Radko Šarič
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089512
radko.saric@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Budil, P. - David, M. - Steinová, M. - Mikuláš, R. - Peršín, J. - Kozák, V. - Doležal, J. X. - Šarič, R. (2010): Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze – Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 19-22. ISSN 0514-8057

Budil, P. - Manda, Š. - Bubík, M. - Pálenský, P. - Růžička, M. - Šimůnek, Z. - Valečka, J. - Vodrážka, R. - Pertoldová, J. - Verner, K. - Karenová, J. - Kukal, Z. - Šarič, R. (2010): Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi. In Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al: Atlas krajiny České republiky, s. 112-113. – Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha. ISBN 978-80-85116-59-5

Budil, P. - Marek, J. - Šarič, R. (2009): Trilobiti - raci z kamene. Pocta českým skalníkům. Neuveden. 78 s. – Česká geologická služba. Praha

Budil, P. - Novotný, Z. - Šarič, R. (2003): Expozice České geologické služby. Praha

Fatka, O. – Budil, P. – Steinová, M. – Šarič, R. – Rak, Š. – Mergl, M. – Laibl, L. – Vodička, J. – Valent, M. – Lehotský, T. (2012): The 5th Conference on Trilobites and their relatives, 1st July – 4th July 2012, Prague, Czech Republic. Praha; Sardínie

Fiferna, P. – Šarič, R. – Šedinová, E. – Čechová, V. – Doležalová, Š. – Froňková, K. (2015): Sada praktických pokusů s geologickou tematikou. Česká geologická služba, MŠMT

Froňková, K. – Šarič, R. – Šedinová, E. – Čechová, V. – Fiferna, P. (2015): Geologie pro zvídavé 2. 144 s. – Česká geologická služba, MŠMT. Praha

Kácha, P. - Šarič, R. (2009): Host preferences in Late Ordovician (Sandbian) epibenthic bryozoans: example from the Zahořany Formation of Prague Basin. – Bulletin of Geosciences 84, 1, 169-178. ISSN 1214-1119

Marek, J. – Šarič, R. – Kácha, P. (2013): Joachim Barrande říkali mu jemnostpán - On l`appelait Monsiour Barrande. Neuveden. 70 s. – Česká geologická služba. Praha

Marek, J. – Šarič, R. – Kácha, P. (2013): Joachim Barrande. People called him gentle man. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba. Praha

Mikuláš, R. - Budil, P. - Lehotský, T. - Šarič, R. - Uchman, A. - Zasadil, B. (2006): Trace fossils in the collections of the Czech Republic (with emphasis on type material). Neuveden. 137 s. – Insitute of Geology, AS ČR, Prague. Praha

Mrázová, Š. – Pecina, V. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šarič, R. – Večeřa, J. (2012): Krajina Staroměstska a Jesenicka. Neuveden - soubor pohlednic. 22 s. – Česká geologická služba. Praha

Skácelová, Z. – Šarič, R. – Zemková, M. – Man, O. (2013): Geotrasa sudetská. Oblast Bruntál. Geoturistické zajímavosti. Tištěná skládačka

Večeřa, J. – Jírů, R. – Neunerová, V. – Pecina, V. – Pešlová, G. – Platová, K. – Přibil, M. – Šarič, R. (2021): Návrh popisu a vyhodnocení historických hornických děl. neuveden. 392 s. – Česká geologická služba. Praha

Večeřa, J. – Jírů, R. – Pecina, V. – Pešlová, G. – Platová, K. – Přibil, M. – Šarič, R. (2020): Popis a hodnocení hornických objektů. Závěrečná zpráva. 3 s. MS Archiv ČGS

Večeřa, J. – Přibil, M. – Jírů, R. – Platová, K. – Pecina, V. – Neunerová, V. – Pešlová, G. – Šarič, R. (2019): Návrh popisu a vyhodnocení hornických děl (pracovní verze ke konci roku 2019). 231 s. MS Archiv ČGS

Vodrážka, R. – Šarič, R. – Fiferna, P. – Hajn, P. (2014): Doklady života z věčně zamrzlého kontinentu. Česká geologická služba

Vorel, T. – Břízová, E. – Budil, P. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dušek, K. – Fatka, O. – Holásek, O. – Hradecký, P. – Hroch, T. – Kachlík, V. – Krejčíková, E. – Stárková, M. – Svoboda, J. – Šarič, R. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Zelenka, P. – Žáček, V. (v tisku): Geologie CHKO Křivoklátsko - monografické zpracování oblasti na základě výzkumů realizovaných v letech 2002–2018 . Monografie chráněných krajinných oblastí ČR. 400 s. – Česká geologická služba. Praha

Šarič, R. - Budil, P. (2008): Practical notes and hints in the fossil preparation. In Petr Budil: Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc, – ČEská geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-904208

Šarič, R. - Budil, P. (2010): Metodika preparace minerálů a fosílií za použití 'Airabrasive unit'. ISBN 978-80-7075-746-8. Praha. Praha, Klárov, preparátorské pracoviště sbírek ČGS

Šarič, R. - Dias, C. (2008): Trilobites and Arte. Arouca

Šarič, R. - Štěpánek, P. (1999): České megality. neuveden. 64 s. – Nakladatelství MATERNA. Praha

Šebesta, J. - Burda, J. - Cajz, V. - Hroch, Z. - Hrubeš, M. - Janušková, M. - Kadlec, J. - Knoppová, E. - Kycl, P. - Nývlt, D. - Moravcová, O. - Novotný, Z. - Rybář, J. - Rudolský, J. - Schleiden, E. - Schulmannová, B. - Stemberk, J. - Suchý, J. - Šarič, R. - Valečka, J. - Valigurský, L. - Vršťala, K. - Zvelebil, J. (2000): Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín. Výzkumná zpráva, 163 s

© Radko Saric, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top