Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D.
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089481
veronika.strnadova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected
Updated info here

Recent papers

Adar, S. - Notesco, G. - Brook, A. - Livne, I. - Rojík, P. - Kopačková V. - Zelenková, K. - Mišurec, J. - Bourguignon, A. - Chevrel, S. - Ehrler, C. - Fisher, C. - Hanuš, J. - Shkolnisky, Y. - Ben-Dor, E. (2011): Change Detection over Sokolov Open-Pit Mining Area, Czech Republic, Using Multi-Temporal HyMAP Data (2009-2010). – Proceedings of SPIE 8180, 11/2011, 81800T-1-81800T-9. ISSN 0277-786X. DOI 10.1117/12.898748

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bruthans, J. - Březina, S. - Bubík, M. - Domas, J. - Foch, P. - Franců, E. - Jäger, O. - Kadlecová, R. - Kopačková, V. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. (2008): Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Závěrečná zpráva, 80 s. MS Archiv ČGS

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bubík, M. - Foch, P. - Franců, E. - Kadlecová, R. - Kopačková V. - Martínek, K. - Metelka, V. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. - Bruthans, J. - Březina, S. - Domas, J. - Jäger, O. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. (2008): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25.000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran.

Babůrek, J. - Pecina, V. - Aichler, J. - Ambrozek, V. - Břízová, E. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Rambousek, P. - Metelka, V. - Martínek, K. - Kopačková, V. - Franců, E. - Baroň, I. - Mašek, D. - Opletal, M. - Novák, M. - Bubík, M. - Otava, J. - Kadlecová, R. - Abraham, K. - Guest, B. - Mikuš, T. - Milovský, R. - Pécskay, Z. - Sulovský, P. - Šíma, J. - Barnet, I. - Domas, J. - Franců, J. - Laufek, F. - Maňour, J. - Skácelová, Z. - Škoda, R. - Tomas, R. - Žáček, V. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction. Závěrečná zpráva, 134 s. MS ČGS Praha

Baratoux, L. - Hradecký, P. - Kopačková, V. - Šebesta, J. (2006): Late Tertiary and Quaternary tectonic evolution of volcanic regions in the central El Salvador. – Krystalinikum 31, prosinec, 75-87. ISSN 0454-5524

Baratoux, L. - Hradecký, P. - Kopačková, V. - Šebesta, J. - Baroň, I. - Čech, S. (2005): Odlišný tektonický vývoj střední a sz. části Salvadoru. 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 10. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-635-5

Baratoux, L. - Šebesta, J. - Kopačková, V. - Kachlík, V. - Chamra, S. (2006f): Geologické a geomorfologické zhodnocení severního Salvadoru. 100 s. MS Archiv CGS, SNET San Salvador, OPAMSS San Salvador

Baratoux, L. - Šíma, J. - Kopačková, V. - Plešinger, V. (2006): Geologické a hydrogeologické podmínky pro tvorbu termálních pramenů v Peru, lokality Cajamarca a Churín. 50 min. CGS Praha

Baroň, I. - Kopačková, V. - Metelka, V. (2007): Morfostrukturní a kinematická analýza vývoje části Západních Karpat na základě interpretace digitálního modelu reliéfu SRTM. In Hradecký J., Pánek T: Geomorfologický sborník 6: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, – Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava. ISBN 978-80-7368-296-5

Bourguignon, A. - Chevrel, S. - Kopačková, V. (2008): Utilisation couplée d'ENVI et d’ArcMap pour l'évaluation de l'impact environnemental des mines de lignite de Sokolov (République Tcheque). Dostupné z URL http://www.esrifrance.fr/sig2008/brgm.htm

Bubík, M. – Ambrozek, V. – Břízová, E. – Domas, J. – Kopačková, V. – Krmíček, L. – Martínek, K. – Mašek, D. – Maštera, L. – Milovský, R. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Švábenická, L. (2011): Capacity building of Geological Survey of Iran’s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Final report, Geological map Ahar 5466 IV NW, Explanatory notes. 83 s. MS ČGS Praha, Brno

Bukovská, Z. - Verner, K. - Buriánek, D. - Dobeš, P. - Dudíková Schulmannová, B. - Erban, V. - Franěk, J. - Halodová, P. - Holeček J. - Jačková, I. - Jelének, J. - Kopačková V. - Koucká, L. - Laufek, F. - Lněničková, Z. - Kočergina, J. - Myška, O. - Nahodilová, R. - Pertoldová, J. - Rukavičková, L. - Soejono, I. - Švagera, O. - Veselovský, F. (2017): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 349 s. MS ČGS, SÚRAO

Cappello, A. – Kopačková, V. – Kereszturi, G. – Chabrillat, S. (2021): EGU2021, GI6.1: Remote sensing for environmental monitoring. Vídeň

Chevrel, S. - Kopačková, V. - Bourguignon, A. - Rojík, P. - Metelka, V. (2008): Application of high altitude and ground-based spectroradiometry in the monitoring of hazardous waste derived from Sokolov open-pit mine. In Rapantova, N: Proceedings Mine Water and the Environment, s. 371-374. – International Mine Water Association. Neuveden. ISBN 978-80-248-1767-5

Chevrel, S. - Kopačková, V. - Bourguignon, A. - Rojík, P. - Metelka, V. (2008): Monitoring Hazardous Wastes Using Space-borne and Ground-based Spectroradiometry. In Fourrier A., Tibbet M., Weiersbye I., Dye P: Mine Closure 2008, s. 651- 662. – Australian Centre for Geomatics. Perth. ISBN 978-0-9804185-6-9

Chevrel, S. – Kopačková, V. – Fischer, C. – Ben-Dor, E. – Adar, S. – Shkolninsky, Y. – Mišurec, J. (2012): Mapping Minerals, Vegetation Health and Change Detection over the Sokolov Lignite Mine Using Multidate Hyperspectral Airborne Imagery. The first EAGE/GRSG Remote Sensing Workshop 'Mapping the Morphology, Chemistry and Mineralogy of the Ground Surface', Proceedings published by EAGE, s. neuveden. – EAGE. RS10. ISBN 978-90-73834-34-7

Franců, E. - Geršl, M. - Fárová, K. - Zelenková, K. - Kopačková, V. (2010): Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 207-211. ISSN 0514-8057

Fárová, K. – Jelének, J. – Kopačková V. – Koucká, L. (2016): Testování nástrojů OneButton 4.2 pro zpracování obrazových dat získaných z bezpilotních leteckých prostředků (UAV). 1 s. MS Česká geologická služba, Praha

Fárová, K. – Jelének, J. – Kopačková, V. (2021a): Vertikální rychlost pohybu detekovaná metodou PSI v širším okolí dolu Turów v období 2014–2016 z družicových dat Sentinel-1 z vzestupné dráhy letu. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. neuveden

Fárová, K. – Jelének, J. – Kopačková, V. (2021b): Vertikální rychlost pohybu detekovaná metodou PSI v širším okolí dolu Turów v období 2017 z družicových dat Sentinel-1 z vzestupné dráhy letu. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. neuveden

Fárová, K. – Jelének, J. – Kopačková, V. (2021c): Vertikální rychlost pohybu detekovaná metodou PSI v širším okolí dolu Turów v roce 2018 z družicových dat Sentinel-1 z vzestupné dráhy letu. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. neuveden

Fárová, K. – Jelének, J. – Kopačková, V. (2021d): Vertikální rychlost pohybu detekovaná metodou PSI v širším okolí dolu Turów v roce 2019 z družicových dat Sentinel-1 z vzestupné dráhy letu. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. neuveden

Fárová, K. – Jelének, J. – Kopačková, V. (2021d): Vertikální rychlost pohybu detekovaná metodou PSI v širším okolí dolu Turów v roce 2020 z družicových dat Sentinel-1 z vzestupné dráhy letu. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. neuveden

Fárová, K. – Jelének, J. – Kopačková, V. (2022): Vertikální rychlost pohybu detekovaná metodou PSI v širším okolí dolu Turów v roce 2021 z družicových dat Sentinel-1 z vzestupné dráhy letu. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. neuveden

Fárová, K. – Jelének, J. – Kopačková, V. – Hroch, T. (2020): DETEKCE SUBSIDENCE POMOCÍ METODY PSI NA DRUŽICOVÝCH DATECH SENTINEL-1 V BLÍZKÉM OKOLÍ POVRCHOVÉHO DOLU TURÓW. 27 s. MS ČGS, Praha

Fárová, K. – Jelének, J. – Kopačková, V. – Kycl, P. (2019): Comparing DInSAR and PSI Techniques Employed to Sentinel-1 Data to Monitor Highway Stability: A Case Study of a Massive Dobkovičky Landslide, Czech Republic. – Remote Sensing 11, 22 : 2670, nestrankovano. ISSN 2072-4292. DOI 10.3390/rs11222670

Fárová, K. – Jelének, J. – Nývlt, D. – Kopačková V. (2018): Monitorování pohybu ledovců s využitím dat Sentinel-1. 1 s. MS Česká geologická služba, Praha

Fárová, K. – Jelének, J. – Nývlt, D. – Kopačková, V. (2019): Satelitní radarová data a jejich potenciál pro mapování rychlosti pohybu ledovců. 1 s. MS Klárov, Praha

Gholizadeh, A. – Kopačková V. – Mišurec, J. (2016): EXTRACTING FOREST CANOPY CHARACTERISTICS FROM REMOTE SENSING IMAGERY: IMPLICATIONS FOR SENTINEL-2 MISSION. In L. Ouwehand: Proceedings of Living Planet Symposium 2016, s. nečíslováno. – European Space Agency. Praha. ISBN 978-92-9221-305-3

Gholizadeh, A. – Kopačková V. – Mišurec, J. – Mielke, C. – Rogass, C. (2016): Assessment of Red-Edge Position Extraction Techniques: A Case Study for Norway Spruce Forests Using HyMap and Simulated Sentinel-2 Data. – Forests 7, 10 : 226, nestránkováno. ISSN 1999-4907 (on line). DOI 10.3390/f7100226

Gholizadeh, A. – Kopačková, V. (2019): Detecting vegetation stress as a soil contamination proxy: a review of optical proximal and remote sensing techniques. – International Journal of Environmental Science and Technology 16, 5, 2511-2524. ISSN 1735-1472. DOI 10.1007/s13762-019-02310-w

Gram-Hansen, B. – Helber, P. – Varatharajan, I. – Azam, F. – Coca-Castro, A. – Kopačková, V. – Bilinski, P. (2019): Mapping Informal Settlements in Developing Countries using Machine Learning and Low Resolution Multi-spectral Data. In neuveden: AIES '19: Proceedings of the 2019 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society, s. 361-368. – Association for Computing Machinery. New York. ISBN 978-1-4503-6324-2. DOI 10.1145/3306618.3314253

Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Daňková, L. – Dostalík, M. – Soejono, I. – Hošek, J. – Hroch, T. – Kopačková V. – Kunceová, E. – Mišurec, J. – Paleček, M. – Pecka, T. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Pořádek, P. – Grygar, R. (2016): Závěrečná zpráva úkolu Nezávislé zhodnocení tektonických poměrů v užší lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany. Závěrečná zpráva, 145 s. MS ČGS-Geofond

Harbula, J. - Kopačková, V. (2011): Air pollution detection using MODIS data. – Proceedings of SPIE 8181, 11/2011, 81811E-1-81811E-15. ISSN 0277-786X. DOI 10.1117/12.898107

Herrera, G. - Mateos, R. M. - García-Davalillo, J. C. - Grandjean, G. - Poyiadji, E. - Maftei, R. - Auflič, M. J. - Jež, J. - Trigila, A. - Iadanza, C. - Raetzo, H. - Kociu, A. - Przyłucka, M. - Kułak, M. - Sheehy, M. - Pellicer, X. - McKeown, C. - Ryan, G. - Kopačková V. - Quental, L. - Frei, M. - Liščák, P. - Kuhn, D. - Hermanns, R. - Koulermou, N. - Smith, C. - Engdahl, M. - Buxó, P. - Gonzalez, M. - Dashwood, C. - Reeves, H. - Cigna, F. - Pauditš, P. - Mikulėnas, V. - Demir, V. - Raha, M. - Fusi, B. - Jensen, O. (2017): Landslide databases in the Geological Surveys of Europe. – Landslides 15, 2, 359-379. ISSN 1612-510X. DOI 10.1007/s10346-017-0902-z

Hrdličková, K. – Pertoldová, J. – Aue, M. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Čoupek, P. – Franěk, J. – Hanžl, P. – Hroch, T. – Janoušek, V. – Jelínek, J. – Klomínský, J. – Kopačková V. – Koucká, L. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Paleček, M. – Pořádek, P. – Rukavičková, L. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Vít, J. – Gnojek, I. – Karous, M. – Nikl, P. – Novotná, J. – Prachař, I. – Řezníček, P. – Sedláček, Z. – Zabadal, S. – Mareček, L. (2016): Zpráva o shromáždění, utřídění a vyhodnocení relevantních geovědních informací na lokalitě HÚ EDU – západ. Závěrečná zpráva, 195 s. MS SURAO

Hroch, T. - Kopačková, V. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Vít, J. - Šebesta, J. (2010): Mapa Geomorfológico de Desierto Sechura. Zahraniční spolupráce v rámci rozvojové pomoci. 1 s. – Servicio Geológico Checo, Gobierno Región Piura. Piura, Praha

Janoušek, V. – Florisbal, L. M. – Konopásek, J. – Jeřábek, P. – Bitencourt, M. d. – Gadas, P. – Erban, V. – Kopačková V. (2023): Arc-like magmatism in syn- to post-collisional setting: The Ediacaran Angra Fria Magmatic Complex (NW Namibia) and its cross-Atlantic correlatives in the south Brazilian Florianópolis Batholith. – Journal of Geodynamics 155, March : 101960, nestránkováno. ISSN 0264-3707. DOI 10.1016/j.jog.2022.101960

Jelének, J. – Fárová, K. – Kopačková V. – Koucká, L. (2017): Diferenční interferometrie časových řad Sentinel-1 pro detekci svahových nestabilit. 1 s. MS Praha

Jelének, J. – Fárová, K. – Kopačková, V. (2019): MONITORING OF HIGHWAY STABILITY USING SENTINEL-1 DATA AND INTERFEROMETRIC TECHNIQUES – A CASE STUDY OF A DOBKOVIČKY LANDSLIDE AREA, CZECH REPUBLIC. 2019. Jakuszyce, Polsko

Jelének, J. – Kopačková V. – Fárová, K. (2018): Post-Earthquake Landslide Distribution Assessment Using Sentinel-1 and -2 Data: The Example of the 2016 Mw 7.8 Earthquake in New Zealand. – Proceedings (MDPI) 2, 361, 1-6. ISSN 2504-3900 (on line). DOI 10.3390/ecrs-2-05174

Jelének, J. – Kopačková V. – Fárová, K. – Koucká, L. (2017): Využití diferenční radarové interferometrie a platformy SBAS-DInSAR pro detekci deformací a vertikálních pohybů terénu. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, 2, 273-278. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.20

Jelének, J. – Kopačková V. – Fárová, K. – Koucká, L. – Rapprich, V. (2017): Detecting post-seismic effects using differential interferometry and the ESA’s online SBAS-DInSAR toolbox. In Lena Halounová: 37th EARSeL Symposium Abstract Book, s. 34. – EARSeL - European Association of Remote Senisng Laboratories. Praha. ISBN 978-80-01-06192-3

Jelének, J. – Kopačková V. – Fárová, K. – Koucká, L. – Rapprich, V. (2017): Detecting post-seismic effects using differential interferometry and the ESA´s SBAS-DInSAR toolbox. 1 s. MS Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017a): Magdaléna: Strukturní interpretace lineamentů a tektonické členitosti a intenzity porušení hornin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017b): Magdaléna: Syntéza identifikovaných lineamentů metodami DPZ a zlomové sítě využité pro konstrukci 3D modelů. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017c): Čertovka: Syntéza identifikovaných lineamentů metodami DPZ a zlomové sítě využité pro konstrukci 3D modelů. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017d): Hrádek: Syntéza identifikovaných lineamentů metodami DPZ a zlomové sítě využité pro konstrukci 3D modelů. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017e): Březový potok: Strukturní interpretace lineamentů a tektonické členitosti a intenzity porušení hornin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017f): Horka: Syntéza identifikovaných lineamentů metodami DPZ a zlomové sítě využité pro konstrukci 3D modelů. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017g): Kraví hora: Strukturní interpretace lineamentů a tektonické členitosti a intenzity porušení hornin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017h): Kraví hora: Syntéza identifikovaných lineamentů metodami DPZ a zlomové sítě využité pro konstrukci 3D modelů. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017i): Čihadlo: Identifikované lineamenty pomocí metod DPZ. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017j): Čertovka: Strukturní interpretace lineamentů a tektonické členitosti a intenzity porušení hornin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017k): Kraví hora: Identifikované lineamenty pomocí metod DPZ. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017l): Horka: Identifikované lineamenty pomocí metod DPZ. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017m): Magdaléna: Identifikované lineamenty pomocí metod DPZ. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017n): Čertovka: Identifikované lineamenty pomocí metod DPZ. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017o): Čihadlo: Syntéza identifikovaných lineamentů metodami DPZ a zlomové sítě využité pro konstrukci 3D modelů. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017p): Horka: Strukturní interpretace lineamentů a tektonické členitosti a intenzity porušení hornin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017q): Čihadlo: Strukturní interpretace lineamentů a tektonické členitosti a intenzity porušení hornin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017r): Hrádek: Identifikované lineamenty pomocí metod DPZ. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017s): Hrádek: Strukturní interpretace lineamentů a tektonické členitosti a intenzity porušení hornin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017t): Březový potok: Identifikované lineamenty pomocí metod DPZ. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Koucká, L. (2017u): Březový potok: Syntéza identifikovaných lineamentů metodami DPZ a zlomové sítě využité pro konstrukci 3D modelů. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Koucká, L. (2015): Testing a New Approach for ASTER Image Data Sharpening via Using Diverse Principle Components. In Gitas I: Proceedings of the 1st International Electronic Conference on Remote Sensing, svazek c001. s. 1-12. – MDPI. Neuveden

Jelének, J. – Kopačková V. – Koucká, L. – Mišurec, J. (2015): Pansharpening: Prostorové zostření družicových dat ASTERpoužitím modifikované metody Principal Component Analysis (PCA). 1 s. MS Česká geologická služba, Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Koucká, L. – Mišurec, J. (2016): Testing a Modified PCA-Based Sharpening Approach for Image Fusion. – Remote Sensing 8, 10, Article n. 794. ISSN 2072-4292 (on line). DOI 10.3390/rs8100794

Jelének, J. – Kopačková V. – Koucká, L. – Rogass, C. (2016): Developing improved sharpening methods for higher spectral resolution EO data. 1 s. MS Česká geologická služba, Praha

Jelének, J. – Kopačková V. – Koucká, L. – Rogass, C. (2016): Developing improved sharpening methods for higher spectral resolution EO data. Proceedings of Living Planet Symposium 2016, s. 1-8. – ESA Communications. Noordwijk. ISBN 978-92-9221-305-3

Jelének, J. – Kopačková, V. (2021): Synergic use of Sentinel-1 and Sentinel-2 data for automatic detection of earthquake-triggered landscape changes: A case study of the 2016 Kaikoura earthquake (Mw 7.8), New Zealand. – Remote Sensing of Environment 265, November : 112634, nestránkováno. ISSN 0034-4257. DOI 10.1016/j.rse.2021.112634

Jelének, J. – Mišurec, J. – Kopačková V. – Koucká, L. (2013): PanGeo - Detekce vertikálních pohybů terénu pomocí satelitních radarových dat. 1 s. MS Česká geologická služba, Praha

Jelének, J. – Mišurec, J. – Kopačková, V. (2013): PanGeo Geohazard Description for Prague. Závěrečná zpráva, 184 s. MS Česká geologická služba

Jelínek, J. – Vít, J. – Hroch, T. – Bukovská, Z. – Hanžl, P. – Soejono, I. – Mareček, L. – Kopačková V. (2017): Mapa tektonické členitosti i intenzity porušení hornin na lokalitě EDU – západ 1 : 25 00. TZ 116/2017. 1 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Praha

Jelínek, J. – Vít, J. – Hroch, T. – Bukovská, Z. – Hanžl, P. – Soejono, I. – Mareček, L. – Kopačková V. – Paleček, M. (2018): Map of tectonic fracturing and intensity of rocks disintegration on the Dukovany-west site 1:25,000. 116/2017. 1 s. – SURAO. Brno

Klomínský, J. - Burda, J. - Dobeš, P. - Gabašová, A. - Drábek, M. - Havíř, J. - Jačková, I. - Lysenko, V. - Schovánek, P. - Veselovský, F. - Malec, J. - Kopačková, V. - Žák, J. - Vondrovic, L. - Verner, K. - Puffr, M. - Stemberk, J. - Košťák, B. - Málek, J. - Brož, M. - Jarchovský, T. - Bárta, J. - Bělohradský, V. (2008): Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 171 s. MS SÚRAO, Archiv ČGS, ČGS-Geofond

Klomínský, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Jačková, I. - Kopačková V. - Malec, J. - Veselovský, F. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Vondrovic, L. - Žák, J. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Košťák, B. - Málek, J. - Pufr, M. - Jarchovský, T. - Stemberk, J. - Žanda, L. (2008): Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008. Závěrečná zpráva, 171 s. MS SÚRAO, Česká geologická služba, GEOFOND - Česká geologická služba

Klomínský, J. - Kopecký, P. - Schovánek, P. - Žák, J. - Žák, K. - Veselovský, F. - Lysenko, V. - Burda, J. - Drábek, M. - Havíř, J. - Čejková, B. - Táborský, Z. - Skácelová, Z. - Jačková, I. - Sulovský, P. - Vrána, S. - Malec, J. - Bělohradský, V. - Fediuk, F. - Kubátová, M. - Bárta, J. - Dohnálek, J. - Tejkal, M. - Košťák, B. - Puffr, M. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. (2005): Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 159 s. MS SÚRAO, Praha, Archiv ČGS, ČGS-Geofond

Klomínský, J. - Woller, F. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Blaženín, P. - Brož, M. - Budínský, V. - Burda, J. - Čejková, B. - Dohnálek, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Fediuk, F. - Gabašová, A. - Havíř, J. - Jačková, I. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. - Kopecký, P. - Košťák, B. - Kubátová, A. - Málek, J. - Malec, J. - Pufr, M. - Schovánek, P. - Skácelová, Z. - Stemberk, J. - Sulovský, P. - Táborský, Z. - Tejkal, M. - Tesař, M. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Veselovský, F. - Vondrovic, L. - Vrána, S. - Žák, J. - Žák, K. - Žanda, L. (2010): Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel. SÚRAO Technical Report 02/2010. 103 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková V. (2014): Using multiple spectral feature analysis for quantitative pH mapping in a mining environment. – International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 28, May, 28-42. ISSN 0303-2434. DOI 10.1016/j.jag.2013.10.008

Kopačková V. (2015): Hyperspectral Remote Sensing for Environmental Mapping and Monitoring. neuveden. 204 s. – Lambert Academic Publishing. Saarbrucken

Kopačková V. - Albrechtová, J. - Lhotáková, Z. - Hanuš, J. - Malenovský, Z. - Jung, A. - Glasser, C. - Chevrel, S. - Burginon, A. - Salbach, C. (2010): HYPSO (HYPERSPECTRAL SOKOLOV): A MULTIDISCIPLINARY HYPERSPECTRAL PROJECT ASSESSING MINING RELATED IMPACTS BY MEANS OF IMAGE SPECTROSCOPY. In Lacoste-Francis H: Proceedings of Hyperspectral 2010 Workshop, svazek SP-683. s. 1-7. – ESA Communications, ESTEC. Noordwijk. ISBN 978-92-9221-247-6

Kopačková V. – Ben-Dor, E. (2016): Normalizing reflectance from different spectrometers and protocols with an internal soil standard. – International Journal of Remote Sensing 37, 6, 1276-1290. ISSN 2150-704X. DOI 10.1080/01431161.2016.1148291

Kopačková V. – Ben-Dor, E. – Carmon, N. – Notesco, G. (2017): Modelling diverse soil parameters with visible to longwave infrared spectroscopy using PLSR employed by an automatic modelling engine. – Remote Sensing 9, 2, Article n. 134. ISSN 2072-4292. DOI 10.3390/rs9020134

Kopačková V. – Hladíková, L. (2014): APPLYING SPECTRAL UNMIXING TO DETERMINE SURFACE WATER PARAMETERS IN MINING ENVIRONMENT. In Bogdan Zagajewski: EARSeL eProceedings Special Issue: 34th EARSeL Symposium, 2014, s. 41-46. – European Association of Remote Sensing Laboratories. Neuveden. DOI 10.12760/02-2014-1-08

Kopačková V. – Hladíková, L. (2014): Applying Spectral Unmixing to Determine Surface Water Parameters in a Mining Environment. – Remote Sensing 6, 11, 11204-11224. ISSN 2072-4292 (on line). DOI 10.3390/rs61111204

Kopačková V. – Jelínek, J. – Koucká, L. – Jelének, J. – Hroch, T. – Paleček, M. (2016): Mapy identifikovaných lineamentů dálkového průzkumu Země na lokalitě HÚ EDU – západ a textové vysvětlivky k nim. Závěrečná zpráva, 35 s. MS SURAO

Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Jelének, J. (2017): AKTUALIZACE MORFOSTRUKTURNÍ ANALÝZY ŠIRŠÍHO OKOLÍ POTENCIÁLNÍ LOKALITY HÚ KRAVÍ HORA. Závěrečná zpráva, 31 s. MS SÚRAO

Kopačková V. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Jelének, J. – Hroch, T. – Skácelová, Z. – Koucká, L. (2017): Morfostrukturní analýza širšího okolí průzkumných území HÚ pomocí DPZ. Závěrečná zpráva, 105 s. MS SÚRAO

Kopačková V. – Koucká, L. (2014): MINERAL MAPPING BASED ON AUTOMATIC DETECTION OF MULTIPLE ABSORPTION FEATURES. In Bogdan Zagajewski: EARSeL eProceedings Special Issue: 34th EARSeL Symposium, 2014, s. 41-46. – European Association of Remote Sensing Laboratories. Neuveden. DOI 10.12760/02-2014-1-17

Kopačková V. – Koucká, L. (2014): QANTOOLS: new tools for mineral mapping using high spectral resolution data: GRSG Silver Anniversary Conference 2014, 25 Years of Geological Remote Sensing. 15.-17.12.2014. Geological Society of London

Kopačková V. – Koucká, L. (2015): A new version of QUANTOOLS, the spectral tools for mineral mapping. GRSG 26th Annual Conference ‘Challenges in Geological Remote Sensing’,. 9.-11.12.2015. ESA ESRIN, Frascati

Kopačková V. – Koucká, L. (2017): Integration of Absorption Feature Information from Visible to Longwave Infrared Spectral Ranges for Mineral Mapping. – Remote Sensing 9, 10, Article n. 1006. ISSN 2072-4292 (on line). DOI 10.3390/rs9101006

Kopačková V. – Koucká, L. – Jelének, J. (2014): Mineral mapping based on an automatic detection of multiple absorption features. 1 s. MS ČGS Praha

Kopačková V. – Koucká, L. – Jelének, J. (2014): Mineral mapping using QUANTools: Image spectroscopy approach. In Karel Hron et al: GeoMap Workshop Proceedings, s. 40-42. – Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc. ISBN 978-80-244-4149-8

Kopačková V. – Koucká, L. – Jelének, J. – Hanuš, J. (2018): Fast and Easy Integration and Classification of Hyperspectral Optical and Thermal Data: A Mineral Mapping Case Study. IGARSS 2018 - 2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, s. 7426-7429. – IEEE. Valencia. ISBN 978-1-5386-7150-4. DOI 10.1109/IGARSS.2018.8517815

Kopačková V. – Koucká, L. – Jelének, J. – Hanuš, J. (2018): Fast and easy integration and classification of hyperspectral optical and thermal data: a mineral mapping case study. 1 s. MS Česká geologická služba, Praha

Kopačková V. – Lhotáková, Z. – Oulehle, F. – Albrechtová, J. (2015): Assessing forest health via linking the geochemical properties of a soil profile with the biochemical vegetation parameters. – International Journal of Environmental Science and Technology 12, 6, 1987-2002. ISSN 1735-1472. DOI 10.1007/s13762-014-0602-3

Kopačková V. – Mišurec, J. – Lhotáková, Z. – Oulehle, F. – Albrechtová, J. (2014): Using multi-date high spectral resolution data to assess the physiological status of macroscopically undamaged foliage on a regional scale. – International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 27 part B, April, 169-186. ISSN 0303-2434. DOI 10.1016/j.jag.2013.09.009

Kopačková V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-42. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková V. – Paleček, M. – Koucká, L. (2018): Map of identified lineaments on the Dukovany-West site 1:25,000. neuveden. 1 s. – SURAO. neuveden

Kopačková V. – Verner, K. – Franěk, J. – Martínek, K. – Šebesta, J. – Vondrovic, L. (2010): Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění hlubinného úložiště: TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ. Závěrečná zpráva, 43 s. MS SURAO, Aquatest, ČGS

Kopačková, V. (2004): Využití metod dálkového průzkumu Země v České geologické službě. – ARC-Revue 4, 10, 24-26. ISSN 1211-2135

Kopačková, V. (2005): Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 1. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 22 stran. 22 s

Kopačková, V. (2005): Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 2. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 48 stran. 48 s

Kopačková, V. (2005): Geological mapping in El Salvador (2003-2005)- Interactive GIS. Neuveden

Kopačková, V. (2006a): Aplikace GIS a DPZ v geologii. březen 2006. PřfUK, Praha

Kopačková, V. (2006b): Databáze projektu Výběr polygonů na testovací lokalitě-2. etapa. Etapová zpráva za 1. pol. 2006. Závěrečná zpráva, 18 s. MS Česká geologická služba, Praha

Kopačková, V. (2006c): Databáze projektu 'Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa'. Závěrečná zpráva - MS, Česká geologická služba. Praha. 70 stran. Závěrečná zpráva, 70 s. MS Archiv ČGS

Kopačková, V. (2006d): Sistema de inforación SIG y su aprovechamiento para la evaluación y protección de las aguas termales y minerales. In INGEMMET, Peru: Desarrollo de Aguas Termales y Minerales en el Peru Cajamarca-Churín, s. 15-16. – INGEMMET, Lima. Lima

Kopačková, V. (2006e): Application of Remote Sensing Methods for Evaulation of Geological Hazards in the Northen Part of El Salvador. In PřfUK: Mezinárodní geografická konference, s. 11. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta - Geografická sekce. Praha. ISBN 80-86561-96-8

Kopačková, V. (2007): Aplikace DPZ&GIS v geologii na příkladu mezinárodních projektů. 29. 3. 2007. Přf UK, kat. aplikované geoinformatiky a DPZ

Kopačková, V. (2007): Aplikace analýzy hlavní komponenty (PCA) pro identifikaci jílových minerálů a oxidů kovů. 19. 4. 2007. Přf UK, kat. aplikované geoinformatiky a DPZ

Kopačková, V. (2007): Odborná praxe studenta 3. roč. oboru Geografie a geoinformatika, Katedra geografie, Přírodovědecké Fakulty University Palackého v Olomouci. 4 týdny. ČGS, Praha

Kopačková, V. (2007): Odborná praxe studenta 5. roč. oboru Geografie a geoinformatika,Katedra geografie, Přírodovědecké Fakulty University Palackého v Olomouci. 3 týdny. ČGS, Praha

Kopačková, V. (2007a): Landslide susceptibility map - northen part of El Salvador. Vol. 6749. 12 s. – SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS – SPIE. Bellingham, USA

Kopačková, V. (2007b): Extrakce geologické informace z dat DPZ. In Breiter Karel: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Kopačková, V. (2007c): Mapa náchylnosti ke svahovým pohybum – kombinovaná úloha pro GIS a DPZ. In Hamerská Iva: 16. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR - sborník příspěvků, s. 55-55. – Arcdata Praha s.r.o. Praha. ISBN 978-80-254-0299-3

Kopačková, V. (2007d): Sistema de información SIG y su aprovechamiento para la evaluación y protección de las aguas termales y minerales. Dostupné z URL http://www.ingemmet.gob.pe/novedades/workshop/A7SIG.pdf

Kopačková, V. (2007e): Building the Information System of Geohazards in Peru. Dostupné z URL http://www.esri.com/mapmuseum/mapbook_gallery/volume21/mining7.html

Kopačková, V. (2007e): Integrace moderních metod DPZ&GIS v rámci projektů České geologické služby. 35 s. MS Př f UK, Ústav pro životní prostředí

Kopačková, V. (2007f): Mining Remote Sensing and its role in implementation of Czech and EU Directives - a case study for Sokolov open pit mine. Dostupné z URL http://tezebni-unie.cz/images/stories/EIECE/prezentace2007/26_Veronika_Kopacova.pdf

Kopačková, V. (2008): Statistical landslide susceptibility zonation - a case study in the northern part of El Salvador. UNU-ITC School for Geo-Information Management (DGIM)

Kopačková, V. (2009): Mapa svahové nestability - aglomerace San Salvador. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kopačková, V. (2021): workshop organization/presentation: TAIEX Partnership Instrument Workshop on deploying space data and services in priority policy fields with Uzbekistan. Organised and funded by the Technical Assistance and Information Exchange Instrument of the European Commission. 15 s. MS Video Tele Conference

Kopačková, V. (2022): Geodatabáze morfotektonických prvků pro hydrogeologickou oblast: Kamenice-Křinice.

Kopačková, V. (2022): Geodatabáze morfotektonických prvků pro hydrogeologickou oblast: pravostranné přítoky Labe. CGS

Kopačková, V. (2022): Geodatabáze morfotektonických prvků pro hydrogeologickou oblast: východočeská křida.

Kopačková, V. (v tisku): Geodatabase of Landforms of Mars: major impact craters.

Kopačková, V. (v tisku): Geodatabase of ground cracks in Ethiopian Rift Valley: new and reactivated after January 2016.

Kopačková, V. (v tisku): Landforms of Mars: Impact craters, volcanoes, fluvial and aeolian features.

Kopačková, V. - Bourguignon, A. - Chevrel, S. - Koubová, M. - Rojík, P. (2009): Effect of mineralogical and geochemical properties on reflectance properties of waste from Sokolov open pit lignite mine, Czech Republic. In A.B. Fourie, M. Tibbett: Mine Closure 2009, s. 569-580. – Australian Centre for Geomechanics. Perth. ISBN 978-0-9804185-9-0

Kopačková, V. - Chevrel, S. - Bourguignon, A. (2011a): Spectroscopy as a tool for geochemical modeling. – Proceedings of SPIE 8181, 11/2011, 8181106-1-8181061-3. ISSN 0277-786X. DOI 10.1117/12.898404

Kopačková, V. - Chevrel, S. - Bourguignon, A. - Rojík, P. (2009): Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů – studie ze Sokolovské pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 276-282. ISSN 0514-8057

Kopačková, V. - Chevrel, S. - Bourguignon, A. - Rojík, P. - Metelka, V. (2007): Detekce a diskriminace hlavních polutantů vyhodnocením superspektrálních satelitních dat Aster a tvorba spektrální knihovny v oblasti Sokolovska - dílčí zpráva. 19 s. MS MŽP - odbor geologie, hlavní autor

Kopačková, V. - Krejčí, Z. (2005): Stáž pana Pan Wei - GIS a DPZ, aplikace metodiky využití na oblast technologie nakládání s radioaktivními odpady. 7 týdnů. spolupráce s IAEA Viden

Kopačková, V. - Martínek, K. (2007): Aplikace DPZ v geologii. 16. 4. 2007. Zemědělská univerzita, kat. geologie a pedologie

Kopačková, V. - Martínek, K. - Štych, P. (2007): kurs 'Analytické nástroje GIS pro geology' pořádaný CITT Akademií kosmických technologií oblast Galileo, GMES', Praha. únor 2007, 1 den. Budova HK ČR, Freyova 27, Praha 9

Kopačková, V. - Martínek, K. - Štych, P. (2007): kurs 'Aplikace DPZ v geologii' pořádaný CITT Akademií kosmických technologií oblast Galileo, GMES', Praha. leden 2007, 1 den. Budova HK ČR, Freyova 27, Praha 9

Kopačková, V. - Martínek, K. - Štych, P. (2007): kurs 'Aplikace GIS v geologii' pořádaný CITT Akademií kosmických technologií oblast Galileo, GMES', Praha. unor 2007, 1 den. Budova HK ČR, Freyova 27, Praha 9

Kopačková, V. - Metelka, V. - Martínek, K. (2006): Metody dálkového průzkumu Země (DPZ) v geologických vědách. únor 2006. Praha

Kopačková, V. - Mišurec, J. (2011): Vyhodnocení environmentálních vlivů povrchové těžby postavené na analýze dat hyperspektrálního senzoru. In Pecinová A: Těžba a její dopady na životní prostředí, sborník konference, 2.-3.3. 2011, Strážnice, s. 85-89. – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Chrudim. Chrudim. ISBN 978-80-86832-57-9

Kopačková, V. - Nývlt, D. - Šebesta, J. (2006a): Building the Information System of Geohazards in Peru. In ESRI, Redlands: ESRI Map Book, s. 76. – ESRI PRESS. USA, California. ISBN 1-58948-133-X

Kopačková, V. - Rajchl, M. - Harbula, J. - Laufek, F. - Nývlt, D. - Hroch, T. - Hanuš, J. (2010): DETECTION OF ENSO-INDUCED CHANGES BASED ON ANALYSES OF MULTITEMPORAL EARTH OBSERVATION DATA: A STUDY FROM NW PERU. – Photo-interprétation European journal of applied remote sensing neuveden, 2, 64-78, 95-101. ISSN 0031-8523

Kopačková, V. - Rajchl, M. - Nývlt, D. - Šebesta, J. - Hroch, T. - Vít, J. (2008): Detection of changes in the Chira and Piura lower - catchment's areas, Sechura desert - Peru, based on spatial and spectral analyses of multitemporal Earth observation data. GTR-02 Geological mapping using satellite techniques, 33rd International Geological Congress Oslo 2008, CD-ROM, Oslo

Kopačková, V. - Rambousek, P. (2005): Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR. 34 s

Kopačková, V. - Rambousek, P. (2006a): Using Multispectral and Superspectral Satellite Imagery for Mapping Mining Related Contaminated Areas in Sokolov and Karlovy Vary Region, Czech Republic. In -: Geomonitoring in the Energy and Mineral Resources Industry Using Remote Sensing Methodologies, s. 1-10. – International University Center, TU Bergakademie Freiberg. Freiberg

Kopačková, V. - Rambousek, P. (2006b): Vyhodnocení vlivu povrchové težby v Sokolovské pánvi pomocí multispektrálních dat. In Arcdata, Praha: 15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR, s. 92-97. – ARCDATA PRAHA, s.r.o. Praha. ISBN 80-239-7435-1

Kopačková, V. - Rambousek, P. (2007a): Mining Remote Sensing and its role in implementation of Czech and EU Directives - a case study for Sokolov open pit mine. In Šandová M: Extractive Industry and the Environment in the Central Europe EIECE 2007, s. 17-21. – Těžební unie, Euromines. Brno. ISBN 1802-5870

Kopačková, V. - Rambousek, P. (2007b): Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin. 30 s. MS MS Archív ČGS, MŽP

Kopačková, V. - Rambousek, P. - Godány, J. (2006b): Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci. In DIAMO, Příbram: Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce S. Sanace a rekultivace po těžbě, s. S7. – DIAMO státní podnik. Stráž pod Ralskem

Kopačková, V. - Rapprich, V. - Zelenková, K. - Šebesta, J. (2011b): Slope dependent morphometric analysis as a tool contributing to reconstruction of volcano evolution. In Dar I.A: Earth and Environmental Sciences, s. 220-240. – InTech. Rijeka. ISBN 978-953-307-468-9

Kopačková, V. - Verner, K. - Franěk, J. - Martínek, K. (2011c): Syntetická mapa tektonických indicií- lokality Rožná a Olší. Neuveden. 1 s. – SÚRAO. Praha

Kopačková, V. - Verner, K. - Franěk, J. - Martínek, K. - Šebesta, J. - Vondrovic, L. (2010): Syntetická mapa tektonických indicií - Boletice. neuveden. 1 s. – SÚRAO. ČGS, Praha

Kopačková, V. - Verner, K. - Kociánová, L. - Martínek, K. - Vondrovic, L. (2011d): Syntetická mapa celkové strukturní interpretace lineamentů s přiřazeným geologickým významem. Neuveden. 1 s. – DIAMO. ČGS, Praha

Kopačková, V. - Verner, K. - Kociánová, L. - Martínek, K. - Vondrovic, L. (2011e): Mapa identifikovaných lineamentů vycházející z analýzy radarových dat a vizuální interpretace DMR. Neuveden. 1 s. – DIAMO. Praha

Kopačková, V. - Šebesta, J. (2007b): An approach for GIS-based statistical landslide susceptibility zonation- with a case study in the northern part of El Salvador. In Ehlers, M., Michel , U: Proceedings of SPIE - Remote Sensing 2007, Vol. 6749 - Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications and Geology, s. Paper No. 6749-105. – Society of Photo-optical Instrumentation Engineers - SPIE. Bellingham. ISBN 978-0-8194-6907-6

Kopačková, V. – Chevrel, S. – Bourguignon, A. – Rojík, P. (2012): Application of high altitude and ground-based spectroradiometry to mapping hazardous low-pH material derived from the Sokolov open-pit mine. – Journal of Maps 8, 3, 220-230. ISSN 1744-5647 (on line). DOI 10.1080/17445647.2012.705544

Kopačková, V. – Chevrel, S. – Bourguignon, A. – Rojík, P. (2012): Mapping hazardous low-pH material in mining environment: multispectral and hyperspectral aproaches. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 'Remote Sensing for a Dynamic Earth', IGARSS 2012 proceedings, s. 2695-2698. – The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Munich. ISBN 978-1-4673-1159-5. DOI 10.1109/IGARSS.2012.6351745

Kopačková, V. – Chevrel, S. – Bourguignon, A. – Rojík, P. (2012): Mapping the Hazardous Wastes from Mining Activities in the Sokolov Lignite basin, Czech Republic. Journal of Maps 8, 3, 220-230. ISSN 1744-5647 (on line). DOI 10.1080/17445647.2012.705544. 1 s. – Taylor & Francis. London

Kopačková, V. – Jelének, J. – Fárová, K. (2021): Využití dat Sentinel-1/2 v oblasti monitoringu a vyhodnocení antropogenních a přírodních rizik. In Cenia: České uživatelské fórum Copernicus 2021, s. 1. – Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), Univerzitou Karlovou (UK), Ministerstvem životního prostředí (MŽP), Ministerstvem dopravy (MDČR), ESA BIC. Praha

Kopačková, V. – Klomínský, J. (2012): Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách – klasifikace intenzity alterace granitu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 177-180. ISSN 0514-8057

Kopačková, V. – Koucká, L. – Jelének, J. – Oulehle, F. – Lhotáková, Z. (2021): Canopy Top, Height and Photosynthetic Pigment Estimation Using Parrot Sequoia Multispectral Imagery and the Unmanned Aerial Vehicle (UAV). – Remote Sensing 13, 4 :705, nestránkováno. ISSN 2072-4292. DOI 10.3390/rs13040705

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-14. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-22. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-23. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-24. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-31. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-32. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-34. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-41. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-42. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-43. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-44. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-13. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-31. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-32. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-33. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-34. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-41. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-42. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-43. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-44. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-31. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-32. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-33. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-34. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 12-12. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 12-21. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 12-22. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 12-24. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-11. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-12. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-13. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-14. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-21. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-22. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-23. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-24. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-41. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-42. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-43. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-44. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-11. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-12. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-13. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-14. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-31. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-32. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-33. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-34. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 23-22. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 24-11. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 24-12. Interpretace radarových dat: mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-14. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-22. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-23. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-24. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-31. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-32. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-34. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-41. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-42. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-43. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-44. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-13. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-31. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-32. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-33. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-34. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-41. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-42. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-43. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-44. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-31. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-32. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-33. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-34. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 12-12. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 12-21. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 12-22. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 12-24. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-11. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-12. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-13. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-14. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-21. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-22. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-23. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-24. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-41. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-42. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-43. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-44. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-11. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-12. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-13. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-14. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-31. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-32. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-33. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-34. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 23-22. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 24-11. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 24-12. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-14. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-22. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-23. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-24. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-31. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-32. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-34. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-41. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-43. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-44. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-13. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-31. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-32. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-33. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-34. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-41. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-42. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-43. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-44. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-31. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-32. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-33. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-34. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 12-12. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 12-21. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 12-22. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 12-24. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-11. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-12. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-13. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-14. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-21. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-22. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-23. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-24. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-41. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-42. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-43. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-44. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-11. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-12. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-13. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-14. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-31. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-32. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-33. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-34. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 23-22. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 24-11. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Mišurec, J. – Zelenková, K. (2012): Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 24-12. mapy v měřítku 1:50 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková, V. – Rapprich, V. – Magna, T. (2020): QUANTITATIVE PREDICTIONS OF REE ABUNDANCES IN CARBONATITES USING REFLECTANCE SPECTROSCOPY. International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), s. 4041-4044. – Geoscience and Remote Sensing Society. Waikoloa, Hawaii. ISBN 978-172816374-1. DOI 10.1109/IGARSS39084.2020.9323540

Kopačková, V. – Rapprich, V. – McLemore, V. – Pour, O. – Magna, T. (2021): Quantitative estimation of rare earth element abundances in compositionally distinct carbonatites: Implications for Proximal Remote-Sensing Prospection of critical elements. – International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 103, December : 102423, nestránkováno. ISSN 0303-2434. DOI 10.1016/j.jag.2021.102423

Kopačková, V. – Rapprich, V. – Pour, O. – Magna, T. (2020): VNIR–SWIR Laboratory Remote Sensing Investigation of Carbonatites in Various Tectonic Settings: Implications for Critical Metals. Goldschmidt2020, s. nestrankovano. – Goldschmidt. Honolulu, Hawaii. DOI 10.46427/gold2020.1359

Kopačková, V. – Verner, K. – Kociánová, L. – Martínek, K. – Vondrovic, L. – Franěk, J. (2012): Podzemní zásobník plynu Milasín - Bukov, projekt geologicko-průzkumných prací: Mapa tektonické členitosti a intenzity porušení hornin 1: 25 000. Neuveden. 1 s. – Diamo sp. oz. GEAM. Praha

Koucká, L. – Fárová, K. – Kopačková V. – Jelének, J. – Gojda, M. (2017): Metody zpracování dat pořízených UAS: Příklady pro vybrané archeologické lokality. 1 s. MS Česká geologická služba, Praha

Koucká, L. – Jelének, J. – Fárová, K. – Kopačková V. (2016): Využití platformy SBAS-DInSAR a nových nástrojů IDL/ENVI pro detekci terénních deformací a vertikálních pohybů. 1 s. MS Česká geologická služba, Praha

Koucká, L. – Jelének, J. – Kopačková, V. – Lhotáková, Z. – Zástěra, V. – Neuwirthová, E. (2019): Sledování biochemických parametrů korun stromů pomocí dat UAV. 1 s. MS Praha

Koucká, L. – Kopačková V. (2015): QUANTools. ČGS, Praha. Dostupné z URL http://cgs-rs.g6.cz/hyperalgo.html

Koucká, L. – Kopačková V. (2016): QUANTools: Nový toolbox pro klasifikaci a fúzi hyperspektrálních dat. – ARC Revue Neuveden, 1, 17-19. ISSN 1211-2135

Koucká, L. – Kopačková V. – Fárová, K. (2018): UAV Mapping of an Archaeological Site Using RGB and NIR High-Resolution Data. – Proceedings (MDPI) 2, 315, 1-7. ISSN 2504-3900 (on line). DOI 10.3390/ecrs-2-05164

Koucká, L. – Kopačková V. – Jelének, J. (2015): QUANTools - Nový toolbox pro klasifikaci a fúzi hyperspektrálních dat. 1 s. MS Česká geologická služba, Praha

Koucká, L. – Kopačková V. – Jelének, J. – Hanuš, J. (2019): Fast And Easy Mineral Classification Using CASI/SASI/TASI. 1 s. MS Praha

Krejčí, Z. - Tomas, R. - Binko, R. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fárová, K. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Karenová, J. - Klímová, M. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Sidorinová, T. - Skarková, H. (2008): THE GIS/DB AND REMOTE SENSING TRAINING COURSE FOR THE IRAQ GEOLOGICAL SURVEY. 6.-17.10.2008. ČGS Klárov, Praha

Kupková, L. - Potůčková, M. - Buřičová, M. - Kopačková V. - Lhotáková, Z. - Albrechtová, J. (2012): Determination of lignin content in Norway spruce foliage using NIR spectroscopy and hyperspectral data. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 'Remote Sensing for a Dynamic Earth', IGARSS 2012 proceedings, s. 4190-4193. – The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Munich. ISBN 978-1-4673-1159-5. DOI 10.1109/IGARSS.2012.6350372

Kupková, L. - Potůčková, M. - Zachová, K. - Lhotáková, Z. - Kopačková V. - Albrechtová, J. (2012): Chlorophyll determination in Silver Birch and Scots Pine foliage from heavy metal polluted regions using spectral reflectance data. – EARSeL eProceedings 11, 1, 64-73. ISSN 1729-3782 (on line)

Kycl, P. – Hartvich, F. – Alexa, M. – Balek, J. – Baroň, I. – Blahůt, J. – Fárová, K. – Jelének, J. – Kačmařík, M. – Koucká, L. – Lazecký, M. – Nečas, J. – Kýhos, M. – Roháč, J. – Kopačková, V. – Tábořík, P. – Valenta, J. (2021): Analýza současného poznání obecných faktorů vzniku a vývoje svahových nestabilit. Výzkumná zpráva, 144 s

Lhotáková, Z. - Brodsky, L. - Kupková, L. - Kopačková V. - Potuckova, M. - Mišurec, J. - Klement, A. - Albrechtová, J. (2013): Detection of multiple stresses in Scots pine growing at post-mining sites using visible to near-infrared spectroscopy. – Environmental Science-Processes & Impacts 15, 11, 2004-2015. ISSN 2050-7887. DOI 10.1039/c3em00388d

Lhotáková, Z. – Kopačková V. – Oulehle, F. – Homolová, L. – Neuwirthová, E. – Švik, M. – Janoutová, R. – Albrechtová, J. (2021): Foliage biophysical trait prediction from laboratory spectra in Norway spruce is more affected by needle age than by site soil conditions. – Remote Sensing 13, 3 : 391, nestránkováno. ISSN 2072-4292. DOI 10.3390/rs13030391

Liberda, N. – Kopačková, V. (2021): 1. webinář Služba programu Copernicus pro monitorování území. Praha

Martínek, K. - Kopačková, V. - Štych, P. - Bravený, L. (2007): GIS a DPZ v geologických vědách v prostředí ArcGIS a jeho extenzí. Neuveden. 150 s. – Česká kosmická kancelář, o. p. s. Kateřinská 10, 128 00 Praha 2

Martínek, K. – Franců, J. – Bábek, O. – Kopačková V. (2015): Rozlišení řasových poloh a indicií jílových minerálů v jezerních jílovcích cyprisového souvrství sokolovské pánve pomocí optické spektroskopie ve viditelné oblasti (VIS). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 neuveden, podzim, 95-98. ISSN 0514-8057

Martínek, K. – Verner, K. – Hroch, T. – Megerssa, L. – Kopačková V. – Buriánek, D. – Muluneh, A. – Kalinová, R. – Yakob, M. – Kassa, M. (2021): Main Ethiopian Rift landslides formed in contrasting geological settings and climatic conditions. – Natural Hazards and Earth System Sciences 21, 11, 3465–3487. ISSN 1561-8633. DOI 10.5194/nhess-21-3465-2021

Mateos, R. M. – Herrera, G. – García-Davalillo, J. C. – Grandjean, G. – Poyiadji, E. – Maftei, R. – Auflič, M. J. – Przyłucka, M. – Kociu, A. – Comerci, V. – Sheehy, M. – Kopačková V. – Frei, M. – Dehls, J. F. (2017): Integration of Geohazards into Urban and Land-Use Planning. Towards a Landslide Directive. The EuroGeoSurveys Questionnaire. In M.Mikoš, B.Tiwari, Y.Yin, K.Sassa : Advancing Culture of Living with Landslides, s. 1067-1072. – Springer. Cham. ISBN 978-3-319-53498-5. DOI 10.1007/978-3-319-53498-5_121

Matějíček, L. - Kopačková, V. (2010): Changes in Croplands as a Result of Large Scale Mining and theAssociated Impact on Food Security Studied Using Time-SeriesLandsat Images. – Remote Sensing 2, 6, 1463-1480. ISSN 2072-4292. DOI 10.3390/rs2061463

Mišurec, J. - Kopačková V. - Lhotáková, Z. - Hanuš, J. - Weyermann, J. - Entcheva-Campbell, P. - Albrechtová, J. (2012): Utilization of hyperspectral image optical indices to assess the Norway spruce forest health status. – Journal of Applied Remote Sensing 6, June, 1-25. ISSN 1931-3195 (on line). DOI 10.1117/1.JRS.6.063545

Mišurec, J. – Jelének, J. – Kopačková V. (2014): Možnosti detekce vertikálních pohybů terénu pomocí dlouhodobé časové řady satelitních radarových dat. 1 s. MS Česká geologická služba

Mišurec, J. – Jelének, J. – Kopačková V. (2014): PanGeo - detekce vertikálních pohybů terénu pomocí družicových radarových dat. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, podzim, 63-67. ISSN 0514-8057

Mišurec, J. – Jelének, J. – Kopačková, V. (2013): PanGeo Geohazard Description for Ostrava. Závěrečná zpráva, 174 s. MS Česká geologická služba

Mišurec, J. – Kopačková V. – Jelének, J. – Koucká, L. (2014): Využití GIS a DPZ při studiu přírodních rizik v Etiopii a Mongolsku. 1 s. MS Česká geologická služba

Mišurec, J. – Kopačková V. – Lhotáková, Z. – Albrechtová, J. (2015): Detection of spatio-temporal changes of Norway spruce forest stands in Ore Mountains using airborne hyperspectral imagery. In Gitas I: Proceedings of the 1st International Electronic Conference on Remote Sensing, s. 1-13. – Neuveden. Neuveden

Mišurec, J. – Kopačková V. – Lhotáková, Z. – Albrechtová, J. – Hanuš, J. (2011): Estimation of biochemical and geochemical variables in Norway spruce forest stands from hyperspectral image data. In neuveden: 7th EARSeL Workshop of the Special Interest Group in Imaging Spectroscopy, 11th - 13th April 2011, University of Edinburgh, Scotland, UK, s. 71-72. – European Associtation of Remote Sensing Laboratories. Edinburgh

Mišurec, J. – Kopačková V. – Lhotáková, Z. – Albrechtová, J. – Hanuš, J. – Weyermann, J. (2011): A comparison of different approaches to empirical modeling for retrieval of leaf pigments content of Norway spruce canopies from HyMap airborne hyperspectral image data. In neuveden: 1st Workshop on Forestry, Abstract book,2nd-3rd June 2011, Prague, Czech Republic, s. 8-9. – European Association of Remote Sensing Laboratories. Praha

Mišurec, J. – Kopačková V. – Lhotáková, Z. – Entcheva-Campbell, P. – Albrechtová, J. (2016): Detection of Spatio-Temporal Changes of Norway Spruce Forest Stands in Ore Mountains Using Landsat Time Series and Airborne Hyperspectral Imagery. – Remote Sensing 8, January, Article n. 92. ISSN 2072-4292 (on line). DOI 10.3390/rs8020092

Mišurec, J. – Lhotáková, Z. – Kopačková V. – Bartáková, D. – Albrechtová, J. (2010): Využití optických indexů odvozených z hyperspektrálních obrazových dat ze senzoru HyMap pro monitoring zdravotního stavu smrkových porostů na Sokolovsku. In Česká společnost experimentální biologie rostlin: Bulletin ČSEBR, sborník abstraktů 12. konference experimentální biologie rostlin, s. 139. – Česká společnost experimentální biologie rostlin. Praha

Mlčoch, B. - Adamová, M. - Břízová, E. - Godány, J. - Holub, F. V. - Hrazdíra, P. - Konopásek, J. - Kopačková V. - Krupička, J. - Rajchl, M. - Rapprich, V. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Vondrovic, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří. 99 s. MS Česká geologická služba

Notesco, G. – Kopačková V. – Rojík, P. – Schwartz, G. – Livne, I. – Ben-Dor, E. (2014): Mineral Classification of Land Surface Using Multispectral LWIR and Hyperspectral SWIR Remote-Sensing Data. A Case Study over the Sokolov Lignite Open-Pit Mines,the Czech Republic. – Remote Sensing 6, 8, 7005-7025. ISSN 2072-4292 (on line). DOI 10.3390/rs6087005

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Krupička, J. - Mlčoch, B. (2007): Mapování přírodních nebezpečí v regionu Piura (severozápadní Peru). In Baroň I: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference, – Česká geologická služba a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Brno

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Valigurský, L. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Krupička, J. (2005): Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005. Zpráva ze zahraniční expedice, 101 s. MS ČGS a MŽP

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Valigurský, L. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Krupička, J. (2005b): Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005. Zpráva ze zahraniční expedice, 104 s. MS ČGS a Gobierno Regional Piura

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Valigurský, L. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Krupička, J. - Mlčoch, B. (2006a): Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006. Zpráva ze zahraniční expedice, 178 s. MS Archiv ČGS a MŽP

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Valigurský, L. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Krupička, J. - Mlčoch, B. (2006b): Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. Reporte final 2003-2006. Zpráva ze zahraniční expedice, 183 s. MS Gobierno Regional Piura a ČGS

Nývlt, D. - Schovánek, P. - Kolář, V. - Šebesta, J. - Rajchl, M. - Valigurský, L. - Štědrá, V. - Mlčoch, B. - Zbořil, A. - Kopačková, V. - Aimová, I. (2004): Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Zpráva ze zahraniční expedice, 79 s. MS ČGS a MŽP

Nývlt, D. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Rajchl, M. - Valigurský, L. - Štědrá, V. - Mlčoch, B. - Kopačková, V. (2004b): Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005. Zpráva ze zahraniční expedice, 64 s. MS ČGS a Gobierno Regional Piura

Nývlt, D. – Láska, K. – Kopačková, V. – Engel, Z. (2009): Glacio-meteorological measurements on two glaciers at the northern part of James Ross Island, Antarctica. In Barták, M., Hájek, J., Váczi, P: Structure and function of Antarctic Terrestrial Ecosystems. Oct. 22–23, Book of Abstracts and Contributed Papers, s. 7-8. – Masarykova Univerzita, Brno. Brno. ISBN 978-80-210-4987-1

Otava, J. - Bubík, M. - Čech, S. - Černý, J. - Franců, J. - Havíř, J. - Kopačková, V. - Martínek, K. - Mašek, D. - Maštera, L. - Opletal, M. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Švábenická, L. - Žáček, V. - Domas, J. - Milovský, R. - Krmíček, L. (2011): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES. Závěrečná zpráva, 86 s. MS ČGS Praha, Brno

Pivovarník, M. – Pikl, M. – Frouz, J. – Zemek, F. – Kopačková V. – Notesco, G. – Ben-Dor, E. (2016): A Spectral Emissivity Library of Spoil Substrates. – DOKLADY EARTH SCIENCES 12, 1, nestrankovano. ISSN 1028-334X. DOI 10.3390/data1020012

Rajchl, M. - Hroch, T. - Kopačková, V. - Nol, O. - Nývlt, D. - Ptáčková, H. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Vancl, J. - Vít, J. (2010b): Evaluación de las condiciones geomorfológicas e hidrogeológicas de las Cuencas bajas del Río Piura y Río Chira para mitigar factores ambientales que restringen el desarrollo social y económico de las regiones. Závěrečná zpráva, 172 s. MS archiv ČGS, archiv Gobierno Regional Piura (Peru)

Rajchl, M. - Hroch, T. - Kopačková, V. - Nol, O. - Nývlt, D. - Ptáčková, H. - Šebesta, J. - Vancl, J. - Vít, J. (2010a): Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu. Závěrečná zpráva, 152 s. MS archiv ČGS, archiv MŽP

Rajchl, M. - Hroch, T. - Nývlt, D. - Šebesta, J. - Vít, J. - Kopačková, V. (2011): Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 218-222. ISSN 0514-8057

Rajchl, M. - Nývlt, D. - Kopačková, V. - Šebesta, J. - Hroch, T. - Vít, J. (2008): GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ FLUVIÁLNÍHO VĚJÍŘE ŘEKY PIURY, REGION PIURA, SEVERNÍ PERU. In Alena Roszková, Martin Vlačiky, Martin Ivanov: 14. Kvartér, Brno, 27.11.2008, Sborník abstrakt, – Neuveden. Brno

Rajchl, M. - Nývlt, D. - Kopačková, V. - Šebesta, J. - Vít, J. - Hroch, T. (2008): GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE PIURA RIVER FLUVIAL FAN, NORTHERN PERU, PRELIMINARY STUDY. Abstract Volume, XIIIth Latin-American Geological Congress, XIVth Peruvian Geological Congress, s. H40-6pp. – Sociedad Geologica del Perú. Lima

Rambousek, P. - Petáková, Z. - Poňavič, M. - Knésl, I. - Kříbek, B. - Skácelová, Z. - Kopačková, V. (2009): Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 45 s. MS ČGS - Geofond

Rapprich, V. - Erban, V. - Fárová, K. - Kopačková, V. - Bellon, H. - Hernández, W. (2010a): Volcanic history of the Conchagua Peninsula (eastern El Salvador). – Journal of Geosciences 55, 2, 95-112. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.069

Rapprich, V. - Habtamu, E. - Kycl, P. - Hroch, T. - Verner, K. - Malík, J. - Kopačková V. - Mišurec, J. - Hejtmánková, P. - Leta, A. - Málek, J. - Šíma, J. - Hampson, C. - Yewubinesh, B. - Tsigehana, T. - Ermias, F. - Legesa, F. - Habtamu, B. - Ezra, T. - Tutan, N. - Alula, D. - Pécskay, Z. - Freymuth, H. (2014): Geological hazards and Engineering geology maps of Dila NB 37-6: Explanatory notes. 140 s. MS ČGS - knihovna

Rapprich, V. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Kopačková, V. - Pécskay, Z. (2008d): Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu – Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory. In V. Erban, V. Rapprich, T. Řídkošil: Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.–8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3, – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-254-3025-5

Rapprich, V. - Yekoye, B. - Debebe, N. - Kycl, P. - Hroch, T. - Verner, K. - Kopačková V. - Mišurec, J. - Čížek, D. - Hejtmánková, P. - Leta, A. - Málek, J. - Šíma, J. - Hampson, C. - Yewubinesh, B. - Tsigehana, T. - Ezra, T. - Legesa, F. - Habtamu, B. - Pécskay, Z. (2014): Geological hazards and Engineering geology maps of Hosaina NB 37-2: Explanatory notes. 147 s. MS ČGS - knihovna

Rapprich, V. - Čížek, D. - Daniel, K. - Legesa, F. - Habtamu, B. - Hroch, T. - Kopačková V. - Málek, J. - Malík, J. - Mišurec, J. - Orgoň, A. - Šebesta, J. - Šíma, J. - Tsigehana, T. - Verner, K. - Yewubinesh, B. (2013): Set of Geoscience maps of Ethiopia at scale 1:50,000: Sub-sheet 0738-C4 Hawasa with Explanation booklet. Set of Geoscience maps of Ethiopia at scale 1:50,000: Sub-sheet 0738-C4. 46 s. – Česká geologická služba, Praha; AQUATEST, Praha; Geological Survey of Ethiopia, Addis Ababa. Praha

Rapprich, V. – Rajchl, M. – Kopačková, V. – Šebesta, J. – Pécskay, Z. (2013): Sector spreading of eastern part of the Doupovské hory Volcanic Complex caused by heterogeneous substrata. In Büchner, J. – Rapprich, V. – Tietz, O. : Basalt2013 Cenozoic Magmatism in Central Europe - Abstracts and Excursion Guides, s. 148-149. – Senckenberg Museum of Natural History, Görlitz; Česká geologická služba, Praha. Praha, Görlitz. Praha, Görlitz. ISBN 978-80-7075-806-9

Rudner, T. G. - Rußwurm, M. - Fil, J. - Pelich, R. - Bischke, B. - Kopačková V. (2019): Multi3Net: segmenting flooded buildings via fusion of multiresolution, multisensor, and multitemporal satellite imagery. – Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33, 1, 702-709. ISSN 2374-3468

Tomas, R. - Aichler, J. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Krejčí, Z. - Maděra, P. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Skarková, H. (2006a): The training course for the Iraq Geological Survey. 10ti-denní odborné školení; tištěné materiály a DVD-ROM. MS archiv ČGS

Van Der Meer, F. – Kopačková V. – Koucká, L. – Van Der Werff, H. – Bakker, W. (2018): Wavelength feature mapping as a proxy to mineral chemistry for investigating geologic systems: An example from the Rodalquilar epithermal system. – International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 64, February, 237-248. ISSN 0303-2434. DOI 10.1016/j.jag.2017.09.008

Verner, K. – Bukovská, Z. – Souček, K. – Vavro, M. – Staš, L. – Kaláb, Z. – Havlová, V. – Kučera, P. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Halodová, P. – Hejtmánková, P. – Holeček J. – Jačková, I. – Jelének, J. – Kopačková V. – Laufek, F. – Lněničková, Z. – Müllerová, P. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Tomek, F. – Veselovský, F. – Georgiovská, L. – Hanák, J. – Konečný, P. – Koníček, P. – Králová, L. – Kubina, L. – Lednická, M. – Malík, J. – Martinec, P. – Ptáček, J. – Vavro, L. – Večerník, P. – Waclawik, P. – Zajícová, V. – Zuna, M. (2016): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - Roční etapová zpráva 2015. Závěrečná zpráva, 245 s. MS SURAO

Vondrovic, L. - Verner, K. - Kopačková, V. - Martínek, K. - Kociánová, L. - Franěk, J. (2012): Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých datSouhrnná zpráva dílčí etapy projektu:Morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat. Závěrečná zpráva, 47 s. MS Česká geologická služba

Vít, J. - Hroch, T. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Kopačková, V. (2010a): Mapa de riesgos naturales (Chira Bajo). neuveden. 1 s. – Servicio Geologico Checo, Praha. Praha

Vít, J. - Hroch, T. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Kopačková, V. (2010b): Mapa de riesgos naturales (Piura Bajo). neuveden. 1 s. – Servicio Geologico Checo, Praha. Praha

Vít, J. - Hroch, T. - Rajchl, M. - Nývlt, D. - Šebesta, J. - Kopačková, V. (2010c): Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Piura Bajo). neuveden. 1 s. – Servicio Geologico Checo, Praha. Praha

Vít, J. - Hroch, T. - Rajchl, M. - Nývlt, D. - Šebesta, J. - Kopačková, V. (2010d): Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Chira Bajo). neuveden. 1 s. – Servicio Geologico Checo, Praha. Praha

Vít, J. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Kopačková, V. (2006): Přírodní rizika v regionu Piura (severozápadní Peru). In Ábelová, M., Ivanov, M: 12. KVARTÉR 2006. Brno, 30.11.2006 - Sborník abstrakt, s. 30-31. – Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno. Brno

Zhizhong, L. - Daming, W. - Huimin, D. - Shuai, L. - Xisheng, W. - Jiang, X. - Jiajia, Y. - Lei, W. - Shengbo, C. - Demetriades, A. - Kopačková V. - SAVIN, I. - HOWARD, D. - FILLEY, T. - Xiaoyua, G. (2019): Background and Research Prospect of Geo-ecological Survey and Monitor in the Critical Zone of Black Soil. – Acta Geologica Sinica-english edition 93, supp. 1, 126-129. ISSN 1000-9515. DOI 10.1111/1755-6724.14265

Šebesta, J. - Baratoux, L. - Kopačková, V. (2006a): Mapa geomorfologico del Area Metropolitana de San Salvador.

Šebesta, J. - Baratoux, L. - Kopačková, V. (2006b): Reporte final del mapa geomorfologico del Area Metropolitana de San Salvador. 57 s. MS FORGAES - OPAMSS

Šebesta, J. - Baratoux, L. - Kopačková, V. (2006c): Elaboracion del mapa geomorfologico del Area Metropolitana de San Salvador. říjen 2006. San Salvador

Šebesta, J. - Baratoux, L. - Kopačková, V. (2006d): Deslizamientos, su monitoreo y mitigacion. září 2006. San Salvador

Šebesta, J. - Baratoux, L. - Kopačková, V. (2006e): Explicacion de la leyenda del mapa geomorfologico. říjen 2006. Tegucigalpa

Šebesta, J. - Hroch, T. - Kopačková, V. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Vít, J. (2010): Geomorfologická mapa - poušť Sečura. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha, Piura

Šebesta, J. - Kopačková V. - Chamra, S. - Lexa, J. - Chavez, A. J. (2010): Specielní studie pro Regionální geologický výzkum pro definici a predikci přírodních nebezpečí v centrální části Střední Ameriky. Zpráva ze zahraniční expedice, 113 s. MS Archiv České geologické služby a OPAMSS (Salvador)

Šebesta, J. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Kopačková, V. (2006): Vulnerabilidad Geológica. Procesos Geológicos Externos. 3 dny přednášek + 2 dny terénních cvičení. Universidad de Piura

Šebesta, J. – Lexa, J. – Chavez, A. J. – Kopačková V. – Chamra, S. – Schroefel, J. – Valenta, J. – Hernández, W. (2009): ESTUDIOS GEOLOGICOS REGIONALES PARA LA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS NATURALES EN C.A. Estudios especiales para Área Metropolitana de San Salvador, El Salvador2007 – 2009. Zpráva ze zahraniční expedice, 96 s. MS OPAMSS (Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador)

Šíma, J. - Baratoux, L. - Kopačková, V. - Pačes, T. - Plešinger, V. - Vylita, T. - Šantavý, T. - Vurm, V. - Severýn, O. (2006): Desarollo de las aguas termales y minerales en el Perú. Zpráva ze zahraniční expedice, 198 s. MS Archív ČGS, MŽP, Aquatest a INGEMMET

Žibret, G. – Kopačková V. (2019): Comparison of two methods for indirect measurement of atmospheric dust deposition: Street-dust composition and vegetation-health status derived from hyperspectral image data. – AMBIO 48, 4, 423-435. ISSN 0044-7447. DOI 10.1007/s13280-018-1093-0

Žáček, V. - Rapprich, V. - Aman, Y. - Berhanu, B. - Čížek, D. - Dereje, K. - Erban, V. - Ezra, T. - Legesa, F. - Habtamu, M. - Hroch, T. - Kopačková V. - Kycl, P. - Mišurec, J. - Orgoň, A. - Pécskay, Z. - Šíma, J. - Tarekegu, D. - Verner, K. (2014a): Explanation Booklet of the set of Geoscience maps of Ethiopia at scale 1: 50 00, Subsheet 0738-D3 Shashemene: Geological map, Hydrogeological map, Geohazards map. Neuveden. 52 s. – Czech Geological Survey, Prague, AQUATEST a.s., Prague, Geological Survey of Ethiopia, Addis Ababa. Praha

© Veronika Kopackova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top