Change language to CzechEnglish Selected
RNDr. Vít Štrupl
Česká geologická služba
Kostelní 26
170 06 Praha 7
tel: +420234742144
fax: +420234742290
vit.strupl@geologycz

Recent papers

Fric, M. – Štrupl, V. – Svítil, R. (2012): Webové stránky projektu Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/rroum

Godány, J. – Bohdálek, P. – Venera, Z. – Štrupl, V. – Starý, J. – Pašava, J. – Rambousek, P. (2014a): Role státní geologické služby v oblasti nerostných surovin. 16.10. 2014. MPO ČR, Praha

Petáková, Z. – Paleček, M. – Skarková, H. – Štrupl, V. (2016): Odborná vyjádření ČGS. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/gisviewer/?mapProjectId=1000

Rambousek, P. – Jandová, T. – Štrupl, V. – Horváth, Z. – Wittmer, D. – Quental, L. (2015): Minerals4EU WP6- Foresight study Mine waste as future raw material potential . Závěrečná zpráva, 20 s. MS www.minerals4EU.eu

Skarková, H. – Petáková, Z. – Štrupl, V. (2016): Vyjádření Geofond (editační). Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/vec/vec.pl?tt-=p

Skarková, H. – Svítil, R. – Štrupl, V. – Šír, P. – Šedinová, E. – Neubertová, H. (2016): Oznámení starých důlních děl nebo jejich účinků na povrch. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/dud_ozn/

Svítil, R. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Neubertová, H. – Kondrová, L. – Sidorinová, T. – Erban, V. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Smyčková, L. – Karbušická, S. – Binko, R. – Hladík, V. – Moravcová, O. – Fric, M. – Kříbek, B. – Štrupl, V. (2012): Anglická verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Šedinová, E. – Čápová, D. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. – Karbušická, S. (2013): Rozcestník on-line aplikací ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/sluzby/rozcestnik-aplikace

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013d): Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013g): Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page. Praha. Dostupné z URL http://maps.geology.cz

Svítil, R. – Štrupl, V. – Paleček, M. – Kramolišová, P. – Kujal, R. – Moravcová, O. (2013c): Prezentace přístupů k webovým aplikacím a službám na portále České geologické služby. 25. června 2013 v 10:00. ČGS, Brno

Štrupl, V. (2012): Nakládání s těžebními odpady. In Martin Hummel: Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin V, s. 43-48. – VŠB-TU Ostrava, Těžební unie Brno, Silikátový svaz. Ostrava. ISBN 978-80-248-2627-1

Štrupl, V. (2012): REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. In Olga Halousková, Klára Kánská: Těžba a její dopady na životní prostředí IV, s. 19-23. – Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o. Chrudim. ISBN 978-80-86832-67-8

Štrupl, V. (2012): Registr rizikových úložných míst těžebního odpadu. – Odpady Neuveden, 11, 26-27. ISSN 1210-4922

Štrupl, V. (2013): Grafity na Českokrumlovsku. In Jiří Čížek: Zpravodaj Unie geologických asociací, svazek 16. s. 35-36. – Unie geologických asociací Praha. Praha

Štrupl, V. (2014): Registr rizikových úložných míst. – ARC Revue Neuveden, 2/2014, 6-7. ISSN 1211-2135

Štrupl, V. (2014): Vrtná prozkoumanost ČR – webová mapová aplikace České geologické služby. – Zpravodaj Unie geologických asociací 17, duben, 40-46.. DOI http://email.geology.cz/webmail/server/download.php?sid=wm-53561e7b862e7177584312&class=attachment&fullpath=vit.strupl%40geology.cz%2FINBOX%2F19639%2F1.2

Štrupl, V. (2014): Zhodnocení dopadů těžby v Obřím dole. In J.Čížek, A.Abramčuková, M.Horáček: Zpravodaj Unie geologických asociací, svazek 18. s. 72. – Unie geologických asociací Praha. Praha

Štrupl, V. (2015): Nové webové mapové aplikace ČGS. 2.4.2015. Kurdějov

Štrupl, V. (2015): Nové webové mapové aplikace České geologické služby. 13.4.2015, 14.4.2015, 20.4.2015. Praha, Brno

Štrupl, V. (2016): Nová aplikace na poskytování dat ČGS. 17.5.2016. Štiřín

Štrupl, V. (2016): Nový způsob poskytování údajů o území pro účely pořizování územně analytických podkladů. 4.4.2016. Hradec Králové

Štrupl, V. (2016): Nový způsob poskytování údajů o území Českou geologickou službou (ve smyslu stavebního zákona). 7.4.2016. Ostravice

Štrupl, V. – Kujal, R. (2012a): Registr rizikových opuštěných úložných míst. Praha. Dostupné z URL http://rroum.geology.cz

Štrupl, V. – Kujal, R. (2012b): Inventarizace úložných míst. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=17

Štrupl, V. – Raus, M. – Zýval, V. (2016): Historická důlní díla v památkové zóně města Kašperské Hory. – Silva Gabreta 22, 1, 1-15. ISSN 1211-7420

Štrupl, V. – Staněk, F. (2015): Využití digitálního modelu odvalů po těžbě antimonových rud v Milešově k hodnocení environmentálních rizik. 25.8.2015. Ostrava

Štrupl, V. – Staněk, F. (2015): Využití digitálního modelu odvalů po těžbě antimonových rud v Milešově k hodnocení environmentálních rizik. In Jana Zapletalová: Přírodní rizika a jejich sociální důsledky. Sborník abstraktů z 10. mezinárodní geografické konference CONGEO´15, s. 44-46. – Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Brno. ISBN 978-80-86407-53-1

Štrupl, V. – Uldrych, P. (2013): 25 let problematiky starých důlních děl v praxi a legislativním procesu (1988-2013). In Šrejber Adam: Sborník příspěvků mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO, s. 18-29. – Ústecký kraj. Ústí nad Labem

© VIT.STRUPL, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top