Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Tereza Peterková
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085226
mobil: +420605204894
fax: +420251818748
tereza.peterkova@geologycz

Recent papers

Godány, J. – Buda, J. – Rýda, K. – Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Mrázová, Š. – Starý, J. – Peterková, T. – Rapprich, V. – Kavina, P. (2017a): Aktualizace č. 2 regionální surovinové politiky Libereckého kraje. Závěrečná zpráva, 450 s. MS Krajský úřad LK

Godány, J. – Jandová, T. – Poňavič, M. – Rýda, K. – Večeřa, J. – Pecina, V. – Buda, J. – Rambousek, P. – Knésl, I. (2014a): Pasportizace vybraných lomů přírodního kameniva ČR. Závěrečná zpráva, 251 s. MS Archiv ŘSD

Godány, J. – Poňavič, M. – Peterková, T. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Knésl, I. – Buda, J. – Mrázová, Š. – Starý, J. (2017a): Pasportizace lomů a pískoven přírodního kameniva ČR z hlediska kvality dobývané suroviny, pro Ředitelství silnic a dálnic ČR č. smlouvy 01KV-000982. Závěrečná zpráva, 72 s. MS ŘSD, Praha

Jandová, T. (2015): Internal evolution and disequilibrium crystallization of a highly fractionated, Sn-Nb-Ta-bearing granite-pegmatite system: a case study from the Říčany pluton, Czech Republic. 24.8.2015. Nancy, Francie

Jandová, T. – Dolejš, D. – Trubač, J. (2015): Internal evolution and disequilibrium crystallization of a highly fractionated, Sn-Nb-Ta-bearing granite-pegmatite system: a case study from the Říčany pluton, Czech Republic. In Anne‐Sylvie André‐Mayer, Michel Cathelineau, Philippe Muchez, Eric Pirard: Proceedings of the 13th Biennal SGA Meeting, 24-27 August 2015, Nancy, France, – Neuveden. Nancy, France

Knésl, I. – Breiter, K. – Rambousek, P. – Jandová, T. (2015): Measurements by portable XRF spectrometer for prospecting in granitoid and greisen environment in comparison with conventional analytical method: case study CS-1 borehole (Cínovec, Krušné hory Mts., Czech Republic). In A.‐S. André‐Mayer, M. Cathelineau, P. Muchez, E. Pirard, S. Sindern: Mineral resources in a sustainable world. Proceedings of the 13th Biennial SGA Meeting, 24-27 August 2015, Nancy, France, s. 787-790. – The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA). Nancy

Knésl, I. – Jandová, T. – Rambousek, P. – Breiter, K. (2015): Calibration of portable XRF spectrometer in Sn-W ore-bearing granites: application to Sn-W mineralization in the Cínovec deposit (Erzgebirge / Krušné Hory Mts., Czech Republic). – Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society 2015, 2, 67-72. ISSN 1640-4920

Knésl, I. – Rambousek, P. – Jandová, T. – Breiter, K. (2015): Kalibrace přenosného RFA spektrometru v Sn-W rudonosných granitech: aplikace na Sn-W mineralizaci a doprovodné zrudnění Li, Cs, Rb ložiska Cínovec (Krušné hory, Česká republika). 15 minut. Ostrava

Peterková, T. – Dolejš, D. (2016): Trace-element chemistry of quartz during magmatic-hydrothermal transition in the evolved granitic system of the eastern Krušné hory/Erzgebirge. – Freiberg Online Geoscience 46, 1, 26. ISSN 1434-7512 (on line)

Peterková, T. – Dolejš, D. (2017): Magmaticko-hydrotermální vývoj vysoce vyvinutého granitového pně Knöttel u Krupky v Krušných horách. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 189-194. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.22

Peterková, T. – Dolejš, D. (2017): Magmaticko-hydrotermální vývoj vysoce vyvinutého granitového pně Knöttel u Krupky v Krušných horách. In Ladislav Šimon, Marianna Kováčová, Silvia Ozdínová, Jozef Michalík, : Mente et Maleo, Newsletter of the Slovak Geological Society, Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017, s. 51. – Neuveden. Bratislava. ISBN 978-80-972667-8-3

Poňavič, M. – Buda, J. – Franěk, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Mrázová, Š. – Peterková, T. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Specializovaná ložiskově-geologická mapa kritických surovin. 1 : 200 000 - 32 (České Budějovice). Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Jandová, T. – Knésl, I. – Dušek, K. – Zimová, M. – Wittlingerová, Z. (2016): Distribuce arzénu v půdách hlavního města Prahy doplněná o hodnocení zdravotních rizik ve vybraných mateřských školkách. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 53-56. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.03

Rambousek, P. – Jandová, T. (2015): Minerals4EU WP6- Foresight study - Mine waste as future raw material potential – Case study - Future minerals potential from the Cínovec tailing deposit, Czech Republic. 25.8, 2015. Brusel, Belgie

Rambousek, P. – Jandová, T. – Horváth, Z. – Wittmer, D. – Quental, L. (2015a): WP6- Foresight study Mine waste as future raw material potential . 25.8. 2015. Brusel

Rambousek, P. – Jandová, T. – Knésl, I. – Breiter, K. (2015): CEEMIR WP3: Mineralogical and geochemical characteristics of perspective resources . 4.-6. 6. 2015. konf. a workshop Životní prostředí a úpravnictví, Ostrava

Rambousek, P. – Jandová, T. – Knésl, I. – Breiter, K. (2015): Nové analytické a statistické vyhodnocení strukturního vrtu CS1. 6.10. 2015. Konf. 'Vertikální zonálnost rudonosných granitových plutonů ...', Praha

Rambousek, P. – Jandová, T. – Štrupl, V. – Horváth, Z. – Wittmer, D. – Quental, L. (2015): Minerals4EU WP6- Foresight study Mine waste as future raw material potential . Závěrečná zpráva, 20 s. MS www.minerals4EU.eu

Rýda, K. – Peterková, T. (2017): Revize SDD a OPDD v kraji Pardubickém. Závěrečná zpráva, 30 s. MS ČGS Praha

© TEREZA.JANDOVA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top