Change language to CzechEnglish Selected

No row returned.

Recent papers

Kumpan, T. (2015): Litofacie a faciální architektura miroslavských slepenců (mladší paleozoikum). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 Neuveden, podzim, 7-11. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.28

Kumpan, T. – Vít, J. (2014): Krasové jevy v horninách bělohorského souvrství (turon, česká křídová pánev) z lomu Březinka u Letovic. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 21, 1-2, 21-23. ISSN 1212-6209

Otava, J. – Balák, I. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Černý, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hladil, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Melichar, R. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice. 298 s. MS Archív České geologické služby Brno

© TOMAS.KUMPAN, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top