RNDr. Radmila Nahodilová, Ph.D.
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089510
radmila.nahodilova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Bukovská, Z. - Verner, K. - Buriánek, D. - Dobeš, P. - Dudíková Schulmannová, B. - Erban, V. - Franěk, J. - Halodová, P. - Holeček J. - Jačková, I. - Jelének, J. - Kopačková V. - Koucká, L. - Laufek, F. - Lněničková, Z. - Kočergina, J. - Myška, O. - Nahodilová, R. - Pertoldová, J. - Rukavičková, L. - Soejono, I. - Švagera, O. - Veselovský, F. (2017): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 349 s. MS ČGS, SÚRAO

Bukovská, Z. – Verner, K. – Soejono, I. – Dobeš, P. – Buriánek, D. – Nahodilová, R. – Švagera, O. – Tomek, F. – Vondrovic, L. – Pecskay, Z. (2017): Initial research on geological conditions in the UndergroundResearch Facility Bukov, Bohemian Massif, Czech Republic. In E. Gomez-Rivas: Deformation mechanisms, Rheology, and Tectonics 2017 Abstract Book, – University of Aberdeen. University of Aberdeen

Bukovská, Z. – Verner, K. – Soejono, I. – Nahodilová, R. – Tomek, F. – Rukavičková, L. (2016): Pilotní charakterizace horninového masívu in situ v podzemním výzkumném pracovišti Bukov: I. etapa - vybudování podzemního výzkumného pracoviště Bukov. Strukturní mapování důlních děl a vrtů PVP Bukov. Technická zpráva. Závěrečná zpráva, 129 s. MS ČGS

Dudíková Schulmannová, B. - Barnet, I. - Čížek, D. - Hejtmánková, P. - Hroch, T. - Holub, F. V. - Janderková, J. - Košuličová, M. - Kotková, J. - Kryštofová, E. - Krupička, J. - Martínek, K. - Nahodilová, R. - Pacherová, P. - Poňavič, M. - Skácelová, D. - Trubačová, A. - Verner, K. - Žáčková, E. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Vlachovo Březí 22-344. 177 s. MS Archív ČGS

Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. – Buriánek, D. – Hošek, J. – Janderková, J. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Novotný, J. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Verner, K. – Žáčková, E. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 33-133 Horní Stropnice. 125 s. MS ČGS Praha

Dudíková Schulmannová, B. – Soejono, I. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Aue, M. – Mrázová, Š. – Sidorinová, T. – Rýda, K. – Rambousek, P. – Vít, J. – Larikova, T. – Racek, M. – Skácelová, D. – Janderková, J. – Tasáryová, Z. – Šebesta, J. – Žáčková, E. – Nahodilová, R. – Hanžl, P. – Žáček, V. (2021): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 13-441 Nasavrky. 201 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Dudíková Schulmannová, B. – Verner, K. – Hošek, J. – Hanžl, P. – Nahodilová, R. – Petyniak, O. – Radoměřský, T. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 33-133 Horní Stropnice. neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Dvořák, I. – Barnet, I. – Karenová, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Mgr. (2013i): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Faryad, S. W. - Machek, M. - Nahodilová, R. - Dolejš, D. (2011): HP/UHP rocks in the Kutná Hora Complex and adjacent Monotonous Unit. – Geolines 23, 23, 127-135. ISSN 1210-9606 (on line)

Faryad, S. W. - Nahodilová, R. - Dolejš, D. (2010): Incipient eclogite facies metamorphism in the Moldanubian granulites revealed by mineral inclusions in garnet. – Lithos 114, 1-2, 54-69. ISSN 0024-4937

Faryad, S. W. - Nahodilová, R. - Machek, M. (2006b): HP/UHP metamorphism with granulite facies overprint from the Moldanubian zone (European Variscides). In Podosek, F.A: Geochimica et Cosmochimica Acta, 70 (18): Suppl. 1, – Elsevier. Oxford

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Molnár, G. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Vaněček, M. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Bohátková, L. – Bouška, M. – Čáp, P. – Dubská, H. – Fiala, Z. – Gardavská, A. – Hanzlíková, I. – Hartman, M. – Herle, V. – Chýle, A. – Chýle, J. – Karlín, P. – Kárník, J. – Kirov, D. – Klaudy, S. – Klimša, T. – Klusák, J. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Krásný, O. – Křivánek, J. – Křížová, H. – Kunovjánek, A. – Máca, M. – Malý, V. – Metelková, Z. – Najser, J. – Novák, M. – Novotný, J. – Otrubová, D. – Pastyrik, P. – Pašek, T. – Petříková, V. – Petřina, V. – Pícha, P. – Plšková, M. – Prokop, R. – Pupík, V. – Rezek, P. – Rout, J. – Rubišárová, H. – Sosna, K. – Soukupová, K. – Suchomel, R. – Svatoš, J. – Šefrna, M. – Šmejkalová, T. – Štefan, M. – Šuláková, E. – Tlamsa, J. – Tocháček, M. – Vojtěchovská, A. – Votoček, R. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Černík, M. – Laufek, F. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Nosek, J. – Rálek, P. – Brož, M. – Štrunc, J. – Valenta, J. (2014): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 417 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Fiala, Z. – Hanzlíková, I. – Herle, V. – Chýle, A. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Máca, M. – Malý, V. – Najser, J. – Sosna, K. – Štefan, M. – Vojtěchovská, A. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Ackerman, L. – Brož, M. – Černík, M. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Kudláček, V. – Kvapilová, Š. – Laufek, F. – Rálek, P. – Valenta, J. (2014): Roční zpráva 2014 projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 541 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Grundloch, J. – Holeček J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Klomínský, J. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Kůrková, I. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Peřestý, V. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Verner, K. – Žáček, V. (2018): Závěrečná zpráva 3D strukturně-geologické modely potenciálních lokalit HÚ. 595 s. MS SÚRAO Praha

Franěk, J. – Dobeš, P. – Holeček J. – Nahodilová, R. – Rukavičková, L. – Trubač, J. – Vondrovic, L. – Laufek, F. – Hanák, J. – Tomek, F. (2016): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 4/497: Výzkum stability bentonitu v in—situ podmínkách při teplotách do 95 oC - Práce provedené Českou geologickou službou a dosažené výsledky. Závěrečná zpráva, 50 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Holeček J. – Nahodilová, R. – Rukavičková, L. (2015): Roční zpráva 2015 projektu FR-TI 4/497: Výzkum stability bentonitu v in—situ podmínkách při teplotách do 95 oC - Vyhodnocení geologických charakteristik změn hostitelské horniny. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Česká geologická služba

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Jankovec, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Nahodilová, R. – Baier, J. – Bukovská, Z. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Kolomá, K. – Klajmon, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kryštofová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Peřestý, V. – Polák, M. – Řihošek, J. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Uhlík, J. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Zeman, O. (2018i): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Temelín - jih. 118 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Jankovec, J. – Uhlík, J. – Černý, M. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Baier, J. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Hejtmánková, P. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Milický, M. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Peřestý, V. – Rapprich, V. – Řihošek, J. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Polák, M. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. (2020e): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Janoch (ETE-jih). 63 s. MS SÚRAO, TZ 451/2020

Hušťáková, H. – Pospíšková, I. – Polák, M. – Hroch, T. – Milický, M. – Nývlt, D. – Havlová, V. – Skala, V. – Nahodilová, R. – Vozár, M. (2022): Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení technického řešení hlubinného úložiště – analýza FEPs biosféry. Výzkumná zpráva, 207 s

Jelínek, J. – Nahodilová, R. (2020b): Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model potenciální lokality HÚ RAO ETE-Jih. neuveden. 2 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Jelínek, J. – Nahodilová, R. – Franěk, J. (2019): 3D model zlomové sítě lokality ETE-jih. Mapy potenciálních lokalit úložišť RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Švagera, O. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Müllerová, P. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Zemková, M. – Karenová, J. – Fifernová, M. – Ambrozek, V. – Hájek, T. – Žáčková, E. – Zelinková, T. – Kučera, R. (2020): Aktualizace 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Verze 1.2. Výzkumná zpráva, 932 s

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Švagera, O. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Müllerová, P. – Kučera, R. – Zemková, M. (2019): Shrnutí výsledků geologických a geofyzikálních výzkumných prací provedených v období 9/2017–6/2019 pro aktualizaci hodnocení potenciálních lokalit hlubinného úložiště RAO. 427 s. MS archiv SURAO Praha, archiv ČGS Praha - o přístup nutno zažádat na SURAO

Mixa, P. – Soejono, I. – Skácelová, Z. – Nahodilová, R. – Kolejka, V. – Zemková, M. – Kučera, R. (2017): Technická zpráva TZ 173/2017 Lokalita Březový potok - geologická stavba a technická specifikace geofyzikálních prací. Závěrečná zpráva, 23 s. MS SÚRAO Praha

Nahodilová, R. (2011): HIGH-PRESSURE PARTIAL MELTING AND ITS RELATIONSHIP TO THE GRANULITE FACIES METAMORPHISM: IMPLICATIONS FOR THE ORIGIN OF FELSIC HIGH-PT GRANULITES IN THE BOHEMIAN MASSIF, CENTRAL EUROPE. Dizertační práce. 104 s. MS PřFUK, Geofond, ČGS

Nahodilová, R. (2013): Tvorba elektronického datového souboru hornin a horninotvorných minerálů. Závěrečná zpráva, 10 s. MS ČGS

Nahodilová, R. (2015): Migmatitizace gföhlských ortorul v oblasti Waldviertel, Dolní Rakousko. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 neuveden, podzim, 129-133. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.20

Nahodilová, R. (2015): VÝZKUM STABILITY BENTONITU V IN-SITU PODMÍNKÁCH PŘI TEPLOTÁCH DO 95°C - Projekt MPO č.FR-Tl4/497: Petrologická, mikrostrukturní a geochemická analýza zahřívaných vzorků mokrského tonalitu v interakci s bentonitem. Závěrečná zpráva, 19 s. MS Praha

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-02AA s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-02AB s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-02B s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-02CA s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-02CB s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-03A s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-03B s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-04B s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-04C s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-04D s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-05 s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-06A s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-06B s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-07 s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-09 s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-10 s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-11 s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-12 s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-13 s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-14 s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. (2021): Co objevil průzkum dlažeb na Palackého náměstí - už víme po čem šlapeme. – Dačický zoravodaj - zvláštní vydání k Referendu o křižovatce na Palackého náměstí 1, 1, 14-15

Nahodilová, R. (2022): Lithné fosfáty a slídy v leukogranitu typu Homolka. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 55, 1, 41-50. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2022.06

Nahodilová, R. - Faryad, S. W. - Dolejš, D. (2011): High-pressure partial melting and melt loss in felsic granulites from the Bohemian Massif (Czech Republic). In Lexa O: The International Eclogite Conference. Abstract Volume, s. 52. – Charles University, Prague. Mariánské Lázně. ISBN 978-80-7075-072-8

Nahodilová, R. - Faryad, S. W. - Dolejš, D. - Tropper, P. - Konzett, J. (2008): High-to ultra-high pressure partial melting in orogenic belts: implications for the formation of felsic granulites from the Bohemian Massif. Dostupné z URL http://www.cprm.gov.br/33IGC/1315009.html

Nahodilová, R. - Faryad, S. W. - Dolejš, D. - Tropper, P. - Konzett, J. (2010): High pressure partial melting in orogenic belts: implications for the origin of felsic high-PT granulites in the Bohemian Massif, central Europe. In Elemér Pál-Molnár, University of Szeged: Abstract Volume published as the 6th volume of the Abstract Series of the Journal Acta Mineralogica-Petrographica, s. 58-59. – Neuveden. Maďarsko

Nahodilová, R. - Faryad, S. W. - Dolejš, D. - Tropper, P. - Konzett, J. (2010): Prograde metamorphic history and the evidence of HP partial melting of the felsic granulites in Kutná Hora comlex, Bohemian Massif (Czech Republic). In ILP Potsdam: Abstract at ILP’s 2nd Potsdam Conference – Basic Science for the Human Habitat, 6.-8.10.2010, s. A-A. – Neuveden. Postupim, Německo

Nahodilová, R. - Faryad, S. W. - Dolejš, D. - Tropper, P. - Konzett, J. (2011): High-pressure partial melting and melt loss in felsic granulites in the Kutná Hora complex, Bohemian Massif (Czech Republic). – Lithos 125, 1-2, 641-658. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2011.03.017

Nahodilová, R. - Faryad, S. W. - Pertoldová, J. - Konopásek, J. - Štědrá, V. (2005): HP Melting and its Relationship to the Granulite Facies Metamorphism - an Example of the 'Gföhl Nappe' in the Kutná Hora Crystalline Complex. In Svojtka M: Geolines, – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Nahodilová, R. - Faryad, S. W. - Pertoldová, J. - Konopásek, J. - Štědrá, V. (2005): Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu 'Gföhlského příkrovu'v Kutnohorském krystaliniku. In Breiter K: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-653-5

Nahodilová, R. - Faryad, S. W. - Tropper, P. (2007): Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit Kutnohorského krystalinika. In Karel Breiter: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 3.Sjezdu České geol. spol, svazek 3. s. 56-56. – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Nahodilová, R. - Štípská, P. - Schulmann, K. - Lexa, O. (2002): Structure and episodic tectonic evolution of the lower crustal accretionary wedge: from deep retro- to pro-wedge orogenic fabric. In Svojtka M: Geolines, s. 71. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Nahodilová, R. - Štípská, P. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Haloda, J. (2003): Structure and episodic tectonic evolution of the lower crustal accretionary wedge: in Moldanubian Zone, Austria. In Svojtka M: Geolines, s. 77-78. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Nahodilová, R. – Buriánek, D. (2015): VYBUDOVÁNÍ PODZEMNÍHO VÝZKUMNÉHO PRACOVIŠTĚ BUKOV - Petrologická charakteristika hlavních litologických typů vrtných jader S1 až S4a experimentální štoly PVP Bukov. Závěrečná zpráva, 29 s. MS Praha

Nahodilová, R. – Hasalová, P. – Štípská, P. (2017): High pressure melting of orthogneiss in Kutná Hora Crystalline Complex, Bohemian Massif. In Elmér Pál-Molnár, University of Szeged, Hungary: Acta Mineralogica-Petrographica, svazek 32. – University of Szeged, Hungary. Szeged, Hungary. ISBN 0324-6523

Nahodilová, R. – Hasalová, P. – Štípská, P. – Racek, M. – Závada, P. (2016): High pressure melting of metagranitoids in continental subduction: implication for the Eger and Kutná hora crystalline complexes in Bohemian Massif. In Rastislav Vojtko, Univerzita Komenského Bratislava: CETEG 2016 14th Meeting of the Central European Tectonic Group - Abstract Volume, s. 62-63. – Univerzita Komenského Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-223-4071-7

Nahodilová, R. – Hasalová, P. – Štípská, P. – Racek, M. – Závada, P. (2017): High pressure melting of metagranitoids in continental subduction: implication for the Kutná Hora Crystalline Complex in Bohemian Massif. In Šimon L. et al. (eds), Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava: Mente et Malleo - Newsletter of the Slovak Geological Society OKG Vysoké Tatry 2017, – Slovenská geologická spoločnost. Bratislava. ISBN 978-80-972667-7-6

Nahodilová, R. – Hasalová, P. – Štípská, P. – Schulmann, K. – Závada, P. – Míková, J. – Kylander-Clark, A. – Maierová, P. (2019): Exhumation of subducted continental lower plate in the arc region. In Hrdličková, Daňková: CETEG 2019, 17th meeting of the Central European Tectonic Group, Rozdrojovice 24-27 April 2019, abstract volume, – Česká Geologická Služba. Praha. ISBN 978-80-7075-955-4

Nahodilová, R. – Hasalová, P. – Štípská, P. – Schulmann, K. – Závada, P. – Míková, J. – Kylander-Clark, A. – Maierová, P. (2020): Exhumation of subducted continental crust along the arc region. – Gondwana research 80, April, 157-187. ISSN 1342-937X. DOI 10.1016/j.gr.2019.10.011

Nahodilová, R. – Hasalová, P. – Štípská, P. – Závada, P. – Schulmann, K. – Míková, J. – Kylander-Clark, A. (2018): Exhumation of subducted continental lower plate in the arc region. In O. Lexa: Thermal and Mechanical Evolution of Collisional and Accretionary Orogens : international conference in honour of Karel Schulmann's 60th anniversary : CRUSTAMAN 2018 : conference abstracts volume : 31.8.-2.9.2018 Třešť, Czech Republic, – Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-7075-939-4

Nahodilová, R. – Havlová, V. – Polák, M. – Pospíšková, I. – Franěk, J. – Aue, M. – Buriánek, D. – Holeček J. – Hroch, T. – Kryl, J. – Mysliveček, J. – Nývlt, D. – Švagera, O. – Štědrá, V. – Vacek, F. – Žáček, V. – Večerník, P. – Zuna, M. – Gvoždík, L. – Milický, M. – Jankovec, J. – Černý, M. – Vozár, M. (2022): Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení technického řešení hlubinného úložiště – Analýza FEPs horninového prostředí. Výzkumná zpráva, 217 s

Nahodilová, R. – Jelínek, J. – Mixa, P. (2020): Geologická mapa zakrytá 1 : 25 000 lokality ETE-jih pro potřeby hodnocení potenciálního území hlubinného úložiště RAO. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. – Jelínek, J. – Mixa, P. – Pertoldová, J. – Skácelová, Z. (2019): Účelová tektonická mapa 1 : 25 000 lokality ETE-jih se zobrazením zlomů I. a II. kategorie pro potřeby hodnocení potenciálního území hlubinného úložiště RAO. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. – Jelínek, J. – Mixa, P. – Pertoldová, J. – Skácelová, Z. (2020): Geologická mapa odkrytá 1 : 25 000 lokality ETE-jih pro potřeby hodnocení potenciálního území hlubinného úložiště RAO. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. – Nedvěd, J. – Žáčková, E. – Kašpar, R. (2021): VLIV VLOŽKOVÝCH HORNIN NA HOMOGENITU HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍHO ODPADU: GEOLOGICKO-GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM V OKOLÍ JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN. – Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment 28, 1, 19-36. ISSN 1803-1447 (on line). DOI 10.26345/egrse-019-21-103

Nahodilová, R. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Mixa, P. (2020): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu ETE-15 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚRAO. 2 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Mixa, P. (2020): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu ETE-16 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚRAO. 2 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Mixa, P. (2020): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu ETE-19 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚRAO. 2 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Mixa, P. (2020): Lokalita Temelín – geologické mapy a geologické řezy 1: 10 000 profilů ETE-17 a ETE-18 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚRAO. 2 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. – Vrána, S. – Pertoldová, J. (2015): Extreme geochemical variability of leucogranites at the margin of the Granulite Complex of Southern Bohemia. In Lexa O., Hasalová P., Jeřábek P: CETEG 2015 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Abstract Volume, s. 63. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-880-9

Nahodilová, R. – Vrána, S. – Pertoldová, J. – Gadas, P. (2016): Extreme geochemical variability of granite dykes at the margin of the Granulite Complex of Southern Bohemia. – Journal of Geosciences 61, 2, 145-170. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.213

Nahodilová, R. – Štědrá, V. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-04A s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. – Štědrá, V. (2019): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez profilu ETE-08 s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. – Štědrá, V. – Chroust, M. – Petyniak, O. – Krejčíková, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Temelín 1 : 50 000. neuveden. 3 s. – Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Praha

Nahodilová, R. – Štípská, P. – Powell, R. – Košler, J. – Racek, M. (2014): High-Ti muscovite as a prograde relict in HP granuliteswith metamorphic Devonian zircon ages (Běstvina granulite body). 23. - 26. 4. 2014. CETEG, Ladek Zdroj, Polsko

Nahodilová, R. – Štípská, P. – Powell, R. – Košler, J. – Racek, M. (2014): High-Ti muscovite as a prograde relict in HP granuliteswith metamorphic Devonian zircon ages (Běstvina granulite body). In Kryza R., Żelaźniewicz A: The 2014 CETEG Conference “Ladek”, Proceedings and Excursion Guide, Geologia Sudetica, svazek 42. s. 64. – Wrocław University. Wrocław

Nahodilová, R. – Štípská, P. – Powell, R. – Košler, J. – Racek, M. (2014): High-Ti muscovite as a prograde relict in high pressure granulites with metamorphic Devonian zircon ages (Běstvina granulite body, Bohemian Massif): consequences for the relamination model of subducted crust. – Gondwana research 25, 2, 630-648. ISSN 1342-937X. DOI 10.1016/j.gr.2012.08.021

Nahodilová, R. – Žáčková, E. – Hladký, R. (2014): VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN – PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, dílčí část Závěrečné zprávy: petrologická a mikrostrukturní analýza horninových geotypů, výzkum geopolymerní hmoty - Závěrečná zpráva: TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325. Závěrečná zpráva, 42 s. MS MS Archiv ČGS

Novotná, J. – Králová, M. – Vít, J. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Řihošek, J. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Mixa, P. – Jelének, J. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Hlávka, D. – Nahodilová, R. – Vacek, F. – Vodrážka, R. – Žáčková, E. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6320 Krystalinikum v povodí střední Vltavy - etapová zpráva, I. etapa. 168 s. MS Archiv ČGS

Novotná, J. – Kůrková, I. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Havlín, A. – Hroch, T. – Vít, J. – Skácelová, Z. – Hadacz, R. – Kryštofová, E. – Mixa, P. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Koucká, L. – Králová, M. – Krejčí, Z. – Lamačová, A. – Nahodilová, R. – Paleček, M. – Rukavičková, L. – Štědrá, V. – Vodrážka, R. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6531 Kutnohorské krystalinikum - etapová zpráva, II. etapa. 155 s. MS Archiv ČGS

Novotná, J. – Kůrková, I. – Králová, M. – Vít, J. – Kryštofová, E. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Jelének, J. – Mixa, P. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Herrmann, Z. – Nahodilová, R. – Uhrová, L. – Hlávka, D. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6531 Kutnohorské krystalinikum – etapová zpráva I. etapa. 131 s. MS Archiv ČGS Praha

Pertoldová, J. - Břízová, E. - Burda, J. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Nahodilová, R. - Nývlt, D. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Šrámek, J. - Tajčmanová, L. - Týcová, P. - Verner, K. - Žáčková, E. - Žák, J. - Trubač, J. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí. 79 s. MS Česká geologická služba

Pertoldová, J. - Nahodilová, R. - Břízová, E. - Čížek, D. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Holub, F. V. - Janderková, J. - Karenová, J. - Knésl, I. - Košuličová, M. - Krupička, J. - Martínek, K. - Pacherová, P. - Poňavič, M. - Rukavičková, L. - Skácelová, Z. - Štor, T. - Verner, K. - Vrána, S. (2013a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá. 192 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Pertoldová, J. - Verner, K. - Vrána, S. - Buriánek, D. - Štědrá, V. - Nahodilová, R. - Vondrovic, L. (2011h): Lithological and tectonometamorphic evolution of units at the northen margin of the Moldanubian Zone. Monínec 24.9.2011. Monínec

Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hájek, T. – Holásek, O. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. (2022c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list,32-422 Pohorská Ves, mapa dokumentačních bodů. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hájek, T. – Holásek, O. – Nahodilová, R. – Verner, K. – Petyniak, O. (2022a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list,32-422 Pohorská Ves. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Pertoldová, J. – Břízová, E. – Dudíková Schulmannová, B. – Fürychová, P. – Holásek, O. – Holeček J. – Holečková, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Klomínský, J. – Kolejka, V. – Košuličová, M. – Kramolišová, P. – Kryštofová, E. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Přechová, E. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Verner, K. – Trubačová, A. (2016b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žirovnice 23-324. 166 s. MS ČGS Praha

Pertoldová, J. – Břízová, E. – Dudíková Schulmannová, B. – Hájek, T. – Holásek, O. – Janderková, J. – Janoušek, V. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Nečas, J. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Racek, M. – Radoměřský, T. – Rukavičková, L. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Verner, K. – Trubačová, A. – Žáčková, E. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Pohorská Ves 32-422. 148 s. MS ČGS Praha

Pertoldová, J. – Mixa, P. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Petyniak, O. – Kučera, R. – Žáčková, E. – Fifernová, M. – Zemková, M. (2019): Aktualizace lokalizace perspektivních území pro geologické charakterizační práce a perspektivních území pro projektové práce HÚ - důvodová zpráva pro účely hodnocení potenciálních lokalit HÚ. 28 s. MS SÚRAO Praha

Pertoldová, J. – Nahodilová, R. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa dokumentačních bodů, list 32-231 Horní Planá. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pertoldová, J. – Nahodilová, R. – Verner, K. (2013c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, odkrytá geologická mapa, list 32-231 Horní Planá. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pertoldová, J. – Nahodilová, R. – Verner, K. – Hroch, T. – Holásek, O. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Hanžl, P. – Žák, J. (2016a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list,23-324 Žirovnice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Pertoldová, J. – Nahodilová, R. – Čížek, D. – Verner, K. (2013d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-231 Horní Planá. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Rejchrt, M. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Hradecká, L. - Hrdličková, K. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Nahodilová, R. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Týcová, P. - Vít, J. - Žáčková, E. (2009): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk. neuveden. 90 s. – Česká geologická služba. Praha

Rejchrt, M. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Nahodilová, R. - Novák, M. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Týcová, P. - Vít, J. - Žáčková, E. (2006b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina. 101 s. MS Archiv ČGS

Soejono, I. – Nahodilová, R. (2016): Etapová zpráva regionální 3D strukturně geologické modely horninového prostředí pro hlubinné úložiště - lokalita Březový potok. Závěrečná zpráva, 25 s. MS SÚRAO

Soejono, I. – Skácelová, Z. – Kryl, J. – Pecina, V. – Nahodilová, R. – Hejtmánková, P. – Švagera, O. – Petyniak, O. – Fifernová, M. (2020): Lokalita Březový potok – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu BRP-03 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. neuveden. 2 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Verner, K. - Buriánek, D. - Vrána, S. - Vondrovic, L. - Pertoldová, J. - Hanžl, P. - Nahodilová, R. (2009a): Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif). – Journal of Geosciences 54, 2, 87-100. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.046

Verner, K. - Žák, J. - Nahodilová, R. - Holub, F. V. (2008b): Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knizeci Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides. – International Journal of Earth Sciences 97, 1, 19-33. ISSN 1437-3254. DOI 10.1007/s00531-006-0153-z

Verner, K. – Bukovská, Z. – Souček, K. – Vavro, M. – Staš, L. – Kaláb, Z. – Havlová, V. – Kučera, P. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Halodová, P. – Hejtmánková, P. – Holeček J. – Jačková, I. – Jelének, J. – Kopačková V. – Laufek, F. – Lněničková, Z. – Müllerová, P. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Tomek, F. – Veselovský, F. – Georgiovská, L. – Hanák, J. – Konečný, P. – Koníček, P. – Králová, L. – Kubina, L. – Lednická, M. – Malík, J. – Martinec, P. – Ptáček, J. – Vavro, L. – Večerník, P. – Waclawik, P. – Zajícová, V. – Zuna, M. (2016): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - Roční etapová zpráva 2015. Závěrečná zpráva, 245 s. MS SURAO

Vondrovic, L. – Augusta, J. – Vokál, A. – Havlová, V. – Konopáčová, K. – Lahodová, Z. – Popelová, E. – Urík, J. – Baier, J. – Bukovská, Z. – Bureš, P. – Buriánek, D. – Butovič, A. – Černý, M. – Dušek, K. – Franěk, J. – Grünwald, L. – Gvoždík, L. – Hanžl, P. – Holeček J. – Hrdličková, K. – Hubáček, O. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kobylka, D. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Jankovec, J. – Krajíček, L. – Martinčík, J. – Marek, P. – Milický, M. – Mixa, P. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Petyniak, O. – Polák, M. – Rukavičková, L. – Sedláčková, I. – Skořepa, Z. – Soejono, I. – Šír, P. – Špinka, O. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Verner, K. – Vojtěchová, H. – Zahradník, O. – Žáček, V. – Žáčková, E. (2020): Výběr potenciálních lokalit hlubinného úložiště v ČR pro navazující etapu prací po roce 2020. 361 s. MS SÚRAO, TZ 465/2020

Vrána, S. - Štědrá, V. - Nahodilová, R. (2009): Geochemistry and petrology of high-pressure albite-K-feldspar kyanite-garnet felsic gneisses and granulites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif. – Journal of Geosciences 54, 2, 159-179. ISSN 1802-6222

Štědrá, V. - Nahodilová, R. (2009a): High-pressure metabasic rocks from the Kutná Hora Complex: geological position and petrology of exotic lithologies along the segmented Moldanubian margin, Bohemian Massif. – Journal of Geosciences 54, 2, 135-157. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.047

Štědrá, V. - Nahodilová, R. (2011): Tracing an incipient exhumation deformation back to UHP stage: eclogites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif. In Lexa O: 9th International Eclogite Conference. Abstract Volume. 6.-9.8. 2011. Mariánské Lázně, Czech Republic, s. 74. – PřF UK Praha. Mariánské Lázně. ISBN 9788070750728

Švagera, O. – Franěk, J. – Soejono, I. – Nahodilová, R. – Holeček J. – Peřestý, V. – Bukovská, Z. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Březový potok 1 : 50 000. neuveden. 23 s. – Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

© Radmila Nahodilova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top