RNDr. Štěpánka Mrázová, Ph.D.
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085348
fax: +420251818748
stepanka.mrazova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Buriánek, D. – Verner, K. – Mrázová, Š. (2013): Strukturní a metamorfní vývoj severozápadní části krkonošsko-jizerského krystalinika (v okolí Lázní Libverda). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 21, 2, 179-190. ISSN 1211-0329

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Kryštofová, E. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. - Vrána, S. - Zelenka, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-714-7

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Fürych, V. - Kryštofová, E. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. - Vrána, S. - Zelenka, P. (2006a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř. 70 s. MS Archiv ČGS

Godány, J. – Buda, J. – Rýda, K. – Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Mrázová, Š. – Starý, J. – Peterková, T. – Rapprich, V. – Kavina, P. (2017a): Aktualizace č. 2 regionální surovinové politiky Libereckého kraje. Závěrečná zpráva, 450 s. MS Krajský úřad LK

Godány, J. – Poňavič, M. – Peterková, T. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Knésl, I. – Buda, J. – Mrázová, Š. – Starý, J. (2017a): Pasportizace lomů a pískoven přírodního kameniva ČR z hlediska kvality dobývané suroviny, pro Ředitelství silnic a dálnic ČR č. smlouvy 01KV-000982. Závěrečná zpráva, 72 s. MS ŘSD, Praha

Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Skarková, H. – Steinová, M. – Rapprich, V. – Prouza, V. – Valečka, J. – Mlčoch, B. – Čech, S. – Budil, P. – Zelenka, P. – Šimůnek, Z. – Holásek, O. – Mrázová, Š. – Hrazdíra, P. – Neubertová, H. – Svítil, R. (2009): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – sever“. Závěrečná zpráva, 120 s. MS Archiv ČGS

Hradecký, P. - Havlíček, P. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Novák, Z. - Opletal, M. - Prichystal, A. (2000): Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo. Výzkumná zpráva, 163 s

Hradecký, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Novák, Z. - Opletal, M. - Ševčík, J. - Vorel, T. (2002): Geologická studie přírodních nebezpečí v oblasti Matagalpa, střední Nikaragua. Výzkumná zpráva, 110 s

Hradecký, P. - Mrázová, Š. - Šebesta, J. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Opletal, M. - Ševčík, J. - Kycl, P. - Mayorga, E. - Pérez, P. (2001): Geologický výzkum přírodních rizik v centrální a západní části Nikaragui. Výzkumná zpráva, 80 s

Hradecký, P. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Mrázová, Š. - Žáček, V. - Šebesta, J. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Novák, Z. - Mlčoch, B. - Baratoux, L. - Opletal, M. - Přichystal, A. - de Vries, B. v. - Strauch, W. - Ševčík, J. - Buitrago, N. - Mayorga, E. - Rizo, Z. - Navarro, M. - Tomas, R. - Krejčí, Z. (2008a): Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense. In Colegio de geologos Costa Rica: Programas y resúmenes de 9. Congreso Geológico de América central, s. 11. – neuveden. San José

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Opletal, M. - Rapprich, V. - Ševčík, J. - Tomas, R. - Vorel, T. - Zemková, M. - Zítová, E. - Krejčí, Z. - van Wyk de Vries, B. - Staník, E. - Novák, Z. - Baratoux, L. (2006): Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000.

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Opletal, M. - Novák, Z. - Novák, Z. - Ševčík, J. - de Vries, B. - Strauch, W. - Navarro, M. - Tomas, R. - Baratoux, L. (2007b): Geologická a geomorfologická mapa nikaragujského vulkanického řetězce. In Karel Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Mrázová, Š. - Hrubeš, M. - Mlčoch, B. - Opletal, M. - Novák, Z. - Buitrago, N. (1999): Estudio de vulnerabilidad geologica en el área de ciudades León y Chinandega, Nicaragua. Oblast postižená hurikánem Mitch, okolí měst Chinandega a León, Nikaragua

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Ševcík, J. - Rapprich, V. - Mrázová, Š. - Hernández, W. - Vorel, T. - Pullinger, C. (2003): Estudio geologico de riesgos naturales: area de La Unión y Volcán Conchagua, El Salvador. 0 s

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Ševčík, J. - Hernández, W. - Pullinger, C. (2003): Estudio geologico de riesgos naturales, area de La Union y Golfo de Fonseca, Republica de El Salvador. 95 s

Hrouda, F. - Chlupáčová, M. - Mrázová, Š. (2006): Low-field variation of magnetic susceptibility as a tool for magnetic mineralogy of rocks. – Physics of the Earth and Planetary Interiors 154, 3-4, 323-336. ISSN 0031-9201

Hrouda, F. - Táborská, Š. - Schulmann, K. - Ježek, J. - Dolejš, D. (1999): Magnetic fabric and rheology of co-mingled magmas in the Nasavrky Plutonic Complex (E Bohemia): implication for intrusive strain regime and emplacement mechanism. – Tectonophysics 307, 1-2, 93. ISSN 0040-1951

Krentz, O. - Kozdrój, W. - Opletal, M. - Martínek, K. - Walter, H. - Brause, H. - Hoth, K. - Cymerman, Z. - Mrázová, Š. - Tomas, R. - Krejčí, Z. - Reimann, T. - Zemková, M. - Paderewska, C. - Czerska, E. (2005): Geological Map Lausitz - Jizera - Karkonosze (without Cenozoic sediments) 1 : 100 000. CD-ROM. Česká geologická služba, Sachsisches Landesamt fur Umwelt und Geologie, Panstwowy Instytut Geologiczny

Krentz, O. - Walter, H. - Brause, H. - Hoth, K. - Berger, H. - Kemnitz, H. - Lobst, R. - Kozdrój, . - Cymerman, Z. - Opletal, M. - Mrázová, Š. - Valečka, J. - Prouza, V. - Kachlík, V. - Cajz, V. (2001): Geologická mapa Lausitz-Jizera-Karkonosze (bez kenozoických sedimentů) 1 : 100 000. neuveden. 64 s. – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Freiberg. Freiberg. ISBN 80-7075-401-X

Krentz, O. - Walter, H. - Brause, H. - Hoth, K. - Kozdrój, W. - Cymerman, Z. - Opletal, M. - Mrázová, Š. (2001): Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1 : 100 000. – Geoprofil 2001, 10, 5-11. ISSN 0863-2200

Krentz, O. - Walter, H. - Brause, H. - Hoth, K. - Kozdrój, W. - Cymerman, Z. - Opletal, M. - Táborská, Š. (1999): Exkursion to the Frýdlant and Šluknov promontories - Genesis of the Jizera orthogneisses, localities of their protolits. Tagungsband zur 8. Jahrestagung in Görlitz 1999 zum Hauptthema "Westsudeten", s. 124. – Gesellschaft für Geowiessenschaften e.V., Geschäftsführung Freiberg. Berlin

Krentz, O. - Walter, H. - Brause, H. - Hoth, K. - Kozdrój, W. - Kozdrój, Z. - Opletal, M. - Táborská, Š. (1999): Die Geologische Ubersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100000. In -: Tagungsband zur 8. Jahrestagung in Gorlitz 1999 zum Hauptthema 'Westsudeten', – Gessellschaft fur Geowissenschaften e.V. Berlin

Kučera, O. – Mrázová, Š. – Patková, J. (2013): Kamenná tvář hor. Skládačka

Mlčoch, B. - Adamová, M. - Breiter, K. - Břízová, E. - Burda, J. - Havlíček, P. - Holub, F. V. - Klečák, J. - Kořán, V. - Krejčí, R. - Mannová, M. - Mrázová, Š. - Nekovařík, Č. - Pertoldová, J. - Šalanský, K. - Šebesta, J. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána. 2 s. MS Česká geologická služba

Mrázová, Š. (2001): Textové vysvětlivky k listu 03-144 Tanvald, 1:25 000. Výzkumná zpráva, 72 s

Mrázová, Š. (2002): Morfotektonická analýza území CHKO Jizerské hory, etapová zpráva za výzkum v roce 2002.

Mrázová, Š. (2002): Nikaragua. 2002. Kozojedy, Plzeň sever

Mrázová, Š. (2003): Effect of elemental composition of Fe-Ti oxides on their thermomagnetic curves. In Svojtka M: Geolines, svazek 16. s. 76. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Mrázová, Š. (2003): El Salvador. 2003. Kozojedy, Plzeň sever

Mrázová, Š. (2005): Geologické zajímavosti širšího okolí Kozojed. 2005. Kozojedy, Plzeň sever

Mrázová, Š. (2008): Expedice Nicaragua. 2 hod. Černíkovice. Plzeň sever

Mrázová, Š. (2008): Geologická expedice Nicaragua 2008. 2 hod. Kozojedy, Plzeň sever

Mrázová, Š. (2011): Petrografie jizerských ortorul na listu 03-142 Hejnice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 163-168. ISSN 0514-8057

Mrázová, Š. (2011): Projekt Geotrasa sudetská, geologicko-turistický průvodce – česká část. 23.09.2011. Zagan, Polsko

Mrázová, Š. (2011): Vyhodnocení hmotné geologické dokumentace jádrového vrtu BJ6 v Lázních Libverda. Závěrečná zpráva, 8 s. MS Archiv ČGS

Mrázová, Š. (2012a): Vybrané geologicko-turistické zajímavosti Západosudetské části Geotrasy sudetské. 14. 6. 2012. Sala Ratuszowa Urzędu Miasta i Gminy Radków, Polsko

Mrázová, Š. (2012b): Geologické zajímavosti v české Západosudetské části Geotrasy sudetské. 20. 11. 2012. KRNAP, Vrchlabí

Mrázová, Š. (2013a): Oblast Hejnice - geoturistické zajímavosti. Informační tabule

Mrázová, Š. (2013b): Oblast Horní Maršov - geoturistické zajímavosti. Informační tabule

Mrázová, Š. (2013c): Oblast Hejnice. Geoturistické zajímavosti. Skládačka

Mrázová, Š. (2013d): Rejon Hejnic. Atrakcje geoturystyczne. Skládačka

Mrázová, Š. (2013e): Oblast Horního Maršova. Geoturistické zajímavosti. Skládačka

Mrázová, Š. (2013f): Rejon Horníego Maršova. Atrakcje geoturystyczne. Skládačka

Mrázová, Š. - Adamová, M. - Burda, J. - Knésl, I. - Klomínský, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Šalanský, K. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000, list 03-144 Tanvald. Geologické mapy 1:25000 s textovými vysvětlivkami. 34 s. – Česká geologická služba. Praha

Mrázová, Š. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Fürych, V. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Otava, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Zelenka, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-715-4

Mrázová, Š. - Gadas, P. (2011): Obsidian balls (marekanite) from Cerro Tijerina, central Nicaragua: petrographic investigations. – Journal of Geosciences 56, 1, 43-49. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.086

Mrázová, Š. - Hradecký, P. - Čáp, P. - Baldík, V. - Novotný, R. - Přichystal, A. - Havlíček, P. - Baroň, I. - Ševčík, J. - Obando, T. (2008): Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua. 77 s. MS ČGS Praha, INETER Managua

Mrázová, Š. - Klomínský, J. - Schovánek, P. (2002): Geologická mapa ČR 1:25 000, list 03-144 Tanvald. – ČGS Praha

Mrázová, Š. - Klomínský, J. - Schovánek, P. (2006d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 144 Tanvald. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 33 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-641-1

Mrázová, Š. - Krupička, J. (2011): Svahové deformace a granitová tektonika na Smědavské hoře v Jizerských horách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 70-74. ISSN 0514-8057

Mrázová, Š. - Otava, J. (2006): Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrství: součást hlinecké zóny nebo samostatný celek ?. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 29-30. ISSN 0514-8057

Mrázová, Š. - Otava, J. - Zelenka, P. (2005): Geologická mapa ČR 1:25 000 list 13-444 Hlinsko. Neuveden. 1 s. – ČGS Praha. ČGS Praha

Mrázová, Š. - Přichystal, A. - Čáp, P. - Novák, Z. - Baldík, V. - Novotný, R. - Havlíček, P. - Baroň, I. - Obando, T. (2008): Geologická mapa oblasti Sébaco, centrální Nikaragua. Neuveden. 1 s. – ČGS, Ministerstvo životního prostředí. Praha-Managua

Mrázová, Š. - Rambousek, P. - Knésl, I. (2010): Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 311-316. ISSN 0514-8057

Mrázová, Š. - Skácelová, D. (2011): Geotrasa sudetská, geologicko-turistický průvodce. 21.-25.09.2011. Monínec, Česká republika

Mrázová, Š. - Skácelová, D. (2011a): Geotrasa sudetská, geologicko-turistický průvodce. In Verner, K. - Budil, P. - Buriánek, D: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec, s. 64. – Česká geologická společnost. Monínec. ISBN 978-80-87487-00-6

Mrázová, Š. - Skácelová, Z. (2009): Geophysical measurement of the uranium loads in selected areas of KRNAP. In Knapik Roksana, Andrle Jaroslav: 7th International Conference Geoecological Problems of the Karkonosze Mts., Szklarska Poreba, s. 120-121. – Neuveden. Polsko. ISBN 978-93-928295-3-9

Mrázová, Š. - Skácelová, Z. (2009): Kontaktní metamorfóza a geofyzikální variabilita fylitů krkonošsko-jizerského krystalinika na území listu 03-233 Harrachov. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 179-183. ISSN 0514-8057

Mrázová, Š. - Skála, R. (2002): Fe-Ti oxides in selected volcanic rocks of the České středohoří Mts. In Svojtka M: Geolines, svazek 14. s. 69. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Mrázová, Š. - Skála, R. (2002): Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts. In Ulrych J. et al. (ed.): HIBSCH 2002 Symposium, 3-8 June 2002 Teplá near Třebenice, Ústí nad Labem, Mariánské Lázně, Czech Republic, excursion guide, abstracts, s. 118. – Czech Geological Survey. Praha. ISBN 80-7075-579-2

Mrázová, Š. - Smutek, D. (2006b): Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně - Sluneční stráň II, Krkonoše. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 31-32. ISSN 0514-8057

Mrázová, Š. - Smutek, D. (2007a): Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů. In Štursa J., Knapik R. (ed.): Sborník příspěvků z mezinárodní konference Geoekologické problémy Krkonoš, Svoboda nad Úpou, Krkonošský národní park-Česká republika, 3.-5. října 2006, s. 49-54. – Správa Krkonošského národního parku. Vrchlabí. ISBN 978-80-86418-00-1

Mrázová, Š. - Smutek, D. (2009): Protection of thermal water sources in Janské Lázně in the relation to Janský fault and occurence of carbonate rocks. In Knapik Roksana, Andrle Jaroslav: 7th International Conference Geoecological Problems of the Karkonosze Mts., Szklarska Poreba, s. 146-147. – Neuveden. Polsko. ISBN 978-93-928295-3-9

Mrázová, Š. - Šalanský, K. - Klomínský, J. (2002): Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně - geologický význam. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 neuveden, podzim, 36-39. ISSN 0514-8057

Mrázová, Š. - Štěpánek, P. (2007): Geologická mapa 1:25 000, list Harrachov 03-233. Základní geologické mapování ČR 1:25 000. 1 s. – ČGS. Praha

Mrázová, Š. - Štěpánek, P. - Břízová, E. - Skácelová, Z. - Lysenko, V. - Ďuriš, M. - Burda, J. - Vymazalová, A. - Skácelová, D. - Fürych, V. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Harrachov 03-233. 75 s. MS ČGS Praha

Mrázová, Š. – Buda, J. – Franěk, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Poňavič, M. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Účelová mapa nerostných surovin, surovina grafit, 1 : 200 000, 32 - České Budějovice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Mrázová, Š. – Godány, J. (2016a): Určení zdrojů místních hornin vhodných pro stavební účely – Dolní Podluží. 7 s. MS Archiv SOG ČGS

Mrázová, Š. – Holub, F. V. – Dudíková Schulmannová, B. (2016): Geochemická variabilita a původ gabroidů až dioritoidů železnohorského plutonického komplexu. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 233-238. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.43

Mrázová, Š. – Pecina, V. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šarič, R. – Večeřa, J. (2012): Krajina Staroměstska a Jesenicka. Neuveden - soubor pohlednic. 22 s. – Česká geologická služba. Praha

Mrázová, Š. – Rambousek, P. – Sidorinová, T. – Vlašimský, P. (2012): Geologické zajímavosti Šluknovska a Lužických hor. Exkurze České geologické společnosti 31/Jaro 2012. 32 s. – Česká geologická společnost. Praha

Mrázová, Š. – Schulmann, K. – Hrouda, F. – Chlupáčová, M. (2014b): Magnetické stavby (AMS) granitoidních a gabroidních hornin nasavrckého plutonického komplexu v Železných horách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, podzim, 23-27. ISSN 0514-8057

Mrázová, Š. – Sidorinová, T. (2015): Variabilita granátů ve vrtu KS-1 Kraskov, Železné hory. In Knížek M., Táborský Z., Ivanov M: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Mikulov 14.10.-17.10. 2015, Sborník abstrakt, s. 77. – Masarykova univerzita, Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-210-7980-9

Mrázová, Š. – Sidorinová, T. (2015b): Variabilita granátů ve vrtu KS-1 Kraskov, Železné hory. Poster

Mrázová, Š. – Skácelová, D. (2015): Geotrasa sudetská, geologicko-turistický průvodce, Středosudetská oblast. Článek ve Zpravodaji České geologické společnosti, červenec 2015,21

Mrázová, Š. – Smutek, D. (2014): Za geologií do Národního geoparku Železné hory. Exkurze České geologické společnosti, 36, podzim 2014. 16 s. – Neuveden. Praha

Mrázová, Š. – Stachowiak, A. – Skácelová, D. – Cwojdziński, S. – Otava, J. – Ihnatowicz, A. – Pecina, V. – Pacuła, J. – Rejchrt, M. – Skácelová, Z. – Večeřa, J. (2013g): Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce. Neuveden. 224 s. – Česká geologická služba. Praha

Mrázová, Š. – Čech, S. – Rambousek, P. (2014a): Litostratigrafie a strukturní charakteristika lomu Holcim Prachovice, Železné hory. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, podzim, 19-22. ISSN 0514-8057

Novotný, R. - Baldík, V. - Mrázová, Š. - Hradecký, P. - Čáp, P. - Přichystal, A. (2008b): Mapa de las fracturas tectónicas - Sebaco, Nicaragua. Neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Brno

Nývlt, D. - Břízová, E. - Mrázová, Š. (2001): Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 88-89. ISSN 0514-8057

Opletal, M. - Mrázová, Š. - Krentz, O. - Walter, H. - Brause, H. - Hoth, K. - Kozdrój, W. - Cymerman, Z. (2002): Gelogická mapa 1 : 100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 66-68. ISSN 0514-8057

Pačes, T. - Procházka, J. - Rukavičková, L. - Breiter, K. - Dobeš, P. - Budkovský, J. - Hanák, J. - Klomínský, J. - Mrázová, Š. - Veselovský, F. - Havlová, V. - Maryška, J. - Záruba, J. - Bárta, J. - Lukeš, J. (2007): Průběžná technická zpráva č. 1. Závěrečná zpráva, 245 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů

Pačes, T. – Rukavičková, L. – Holeček J. – Klomínský, J. – Dobeš, P. – Veselovský, F. – Mrázová, Š. (2013): Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif. Neuveden. 345 s. – Česká Geologická Služba a Správa Úložišť Radioaktivních Odpadů. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Franěk, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Mrázová, Š. – Peterková, T. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Specializovaná ložiskově-geologická mapa kritických surovin. 1 : 200 000 - 32 (České Budějovice). Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Mrázová, Š. – Rambousek, P. – Sidorinová, T. (2017): Účelová geologická mapa s indikacemi kritických surovin v těžkých minerálech, 1 : 200 000, list 32 - České Budějovice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Mrázová, Š. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Mapa území doporučeného k dalšímu výzkumu a průzkumu kritických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Mrázová, Š. – Man, O. (2017): Výzkum kritických nerostných surovin na území ČR. Ballingův sál, Národní technická knihovna, Praha

Procházka, J. - Mikšová, J. - Šrámek, J. - Sedlák, J. - Karous, M. - Gurtler, R. - Nikl, P. - Pek, J. - Rajlich, P. - Mrázová, Š. - Rukavičková, L. - Breiter, K. - Žáček, M. - Skopový, J. - Páša, J. (2001): Výběr polygonů na testovací lokalitě melechovský masiv - 1.etapa. Výzkumná zpráva, 450 s

Rambousek, P. - Mrázová, Š. - Krejčí, Z. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-231 Jizerka -Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. - Mrázová, Š. - Krejčí, Z. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-142 Hejnice -Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. – Knésl, I. – Kříbek, B. – Mrázová, Š. – Poňavič, M. – Sidorinová, T. (2017): Představení pracovního balíčku WP3 - Mineralogické a geochemické studium vybraných ložisek nerostných surovin. Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin. Konference: Výzkum kritických nerostných surovin na území ČR. 6. 12. 2017. Ballingův sál, Národní technická knihovna, Praha

Rambousek, P. – Mrázová, Š. – Sidorinová, T. – Táborský, Z. (2012h): Geologické zajímavosti Šluknovského výběžku. Lužické hory

Rukavičková, L. - Bárta, J. - Breiter, K. - Klomínský, J. - Hanák, J. - Havíř, J. - Holeček, J. - Lukeš, J. - Málek, J. - Mrázová, Š. - Pačes, T. - Procházka, J. (2008): Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha

Rukavičková, L. - Rambousek, P. - Sedláček, J. Mgr. - Barnet, I. - Mrázová, Š. - Skácelová, D. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-231 Jizerka. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Rukavičková, L. - Rambousek, P. - Sedláček, J. Mgr. - Barnet, I. - Mrázová, Š. - Skácelová, D. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-142 Hejnice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Sedlák, J. - Šrámek, J. - Hanák, J. - Mrlina, J. - Mrázová, Š. (2007): Gravimetrické mapování 1:25 000 v oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika. 100 s. MS ČGS Praha

Sidorinová, T. – Mrázová, Š. (2016): Ověřování šlichových anomálií krušnohorské oblasti 1 indikující kritické suroviny. Roční zpráva pro projekt CEEMIR, balíček WP3 - Mineralogické a geochemické studium vybraných ložisek nerostných surovin. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Archiv ČGS

Skácelová, Z. - Hanák, J. - Mrázová, Š. (2009): Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí-gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 268-272. ISSN 0514-8057

Skácelová, Z. - Mrázová, Š. - Dudíková Schulmannová, B. - Goliáš, V. (2009): Geofyzikální měření uranových zátěží na území KRNAP. 9.4.2009. Ostrava

Skácelová, Z. – Mrázová, Š. (2010): Geofyzikální měření zvýšeného obsahu uranu na opuštěných těžených lokalitách uranových rud na vybraných území Krkonošského národního parku. – Opera Corcontica 47, Suppl. 1, 91-100. ISSN 0139-925X

Smutek, D. - Mrázová, Š. (2003): Komentář ke geologické mapě 1:10 000 okolí Janských Lázní. 30 s. MS Archiv ČGS Praha

Stachowiak, A. – Mrázová, Š. – Cwojdziński, S. – Skácelová, D. – Ihnatowicz, A. – Otava, J. – Pacuła, J. – Pecina, V. – Rejchrt, M. – Skácelová, Z. – Večeřa, J. (2013a): Geostrada Sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny. Neuveden. 225 s. – Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Dolnośląski. Praga

Stachowiak, A. – Mrázová, Š. – Cwojdziński, S. – Skácelová, D. – Ihnatowicz, A. – Otava, J. – Pacuła, J. – Pecina, V. – Rejchrt, M. – Skácelová, Z. – Večeřa, J. (2013b): Sudetes Georoute, geological-tourist guidebook. Neuveden. 213 s. – Czech Geological Survey. Prague

Stárková, M. – Mrázová, Š. – Sidorinová, T. (2015b): Sedimenty permokarbonu v Kraskově (vrt KS-1) a jejich zdrojový materiál. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 neuveden, podzim, 19-25. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.41

Táborská, Š. - Hrouda, F. - Schulmann, K. (1999): Magma flow and anisotropy of magnetic susceptibility in aplite dykes in the Nasavrky Plutonic Complex (Bohemian Massif). In Svojtka M: Geolines, – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Verner, K. – Mrázová, Š. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Holub, F. – Klomínský, J. – Malík, J. – Martínek, K. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Rukavičková, L. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Štor, T. – Vrána, S. – Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. 143 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Verner, K. – Mrázová, Š. – Štor, T. – Buriánek, D. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-321 Jizerka. Základní geologické mapy 1:25.000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Verner, K. – Mrázová, Š. – Štor, T. – Buriánek, D. (2013c): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 03-142 Hejnice. Základní geologické mapy 1:25.000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Šalanský, K. - Klomínský, J. - Fediuk, F. - Mrázová, Š. (2001): Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masívu - nové výskyty. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 108-111. ISSN 0514-8057

Šikula, J. - Petrová, A. - Čurda, J. - Kycl, P. - Krupička, J. - Malík, J. - Mrázová, Š. (2011): Vyhodnocení povodní v srpnu 2010 - Vyhodnocení svahových nestabilit v oblasti Libereckého a Ústeckého kraje. 21.4.2011. KÚ Liberec

Štědrá, V. - Gürtlerová, P. - Čech, S. - Mrázová, Š. - Fárová, K. (2008): Zhodnocení potenciálu krajiny a geologických lokalit pro metodiku výuky přírodních věd a rozšíření geoturistiky. Závěrečná zpráva, 25 s. MS MŽP ČR

© Stepanka Mrazova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top