doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420549497392
radek.skoda@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Babůrek, J. - Pecina, V. - Aichler, J. - Ambrozek, V. - Břízová, E. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Rambousek, P. - Metelka, V. - Martínek, K. - Kopačková, V. - Franců, E. - Baroň, I. - Mašek, D. - Opletal, M. - Novák, M. - Bubík, M. - Otava, J. - Kadlecová, R. - Abraham, K. - Guest, B. - Mikuš, T. - Milovský, R. - Pécskay, Z. - Sulovský, P. - Šíma, J. - Barnet, I. - Domas, J. - Franců, J. - Laufek, F. - Maňour, J. - Skácelová, Z. - Škoda, R. - Tomas, R. - Žáček, V. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction. Závěrečná zpráva, 134 s. MS ČGS Praha

Breiter, K. - Foerster, H. - Škoda, R. (2006): Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic. – Lithos 88, 1, 15-34. ISSN 0024-4937

Breiter, K. - Škoda, R. (2008): Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic. In Harlow D. a Broska I: Mineral equilibria, metasomatism and mass transport: Evolution and stabilisation of rock on a fluid-rich world. Proceedings from MIMET 2008 workshop Smolenice, Slovak republic, April 8-10 2008, s. 14-17. – Geologický ústav Slovenské akademie věd. Bratislava. ISBN 978-80-969919-6-9

Breiter, K. - Škoda, R. - Koller, F. (2006): Výzkum granitu extrémně obohaceného thoriem v oblasti Trojmezí (Česká republika, Rakousko, Německo). – Inovační podnikání a transfer technologií 14, 4, VII-VIII. ISSN 1210-4612

Breiter, K. - Škoda, R. - Starý, J. (2006): Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 102-107. ISSN 0514-8057

Breiter, K. - Škoda, R. - Uher, P. (2007): Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic. – Mineralogy and Petrology 91, listopad, 225-248. ISSN 0930-0708. DOI 10.1007/s00710-007-0197-1

Breiter, K. - Čopjaková, R. - Gabašová, A. - Škoda, R. (2005): Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum. – Journal of the Czech Geological Society 50, 3-4, 81-94. ISSN 1210-8197

Breiter, K. - Čopjaková, R. - Mlčoch, B. - Škoda, R. (2007): Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře svaté Kateřiny. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 neuveden, září, 116-120. ISSN 0514-8057

Doležalová, H. - Houzar, S. - Škoda, R. (2005): Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 90, 3, 75-88. ISSN 1211-8796

Fojt, B. - Dobeš, P. - Malý, K. - Škoda, R. (2008): Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 93, září, 3-18. ISSN 1211-8796

Fojt, B. – Dobeš, P. – Malý, K. – Škoda, R. (2008): Ore minerals from the dolomitic veins in the serpentinite rocks of the Letovice Crystalline Complex (Czech Republic). In Kasina M., Zych-Habel B., Michalik M: Mineralogia - Special Papers, vol. 32, svazek 32. s. 56-57. – Wydawnictwo Naukowe Akapit. Kraków

Klomínský, J. – Dobeš, P. – Škoda, R. – Jačková, I. (2012a): Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 173-176. ISSN 0514-8057

Kotková, J. – Kullerud, K. – Šrein, V. – Drábek, M. – Škoda, R. (2018): The Kongsberg silver deposits,Norway: Ag-Hg-Sb mineralization and constraints for the formation of the deposits. – Mineralium Deposita 53, 4, 531-545. ISSN 0026-4598. DOI 10.1007/s00126-017-0757-1

Kotková, J. – Šrein, V. – Kullerud, K. – Škoda, R. – Drábek, M. (2015): Obsahy Hg a Sb ve stříbře a doprovodných minerálech z ložiska Kongsberg, Norsko, a srovnání s českými výskyty Ag-Ni-Co mineralizace. Knížek M., Táborský Z., Ivanov M. (eds), Sborník abstrakt, Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej společnosti, Mikulov, 14.-17.10. 2015, s. 57. In Knížek M., Táborský Z., Ivanov M: Sborník abstrakt, Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej společnosti, Mikulov, 14.-17.10. 2015, s. 57. – Masarykova Univerzita a Česká geologická služba. Mikulov. ISBN 978-80-210-7980-

Košek, F. – Culka, A. – Žáček, V. – Laufek, F. – Škoda, R. – Jehlička, J. (2018a): Native alunogen: a Raman spectroscopic study of a well-described specimen. – Journal of Molecular Structure 1157, April, 191-200. ISSN 0022-2860. DOI 10.1016/j.molstruc.2017.12.021

Košek, F. – Žáček, V. – Škoda, R. – Laufek, F. – Jehlička, J. (2019): New mineralogical data for khademite (orthorhombic AlSO4F·5H2O) and the story of rostite (orthorhombic AlSO4OH·5H2O) from Libušín near Kladno, the Czech Republic. – Journal of Molecular Structure 1175, 1, 208-213. ISSN 0022-2860. DOI 10.1016/j.molstruc.2018.07.061

Kullerud, K. – Kotková, J. – Škoda, R. (2015): Silver and Ni-Co sulphoarsenides from the Kongsberg silver deposit, Norway. In Neuveden: Abstract Volume. EGU General Assembly, Vienna, 12.-17. April 2015, s. el. – Meuveden. Neuveden

Kullerud, K. – Kotková, J. – Škoda, R. (2016): Ag-Sb bearing minerals from the Kongsberg Silver Deposit. Norsk Mineralsymposium 2016, s. 53-59. – Neuveden. Neuveden

Kullerud, K. – Kotková, J. – Škoda, R. (2016): Element mobility during formation of the Kongsberg silver deposit. EMC2016 - 2nd European Mineralogical Conferenc Abstracts, – Norsk Mineralsymposium. Neuveden

Kullerud, K. – Kotková, J. – Šrein, V. – Drábek, M. – Škoda, R. (2018): Solid solutions in the system acanthite (Ag2S)–naumannite (Ag2Se) and the Se-bearing polybasite from the Kongsberg silver district, Norway, with implications for sulfur–selenium fractionation. – Contributions to Mineralogy and Petrology 173, 9: 71, nestránkováno. ISSN 0010-7999. DOI 10.1007/s00410-018-1500-3

Malec, J. – Šrein, V. – Veselovský, F. – Škoda, R. (2013): Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae XCVIII, 1, 23-32. ISSN 1211-8796

Pašava, J. – Veselovský, F. – Drábek, M. – Svojtka, M. – Pour, O. – Klomínský, J. – Škoda, R. – Ďurišová, J. – Ackerman, L. – Halodová, P. – Haluzová, E. (2015): Molybdenite-tungstenite association in the tungsten-bearing topaz greisen at Vítkov (Krkonoše-Jizera Crystalline complex, Bohemian Massif): indication of changes in physico-chemical conditions in mineralizing system. – Journal of Geosciences 60, 3, 149-161. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.197

Sejkora, J. - Ondruš, P. - Fikar, M. - Veselovský, F. - Mach, Z. - Gabašová, A. - Škoda, R. - Beran, P. (2006b): Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic. – Journal of the Czech Geological Society 51, 1-2, 57-102. ISSN 1210-8197

Sulovský, P. - Čopjaková, R. - Škoda, R. (2004): Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 neuveden, podzim, 122-125. ISSN 0514-8057

Veselovský, F. - Ondruš, P. - Gabašová, A. - Škoda, R. - Hloušek, J. - Bouše, P. - Malec, J. (2007): Komplexní mineralogická studie pegmatitu 'Weiser Stein' u Lázní Kynžvartu. Závěrečná zpráva, 108 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Škoda, R. (2008): Minerály Y, REE, Nb, Ta, Ti, W, Zr v systému granit- pegmatit. Dizertační práce. 119 s. MS Přírodovědecká Fakulta MU

Škoda, R. - Fojt, B. (2005): Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z Uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 90, podzim, 99-107. ISSN 1211-8796

Škoda, R. - Novák, M. - Černý, P. (2004): Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masiv Čertova břemene. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 12, 1, 182-185. ISSN 1211-0329

Škoda, R. - Čopjaková, R. (2005): Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 12, srpen, 93-97. ISSN 1212-6209

Žáček, V. - Rapprich, V. - Škoda, R. - Laufek, F. (2010i): Porcelanit s relikty mikrofosílií z lemu miocenní bazanitové žíly u Mladějova v Českém ráji. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 18, 2, 79-86. ISSN 1211-0329

Žáček, V. - Škoda, R. (2009d): Petrologie krystalinika v geotermálním vrtu GTPV-LT1 v Litoměřicích. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 205-212. ISSN 0514-8057

Žáček, V. - Škoda, R. - Laufek, F. (2008f): Molybdenem bohatý v jarosit z oxidační zóny středověkého Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 16, 2, 190-192. ISSN 1211-0329

Žáček, V. – Bohdálek, P. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2017c): Mongol Altai 50 – projekt zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Mongolskem v geologii (2013–2016). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 159-166. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.34

Žáček, V. – Buriánek, D. – Pécskay, Z. – Škoda, R. (2015f): Astrophyllite – alkali amphibole rhyolite, evidence for Lower Permian A-type Alkaline Volcanism in the Western Mongolian Altai, '2015 TOKAJ” INTERNATIONAL GEOLOGICAL WORKSHOP01-04. OCTOBER 2015 . 3.10. 2015. Hotel Millenium, Tokaj, Hungary

Žáček, V. – Buriánek, D. – Pécskay, Z. – Škoda, R. (2016a): Astrophyllite–alkali amphibole rhyolite, an evidence of early Permian A-type alkaline volcanism in the western Mongolian Altai. – Journal of Geosciences 61, jaro, 93-103. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.205

Žáček, V. – Buriánek, D. – Pécskay, Z. – Škoda, R. (2019a): Anorogenic Early Permian dykes in the western Mongolian Altai – petrography, geochemistry and K–Ar geochronology. – Journal of Geosciences 64, 1, 37-58. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.280

Žáček, V. – Buriánek, D. – Škoda, R. – Pecskay, Z. (2020a): Permské postorogenní žíly v moldanubiku jižních Čech: K-Ar geochronologie pro porfyry z okolí Vimperku a felsický mikrogranit od Milevska. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 53, 2, 137-148. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2020.16

Žáček, V. – Břízová, E. – Bohdálek, P. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2016b): Geological mapping 1: 50,000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia (Mongol Altai 50, Ma-50), FINAL REPORT + APPENDICES. 518 s. MS Česká geologická služba, Mineral Resources Authority of Mongolia

Žáček, V. – Havlíček, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Kryštofová, E. – Nečas, J. – Poňavič, M. – Přechová, E. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Škoda, R. – Verner, K. (2022a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 22-341 Vacov. 1 s. MS Praha

Žáček, V. – Rapprich, V. – Šíma, J. – Škoda, R. – Laufek, F. – Legesa, F. (2015i): Kogarkoite, Na3(SO4)F from the Shalo hot spring, Main Ethiopian Rift: implications for F-enrichment of thermal groundwater related to alkaline silicic volcanic rocks. – Journal of Geosciences 60, 3, 171-179. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.195

Žáček, V. – Škoda, R. (2012c): „Zaratit“ z Kladna (Česká republika) - revize a nová data. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 208-211. ISSN 0514-8057

Žáček, V. – Škoda, R. (2019): Ferrocolumbit z frakcionovaného P-bohatého turmalinického leukogranitu z vyderského plutonu na Šumavě. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 52, 1, 3-9. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2019.01

Žáček, V. – Škoda, R. – Dvořák, Z. (2013a): Ca-Fe2+ bohatý fosfát ze skupiny graftonitu z fosilních pyrometamorfovaných hornin Mostecké pánve z Nechvalic. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, zima, 244-249. ISSN 0514-8057

Žáček, V. – Škoda, R. – Laufek, F. – Košek, F. – Jehlička, J. (2019b): Complementing knowledge about rare sulphates lonecreekite, NH4Fe3+(SO4)2·12 H2O and sabieite, NH4Fe3+(SO4)2: chemical composition, XRD and RAMAN spectroscopy (Libušín near Kladno, the Czech Republic). – Journal of Geosciences 64, 2, 149-159. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.283

Žáček, V. – Škoda, R. – Laufek, F. – Sejkora, J. – Haifler, J. (2022b): Pertoldite, trigonal GeO2, the germanium analogue of α-quartz: a new mineral from Radvanice, Czech Republic. – Journal of Geosciences 67, 3, 229-237. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.355

Čopjaková, R. - Buriánek, D. - Škoda, R. - Houzar, S. (2007): Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 92, červenec, 111-130. ISSN 1211-8796

Čopjaková, R. - Buriánek, D. - Škoda, R. - Houzar, S. (2009): Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit(Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmalineand genetic relations. – Journal of Geosciences 54, 2, 221-243. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.048

Čopjaková, R. - Škoda, R. (2006): DETRITICKÉ A AUTIGENNÍ REE MINERÁLY V SEDIMENTECH KULMU DRAHANSKÉ VRCHOVINY, JEJICH VÝZNAM PRO STUDIUM PROVENIENCE KLASTICKÉHO MATERIÁLU A PROCESŮ DIAGENESE. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 91, srpen, 105-127. ISSN 1211-8796

Čopjaková, R. - Škoda, R. - Pertoldová, J. (2005): Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 90, podzim, 89-98. ISSN 1211-8796

© Radek Skoda, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top