Mgr. Vít Baldík
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429245
fax: +420543212370
vit.baldik@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adamec, V. – Baldík, V. – Dvořák, Z. (2013): Česká tisícovka na Maganiku. 10:00. Sloup

Adamec, V. – Baldík, V. – Dvořák, Z. (2013): Česká tisícovka na Maganiku. In P. Bosák et al (eds.): Speleofórum 2013, svazek 32. s. 45-51. – Česká speleologická společnost. Praha

Adamec, V. – Baldík, V. – Kahle, V. – Šimíček, O. (2013): Činnost ZO ČSS 6-14 Suchý žleb na Harbešské plošině. 12:00. Sloup

Adamec, V. – Baldík, V. – Kahle, V. – Šimíček, O. (2013): Činnost ZO ČSS 6-14 Suchý žleb na Harbešské plošině. In P. Bosák et al (eds.): Speleofórum 2013, s. 15-20. – Česká speleologická společnost. Praha

Baldík, V. (2004): Correlation of soil and cave concentrations of carbon dioxide. In -: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, s. 136-137. – Správa slovenských jaskýň. Liptovský Mikuláš

Baldík, V. (2004): Geochemistry of dripping waters in selected caves of the Moravian Karst. Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, svazek Neuveden. s. 108-109. – Správa slov. jaskýň. Liptovský Mikuláš

Baldík, V. (2006): Inženýrskogeologická mapa 25-41-09 Velké Karlovice - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy. 19 s. – MŽP, ČGS Brno, krajský úřad Zlínský

Baldík, V. (2006): Inženýrskogeologická mapa 25-41-18 Francova Lhota - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy. 8 s. – MŽP, ČGS Brno, krajský úřad Zlínský

Baldík, V. (2006): Inženýrskogeologická mapa 25-41-22 Francova Lhota - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy. 23 s. – MŽP, ČGS Brno, krajský úřad Zlínský

Baldík, V. (2006): Krasový seminář pro Gymnázium v Novém Městě na Moravě. 1 den. Moravský kras

Baldík, V. (2006): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-09 Velké Karlovice. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. (2006): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-18 Francova Lhota. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. (2006): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-22 Francova Lhota. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. (2007): Základní geologická mapa 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota. Neuveden. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Baldík, V. (2008): Metody praktické geologie a geologického mapování. 3 hodiny týdně. Brno Přírodovědecká fakulta MÚ

Baldík, V. (2009): Kurz geologického a hydrogeologického mapování. 3 týdny. Brno Přírodovědecká fakulta MÚ

Baldík, V. (2009): Metody praktické geologie a geologického mapování. 3 hodiny týdně. Brno Přírodovědecká fakulta MÚ

Baldík, V. (2010): Kurz geologického a hydrogeologického mapování. 3 týdny. Brno Přírodovědecká fakulta MÚ

Baldík, V. (2016): Geologie Moravského krasu. 23.5.2016. Blansko

Baldík, V. - Adamová, M. - Baroň, I. - Bubík, M. - Gilíková, H. - Nováková, D. - Kašperáková, D. - Kolejka, V. - Krejčí, O. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Šikula, J. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota. 86 s. MS Praha

Baldík, V. - Baroň, I. (2008): Přírodní katastrofy ve Střední Americe očima geologa. 1,5 hodiny. Brno, Přf MU

Baldík, V. - Baroň, I. (2010): Mapa náchylností Jalapa. Neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Praha

Baldík, V. - Baroň, I. - Havlíček, P. (2008): Geomorfologická mapa (Sebaco, Nicaragua). Neuveden. 1 s. – ČGS, Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha-Managua

Baldík, V. - Baroň, I. - Havlíček, P. - Buriánek, D. - Novotný, R. - Čáp, P. - Hradecký, P. (2010): Geomorfologická mapa Jalapa. neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Praha

Baldík, V. - Havlín, A. - Krejčí, O. (2006): Svahové nestability vzniklé jako důsledek extrémního jarního tání v březnu a dubnu 2006. MS MŽP, ČGS Brno, Krajský úřad Zlínský

Baldík, V. - Havlín, A. - Paleček, M. (2012): Mapa geodynamických jevů 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. - Hubatka, F. - Krejčí, O. - Novotný, R. (2009): Propast Macocha – geofyzikální průzkum k potvrzení nebo vyvrácení původu zřícením stropu. In Ivo Baroň a Jan Klimeš: Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně, s. 1-8. – ČGS a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Vsetín

Baldík, V. - Krejčí, Z. - Kunceová, E. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm, Geologická mapa odkrytá. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. - Novotný, R. - Gilíková, H. - Bubík, M. - Kryštofová, E. - Buriánek, D. - Krejčí, O. - Kolejka, V. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Janderková, J. - Kociánová, L. - Müller, P. - Krumlová, H. - Geršlová, E. - Kašpárek, M. - Kašperáková, D. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Havlín Nováková, D. - Otava, J. - Paleček, M. - Sedláček, J. Ing. - Švábenická, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. 169 s. MS Archiv ČGS Praha

Baldík, V. - Novotný, R. - Kociánová, L. - Barák, P. (2012c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm – Tektonická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. - Nývlt, D. - Novotný, R. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Krejčí, Z. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 122 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-899-1

Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Kunceová, E. – Novotný, R. – Nývlt, D. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-892-2

Baldík, V. – Bubík, M. – Gilíková, H. – Novotný, R. (2013): O historické průzkumné štole v Mariánském údolí v Brně-Líšni. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae XCVIII, 2, 149-154. ISSN 1211-8796

Baldík, V. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kolejka, V. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Otava, J. – Pecina, V. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Večeřa, J. – Vít, J. (2017): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Ostrov u Macochy 24-233. 200 s. MS archív ČGS

Baldík, V. – Havlín, A. – Novotný, R. – Krejčí, V. (2013): Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-01 Bunč. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Gilíková, H. – Buriánek, D. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-323 Veverská Bítýška - Tektonická a strukturní mapa. Neuveden. 1 s. – ČGS. Neuveden

Baldík, V. – Novotný, R. (2014): Dům pod lomovou stěnou? Geologové jen nevěřícně kroutí hlavami. – Břeclavský deník Neuveden, září, 1-2

Baldík, V. – Novotný, R. – Krejčí, V. (2013): Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-16 Buchlovice. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Novotný, R. – Krejčí, V. (2014): Mapa geodynamických jevů 1:10 000, list 34-21-21 Pavlov. ZGM ČR 10. 1 s. – Jihomoravský kraj, Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Novotný, R. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 25-12-22 Hranice. ZGM ČR 10. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Rez, J. – Kryštofová, E. (2017): Tektonický a hydrogeologický vliv na stabilitu štol ve Křtinském údolí. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 147-151. ISSN 0514-8057

Baldík, V. – Rez, J. – Otava, J. – Gilíková, H. (2012): REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 19, 1-2, 96-103. ISSN 1212-6209

Baroň, I. - Baldík, V. - Fifernová, M. (2010): Orientační stanovení recentní míry denudace flyšového pásma Vnějších Západních Karpat na příkladu povodí Bystřičky ve Vsetínských vrších. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 10-12. ISSN 1212-6209

Baroň, I. - Baldík, V. - Havlíček, P. - Novotný, R. (2008): Geomorfologická mapa (Boaco, Nicaragua). neuveden. 1 s. – ČGS, Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha-Managua

Baroň, I. - Baldík, V. - Havlíček, P. - Novotný, R. (2008): Geomorfologická mapa (Santa Lucia, Nicaragua). Neuveden. 1 s. – ČGS, Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha-Managua

Baroň, I. - Baldík, V. - Klimeš, J. (2008): Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Boaco. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha - Managua

Baroň, I. - Baldík, V. - Klimeš, J. (2008): Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Santa Lucia. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Baroň, I. - Baldík, V. - Klimeš, J. (2008): Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Sébaco. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha - Managua

Baroň, I. - Baldík, V. - Klimeš, J. (2009): Inventarizace nebezpečných geodynamických jevů v oblasti Sébaco (Nicaragua) a vymezení území náchylných k jejich opakování. In Ivo Baroň a Jan Klimeš: Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně, s. 1-15. – ČGS a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Vsetín

Baroň, I. - Baldík, V. - Novotný, R. - Buriánek, D. - Hradecký, P. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. (2009): San Juan De Río Coco. Estudio geológico y geomorfológico del área, después de los eventos sísmicos en Marzo 2009 . Závěrečná zpráva, 23 s. MS INETER Managua, Nikaragua, ČGS Praha

Baroň, I. - Havlíček, P. - Baldík, V. - Novotný, R. (2008): Vybrané kvartérní sesuvné události v Nikaragujské vysočině (střední Amerika). In Roszková Alena, Vlačiky Martin, Ivanov Martin: 14. Kvartér, Brno, 27.11.2008, Sborník abstrakt, – Masarykova univerzita v Brně. Brno

Bubík, M. - Baldík, V. (2011): Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury na Hádech u Brna. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 18, 2, 74-78. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. - Baldík, V. - Novotný, R. (2010c): Limonitová mineralizace v Němčickém krasu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 19-24. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. - Hradecký, P. - Havlíček, P. - Čáp, P. - Novotný, R. - Baldík, V. (2010): Geologická mapa Jalapa 1:50 000. Neuvedeno. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Praha

Buriánek, D. – Otava, J. – Baldík, V. (2016): Karbonátové konkrece „koblížky“ z lokality Nové Dvory u Suchdola v Moravském krasu (Česká republika). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku Vol. 23, 1-2, 52-58. ISSN 1212-6209

Dostalík, M. – Havlín, A. – Malík, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, R. (2016): Projekt mezinárodní spolupráce 'Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti'. Poster

Dostalík, M. – Havlín, A. – Malík, J. – Kycl, P. – Novotný, R. – Baldík, V. (2016): Leták: Project Georgia in Geologycal Hazards - Evaluation of landslide susceptibility in the mountains part of Georgia on the example of endangered settlements, international roads and energy conduits in Dusheti municipality. Popularizační leták

Dostalík, M. – Malík, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, R. – Švagera, O. (2017): Vybrané příklady aplikace ERT v inženýrskogeologické praxi na ČGS. Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. PřF MU, ČAH a ČAIG, Brno, 2017, Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Dvořák, I. - Baldík, V. - Burda, J. - Čech, S. - Müller, P. - Novotný, R. - Rýda, K. - Sedláček, J. Mgr. - Skácelová, D. - Trubačová, A. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-342 Rovensko pod Troskami. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. neuveden

Dvořák, Z. – Baldík, V. (2013): Czech discoveries in the Maganik MTS., Montenegro. In Filippi M., Bosák P. (eds.): Proceedings of the 16th International Congress of Speleology, July 21–28, Brno. Volume 2, svazek 2. s. 74-77. – Czech Speleological Society. Praha. ISBN 978-80-87857-08-3

Dvořák, Z. – Baldík, V. (2013): Dvořák, Z. – Baldík, V. (2013): Czech discoveries in the Maganik MTS., Montenegro. 15:00-15:20. Brno

Faimon, J. – Troppová, D. – Baldík, V. – Novotný, R. (2012a): Air circulation and its impact on microclimatic variables in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic). – International Journal of Climatology 32, 4, 599-623. ISSN 0899-8418. DOI 10.1002/joc.2298

Fürychová, P. – Baldík, V. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Rez, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-431 Šlapanice. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Godány, J. – Baldík, V. (2016a): Odborné posouzení „Vyjádření Občanského sdružení Moravský kras k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru Dobývání stavebního kameniva v dobývacím prostoru Rozstání, k.ú. Rozstání pod Kojálem na životní prostředí. 6 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Baldík, V. (2016a): Posudek o vlivech záměru 'Dobývání stavebního kameniva v dobývacím prostoru Rozstání' na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 4 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Hanžl, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Dolníček, Z. - Dvořák, I. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Hrdličková, K. - Kociánová, L. - Konečný, F. - Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Paleček, M. - Pecina, V. - Pecka, T. - Poul, I. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šrámek, J. - Tomanová Petrová, P. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever. Závěrečná zpráva, 188 s. MS Česká geologická služba

Hanžl, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Hrdličková, K. - Kociánová, L. - Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Pecka, T. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Hanžl, P. - Baldík, V. - Kociánová, L. - Krejčí, Z. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Tektonická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Hanák, J. - Müller, P. - Kašparec, I. - Müllerová, H. - Novotný, R. - Pecina, V. - Baldík, V. - Abraham, M. - Veleba, B. (2006): Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky). In Ďurža O., Rapant S: Geochémia 2006, zborník referátov, s. 77-80. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. ISBN 80-88974-88-7

Havlíček, P. - Baldík, V. - Baroň, I. - Čáp, P. - Novotný, R. (2009): Geologická stavba sebacké deprese a jejího okolí, střední Nikaragua. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 213-216. ISSN 0514-8057

Hradecký, P. - Baldík, V. - Baroň, I. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Novotný, R. - Ševčík, J. - Alvarez, A. - Obando, T. - Echaverry, M. (2008): Výzkum přírodních rizik v oblasti Santa Lucia-Boaco, Nikaragua. Zpráva ze zahraniční expedice, 68 s. MS INETER Managua, Ministerstvo životního prostředí, Česká geologická služba

Hradecký, P. - Baldík, V. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Fifernová, M. - Novotný, R. - Ševčík, J. - Echaverry, M. - Obando, T. (2009): Estudio geologico en el área de Jalapa, Nueva Segovia, Nicaragua. Závěrečná zpráva, 90 s. MS Archív INETER, Managua

Hradecký, P. - Baldík, V. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Novotný, R. - Fifernová, M. - Ševčík, J. - Echaverry, M. - Obando, T. (2009): Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Jalapa, Nueva Segovia, Nikaragua. Zpráva ze zahraniční expedice, 90 s. MS Archív Ministerstvo životního prostředí, Praha. Archív ČGS, Praha

Hrdličková, K. – Baldík, V. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Janderková, J. – Kryštofová, E. – Vít, J. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-323 Veverská Bítýška, mapa dokumentačních bodů. Neuveden. 1 s. – ČGS. Neuveden

Hrdličková, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Vít, J. – Tomanová Petrová, P. – Pecina, V. – Buriánek, D. – Večeřa, J. – Kryštofová, E. – Fürychová, P. – Sedláčková, I. – Baldík, V. – Franců, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Šimůnek, Z. – Dolníček, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Veverská Bítýška 24-323. 265 s. MS archív ČGS

Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. – Baldík, V. – Novotný, R. (2013): Some projects and data sets related to TF Superficial Deposits. 29.1.2013. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Hannover

Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. – Novotný, R. – Baldík, V. (2017): An integrated approach to landslide and surface erosion mapping.. In Šarapatka Bořivoj, Bednář Marek: Degradation and Revitalization of Soil and Landscape, s. 56. – Univerzita Palackého v Olomouci. Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5192-3

Krejčí, O. - Baldík, V. - Baroň, I. (2006): Stav řešní programu ISPROFIN v ČGS a zhodnocení sesuvů souvisejících s povodněnmi v březnu a dubnu 2006. In Ivo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (Eds.): Svahové deformace a pseudokras 2006. Sborník referátů a prezentací z konference, s. elektronický zdroj. – Česká geologická služba a ÚSMH AV ČR. Ostravice

Krejčí, O. - Baldík, V. - Baroň, I. - Bíl, M. - Havlín, A. - Hubatka, F. - Klimeš, J. - Nýdl, T. - Novotný, R. - Petrová, V. - Poul, I. - Rybář, J. - Stemberk, J. (2010): Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Archiv ČGS Praha, Brno

Krejčí, O. - Baldík, V. - Baroň, I. - Moravcová, O. - Petrová, V. - Zvelebil, J. - Hubatka, F. (2007): Landslides hazard assessment in the Czech Republic - The informatiom portal of risk geofactors (geohazards), přednáška na 2nd Risk mapping workshop, EC-Joint Research Centre, Hazard Assessment Unit, MAHB/NEDIES, R. Jelínek. M. Wood, project leaders. 16.-17. 1. 2007. Joint Research Centre EC Ispra, Itálie

Krejčí, O. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Franců, J. - Geršl, M. - Geršlová, E. - Gilíková, H. - Havlín, A. - Janderková, J. - Kašpárek, M. - Kociánová, L. - Kolejka, V. - Konečný, F. - Krejčí, V. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Pesl, V. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, D. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka. Závěrečná zpráva, 155 s. MS ČGS Praha

Krejčí, O. - Baldík, V. - Novotný, R. (2009): Nález ručního granátu v propasti Macocha. In Geršl Milan: Speleo, svazek 53. s. 56-57. – Česká speleologická společnost. Praha

Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Geršl, M. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, V. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pesl, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 124 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-898-4

Krejčí, O. – Baldík, V. – Franců, J. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Krejčí, V. – Novotný, R. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. (2014): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů (zejména radon, svahové nestability, geochemie horninového prostředí a podzemních vod) v databázích a mapových dokumentech (etapa 2014) a identifikace oblastí postižených sufozí. Závěrečná zpráva, 115 s. MS Archiv ČGS, Praha, Kostelní 26

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Baldík, V. – Novotný, R. (2015): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 34-21-21. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Novotný, R. – Baldík, V. (2015): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 34-12-25. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Pesl, V. – Baldík, V. – Novotný, R. – Kociánová, L. – Barák, P. (2012c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami Jablůnka 25-144, Tektonická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Kryštofová, E. – Havlín, A. – Havlín Nováková, D. – Baldík, V. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Hydrogeologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Mrázová, Š. - Hradecký, P. - Čáp, P. - Baldík, V. - Novotný, R. - Přichystal, A. - Havlíček, P. - Baroň, I. - Ševčík, J. - Obando, T. (2008): Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua. 77 s. MS ČGS Praha, INETER Managua

Mrázová, Š. - Přichystal, A. - Čáp, P. - Novák, Z. - Baldík, V. - Novotný, R. - Havlíček, P. - Baroň, I. - Obando, T. (2008): Geologická mapa oblasti Sébaco, centrální Nikaragua. Neuveden. 1 s. – ČGS, Ministerstvo životního prostředí. Praha-Managua

Müller, P. - Baldík, V. - Barnet, I. - Dvořák, I. - Gilíková, H. - Kociánová, L. - Konečný, F. - Kryštofová, E. - Novotný, R. - Poul, I. - Poulová, D. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Vít, J. (2010): Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov. Edice map ČGS 1:25000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR . Praha

Müller, P. - Hanák, J. - Kašparec, I. - Müllerová, H. - Buriánek, D. - Hanžl, P. - Novotný, R. - Baldík, V. - Abraham, M. - Veleba, B. (2006): Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky. In Ďurža O., Rapant S: Geochémia 2006, zborník referátov, s. 57-60. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. ISBN 80-88974-88-7

Müller, P. - Paleček, M. - Baldík, V. - Krumlová, H. - Pecina, V. - Nývlt, D. - Kryštofová, E. - Havlín, A. - Janderková, J. - Konečný, F. - Sedláček, J. Mgr. - Barnet, I. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. – Paleček, M. – Novotný, R. – Baldík, V. – Krumlová, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. – Barnet, I. – Pecina, V. – Konečný, F. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. (2006i): Geologie Hranické propasti a možnosti dalšího výzkumu. 8.11.2006. Olomouc

Novotný, R. - Baldík, V. (2006j): Metody odběrů dnových sedimentů. 10.11.2006. Hranice

Novotný, R. - Baldík, V. (2006k): Podvodní geologický kompas. ČGS Brno

Novotný, R. - Baldík, V. (2008): Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 26-11-16 Milíkov. Závěrečná zpráva, 10 s. MS MŽP Praha, ČGS Brno

Novotný, R. - Baldík, V. (2009): Geodynamické jevy v okolí Turnova. In L.Švábenická a kol: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis, svazek 4. s. 76-81. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-254-6150-1

Novotný, R. - Baldík, V. (2009c): Hliniště ukrývalo zkamenělý poklad. 3.10.2009. Břeclavský deník

Novotný, R. - Baldík, V. (2010a): Inženýrskogeologická mapa 03-324 Turnov. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Novotný, R. - Baldík, V. (2010b): Inženýrskogeologická mapa 03-342 Rovensko pod Troskami. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Novotný, R. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Geršlová, E. - Janderková, J. - Sedláček, J. Mgr. - Kolejka, V. - Krumlová, H. - Müller, P. - Havlín Nováková, D. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Švábenická, L. - Gilíková, H. - Barák, P. - Kociánová, L. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí. 187 s. MS Česká geologická služba Praha

Novotný, R. - Baldík, V. - Buriánek, D. - Baroň, I. - Čáp, P. - Hradecký, P. (2010): Mapa de las fracturas tectónicas Jalapa, Nicaragua. Neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Praha

Novotný, R. - Baldík, V. - Gregorová, R. (2009a): Jižní Morava odkrývá pozůstatky po pravěkém moři. 18:00. ČT24

Novotný, R. - Baldík, V. - Gregorová, R. (2009b): Jižní Morava odkrývá pozůstatky po pravěkém moři - unikátní nálezy zkamenělých ryb. 19:00. ČT1

Novotný, R. - Baldík, V. - Kociánová, L. - Barák, P. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Tektonická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Krejčí, O. - Geršl, M. - Franců, E. - Havlín, A. - Kryštofová, E. (2009): Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP v Beskydech. Závěrečná zpráva, 35 s. MS ČGS Praha, MŽP

Novotný, R. - Baldík, V. - Mrázová, Š. - Hradecký, P. - Čáp, P. - Přichystal, A. (2008b): Mapa de las fracturas tectónicas - Sebaco, Nicaragua. Neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Petrová, V. (2008): Inženýrskogeologická mapa 26-11-16 Milíkov. neuvedeno. 1 s. – MŽP Praha, ČGS Brno. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Petrová, V. (2009a): Inženýrskogeologická mapa 26-11-21 Dolní Lomná. Neuveden. 2 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Petrová, V. (2009b): Inženýrskogeologická mapa 26-11-11 Bystřice. Neuveden. 2 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Petrová, V. (2010b): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-11 Bystřice. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Petrová, V. (2010c): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-16 Milíkov. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Tomanová Petrová, P. (2010a): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-21 Dolní Lomná. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Kašpárek, M. - Baldík, V. - Paleček, M. (2012f): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa inženýrskogeologického rajonování, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Nývlt, D. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Krejčí, Z. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. (2014): Posouzení geodynamických jevů podél komunikace č. III/42117 mezi obcemi Dolní Věstonice - Pavlov. Závěrečná zpráva, 31 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, E. – Gilíková, H. – Havlín Nováková, D. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-142 Valašské Meziříčí. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 147 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-895-3

Novotný, R. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Krejčí, Z. – Nývlt, D. – Kunceová, E. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-142 Valašské Meziříčí. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-890-8

Novotný, R. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Otava, J. – Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2016): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2016) z oblastí svahových nestabilit (Jablunkov a Třinecko – zahájené liniové stavby), identifikace oblastí postižených erozí a sledování propadů krasových dutin ve vápencích série Branné. Závěrečná zpráva, 60 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Konečný, F. – Kycl, P. – Malík, J. – Švagera, O. (2016): Zhodnocení aktivity svahových pohybů na severovýchodním svahu Pavlovských vrchů a návrh efektivních opatření k eliminaci akutního ohrožení v okolí Dolních Věstonic. Závěrečná zpráva, 48 s. MS Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Krejčí, V. (2013): Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-06 Salaš. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Krejčí, V. (2014): Mapa geodynamických jevů 1:10 000, list 34-12-25 Dolní Věstonice. ZGM ČR 10. 1 s. – Jihomoravský kraj, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 25-14-02 Černotín. ZGM ČR 10. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Müller, P. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Paleček, M. (2012): Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP na Frenštátsku. Závěrečná zpráva, 64 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Paleček, M. – Krejčí, V. (2012): Mapa geodynamických jevů 1:25 000, list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Paleček, M. – Krejčí, V. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 25-233 Valašská Bystřice, Mapa geodynamických jevů. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Paleček, M. – Krejčí, V. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 25-413 Francova Lhota, Mapa geodynamických jevů. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Sedláčková, I. – Janderková, J. – Kryštofová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Müller, P. – Pecina, V. (2014): Podmínky geologické stavby a geofaktory životního prostředí v Beskydech, list 25-233 Valašská Bystřice. Závěrečná zpráva, 32 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Sedláčková, I. – Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. – Paleček, M. – Krejčí, V. (2014): Podmínky geologické stavby a geofaktory životního prostředí v Beskydech 25-413 Francova Lhota. Závěrečná zpráva, 33 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2015): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2015) z oblastí svahových nestabilit (Fryštácko, Frýdecko-Místecko a Třinecko – zahájené liniové stavby) a identifikace oblastí postižených sufozí – erozí. Závěrečná zpráva, 52 s. MS ČGS Praha

Otava, J. - Audy, I. - Audy, M. M. - Buriánek, D. - Baldík, V. - Gilíková, H. - Hanžl, P. - Havíř, J. - Novotný, R. - Vít, J. (2007a): Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu. Speleofórum 2007. Ročník 26, svazek 26. s. 90-95

Otava, J. – Baldík, V. (2013): Geology and Deep Verticals: Case Study from Maganik Mts., Montenegro. In Filippi M., Bosák P. (eds.): Proceedings of the 16th International Congress of Speleology, July 21–28, Brno. Volume 2, s. 507. – Czech Speleological Society. Praha. ISBN 978-80-87857-08-3

Otava, J. – Baldík, V. (2013): Geology and deep verticals: Case study from the Maganik Mts., Montenegro. 22. červenec 2013. Brno, International Congress of Speleology

Otava, J. – Baldík, V. – Rez, J. (2017): Nové geologické mapování Moravského krasu dokončeno. In Česká speleologická společnost: SPELEOFÓRUM, s. 38-39. – Česká speleologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87857-22-9

Otava, J. – Baldík, V. – Slezák, L. (2015): Geologie okolí Sloupu v Moravském krasu po objevech speleopotápěčů. In Weiner T., Poukarová H., Kumpan T: Moravskoslezské paleozoikum 2015, XVIII. ročník, 5.únor 2015, Sborník abstraktů, s. 19-21. – MU, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd. Brno. ISBN 978-80-210-7731-7

Otava, J. – Balák, I. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Černý, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hladil, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Melichar, R. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice. 298 s. MS Archív České geologické služby Brno

Otava, J. – Slezák, L. – Baldík, V. (2015): Geologie okolí Sloupu v Moravském krasu po objevech speleopotápěčů. 5. únor 2015. Přírodovědecá fakulta MU Brno, Kotlářská

Pecina, V. - Baldík, V. - Krejčí, Z. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce As. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011e): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011f): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011g): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rapprich, V. - Adamová, M. - Buda, J. - Baldík, V. - Břízová, E. - Čech, S. - Dušek, K. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kachlík, V. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Müller, P. - Novotný, R. - Pécskay, Z. - Prouza, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. (2011b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov. 215 s. MS Archiv ČGS

Rapprich, V. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Čech, S. – Dušek, K. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hroch, T. – Kachlík, V. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mašek, D. – Müller, P. – Novotný, R. – Pécskay, Z. – Prouza, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-847-2

Sedláček, J. Mgr. - Janderková, J. - Baldík, V. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm, Půdní mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Sedláčková, I. – Baldík, V. – Janderková, J. – Müller, P. – Paleček, M. – Novotný, R. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 25-233 Valašská Bystřice - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Sedláčková, I. – Baldík, V. – Janderková, J. – Novotný, R. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 25-413 Francova Lhota - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Skácelová, D. - Dvořák, I. - Kryštofová, E. - Rýda, K. - Čech, S. - Baldík, V. - Novotný, R. - Trubačová, A. - Rapprich, V. - Sedláček, J. Mgr. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-324 Turnov. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Slabý, L. – Dušek, V. m. – Otava, J. – Baldík, V. (2015): Jeskyně ponorů Křtinského potoka, Moravský kras. In Bosák P., Geršl M: Speleofórum 2015. Setkání speleologů v Moravském krasu, s. 13-18. – Česká speleologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87857-19-9

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice. 216 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Gilíková, H. – Rez, J. – Vít, J. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-431 Šlapanice. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Šebesta, J. - Baldík, V. - Holásek, O. - Hroch, T. - Novotný, R. - Rapprich, V. (2011a): Mapa exodynamických jevů, list 03-324, Turnov. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Šebesta, J. – Baldík, V. – Holásek, O. – Hroch, T. – Novotný, R. – Rapprich, V. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami -mapa exodynamických jevů. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Šikula, J. – Baldík, V. – Novotný, R. (2014): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy (UNESCO - Zahrady a zámek v Kroměříži; Kostel sv. Jana Nepomuckého Na Zelené hoře; Adamov - Stará Huť). Závěrečná zpráva, 36 s. MS MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Baldík, V. – Havlín, A. – Novotný, R. – Krupička, J. – Malík, J. – Kycl, P. (2013): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy. Závěrečná zpráva, 189 s. MS MS VÚV T.G.Masaryka,v.v.i; MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Krupička, J. – Baldík, V. – Malík, J. – Havlín, A. – Novotný, R. (2014): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy (UNESCO - Třebíč - židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa; Lednicko - valtický areál; historické jádro města Telče; zámek v Litomyšli; vesnická rezervace Holašovice; historické centrum Praha; park a zámek v Průhonicích; Kutná Hora; Olomouc - Sloup Nejsvětější Trojice; NKP - Mikulčice - archeologická rezervace; Třeboň - Rožmberská rybniční soustava). Závěrečná zpráva, 99 s. MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Nývlt, D. – Novotný, R. – Havlín, A. – Hroch, T. – Malík, J. – Baldík, V. – Poul, I. – Petrová, V. (2010): Dokumentace svahových nestabilit v Moravskoslezském kraji po přívalových srážkách v květnu 2010. Závěrečná zpráva, 320 s. MS ČGS Brno

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Zajíc, J. (2011c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. 200 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Burda, J. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kondrová, L. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mertlík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Skácelová, Z. – Smutek, D. – Svobodová, M. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štaffen, Z. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. – Uličný, D. – Valín, F. – Zajíc, J. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Základní mapa České republiky. 176 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-810-6

Čech, S. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Burda, J. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kondrová, L. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mertlík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, Z. – Smutek, D. – Svobodová, M. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štaffen, Z. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. – Uličný, D. – Zajíc, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-848-9

© Vit Baldik, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top