 72. – Unie geologických asociací Praha. Praha

Štrupl, V. (2015): Nové webové mapové aplikace ČGS. 2.4.2015. Kurdějov

Štrupl, V. (2015): Nové webové mapové aplikace České geologické služby. 13.4.2015, 14.4.2015, 20.4.2015. Praha, Brno

Štrupl, V. (2016): Nová aplikace na poskytování dat ČGS. 17.5.2016. Štiřín

Štrupl, V. (2016): Nový způsob poskytování údajů o území pro účely pořizování územně analytických podkladů. 4.4.2016. Hradec Králové

Štrupl, V. (2016): Nový způsob poskytování údajů o území Českou geologickou službou (ve smyslu stavebního zákona). 7.4.2016. Ostravice

Štrupl, V. (2017): VYUŽITÍ STATISTICKÝCH A GEOSTATISTICKÝCH METOD PRO HODNOCENÍ VLIVU TĚŽBY A ÚPRAVY ANTIMONOVÝCH RUD V MILEŠOVSKÉM REVÍRU. Disertační práce, 103 s. MS ČGS, archiv Geofond

Štrupl, V. (2018): Nové webové mapové aplikace ČGS. – Zpravodaj Unie geologických asociací 25, Březen 2018, 46-48

Štrupl, V. (2018): VYUŽITÍ STATISTICKÝCH A GEOSTATISTICKÝCH METOD PRO HODNOCENÍ VLIVU TĚŽBY A ÚPRAVY ANTIMONOVÝCH RUD V MILEŠOVSKÉM REVÍRU. In Čablík Vladimír: 22nd. International Conference on Environment and Mineral Processing, – VŠB - Technical University of Ostrava. Ostrava. ISBN 978-80-248-4181-6

Štrupl, V. – Kujal, R. (2012a): Registr rizikových opuštěných úložných míst. Praha. Dostupné z URL http://rroum.geology.cz

Štrupl, V. – Kujal, R. (2012b): Inventarizace úložných míst. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=17

Štrupl, V. – Raus, M. – Zýval, V. (2016): Historická důlní díla v památkové zóně města Kašperské Hory. – Silva Gabreta 22, 1, 1-15. ISSN 1211-7420

Štrupl, V. – Raus, M. – Zýval, V. (2017): CLASSIFICATION AND ASSESSMENT OF ABANDONED MINING WASTE FACILITIES IN THE CZECH REPUBLIC. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. Conference proceedigs, volume 17. Science and technologies in geology, exploration and mining, issue 13, s. 117-124. – International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. Albena. ISBN 978-619-7105-00-1. DOI 10.5593/sgem2017/13/S03.016

Štrupl, V. – Staněk, F. (2015): Využití digitálního modelu odvalů po těžbě antimonových rud v Milešově k hodnocení environmentálních rizik. 25.8.2015. Ostrava

Štrupl, V. – Staněk, F. (2015): Využití digitálního modelu odvalů po těžbě antimonových rud v Milešově k hodnocení environmentálních rizik. In Jana Zapletalová: Přírodní rizika a jejich sociální důsledky. Sborník abstraktů z 10. mezinárodní geografické konference CONGEO´15, s. 44-46. – Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Brno. ISBN 978-80-86407-53-1

Štrupl, V. – Staněk, F. – Raus, M. (2018): Možnosti využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení výskytu sledovaných prvků v úložných místech těžebních odpadů. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 1, 31-34. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.08

Štrupl, V. – Uldrych, P. (2013): 25 let problematiky starých důlních děl v praxi a legislativním procesu (1988-2013). In Šrejber Adam: Sborník příspěvků mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO, s. 18-29. – Ústecký kraj. Ústí nad Labem

Štrupl, V. – Uldrych, P. (2016): 25 let problematiky starých důlních děl v praxi a legislativním procesu (1988–2013). In Martin Přibil: Vzpomínky na hornictví: hornické památky, historická důlní díla, zpřístupňování důlních děl pro veřejnost, hornické muzejnictví, – Národní technické muzeum. Praha. ISBN 978-80-7037-268-5

© VIT.STRUPL, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top