Mgr. Stanislav Čech
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089526
fax: +420257531376
stanislav.cech@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

Zde vložte Váš text ......

Professional Experience

Zde vložte Váš text .....

Research Interests

Zde vložte Váš text .....

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Membership in Professional Societies

Zde vložte Váš text .....

Service to Scientific Community

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Selected Papers

Citace 1

Citace 2

Citace 3

Citace 4

 

Recent papers

Baratoux, L. - Hradecký, P. - Kopačková, V. - Šebesta, J. - Baroň, I. - Čech, S. (2005): Odlišný tektonický vývoj střední a sz. části Salvadoru. 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 10. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-635-5

Bubík, M. - Čech, S. - Hradecká, L. (2001): A.10. Pecínov. – Český geologický ústav. Praha

Bubík, M. - Čech, S. - Hradecká, L. - Švábenická, L. (2001): A.12.Lužice. – Český geologický ústav. Praha

Burda, J. - Čech, S. - Holásek, O. - Manová, M. - Müller, V. - Pačesová, E. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Sekyra, J. - Šalanský, K. (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-31 Vysoké Mýto. Edice ekologických map ČR. 64 s. – Český geologický ústav. Praha

Burda, J. – Grundloch, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čech, S. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Vrána, S. – Michek, R. – Nol, O. – Navrátilová, V. – Šíma, J. – Uhlík, J. – Baier, J. – Milický, M. – Zeman, O. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. – Smutek, D. – Králová, A. – Vlček, L. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. – Grygar, R. (2016): Hydrogeologický rajon 4270 – Vysokomýtská synklinála. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/26. 254 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Grundloch, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čurda, J. – Čech, S. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Novotná, J. – Burda, P. – Hartlová, L. – Sedláček, Z. – Slavík, J. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016): Hydrogeologický rajon 4280 – Velkoopatovická křída. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/27. 121 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Grundloch, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čurda, J. – Čech, S. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Novotná, J. – Burda, P. – Hartlová, L. – Slavík, J. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016): Hydrogeologický rajon 4232 – Ústecká synklinála v povodí Svitavy. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/24. 221 s. MS Geofond, internet

Buriánek, D. - Břízová, E. - Čech, S. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Verner, K. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-112 Jedlová. Neuvedeno. 76 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-721-5

Buriánek, D. - Břízová, E. - Čech, S. - Čurda, J. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. (2006a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová. 89 s. MS MŽP, Archiv ČGS

Buriánek, D. - Čech, S. - Abrahám, M. (2009): Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve). – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 94, srpen, 83-96. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. - Čech, S. - Vít, J. (2006b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-112 Jedlová. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami

Domas, J. - Čech, S. - Hradecký, P. - Shrbený, O. - Schovánek, P. (2001): geologická mapa 02-32 Teplice. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-432-X

Dvořák, I. - Baldík, V. - Burda, J. - Čech, S. - Müller, P. - Novotný, R. - Rýda, K. - Sedláček, J. Mgr. - Skácelová, D. - Trubačová, A. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-342 Rovensko pod Troskami. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. neuveden

Gilíková, H. - Budil, P. - Čech, S. - Hanžl, P. - Otava, J. - Svobodová, M. - Ziegler, V. (2007): Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje. In Breiter, K: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-87139-11-0

Grundloch, J. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čáp, P. – Čech, S. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Michek, R. – Nol, O. – Navrátilová, V. – Šíma, J. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016): Hydrogeologický rajon 4110 - Polická pánev. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/20. 210 s. MS Geofond, internet

Grundloch, J. – Burda, J. – Kadlecová, R. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čech, S. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Vodrážka, R. – Homolka, M. – Daněk, A. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Polák, M. – Milický, M. – Zeman, O. – Gvoždík, L. – Uhlík, J. – Baier, J. – Chaloupková, M. – Ambrozek, L. – Smutek, D. – Nadrchal, J. – Vlček, L. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. – Navrátilová, V. – Valešová, M. – Novotná, J. – Burda, P. (2016): Hydrogeologický rajon 4320 – Dlouhá mez – jižní část. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/29. 169 s. MS ČGS

Grundloch, J. – Kadlecová, R. – Čech, S. (2017): Tvorba 3D modelu hydrogeologických rajonů. In Datel, J.V., Tomášek, J: XV. Hydrogeologický kongres - Podzemní voda a společnost, s. 48. – PřF Mu, ČAH, ČAIG. Brno. ISBN 987-80-903635-5-7

Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Skarková, H. – Steinová, M. – Rapprich, V. – Prouza, V. – Valečka, J. – Mlčoch, B. – Čech, S. – Budil, P. – Zelenka, P. – Šimůnek, Z. – Holásek, O. – Mrázová, Š. – Hrazdíra, P. – Neubertová, H. – Svítil, R. (2009): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – sever“. Závěrečná zpráva, 120 s. MS Archiv ČGS

Hanžl, P. - Břízová, E. - Čech, S. - Čurda, J. - Kryštofová, E. - Vít, J. (2008a): Žďárské vrchy. Geologie chráněných krajinných oblastí ČR. 2 s. – Česká geologická služba. Praha

Hanžl, P. - Čech, S. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gilíková, H. - Hradecká, L. - Hubatka, F. - Janoušek, V. - Kašpárek, M. - Manová, M. - Maštera, L. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Šalanský, K. - Šrámek, J. - Vít, J. - Hrdličková, K. (2007i): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. 70 s. – Česká geologická služba. Praha

Hanžl, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Doležalová, Š. - Dušek, K. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Kycl, P. - Man, O. - Mašek, D. - Mixa, P. - Moravcová, O. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Petrová, A. - Rambousek, P. - Skácelová, Z. - Štěpánek, P. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2009d): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000. Praha. 36 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, ČGS-Geofond ČR

Herrmann, Z. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čáp, P. – Čech, S. – Grundloch, J. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Baier, J. – Milický, M. – Zeman, O. – Polák, M. – Uhlík, J. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016): Hydrogeologický rajon 4221 – Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/21. 123 s. MS Geofond, internet

Herrmann, Z. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čáp, P. – Čech, S. – Grundloch, J. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Baier, J. – Milický, M. – Zeman, O. – Polák, M. – Uhlík, J. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016): Hydrogeologický rajon 4222 – Podorlická křída v povodí Orlice. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/22. 155 s. MS Geofond, internet

Hradecký, P. - Babůrek, J. - Čech, S. - Rapprich, V. - Baratoux, L. - Baroň, I. - Kycl, P. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Novák, Z. - Hernández, W. - Vorel, T. (2005): Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador. 100 s

Košťák, M. - Čech, S. - Ekrt, B. - Mazuch, M. - Wiese, F. - Voigt, S. - Wood, C. J. (2004): Belemnites of the Bohemian cretaceous basin in a global context. – Acta Geologica Polonica 54, 4, 511-533. ISSN 0001-5709

Košťák, M. – Sklenář, J. – Čech, S. – Frank, J. – Ekrt, B. – Cápová, A. – Kubajko, M. – Mazuch, M. – Kvaček, J. (2013): Ammonites, biostratigraphy and bio-events of the Pecínov Member (Upper Cenomanian, Bohemian Cretaceous Basin). In Žák,J. - Zulauf, G. - Röhling, H.-G: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften SDGG, svazek 82. s. 64-64. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Košťák, M. – Svobodová, A. – Čech, S. – Švábenická, L. (2014): Ztracený amonit od WC aneb novinky v biostratigrafii svrchního coniaku ČKP. 24.6.2014. Police nad Metují, Správa CHKO Broumovsko

Košťák, M. – Čech, S. – Uličný, D. – Sklenář, J. (v tisku): Ammonites, inoceramids and stable carbon isotopes of the Cenomanian-Turonian OAE2 interval in central Europe: Pecínov quarry, Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). – Cretaceous Research, ISSN 0195-6671. DOI 10.1016/j.cretres.2017.04.013

Krásný, J. - Buchtele, J. - Čech, S. - Hrkal, Z. - Jakeš, P. - Kobr, M. - Mls, J. - Šantrůček, J. - Šilar, J. - Valečka, J. (2002): Hydrogeologie polické pánve : optimalizace využívání a ochrany podzemních vod. – Sborník geologických věd. Hydrogeologie, inženýrská geologie 22, podzim, 5-100. ISSN 0036-5289

Kříž, J. - Chlupáč, I. - Čech, S. - Havlíček, P. - Hradecký, P. - Valečka, J. (2000): Bohemia, Excursion Guidebook. - Annual mmeting of the European Association for the Conservation of the Geological Heritage, Prague June 1st, 2000 - June 9th, 2000. neuveden. 41 s. – Český geologický ústav Praha. Praha

Kůrková, I. – Bruthans, J. – Burda, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Čech, S. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Rajchl, M. – Skácelová, Z. – Nol, O. – Navrátilová, V. – Šíma, J. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016g): Hydrogeologický rajon 4710 - Bazální křídový kolektor na Jizeře. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/45. 118 s. MS Geofond

Kůrková, I. – Bruthans, J. – Burda, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Čech, S. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Nol, O. – Navrátilová, V. – Šíma, J. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016a): Hydrogeologický rajon 4420 - Jizerský coniac. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/32. 148 s. MS Geofond

Kůrková, I. – Bruthans, J. – Burda, J. – Bůzek, F. – Čech, S. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Nol, O. – Navrátilová, V. – Šíma, J. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016): Hydrogeologický rajon 4410 - Jizerská křída pravobřežní. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/31. 210 s. MS Geofond

Kůrková, I. – Bruthans, J. – Burda, J. – Bůzek, F. – Čech, S. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Nol, O. – Navrátilová, V. – Šíma, J. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016b): Hydrogeologický rajon 4430 - Jizerská křída levobřežní. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/33. 210 s. MS Geofond, internet

Kůrková, I. – Bruthans, J. – Burda, J. – Bůzek, F. – Čech, S. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Nol, O. – Navrátilová, V. – Šíma, J. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016c): Hydrogeologický rajon 4521 - Křída Košáteckého potoka. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/34. 138 s. MS Geofond, internet

Kůrková, I. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Čech, S. – Rajchl, M. – Nol, O. – Navrátilová, V. – Šíma, J. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016d): Hydrogeologický rajon 4530 - Roudnická křída. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/37. 128 s. MS Geofond, internet

Laurin, J. – Čech, S. – Uličný, D. – Štaffen, Z. – Svobodová, M. (2014): Astrochronology of the Late Turonian: implications for the behavior of the carbon cycle at the demise of peak greenhouse. – Earth and Planetary Science Letters 394, May, 254-269. ISSN 0012-821X. DOI 10.1016/j.epsl.2014.03.023

Mlčoch, B. – Rajchl, M. – Čech, S. – Valečka, J. – Skácelová, Z. (2014): Význam 3D geologického modelování pro konstrukci hydrogeologických koncepčních modelů v oblasti české křídové pánve. In : Datel Josef, Hauerová Jindřiška: Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy, s. 50. – Technická univerzita v Liberci, česká asociace hydrogeologů a česká asociace inženýrských geologů. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

Mrázová, Š. – Čech, S. – Rambousek, P. (2014a): Litostratigrafie a strukturní charakteristika lomu Holcim Prachovice, Železné hory. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, podzim, 19-22. ISSN 0514-8057

Müller, V. - Burda, J. - Čech, S. - Gürtlerová, P. - Manová, M. - Opletal, M. - Pošmourný, K. - Rudolský, J. - Skalický, J. - Šalanský, K. (2000): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 14-14 Žamberk. Soubor geologických a ekologických účelových map. 62 s. – Český geologický ústav. Praha

Müller, V. - Burda, J. - Čech, S. - Holásek, O. - Jinochová, J. - Klečák, J. - Manová, M. - Opletal, M. - Rudolský, J. - Šalanský, K. - Veselý, J. (1999): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 14-13 Rychnov nad Kněžnou. Neuveden. 58 s. – Český geologický ústav. Praha

Nagm, E. - Wilmsen, M. - Čech, S. - Wood, C. (2011): An inoceramid bivalve tentatively assigned to the group of Inoceramus pictus from the Upper Cenomanian of Egypt (Galala Formation, Wadi Qena, central eastern Desert). In Christoph Breitkreutz: Festschrift zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Karl-Armin Tröger, s. 91-102. – Technische Universität Bergakademie Freiberg. Freiberg. ISBN 978-3-86012-427-7

Nádaskay, R. – Kočergina, J. – Čech, S. – Švábenická, L. – Valečka, J. – Čejková, B. (2018): Integrated stratigraphy of an offshore environment influenced by intense siliciclastic supply: implications for Coniacian tectonosedimentary evolution of the West Sudetic area (NW Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). In neuveden: Book of Abstracts. GeoBonn 2018, Living Earth. 2-6 September 2018, Bonn, – Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Steinmann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Čech, S. (2017): Příspěvek jádrových vrtů projektu Rebilance zásob podzemních vod ke stratigrafii, sedimentologii a tektonice svrchní křídy v sz. části české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 129-136. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.40

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Čech, S. – Rapprich, V. – Procházka, M. – Šajgal, J. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4640_C Horní Světlá pod Luží. Závěrečná zpráva, 57 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Čech, S. – Švábenická, L. – Valečka, J. (2017): Stratigraphy of the Lower–Middle Coniacian core section (NW-part of the Bohemian Cretaceous Basin): deciphering T-R history and linking offshore to proximal deposits. In Sames, B: 10th International Symposium on the Cretaceous – Abstracts, 21–26 August 2017, Vienna. – Berichte der Geologischen Bundesanstalt, svazek 120. – Geologische Bundesanstalt. Wien

Olde, K. – Jarvis, I. – Uličný, D. – Pearce, M. – Trabucho-Alexandre, J. – Čech, S. – Gröcke, D. – Laurin, J. – Švábenická, L. – Tocher, B. (2015): Geochemical and palynological sea-level proxies in hemipelagic sediments: a critical assessment from the Upper Cretaceous of the Czech Republic. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 435, October, 222-243. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2015.06.018

Olde, K. – Jarvis, I. – Uličný, D. – Trabucho-Alexandre, J. – Čech, S. – Laurin, J. – Švábenická, L. – Gröcke, D. (2013): Palynomorph response to Turonian-Lower Coniacian sea-level and water mass changes in the Bohemian Basin, Czech Republic. 5.9.2013. konf. přednáška 9th Internat.Symp. Cretaceous System, Ankara

Opletal, M. – Čech, S. (2014): Příklady cenomanské transgrese v podorlické křídě. 24.6.2014. Police nad Metují, Správa CHKO Broumovsko

Otava, J. - Bubík, M. - Čech, S. - Černý, J. - Franců, J. - Havíř, J. - Kopačková, V. - Martínek, K. - Mašek, D. - Maštera, L. - Opletal, M. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Švábenická, L. - Žáček, V. - Domas, J. - Milovský, R. - Krmíček, L. (2011): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES. Závěrečná zpráva, 86 s. MS ČGS Praha, Brno

Rambousek, P. - Čech, S. - Zvelebil, J. - Rýda, K. (2006): Situační zpráva ČGS k sesuvu u východního portálu tunelu Hřebeč. MS OG MŽP,Archiv ČGS

Rapprich, V. - Adamová, M. - Buda, J. - Baldík, V. - Břízová, E. - Čech, S. - Dušek, K. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kachlík, V. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Müller, P. - Novotný, R. - Pécskay, Z. - Prouza, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. (2011b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov. 215 s. MS Archiv ČGS

Rapprich, V. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Čech, S. – Dušek, K. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hroch, T. – Kachlík, V. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mašek, D. – Müller, P. – Novotný, R. – Pécskay, Z. – Prouza, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

Schovánek, P. - Adamová, M. - Batík, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Fediuk, F. - Godány, J. - Gürtlerová, P. - Hanžl, P. - Klomínský, J. - Kříbek, B. - Kycl, P. - Lhotský, P. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Pálenský, P. - Rambousek, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Štěpánek, P. (2003): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000. 28 s

Schovánek, P. - Prouza, V. - Spudil, J. - Dvořák, I. - Čech, S. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 424 Trutnov. Neuveden. 1 s. – ČGS Praha. ČGS Praha

Schovánek, P. – Prouza, V. – Spudil, J. – Burda, J. – Čech, S. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Konopásek, J. – Malík, J. – Martínek, K. – Mlčoch, B. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Tasáryová, Z. – Vrána, S. – Žáčková, E. – Janderková, J. – Kachlík, V. – Zajíc, J. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov. 244 s. MS Archiv ČGS Praha

Schovánek, P. – Prouza, V. – Spudil, J. – Dvořák, I. – Pecina, V. – Skácelová, Z. – Tasáryová, Z. – Čech, S. – Žáčková, E. (2012): Mapa dokumentačních bodů České republiky 1:25000, list 03-424 Trutnov. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Shrbený, O. - Čech, S. - Valečka, J. - Domas, J. (2001): geologická mapa 02-41 Ústí nad Labem. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-433-8

Sklenář, J. – Čech, S. – Ekrt, B. – Uličný, D. – Košťák, M. – Mazuch, M. (2017): Taphocoenoses of the OAE2 interval as indicators of changing depositional and paleoecological conditions, Bohemian Cretaceous Basin. In Sames, B: 10th International Symposium on the Cretaceous - Abstracts, 21-26 August 2017, Vienna. - Berichte der Geologischen Bundesanstalt, svazek 120. – Geologische Bundesanstalt. Wien

Skácelová, D. - Dvořák, I. - Kryštofová, E. - Rýda, K. - Čech, S. - Baldík, V. - Novotný, R. - Trubačová, A. - Rapprich, V. - Sedláček, J. Mgr. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-324 Turnov. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Smutek, D. – Čech, S. – Mixa, P. (2015): Kameny a voda z Železných hor. 25.1.2015. ČT2, pořad Nedej se

Summesberger, H. - Švábenická, L. - Čech, S. - Hradecká, L. - Hoffmann, T. (1999): New palaeontological and biostratigraphical data on the Klement and Pálava Formations (Upper Cretaceous) in Austria (Waschberg-Ždánice Unit). – Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 100A, jaro, 39-79

Svobodová, A. – Košťák, M. – Čech, S. – Švábenická, L. (2014): New biostratigraphic evidences (texanitid ammonites, inoceramids and calcareous nannofossils) for the Upper and the uppermost Coniacian in the Bohemian Cretaceous Basin. – Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften 165, 4, 587-589. ISSN 1860-1804. DOI 10.1127/zdgg/2014/0023

Svobodová, M. - Čech, S. (2009): Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice. In Švábenická, L., Prostředník, J., Rapprich, V., Řídkošil, T: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis, svazek 4. s. 125-132. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-254-6150-1

Svobodová, M. - Čech, S. - Hradecká, L. - Švábenická, L. (2006b): New insight into Cenomanian biostratigraphy in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic), based on palynomorphs, foraminifers, calcareous nannofossils and macrofauna. In Hu X., Wang Y., Huang Y: International symposium on Cretaceous major geological events and Earth system, s. 81. – China University of Geosciences Beijing. Beijing

Svobodová, M. – Čech, S. – Hradecká, L. – Švábenická, L. (2014): New insight into Cenomanian and Lower Turonian biostratigraphy in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) based on palynomorphs, calcareous nannofossils, foraminifers and macrofauna. 2.5.2014. Birbal Sahni Palaeobotanical Institute Lucknow, India

Uličný, D. - Laurin, J. - Čech, S. (2009a): Controls on clastic sequence geometries in a shallow-marine, transtensional basin: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. – Sedimentology 56, 4, 1077-1114. ISSN 0037-0746. DOI 10.1111/j.1365-3091.2008.01021.x

Uličný, D. - Špičáková, L. - Grygar, R. - Svobodová, M. - Čech, S. - Laurin, J. (2009b): Palaeodrainage systems at the basal unconformity of the Bohemian Cretaceous Basin: roles of inherited fault systems and basement lithology during the onset of basin filling. – Bulletin of Geosciences 84, 4, 577-610. ISSN 1214-1119. DOI 10.3140/bull.geosci.1128

Uličný, D. - Špičáková, L. - Čech, S. (2003): Changes in Depositional Style of an Intra-Continental Strike-Slip Basin in Response to Shifting Activity of Basement Fault Zones: Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin. In Svojtka M: Geolines, s. 103-104. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Uličný, D. - Čech, S. - Grygar, R. (2003): Tectonics and Depositional Systems of a Shallow-Marine, Intra-Continental Strike-Slip Basin: Exposures of the Český Ráj Region, Bohemian Cretaceous Basin. In Svojtka M: Geolines, s. 133-148. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Uličný, D. – Jarvis, I. – Gröcke, D. – Čech, S. – Laurin, J. – Olde, K. – Trabucho-Alexandre, J. – Švábenická, L. – Pedentchouk, N. (2013): A high-resolution carbon-isotope record of the Turonian stage (93.9-89.8 Ma) correlated to a siliciclastic basin fill: implications for mid-Cretaceous sea-level change. 29.10.2013. konferenční přednáška Geol. Soc. Amer. Ann. Meet., Colorado

Uličný, D. – Jarvis, I. – Gröcke, D. – Čech, S. – Laurin, J. – Olde, K. – Trabucho-Alexandre, J. – Švábenická, L. – Pedentchouk, N. (2014): A high-resolution carbon-isotope record of the Turonian stage correlated to a siliciclastic basin fill: Implications for mid-Cretaceous sea-level change. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 405, 3, 42-58. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2014.03.033

Uličný, D. – Laurin, J. – Čech, S. (2013): Interactio of hyperpycnal flows and marine currents on a coarse-grained delta front - insights from the Cretaceous of Bohemia. In Žák,J. - Zulauf, G. - Röhling, H.-G: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften SDGG, svazek 82. s. 107-107. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Uličný, D. – Čech, S. – Laurin, J. – Švábenická, L. (2015): Výzkumný vrt Běchary v české křídě, aneb od Kopidla k tajům křídového oceánu a skleníkového klimatu. 4.6.2015. Geofyzikální ústav AVČR, Praha

Valečka, J. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Sedláček, J. Ing. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Švábenická, L. - Trubačová, A. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2011a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost. 226 s. MS Česká geologická služba, Praha-1, Klárov 3, 118 21

Valečka, J. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čech, S. – Havlíček, P. – Janderková, J. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mlčoch, B. – Müller, P. – Prouza, V. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Pécskay, Z. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Štor, T. – Trubačová, A. – Švábenická, L. – Zelenka, P. – Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost. Neuveden. 136 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čech, S. – Havlíček, P. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mlčoch, B. – Müller, P. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Pécskay, Z. – Řídkošil, T. – Sedláček, J. Ing. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Štor, T. – Trubačová, A. – Švábenická, L. – Zelenka, P. – Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost. Základní geologická mapa České republiky. 138 s. – Česká geologická služba,Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-837-3

Valečka, J. – Nádaskay, R. – Urík, J. – Čech, S. – Hütter, P. – Adamovič, J. – Hroch, T. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4730_B Stvolínky. Závěrečná zpráva, 49 s. MS Česká geologická služba

Valečka, J. – Nádaskay, R. – Čech, S. – Pitrák, M. – Pintér, L. – Hroch, T. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4523_A Sedlec u Litoměřic. Závěrečná zpráva, 67 s. MS Česká geologická služba

Valečka, J. – Nádaskay, R. – Čech, S. – Pitrák, M. – Šajgal, J. – Hroch, T. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4530_A Horní Beřkovice. Závěrečná zpráva, 56 s. MS Česká geologická služba

Valečka, J. – Čech, S. – Nádaskay, R. – Procházka, M. – Pintér, L. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4420_G Mužský. Závěrečná zpráva, 58 s. MS Česká geologická služba

Valigurský, L. - Čech, S. (2003): A Model of the Morphotectonic Development of the Ústecká Brázda Furrow. In Svojtka M: Geolines, s. 106-107. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Valigurský, L. - Čech, S. (2003): Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy. In -: Geomorfologický sborník 2, s. 259-263. – ČAG, ZČU Plzeň. Plzeň

Vodrážka, R. - Mikuláš, R. - Čech, S. (2004): Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (Východní Čechy). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 Neuveden, podzim, 96-97. ISSN 0514-8057

Vodrážka, R. - Sklenář, J. - Čech, S. - Hradecká, L. - Laurin, J. (2007): Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty ve svrchní křídě lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev). In Zlinská Adriena: Zborník abstraktov z 8. česko-slovensko-polskej paleontologickej konferencii v Bratislave, jún 2007, – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-88974-91-8

Vodrážka, R. - Sklenář, J. - Čech, S. - Laurin, J. - Hradecká, L. (2009): Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin). – Cretaceous Research 30, 1, 204-222. ISSN 0195-6671

Vodrážka, R. - Čech, S. (2005): 2. křídový seminář. Chrudim

Vodrážka, R. - Čech, S. - Adamovič, J. (2012): 6. křídový seminář. Česká geologická služba, Praha

Vodrážka, R. - Čech, S. - Košťák, M. (2011): 5. křídový seminář. Praha

Vodrážka, R. – Sklenář, J. – Laurin, J. – Čech, S. – Hradecká, L. (2007): Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty z lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev). In Adriena Zlinská: 8.paleontologická konferencia, zborník abstraktov, s. 30-31. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-88974-91-8

Voigt, S. - Wagreich, M. - Surlyk, F. - Walaszczyk, I. - Uličný, D. - Čech, S. - Voigt, T. - Wiese, F. - Wilmsen, M. - Nieburh, B. - Reich, M. - Funk, H. - Michalík, J. - Jagt, J. - Felder, P. - Schulp, A. (2008): Cretaceous. In McCann, T: The Geology of Central Europe. Volume 2: Mesozoic and Cenozoic, s. 923-997. – The Geological Society Publishing House. London. ISBN 978-1-86239-264-9

Wiese, F. - Čech, S. - Ekrt, B. - Košťák, M. - Mazuch, M. - Voigt, S. (2004): The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry' integrated stratigraphy and palaeoceanography of gateway to the Tethys. – Cretaceous Research 25, 28 ledna, 329-352. ISSN 0195-6671

Wiesse, F. - Čech, S. - Ekrt, B. - Košťák, M. - Mazuch, M. - Voigt, S. (2005): The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry./Cretaceous Research 25 (2004) 329-352)- Replay. – Cretaceous Research 26, 2. 9.2005, 736-739. ISSN 0195-6671

Zelenka, P. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Čech, S. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Smolíková, L. - Stehlík, F. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Valečka, J. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice. 93 s. MS Česká geologická služba

Špičáková, L. – Uličný, D. – Grygar, R. – Svobodová, M. – Čech, S. – Laurin, J. (2013): Mid-Cretaceous paleodrainage of the Bohemian Massif: roles of tectonic inheritance and eustasy in formation and filling palaeovalley systems. In Žák,J. - Zulauf, G. - Röhling, H.-G: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften SDGG, svazek 82. s. 102-102. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Štědrá, V. - Gürtlerová, P. - Čech, S. - Mrázová, Š. - Fárová, K. (2008): Zhodnocení potenciálu krajiny a geologických lokalit pro metodiku výuky přírodních věd a rozšíření geoturistiky. Závěrečná zpráva, 25 s. MS MŽP ČR

Štědrá, V. - Čech, S. - Mlčoch, B. - Stárková, M. - Martínek, K. (2001): Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva. Výzkumná zpráva, 35 s

Štědrá, V. - Čáp, P. - Čech, S. - Dosbaba, M. - Dušek, K. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Krejčí, Z. - Mašek, D. - Ondovčin, T. - Rejchrt, M. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vodrážka, R. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora. Geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 13-324. 112 s. – Česká geologická služba Praha. ČGS Praha. ISBN 978-80-7075-764-2

Štědrá, V. - Čáp, P. - Čech, S. - Dosbaba, M. - Dušek, K. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Mašek, D. - Ondovčin, T. - Rejchrt, M. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vodrážka, R. (2009): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora. Geologická mapa ČR 1 : 25 000. 80 s. – Česká geologická služba. Praha

Švábenická, L. – Čech, S. – Uličný, D. (2013): Nannofossils across the Late Cenomanian to middle Coniacian interval, Běchary section, Bohemian Cretaceous Basin: state of the art. In Laurel M. Bybell: Journal of Nannofossil Research, svazek 33. s. 118. – International Nannoplankton Association. Swansea

Žáček, V. - Čech, S. - Dudíková Schulmannová, B. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2010c): Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-IV Juntas, República de Costa Rica. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-745-1

Žáček, V. - Čech, S. - Dudíková Schulmannová, B. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huypaya, S. (2009g): Geologická mapa 1:50 000, list Juntas, Kostarika. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Čech, S. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Dudíková Schulmannová, B. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2009f): Geologická mapa 1:50 000, list Chapernal, Kostarika. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Čech, S. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Dudíková Schulmannová, B. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2010b): Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-III Chapernal, República de Costa Rica. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-744-4

Žáček, V. – Vorel, T. – Kycl, P. – Huapaya, S. – Mixa, P. – Grygar, R. – Havlíček, P. – Čech, S. – Hrazdíra, P. – Metelka, V. – Ševčík, J. – Pécskay, Z. (2012f): Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica. – Revista Geológica de América Central 47, podzim, 7-54. ISSN 0256-7024

Žítt, J. - Vodrážka, R. - Čech, S. - Hradecká, L. - Svobodová, M. (2008): Taphocoenoses of the Cenomanian/Turonian boundary interval: the case study of Plaňany, Bohemian Cretaceous Basin. In Andrzej Pisera, Maria Aleksandra Bitner, Adam T. Halamski: 9th Paleontological Confeence, Warszawa, 10-11 October 2008, Abstracts, – Institut Paleobiologii PAN. Warszawa. ISBN 978-83-61236-01-6

Žítt, J. - Čech, S. - Košťák, M. - Hradecká, L. - Svobodová, M. (2008b): Micrasterids (Echinoidea) in siliciclastic sediments of the Upper Turonian (Bohemian Cretaceous Basin): taxonomy, taphonomy, sedimentary environment, biostratigraphy. In Pisera A., Bitner M. A., Halamski T: Abstracts 9th Paleontological Conference, Warszawa, 10-11 October 2008, s. 107-108. – Polish Academy of Sciences, Institute of Paleobiology. Warszawa. ISBN 978-83-61236-01-6

Čech, S. (2000): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-122 Brněnec. Základní geologické mapy České republiky 1:25 000. 1 s. – Český geologický ústav Praha. Praha

Čech, S. (2004): Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 Neuveden, podzim, 20-21. ISSN 0514-8057

Čech, S. (2006a): Č. Zahálka a jeho pojetí stratigrafie české křídové pánve. 22.5-23.5. 2006. Praha

Čech, S. (2006b): Hranice turon/coniac v české křídové pánvi. 22.5-23.5 2006. Praha

Čech, S. (2006b): Střeleč. Skaříšovský zlom. Závěrečná zpráva, 6 s. MS Vodní Zdroje Chrudim, s.r.o

Čech, S. (2007): Vývoj sedimentace svrchní křídy v oblasti Žďárských vrchů. 18102007. Milovy

Čech, S. (2007f): Geologické mapování v Salvadoru. 20070228. Praha

Čech, S. (2008a): Nehvizdy (horninové prostředí, ekologická havárie). Závěrečná zpráva, 4 s. MS Archiv ČGS, archiv Vodní zdroje Chrudim

Čech, S. (2008b): Boreal and Tethyan Cretaceous. 20080903. Teheran, IRAN

Čech, S. (2008c): 4. seminář křídařů. Turnov

Čech, S. (2008d): Geologické zajímavosti v křídě Českého ráje. 20081003. Turnov, muzeum Českého ráje

Čech, S. (2008e): Křídový svět. 20081003. Turnov, muzeum Českého ráje

Čech, S. (2008f): Sedimentary rocks - Training course. Geological mapping and geochemical prospection for the Geosurv-Baghdad, Iraq. 20081023. Praha - Česká geologická služba

Čech, S. (2008h): Střeleč - lom. Aktualizace strukturně geologické charakteristiky skaříšovského zlomu. Závěrečná zpráva, 18 s. MS ČGS - archiv, Sklopísek Střeleč, a.s

Čech, S. (2009a): Některé nové nálezy inoceramové fauny v oblasti Českého ráje. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 87-90. ISSN 0514-8057

Čech, S. (2009b): Předběžné výsledky vrtu V800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy). In Švábenická,L., Prostředník,J., Rapprich, V., Řídkošil, T: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis, svazek 4. s. 39-44. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-254-6150-1

Čech, S. (2009c): Stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin on the territory of the Czech Republic. In Röhling, H., G., Linnemann, U., Lange, M: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften - GeoDresden 2009 - Geologie der Böhmischen Masse, svazek 63. s. 40-42. – Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften. Duderstadt. ISBN 978-3-510-49210-7

Čech, S. (2010a): Lom Střeleč. Geologická interpretace geofyzikálních měření. 8 s. MS Česká geologická služba

Čech, S. (2010b): Křídové sedimenty v Českém ráji. 26. 28 s. – Česká geologická společnost. Praha

Čech, S. (2010d): Didymotis eventy a hranice turon/coniac. říjen 2010. 5. křídový seminář. Praha

Čech, S. (2011): Palaeogeography and Stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) - An Overview. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 18, 1, 18-21. ISSN 1212-6209

Čech, S. (2011b): Paleogeography and Stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) – Overview. 20110923. Monínec

Čech, S. (2012b): Hydrogeologický rajon 4420 'Jizerský coniac'. Geologická rešerše. 22 s. MS Archiv ČGS Praha

Čech, S. (2012c): Hydrogeologický rajon 4430 'Jizerská křída levobřežní'. Geologická rešerše. 30 s. MS Archiv ČGS Praha

Čech, S. (2012d): Hydrogeologický rajon 4521 'Křída Košáteckého potoka'. Geologická rešerše. 22 s. MS Archiv ČGS Praha

Čech, S. (2012e): Hydrogeologický rajon 4710 Bazální křídový kolektor na Jizeře. Geologická rešerše. 27 s. MS Archiv ČGS Praha

Čech, S. (2012f): Hydrogeologický rajon 4270 'Vysokomýtžská synklinála'. Geologická rešerše. 25 s. MS Archiv ČGS Praha

Čech, S. (2012h): Význam geologického dědictví pro geopark Český ráj. 27.1.2012. Muzeum Českého ráje Turnov

Čech, S. (2012i): Křídový systém. 11.5.2012. Přírodovědecká fakulta univerzity Palackého Olomouc

Čech, S. (2012j): Význam geologických map pro envoronmentální geologii a územní plánování. 11.5.2012. Přírodovědecká fakulta univerzity Palackého Olomouc

Čech, S. (2012k): Vrt Bch-1 Běchary v centrální části české křídy: nový evropský referenční profil pro komplexní stratigrafii turonu a coniaku. Lito-, biostratigrafie a korelace pánevních sedimentů. Předběžné výsledky. 10.10. 2012. Česká geologická služba Praha

Čech, S. (2013): The Turonian-Coniacian boundary in marginal-marine clastics of NE Bohemia: high-resolution biostratigraphy tied to stratigraphic architecture. 17.9.2013. Konference GEOPilsen 2013, Plzeň

Čech, S. (2014): Co přinesl a co snad ještě přinese úkol 'Rebilance zásob podzemních vod' pro výzkum české křídové pánve. 24.6.2014. Police nad Metují, Správa CHKO Broumovsko

Čech, S. (2014): Nové vrty v křídě. 29.9.2014. Přírodovědecká fakulta UK Praha

Čech, S. (2014): Odkud se vzaly pískovcové skály Českého ráje. 20.2.2014. Turnov, 2. konference Geologie pro region

Čech, S. (2014): Vrtné průzkumné práce. 6.5.2014. Česká geologická služba Praha

Čech, S. (2015a): Stratotyp chlomeckých vrstev,svrchní křída. In Knížek M., Táborský Z., Ivanov M: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Mikulov 14.10.-17.10. 2015, Sborník abstrakt, s. 26. – Masarykova univerzita, Česká geologická společnost. Mikulov. ISBN 978-80-210-7980-9

Čech, S. (2015b): Stratotyp chlomeckých vrstev,svrchní křída. 14-17.10. 2015. Mikulov,Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologic

Čech, S. (2015e): Výsledky geologických a vrtných prací. 25.11.2015. Ministerstvo životního prostředí ČR

Čech, S. (2015f): Rebilance geologických výsledků. 26.11.2015. Česká geologická služba Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Zajíc, J. (2011c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. 200 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Cháb, J. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. - Táborský, Z. (2007a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk. 87 s. MS MS Česká geologická služba

Čech, S. - Burianková, K. - Čurda, J. - Fürych, V. - Gürtlerová, P. - Kratochvílová, H. - Manová, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Stárková, M. - Šalanský, K. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-122 Brněnec. 80 s

Čech, S. - Buriánek, D. - Vít, J. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. List 14-334 Polička. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Rýda, K. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000. 14-334 Polička. 68 s

Čech, S. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Fürych, V. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Vít, J. (2009a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-334 Polička. neuveden. 78 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-717-8

Čech, S. - Gawlikowska, E. (1999): Góry Stołowe - Adršpašsko-teplické skály. Mapa geologiczno-turystyczna. Geologická mapa pro turisty. 1: 50 000. MOSZNil, Państwowy Instytut Geologiczny. 0 s. – MOSZNil, Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa-Praha. ISBN 83-86986-33-6

Čech, S. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. (2007b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 13 - 141 Nymburk. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. - Holásek, O. (2006a): Lokalita Velký Osek - Veltruby. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Vodní Zdroje Chrudim, s.r.o

Čech, S. - Holásek, O. (2007): Kvartérní a křídové sedimenty mezi Velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 neuveden, podzim, 20-24. ISSN 0514-8057

Čech, S. - Holásek, O. - Havlíček, P. - Skácelová, Z. (2009b): Kvartérní a křídové sedimenty na území listu 13-141 Nymburk. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 59-62. ISSN 0514-8057

Čech, S. - Hradecká, L. (2001): Bohemian Cretaceous Basin. In -: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of 6th IWAF, s. 39-41. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-527-X

Čech, S. - Hradecká, L. - Rejchrt, M. - Švábenická, L. - Táborský, Z. (2003): Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy - 2.etapová zpráva. 41 s

Čech, S. - Hradecká, L. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2005): Cenomanian and Cenomanian-Turonian boundary in the southern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. – Bulletin of Geosciences 80, 4, 321-354. ISSN 1214-1119

Čech, S. - Hradecká, L. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2005): Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi. Sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 23. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-653-5

Čech, S. - Hradecká, L. - Švábenická, L. (2010c): Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 33-38. ISSN 0514-8057

Čech, S. - Hradecká, L. - Švábenická, L. - Vodrážka, R. (2004): Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy. Závěrečná zpráva. 51 s. MS Archiv ČGS Praha

Čech, S. - Hrdličková, K. - Čurda, J. - Fürych, V. - Gürtlerová, P. - Knobloch, E. - Konzalová, M. - Manová, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Stárková, M. - Šalanský, K. - Švábenická, L. - Vít, J. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha. neuveden. 66 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-758-1

Čech, S. - Kříž, J. - Šebesta, J. - Rapprich, V. (2008): Practical field training in the environs of Prague. Training course. Geological Mapping and geochemical prospection for the Geosurv.-Baghdad, Iraq. 20081025. Praha, Louny, Lovosice

Čech, S. - Mlčoch, B. - Vorel, T. (2012g): Vrt BJ-23 Poděbrady. Závěrečná zpráva, 19 s. MS ČGS, Aquaenviro s.r.o. Brno, MÚ Poděbrady

Čech, S. - Rambousek, P. (1999): Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 123. ISSN 0514-8057

Čech, S. - Rapprich, V. (2007c): Mesozoic stratigraphy of NW El Salvador (western margin of the Chortis block). In Götze H.J., Hoernle K., Rabbel W: 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences - Abstracts, – Deutsche Forschungsgemeinschaft Kiel. Kiel

Čech, S. - Rejchrt, M. - Štaffen, Z. (2011d): Křídové sedimenty ve vrtu V 800 Střeleč, jejich petrografie, litostratigrafie a chemostratigrafie. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 14-19. ISSN 0514-8057

Čech, S. - Seifert, A. (2008g): Střeleč - vrt V 800. Prováděcí projektová dokumentace. Závěrečná zpráva, 7 s. MS ČGS - archiv

Čech, S. - Sekyra, J. - Opletal, M. (2001): geologická mapa 14-13 Rychnov nad Kněžnou. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-489-3

Čech, S. - Smutek, D. (2006): Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč. In Navrátil, I.- Šoltýsová, L: 50 let CHKO Český ráj.- Z Českého ráje a Podkrkonoší- Supplementum 11, s. 72-77. – Státní okresní archiv Semily. Jilemnice. ISBN 80-86254-14-3

Čech, S. - Svobodová, M. (1999): Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 46. ISSN 0514-8057

Čech, S. - Valečka, J. (2001): A.E. Reuss, křídový stratigraf a paleontolog. In -: Reussové z Bíliny: památce velkých přírodovědců, s. 133-156. – Regionální muzeum v Teplicích. Teplice v Čechách. ISBN 80-85321-30-0

Čech, S. - Valečka, J. (2002): August Emanuel Reuss a jeho význam pro stratigrafický a paleontologický výzkum české křídové pánve. In -: Monografické studie regionálního muzea v Teplicích,sv. 36, s. 133-156. – Regionální muzeum v Teplicích. Teplice. ISBN 80-85321-30-0

Čech, S. - Valigurský, L. - Vít, J. (2002c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy. 1 s. MS Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR

Čech, S. - Čurda, J. - Gürtlerová, P. - Hradecká, L. - Lochmann, Z. - Lysenko, V. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Šalanský, K. - Švábenická, L. - Valigurský, L. - Vít, J. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 14-343 Svitavy. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. neuveden. 76 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-761-1

Čech, S. - Čurda, J. - Gürtlerová, P. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Šalanský, K. - Švábenická, L. - Vít, J. - Valigurský, L. - Lysenko, V. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy. Výzkumná zpráva, 73 s

Čech, S. - Čáp, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Skácelová, Z. - Tasáryová, Z. - Valín, F. (2010c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami. neuveden. 1 s. – MŽP ČR. Praha

Čech, S. - Čáp, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Skácelová, Z. - Tasáryová, Z. - Valín, F. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 03-342 Rovensko pod Troskami. neuveden. 200 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Burda, J. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kondrová, L. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mertlík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Skácelová, Z. – Smutek, D. – Svobodová, M. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štaffen, Z. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. – Uličný, D. – Valín, F. – Zajíc, J. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Základní mapa České republiky. 176 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-810-6

Čech, S. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Burda, J. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kondrová, L. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mertlík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, Z. – Smutek, D. – Svobodová, M. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štaffen, Z. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. – Uličný, D. – Zajíc, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. – Fryml, T. – Hütter, P. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Urík, J. – Vodrážka, R. – Vrána, S. – Trubačová, A. (2016r): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4521_A Nový Vestec. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Česká geologická služba, Praha

Čech, S. – Hroch, T. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Nádaskay, R. – Vít, J. (2015b): Kapitola 4.3. Metodika tvorby geologických modelů. In: Kadlecová, R., ed. 2015. Rebilance zásob podzemních vod. Kapitola 4. Použité metodické postupy. Závěrečná zpráva, 57 s. MS Státní fond životního prostředí

Čech, S. – Hroch, T. – Uličný, D. – Vít, J. (2015a): Kapitola 3.2. Změny geologických staveb, 95 s. In: Kadlecová, R. ed. (2016): Rebilance zásob podzemních vod. Závěrečná zpráva, 95 s. MS Státní fond životního prostředí

Čech, S. – Jankovský, F. – Kolářová, J. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Vrána, S. – Trubačová, A. (2016f): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4232_3W Vendolí, 74s. MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 74 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Jankovský, F. – Kotyz, F. – Nádaskay, R. – Trubačová, A. (2016o): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4420_B Příchvoj. Závěrečná zpráva, 62 s. MS ČEská geologická služba, Praha

Čech, S. – Jankovský, F. – Lindauer, M. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Trubačová, A. (2016a): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4222_01W České Meziříčí, 34 s. - MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 34 s. MS Česká geologická služba

Čech, S. – Jankovský, F. – Lindauer, M. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Trubačová, A. (2016d): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4232_A Vítějeves, 51 s. - MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 51 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Kolářová, J. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Pitrák, M. – Rejchrt, M. – Starý, J. – Trubačová, A. (2016h): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_02W Janov, 74s.- MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 74 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Kolářová, J. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Seyfried, P. – Starý, J. – Urík, J. – Vrána, S. – Trubačová, A. (2016i): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_03W Radhošť. Závěrečná zpráva, 66 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Kolářová, J. – Nádaskay, R. – Pitrák, M. – Seyfried, P. – Rejchrt, M. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Trubačová, A. (2016l): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_06W Lubná. Závěrečná zpráva, 67 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Kolářová, J. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Urík, J. – Vrána, S. – Trubačová, A. (2016g): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_01W Kostelecké Horky, 74 s. - MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 74 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Kolářová, J. – Nádaskay, R. – Seyfried, P. – Rejchrt, M. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Trubačová, A. (2016c): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4231_02W Knapovec. Závěrečná zpráva, 38 s.- MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 38 s. MS Česká geologická služba

Čech, S. – Kotyz, F. – Nádaskay, R. – Pintér, L. – Procházka, M. – Valečka, J. – Trubačová, A. (2016q): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4430_A Chloumek. Závěrečná zpráva, 39 s. MS Česká geologická služba, Praha

Čech, S. – Kořalka, S. – Lindauer, M. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Seyfried, P. – Rejchrt, M. – Vodrážka, R. – Trubačová, A. (2016m): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_07W Vanice. Závěrečná zpráva, 57 s. MS Česká geologická služba, Praha

Čech, S. – Kořalka, S. – Lindauer, M. – Nádaskay, R. – Procházka, M. – Rejchrt, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Trubačová, A. (2016n): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4310_06W Orel-Tři Bubny. Závěrečná zpráva, 40 s. MS Česká geologická služba, Praha

Čech, S. – Lindauer, M. – Nádaskay, R. – Pitrák, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Štaffen, Z. – Trubačová, A. (2016e): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4232_E Moravský Lačnov, 28 s. MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 28 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Lindauer, M. – Nádaskay, R. – Procházka, M. – Seyfried, P. – Rejchrt, M. – Starý, J. – Trubačová, A. (2016b): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4231_01W Dolní Libchavy, 45. MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 45 s. MS Česká geologická služba

Čech, S. – Lindauer, M. – Nádaskay, R. – Procházka, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Švábenická, L. – Trubačová, A. (2016p): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4420_C Drštěkryje. Závěrečná zpráva, 46 s. MS Česká geologická služba, Praha

Čech, S. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Starý, J. – Urík, J. – Trubačová, A. (2016j): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270__04W Příluka. Závěrečná zpráva, 51 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Nádaskay, R. – Starý, J. – Trubačová, A. (2016k): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_05W Poříčí. Závěrečná zpráva, 20 s. MS Česká geologická služba. Praha

Čech, S. – Opletal, M. (2015): Zajímavé odkryvy s transgresí křídy na fylitech v okolí Nového Města nad Metují. – Acta Musei Reginaehradecensis. Series A -Scientiae Naturales 35, 2, 11-15. ISSN 0231-9616

Čech, S. – Skácelová, Z. (2015): Geologické podklady pro koncepční model. 16.7.2015. Česká geologická služba Brno

Čech, S. – Smutek, D. (2013a): Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč. – SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací Neuveden, 4, 8-10. ISSN 1210-3039

Čech, S. – Uličný, D. (2013): Křídový deltový systém v oblasti Českého ráje. Sedimentární architektura a stratigrafie turon-coniackých sedimentů. 25.11.2013. Přírodovědecká fakulta UK Praha, katedra geologie

Čech, S. – Uličný, D. (2013b): The Turonian-Coniacian boundary in marginal-marine clastics of NE Bohemia:high-resolution biostratigraphzy tied to stratigraphic architecture. In Žák,J. - Zulauf, G. - Röhling, H.-G: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften SDGG, svazek 82. s. 33-33. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Čech, S. – Uličný, D. (2017a): The Turonian-Coniacian stage boundary in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic), correlated between nearshore and offshore facies. In Sames, B: 10th International Symposium on the Cretaceous - Abstracts, 21-26 August 2017, Vienna. - Berichte der Geologischen Bundesanstalt, svazek 120. – Geologische Bundesanstalt. Wien

Čech, S. – Uličný, D. – Vodrážka, R. (2014): 7. křídový seminář. Police nad Metují

Čech, S. – Švábenická, L. (2017b): Inoceramids and calcareous nanoplankton at the lower and middle Coniacian substage boundary in the Bohemian Cretaceous Basin. In Sames, B: 10th International Symposium on the Cretaceous - Abstracts, 21-26 August 2017, Vienna. - Berichte der Geologischen Bundesanstalt, svazek 120. – Geologische Bundesanstalt. Wien

Čech, S. – Čtyroká , J. (2012): Neogenní sedimenty ve vrtu V-4 v Horní Čermné (Ústí nad Orlicí). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 16-20. ISSN 0514-8057

Řídkošil, T. - Švábenická, L. - Prostředník, J. - Čech, S. - Rapprich, V. - Stárková, M. (2009): Geopark UNESCO Český ráj a planeta Země. Turnov

Úličný, D. – Špičáková, L. – Skopcová, M. – Vacková, L. – Čech, S. – Grundloch, J. (2012): Mapa vybraných zlomů České křídové pánve. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

© Stanislav Cech, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top