Change language to CzechEnglish Selected
Phdr. Roman Jírů
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420234742160
fax: +420257531376
roman.jiru@geologycz

Education

Zde vložte Váš text ......

Professional Experience

Zde vložte Váš text .....

Research Interests

Zde vložte Váš text .....

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Membership in Professional Societies

Zde vložte Váš text .....

Service to Scientific Community

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Selected Papers

Citace 1

Citace 2

Citace 3

Citace 4

 

Recent papers

Habel, J.Philpp – Jírů, R. – Čejchanová, A. – Rojík, P. (2011): Hnědouhelný důl arcibiskupského panství Světec. Neuveden. 70 s. – Česká geologická služba. Praha

Jírů, R. (2013): Počátky dolování hnědého uhlí na Postoloprtsku, 1719-1766. In ŠMEHIL, Karol - PŘIBIL, Martin: Rozpravy Národního technického muzea v Praze, s. 5-13. – Národní technické muzeum v Praze. Praha. ISBN 978-80-7037-214-2

Petáková, Z. - Mašek, D. - Poňavič, M. - Dušejovská, E. - Tesař, J. - Buda, J. - Procházka, V. - Jírů, R. - Zoulková, V. (2008): Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací. Závěrečná zpráva, 42 s. MS Archív ČGS

Sedláček, J. Ing. – Čejchanová, A. – Jírů, R. – Hrdlovicsová, M. (2013): Údržba a rozvoj digitálního archivu ČGS. Průběžná zpráva interního projektu. Závěrečná zpráva, 10 s. MS Archiv ČGS - Geofond

Večeřa, J. – Čejchanová, A. – Jírů, R. – Sedláček, J. Ing. – Jansta, J. – Pořádek, P. – Čoupek, P. (2017): Databáze povrchových těžeben. Zpráva za rok 2016. Závěrečná zpráva, 24 s. MS Archiv ČGS

Čejchanová, A. - Jírů, R. (2011): Description of the Brown Coal Mine in the Archepiscopal Manor of Světec. In J. E. Ortiz, O. Puche, I. Rábano, L. F. Mazadiego: History of Research in Mineral Resources. Guadernos del Museo Geominero 13, svazek 13. s. 131-138. – Instituto Geológico y Minero de Espaňa. Madrid. ISBN 978-84-7840-856-6

Čejchanová, A. – Jírů, R. – Janků, L. – Martens, C. (2012): Description of the brown coal mine in the archbishopric estate of Světec 1766 Johann Philipp Habel. Neuveden. 72 s. – Czech Geological Survey. Prague

Čejchanová, A. – Jírů, R. – Sidorinová, T. (2018): Fotografická kolekce portrétů významných českých a světových osobností geologických věd v publikační webové aplikaci Fotoarchiv ČG. Roční zpráva za rok 2017. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Odborný archiv ČGS - Geofond

Čejchanová, A. – Jírů, R. – Sidorinová, T. (2019): Fotografická kolekce portrétů významných českých a světových osobností geologických věd v publikační webové aplikaci Fotoarchiv ČGS. Závěrečná zpráva za rok 2018. Závěrečná zpráva, 12 s. MS Odborný archiv ČGS - Geofond

© ROMAN.JIRU, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top