Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Roland Nádaskay, Ph.D.
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089536
mobil: +420739481607
roland.nadaskay@geologycz

Research papers

Nádaskay, R. ‒ Kochergina, Y.V. ‒ Čech, S. ‒ Švábenická, L. ‒ Valečka, J. ‒ Erban, V. ‒ Halodová, P. ‒ Čejková, B. (2019): Integrated stratigraphy of an offshore succession influenced by intense siliciclastic supply: implications for Coniacian tectono-sedimentary evolution of the West Sudetic area (NW Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). Cretaceous Research, 102, 127–159.

Nádaskay, R. ‒ Valečka, J. ‒ Čech, S. (2018): Stratigraphy, depositional environment and tectonic setting of the so-called Kozly Sandstone in northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin. Geoscience Research Reports, 51 (2), 167–180. (in Czech with English summary)

Rapprich, V. – Nádaskay, R. (2017): Newly drilling-detected phonolite intrusions in Lužické hory Mts.. Geoscience Research Reports, 50 (2), 207–213. (in Czech with English summary)

Nádaskay,  R. ‒ Valečka, J. (2017): Explosive breccias drilled in the northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin. Geoscience Research Reports, 50 (2), 181–188. (in Czech with English summary)

Nádaskay,  R. ‒ Valečka, J. ‒ Čech, S. (2017): Contribution of hydrogeological cored drilling to stratigraphy, sedimentology and tectonics of the Upper Cretaceous deposits in the NW-part of the Bohemian Cretaceous Basin. Geoscience Research Reports, 50 (1), 129–136. (in Czech with English summary)

Nádaskay,  R. ‒ Uličný, D. (2014): Genetic stratigraphy of Coniacian deltaic deposits of the northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin. Z. Dt. Ges. Geowiss., 165 (4), 547–575.


Conference abstracts

Schöpfer, K. – Nádaskay, R. – Martínek, K. (2019): Evolution of an Early Permian braided fluvial system and its correlation with lacustrine deposits of the Vrchlabí Fm., Krkonoše Piedmont Basin, NE Czech Republic. – In: EGU General Assembly 2019. Geophysical Research Abstracts, 21.

Nádaskay, R. – Kočergina, J. – Čech, S. – Švábenická, L. – Valečka, J. – Čejková, B. (2018): Integrated stratigraphy of an offshore environment influenced by intense siliciclastic supply: implications for Coniacian tectonosedimentary evolution of the West Sudetic area (NW Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). – In: Book of Abstracts. GeoBonn 2018, Living Earth. 2–6 September 2018, Bonn, p. 119.

Nádaskay, R. – Žák, J. – Sláma, J. – Sidorinová, T. – Valečka, J. (2018): Deciphering the late Paleozoic to Mesozoic tectonosedimentary evolution of the northern Bohemian Massif from detrital zircon geochronology and heavy mineral provenance. – In: Book of Abstracts. GeoBonn 2018, Living Earth. 2–6 September 2018, Bonn, p. 97.

Nádaskay,  R. (2017): Sedimentary facies and genetic stratigraphy of Coniacian deposits in the northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin: state-of-the-art. – In: Abstracts. GeoBremen 2017. Joint Meeting of DGGV and DMG, Bremen, Germany, Sepember 24–29, 2017, p. 486.

Nádaskay, R. – Čech, S. – Švábenická, L. – Valečka, J. (2017): Stratigraphy of the Lower–Middle Coniacian core section (NW-part of the Bohemian Cretaceous Basin): deciphering T-R history and linking offshore to proximal deposits. – In: Sames, B. (Ed.): 10th International Symposium on the Cretaceous – Abstracts, 21–26 August 2017, Vienna. – Berichte der Geologischen Bundesanstalt, 120, p. 192.

Nádaskay, R. – Martínek, K. – Schöpfer, K. (2016): Correlation of lacustrine and fluvial deposits of the Vrchlabí Formation (Lower Permian, Krkonoše Piedmont Basin) as a key to understand A/S ratio changes: preliminary results. – In: Starikova A. E (Ed.): The 8th International Siberian Early Career GeoScientists Conference: Proceedings of the Conference (13-24 June 2016, Novosibirsk, Russia), p. 261-262.

Nádaskay, R. – Martínek, K. – Schöpfer, K. (2015): Korelace jezerních a fluviálních sedimentů jako nástroj pro porozumnění změnám poměru A/S v rámci vrchlabského souvrství podkrkonošské pánve: předběžné výsledky. – In: Sborník abstrakt. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Mikulov, 14.–17. 10. 2015, p. 79.

Nádaskay, R. – Uličný, D. (2015): Genetic stratigraphy of Coniacian deltaic deposits of the northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin. – In: Abstracts of 31st IAS Meeting of Sedimentology held in Krakow on 22nd–25th of June 2015, p. 371.

Nádaskay, R. – Uličný, D. (2014): Genetic stratigraphy of Coniacian deltaic deposits of the northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin. – In: Abstracts. Central European Meeting of Sedimentary Geology, Olomouc, Czech Rep., June 9‒13, 2014. p. 62–63.

Other proceedings

Nádaskay, R. – Martínek, K. – Schöpfer, K. (2015): Sedimentology and genetic stratigraphy of the Vrchlabí Formation (Lower Permian of the Krkonoše Piedmont Basin, Czech Rep.). 5th Sediment Provenance Analysis short course, Geowissenschaftliches Zentrum – Universität Göttingen, 29th  Sept.‒2nd Oct. 2015. (poster presentation)

Toto je Vaše osobní stránka

Vaše osobní stránka Vám nabízí flexibilní a užitečný prostor v rámci portálu, kde můžete prezentovat své odborné i jiné aktivity, představit své zájmy a podělit se o své výsledky. Jako vlastník osobní stránky můžete svou stránku upravovat a naopak jen Vy odpovídáte za její stav a aktuálnost. Na stránce můžete publikovat formou textů, URL odkazů, souborů nebo obrázků.

Pokud chcete přidat nebo upravit obsah Vaší osobní stránky, klikněte nejprve na odkaz Upravit (Edit). Následně můžete přidávat do své stránky položky ( přidat položku  | add item) a portlety ( přidat portlet  | add portlet).

Editaci již publikované položky provádíte v editačním režimu stránky kliknutím na ikonku (úprava výchozího nastavení, tj. možnost vyměnit publikovaný soubor, editovat text, upravit atributy souboru, textu ap.) nebo (určení akce, kterou je možno se souborem provést, jako např. skrýt soubor, přemístit ho do jiné oblasti či stránky, přidat podřízený soubor, odstranit ho ap.).

Vaše osobní stránky jsou určeny pro veřejnost a je k nim proto nastaven veřejný přístup z Internetu (displaying your personal page to public users). Pokud chcete, aby Vaše osobní stránka obsahovala jak veřejné, tak osobní informace, můžete vytvořit další podřízené stránky pro ochranu neveřejného obsahu (klikněte na Vytvořit: Podřízené stránky, upravte nastavení přístupu dle Vaší úvahy a volbu potvrďte OK.). Obsah těchto stránek (podstránek) Vaší hlavní osobní stránky pak můžete sdílet pouze s určitými uživateli nebo jejich skupinami (specific users or groups).

Ve stránkách najdete připravenou šablonu, která má zajistit, aby úvodní stránka měla jednotný vzhled. S pomocí Rich Text Editoru stačí nahradit vzorek textu. Text vložte ideálně mezi první a poslední písmeno nahrazovaného textu šablony, aby nedošlo ke ztrátě formátování; následně první a poslední písmeno odmažte. Kliknutím na značku <> přejdete do HTML režimu, kde uvidíte, jak je text formátován - neodstraňujte značky HTML, které zajišťují správné formátování textu (např. <DIV class=refer> </DIV> zajistí korektní formátování citací s předsazeným prvním řádkem). Pokud se Vám nedopatředním podaří část kódu odstranit, zde je vzor HTML kódu textů, podle kterého můžete formátování opravit.

Doporučení: Pokud přenášíte do připravené šablony texty z Wordu, vlože nejprve blok textu ze schránky do Notepadu. Tím zbavíte text wordovského formátování a umožníte tak fungování stylů portálu.

Pro více informací o editaci Vaší osobní stránky nebo stránek na portálu obecně, klikněte prosím na odkaz Nápověda (Help) nebo navštivte na Intranetu stránky Pomoc uživatelům.

Seznam Vašich aktuálních publikací se do Vaší stránky zobrazuje automaticky, jak je vložíte do aplikace GeoPub. V této aplikaci můžete zobrazování konkrétních citací zakázat.

Po přečtení tohoto textu jej můžete skrýt nebo úplně odstranit.
1) Přejděte do editačního módu kliknutím na Upravit (Edit) na dolní liště.
2) Klikněte na ikonku v záhlaví vlevo nahoře nad blokem tohoto textu a zvolte Skrýt (text bude nadále viditelný pouze pro Vás v editačním režimu) nebo Odstranit (text bude odstraněn z Vaší stránky).

Recent papers

Burda, J. – Adamovič, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Kašpárek, L. – Hrkal, Z. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Rozman, D. – Vencelides, Z. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016e): Hydrogeologický rajon 4640 - Křída horní Ploučnice. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/42. 236 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Adamovič, J. – Bruthans, J. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Hrkal, Z. – Datel, J. V. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Rozman, D. – Prchalová, H. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016): Hydrogeologický rajon 4730 - Bazální křídový kolektor v Benešovské synklinále. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/47. 126 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Kašpárek, L. – Hrkal, Z. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Rozman, D. – Vencelides, Z. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016h): Hydrogeologický rajon 4660 - Křída Dolní Kamenice a Křinice. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/44. 162 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Vrána, S. (2019c): Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část: Hydrogeologický rajon 4612. GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE,stanovení zásob podzemních vod. Svazek 3. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Vrána, S. (2020d): Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, jižní část: Hydrogeologický rajon 4611. GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE,stanovení zásob podzemních vod. Svazek 9. 131 s. – Česká geologická služba. Praha

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Vrána, S. – Kašpárek, L. – Hrkal, Z. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Peláková, M. – Rozman, D. – Prchalová, H. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016f): Hydrogeologický rajon 4650 - Křída dolní Ploučnice a horní Kamenice. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/43. 221 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Nádaskay, R. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Valečka, J. (2019a): Děčínský Sněžník: Hydrogeologický rajon 4630. GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE,stanovení zásob podzemních vod. Svazek 1. 124 s. – Česká geologická služba. Praha

Burda, J. – Herrmann, Z. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. (2020e): Křída Dolního Labe po Děčín – pravý břeh: Hydrogeologický rajon 4620. GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE,stanovení zásob podzemních vod. Svazek 10. 123 s. – Česká geologická služba. Praha

Burda, J. – Herrmann, Z. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. (2016c): Hydrogeologický rajon 4620 - Křída dolního Labe po Děčín - pravý břeh. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/40. 123 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Kůrková, I. – Adamovič, J. – Čech, S. – Bruthans, J. – Herčík, F. – Nádaskay, R. – Valečka, J. – Kadlecová, R. – Bůzek, F. – Kondrová, L. – Uličný, D. – Špičáková, L. (2022): Křída Košáteckého potoka: Hydrogeologický rajon 4521. GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE, stanovení zásob podzemních vod. Svazek 22. 135 s. – Česká geologická služba. Praha

Burda, J. – Nádaskay, R. – Valečka, J. – Kůrková, I. – Herčík, F. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. (2021d): Křída dolní Kamenice a Křinice: Hydrogeologický rajon 4660. GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE, stanovení zásob podzemních vod. Svazek 12. 148 s. – Česká geologická služba. Praha

Bábek, O. – Vodrážková, S. – Chadimová, L. – Kumpan, T. – Lojka, R. – Nádaskay, R. – Nehyba, S. – Sedláček, J. – Šimíček, D. – Špičáková, L. – Uličný, D. – Weinerová, H. (2021): 35th IAS Meeting of Sedimentology, Virtual Meeting, Prague, Czech Republic, 21–25 June 2021. Praha

Franěk, J. – Nádaskay, R. – Valečka, J. – Čech, S. – Nývlt, D. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Lojka, R. (2022a): Aktualizace 3D geologického modelu pro ÚRAO Richard. TZ633/2022. 86 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů a Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. - divize Energoprojekt. Praha

Grundloch, J. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čáp, P. – Čech, S. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Michek, R. – Nol, O. – Navrátilová, V. – Šíma, J. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016): Hydrogeologický rajon 4110 - Polická pánev. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/20. 210 s. MS Geofond, internet

Kadlecová, R. – Nol, O. – Bruthans, J. – Kůrková, I. – Nádaskay, R. – Vít, J. – Petyniak, O. – Stárková, M. – Rapprich, V. – Skácelová, Z. – Skořepa, J.,ml. – Tenenko, V. – Bůzek, F. (2021): Turów - II. etapa průzkumná. Výzkumná zpráva, 249 s

Kůrková, I. – Adamovič, J. – Bruthans, J. – Burda, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Kašpárek, L. – Hrkal, Z. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Peláková, M. – Rozman, D. – Prchalová, H. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016h): Hydrogeologický rajon 4720 - Bazální křídový kolektor od Hamru po Labe. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/46. 132 s. MS Geofond, internet

Kůrková, I. – Bruthans, J. – Burda, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Čech, S. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Rajchl, M. – Skácelová, Z. – Nol, O. – Navrátilová, V. – Šíma, J. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016g): Hydrogeologický rajon 4710 - Bazální křídový kolektor na Jizeře. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/45. 118 s. MS Geofond

Kůrková, I. – Burda, J. – Rajchl, M. – Čech, S. – Hroch, T. – Nádaskay, R. – Bruthans, J. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Bůzek, F. – Kondrová, L. – Uličný, D. – Špičáková, L. (2021): Roudnická křída: Hydrogeologický rajon 4530. GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE, stanovení zásob podzemních vod. Svazek 19. 124 s. – Česká geologická služba. Praha

Kůrková, I. – Burda, J. – Čech, S. – Nádaskay, R. – Bruthans, J. – Švábenická, L. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Bůzek, F. – Kondrová, L. – Uličný, D. – Skácelová, Z. – Špičáková, L. (2022): Jizerský coniac: Hydrogeologický rajon 4420. GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE, stanovení zásob podzemních vod. Svazek 21. 136 s. – Česká geologická služba. Praha

Mlčoch, B. – Krentz, O. – Nádaskay, R. – Valečka, J. – Mrázová, Š. – Junge, R. – Reinhard, S. – Pohle, M. (2020): Geologische Karte des Sächsisch-Böhischen Kreidebeckens 1:100,000 Geologická mapa sasko-české křídové pánve 1:100 000. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Mrázová, Š. – Tomanová Petrová, P. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Rommel, A. – Krentz, O. – Mihm, F. – Hrkal, Z. – Eckhard, P. (2020a): Putovní výstavka na téma: Geologie a hydrogeologie česko-saské krídové pánve mezi Krušnými horami a Ještedem uskutečněná v rámci projektu ResiBil – Bilance vodních zdroju ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání. Rumburk

Mrázová, Š. – Tomanová Petrová, P. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Rommel, A. – Krentz, O. – Mihm, F. – Hrkal, Z. – Eckhard, P. (2020b): Putovní výstavka na téma: Geologie a hydrogeologie česko-saské krídové pánve mezi Krušnými horami a Ještedem uskutečněná v rámci projektu ResiBil – Bilance vodních zdroju ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání. Jiřetín pod Jedlovou

Nádaskay, R. (2013): Sedimentační režim a genetická stratigrafie coniaku v sz. části české křídové pánve. Diplomová práce. 114 s. MS Univerzita Karlova v Praze

Nádaskay, R. (2017): Sedimentary facies and genetic stratigraphy of Coniacian deposits in the northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin: state-of-the-art. In neuveden: Abstracts. GeoBremen 2017. The System Earth and its Materials – from Seafloor to Summit. Joint Meeting of DGGV and DMG, Bremen, Germany, Sepember 24–29, 2017, – Universität Bremen, Marum. Bremen

Nádaskay, R. (2021): Analysis of depositional controls and provenance of the Upper Paleozoic and Mesozoic deposits and its implication for tectonosedimentary evolution of the northern Bohemian Massif. Dizertační práce. 197 s. MS Univerzita Karlova

Nádaskay, R. (2021): Mid-Cretaceous transgressions on the northern edge of Prague: Guidebook to field trip FT12. neuveden. 14 s. – 35th IAS Meeting of Sedimentology, June 21-25, 2021, Prague, Czech Republic. Prague

Nádaskay, R. - Kočergina, J. - Čech, S. - Švábenická, L. - Valečka, J. - Erban, V. - Halodová, P. - Čejková, B. (2018): Integrovaná stratigrafie a sedimentologie coniaku v sz. části české křídové pánve a jejich význam pro interpretaci coniackých tektonosedimentárních procesů v západosudetské oblasti. 19. 9. 2018. 9. Křídový seminář, Praha

Nádaskay, R. - Kočergina, J. - Čech, S. - Švábenická, L. - Valečka, J. - Erban, V. - Halodová, P. - Čejková, B. (2019): Integrated stratigraphy of an offshore environment influenced by intense siliciclastic supply: implications for Coniacian tectonosedimentary evolution of the West Sudetic area (NW Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). – Cretaceous Research 102, OCT, 127-159. ISSN 0195-6671. DOI 10.1016/j.cretres.2019.06.005

Nádaskay, R. - Kočergina, J. - Čech, S. - Švábenická, L. - Valečka, J. - Čejková, B. (2018): Integrated stratigraphy of an offshore environment influenced by intense siliciclastic supply: implications for Coniacian tectonosedimentary evolution of the West Sudetic area (NW Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). In neuveden: Book of Abstracts. GeoBonn 2018, Living Earth. 2-6 September 2018, Bonn, – Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Steinmann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie

Nádaskay, R. – Adamovič, J. – Valečka, J. – Procházka, M. – Šajgal, J. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4650_F Sloup. Závěrečná zpráva, 44 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Martínek, K. – Schöpfer, K. (2015): Korelace jezerních a fluviálních sedimentů jako nástroj pro porozumnění změnám poměru A/S v rámci vrchlabského souvrství podkrkonošské pánve: předběžné výsledky. In Martin Knížek, Zdeněk Táborský, Martin Ivanov: Sborník abstrakt. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Mikulov, 14.–17. 10. 2015, s. 79. – Masarykova univerzita a Česká geologická společnost. Mikulov. ISBN 978-80-210-7980-9

Nádaskay, R. – Martínek, K. – Schöpfer, K. (2016): Correlation of lacustrine and fluvial deposits of the Vrchlabí Formation (Lower Permian, Krkonoše Piedmont Basin) as a key to understand A/S ratio changes: preliminary results. In Starikova A. E: The 8th International Siberian Early Career GeoScientists Conference: Proceedings of the Conference (13-24 June 2016, Novosibirsk, Russia), s. 261-262. – IGM SB RAS, IPPG SB RAS, NSU. Novosibirsk. ISBN 978-5-93249-273-3

Nádaskay, R. – Rapprich, V. – Vít, J. – Laufek, F. – Čurda, M. – Procházka, M. – Slavík, D. (2020): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 1430_13W. 41 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Schöpfer, K. – Martínek, K. (2020): Fluviální styly a geometrie kontinentálních uloženin jako odraz souhry klimatických změn a tektoniky na příkladu vrchlabského souvrství (assel, rotliegend) podkrkonošské pánve. In Cígler, V., Malá, T., Kumpan, T: Paleozoikum 2020. Sborník abstraktů, – Masarykova univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-9514-4

Nádaskay, R. – Stárková, M. – Procházka, M. – Slavík, D. (2020): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 1420_J. 47 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Uličný, D. (2015): Genetic stratigraphy of Coniacian deltaic deposits of the northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin. Abstracts of 31st IAS Meeting of Sedimentology held in Krakow on 22nd–25th of June 2015, s. 371. – Polish geological society

Nádaskay, R. – Valečka, J. (2017): Explozivní brekcie ve vrtech v severozápadní části české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 181-188. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.08

Nádaskay, R. – Valečka, J. (2021): Jedna pánev, tři litostratigrafické kolonky – příspěvek k diskusi stratigrafické korelace saské a české křídy. In Stanislav Čech: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 10. křídový seminář, Brno 23.8.-25.8.2021, – Česká geologická služba. Praha

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Procházka, M. – Pintér, L. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4630_A Děčínský Sněžník. Závěrečná zpráva, 45 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Procházka, M. – Pintér, L. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4650_A Skalice u České Lípy. Závěrečná zpráva, 61 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Procházka, M. – Starý, J. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4650_X Svor. Závěrečná zpráva, 60 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Čech, S. (2017): Příspěvek jádrových vrtů projektu Rebilance zásob podzemních vod ke stratigrafii, sedimentologii a tektonice svrchní křídy v sz. části české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 129-136. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.40

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Čech, S. (2018): Stratigrafie, sedimentární prostředí a tektonická stavba tzv. kozelského pískovcového tělesa v severozápadní části české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 2, 167-180. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.31

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Čech, S. (2018): Stratigrafie, sedimentární prostředí a tektonická stavba tzv. kozelského pískovcového tělesa v sz. části české křídové pánve. 19. 9. 2018. 9. Křídový seminář, Praha

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Čech, S. – Rapprich, V. – Procházka, M. – Šajgal, J. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4640_C Horní Světlá pod Luží. Závěrečná zpráva, 57 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Vít, J. – Procházka, M. – Slavík, D. (2020): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 1430_E. 35 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Vít, J. – Stárková, M. – Skácelová, Z. – Kadlecová, R. – Petyniak, O. (2020): Výsledky dosavadních geologických prací v rámci projektu zhodnocení dopadů rozšiřování těžby v dole Turów na podzemní vody Hrádecka a Frýdlantska. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 53, 2, 103-117. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2020.13

Nádaskay, R. – Vít, J. – Stárková, M. – Skácelová, Z. – Rapprich, V. – Kadlecová, R. – Nol, O. (2021): Nový pohled na terciér a kvartér Hrádecka a Frýdlantska – Shrnutí výsledků geologického průzkumu předpolí dolu Turów a jejich uplatnění v hydrogeologické bilanci. 24. 3. 2021. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nádaskay, R. – Žák, J. – Martínek, K. – Mlčoch, B. – Schöpfer, K. – Sláma, J. – Svojtka, M. – Sidorinová, T. – Jedlička, R. – Valečka, J. (2021): Late Paleozoic–Mesozoic tectonosedimentary evolution of the northern Bohemian Massif: state-of-the-art. In Ondřej Bábek, Stanislava Vodrážková: 35th IAS Meeting of Sedimentology Virtual Meeting Prague, Czech Republic, 21–25 June 2021. Book of Abstracts, – Palacký University of Olomouc. Olomouc. ISBN 978-80-244-5929-5

Nádaskay, R. – Žák, J. – Martínek, K. – Schöpfer, K. – Sláma, J. – Svojtka, M. – Sidorinová, T. – Jedlička, R. (2021): Northern Bohemian Massif: an example of multi-phase tectonic reactivation recorded by Late Paleozoic–Mesozoic basins. In neuveden: 2021 Eastern Section AAPG Abstracts, – Eastern Section, American Association of Petroleum Geologists. Pittsburgh

Nádaskay, R. – Žák, J. – Sláma, J. – Sidorinová, T. – Valečka, J. (2018): Deciphering the late Paleozoic to Mesozoic tectonosedimentary evolution of the northern Bohemian Massif from detrital zircon geochronology and heavy mineral provenance. In neuveden: Book of Abstracts. GeoBonn 2018, Living Earth. 2-6 September 2018, Bonn, – Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Steinmann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie. Bonn

Nádaskay, R. – Žák, J. – Sláma, J. – Sidorinová, T. – Valečka, J. (2019): Detrital zircon geochronology and heavy mineral provenance of Late Paleozoic to Late Cretaceous sedimentary basins of the northern Bohemian Massif. In Hrdličková, K., Daňková, L: Abstract Volume. 17th Meeting of the Central European Tectonic Groups, Rozdrojovice, 24–27 April 2019, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-955-4

Nádaskay, R. – Čech, S. – Švábenická, L. – Valečka, J. (2017): Stratigraphy of the Lower–Middle Coniacian core section (NW-part of the Bohemian Cretaceous Basin): deciphering T-R history and linking offshore to proximal deposits. In Sames, B: 10th International Symposium on the Cretaceous – Abstracts, 21–26 August 2017, Vienna. – Berichte der Geologischen Bundesanstalt, svazek 120. – Geologische Bundesanstalt. Wien

Rapprich, V. – Nádaskay, R. (2017): Vrtným průzkumem nově zjištěná fonolitová tělesa v Lužických horách. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, 2, 207-213. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.17

Schöpfer, K. – Nádaskay, R. – Martínek, K. (2019): Evolution of an Early Permian braided fluvial system and its correlation with lacustrine deposits of the Vrchlabí Fm., Krkonoše Piedmont Basin, NE Czech Republic. In Neuveden: EGU General Assembly 2019. Geophysical Research Abstracts, 21, – European Geosciences Union

Schöpfer, K. – Nádaskay, R. – Martínek, K. (2021): Early Permian fluvial-lacustrine system interaction in the Krkonoše Piedmont Basin, NE Czech Republic. In Ondřej Bábek, Stanislava Vodrážková: 35th IAS Meeting of Sedimentology Virtual Meeting Prague, Czech Republic, 21–25 June 2021. Book of Abstracts, – Palacký University of Olomouc. Olomouc. ISBN 978-80-244-5929-5

Schöpfer, K. – Nádaskay, R. – Martínek, K. (2022): Evaluation of climatic and tectonic imprints in fluvial successions of an early Permian depositional system (Asselian Vrchlabí Fm., Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic). – Journal of Sedimentary Research 92, 3, 275-303. ISSN 1527-1404. DOI 10.2110/jsr.2020.137

Skácelová, Z. – Mlčoch, B. – Mrázová, Š. – Nádaskay, R. – Štainbruch, J. (2019a): Lusatian Fault – new geophysical and geological research reveal the evolution of Cretaceous basin in the Saxon-Czech cross-border region. In K. Hrdličková, L. Daňková: 17th Meeeting of the Central European Tectonic Groups, – Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-7075-955-4

Stárková, M. – Nádaskay, R. – Rapprich, V. – Pour, O. (2021): Podrobnosti o počátcích sedimentace a vulkanické činnosti na začátku permu (asselu); rudnický obzor v sz. části podkrkonošské pánve. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 54, 2, 99-100. ISSN 0514-8057 (on line). DOI 10.3140/zpravy.geol.2021.11

Stárková, M. – Vít, J. – Nádaskay, R. – Procházka, M. – Slavík, D. – Laufek, F. – Čurda, M. (2020b): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 1420_3W. 37 s. MS Česká geologická služba

Valečka, J. – Nádaskay, R. (2016): Příspěvek jádrových vrtů projektu Rebilance zásob podzemních vod k stratigrafii a sedimentologii svrchní křídy v lužické faciální oblasti. 13. 10. 2016. 8. křídový seminář, Jičín

Valečka, J. – Nádaskay, R. – Procházka, M. – Urík, J. – Hütter, P. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4630_B Prostřední Žleb. Závěrečná zpráva, 52 s. MS Česká geologická služba

Valečka, J. – Nádaskay, R. – Urík, J. – Čech, S. – Hütter, P. – Adamovič, J. – Hroch, T. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4730_B Stvolínky. Závěrečná zpráva, 49 s. MS Česká geologická služba

Valečka, J. – Nádaskay, R. – Čech, S. – Pitrák, M. – Pintér, L. – Hroch, T. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4523_A Sedlec u Litoměřic. Závěrečná zpráva, 67 s. MS Česká geologická služba

Valečka, J. – Nádaskay, R. – Čech, S. – Pitrák, M. – Šajgal, J. – Hroch, T. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4530_A Horní Beřkovice. Závěrečná zpráva, 56 s. MS Česká geologická služba

Valečka, J. – Čech, S. – Nádaskay, R. – Procházka, M. – Pintér, L. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4420_G Mužský. Závěrečná zpráva, 58 s. MS Česká geologická služba

Vít, J. – Nádaskay, R. – Rapprich, V. – Procházka, M. – Slavík, D. (2020): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 1420_C. 36 s. MS Archiv ČGS

Čech, S. – Fryml, T. – Hütter, P. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Urík, J. – Vodrážka, R. – Vrána, S. – Trubačová, A. (2016r): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4521_A Nový Vestec. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Česká geologická služba, Praha

Čech, S. – Hroch, T. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Nádaskay, R. – Vít, J. (2015b): Kapitola 4.3. Metodika tvorby geologických modelů. In: Kadlecová, R., ed. 2015. Rebilance zásob podzemních vod. Kapitola 4. Použité metodické postupy. Závěrečná zpráva, 57 s. MS Státní fond životního prostředí

Čech, S. – Jankovský, F. – Kolářová, J. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Vrána, S. – Trubačová, A. (2016f): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4232_3W Vendolí, 74s. MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 74 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Jankovský, F. – Kotyz, F. – Nádaskay, R. – Trubačová, A. (2016o): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4420_B Příchvoj. Závěrečná zpráva, 62 s. MS ČEská geologická služba, Praha

Čech, S. – Jankovský, F. – Lindauer, M. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Trubačová, A. (2016a): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4222_01W České Meziříčí, 34 s. - MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 34 s. MS Česká geologická služba

Čech, S. – Jankovský, F. – Lindauer, M. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Trubačová, A. (2016d): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4232_A Vítějeves, 51 s. - MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 51 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Kolářová, J. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Pitrák, M. – Rejchrt, M. – Starý, J. – Trubačová, A. (2016h): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_02W Janov, 74s.- MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 74 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Kolářová, J. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Seyfried, P. – Starý, J. – Urík, J. – Vrána, S. – Trubačová, A. (2016i): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_03W Radhošť. Závěrečná zpráva, 66 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Kolářová, J. – Nádaskay, R. – Pitrák, M. – Seyfried, P. – Rejchrt, M. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Trubačová, A. (2016l): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_06W Lubná. Závěrečná zpráva, 67 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Kolářová, J. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Urík, J. – Vrána, S. – Trubačová, A. (2016g): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_01W Kostelecké Horky, 74 s. - MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 74 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Kolářová, J. – Nádaskay, R. – Seyfried, P. – Rejchrt, M. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Trubačová, A. (2016c): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4231_02W Knapovec. Závěrečná zpráva, 38 s.- MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 38 s. MS Česká geologická služba

Čech, S. – Kotyz, F. – Nádaskay, R. – Pintér, L. – Procházka, M. – Valečka, J. – Trubačová, A. (2016q): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4430_A Chloumek. Závěrečná zpráva, 39 s. MS Česká geologická služba, Praha

Čech, S. – Kořalka, S. – Lindauer, M. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Seyfried, P. – Rejchrt, M. – Vodrážka, R. – Trubačová, A. (2016m): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_07W Vanice. Závěrečná zpráva, 57 s. MS Česká geologická služba, Praha

Čech, S. – Kořalka, S. – Lindauer, M. – Nádaskay, R. – Procházka, M. – Rejchrt, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Trubačová, A. (2016n): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4310_06W Orel-Tři Bubny. Závěrečná zpráva, 40 s. MS Česká geologická služba, Praha

Čech, S. – Lindauer, M. – Nádaskay, R. – Pitrák, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Štaffen, Z. – Trubačová, A. (2016e): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4232_E Moravský Lačnov, 28 s. MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 28 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Lindauer, M. – Nádaskay, R. – Procházka, M. – Seyfried, P. – Rejchrt, M. – Starý, J. – Trubačová, A. (2016b): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4231_01W Dolní Libchavy, 45. MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 45 s. MS Česká geologická služba

Čech, S. – Lindauer, M. – Nádaskay, R. – Procházka, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Švábenická, L. – Trubačová, A. (2016p): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4420_C Drštěkryje. Závěrečná zpráva, 46 s. MS Česká geologická služba, Praha

Čech, S. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Starý, J. – Urík, J. – Trubačová, A. (2016j): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270__04W Příluka. Závěrečná zpráva, 51 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Nádaskay, R. – Starý, J. – Trubačová, A. (2016k): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_05W Poříčí. Závěrečná zpráva, 20 s. MS Česká geologická služba. Praha

Čáp, P. – Nádaskay, R. – Starý, J. – Urík, J. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4240_02W Filířovice. Závěrečná zpráva, 44 s. MS Česká geologická služba

© ROLAND.NADASKAY, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top