Mgr. Vít Baldík
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429245
fax: +420543212370
vit.baldik@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adamec, V. – Baldík, V. – Dvořák, Z. (2013): Česká tisícovka na Maganiku. 10:00. Sloup

Adamec, V. – Baldík, V. – Dvořák, Z. (2013): Česká tisícovka na Maganiku. In P. Bosák et al (eds.): Speleofórum 2013, svazek 32. s. 45-51. – Česká speleologická společnost. Praha

Adamec, V. – Baldík, V. – Kahle, V. – Šimíček, O. (2013): Činnost ZO ČSS 6-14 Suchý žleb na Harbešské plošině. 12:00. Sloup

Adamec, V. – Baldík, V. – Kahle, V. – Šimíček, O. (2013): Činnost ZO ČSS 6-14 Suchý žleb na Harbešské plošině. In P. Bosák et al (eds.): Speleofórum 2013, s. 15-20. – Česká speleologická společnost. Praha

Baldík, V. (2004): Correlation of soil and cave concentrations of carbon dioxide. In -: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, s. 136-137. – Správa slovenských jaskýň. Liptovský Mikuláš

Baldík, V. (2004): Geochemistry of dripping waters in selected caves of the Moravian Karst. Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, svazek Neuveden. s. 108-109. – Správa slov. jaskýň. Liptovský Mikuláš

Baldík, V. (2006): Inženýrskogeologická mapa 25-41-09 Velké Karlovice - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy. 19 s. – MŽP, ČGS Brno, krajský úřad Zlínský

Baldík, V. (2006): Inženýrskogeologická mapa 25-41-18 Francova Lhota - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy. 8 s. – MŽP, ČGS Brno, krajský úřad Zlínský

Baldík, V. (2006): Inženýrskogeologická mapa 25-41-22 Francova Lhota - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy. 23 s. – MŽP, ČGS Brno, krajský úřad Zlínský

Baldík, V. (2006): Krasový seminář pro Gymnázium v Novém Městě na Moravě. 1 den. Moravský kras

Baldík, V. (2006): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-09 Velké Karlovice. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. (2006): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-18 Francova Lhota. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. (2006): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-22 Francova Lhota. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. (2007): Základní geologická mapa 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota. Neuveden. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Baldík, V. (2008): Metody praktické geologie a geologického mapování. 3 hodiny týdně. Brno Přírodovědecká fakulta MÚ

Baldík, V. (2009): Kurz geologického a hydrogeologického mapování. 3 týdny. Brno Přírodovědecká fakulta MÚ

Baldík, V. (2009): Metody praktické geologie a geologického mapování. 3 hodiny týdně. Brno Přírodovědecká fakulta MÚ

Baldík, V. (2010): Kurz geologického a hydrogeologického mapování. 3 týdny. Brno Přírodovědecká fakulta MÚ

Baldík, V. (2016): Geologie Moravského krasu. 23.5.2016. Blansko

Baldík, V. (2017): Z Rudického propadání zmizí struska. – Blanenský deník neuveden, neuveden, 1-2

Baldík, V. - Adamová, M. - Baroň, I. - Bubík, M. - Gilíková, H. - Nováková, D. - Kašperáková, D. - Kolejka, V. - Krejčí, O. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Šikula, J. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota. 86 s. MS Praha

Baldík, V. - Baroň, I. (2008): Přírodní katastrofy ve Střední Americe očima geologa. 1,5 hodiny. Brno, Přf MU

Baldík, V. - Baroň, I. (2010): Mapa náchylností Jalapa. Neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Praha

Baldík, V. - Baroň, I. - Havlíček, P. (2008): Geomorfologická mapa (Sebaco, Nicaragua). Neuveden. 1 s. – ČGS, Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha-Managua

Baldík, V. - Baroň, I. - Havlíček, P. - Buriánek, D. - Novotný, R. - Čáp, P. - Hradecký, P. (2010): Geomorfologická mapa Jalapa. neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Praha

Baldík, V. - Havlín, A. - Krejčí, O. (2006): Svahové nestability vzniklé jako důsledek extrémního jarního tání v březnu a dubnu 2006. MS MŽP, ČGS Brno, Krajský úřad Zlínský

Baldík, V. - Havlín, A. - Paleček, M. (2012): Mapa geodynamických jevů 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. - Hubatka, F. - Krejčí, O. - Novotný, R. (2009): Propast Macocha – geofyzikální průzkum k potvrzení nebo vyvrácení původu zřícením stropu. In Ivo Baroň a Jan Klimeš: Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně, s. 1-8. – ČGS a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Vsetín

Baldík, V. - Krejčí, Z. - Kunceová, E. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm, Geologická mapa odkrytá. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. - Novotný, R. - Gilíková, H. - Bubík, M. - Kryštofová, E. - Buriánek, D. - Krejčí, O. - Kolejka, V. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Janderková, J. - Kociánová, L. - Müller, P. - Krumlová, H. - Geršlová, E. - Kašpárek, M. - Kašperáková, D. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Havlín Nováková, D. - Otava, J. - Paleček, M. - Sedláček, J. Ing. - Švábenická, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. 169 s. MS Archiv ČGS Praha

Baldík, V. - Novotný, R. - Kociánová, L. - Barák, P. (2012c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm – Tektonická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. - Nývlt, D. - Novotný, R. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Krejčí, Z. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 122 s. – Česká geologická služba. Praha

Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Kunceová, E. – Novotný, R. – Nývlt, D. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-892-2

Baldík, V. – Bubík, M. – Gilíková, H. – Novotný, R. (2013): O historické průzkumné štole v Mariánském údolí v Brně-Líšni. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae XCVIII, 2, 149-154. ISSN 1211-8796

Baldík, V. – Buriánek, D. – Dostalík, M. – Janderková, J. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Sedláček, J. Mgr. (2018): Vymezení pozice a zhodnocení rizikovosti struskové depozice v NPP Rudické propadání. Závěrečná zpráva, 54 s. MS Archiv ČGS

Baldík, V. – Buriánek, D. – Novotný, R. – Otava, J. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. (2017): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-233 Ostrov u Macochy - Odkrytá geologická mapa. Neuveden. 1 s. – ČGS. Brno

Baldík, V. – Buriánek, D. – Novotný, R. – Otava, J. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Vít, J. (2017): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-233 Ostrov u Macochy. Neuveden. 1 s. – ČGS. Brno

Baldík, V. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kolejka, V. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Otava, J. – Pecina, V. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Večeřa, J. – Vít, J. (2017): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Ostrov u Macochy 24-233. 200 s. MS archív ČGS

Baldík, V. – Havlín, A. – Novotný, R. – Krejčí, V. (2013): Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-01 Bunč. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Gilíková, H. – Buriánek, D. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-323 Veverská Bítýška - Tektonická a strukturní mapa. Neuveden. 1 s. – ČGS. Neuveden

Baldík, V. – Novotný, R. (2014): Dům pod lomovou stěnou? Geologové jen nevěřícně kroutí hlavami. – Břeclavský deník Neuveden, září, 1-2

Baldík, V. – Novotný, R. – Krejčí, V. (2013): Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-16 Buchlovice. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Novotný, R. – Krejčí, V. (2014): Mapa geodynamických jevů 1:10 000, list 34-21-21 Pavlov. ZGM ČR 10. 1 s. – Jihomoravský kraj, Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Novotný, R. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 25-12-22 Hranice. ZGM ČR 10. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Otava, J. – Rez, J. – Doležal, F. K. (2018): Znovuobjevení a geologie Říceného dómu v systému Ostrovských Vintok. In Česká speleologická společnost: Znovuobjevení a geologie Říceného dómu v systému Ostrovských Vintok, svazek 37. – Česká speleologická společnost. Brno. ISBN 978-80-87857-26-7

Baldík, V. – Rez, J. – Kryštofová, E. (2017): Tektonický a hydrogeologický vliv na stabilitu štol ve Křtinském údolí. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 147-151. ISSN 0514-8057

Baldík, V. – Rez, J. – Otava, J. – Gilíková, H. (2012): REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 19, 1-2, 96-103. ISSN 1212-6209

Baroň, I. - Baldík, V. - Fifernová, M. (2010): Orientační stanovení recentní míry denudace flyšového pásma Vnějších Západních Karpat na příkladu povodí Bystřičky ve Vsetínských vrších. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 10-12. ISSN 1212-6209

Baroň, I. - Baldík, V. - Havlíček, P. - Novotný, R. (2008): Geomorfologická mapa (Boaco, Nicaragua). neuveden. 1 s. – ČGS, Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha-Managua

Baroň, I. - Baldík, V. - Havlíček, P. - Novotný, R. (2008): Geomorfologická mapa (Santa Lucia, Nicaragua). Neuveden. 1 s. – ČGS, Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha-Managua

Baroň, I. - Baldík, V. - Klimeš, J. (2008): Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Boaco. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha - Managua

Baroň, I. - Baldík, V. - Klimeš, J. (2008): Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Santa Lucia. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Baroň, I. - Baldík, V. - Klimeš, J. (2008): Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Sébaco. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha - Managua

Baroň, I. - Baldík, V. - Klimeš, J. (2009): Inventarizace nebezpečných geodynamických jevů v oblasti Sébaco (Nicaragua) a vymezení území náchylných k jejich opakování. In Ivo Baroň a Jan Klimeš: Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně, s. 1-15. – ČGS a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Vsetín

Baroň, I. - Baldík, V. - Novotný, R. - Buriánek, D. - Hradecký, P. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. (2009): San Juan De Río Coco. Estudio geológico y geomorfológico del área, después de los eventos sísmicos en Marzo 2009 . Závěrečná zpráva, 23 s. MS INETER Managua, Nikaragua, ČGS Praha

Baroň, I. - Havlíček, P. - Baldík, V. - Novotný, R. (2008): Vybrané kvartérní sesuvné události v Nikaragujské vysočině (střední Amerika). In Roszková Alena, Vlačiky Martin, Ivanov Martin: 14. Kvartér, Brno, 27.11.2008, Sborník abstrakt, – Masarykova univerzita v Brně. Brno

Bubík, M. - Baldík, V. (2011): Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury na Hádech u Brna. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 18, 2, 74-78. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. - Baldík, V. - Novotný, R. (2010c): Limonitová mineralizace v Němčickém krasu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 19-24. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. - Hradecký, P. - Havlíček, P. - Čáp, P. - Novotný, R. - Baldík, V. (2010): Geologická mapa Jalapa 1:50 000. Neuvedeno. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Praha

Buriánek, D. – Otava, J. – Baldík, V. (2016): Karbonátové konkrece „koblížky“ z lokality Nové Dvory u Suchdola v Moravském krasu (Česká republika). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku Vol. 23, 1-2, 52-58. ISSN 1212-6209

Dostalík, M. – Havlín, A. – Malík, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, R. (2016): Projekt mezinárodní spolupráce 'Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti'. Poster

Dostalík, M. – Havlín, A. – Malík, J. – Kycl, P. – Novotný, R. – Baldík, V. (2016): Leták: Project Georgia in Geologycal Hazards - Evaluation of landslide susceptibility in the mountains part of Georgia on the example of endangered settlements, international roads and energy conduits in Dusheti municipality. Popularizační leták

Dostalík, M. – Malík, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, R. – Švagera, O. (2017): Vybrané příklady aplikace ERT v inženýrskogeologické praxi na ČGS. Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. PřF MU, ČAH a ČAIG, Brno, 2017, s. 141-144. – ČAH, ČAG, PFMU, ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Dvořák, I. - Baldík, V. - Burda, J. - Čech, S. - Müller, P. - Novotný, R. - Rýda, K. - Sedláček, J. Mgr. - Skácelová, D. - Trubačová, A. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-342 Rovensko pod Troskami. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. neuveden

Dvořák, Z. – Baldík, V. (2013): Czech discoveries in the Maganik MTS., Montenegro. In Filippi M., Bosák P. (eds.): Proceedings of the 16th International Congress of Speleology, July 21–28, Brno. Volume 2, svazek 2. s. 74-77. – Czech Speleological Society. Praha. ISBN 978-80-87857-08-3

Dvořák, Z. – Baldík, V. (2013): Dvořák, Z. – Baldík, V. (2013): Czech discoveries in the Maganik MTS., Montenegro. 15:00-15:20. Brno

Faimon, J. – Troppová, D. – Baldík, V. – Novotný, R. (2012a): Air circulation and its impact on microclimatic variables in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic). – International Journal of Climatology 32, 4, 599-623. ISSN 0899-8418. DOI 10.1002/joc.2298

Fürychová, P. – Baldík, V. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Rez, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-431 Šlapanice. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Godány, J. – Baldík, V. (2016a): Odborné posouzení „Vyjádření Občanského sdružení Moravský kras k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru Dobývání stavebního kameniva v dobývacím prostoru Rozstání, k.ú. Rozstání pod Kojálem na životní prostředí. 6 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Baldík, V. (2016a): Posudek o vlivech záměru 'Dobývání stavebního kameniva v dobývacím prostoru Rozstání' na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 4 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Hanžl, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Dolníček, Z. - Dvořák, I. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Hrdličková, K. - Kociánová, L. - Konečný, F. - Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Paleček, M. - Pecina, V. - Pecka, T. - Poul, I. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šrámek, J. - Tomanová Petrová, P. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever. Závěrečná zpráva, 188 s. MS Česká geologická služba

Hanžl, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Hrdličková, K. - Kociánová, L. - Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Pecka, T. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Hanžl, P. - Baldík, V. - Kociánová, L. - Krejčí, Z. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Tektonická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Hanák, J. - Müller, P. - Kašparec, I. - Müllerová, H. - Novotný, R. - Pecina, V. - Baldík, V. - Abraham, M. - Veleba, B. (2006): Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky). In Ďurža O., Rapant S: Geochémia 2006, zborník referátov, s. 77-80. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. ISBN 80-88974-88-7

Havlín, A. – Dostalík, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Malík, J. – Baldík, V. – Novotný, J. – Roháč, J. (2017): Projekt zahraniční rozvojové spolupráce: „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti“. In Datel, J.V., Tomášek, J. (eds.): Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. Vydání 1. ISBN 978-80-903635-5-7, s. 1-5. – PřF MU,ČAH,ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Havlín, A. – Kycl, P. – Malík, J. – Šikula, J. – Novotný, R. – Čoupek, P. – Dostalík, M. – Baldík, V. – Roháč, J. – Novotný, J. – Kašperáková, D. – Vaněček, M. – Semíková, H. – Bílý, P. – Novák, P. – Skálová, J. – Kelnar, L. – Michálková, J. – Bokeria, M. – Záruba, J. (2017): Evaluation of landslide susceptibility in the mountainous parts of Georgia on the example of engendered settlements, international roads and energy conduits in Dusheti municipality. Závěrečná zpráva, 206 s. MS Praha

Havlíček, P. - Baldík, V. - Baroň, I. - Čáp, P. - Novotný, R. (2009): Geologická stavba sebacké deprese a jejího okolí, střední Nikaragua. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 213-216. ISSN 0514-8057

Hradecký, P. - Baldík, V. - Baroň, I. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Novotný, R. - Ševčík, J. - Alvarez, A. - Obando, T. - Echaverry, M. (2008): Výzkum přírodních rizik v oblasti Santa Lucia-Boaco, Nikaragua. Zpráva ze zahraniční expedice, 68 s. MS INETER Managua, Ministerstvo životního prostředí, Česká geologická služba

Hradecký, P. - Baldík, V. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Fifernová, M. - Novotný, R. - Ševčík, J. - Echaverry, M. - Obando, T. (2009): Estudio geologico en el área de Jalapa, Nueva Segovia, Nicaragua. Závěrečná zpráva, 90 s. MS Archív INETER, Managua

Hradecký, P. - Baldík, V. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Novotný, R. - Fifernová, M. - Ševčík, J. - Echaverry, M. - Obando, T. (2009): Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Jalapa, Nueva Segovia, Nikaragua. Zpráva ze zahraniční expedice, 90 s. MS Archív Ministerstvo životního prostředí, Praha. Archív ČGS, Praha

Hrdličková, K. – Baldík, V. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Janderková, J. – Kryštofová, E. – Vít, J. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-323 Veverská Bítýška, mapa dokumentačních bodů. Neuveden. 1 s. – ČGS. Neuveden

Hrdličková, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Vít, J. – Tomanová Petrová, P. – Pecina, V. – Buriánek, D. – Večeřa, J. – Kryštofová, E. – Fürychová, P. – Sedláčková, I. – Baldík, V. – Franců, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Šimůnek, Z. – Dolníček, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Veverská Bítýška 24-323. 265 s. MS archív ČGS

Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. – Baldík, V. – Novotný, R. (2013): Some projects and data sets related to TF Superficial Deposits. 29.1.2013. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Hannover

Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. – Novotný, R. – Baldík, V. (2017): An integrated approach to landslide and surface erosion mapping. In Šarapatka Bořivoj, Bednář Marek: Degradation and Revitalization of Soil and Landscape, s. 56. – Univerzita Palackého v Olomouci. Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5192-3

Kašperáková, D. – Baldík, V. – Fürychová, P. – Kryštofová, E. – Večeřa, J. – Vít, J. (2017): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-233 Ostrov u Macochy - Mapa inženýrskogeologického rajónování. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Krejčí, O. - Baldík, V. - Baroň, I. (2006): Stav řešní programu ISPROFIN v ČGS a zhodnocení sesuvů souvisejících s povodněnmi v březnu a dubnu 2006. In Ivo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (Eds.): Svahové deformace a pseudokras 2006. Sborník referátů a prezentací z konference, s. elektronický zdroj. – Česká geologická služba a ÚSMH AV ČR. Ostravice

Krejčí, O. - Baldík, V. - Baroň, I. - Bíl, M. - Havlín, A. - Hubatka, F. - Klimeš, J. - Nýdl, T. - Novotný, R. - Petrová, V. - Poul, I. - Rybář, J. - Stemberk, J. (2010): Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Archiv ČGS Praha, Brno

Krejčí, O. - Baldík, V. - Baroň, I. - Moravcová, O. - Petrová, V. - Zvelebil, J. - Hubatka, F. (2007): Landslides hazard assessment in the Czech Republic - The informatiom portal of risk geofactors (geohazards), přednáška na 2nd Risk mapping workshop, EC-Joint Research Centre, Hazard Assessment Unit, MAHB/NEDIES, R. Jelínek. M. Wood, project leaders. 16.-17. 1. 2007. Joint Research Centre EC Ispra, Itálie

Krejčí, O. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Franců, J. - Geršl, M. - Geršlová, E. - Gilíková, H. - Havlín, A. - Janderková, J. - Kašpárek, M. - Kociánová, L. - Kolejka, V. - Konečný, F. - Krejčí, V. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Pesl, V. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, D. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka. Závěrečná zpráva, 155 s. MS ČGS Praha

Krejčí, O. - Baldík, V. - Novotný, R. (2009): Nález ručního granátu v propasti Macocha. In Geršl Milan: Speleo, svazek 53. s. 56-57. – Česká speleologická společnost. Praha

Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Geršl, M. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, V. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pesl, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 124 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Baldík, V. – Franců, J. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Krejčí, V. – Novotný, R. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. (2014): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů (zejména radon, svahové nestability, geochemie horninového prostředí a podzemních vod) v databázích a mapových dokumentech (etapa 2014) a identifikace oblastí postižených sufozí. Závěrečná zpráva, 115 s. MS Archiv ČGS, Praha, Kostelní 26

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Baldík, V. – Novotný, R. (2015): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 34-21-21. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Novotný, R. – Baldík, V. (2015): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 34-12-25. Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Krejčí, O. – Pesl, V. – Baldík, V. – Novotný, R. – Kociánová, L. – Barák, P. (2012c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami Jablůnka 25-144, Tektonická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Kryštofová, E. – Havlín, A. – Havlín Nováková, D. – Baldík, V. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Hydrogeologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Mrázová, Š. - Hradecký, P. - Čáp, P. - Baldík, V. - Novotný, R. - Přichystal, A. - Havlíček, P. - Baroň, I. - Ševčík, J. - Obando, T. (2008): Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua. 77 s. MS ČGS Praha, INETER Managua

Mrázová, Š. - Přichystal, A. - Čáp, P. - Novák, Z. - Baldík, V. - Novotný, R. - Havlíček, P. - Baroň, I. - Obando, T. (2008): Geologická mapa oblasti Sébaco, centrální Nikaragua. Neuveden. 1 s. – ČGS, Ministerstvo životního prostředí. Praha-Managua

Müller, P. - Baldík, V. - Barnet, I. - Dvořák, I. - Gilíková, H. - Kociánová, L. - Konečný, F. - Kryštofová, E. - Novotný, R. - Poul, I. - Poulová, D. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Vít, J. (2010): Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov. Edice map ČGS 1:25000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR . Praha

Müller, P. - Hanák, J. - Kašparec, I. - Müllerová, H. - Buriánek, D. - Hanžl, P. - Novotný, R. - Baldík, V. - Abraham, M. - Veleba, B. (2006): Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky. In Ďurža O., Rapant S: Geochémia 2006, zborník referátov, s. 57-60. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. ISBN 80-88974-88-7

Müller, P. - Paleček, M. - Baldík, V. - Krumlová, H. - Pecina, V. - Nývlt, D. - Kryštofová, E. - Havlín, A. - Janderková, J. - Konečný, F. - Sedláček, J. Mgr. - Barnet, I. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. – Paleček, M. – Novotný, R. – Baldík, V. – Krumlová, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. – Barnet, I. – Pecina, V. – Konečný, F. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. (2006i): Geologie Hranické propasti a možnosti dalšího výzkumu. 8.11.2006. Olomouc

Novotný, R. - Baldík, V. (2006j): Metody odběrů dnových sedimentů. 10.11.2006. Hranice

Novotný, R. - Baldík, V. (2006k): Podvodní geologický kompas. ČGS Brno

Novotný, R. - Baldík, V. (2008): Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 26-11-16 Milíkov. Závěrečná zpráva, 10 s. MS MŽP Praha, ČGS Brno

Novotný, R. - Baldík, V. (2009): Geodynamické jevy v okolí Turnova. In L.Švábenická a kol: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis, svazek 4. s. 76-81. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-254-6150-1

Novotný, R. - Baldík, V. (2009c): Hliniště ukrývalo zkamenělý poklad. 3.10.2009. Břeclavský deník

Novotný, R. - Baldík, V. (2010a): Inženýrskogeologická mapa 03-324 Turnov. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Novotný, R. - Baldík, V. (2010b): Inženýrskogeologická mapa 03-342 Rovensko pod Troskami. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Novotný, R. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Geršlová, E. - Janderková, J. - Sedláček, J. Mgr. - Kolejka, V. - Krumlová, H. - Müller, P. - Havlín Nováková, D. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Švábenická, L. - Gilíková, H. - Barák, P. - Kociánová, L. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí. 187 s. MS Česká geologická služba Praha

Novotný, R. - Baldík, V. - Buriánek, D. - Baroň, I. - Čáp, P. - Hradecký, P. (2010): Mapa de las fracturas tectónicas Jalapa, Nicaragua. Neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Praha

Novotný, R. - Baldík, V. - Gregorová, R. (2009a): Jižní Morava odkrývá pozůstatky po pravěkém moři. 18:00. ČT24

Novotný, R. - Baldík, V. - Gregorová, R. (2009b): Jižní Morava odkrývá pozůstatky po pravěkém moři - unikátní nálezy zkamenělých ryb. 19:00. ČT1

Novotný, R. - Baldík, V. - Kociánová, L. - Barák, P. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Tektonická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Krejčí, O. - Geršl, M. - Franců, E. - Havlín, A. - Kryštofová, E. (2009): Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP v Beskydech. Závěrečná zpráva, 35 s. MS ČGS Praha, MŽP

Novotný, R. - Baldík, V. - Mrázová, Š. - Hradecký, P. - Čáp, P. - Přichystal, A. (2008b): Mapa de las fracturas tectónicas - Sebaco, Nicaragua. Neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Petrová, V. (2008): Inženýrskogeologická mapa 26-11-16 Milíkov. neuvedeno. 1 s. – MŽP Praha, ČGS Brno. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Petrová, V. (2009a): Inženýrskogeologická mapa 26-11-21 Dolní Lomná. Neuveden. 2 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Petrová, V. (2009b): Inženýrskogeologická mapa 26-11-11 Bystřice. Neuveden. 2 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Petrová, V. (2010b): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-11 Bystřice. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Petrová, V. (2010c): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-16 Milíkov. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Tomanová Petrová, P. (2010a): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-21 Dolní Lomná. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Kašpárek, M. - Baldík, V. - Paleček, M. (2012f): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa inženýrskogeologického rajonování, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Nývlt, D. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Krejčí, Z. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. (2014): Posouzení geodynamických jevů podél komunikace č. III/42117 mezi obcemi Dolní Věstonice - Pavlov. Závěrečná zpráva, 31 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, E. – Gilíková, H. – Havlín Nováková, D. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-142 Valašské Meziříčí. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 147 s. – Česká geologická služba. Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Krejčí, Z. – Nývlt, D. – Kunceová, E. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-142 Valašské Meziříčí. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-890-8

Novotný, R. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Otava, J. – Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2016): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2016) z oblastí svahových nestabilit (Jablunkov a Třinecko – zahájené liniové stavby), identifikace oblastí postižených erozí a sledování propadů krasových dutin ve vápencích série Branné. Závěrečná zpráva, 60 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Konečný, F. – Kycl, P. – Malík, J. – Švagera, O. (2016): Zhodnocení aktivity svahových pohybů na severovýchodním svahu Pavlovských vrchů a návrh efektivních opatření k eliminaci akutního ohrožení v okolí Dolních Věstonic. Závěrečná zpráva, 48 s. MS Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Krejčí, V. (2013): Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-06 Salaš. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Krejčí, V. (2014): Mapa geodynamických jevů 1:10 000, list 34-12-25 Dolní Věstonice. ZGM ČR 10. 1 s. – Jihomoravský kraj, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Krejčí, V. (2014): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000, list 25-14-02 Černotín. ZGM ČR 10. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Müller, P. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Paleček, M. (2012): Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP na Frenštátsku. Závěrečná zpráva, 64 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Paleček, M. – Krejčí, V. (2012): Mapa geodynamických jevů 1:25 000, list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Paleček, M. – Krejčí, V. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 25-233 Valašská Bystřice, Mapa geodynamických jevů. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Paleček, M. – Krejčí, V. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 25-413 Francova Lhota, Mapa geodynamických jevů. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Sedláčková, I. – Janderková, J. – Kryštofová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Müller, P. – Pecina, V. (2014): Podmínky geologické stavby a geofaktory životního prostředí v Beskydech, list 25-233 Valašská Bystřice. Závěrečná zpráva, 32 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Sedláčková, I. – Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. – Paleček, M. – Krejčí, V. (2014): Podmínky geologické stavby a geofaktory životního prostředí v Beskydech 25-413 Francova Lhota. Závěrečná zpráva, 33 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2015): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2015) z oblastí svahových nestabilit (Fryštácko, Frýdecko-Místecko a Třinecko – zahájené liniové stavby) a identifikace oblastí postižených sufozí – erozí. Závěrečná zpráva, 52 s. MS ČGS Praha

Otava, J. - Audy, I. - Audy, M. M. - Buriánek, D. - Baldík, V. - Gilíková, H. - Hanžl, P. - Havíř, J. - Novotný, R. - Vít, J. (2007a): Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu. Speleofórum 2007. Ročník 26, svazek 26. s. 90-95

Otava, J. – Baldík, V. (2013): Geology and Deep Verticals: Case Study from Maganik Mts., Montenegro. In Filippi M., Bosák P. (eds.): Proceedings of the 16th International Congress of Speleology, July 21–28, Brno. Volume 2, s. 507. – Czech Speleological Society. Praha. ISBN 978-80-87857-08-3

Otava, J. – Baldík, V. (2013): Geology and deep verticals: Case study from the Maganik Mts., Montenegro. 22. červenec 2013. Brno, International Congress of Speleology

Otava, J. – Baldík, V. – Rez, J. (2017): Nové geologické mapování Moravského krasu dokončeno. In Česká speleologická společnost: SPELEOFÓRUM, s. 38-39. – Česká speleologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87857-22-9

Otava, J. – Baldík, V. – Slezák, L. (2015): Geologie okolí Sloupu v Moravském krasu po objevech speleopotápěčů. In Weiner T., Poukarová H., Kumpan T: Moravskoslezské paleozoikum 2015, XVIII. ročník, 5.únor 2015, Sborník abstraktů, s. 19-21. – MU, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd. Brno. ISBN 978-80-210-7731-7

Otava, J. – Balák, I. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Černý, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hladil, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Melichar, R. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice. 298 s. MS Archív České geologické služby Brno

Otava, J. – Slezák, L. – Baldík, V. (2015): Geologie okolí Sloupu v Moravském krasu po objevech speleopotápěčů. 5. únor 2015. Přírodovědecá fakulta MU Brno, Kotlářská

Pecina, V. - Baldík, V. - Krejčí, Z. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce As. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011e): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011f): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Baldík, V. - Müller, P. (2011g): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rapprich, V. - Adamová, M. - Buda, J. - Baldík, V. - Břízová, E. - Čech, S. - Dušek, K. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kachlík, V. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Müller, P. - Novotný, R. - Pécskay, Z. - Prouza, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. (2011b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov. 215 s. MS Archiv ČGS

Rapprich, V. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Čech, S. – Dušek, K. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hroch, T. – Kachlík, V. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mašek, D. – Müller, P. – Novotný, R. – Pécskay, Z. – Prouza, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

Sedláček, J. Mgr. - Janderková, J. - Baldík, V. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm, Půdní mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Sedláčková, I. – Baldík, V. – Franců, J. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Novotný, R. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2017): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-233 Ostrov u Macochy - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Sedláčková, I. – Baldík, V. – Janderková, J. – Müller, P. – Paleček, M. – Novotný, R. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 25-233 Valašská Bystřice - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Sedláčková, I. – Baldík, V. – Janderková, J. – Novotný, R. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 25-413 Francova Lhota - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Skácelová, D. - Dvořák, I. - Kryštofová, E. - Rýda, K. - Čech, S. - Baldík, V. - Novotný, R. - Trubačová, A. - Rapprich, V. - Sedláček, J. Mgr. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-324 Turnov. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Slabý, L. – Dušek, V. m. – Otava, J. – Baldík, V. (2015): Jeskyně ponorů Křtinského potoka, Moravský kras. In Bosák P., Geršl M: Speleofórum 2015. Setkání speleologů v Moravském krasu, s. 13-18. – Česká speleologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87857-19-9

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice. 216 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Gilíková, H. – Rez, J. – Vít, J. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-431 Šlapanice. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Šebesta, J. - Baldík, V. - Holásek, O. - Hroch, T. - Novotný, R. - Rapprich, V. (2011a): Mapa exodynamických jevů, list 03-324, Turnov. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Šebesta, J. – Baldík, V. – Holásek, O. – Hroch, T. – Novotný, R. – Rapprich, V. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami -mapa exodynamických jevů. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Šikula, J. – Baldík, V. – Novotný, R. (2014): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy (UNESCO - Zahrady a zámek v Kroměříži; Kostel sv. Jana Nepomuckého Na Zelené hoře; Adamov - Stará Huť). Závěrečná zpráva, 36 s. MS MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Baldík, V. – Havlín, A. – Novotný, R. – Krupička, J. – Malík, J. – Kycl, P. (2013): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy. Závěrečná zpráva, 189 s. MS MS VÚV T.G.Masaryka,v.v.i; MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Krupička, J. – Baldík, V. – Malík, J. – Havlín, A. – Novotný, R. (2014): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy (UNESCO - Třebíč - židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa; Lednicko - valtický areál; historické jádro města Telče; zámek v Litomyšli; vesnická rezervace Holašovice; historické centrum Praha; park a zámek v Průhonicích; Kutná Hora; Olomouc - Sloup Nejsvětější Trojice; NKP - Mikulčice - archeologická rezervace; Třeboň - Rožmberská rybniční soustava). Závěrečná zpráva, 99 s. MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Nývlt, D. – Novotný, R. – Havlín, A. – Hroch, T. – Malík, J. – Baldík, V. – Poul, I. – Petrová, V. (2010): Dokumentace svahových nestabilit v Moravskoslezském kraji po přívalových srážkách v květnu 2010. Závěrečná zpráva, 320 s. MS ČGS Brno

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Zajíc, J. (2011c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. 200 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Burda, J. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kondrová, L. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mertlík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Skácelová, Z. – Smutek, D. – Svobodová, M. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štaffen, Z. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. – Uličný, D. – Valín, F. – Zajíc, J. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Základní mapa České republiky. 176 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-810-6

Čech, S. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Burda, J. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kondrová, L. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mertlík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, Z. – Smutek, D. – Svobodová, M. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štaffen, Z. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. – Uličný, D. – Zajíc, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

© Vit Baldik, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top