Česky / English
Ing. Radek Svítil
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089448
radek.svitil@geologycz
Zde jsou definice CSS pro zobrazovací režim

Správce webu

Webmaster

Recent papers

Barnet, I. - Pacherová, P. - Svítil, R. (2011): Radonové riziko website. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/vav/aplikovana-geologie/radon

Barnet, I. – Svítil, R. (2013): Webové stránky radonové riziko.

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Třebínová, D. – Velímková, A. – Krejčí, Z. – Holeček J. – Koucká, L. – Kryl, J. – Kýhos, M. – Jelének, J. – Novotná, N. – Zelinková, T. – Řihošek, J. – Petáková, Z. – Peřestý, V. – Vajskebrová, M. – Nohejlová, M. – Kadlecová, E. – Froňková, K. – Pacherová, P. – Kondrová, L. – Krejčíková, E. – Štědrá, V. – Fifernová, M. – Zemková, M. – Fiferna, P. – Čurda, M. – Králová, M. – Malík, J. – Tuhý, M. – Polechová, M. – Aue, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Holečková, P. – Novotný, Z. – Štrba, M. – Sidorinová, T. – Němečková, H. – Kůrková, I. – Handl, M. – Soejono, I. – Dostalík, M. – Hájek, T. – Roháč, J. – Svítil, R. – Müllerová, P. – Svojsíková, J. – Soukup, J. – Šilhavý, L. (2022): Uspořádání Geologického dne pro veřejnost - dvoudenní akce seznamující s aktivitami ČGS pro školy a širokou veřejnost. Praha

Fiferna, P. – Froňková, K. – Karbušická, S. – Svítil, R. – Kukal, Z. (2013): Svět geologie, portál o neživé přírodě. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/svet-geologie

Fifernová, M. – Svítil, R. – Vajskebrová, M. (2015): Geologické zajímavosti České republiky. – ARC Revue 2015, 4, 3-5. ISSN 1211-2135

Fifernová, M. – Svítil, R. – Vajskebrová, M. (2015b): Geologické zajímavosti České republiky. In Knížek M., Táborský Z., Ivanov M: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Mikulov 14.10.-17.10. 2015, Sborník abstrakt, s. 30. – Masarykova univerzita, Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-210-7980-9

Fifernová, M. – Svítil, R. – Šedinová, E. – Vajskebrová, M. (2015): Geologické zajímavosti ČR. barevný informační materiál, A5

Fifernová, M. – Vajskebrová, M. – Paleček, M. – Kondrová, L. – Svítil, R. (2022): Mapové aplikace České geologické služby. 1 s. MS Odbor 520

Fifernová, M. – Vajskebrová, M. – Svítil, R. – Fiferna, P. – Kondrová, L. – Šedinová, E. (2016): Czech Geosites App - poster. 1 s. MS odbor 740

Fifernová, M. – Vajskebrová, M. – Svítil, R. – Fiferna, P. – Šedinová, E. (2015): Geologické zajímavosti ČR - poster. 1 s. MS Útvar informatiky D210

Franěk, J. - Svítil, R. - Neubertová, H. (2011): Webové stránky projektu Výzkum termální zátěže hornin — perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/mokrsko

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Molnár, G. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Vaněček, M. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Bohátková, L. – Bouška, M. – Čáp, P. – Dubská, H. – Fiala, Z. – Gardavská, A. – Hanzlíková, I. – Hartman, M. – Herle, V. – Chýle, A. – Chýle, J. – Karlín, P. – Kárník, J. – Kirov, D. – Klaudy, S. – Klimša, T. – Klusák, J. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Krásný, O. – Křivánek, J. – Křížová, H. – Kunovjánek, A. – Máca, M. – Malý, V. – Metelková, Z. – Najser, J. – Novák, M. – Novotný, J. – Otrubová, D. – Pastyrik, P. – Pašek, T. – Petříková, V. – Petřina, V. – Pícha, P. – Plšková, M. – Prokop, R. – Pupík, V. – Rezek, P. – Rout, J. – Rubišárová, H. – Sosna, K. – Soukupová, K. – Suchomel, R. – Svatoš, J. – Šefrna, M. – Šmejkalová, T. – Štefan, M. – Šuláková, E. – Tlamsa, J. – Tocháček, M. – Vojtěchovská, A. – Votoček, R. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Černík, M. – Laufek, F. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Nosek, J. – Rálek, P. – Brož, M. – Štrunc, J. – Valenta, J. (2014): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 417 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Fiala, Z. – Hanzlíková, I. – Herle, V. – Chýle, A. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Máca, M. – Malý, V. – Najser, J. – Sosna, K. – Štefan, M. – Vojtěchovská, A. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Ackerman, L. – Brož, M. – Černík, M. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Kudláček, V. – Kvapilová, Š. – Laufek, F. – Rálek, P. – Valenta, J. (2014): Roční zpráva 2014 projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 541 s. MS Česká geologická služba

Fric, M. – Štrupl, V. – Svítil, R. (2012): Webové stránky projektu Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/rroum

Gürtlerová, P. – Vajskebrová, M. – Svítil, R. (2016): Interní webová stránka Geologické lokality ČR.

Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Skarková, H. – Steinová, M. – Rapprich, V. – Prouza, V. – Valečka, J. – Mlčoch, B. – Čech, S. – Budil, P. – Zelenka, P. – Šimůnek, Z. – Holásek, O. – Mrázová, Š. – Hrazdíra, P. – Neubertová, H. – Svítil, R. (2009): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – sever“. Závěrečná zpráva, 120 s. MS Archiv ČGS

Hladík, V. - Svítil, R. (2010): TOGEOS project website. Neuveden

Hladík, V. – Fiferna, P. – Šedinová, E. – Svítil, R. – Froňková, K. (2021): Webové stránky projektu CO2-SPICER - Pilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku. Praha. Dostupné z URL https://co2-spicer.geology.cz

Janoušek, M. – Sedláček, J. Ing. – Svítil, R. (2021): Správa uživatelů a rolí (Roláda). CGS

Jančová, K. - Fiferna, P. - Neubertová, H. - Maděra, P. - Svítil, R. (2011): Můj kousek Země 2011. Praha

Jelének, J. – Svítil, R. – Švagera, O. – Koucká, L. (2020): Web page with 3D photogrammetric model 'Part of Jizerka stream watershed'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/science/earths-crust/3d/jizerka_en.html

Jelének, J. – Svítil, R. – Švagera, O. – Koucká, L. (2020): Webová stránka s 3D fotogrammetrickým modelem 'Povodí potoka Jizerka v obci Jizerka'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/vav/zemska-kura/3d/jizerka.html

Kondrová, L. – Franěk, J. – Franců, J. – Svítil, R. – Paleček, M. (2019): 3D geological modelling - web page. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/science/earths-crust/3d

Kondrová, L. – Franěk, J. – Franců, J. – Svítil, R. – Paleček, M. (2019): Geologické modelování ve 3D - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/vav/zemska-kura/3d

Kondrová, L. – Franěk, J. – Paleček, M. – Svítil, R. (2020): Webová vizualizace výsledků 3D geologického modelování. 4. - 5. 11. 2020. online, konference GIS Esri v ČR 2020

Kondrová, L. – Krejčí, Z. – Holečková, P. – Svítil, R. (2021): Sekce 'Přístupy k datům' na intranetu ČGS. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/interni/data

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Gürtlerová, P. – Sedláček, J. Ing. – Svítil, R. – Kujal, R. – Čápová, D. – Čoupek, P. – Pospíšil, V. – Paleček, M. (2013): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012. Závěrečná zpráva, 19 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Gürtlerová, P. – Sedláček, J. Ing. – Svítil, R. – Čoupek, P. – Pospíšil, V. (2014): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2013. Závěrečná zpráva, 28 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. (2013a): EU officers INSPIRE to use metadata Case study from the Czech Geological Survey. In Joint Research Centre, European Commission: INSPIRE Conference 2013: The Green Renaissance, s. 14-15. – Joint Research Centre, European Commission. Florence

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. – Karbušická, S. (2013b): EU officers INSPIRE to use metadata, Case study from the Czech Geological Survey. 1 s. MS Česká geologická služba Praha

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. – Karbušická, S. (2013b): Inspirováni INSPIREm k využití metadat, Případová studie z České geologické služby. 1 s. MS Česká geologická služba Praha

Kondrová, L. – Paleček, M. – Svítil, R. – Franěk, J. (2019): 3D models on the web. 11.4. 2019. CE-GIC Praha

Kondrová, L. – Sedláček, J. Ing. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Paleček, M. – Moravcová, O. (2017): Web page Download services. Česká geologická služba

Kondrová, L. – Sedláček, J. Ing. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Paleček, M. – Moravcová, O. (2017): Webová stránka Stahovací služby. Česká geologická služba

Krejčí, Z. - Moravcová, O. - Šikula, J. - Kycl, P. - Fifernová, M. - Klimeš, J. - Metelka, V. - Martínek, K. - Krejčí, O. - Ambrozek, V. - Čoupek, P. - Petrová, V. - Zemková, M. - Sedláček, J. Ing. - Binko, R. - Neubertová, H. - Svítil, R. (2009): VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Závěrečná zpráva, 105 s. MS MS archiv ČGS

Krejčí, Z. - Čoupek, P. - Pospíšil, V. - Meduňová, K. - Binko, R. - Binko, L. - Zelinová, K. - Enöklová, A. - Svítil, R. - Neubertová, H. (2011p): Webová aplikace pro přístup k dokumentům uloženým v Archivu svahových nestabilit ČGS. Praha. Dostupné z URL http://sesuvy.geology.cz/archiv_sn

Kujal, R. – Čápová, D. – Sedláček, J. Ing. – Kramolišová, P. – Kachlíková, R. – Binko, R. – Jelenová, M. – Krejčí, Z. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Kondrová, L. (2013): GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací. Závěrečná zpráva, 5 s. MS Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. - Svítil, R. - Neubertová, H. (2011): Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/projekt639600

Kříbek, B. - Svítil, R. (2011): Webpages of the project Mining and the environment in Africa. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/igcp594

Moravcová, O. - Svítil, R. - Šikula, J. - Kycl, P. - Kašperáková, D. - Neubertová, H. (2009): Webové stránky Portálu geohazardů - 'Nestabilita svahů'. Dostupné z URL http://www.geology.cz/nestabilitaterenu

Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kafka, Š. – Svítil, R. – Kramolišová, P. (2020): Metadatový katalog ČGS - prohlížecí, vyhledavací a editovací aplikace. Praha. Dostupné z URL http://micka.geology.cz

Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kafka, Š. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. – Karbušická, S. (2013): Metadatový katalog ČGS - prohlížecí a vyhledavací aplikace. Praha. Dostupné z URL http://micka.geology.cz

Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Svítil, R. (2013): Metadata - popis datových zdrojů ČGS (webová stránka portálu České geologické služby). Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/sluzby/data/datove-zdroje/metadata

Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Svítil, R. (2019): Přístup k datovým zdrojům České geologické služby nejen pro INSPIRE - poster. 1 s. MS Konference CENIA 'Inspirujme se...' Štrbské Pleso, 8.–9. listopadu 2019

Moravcová, O. – Svítil, R. – Kondrová, L. (2020): CGS Databases (Data sources guidepost of the Czech Geological Survey) - web page. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/science/information-systems/data-management/databases-cgs

Moravcová, O. – Svítil, R. – Kondrová, L. – Krejčí, Z. – Kramolišová, P. (2019): Rozcestník datových zdrojů ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/geodata

Moravcová, O. – Svítil, R. – Pospíšil, V. (2017): Rozcestník interních aplikací ČGS - webová stránka na intranetu ČGS. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/interni/aplikace

Novák, M. – Krám, P. – Svítil, R. – Šedinová, E. (2013): Webové stránky 'Projekt SoilTrEC'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/soiltrec

Paleček, M. – Svítil, R. – Pospíšil, V. (2018): Online mobilní aplikace ČGS - poster. 1 s. MS Odbor 740

Paleček, M. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Barnet, I. – Gajdošová, Z. – Horáková, A. – Krejčí, O. – Štrupl, V. (2018): Mobilní aplikace Geohazardy. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/haz/

Paleček, M. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. (2018): Mobilní aplikace Geovědní mapy. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/geo/

Paleček, M. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Vajskebrová, M. (2018): Mobilní aplikace Popularizace geologie. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/pop/

Petyniak, O. – Svítil, R. (2017): 3D DATA VISUALISATION FOR CGS WEB APPLICATIONS. 11. 4. 2017. CE-GIS Ljubljana

Polechová, M. – Svítil, R. – Šedinová, E. – Budil, P. – Čejchanová, A. – Dvořák, I. – Šebesta, J. (2015): Webové stránky projektu 'Naplnění dílčích cílů „Návrhu koncepce dalšího rozvoje skladů hmotné a písemné dokumentace ČGS“ – reskartace a nové uložení lokalitních paleontologických sběrů a sanace kolekce J. Sekyry v Lužné u Rakovníka'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/sekyra

Pospíšil, V. – Karbušická, S. – Svítil, R. – Fiferna, P. – Binko, R. – Enöklová, A. (2012): Aplikace Galerie Můj kousek Země. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/mzeme/

Pospíšil, V. – Svítil, R. – Sedláček, J. Ing. – Štěpánek, P. – Karbušická, S. – Binko, R. – Svojtková, I. – Skarková, H. (2015): Editační aplikace pro evidenci projektů. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/projekty/editace

Pospíšil, V. – Svítil, R. – Sedláček, J. Ing. – Štěpánek, P. – Karbušická, S. – Binko, R. – Svojtková, I. – Skarková, H. (2015a): Prohlížecí a vyhledávací webová aplikace 'Projekty ČGS'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/projekty/

Poňavič, M. – Fiferna, P. – Šedinová, E. – Svítil, R. – Froňková, K. (2021): Webové stránky projektu Horninové prostředí a nerostné suroviny. Praha. Dostupné z URL https://rens.geology.cz

Rapprich, V. – Kycl, P. – Svítil, R. – Karbušická, S. (2013): Webové stránky 'Zlepšení výuky aplikované geologie na Addis Ababa University'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/projekt681900

Sidorinová, T. – Svítil, R. – Bokr, P. (2015): Fotoarchiv České geologické služby. In Knížek M., Táborský Z., Ivanov M: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Mikulov 14.10.-17.10. 2015, Sborník abstrakt, s. 96. – Masarykova univerzita, Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-210-7980-9

Sidorinová, T. – Svítil, R. – Bokr, P. (2015): Fotoarchiv České geologické služby. Poster.

Skarková, H. - Svítil, R. - Neubertová, H. - Sedláček, J. Ing. (2011): Aktuality ČGS. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz

Skarková, H. - Čoupek, P. - Budil, P. - Steinová, M. - Neubertová, H. - Bokr, P. - Paleček, M. - Svítil, R. (2011): Virtuální muzeum ČGS II - nová on-line aplikace. Praha. Dostupné z URL http://muzeum.geology.cz/

Skarková, H. – Svítil, R. – Štrupl, V. – Šír, P. – Šedinová, E. – Neubertová, H. (2016): Oznámení starých důlních děl nebo jejich účinků na povrch. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/dud_ozn/

Svítil, R. (2016): Javascriptový skript pro vkládání jednoduchých interaktivních mapek do webových stránek. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/img/ikony/js/mapka.js

Svítil, R. (2018): Úprava rozcestníků aplikací pro mobilní zařízení. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz https://maps.geology.cz https://aplikace.geology.cz https://applications.geology.cz

Svítil, R. - Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. - Kondrová, L. - Sidorinová, T. - Dvořáková, V. - Erban, V. - Breiterová, H. - Franěk, J. - Šimůnek, Z. - Štěpánek, P. - Peterová, P. - Vejrová, L. - Binko, R. (2011): Česká verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet

Svítil, R. - Franěk, J. (2011): Web České geologické služby v nové podobě. – Zpravodaj Ministerstva životního prostředí 21, 10, 15. ISSN 0682-9005

Svítil, R. - Kadlecová, R. - Neubertová, H. - Maděra, P. - Svojtková, I. - Smyčková, L. (2011): Webové stránku projektu Rebilance zásob podzemních vod. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/rebilance

Svítil, R. – Binko, R. – Franěk, J. (2013e): Webová stránka 'Aktuální stav vybraných měřících bodů ve štole Josef'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/mokrsko/merici-body

Svítil, R. – Binko, R. – Froňková, K. – Moravcová, O. (2013a): Zpráva o řešení projektu 340300 za rok 2012. Závěrečná zpráva, 9 s. MS Archiv ČGS

Svítil, R. – Binko, R. – Moravcová, O. – Froňková, K. (2017): Roční zpráva 'Rozvoj informačního www portálu ČGS' za rok 2016. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Archiv Praha

Svítil, R. – Binko, R. – Moravcová, O. – Froňková, K. – Sidorinová, T. (2015): Roční zpráva 'Rozvoj informačního www portálu ČGS' za rok 2014. Závěrečná zpráva, 14 s. MS Archiv Praha

Svítil, R. – Binko, R. – Moravcová, O. – Froňková, K. – Sidorinová, T. (2016): Roční zpráva 'Rozvoj informačního www portálu ČGS' za rok 2015. Závěrečná zpráva, 11 s. MS Archiv Praha

Svítil, R. – Bokr, P. – Sidorinová, T. – Sedláček, J. Ing. – Gürtlerová, P. – Karbušická, S. – Pospíšil, V. – Šedinová, E. (2015): Vkládací a editační aplikace pro fotoarchiv ČGS. Praha. Dostupné z URL http://fotoarchiv.geology.cz/sprava

Svítil, R. – Bokr, P. – Sidorinová, T. – Sedláček, J. Ing. – Gürtlerová, P. – Karbušická, S. – Pospíšil, V. – Šedinová, E. (2015a): Prohlížecí a vyhledávací aplikace pro fotoarchiv ČGS. Praha. Dostupné z URL http://fotoarchiv.geology.cz

Svítil, R. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Man, O. – Neubertová, H. (2016): Webové stránky 'Geologické olympiády'. Praha. Dostupné z URL http://www.geologicka-olympiada.cz

Svítil, R. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Neubertová, H. – Kondrová, L. – Sidorinová, T. – Erban, V. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Smyčková, L. – Karbušická, S. – Binko, R. – Hladík, V. – Moravcová, O. – Fric, M. – Kříbek, B. – Štrupl, V. (2012): Anglická verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng

Svítil, R. – Fiferna, P. – Karbušická, S. – Froňková, K. (2012): Webové stránky knihy Jiří Krásný et al.: Podzemní vody České republiky. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/krasny-podzemnivodycr

Svítil, R. – Fiferna, P. – Karbušická, S. – Froňková, K. (2012): Webové stránky knihy Jiří Pešek, Martin Sivek: Uhlonosné pánve a ložiska hnědého a černého uhlí České republiky. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/pesek-uhlonosnepanve

Svítil, R. – Havlín, A. – Šedinová, E. – Kycl, P. (2015): Webové stránky projektu 'Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/gruzie-spoluprace

Svítil, R. – Hladík, V. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Man, O. (2016): Webové stránky 'Českého národního informačního portálu pro technologie zachytávání a ukládání CO2'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/ccs

Svítil, R. – Hladík, V. – Šedinová, E. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Maděra, P. (2015): Webové stránky projektu 'Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/repp-co2

Svítil, R. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Paleček, M. (2018): Map services based on Esri technology - web page. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/esri

Svítil, R. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Paleček, M. (2018): Mapové služby založené na Esri technologii - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/esri

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. (2013f): WMS služby ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz/, http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Petyniak, O. – Pospíšil, V. – Binko, R. – Krejčí, Z. (2014): Lists of the CGS on-line applications - web pages. Praha. Dostupné z URL http://applications.geology.cz

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Krejčí, Z. (2013a): Seznam on-line aplikací ČGS - webové stránky. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Šedinová, E. – Čápová, D. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. – Karbušická, S. (2013): Rozcestník on-line aplikací ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/sluzby/rozcestnik-aplikace

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013d): Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013g): Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page. Praha. Dostupné z URL http://maps.geology.cz

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kujal, R. – Paleček, M. – Čápová, D. (2013b): Prezentace přístupů k webovým aplikacím a službám na portále České geologické služby. 28. května 2013 v 15:00. ČGS, Praha Klárov

Svítil, R. – Moravcová, O. – Šedinová, E. (2015): Web applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page. Praha. Dostupné z URL http://applications.geology.cz/

Svítil, R. – Oulehle, F. – Šedinová, E. (2014): Web pages 'SLAvONIC project'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/slavonic

Svítil, R. – Paleček, M. – Pospíšil, V. (2020): Hydrogeologická projektová prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL https://mapy1.geology.cz/hydrogeologicke_projekty/

Svítil, R. – Paleček, M. – Pospíšil, V. – Neubertová, H. – Smyčková, L. (2018): Nástroj pro zobrazování interaktivních map na webu. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/cgslib/dojo/Mapka.js

Svítil, R. – Rapprich, V. – Kycl, P. – Karbušická, S. – Čížek, D. (2012): Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie – mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/projekt681700

Svítil, R. – Smyčková, L. – Šedinová, E. – Breiterová, H. – Störzerová, B. – Binko, R. – Erban, V. – Skarková, H. (2015): Intranet České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/interni

Svítil, R. – Vajskebrová, M. – Fifernová, M. – Šedinová, E. – Paleček, M. – Fiferna, P. – Pospíšil, V. (2015): Mapová aplikace 'Geologické zajímavosti České republiky'. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/zajimavosti

Svítil, R. – Vajskebrová, M. – Fifernová, M. – Šedinová, E. – Paleček, M. – Fiferna, P. – Pospíšil, V. (2016): Map application 'Interesting geosites of the Czech Republic'. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/geosites/

Svítil, R. – Šedinová, E. – Beck, A. – Čoupek, P. (2014): Webové stránky projektu 'Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/vzdelavanipraha

Svítil, R. – Štrupl, V. – Paleček, M. – Kramolišová, P. – Kujal, R. – Moravcová, O. (2013c): Prezentace přístupů k webovým aplikacím a službám na portále České geologické služby. 25. června 2013 v 10:00. ČGS, Brno

Svítil, R. – Švagera, O. (2020): Web page with 3D photogrammetric model 'Niche on 20th floor of Rožná uranium mine'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/science/earths-crust/3d/rozinka_en.html

Svítil, R. – Švagera, O. (2020): Webová stránka s 3D fotogrammetrickým modelem 'Chodba uranového dolu Rožná I.'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/vav/zemska-kura/3d/rozinka.html

Svítil, R. – Švagera, O. – Jelének, J. – Koucká, L. – Dostalík, M. (2020): Web page with 3D photogrammetric model 'Part of Nechranice dam bank'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/science/earths-crust/3d/nechranice_en.html

Svítil, R. – Švagera, O. – Jelének, J. – Koucká, L. – Dostalík, M. (2020): Webová stránka s 3D fotogrammetrickým modelem 'Břeh Nechranické přehrady'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/vav/zemska-kura/3d/nechranice.html

Vajskebrová, M. – Fifernová, M. – Lisec, M. – Svítil, R. (2021): How to make geology more attractive for a public through online presentation?. In Lozano G., Luengo J., Cabrera A., Vegas J: 10. Interantional ProGEO Symposium, June 2021, Abstract Book, Building connections for global geoconservartion, – Instituto Geológico y Minero De Espaňa. Madrid. ISBN 978-84-9138-112-9

Vajskebrová, M. – Fifernová, M. – Svítil, R. (2019): Geologické zajímavosti České republiky - mapová aplikace na výlety do přírody. In Knížek M., Goliáš V., Bokr P: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Sborník abstrakt, – Česká geologická společnost. neuveden. ISBN 978-80-97487-24-2

Vajskebrová, M. – Fifernová, M. – Svítil, R. – Šedinová, E. (2019): Mapová aplikace na výlety do přírody - Geologické zajímavosti České republiky. Poster 841 x 1189 mm

Vajskebrová, M. – Fifernová, M. – Šedinová, E. – Svítil, R. – Skarková, H. – Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2022): VÝZNAMNÉ GEOLOGICKÉ LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY, databáze a její přínos pro ochranu geologického dědictví - poster. 1 s. MS Útvar informatiky D210

Vajskebrová, M. – Gürtlerová, P. – Fifernová, M. – Svítil, R. (2017): Za geologií České republiky - v současné přírodě poznáváme naši minulost. – Živa 2, 2017, 41-43

Vajskebrová, M. – Gürtlerová, P. – Svítil, R. (2018): Systematic data collecting and appropriate ways of their presentations foreffective protection of the geological heritage. In E. Głowniak, A. Wasiłowska, P. Leonowicz: Geoheritage and Conservation: Modern Approaches and Applications Towards the 2030 Agenda, – 9th ProGEO Symposium, Chęciny, Poland, 25-28th June 2018 Programme and Abstract Book, Faculty of Geology, University of Warsaw. Warsaw. ISBN 978-83-945216-5-3

Vajskebrová, M. – Kondrová, L. – Paleček, M. – Svítil, R. (2019): Geologická data v mapových aplikacích do terénu. In Knížek M., Goliáš V., Bokr P: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Sborník abstrakt, – Česká geologická společnost. neuveden. ISBN 978-80-97487-24-2

Žáček, V. – Svítil, R. – Karbušická, S. (2013): Webové stránky 'Projekt Mongolský Altaj'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/mongolsky-altaj

Čoupek, P. - Gürtlerová, P. - Neubertová, H. - Paleček, M. - Skarková, H. - Svítil, R. (2010): Významné geologické lokality v České republice - internetová aplikace. Praha. Dostupné z URL Aplikace je umístěna v rámci portálu ČGS na adrese http://lokality.geology.cz

Čoupek, P. – Gürtlerová, P. – Paleček, M. – Neubertová, H. – Skarková, H. – Svítil, R. (2012b): Significant geological localities of the Czech Republic. Praha. Dostupné z URL http://lokality.geology.cz/d.pl?item=1&l=e

Čoupek, P. – Paleček, M. – Pospíšil, V. – Svítil, R. (2019): On-line geoscience maps of the Czech area on mobile devices. In Bavarian Environment Agency,: 9th European Regions for Geoscientific Information - Geology goes digital, – Bavarian Environment Agengy, Bürgermeister-Ulrich-Strasse 160, 86179 Augsburg, Germany. Bürgermeister-Ulrich-Strasse 160, Augsburg

Čoupek, P. – Paleček, M. – Pospíšil, V. – Svítil, R. (2019): On-line geoscience maps of the Czech area on mobile devices. In Bavarian Environment Agency,: 9th European Regions for Geostientific Information - Geology goes digital, – Bavarian Environment Agency, Bürgermeister-Ulrich-Strasse 160, Augsburg, Germany. Bürgermeister-Ulrich-Strasse 160, Augsburg

Čápová, D. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Svítil, R. (2019): GeoERA GIP – Meeting about EGDI and metadata. Praha

Čápová, D. – Svítil, R. (2021): Website of the Geoscience Information Consortium (GIC). Praha. Dostupné z URL https://www.g-i-c.org/

Čápová, D. – Svítil, R. – Kondrová, L. – Karbušická, S. – Čoupek, P. (2013): Website OneGeology-Europe Plus. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/1geplus

Čápová, D. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Hudečková, E. – Šedinová, E. – Binko, R. (2020): Web výzkumné infrastruktury CzechGeo/EPOS. 70 s. MS https://www.czechgeo.cz/

Čápová, D. – Svítil, R. – Kujal, R. – Paleček, M. (2020): Interaktivní mapové aplikace, zobrazující geofyzikální observatoře a stanice výzkumné infrastruktury CzechGeo/EPOS. Praha. Dostupné z URL https://www.czechgeo.cz/cs/odborne-sekce-infrastruktury-czechgeo

© RADEK.SVITIL, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top

Speciální upravit