RNDr. Tomáš Vorel
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089546
fax: +420257531376
tomas.vorel@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adamová, M. - Drábková, J. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Lojka, R. - Mašek, D. - Mlčoch, B. - Opluštil, S. - Stárková, M. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Vorel, T. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 12-143 Rakovník. 85 s

Baroň, I. - Hradecký, P. - Baratoux, L. - Vorel, T. (2007): Geomorphic features and landforms analysis for geohazard assessment in El Salvador and Nicaragua, Central America. – Geophysical Research Abstracts 9, jaro, 09005. ISSN 1029-7006

Baroň, I. - Kycl, P. - Hradecký, P. - Metelka, V. - Vorel, T. - Šebesta, J. - Hernández, W. - Alvarez, A. - Huapaya, S. (2007): Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America. In Association of Environmental & Eng. Geologists: 1st North American Landslide Conference, Vail, Colorado, June 3-10, 2007: Program with abstracts, – AEG. Vail, Colorado (U.S.A.)

Baroň, I. - Kycl, P. - Hradecký, P. - Metelka, V. - Vorel, T. - Šebesta, J. - Hernández, W. - Chávez, G. - Alvarez, A. - Huapaya, S. (2007): Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America. In Schaefer V.R., Schuster R.L., Turner A.K: 1st North American Landslide Conference.Conference Presentations. AEG Special Publication No. 23, s. 37-45. – Association of Environmental & Engineering Geologists. Vail. ISBN 978-0-9754295-3-2

Budil, P. - Kovanda, J. - Vorel, T. - Vacek, T. (2003): Silur a devon Prokopského údolí. Exkurze České geologické společnosti č. 11. 20 s. – Česká geologická společnost. Praha

Buriánek, D. – Čáp, P. – Havlíček, P. – Vorel, T. – Soejono, I. – Hošek, J. – Žáček, V. (2016a): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Buriánek, D. – Čáp, P. – Havlíček, P. – Vorel, T. – Soejono, I. – Hošek, J. – Žáček, V. (2016b): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Břízová, E. - Havlíček, P. - Vorel, T. (2004): Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvádoru. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 neuveden, podzim, 138-139. ISSN 0514-8057

Chlupáč, I. - Vacek, F. - Vorel, T. (2002): První mezinárodní stratotyp: hranice silur-devon, Geologická exkurze do okolí Radotína, Karlštejna a Suchomast. Exkurze České geologické společnosti č. 10. 24 s. – Česká geologická služba. Praha

Fatka, O. - Micka, V. - Szabad, M. - Vokáč, V. - Vorel, T. (2011): Nomenclature of Cambrian lithostratigraphy of the Skryje-Týřovice Basin. – Bulletin of Geosciences 86, 4, 841-858. ISSN 1214-1119

Fatka, O. - Vorel, T. - Hradecký, P. - Jedlička, J. (2011): Expozice vzorků hornin z CHKO Křivoklátsko na zdi Muzea Joachima Barranda ve Skryjích. 1 tabule. CHKO Křivoklátsko, Skryje

Havlíček, P. - Vorel, T. (2005): Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 Neuveden, podzim, 134-136. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Vorel, T. (2009): Kvartérní sedimenty v okolí Chapernalu, jihozápadní Kostarika. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 216-218. ISSN 0514-8057

Hradecký, P. - Babůrek, J. - Čech, S. - Rapprich, V. - Baratoux, L. - Baroň, I. - Kycl, P. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Novák, Z. - Hernández, W. - Vorel, T. (2005): Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador. 100 s

Hradecký, P. - Baroň, I. - Novotný, R. - Stárková, M. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Kunceová, E. - Kycl, P. - Přichystal, A. - Ševčík, J. - Obando, T. - Echaverry, M. - Alvarez, A. - Strauch, W. (2007): Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua. In CAU University, Kiel: Abstracts of 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences, Kiel, – CAU University Kiel. Kiel

Hradecký, P. - Baroň, I. - Novotný, R. - Stárková, M. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Přichystal, A. - Ševčík, J. (2006): Estudio geologico de riesgos naturales, área de Estelí, Nicaragua.

Hradecký, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Novák, Z. - Opletal, M. - Ševčík, J. - Vorel, T. (2002): Geologická studie přírodních nebezpečí v oblasti Matagalpa, střední Nikaragua. Výzkumná zpráva, 110 s

Hradecký, P. - Stárková, M. - Baroň, I. - Havlíček, P. - Novotný, R. - Vorel, T. - Kycl, P. - Ševčík, J. - Přichystal, A. - Alvarez, A. - Strauch, W. - Kunceová, E. (2007): Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua. In GEOMAR: Abstract of 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences, – GEOMAR Kiel. Kiel

Hradecký, P. - Stárková, M. - Baroň, I. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Novotný, R. - Přichystal, A. - Ševčík, J. - Obando, T. (2006): Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Estelí, Nikaragua. Zpráva ze zahraniční expedice, 90 s. MS Archív ČGS Praha, Archív INETER Managua, Ministrstvo životního prostředí ČR

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Opletal, M. - Rapprich, V. - Ševčík, J. - Tomas, R. - Vorel, T. - Zemková, M. - Zítová, E. - Krejčí, Z. - van Wyk de Vries, B. - Staník, E. - Novák, Z. - Baratoux, L. (2006): Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000.

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Mrázová, Š. - Hrubeš, M. - Mlčoch, B. - Opletal, M. - Novák, Z. - Buitrago, N. (1999): Estudio de vulnerabilidad geologica en el área de ciudades León y Chinandega, Nicaragua. Oblast postižená hurikánem Mitch, okolí měst Chinandega a León, Nikaragua

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Ševcík, J. - Rapprich, V. - Mrázová, Š. - Hernández, W. - Vorel, T. - Pullinger, C. (2003): Estudio geologico de riesgos naturales: area de La Unión y Volcán Conchagua, El Salvador. 0 s

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Ševčík, J. - Hernández, W. - Pullinger, C. (2003): Estudio geologico de riesgos naturales, area de La Union y Golfo de Fonseca, Republica de El Salvador. 95 s

Hradecký, P. – Vorel, T. (2012): Neoproterozoické a svrchnokambrické vulkanity v křivoklátsko-rokycanském pásmu a jeho okolí. – Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda 116, zima, 31-40. ISSN 0232-0738

Krmíček, L. - Stárková, M. - Vorel, T. (2009c): Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienského neoproterozoika (Rakovnicko). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 169-175. ISSN 0514-8057

Kycl, P. - Vorel, T. - Žáček, V. - Huapaya, S. (2010): Geologická mapa 1:50 000, list Miramar, Kostarika. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kycl, P. - Vorel, T. - Žáček, V. - Huapaya, S. (2010): Mapa geológico de la hoja Miramar, Costa Rica 1:50 000. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Metelka, V. - Huapaya, S. - Vorel, T. - Mixa, P. (2008): Estudio de los deslizamientos y evaluación de propensión de laderas de la hoja Jabonal 1: 25000, Costa Rica. In Colegio de geólogos, Costa Rica: In Colegio de geólogos, Direccion de geologia y minas, San José, Costa Rica: Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica, s. 107. – Colegio de geólogos, Costa Rica. San José

Kycl, P. - Žáček, V. - Metelka, V. - Mixa, P. - Grygar, R. - Vorel, T. - Ševčík, J. (2006a): GEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V OKOLÍ MĚSTA MIRAMAR, MONTES DE ORO, KOSTARIKA. Zpráva ze zahraniční expedice, 100 s. MS MŽP

Kycl, P. - Žáček, V. - Metelka, V. - Vorel, T. - Mixa, P. - Ševčík, J. - Grygar, R. - Huapaya R., S. (2006b): ESTUDIO GEOLÓGICO DE RIESGOS NATURALES ALREDEDOR DE LA CIUDAD MIRAMAR, MONTES DE ORO, COSTARICA. Zpráva ze zahraniční expedice, 100 s. MS DGM San Jose, Costarica

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. (2010a): El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II – SE Angostura. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, MINAET San José. Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. (2010b): El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II – NO Jabonal. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, MINAET San José. Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. (2010c): El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II – NE La Paz. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, MINAET San José. Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. (2010d): El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-IV – NE. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, MINAET San José. Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. - Metelka, V. - Hrazdíra, P. - Hradecký, P. - Ševčík, J. - Huapaya, S. (2007): REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ VÝZKUM PRO DEFINICI A PREDIKCI PŘÍRODNÍCH NEBEZPEČÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI STŘEDNÍ AMERIKY - Oblast Macacona, Costa Rica. Zpráva ze zahraniční expedice, 50 s. MS Klárov

Poňavič, M. – Buda, J. – Vorel, T. (2017): Výzkum výskytu vltavínů v k.ú. Slavče u Trhových Svinů. Závěrečná zpráva, 15 s. MS Archiv ČGS

Rapprich, V. – Hradecký, P. – Tasáryová, Z. – Hroch, T. – Vorel, T. (2012): 3.seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. Křivoklát

Skácelová, D. – Barnet, I. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Dušek, K. – Sedláček, J. Mgr. – Vorel, T. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 12-323 Podmokly. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Vorel, T. (2016e): Structural Map of the West Mongol Altai L-46-28V, L-46-28G, L-46-29V, L-46-29G, L-46-30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mašek, D. - Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. - Holásek, O. - Zelenka, P. (2006b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – ČGS. Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Mašek, D. - Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. - Holásek, O. - Zelenka, P. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144. 1 s. MS Archiv ČGS Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Holásek, O. (2004): Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list Rakovník 12-143. Základní geologické mapy 1. 25 000. 1 s. – MŽP. Praha

Stárková, M. – Vorel, T. (2014a): Exotické litoklasty z drob neoproterozoika Barrandienu kralupsko-zbraslavské skupiny v oblasti Křivoklátska. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 neuveden, podzim, 28-32. ISSN 0514-8057

Stárková, M. – Vorel, T. – Holásek, O. – Adamová, M. – Drábková, J. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Kočandrle, J. – Lojka, R. – Mašek, D. – Mlčoch, B. – Opluštil, S. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-143 Rakovník. Geologická mapa ČR 1: 25 000. 86 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-782-6

Stárková, M. – Vorel, T. – Zelenka, P. – Holásek, O. – Adamová, M. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Mašek, D. – Drábková, J. – Šimůnek, Z. – Krupička, J. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-144 Lány. Geologická mapa 1:25 000, 12-321. 72 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-783-3

Stárková, M. – Vorel, T. – Čáp, P. – Holásek, O. – Štor, T. – Hroch, T. (2016): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-233 Unhošť. neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Stárková, M. – Čáp, P. – Drábková, J. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Halodová, P. – Krupička, J. – Poňavič, M. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Vorel, T. – Trubačová, A. (2016): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Unhošť 12-233. 197 s. MS archív ČGS, MŽP

Vorel, T. (2002): Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov - prag ve spodním devonu Barrandienu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 neuveden, podzim, 82-84. ISSN 0514-8057

Vorel, T. (2006a): Sedimentology of the Lochkovian – Pragian boundary interval in the Lower Devonian of the Barrandian area (Czech Republic). – Acta Universitatis Carolinae, Geologica 47, 1-4, 193-203. ISSN 0001-7132

Vorel, T. (2006b): Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 58-59. ISSN 0514-8057

Vorel, T. (2008): Nově vymezená facie slídnatých drob v severozápadním křídle barrandienského neoproterozoika. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 81-82. ISSN 0514-8057

Vorel, T. (2009): Geologický kurz pro vyšší ročníky gymnázia. Základy všeobecné a aplikované geologie, geologické mapování. 1 den (12. října 2009). Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Vorel, T. (2010): Geologický kurz pro vyšší ročníky gymnázia. Základy všeobecné a aplikované geologie, geologické mapování. 1 den (20. října 2010). Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Vorel, T. (2011): Geologický kurz pro vyšší ročníky gymnázia. Základy všeobecné a aplikované geologie, geologické mapování. 1 den (20. října 2011). Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Vorel, T. (2012a): Bazální kambrium na vrchu Mileč u Skryjí, na Týřovickém vrchu a nový výskyt kambria jihozápadně od Hřebečník. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 55-58. ISSN 0514-8057

Vorel, T. (2012b): Nový nález kambrických ryolitových láv a ignimbritů křivoklátsko-rokycanského komplexu v Lánské oboře u Zadního vápence, východně od přehrady Klíčava. – Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda 116, zima, 28-30. ISSN 0232-0738

Vorel, T. (2012c): Geologické mapy CHKO Křivoklátsko 2012. - přednáška a vedení exkurze na 3. semináři Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. 2.-3. října 2012. Křivoklát

Vorel, T. (2012d): Nový nález kambrických ryolitových láv a ignimbritů křivoklátsko-rokycanského komplexu v Lánské oboře u Zadního vápence, východně od přehrady Klíčava. - přednáška na 3. semináři Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. 3. října 2012. Křivoklát

Vorel, T. (2012e): Geologický kurz pro vyšší ročníky gymnázia. Základy všeobecné a aplikované geologie, geologické mapování. 1 den (15. října 2012). Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Vorel, T. (2013): Geologický kurz pro vyšší ročníky gymnázia. Základy všeobecné a aplikované geologie, geologické mapování. 1 den (14. října 2013). 1 den. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Vorel, T. (2013): Kambrium u Slapnického mlýna a Jezírek a nový výskyt sedimentů kambria východně od Mlečic. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 97-101. ISSN 0514-8057

Vorel, T. (2014): Faciální vývoj a rozšíření sedimentů kambria na jihozápadním a severovýchodním okraji skryjsko-týřovické pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, podzim, 41-45. ISSN 0514-8057

Vorel, T. (2014): Geologický kurz pro vyšší ročníky gymnázia. Základy všeobecné a aplikované geologie, geologické mapování. 1 den (22. října 2014). 1 den. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Vorel, T. (2015): Geologický kurz pro vyšší ročníky gymnázia. Základy všeobecné a aplikované geologie, geologické mapování. 1 den (15. října 2015). 1 den. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Vorel, T. (2015): Valouny granitoidů ve slepencích skryjsko-týřovického kambria. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 Neuveden, podzim, 37-42. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.36

Vorel, T. (2016): Geologický kurz pro vyšší ročníky gymnázia. Základy všeobecné a aplikované geologie, geologické mapování. 1 den (21. října 2016). 1 den. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Vorel, T. (2016): Nové nálezy tzv. fosilních seizmogramů z kosořských vápenců spodního devonu Barrandienu (stupeň lochkov). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 87-91. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.39

Vorel, T. (2017): Geologický kurz pro vyšší ročníky gymnázia. Základy všeobecné a aplikované geologie, geologické mapování. 1 den (11. října 2017). 1 den. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Vorel, T. (2017): Zachování sedimentárních textur v drobách a prachovcích barrandienského neoproterozoika. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, 2, 241-245. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.47

Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krmíček, L. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Müller, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stárková, M. (2009b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Panoší Újezd 12-321. 100 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. - Adamová, M. - Čáp, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Hroch, T. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stárková, M. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Hudlice 12-322. 112 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. - Stárková, M. (2011): Geologické mapování Křivoklátska – nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO. – Bohemia centralis 31, 1, 21-32. ISSN 0231-5807

Vorel, T. - Stárková, M. - Hradecký, P. - Holásek, O. (2009a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-321 Panoší Újezd. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Vorel, T. - Čáp, P. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Hroch, T. - Stárková, M. (2007a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-322 Hudlice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Vorel, T. – Dušek, K. – Havlín Nováková, D. – Holásek, O. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Mašek, D. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Stárková, M. – Trubačová, A. (2014b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Podmokly 12-323. 163 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. – Hradecký, P. – Stárková, M. – Holásek, O. (2014a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami list 12-323 Podmokly. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Vorel, T. – Stárková, M. – Fediuk, F. – Budil, P. (2016): Exkurze do oblasti Brd s prof. Fediukem. – Zpravodaj České geologické společnosti 23, červenec, 4-5. ISSN 1801-3163

Vorel, T. – Stárková, M. – Hradecký, P. – Holásek, O. – Adamová, M. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Klečák, J. – Krmíček, L. – Krupička, J. – Lysenko, V. – Mašek, D. – Müller, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd. Geologické mapy ČR 1:25 000. 106 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-784-0

Vorel, T. – Stárková, M. – Hradecký, P. – Čáp, P. – Holásek, O. – Hroch, T. – Adamová, M. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Klečák, J. – Krupička, J. – Lysenko, V. – Mašek, D. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice. Geologické mapy ČR 1:25 000. 86 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-785-7

Vorel, T. – Čáp, P. – Žáček, V. – Buriánek, D. – Soejono, I. – Havlíček, P. (2016a): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-28G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Vorel, T. – Čáp, P. – Žáček, V. – Buriánek, D. – Soejono, I. – Havlíček, P. (2016b): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-28G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Šebesta, J. – Vorel, T. – Dvořák, I. – Trubačová, A. – Holásek, O. (2017): Geologická mapa CHKO Brdy-mapování 1:25000, tématické (geomorfologické) mapy, etapa 2017. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Archiv MŽP ČR a Archiv ČGS

Žáček, V. - Kycl, P. - Huapaya, S. - Pécskay, Z. - Vorel, T. - Mixa, P. - Grygar, R. - Metelka, V. - Hradecký, P. - Ševčík, J. (2008b): Resultados preliminares del levantamiento geológico de la hoja Miramar, escala 1:50 000. Cooperación geológica Costa Rica - República Checa. In Colegio de geólogos, Direccion de geologia y minas, San José, Costa Rica: Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica, s. 202. – neuveden. San José

Žáček, V. - Vorel, T. - Kycl, P. (2006e): Mapa geológico 1:50 000 de la hoja Miramar, cuadrante NO (Costa Rica) - Geologická mapa 1:50 000 listu Miramar, sz. kvadrant (Kostarika).

Žáček, V. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2009a): Mapa Geológico de la Hoja Miramar, Costa Rica 1:50 000. 24.4. 2009. Ministerio del Ambiente y Energia, etc (MINAET), San José, Costa Rica

Žáček, V. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2010a): Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-II Miramar, República de Costa Rica. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-743-7

Žáček, V. - Čech, S. - Dudíková Schulmannová, B. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2010c): Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-IV Juntas, República de Costa Rica. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-745-1

Žáček, V. - Čech, S. - Dudíková Schulmannová, B. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huypaya, S. (2009g): Geologická mapa 1:50 000, list Juntas, Kostarika. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Čech, S. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Dudíková Schulmannová, B. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2009f): Geologická mapa 1:50 000, list Chapernal, Kostarika. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Čech, S. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Dudíková Schulmannová, B. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2010b): Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-III Chapernal, República de Costa Rica. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-744-4

Žáček, V. – Bohdálek, P. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2017c): Mongol Altai 50 – projekt zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Mongolskem v geologii (2013–2016). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 159-166. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.34

Žáček, V. – Buriánek, D. – Verner, K. – Čáp, P. – Vorel, T. – Hošek, J. – Soejono, I. – Havlíček, P. – Kotková, J. (2016d): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Žáček, V. – Buriánek, D. – Verner, K. – Čáp, P. – Vorel, T. – Hošek, J. – Soejono, I. – Havlíček, P. – Kotková, J. (2016e): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Žáček, V. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Soejono, I. – Vorel, T. – Havlíček, P. (2017b): New geological maps 1:50,000 of the Mongolian Altai. In Šimon L. et al: Otvorený geologický kongres 2017 Vysoké Tatry 14.6.- 17.16. 2017. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017, – Slovenská geologická spoločnost. Bratislava. ISBN 978-90-972667-7-6

Žáček, V. – Břízová, E. – Bohdálek, P. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2016b): Geological mapping 1: 50,000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia (Mongol Altai 50, Ma-50), FINAL REPORT + APPENDICES. 518 s. MS Česká geologická služba, Mineral Resources Authority of Mongolia

Žáček, V. – Vorel, T. – Kycl, P. – Huapaya, S. – Mixa, P. – Grygar, R. – Havlíček, P. – Čech, S. – Hrazdíra, P. – Metelka, V. – Ševčík, J. – Pécskay, Z. (2012f): Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica. – Revista Geológica de América Central 47, podzim, 7-54. ISSN 0256-7024

Čech, S. - Mlčoch, B. - Vorel, T. (2012g): Vrt BJ-23 Poděbrady. Závěrečná zpráva, 19 s. MS ČGS, Aquaenviro s.r.o. Brno, MÚ Poděbrady

Čáp, P. - Vacek, F. - Vorel, T. (2003): Microfacies analysis of Silurian and Devonian type sections (Barrandian, Czech Republic). – Czech Geological Survey Special Papers 15, neuveden, 1-40. ISSN 1210-8960

Čáp, P. – Buriánek, D. – Žáček, V. – Verner, K. – Soejono, I. – Vorel, T. – Hošek, J. – Havlíček, P. (2016a): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha; Česká rozvojová agentura, Praha; Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Čáp, P. – Buriánek, D. – Žáček, V. – Verner, K. – Soejono, I. – Vorel, T. – Hošek, J. – Havlíček, P. (2016b): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha; Česká rozvojová agentura, Praha; Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

© Tomas Vorel, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top