Mgr. Renata Čopjaková
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420541129652
fax: +420543212370
renata.copjakova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Breiter, K. - Čopjaková, R. - Mlčoch, B. - Škoda, R. (2007): Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře svaté Kateřiny. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 neuveden, září, 116-120. ISSN 0514-8057

Breiter, K. - Čopjaková, R. - Škoda, R. (2009): The involvement of F CO2-, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in a the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic. – Canadian Mineralogist 47, 6, 1375-1398. ISSN 0008-4476

Breiter, K. - Čopjaková, R. - Škoda, R. (2009): The involvement of F CO2-, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in a the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic. – Canadian Mineralogist 47, 6, 1375-1398. ISSN 0008-4476. DOI 10.3749/canmin.47.6.1375

Buriánek, D. - Čopjaková, R. (2008): Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 93, září, 61-79. ISSN 1211-8796

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Molnár, G. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Vaněček, M. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Bohátková, L. – Bouška, M. – Čáp, P. – Dubská, H. – Fiala, Z. – Gardavská, A. – Hanzlíková, I. – Hartman, M. – Herle, V. – Chýle, A. – Chýle, J. – Karlín, P. – Kárník, J. – Kirov, D. – Klaudy, S. – Klimša, T. – Klusák, J. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Krásný, O. – Křivánek, J. – Křížová, H. – Kunovjánek, A. – Máca, M. – Malý, V. – Metelková, Z. – Najser, J. – Novák, M. – Novotný, J. – Otrubová, D. – Pastyrik, P. – Pašek, T. – Petříková, V. – Petřina, V. – Pícha, P. – Plšková, M. – Prokop, R. – Pupík, V. – Rezek, P. – Rout, J. – Rubišárová, H. – Sosna, K. – Soukupová, K. – Suchomel, R. – Svatoš, J. – Šefrna, M. – Šmejkalová, T. – Štefan, M. – Šuláková, E. – Tlamsa, J. – Tocháček, M. – Vojtěchovská, A. – Votoček, R. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Černík, M. – Laufek, F. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Nosek, J. – Rálek, P. – Brož, M. – Štrunc, J. – Valenta, J. (2014): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 417 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Fiala, Z. – Hanzlíková, I. – Herle, V. – Chýle, A. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Máca, M. – Malý, V. – Najser, J. – Sosna, K. – Štefan, M. – Vojtěchovská, A. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Ackerman, L. – Brož, M. – Černík, M. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Kudláček, V. – Kvapilová, Š. – Laufek, F. – Rálek, P. – Valenta, J. (2014): Roční zpráva 2014 projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 541 s. MS Česká geologická služba

Gadas, P. – Novák, M. – Buriánek, D. – Cempírek, J. – Čopjaková, R. – Haifler, J. – Houzar, S. – Herus, S. – Loun, J. – Kocáb, J. – Krmíček, L. – Škoda, R. – Toman, J. – Trumbull, R. – Vašinová Galiová, M. – Zachař, A. (2017): Tourmalines of the eastern part of the Bohemian Massif. neuvedeno. 78 s. – Ústav geologických věd Masarykovy univerzity v Brně. Zlín

Janoušek, V. – Holub, F. V. – Čopjaková, R. – Verner, K. – Košler, J. – Hora, J. (2018): Source and evolution of the two-pyroxene quartz syenitic magmas parental to the Tábor and Jihlava plutons (Moldanubian Zone of the Bohemian Massif). In Swierczewska Anna: Geology, Geophysics and Environment, svazek 44. – AGH University of Science and Technology Press. Krakov. ISBN 2299-8004

Kotková, J. – Čopjaková, R. (2016): Kinoshitalite-bearing multiphase inclusions – crustal contamination of the mantle. EMC2016 - 2nd European Mineralogical Conference Abstracts, – Neuveden. Neuveden

Kotková, J. – Čopjaková, R. (2017): Kinoshitalite-bearing multiphase solid inclusions in garnet in peridotites – evidence for crust-mantle interaction in deep subduction zone environment. IEC12, Are, Švédsko, 20.-29.8.2017. 12th International Eclogite Conference Abstracts

Otava, J. - Sulovský, P. - Čopjaková, R. (2000): Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 7, jaro, 94-98. ISSN 1212-6209

Soejono, I. – Čopjaková, R. – Čáp, P. – Buriánek, D. – Verner, K. (2015): Lower Palaeozoic tectonometamorphic evolution of the Bij formation, Hovd Zone, western Mongolia. In Lexa O., Hasalová P., Jeřábek P: 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. Abstract volume, s. 82. – Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-7075-880-9

Sulovský, P. - Čopjaková, R. (2005): Heavy minerals study with electron microprobe ? A tool for provenance studies. Part I - General aspects - Case study of Western Carpathian Flysch. – Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne 25, srpen, 363-367. ISSN 0867-7360

Sulovský, P. - Čopjaková, R. - Škoda, R. (2004): Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 neuveden, podzim, 122-125. ISSN 0514-8057

Talla, D. - Losos, Z. - Sulovský, P. - Čopjaková, R. (2005): Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 12, srpen, 98-102. ISSN 1212-6209

Škoda, R. - Čopjaková, R. (2005): Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 12, srpen, 93-97. ISSN 1212-6209

Žáček, V. – Bohdálek, P. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2017c): Mongol Altai 50 – projekt zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Mongolskem v geologii (2013–2016). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 159-166. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.34

Žáček, V. – Břízová, E. – Bohdálek, P. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2016b): Geological mapping 1: 50,000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia (Mongol Altai 50, Ma-50), FINAL REPORT + APPENDICES. 518 s. MS Česká geologická služba, Mineral Resources Authority of Mongolia

Čopjaková, R. (2005): Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny. 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 20. – Neuveden. Česká republika. ISBN 80-7075-653-5

Čopjaková, R. (2010): Nový nález monazitu-(Nd) v sedimentech Drahanské vrchoviny. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 18, 5, 419-422. ISSN 1213-0710

Čopjaková, R. (2012): FORMATION OF AUTHIGENIC MONAZITE AND XENOTIME IN VERY LOW-GRADE METASEDIMENTS: ROLE OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF HOST ROCK. In Szandor Szakal: Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, svazek 7. s. 28. – Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, University of Szeged. Szeged. ISBN 0365-8066

Čopjaková, R. - Buriánek, D. - Škoda, R. - Houzar, S. (2007): Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 92, červenec, 111-130. ISSN 1211-8796

Čopjaková, R. - Buriánek, D. - Škoda, R. - Houzar, S. (2009): Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations. – Journal of Geosciences 54, 2, 221-243. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.048

Čopjaková, R. - Novák, M. (2003): Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: IV. Granátický svor s turmalínem. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 88, srpen, 167-175. ISSN 1211-8796

Čopjaková, R. - Novák, M. (2005): Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvství. Moravskoslezské paleozoikum 2005: sborník abstraktů, s. 7-8. – Neuveden. Olomouc

Čopjaková, R. - Novák, M. - Franců, E. (2010): Autigenní monazit-(Ce) až monazit-(Nd) v drobách kulmu Drahanské Vrchoviny - vznik ve vztahu k chemickému složení drob a diagenetické teplotě. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 95, 2, 63-79. ISSN 1211-8796

Čopjaková, R. - Sulovský, P. (2003): Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 11, srpen, 126-131. ISSN 1211-0329

Čopjaková, R. - Sulovský, P. (2005): Heavy minerals study with electron microprobe - a tool for provenance studies. Part II - Chemical composition of detrital minerals - Case study of Western Carpathian Flysch. – Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne 25, srpen, 281-285. ISSN 0867-7360

Čopjaková, R. - Sulovský, P. - Otava, J. (2002): Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 9, září, 44-47. ISSN 1212-6209

Čopjaková, R. - Sulovský, P. - Paterson, B. (2003): Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators. – Journal of the Czech Geological Society. Abstract volume 48, 1-2, 34-35. ISSN 1210-8197

Čopjaková, R. - Sulovský, P. - Paterson, B. (2005): Major and trace elements in pyrope?almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif. – Lithos 82, únor, 51-70. ISSN 0024-4937

Čopjaková, R. - Vrána, S. - Houzar, S. - Červený, A. - Malec, J. (2008d): Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 93, září, 37-51. ISSN 1211-8796

Čopjaková, R. - Škoda, R. (2006): DETRITICKÉ A AUTIGENNÍ REE MINERÁLY V SEDIMENTECH KULMU DRAHANSKÉ VRCHOVINY, JEJICH VÝZNAM PRO STUDIUM PROVENIENCE KLASTICKÉHO MATERIÁLU A PROCESŮ DIAGENESE. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 91, srpen, 105-127. ISSN 1211-8796

Čopjaková, R. - Škoda, R. - Pertoldová, J. (2005): Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 90, podzim, 89-98. ISSN 1211-8796

Čopjaková, R. – Franců, E. – Novák, M. (2011): Formation of authigenic monazite-(Ce) to monazite-(Nd) from Upper Carboniferous graywackes of the Drahany Upland: Roles of the chemical composition of host rock and burial temperature. – Lithos 127, november, 373-385. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2011.08.001

Čopjaková, R. – Škoda, R. (2012): VZNIK AUTIGENNÍHO XENOTIMU-(Y) V PODMÍNKÁCH VELMI SLABÉ METAMORFÓZY DROB A BŘIDLIC MORAVSKO-SLEZSKÉHO KULMU. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 97, 1, 55-69. ISSN 1211-8796

© Renata Copjakova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top