Mgr. Richard Lojka, Ph.D.
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089538
fax: +420257531376
richard.lojka@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adamová, M. - Drábková, J. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Lojka, R. - Mašek, D. - Mlčoch, B. - Opluštil, S. - Stárková, M. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Vorel, T. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 12-143 Rakovník. 85 s

Blecha, M. - Burliga, S. - Lojka, R. - Martínek, K. - Wojewoda, J. (2008): wycieczka B: Osady permskie basenu śródsudeckiego. Neuveden. 23 s. – Wind Wroclaw. Wroclaw

Drábková, J. - Lojka, R. - Šimůnek, Z. (2005): Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (Kantábr, plzeňská pánev). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 Neuveden, podzim, 30-33. ISSN 0514-8057

Drábková, J. – Lojka, R. (2014): Upper Pennsylvanian spore and pollen assemblages from the clastic deposits of the Central and Western Bohemian basins (Czech Republic). In Kustatscher E: Abstract book 9th European Palaeobotany – Palynology Conference 26-31 August 2014 Padova – Italy, s. 57-58. – Coop. Libraria Editrice Universitá di Padova, Via G. Belzoni, 118/3 - Padova. Padova

Dvořáková, V. – Godány, J. – Franců, J. – Čurda, J. – Bohdálek, P. – Budil, P. – Burda, J. – Dušek, K. – Krejčí, O. – Lojka, R. – Manda, Š. – Müller, P. – Novák, J. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Venera, Z. – Šimůnek, Z. (2012): Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí . Závěrečná zpráva, 70 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Ekrt, B. – Kocura, V. – Dašková, J. – Kadlecová, E. – Vacek, F. – Čáp, P. – Lojka, R. – Heřmanová, Z. (2018): Preliminary Report on Paleontology and Taphonomy of Bohunice site (Miocene, České Budějovice Basin, Czech Republic). In Pšenička, J., Frojdová, J., Svobodová, A., Dašková, J: 19th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference and MIKRO 2018 workshop Prague, October 18-19, 2018. Folia, Special Volume 2018, – West Bohemian Museum in Pilsen. Plzeň. ISBN 978-80-7247-145-4

Franců, E. - Hladík, V. - Kolejka, V. - Lojka, R. - Franců, J. - Hatzignatiou, D. - Riis, F. - Bratteli, F. (2010): CO2 Geological storage in the Czech Republic - new R&D project (TOGEOS). 21/04/2010. Rotterdam - mezinárodní konference 'CCS Ready to Go?'

Franců, J. - Sýkorová, I. - Lojka, R. - Grygar, T. (2008): Stratigraphic archive of lake development in the Stephanian B of the Bohemian Massif evidenced by molecular composition and pyrolytic properties of organic matter. In J. Pešek: 10. Coal conference, Prague. Abstract Volume, – UK, Praha. Praha

Godány, J. – Bohdálek, P. – Hrazdíra, P. – Lojka, R. (2017a): Posouzení žádosti o stanovení průzkumného území Mšené-lázně pro zvláštní zásah do zemské kůry a pro vyhledávání a průzkum mineralizovaných vod. 23 s. MS OVSS MŽP Chonutov

Godány, J. – Bohdálek, P. – Hrazdíra, P. – Lojka, R. (2017a): Posouzení žádosti o stanovení průzkumného území Peruc pro zvláštní zásah do zemské kůry a pro vyhledávání a průzkum mineralizovaných vod. 24 s. MS OVSS MŽP Chomutov

Godány, J. – Bohdálek, P. – Hrazdíra, P. – Lojka, R. (2017a): Stanovisko ke stanovení průzkumného území Slaný 1 a Slaný 2 podle § 4 odst. 2, 8 zákona č. 62/1988 Sb. pro zvláštní zásah do zemské kůry (průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry) a pro průzkum mineralizovaných vod, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty. 31 s. MS MŽP, OVSS Praha

Godány, J. – Hrazdíra, P. – Krupička, J. – Lojka, R. (2011): Stanovisko ČGS k Návrhu a Odůvodnění územního plánu Očihov. 3 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Lojka, R. (2015a): Veřejné projednání návrhu ÚP města Vroutek. 5 s. MS Archiv SOG ČGS, KU ÚK, MěÚ Podbořany

Godány, J. – Lojka, R. (2016a): Návrh zadání změny č.1 ÚP města Blšany. 6 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Lojka, R. (2016a): Návrh zadání ÚP městyse Nepomyšl. 10 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Lojka, R. (2016a): Společné jednání o návrhu změny č.3 ÚP města Podbořany. 9 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Lojka, R. – Krupička, J. – Hrazdíra, P. (2011): Stanovisko ČGS k návrhu zadání ÚP Vroutek. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Lojka, R. – Krupička, J. – Hrazdíra, P. (2011): Územní plán města Kryry – upřesnění podkladů. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Grygar, T. - Bláhová, A. - Drábková, J. - Lojka, R. (2008): Elementary climate cycles of the Upper Palaeozoic continental cyclothems in the east equatorial Pangaea. Mšec Lake, the largest European Lake during the Stephanian B. European Geoscience Union, Abstracts, 2008, – European Geoscience Union, EGU. Wienna

Grygar, T. - Kadlec, J. - Žigová, A. - Mihaljevič, M. - Nekutová, T. - Lojka, R. - Světlík, I. (2009): Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchange with Cu(II) triethylenetetramine. – Clays and Clay minerals 57, 2, 168-182. ISSN 0009-8604. DOI 10.1346/CCMN.2009.0570204

Gürtlerová, P. - Čoupek, P. - Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Žáček, V. - Žáčková, E. - Lojka, R. - Seifert, A. - Štěpánek, P. - Štědrá, V. (2010): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – jih“. Závěrečná zpráva, 85 s. MS Archiv ČGS

Hatzignatiou, D. - Riis, F. - Berenblyum, R. - Hladík, V. - Lojka, R. - Franců, J. (2011): Screening and evaluation of a saline aquifer for CO2 storage: Central Bohemian Basin, Czech Republic. – International Journal of Greenhouse Gas Control 5, 6, 1429-1442. ISSN 1750-5836. DOI 10.1016/j.ijggc.2011.07.013

Hladík, V. - Hatzignatiou, D. - Lojka, R. - Kolejka, V. - Franců, J. - Franců, E. - Riis, F. - Bratteli, F. (2010): TOGEOS - Towards Geological Storage of Carbon Dioxide in the Czech Republic. In Neuveden: EarthDoc, Second EAGE CO2 Geological Storage Workshop, 11 - 12 March 2010, Berlin, Germany - Abstracts, s. 7702. – European Association of Geoscientists and Engineers. Neuveden

Hladík, V. - Hatzignatiou, D. - Riis, F. - Berenblyum, R. - Geršlová, E. - Franců, J. - Lojka, R. - Kolejka, V. - Geršl, M. (2011): Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 247-252. ISSN 0514-8057

Hladík, V. - Kolejka, V. - Lojka, R. - Fott, P. - Vácha, D. (2009): CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic. – Slovak Geological Magazine Neuveden, únor, 29-41. ISSN 1335-096X

Hladík, V. - Kolejka, V. - Tasáryová, Z. - Lojka, R. - Koukouzas, N. - Ziogou, F. - Typou, I. (2008): Posouzení potenciálu pro geologické ukládání CO2 v Řecku a v ČR. - Závěrečná zpráva o řešení projektu česko-řecké spolupráce v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „KONTAKT“. Závěrečná zpráva, 72 s. MS Česká geologická služba, Praha

Holeček J. – Tasáryová, Z. – Lojka, R. – Čáp, P. – Grundloch, J. – Řihošek, J. – Kozdrój, W. – Ihnatowicz, A. – Mydłowski, A. – Ziółkowska-Kozdrój, M. – Kłonowski, M. (2017): QUANTITATIVE REPORT ON THE DATA INVENTORY AND CONCEPTS OF FIELD MEASUREMENTS AT THE PILOT AREA: WAŁBRZYCH / BROUMOV (PL-CZ) . Závěrečná zpráva, 45 s. MS GBA Rakousko, Holeček

Hradecký, P. – Lojka, R. – Mlčoch, B. – Šebesta, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Skácelová, Z. – Hrazdíra, P. – Žáček, V. – Vondrovic, L. – Kycl, P. – Godány, J. – Skácelová, D. – Buriánek, D. – Sidorinová, T. – Kunceová, E. – Smyčková, L. – Janderková, J. – Králová, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč. 161 s. MS Archiv ČGS Praha

Hradecký, P. – Lojka, R. – Mlčoch, B. – Žáček, V. – Šebesta, J. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 11-242 Valeč. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Hradecký, P. – Rapprich, V. – Lojka, R. – Hrazdíra, P. – Mlčoch, B. – Janderková, J. – Šebesta, J. – Sidorinová, T. (2016): Geologie. In Jan Matějů, Petr Hradecký, Vladimír Melichar: Doupovské hory, s. 15-138. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-909-7

Jelínek, J. – Žáček, V. – Lojka, R. – Kůrková, I. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čertovka. neuveden. 7 s. – objednatel: Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Jelínek, J. – Žáček, V. – Lojka, R. – Kůrková, I. – Franěk, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čertovka - Výzkumná zpráva. 23 s. MS Archiv SURAO

Kolejka, V. - Lojka, R. - Hladík, V. - Franců, E. - Franců, J. - Hatzignatiou, D. - Riis, F. - Bratteli, F. (2010): CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D Project (poster). 1 s. MS ČGS-pobočka Brno

Kolejka, V. - Lojka, R. - Hladík, V. - Franců, E. - Franců, J. - Hatzignatiu, D. - Riis, F. - Bratteli, F. (2010): CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D project. In Ragucci R: Processes and Technologies for a Sustainable Energy, Ischia, June 27-30, 2010, s. 136-141. – Ass. Sezione Italiana del Combastion Institute. Napoli. ISBN 978-88-88104-11-9. DOI 10.4405/ptse2010.P2.8

Koukouzas, N. - Ziogou, F. - Gemeni, V. - Lojka, R. - Tasáryová, Z. - Hladík, V. - Kolejka, V. (2007): Assessment of CO Geological Storage Potential in Greece and in the Czech Republic. 1 s. MS Poster - CO2NET Annual Seminar, Lisbon, 6-7 November 2007 - CO2NET (Carbon Dioxide Knowledge Transfer Network)

Lojka, R. (2003): Sedimentologie aluviálních uloženin a původ klastického materiálu trutnovského souvrství ve vnitrosudetské pánvi (spodní perm, Čechy). 113 s

Lojka, R. (2007): Záznam cyklických změn prostředí v jezerních sedimentech stephanu B (mščecké vrstvy, kladensko-rakonvická pánev, střední Čechy). duben 2007. UK, PřF, Praha, sedimentární seminář

Lojka, R. (2013): Nové poznatky o vývoji sedimentů karbonu a permu v západních Čechách: terénní data z umělých odkryvů v trase plynovodu Gazelle. 24.4.2013. PřF UK, Praha

Lojka, R. - Drábková, J. - Franců, J. - Sýkorová, I. - Grygar, T. (2008): Elemental climate cycle of the eastern tropical Pangea: environmental record from large freshwater lake (Mšec Member, Stephanian B, Central and Western Bohemian basins). 26th Regional Meeting of the IAS, Abstract Volume, 173, svazek 173. – IAS (International Association of Sedimentologists). Bochum. ISBN 978-3-510-49205-3

Lojka, R. - Drábková, J. - Zajíc, J. - Franců, J. - Sýkorová, I. - Grygar, T. (2008): Environmental response to climatically driven lake-level fluctuations: record from Stephanian B freshwater reservoir of eastern tropical Pangea (Mšec Member, Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia). In Zajíc, J., Štamberk, S: Special Publication to 5th Symposium on Permo-Carboniferous Faunas, svazek 18. – Museum of Eastern Bohemia at Hradec Králové. Museum of Eastern Bohemia at Hradec Králové. ISBN 978-80-85031

Lojka, R. - Drábková, J. - Zajíc, J. - Sýkorová, I. - Franců, J. - Bláhová, A. - Grygar, T. (2009): Climate variability in the Stephanian B based on environmental record of the Mšec Lake deposits (Kladno–Rakovník Basin, Czech Republic). – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 280, září, 78-93. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2009.06.001

Lojka, R. - Fridtjof, R. - Hladík, V. - Tasáryová, Z. - Kolejka, V. (2009): Central Bohemian Basin - Potential CO2 storage site in the Czech Republic. 1 s. MS http://www.co2geonet.com/NewsData.aspx?IdNews=46&ViewType=Actual&IdType=18

Lojka, R. - Grygar, T. - Bláhová, A. - Drábková, J. - Hradil, D. (2007): Record of climate seasonality and large-scale cyclicity in the stephanian lacustrine sequence (mšec member, stephanian B, kladno-rakovnik basin, central Bohemia) - abstract. In Hilton, J: IGCP Project 649 Birmingham Meeting 2007 - ABSTRACTS, – University of Birmingham. Birmingham

Lojka, R. - Grygar, T. - Drábková, J. - Sýkorová, I. - Franců, J. (2009): Paleoklimatický záznam mladšího karbonu (stefan B) v jezerních sedimentech mšeckých vrstev (plzeňská a kladensko-rakovnická pánev). 1. dubna 2009. Geofyzikální ústav, AV ČR, v. v. i

Lojka, R. - Grygar, T. - Laurin, J. - Sýkorová, I. - Drábková, J. (2009): Roční cyklus v sedimentárním záznamu tropického sladkovodního jezera (malesické vrstvy, stefan B, plzeňská a kladensko-rakovnická pánev). 4. května 2009. Sedimentární seminář, Přírodovědecká fakulta, UK, Praha

Lojka, R. - Hladík, V. - Kolejka, V. (2007): Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2. 31 s. MS Archiv ČGS, skupina ČEZ

Lojka, R. - Holásek, O. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 11-424 Dolní Bělá.

Lojka, R. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Kycl, P. - Mrnková, J. - Petáková, Z. - Rapprich, V. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Waldhausrová, J. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě 11-424, list Dolní Bělá. 94 s. MS Česká geologická služba

Lojka, R. - Hroch, T. - Soejono, I. - Tasáryová, Z. - Žáčková, E. - Stárková, M. (2007a): Základní geologická mapa České republiky 1:25000, 12-313 Kaznějov. Základní geologické mapy 1:25000. 1 s. – ČGS. Praha

Lojka, R. - Hroch, T. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Tasáryová, Z. - Sidorinová, T. - Drábková, J. - Ďuriš, M. - Hrazdíra, P. - Šimůnek, Z. - Lukeš, P. - Kycl, P. - Petáková, Z. - Stárková, M. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12–313 Kaznějov. 123 s. MS ČGS-Praha

Lojka, R. - Stárková, M. (2005): Architectural Analysis of the Hlavačov Gravel and Sand - a Fluvial Relict of Neogene River System: Preliminary Report. In Svojtka M: Geolines, s. 75-76. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Lojka, R. - Sýkorová, I. - Laurin, J. - Matysová, P. - Matys Grygar, T. (2010): Lacustrine couplet-lamination: evidence for Late Pennsylvanian seasonality in central equatorial Pangaea (Stephanian B, Slaný Formation, central and western Bohemian basins). – Bulletin of Geosciences 85, 4, 709-734. ISSN 1214-1119

Lojka, R. - Tasáryová, Z. - Hladík, V. - Kolejka, V. (2008): POTENTIAL OF CO2 GEOLOGICAL STORAGE IN SALINE AQUIFERS OF CENTRAL BOHEMIA, CZECH REPUBLIC. EU GEOCAPACITY WP 2.1 CASE STUDY. 52 s. MS CGS

Lojka, R. - Tasáryová, Z. - Kolejka, V. - Hladík, V. (2007): CO2 storage potential of the Central Bohemian Upper Paleozoic continental basins. Case study - preliminary report. EU GeoCapacity, WP 2.1. září 2007. Tallin, Estonsko

Lojka, R. – Bosák, P. – Pešek, J. (2014): Úhlová diskordance v malesických vrstvách mšensko-roudnické a žihelské pánve (stephan B). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 neuveden, podzim, 16-18. ISSN 0514-8057

Lojka, R. – Drábková, J. – Sýkorová, I. – Franců, J. – Grygar, T. (2009): Extended freshwater reservoir in the eastern tropical Pangea: record of climate change in the lacustrine depositional system (Mšec Member, Stephanian B, Central and Western Bohemian basins). In Wojewoda, J: Baseny śródgórskie: kontekst regionalny środowisk i procesów sedymentacji, materialy konferencyjne, POKOS 3, svazek 13. s. 69-69. – POKOS (Asociace polskych sedimentologů). Wroclaw. ISBN 978-83-922330-2-2

Lojka, R. – Godány, J. (2016a): Návrh zprávy o uplatňování ÚP města Kryry. 6 s. MS Archiv SOG ČGS

Lojka, R. – Godány, J. – Buda, J. (2016a): Veřejné projednání návrhu změny č.3 ÚP města Podbořany. 9 s. MS Archiv SOG ČGS

Lojka, R. – Hošek, J. – Dostalík, M. – Kondrová, L. (2019): 35th IAS meeting of Sedimentology Prague, June 22-25, 2020 - promotional video. IAS - International association of Sedimentologists

Lojka, R. – Rosenau, N. – Sidorinová, T. – Strnad, L. (2016): Architecture, paleosols and cyclicity of the Middle-Late Pennsylvanian proximal fluvial system (Nýřany Member, Pilsen Basin, Czech Republic). – Bulletin of Geosciences 91, 1, 111-140. ISSN 1214-1119. DOI 10.3140/bull.geosci.1509

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Švagera, O. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Müllerová, P. – Kučera, R. – Zemková, M. (2019): Shrnutí výsledků geologických a geofyzikálních výzkumných prací provedených v období 9/2017–6/2019 pro aktualizaci hodnocení potenciálních lokalit hlubinného úložiště RAO. 427 s. MS archiv SURAO Praha, archiv ČGS Praha - o přístup nutno zažádat na SURAO

Opluštil, S. – Lojka, R. – Pšenička, J. – Yilmaz, Ç. – - – - – Yilmaz, M. (2018): Sedimentology and stratigraphy of the Amasra coalfield (Pennsylvanian), NW Turkey - new insight from a 1 km thick section. – International Journal of Coal Geology 195, July, 317-346. ISSN 0166-5162. DOI 10.1016/j.coal.2018.06.013

Opluštil, S. – Lojka, R. – Rosenau, N. – Strnad, L. – Kedzior, A. (2019): Climatically-driven cyclicity and peat formation in fluvial setting of the Moscovian – Early Kasimovian Cracow Sandstone Series, Upper Silesia (Poland). – International Journal of Coal Geology 212, August :103234, nestránkováno. ISSN 0166-5162. DOI 10.1016/j.coal.2019.103234

Opluštil, S. – Lojka, R. – Rosenau, N. – Strnad, L. – Sýkorová, I. (2015): Middle Moscovian climate of eastern equatorial Pangea recorded in paleosols and fluvial architecture. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 440, prosinec, 328-352. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2015.09.009

Opluštil, S. – Martínek, K. – Rosenau, N. – Lojka, R. – Zajíc, J. – Šimůnek, Z. – Drábková, J. – Štamberg, S. (2014): CPC-2014 Field Meeting on Carboniferous and Permian Nonmarine - Marine Correlation, Excursion Guide, PART I: The Carboniferous - Permian basins of Central and Western Bohemia, the Krkonoše Mt. foreland and the Bohemian Massif, Czech Republic. Wissenschaftliche Mitteilungen 46. 41 s. – Technische Universitat Bergakademie Freiberg. Freiberg

Seifert, A. – Breiter, K. – Břízová, E. – Drábková, J. – Godány, J. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Lojka, R. – Malík, J. – Rapprich, V. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Smyčková, L. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Trubač, J. – Verner, K. – Pálenský, P. – Fediuk, F. (2013): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Jesenice 12-133. 183 s. MS Archiv ČGS Praha

Seifert, A. – Lojka, R. – Verner, K. – Šebesta, J. – Štěpánek, P. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 12-133 Jesenice. geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 186 s. – ČGS. neuveden

Stárková, M. – Vorel, T. – Holásek, O. – Adamová, M. – Drábková, J. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Kočandrle, J. – Lojka, R. – Mašek, D. – Mlčoch, B. – Opluštil, S. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-143 Rakovník. Geologická mapa ČR 1: 25 000. 86 s. – Česká geologická služba. Praha

Tasáryová, Z. - Lojka, R. - Hladík, V. (2008): Carbon Dioxide Geological Storage Potential of Deep Saline Aquifers of the Central Bohemian Upper Palaeozoic Basin, Czech Republic. In EAGE & First Break editors: Extended Abstracts & Exhibitors´ Catalogue, 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE Europec 2008, 9-12 June 2008, Nuova Fiera di Roma, s. CD. – EAGE. Houten, The Netherlands. ISBN 978-90-73781-53

Tasáryová, Z. - Lojka, R. - Hladík, V. (2008b): Carbon Dioxide Geological Storage Potential of Deep Saline Aquifers of the Central Bohemian Upper Palaeozoic Basin, Czech Republic. POSTER - 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE europec 2008, 9-12 June 2008, Nuova Fiera di Roma. 1 s. MS Italy

Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. – Zelenka, P. (2012a): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-123 Hřivice. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. – Zelenka, P. (2012b): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-124 Panenský Týnec. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Zelenka, P. – Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. (2012c): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-141 Řevničov. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Zelenka, P. – Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. (2012d): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-142 Stochov. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Šikula, J. - Čurda, J. - Krejčí, V. - Kycl, P. - Dvořák, I. - Krupička, J. - Žáčková, E. - Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Malík, J. - Novotný, R. - Štědrá, V. - Havlín, A. - Lojka, R. - Hroch, T. - Konečný, F. (2013): Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit. Závěrečná zpráva, 344 s. MS MS ČHMÚ; MS ČGS

Šimůnek, Z. - Drábková, J. - Lojka, R. - Stárková, M. (2004): Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (westphal D) na Rakovnicku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 neuveden, podzim, 39-42. ISSN 0514-8057

Šimůnek, Z. - Lojka, R. - Drábková, J. (2009a): Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubné u Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 118-122. ISSN 0514-8057

Šimůnek, Z. - Lojka, R. - Zajíc, J. - Drábková, J. (2010a): Paleontologické výzkumy v karbonu v okolí Jesenice (žihelská pánev). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 163-167. ISSN 0514-8057

Šimůnek, Z. – Drábková, J. – Lojka, R. (2018): Karbonské dispersní kutikuly z lubenské sloje lomu Marta v Lubné u Rakovníka v kladensko-rakovnické pánvi. In Faměra, M., Kropáč, K., Šimíček, D., Lehotský, T: Paleozoikum 2018 Sborník abstraktů, – Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc

Šliaupa, S. – Lojka, R. – Tasáryová, Z. – Kolejka, V. – Hladík, V. – Kotulová, J. – Kucharič, L. – Fejdi, V. – Wojcicki, A. – Tarkowski, R. – Uliasz-Misiak, B. – Šliaupiene, R. – Nulle, I. – Pomeranceva, R. – Ivanova, O. – Šogenova, A. – Šogenov, K. (2013): CO2 storage potential of sedimentary basins of Slovakia, the Czech Republic, Poland and the Baltic States. – Geological Quarterly 57, 2, 219-232. ISSN 1641-7291. DOI 10.7306/gq.1088

Žák, J. – Verner, K. – Zulauf, G. – Röhling, H. – Maierová, P. – Budil, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Buriánek, D. – Opluštil, S. – Fatka, O. – Pšenička, J. – Lojka, R. – Stárková, M. (2013b): Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. The Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 16 - 19, 2013. Plzeň

Žáček, V. – Břízová, E. – Drábková, J. – Havlíček, P. – Hošek, J. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Lojka, R. – Malík, J. – Martínek, K. – Rapprich, V. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Verner, K. (2015h): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 11-244 Žlutice. 120 s. MS Česká geologická služba

Žáček, V. – Lojka, R. – Rapprich, V. – Havlíček, P. – Hošek, J. (2015g): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 11-244 Žlutice. mapa 1:25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. – Seifert, A. – Lojka, R. – Klomínský, J. – Jelínek, J. – Kůrková, I. – Kunceová, E. (2018g): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Čertovka 1 : 50 000. neuveden. 3 s. – Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

© Richard Lojka, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top