Change language to CzechEnglish Selected
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085431
fax: +420251818748
tomas.chuman@geologycz

Recent papers

Chuman, T. – Gürtlerová, P. – Hruška, J. – Adamová, M. (2014): Geochemical reactivity of rocks of the Czech Republic. – Journal of Maps 10, 2, 341-349. ISSN 1744-5647. DOI 10.1080/17445647.2013.867418

Chuman, T. – Hruška, J. – Oulehle, F. – Gürtlerová, P. – Majer, V. (2013): Does stream water chemistry reflect watershed characteristics?. – Environmental Monitoring and Assessment 185, 7, 5683-5701. ISSN 0167-6369. DOI 10.1007/s10661-012-2976-3

Fottová, D. - Krám, P. - Hruška, J. - Lamačová, A. - Chuman, T. - Bůzek, F. - Skořepová, I. - Oulehle, F. - Novák, M. - Navrátil, T. - Majer, V. - Zemanová, L. - Tesař, M. - Šír, M. - Hejnák, J. - Branžovský, A. - Štěpánová, M. (2011): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. Závěrečná zpráva, 254 s. MS Ministerstvo životního prostředí ČR

Fottová, D. – Branžovský, A. – Buchtele, J. – Hejnák, J. – Hnilica, J. – Kopáček, J. – Navrátil, T. – Němečková, S. – Polívka, J. – Šípek, V. – Šír, M. – Tesař, M. – Bohdálková, L. – Budilová, L. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Čuřík, J. – Dvořák, I. – Hruška, J. – Chuman, T. – Jačková, I. – Krám, P. – Lamačová, A. – Lněničková, Z. – Majer, V. – Novák, M. – Skořepová, I. – Oulehle, F. – Štěpánová, M. – Válková, I. (2013): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. neuveden. 36 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Gürtlerová, P. – Adamová, M. – Grundloch, J. – Chuman, T. (2012): Mapa geochemické reaktivity křídových hornin na území České republiky. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Hruška, J. – Oulehle, F. – Chuman, T. – Kopáček, J. – Vrba, J. – Čtvrtlíková, M. – Majer, V. (2013): 30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta. – Živa Neuveden, 5, 224-229. ISSN 0044-4812

Krám, P. – Novák, M. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Šebek, O. – Andronikov, A. – Štědrá, V. – Buss, H. L. – Štěpánová, M. – Chuman, T. – Oulehle, F. – Hruška, J. (2017): Chromium chemistry at Pluhuv Bor, an ultramafic Czech catchment. In Bani A. (ed.): 9th International Conference on Serpentine Ecology Guide, – Agricultural University of Tirana. Tirana, Albania

Krám, P. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Hruška, J. – Štědrá, V. – Jarchovský, T. – Buss, H. L. – Chuman, T. (2017): Hydrochemical fluxes and bedrock chemistry in three contrasting catchments underlain by felsic, mafic and ultramafic rocks. – Procedia Earth and Planetary Science 17, spring, 538-541. ISSN 1878-5220. DOI 10.1016/j.proeps.2016.12.136

Lamačová, A. – Hruška, J. – Krám, P. – Stuchlík, E. – Farda, A. – Chuman, T. – Fottová, D. (2014): Runoff trends analysis and future projections of hydrologic patterns in small forested catchments. – Soil & Water Research 9, 4, 169-181. ISSN 1801-5395

Oulehle, F. – Chuman, T. – Hruška, J. – Krám, P. – McDowell, W. H. – Myška, O. – Navrátil, T. – Tesař, M. (2017): Recovery from acidification alters concentrations and fluxes of solutes from Czech catchments. – Biogeochemistry 132, 3, 251-272. ISSN 0168-2563. DOI 10.1007/s10533-017-0298-9

Oulehle, F. – Chuman, T. – Hruška, J. – Krám, P. – McDowell, W. H. – Myška, O. – Navrátil, T. – Tesař, M. (2017): Recovery from acidification alters concentrations and fluxes of solutes from Czech catchments. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: BIOGEOMON, 9th International Symposium on Ecosystem Behavior, Book of Abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Oulehle, F. – Chuman, T. – Majer, V. – Hruška, J. (2013): Chemical recovery of scidified Bohemian lakes between 1984 and 2012: the role of acid deposition and bark beetle induced forest disturbance. – Biogeochemistry 116, 1-3, 83-101. ISSN 0168-2563. DOI 10.1007/s10533-013-9865-x

Oulehle, F. – Kopáček, J. – Chuman, T. – Černohous, V. – Hůnová, I. – Hruška, J. – Krám, P. – Lachmanová, Z. – Navrátil, T. – Štěpánek, P. – Tesař, M. – Evans, C. D. (2016): Predicting sulphur and nitrogen deposition using a simple statistical method. – Atmospheric Environment 140, June, 456-468. ISSN 1352-2310. DOI 10.1016/j.atmosenv.2016.06.028

Oulehle, F. – Rowe, E. C. – Myška, O. – Chuman, T. – Evans, C. D. (2016): Plant functional type affects nitrogen use efficiency in high-Arctic tundra. – Soil Biology & Biochemistry 94, March, 19-28. ISSN 0038-0717. DOI 10.1016/j.soilbio.2015.11.008

Stachura, J. – Chuman, T. – Šefrna, L. (2015): Development of soil consumption driven by urbanization and pattern of built-up areas in Prague periphery since the 19th century. – Soil & Water Research 10, 4, 252-261. ISSN 1801-5395. DOI 10.17221/204/2014-SWR

© TOMAS.CHUMAN, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top