Change language to CzechEnglish Selected
RNDr. Tereza Hodková
Česká geologická služba
Kostelní 26
170 06 Praha 7
tel: +420234742130
fax: +420234742290
tereza.hodkova@geologycz

Recent papers

Starý, J. – Kavina, P. – Sitenský, I. – Hodková, T. (2012c): Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin v letech 2002-2011. Neuveden. 286 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Starý, J. – Kavina, P. – Sitenský, I. – Hodková, T. (2013c): Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin v letech 2003-2012. 284 s. MS Archiv ČGS- útvar Geofond, Praha

Starý, J. – Kavina, P. – Sitenský, I. – Hodková, T. – Mašek, D. (2014c): Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin v letech 2004-2013. Neuveden. 292 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Kavina, P. (2012a): Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2012 (Statistické údaje do roku 2011). Neuveden. 236 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Kavina, P. (2012b): Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2012 (Statistical data to 2011). Neuveden. 236 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Kavina, P. (2013a): Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2013 (Statistické údaje do roku 2012). Neuveden. 305 s. – Česká geologická služba. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Kavina, P. (2013b): Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2013 (Statistical data to 2012). Neuveden. 311 s. – Česká geologická služba. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Novák , J., RNDr. – Horáková, A. – Vaněček, M. – Kavina, P. (2014a): Surovinové zdroje České republiky-nerostné suroviny 2014 (Statistické údaje do roku 2013). Neuveden. 384 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Novák , J., RNDr. – Horáková, A. – Vaněček, M. – Kavina, P. (2016): Surovinové zdroje České republiky-nerostné suroviny 2015. Neuveden. 402 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Novák , J., RNDr. – Vaněček, M. – Kavina, P. (2017b): Surovinové zdroje České republiky-nerostné suroviny 2017. neuveden. 382 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Novák , J., RNDr. – Vaněček, M. – Kavina, P. (2017c): Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2017. neuveden. 388 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Novák, J. – Horáková, A. – Vaněček, M. – Kavina, P. (2014b): Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2014 (Statistical data to 2013). Neuveden. 396 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Novák, J. – Horáková, A. – Vaněček, M. – Kavina, P. (2015b): Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2015 (Statistical data to 2014). Neuveden. 412 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Starý, J. – Sitenský, I. – Mašek, D. – Hodková, T. – Novák, J. – Vaněček, M. – Kavina, P. (2016b): Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2015. Neuveden. 420 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

© TEREZA.HODKOVA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top