Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Roland Nádaskay
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089536
mobil: +420739481607
fax: +420257531376
roland.nadaskay@geologycz

Research papers

Nádaskay,  R. ‒ Uličný, D. (2014): Genetic stratigraphy of Coniacian deltaic deposits of the northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin. Z. Dt. Ges. Geowiss., 165 (4), 547–575.

Rapprich, V. – Nádaskay, R. (2017): Newly drilling-detected phonolite intrusions in Lužické hory Mts.. Geoscience Research Reports, 50 (2), 207–213. (in Czech with English summary)

Nádaskay,  R. ‒ Valečka, J. (2017): Explosive breccias drilled in the northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin. Geoscience Research Reports, 50 (2), 181–188. (in Czech with English summary)

Nádaskay,  R. ‒ Valečka, J. ‒ Čech, S. (2017): Contribution of hydrogeological cored drilling to stratigraphy, sedimentology and tectonics of the Upper Cretaceous deposits in the NW-part of the Bohemian Cretaceous Basin. Geoscience Research Reports, 50 (1), 129–136. (in Czech with English summary)

Conference abstracts

Nádaskay, R. – Kočergina, J. – Čech, S. – Švábenická, L. – Valečka, J. – Čejková, B. (2018): Integrated stratigraphy of an offshore environment influenced by intense siliciclastic supply: implications for Coniacian tectonosedimentary evolution of the West Sudetic area (NW Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). – In: Book of Abstracts. GeoBonn 2018, Living Earth. 2–6 September 2018, Bonn, p. 119.

Nádaskay, R. – Žák, J. – Sláma, J. – Sidorinová, T. – Valečka, J. (2018): Deciphering the late Paleozoic to Mesozoic tectonosedimentary evolution of the northern Bohemian Massif from detrital zircon geochronology and heavy mineral provenance. – In: Book of Abstracts. GeoBonn 2018, Living Earth. 2–6 September 2018, Bonn, p. 97.

Nádaskay,  R. (2017): Sedimentary facies and genetic stratigraphy of Coniacian deposits in the northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin: state-of-the-art. – In: Abstracts. GeoBremen 2017. Joint Meeting of DGGV and DMG, Bremen, Germany, Sepember 24–29, 2017, p. 486.

Nádaskay, R. – Čech, S. – Švábenická, L. – Valečka, J. (2017): Stratigraphy of the Lower–Middle Coniacian core section (NW-part of the Bohemian Cretaceous Basin): deciphering T-R history and linking offshore to proximal deposits. – In: Sames, B. (Ed.): 10th International Symposium on the Cretaceous – Abstracts, 21–26 August 2017, Vienna. – Berichte der Geologischen Bundesanstalt, 120, p. 192.

Nádaskay, R. – Martínek, K. – Schöpfer, K. (2016): Correlation of lacustrine and fluvial deposits of the Vrchlabí Formation (Lower Permian, Krkonoše Piedmont Basin) as a key to understand A/S ratio changes: preliminary results. – In: Starikova A. E (Ed.): The 8th International Siberian Early Career GeoScientists Conference: Proceedings of the Conference (13-24 June 2016, Novosibirsk, Russia), p. 261-262.

Nádaskay, R. – Martínek, K. – Schöpfer, K. (2015): Korelace jezerních a fluviálních sedimentů jako nástroj pro porozumnění změnám poměru A/S v rámci vrchlabského souvrství podkrkonošské pánve: předběžné výsledky. – In: Sborník abstrakt. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Mikulov, 14.–17. 10. 2015, p. 79.

Nádaskay, R. – Uličný, D. (2015): Genetic stratigraphy of Coniacian deltaic deposits of the northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin. – In: Abstracts of 31st IAS Meeting of Sedimentology held in Krakow on 22nd–25th of June 2015, p. 371.

Nádaskay, R. – Uličný, D. (2014): Genetic stratigraphy of Coniacian deltaic deposits of the northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin. – In: Abstracts. Central European Meeting of Sedimentary Geology, Olomouc, Czech Rep., June 9‒13, 2014. p. 62–63.

Other proceedings

Nádaskay, R. – Martínek, K. – Schöpfer, K. (2015): Sedimentology and genetic stratigraphy of the Vrchlabí Formation (Lower Permian of the Krkonoše Piedmont Basin, Czech Rep.). 5th Sediment Provenance Analysis short course, Geowissenschaftliches Zentrum – Universität Göttingen, 29th  Sept.‒2nd Oct. 2015. (poster presentation)

Recent papers

Burda, J. – Adamovič, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Kašpárek, L. – Hrkal, Z. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Rozman, D. – Vencelides, Z. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016e): Hydrogeologický rajon 4640 - Křída horní Ploučnice. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/42. 236 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Adamovič, J. – Bruthans, J. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Hrkal, Z. – Datel, J. V. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Rozman, D. – Prchalová, H. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016): Hydrogeologický rajon 4730 - Bazální křídový kolektor v Benešovské synklinále. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/47. 126 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Kašpárek, L. – Hrkal, Z. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Rozman, D. – Vencelides, Z. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016h): Hydrogeologický rajon 4660 - Křída Dolní Kamenice a Křinice. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/44. 162 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Vrána, S. – Kašpárek, L. – Hrkal, Z. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Peláková, M. – Rozman, D. – Prchalová, H. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016f): Hydrogeologický rajon 4650 - Křída dolní Ploučnice a horní Kamenice. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/43. 221 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Herrmann, Z. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. (2016c): Hydrogeologický rajon 4620 - Křída dolního Labe po Děčín - pravý břeh. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/40. 123 s. MS Geofond, internet

Grundloch, J. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čáp, P. – Čech, S. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Michek, R. – Nol, O. – Navrátilová, V. – Šíma, J. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016): Hydrogeologický rajon 4110 - Polická pánev. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/20. 210 s. MS Geofond, internet

Kůrková, I. – Adamovič, J. – Bruthans, J. – Burda, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Kašpárek, L. – Hrkal, Z. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Peláková, M. – Rozman, D. – Prchalová, H. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016h): Hydrogeologický rajon 4720 - Bazální křídový kolektor od Hamru po Labe. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/46. 132 s. MS Geofond, internet

Kůrková, I. – Bruthans, J. – Burda, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Čech, S. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Rajchl, M. – Skácelová, Z. – Nol, O. – Navrátilová, V. – Šíma, J. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016g): Hydrogeologický rajon 4710 - Bazální křídový kolektor na Jizeře. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/45. 118 s. MS Geofond

Nádaskay, R. (2013): Sedimentační režim a genetická stratigrafie coniaku v sz. části české křídové pánve. Diplomová práce, 114 s. MS Univerzita Karlova v Praze

Nádaskay, R. (2017): Sedimentary facies and genetic stratigraphy of Coniacian deposits in the northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin: state-of-the-art. In neuveden: Abstracts. GeoBremen 2017. The System Earth and its Materials – from Seafloor to Summit. Joint Meeting of DGGV and DMG, Bremen, Germany, Sepember 24–29, 2017, – Universität Bremen, Marum. Bremen

Nádaskay, R. – Adamovič, J. – Valečka, J. – Procházka, M. – Šajgal, J. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4650_F Sloup. Závěrečná zpráva, 44 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Kočergina, J. – Čech, S. – Švábenická, L. – Valečka, J. – Čejková, B. (2018): Integrated stratigraphy of an offshore environment influenced by intense siliciclastic supply: implications for Coniacian tectonosedimentary evolution of the West Sudetic area (NW Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). In neuveden: Book of Abstracts. GeoBonn 2018, Living Earth. 2-6 September 2018, Bonn, – Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Steinmann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie

Nádaskay, R. – Martínek, K. – Schöpfer, K. (2015): Korelace jezerních a fluviálních sedimentů jako nástroj pro porozumnění změnám poměru A/S v rámci vrchlabského souvrství podkrkonošské pánve: předběžné výsledky. In Martin Knížek, Zdeněk Táborský, Martin Ivanov: Sborník abstrakt. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Mikulov, 14.–17. 10. 2015, s. 79. – Masarykova univerzita a Česká geologická společnost. Mikulov. ISBN 978-80-210-7980-9

Nádaskay, R. – Martínek, K. – Schöpfer, K. (2016): Correlation of lacustrine and fluvial deposits of the Vrchlabí Formation (Lower Permian, Krkonoše Piedmont Basin) as a key to understand A/S ratio changes: preliminary results. In Starikova A. E: The 8th International Siberian Early Career GeoScientists Conference: Proceedings of the Conference (13-24 June 2016, Novosibirsk, Russia), s. 261-262. – IGM SB RAS, IPPG SB RAS, NSU. Novosibirsk. ISBN 978-5-93249-273-3

Nádaskay, R. – Uličný, D. (2015): Genetic stratigraphy of Coniacian deltaic deposits of the northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin. Abstracts of 31st IAS Meeting of Sedimentology held in Krakow on 22nd–25th of June 2015, s. 371. – Polish geological society

Nádaskay, R. – Valečka, J. (2017): Explozivní brekcie ve vrtech v severozápadní části české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 181-188. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.08

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Procházka, M. – Pintér, L. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4630_A Děčínský Sněžník. Závěrečná zpráva, 45 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Procházka, M. – Pintér, L. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4650_A Skalice u České Lípy. Závěrečná zpráva, 61 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Procházka, M. – Starý, J. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4650_X Svor. Závěrečná zpráva, 60 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Čech, S. (2017): Příspěvek jádrových vrtů projektu Rebilance zásob podzemních vod ke stratigrafii, sedimentologii a tektonice svrchní křídy v sz. části české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 129-136. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.40

Nádaskay, R. – Valečka, J. – Čech, S. – Rapprich, V. – Procházka, M. – Šajgal, J. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4640_C Horní Světlá pod Luží. Závěrečná zpráva, 57 s. MS Česká geologická služba

Nádaskay, R. – Žák, J. – Sláma, J. – Sidorinová, T. – Valečka, J. (2018): Deciphering the late Paleozoic to Mesozoic tectonosedimentary evolution of the northern Bohemian Massif from detrital zircon geochronology and heavy mineral provenance. In neuveden: Book of Abstracts. GeoBonn 2018, Living Earth. 2-6 September 2018, Bonn, – Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Steinmann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie. Bonn

Nádaskay, R. – Čech, S. – Švábenická, L. – Valečka, J. (2017): Stratigraphy of the Lower–Middle Coniacian core section (NW-part of the Bohemian Cretaceous Basin): deciphering T-R history and linking offshore to proximal deposits. In Sames, B: 10th International Symposium on the Cretaceous – Abstracts, 21–26 August 2017, Vienna. – Berichte der Geologischen Bundesanstalt, svazek 120. – Geologische Bundesanstalt. Wien

Rapprich, V. – Nádaskay, R. (2017): Vrtným průzkumem nově zjištěná fonolitová tělesa v Lužických horách. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, 2, 207-213. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.17

Valečka, J. – Nádaskay, R. (2016): Příspěvek jádrových vrtů projektu Rebilance zásob podzemních vod k stratigrafii a sedimentologii svrchní křídy v lužické faciální oblasti. 13. 10. 2016. 8. křídový seminář, Jičín

Valečka, J. – Nádaskay, R. – Procházka, M. – Urík, J. – Hütter, P. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4630_B Prostřední Žleb. Závěrečná zpráva, 52 s. MS Česká geologická služba

Valečka, J. – Nádaskay, R. – Urík, J. – Čech, S. – Hütter, P. – Adamovič, J. – Hroch, T. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4730_B Stvolínky. Závěrečná zpráva, 49 s. MS Česká geologická služba

Valečka, J. – Nádaskay, R. – Čech, S. – Pitrák, M. – Pintér, L. – Hroch, T. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4523_A Sedlec u Litoměřic. Závěrečná zpráva, 67 s. MS Česká geologická služba

Valečka, J. – Nádaskay, R. – Čech, S. – Pitrák, M. – Šajgal, J. – Hroch, T. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4530_A Horní Beřkovice. Závěrečná zpráva, 56 s. MS Česká geologická služba

Valečka, J. – Čech, S. – Nádaskay, R. – Procházka, M. – Pintér, L. – Trubačová, A. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4420_G Mužský. Závěrečná zpráva, 58 s. MS Česká geologická služba

Čech, S. – Fryml, T. – Hütter, P. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Urík, J. – Vodrážka, R. – Vrána, S. – Trubačová, A. (2016r): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4521_A Nový Vestec. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Česká geologická služba, Praha

Čech, S. – Hroch, T. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Nádaskay, R. – Vít, J. (2015b): Kapitola 4.3. Metodika tvorby geologických modelů. In: Kadlecová, R., ed. 2015. Rebilance zásob podzemních vod. Kapitola 4. Použité metodické postupy. Závěrečná zpráva, 57 s. MS Státní fond životního prostředí

Čech, S. – Jankovský, F. – Kolářová, J. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Vrána, S. – Trubačová, A. (2016f): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4232_3W Vendolí, 74s. MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 74 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Jankovský, F. – Kotyz, F. – Nádaskay, R. – Trubačová, A. (2016o): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4420_B Příchvoj. Závěrečná zpráva, 62 s. MS ČEská geologická služba, Praha

Čech, S. – Jankovský, F. – Lindauer, M. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Trubačová, A. (2016a): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4222_01W České Meziříčí, 34 s. - MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 34 s. MS Česká geologická služba

Čech, S. – Jankovský, F. – Lindauer, M. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Trubačová, A. (2016d): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4232_A Vítějeves, 51 s. - MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 51 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Kolářová, J. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Pitrák, M. – Rejchrt, M. – Starý, J. – Trubačová, A. (2016h): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_02W Janov, 74s.- MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 74 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Kolářová, J. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Seyfried, P. – Starý, J. – Urík, J. – Vrána, S. – Trubačová, A. (2016i): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_03W Radhošť. Závěrečná zpráva, 66 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Kolářová, J. – Nádaskay, R. – Pitrák, M. – Seyfried, P. – Rejchrt, M. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Trubačová, A. (2016l): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_06W Lubná. Závěrečná zpráva, 67 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Kolářová, J. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Urík, J. – Vrána, S. – Trubačová, A. (2016g): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_01W Kostelecké Horky, 74 s. - MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 74 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Kolářová, J. – Nádaskay, R. – Seyfried, P. – Rejchrt, M. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Trubačová, A. (2016c): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4231_02W Knapovec. Závěrečná zpráva, 38 s.- MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 38 s. MS Česká geologická služba

Čech, S. – Kotyz, F. – Nádaskay, R. – Pintér, L. – Procházka, M. – Valečka, J. – Trubačová, A. (2016q): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4430_A Chloumek. Závěrečná zpráva, 39 s. MS Česká geologická služba, Praha

Čech, S. – Kořalka, S. – Lindauer, M. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Seyfried, P. – Rejchrt, M. – Vodrážka, R. – Trubačová, A. (2016m): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_07W Vanice. Závěrečná zpráva, 57 s. MS Česká geologická služba, Praha

Čech, S. – Kořalka, S. – Lindauer, M. – Nádaskay, R. – Procházka, M. – Rejchrt, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Trubačová, A. (2016n): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4310_06W Orel-Tři Bubny. Závěrečná zpráva, 40 s. MS Česká geologická služba, Praha

Čech, S. – Lindauer, M. – Nádaskay, R. – Pitrák, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Štaffen, Z. – Trubačová, A. (2016e): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4232_E Moravský Lačnov, 28 s. MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 28 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Lindauer, M. – Nádaskay, R. – Procházka, M. – Seyfried, P. – Rejchrt, M. – Starý, J. – Trubačová, A. (2016b): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4231_01W Dolní Libchavy, 45. MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 45 s. MS Česká geologická služba

Čech, S. – Lindauer, M. – Nádaskay, R. – Procházka, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Švábenická, L. – Trubačová, A. (2016p): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4420_C Drštěkryje. Závěrečná zpráva, 46 s. MS Česká geologická služba, Praha

Čech, S. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Starý, J. – Urík, J. – Trubačová, A. (2016j): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270__04W Příluka. Závěrečná zpráva, 51 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Nádaskay, R. – Starý, J. – Trubačová, A. (2016k): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_05W Poříčí. Závěrečná zpráva, 20 s. MS Česká geologická služba. Praha

Čáp, P. – Nádaskay, R. – Starý, J. – Urík, J. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4240_02W Filířovice. Závěrečná zpráva, 44 s. MS Česká geologická služba

© ROLAND.NADASKAY, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top