RNDr. Přemysl Zelenka, CSc.
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089516
fax: +420257531376
premysl.zelenka@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

1968 - 1973 Faculty of Science, Charles Univesity, Prague, degree: Graduated in Geology

1974 Charles Univesity, Prague, degree: Doctor of  Natural Sciences (RNDr.). Thesis: Geology of the territory north of Ústí nad Labem (in Czech)

1974 - 1977 Charles University, Prague, in 1982 degree Candidate of Sciences (CSc.). Thesis:  Lithofacies development and palaeogeography of the Upper Cretaceous in Central Bohemia (in Czech)

 

Employment

1972 - 1973 Geological Survey, Prague

1974 - 1977 Faculty of Science, Charles University, Prague

1978 -1983 Geological Survey, Prague

1983 - 1985 Intergeo Prague-Ecimetal La Habana- Empresa de Geología Santa Clara

1986 -  present   Geological Survey, Prague, now Czech Geological Survey

 

Research Interests

Regional geology, geological mapping, district geologist in Bohemian Cretaceous Basin, sedimentology, palaeogeography, teaching activities, popularization of geology

 

Membership in Professional Societies

Czech geological Society

Society of National Museum, Prague

Museum Society of Royal Town Rakovník

 

Teaching activities

1974 - 1977 Dept. of Geology, Charles University, Prague

1974 - 1977, 1979 - 1982, 1986, 1987, 1989 Geological mapping courses, Charles University, Prague

1989 - 1990 College of Education, Ústí nad Labem

1993, 2006 -  2013 Purkynie University, Ústí nad Labem

2006, 2008, 2010, 2012 -  Masaryk University, Brno

2007, 2010 - Palacký University, Olomouc

 

Selected Papers

Zelenka, P. (1984): Orientation of oyster shells and cross-bedding in Cretaceous sandstones at Telnice, northern Bohemia (in Czech, English summary). - Věst. Ústř. Úst. geol., 59, 3, 179 - 181. Prague.

- (1987): Lithofacies development of Cretaceous deposits in Prague and its surroundings (in Czech, English summary). - Sbor. geol. Věd, Geol., 421, 89 - 112. Prague.

Klein, V. - Zelenka, P. (1991): The Cretaceous sediments filling vertical corrosion cavities in limestones of the Barrandian area. - Věst Ústř. Úst. geol., 66, 1, 51 - 59. Prague.

Zelenka, P. (1993) : Tabular planar cross-bedding in marine Cenomanian sandstones of Central Bohemia. - Bull. Czech geol. Surv., 68, 2, 59 - 63. Prague.

Zelenka, P. - Šrámek, J. (1997): Ferriferous concretions from the Cretaceous sandstones in the vicinity of Letovice (in Czech, English summary). - Acta Mus. Moraviae, Sci nat., LXXXI (1996), 1/2, 85 - 91. Brno.

Grygar, T. - Král, R. - Nekovařík, Č. - Zelenka, P. (1997): Relics of laterites on the Letovice Crystalline Complex, Moravia. - J. Czech Geol. Soc., 42/1-2, 121 - 127. Prague.

Zelenka, P. - Coubal, M. (1999): Tectonic breccia near Liboňov, northern Bohemia. - Acta Univ. Purkynianae, Biol., III, 55 - 62. Ústí nad Labem.

Tyráček, J. - Zelenka, P. (2008): Mlčechvosty conglomerate - geology and stratigraphy (in Czech, English summary). - Geosci. Res. Rep. for 2007, 118-119. Praha.

Zelenka, P. - Čáp, P. (2010): Some biogenic structures in Cretaceous sediments of the Bohemian Paradise area, Czech Republic (in Czech, English summary). - Geosci. Res. Rep. for 2009, 84-85. Praha.     

 


Recent papers

Bosák, P. - Zelenka, P. - Čáp, P. (2009): Zkrasovění mlčechvostského slepence. – Český kras 35, zima, 42-45. ISSN 1211-1643

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Kryštofová, E. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. - Vrána, S. - Zelenka, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-714-7

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Fürych, V. - Kryštofová, E. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. - Vrána, S. - Zelenka, P. (2006a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř. 70 s. MS Archiv ČGS

Dudíková Schulmannová, B. - Zelenka, P. - Vít, J. (2006b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 13-443 Chotěboř.

Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Štědrá, V. - Zelenka, P. (2001): Mezozoikum-křída. Závěrečná zpráva, 84 s. MS Archiv česká geologická služba

Eliáš, M. - Zelenka, P. (2002): Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 25-26. ISSN 0514-8057

Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Skarková, H. – Steinová, M. – Rapprich, V. – Prouza, V. – Valečka, J. – Mlčoch, B. – Čech, S. – Budil, P. – Zelenka, P. – Šimůnek, Z. – Holásek, O. – Mrázová, Š. – Hrazdíra, P. – Neubertová, H. – Svítil, R. (2009): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – sever“. Závěrečná zpráva, 120 s. MS Archiv ČGS

Hanžl, P. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Hrdličková, K. - Čurda, J. - Fürych, V. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Zelenka, P. (2005): Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Hanžl, P. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Fürych, V. - Hrdličková, K. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Rýda, K. - Roštínský, K. - Skácelová, Z. - Zelenka, P. - Vít, J. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka. neuveden. 72 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha. ISBN 978-80-7075-716-1

Holásek, O. - Dušek, K. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Štědrá, V. - Švecová, J. - Zelenka, P. (2001): Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1:25 000, list Svojšice (13-321). Výzkumná zpráva, 49 s

Holásek, O. - Klečák, J. - Štědrá, V. - Zelenka, P. (2001): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-321 Svojšice. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Holásek, O. - Zelenka, P. (2000): geologická mapa 12-22 Mělník. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-378-1

Holásek, O. – Štědrá, V. – Dušek, K. – Hradecká, L. – Janderková, J. – Kadlecová, R. – Klečák, J. – Lochmann, Z. – Manová, M. – Minaříková, D. – Nekovařík, Č. – Sedláček, J. Ing. – Šalanský, K. – Švecová, J. – Zelenka, P. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-321 Svojšice. Geologická mapa ČR 1 : 25 000, list č. 13-321 Svojšice. 55 s. – Česká geologická služba Praha. ČGS Praha

Kycl, P. - Hrazdíra, P. - Zelenka, P. - Metelka, V. - Moravcová, O. (2008): Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník – oblast Džbán . Závěrečná zpráva, 20 s. MS Praha

Kycl, P. - Rapprich, V. - Mlčoch, B. - Valečka, J. - Zelenka, P. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Šimůnek, Z. (2009): Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí. Závěrečná zpráva, 22 s. MS Archíb ČGS

Kycl, P. - Valečka, J. - Rapprich, V. - Mlčoch, B. - Zelenka, P. - Cajz, V. (2009): Geologická mapa dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Mrázová, Š. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Fürych, V. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Otava, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Zelenka, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-715-4

Mrázová, Š. - Otava, J. - Zelenka, P. (2005): Geologická mapa ČR 1:25 000 list 13-444 Hlinsko. Neuveden. 1 s. – ČGS Praha. ČGS Praha

Mísař, Z. - Nekovařík, Č. - Zelenka, P. (2001): geologická mapa 24-12 Letovice. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-479-6

Nekovařík, Č. - Jaroš, J. - Mitrenga, P. - Rejl, L. - Smolíková, L. - Zelenka, P. - Zeman, A. (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-14 Boskovice. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-314-5

Petránek, J. – Březina, J. – Břízová, E. – Cháb, J. – Loun, J. – Zelenka, P. (2016): Encyklopedie geologie. Nneuveden. 352 s. – Česká geologická služba Praha. Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mašek, D. - Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. - Holásek, O. - Zelenka, P. (2006b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – ČGS. Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Mašek, D. - Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. - Holásek, O. - Zelenka, P. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144. 1 s. MS Archiv ČGS Praha

Stárková, M. – Vorel, T. – Zelenka, P. – Holásek, O. – Adamová, M. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Mašek, D. – Drábková, J. – Šimůnek, Z. – Krupička, J. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-144 Lány. Geologická mapa 1:25 000, 12-321. 72 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-783-3

Tyráček, J. - Zelenka, P. (2008): Mlčechvostský slepenec - geologie a stratigrafie. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 Neuveden, srpen, 118-119. ISSN 0514-8057

Valečka, J. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Sedláček, J. Ing. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Švábenická, L. - Trubačová, A. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2011a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost. 226 s. MS Česká geologická služba, Praha-1, Klárov 3, 118 21

Valečka, J. - Havlíček, P. - Zelenka, P. - Rapprich, V. (2010a): Základní geologická mapa České republiky list 03-341 Kněžmost. neuveden. 1 s. – MŽP ČR Praha. Praha

Valečka, J. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Zelenka, P. (2003): Nebezpečí svahových pohybů v jv.části Českého Středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B-Geologie,Geologická mapa. Neuveden. 36 s. – Neuveden. Neuveden

Valečka, J. - Rapprich, V. - Zelenka, P. - Mlčoch, B. (2008): Geologie, geologická mapa a legenda (Dokumentace a mapování svahových pohybů - oblast České Středohoří, 2004 - 2007). 33 s. MS Česká geologická služba, Praha

Valečka, J. - Zelenka, P. (2004): Oparenské slepence: perm nebo křída?. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 Neuveden, podzim, 48-49. ISSN 0514-8057

Valečka, J. - Zelenka, P. (2007): Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 Neuveden, podzim, 39-41. ISSN 0514-8057

Valečka, J. - Zelenka, P. (2008a): Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 Neuveden, srpen, 79-80. ISSN 0514-8057

Valečka, J. - Zelenka, P. (2008a): Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Bílinsku. – Zprávy a studie regionálního muzea v Teplicích 27, 2008, 85-93. ISSN 0231-7648

Valečka, J. - Zelenka, P. (2008b): Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 Neuveden, srpen, 77-78. ISSN 0514-8057

Valečka, J. - Zelenka, P. (2009): Křídové sedimenty na krystaliniku v Opárenském údolí. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 48-50. ISSN 0514-8057

Valečka, J. - Zelenka, P. (2010): Křídové sedimenty na území listu 03-341 Kněžmost. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 78-81. ISSN 0514-8057

Valečka, J. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čech, S. – Havlíček, P. – Janderková, J. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mlčoch, B. – Müller, P. – Prouza, V. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Pécskay, Z. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Štor, T. – Trubačová, A. – Švábenická, L. – Zelenka, P. – Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost. Neuveden. 136 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čech, S. – Havlíček, P. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mlčoch, B. – Müller, P. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Pécskay, Z. – Řídkošil, T. – Sedláček, J. Ing. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Štor, T. – Trubačová, A. – Švábenická, L. – Zelenka, P. – Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost. Základní geologická mapa České republiky. 138 s. – Česká geologická služba,Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-837-3

Valečka, J. – Havlíček, P. – Zelenka, P. – Krejčí, O. – Rapprich, V. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-341 Kněžmost. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. – Zelenka, P. (2012a): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-123 Hřivice. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. – Zelenka, P. (2012b): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-124 Panenský Týnec. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Valín, F. - Tyráček, J. - Zelenka, P. - Mašek, J. (2001): geologická mapa 12-14 Rakovník. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-488-5

Zelenka, P. (1999): Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 126. ISSN 0514-8057

Zelenka, P. (1999): Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 127. ISSN 0514-8057

Zelenka, P. (1999): Pozůstatky třetihorní sopečné činnosti na Mělnicku. – SOS Natura 1999, 2, 6

Zelenka, P. (1999): Proč chránit Hostibejk. – SOS Natura 1999, 2, 8

Zelenka, P. (2000): Křídové sedimenty na území listu 13-134 Český Brod. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 44. ISSN 0514-8057

Zelenka, P. (2000): Štěrkopísky na Mělnicku. – SOS Natura 2000, 1, 8

Zelenka, P. (2001): Křídové sedimenty na území listu 13-143 Pečky. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 24-25. ISSN 0514-8057

Zelenka, P. (2001): Mezozoikum - Svrchní křída. In Jiří Kovanda a spoluautoři: Neživá příroda Prahy a jejího okolí, s. 75-79. – Academia,Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-200-0835-7

Zelenka, P. (2001): Na čem stojí Mělník. – SOS Natura 2001, 2, 1-2

Zelenka, P. (2002): Džbánská opuka - významný a typický kámen Rakovnicka. – Věstník Musejního spolku král. města Rakovníka a okresu rakovnického 40, 2002, 27-28

Zelenka, P. (2002): Křídové sedimenty na území listu 13-321 Svojšice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 85. ISSN 0514-8057

Zelenka, P. (2002): Některé sedimentární textury pískovců české křídové pánve. – Ergo 4, 3, 159-162. ISSN 1212-8317

Zelenka, P. (2002): Povodně: náhoda nebo zákonitý jev?. – SOS Natura 2002, 2, 16-17

Zelenka, P. (2002): Uhelné sloje na Mělnicku. – SOS Natura 2002, 2, 9-10

Zelenka, P. (2003): Křídové sedimenty na území listu 13-322 Kolín. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 46-47. ISSN 0514-8057

Zelenka, P. (2003): Křídové sedimenty v okolí Litoměřic. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 44-45. ISSN 0514-8057

Zelenka, P. (2005): Hlavačovské štěrkopísky. – Věstník Musejního spolku král. města Rakovníka a okresu rakovnického XXXXIII, 2005, 63-68

Zelenka, P. (2005): Křídové sedimenty na území listu 23-221 Ždírec nad Doubravou. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 neuveden, podzim, 55. ISSN 0514-8057

Zelenka, P. (2005): Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 neuveden, podzim, 56. ISSN 0514-8057

Zelenka, P. (2005): Lom Kojetice - geologicky významná lokalita. – SOS Natura neuveden, 2005, 11-12

Zelenka, P. (2005): Vybrané přednášky a cvičení z předmětu Environmentální geologie. 4+4 hodiny. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2006a): Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 60. ISSN 0514-8057

Zelenka, P. (2006b): Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Litoměřicku. – Zprávy a studie regionálního muzea v Teplicích 26, podzim, 55-60. ISSN 0231-7648

Zelenka, P. (2006e): Přednáška Geologie s paleontologií. 7 hodin týdně. Univerzita J. E. Purkyně

Zelenka, P. (2006f): Přednáška Geologie české křídové pánve. 10 hodin + 1 den exkurze. Masarykova univerzita Brno

Zelenka, P. (2006g): Role státní geologické služby v ochraně horninového prostředí. In Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: Vzdělávání a výzkum v ochraně životního prostředí, s. -. – Univerzita J. E. Purkyně. Ústí nad Labem. ISBN 80-7044-796-6

Zelenka, P. (2006i): Jubileum Čeňka Zahálky. – Zpravodaj České geologické společnosti 2, 3, 15-15. ISSN 1801-3163

Zelenka, P. (2007): Exkurze pro posluchače geologie s paleontologií. 2 dni. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2007): Komise pro obhajoby bakalářských prací. 2 posudky vedoucího práce, 3 oponentské posudky. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2007): Komise pro obhajoby diplomových prací. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně

Zelenka, P. (2007): Státní závěrečné zkoušky z biologie- člen komise. 2 dni. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2007): Zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky z biologie. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně

Zelenka, P. (2007): přednáška Geologie české křídové pánve. 6 hodin. Univerzita Palackého Olomouc

Zelenka, P. (2007a): 100 let od narození profesora Josefa Vachtla. – Zpravodaj České geologické společnosti 5, červenec, 10-11. ISSN 1801-3163

Zelenka, P. (2007b): Geologie s paleontologií. 18 hodin. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2007b): Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 Neuveden, podzim, 44-45. ISSN 0514-8057

Zelenka, P. (2007c): Rozloučení s RNDr. Jiřím Strakou. – Zpravodaj České geologické společnosti 2007, 4, 16-17. ISSN 1801-3163

Zelenka, P. (2007d): Mlčechvostský slepenec. – SOS Natura 1, 2007, 31-32

Zelenka, P. (2007e): Fosilní dřeva v expozici Muzea TGM v Rakovníku. – Věstník Musejního spolku král. města Rakovníka a okresu rakovnického 45, 2007, 76-79

Zelenka, P. (2007f): 100. výročí narození univerzitního profesora RNDr. Josefa Vachtla DrSc. – Věstník Musejního spolku král. města Rakovníka a okresu rakovnického 45, 2007, 20-21

Zelenka, P. (2008): Geologie s paleontologií. 5 hodin týdně. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2008): Geologie české křídové pánve. 10 hodin + 1 den exkurze. Masarykova Univerzita Brno

Zelenka, P. (2008): Mineralogie s petrologií. Přednášky a cvičení. 5 hodin týdně. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2008): Obhajoby diplomových prací. 1 den. Přírodovědecká fakulta UJEP Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2008): Oponentské posudky bakalářských prací. 8. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2008): Státní závěrečné zkoušky. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2008): Terénní cvičení z geologie. 2 dny. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2008a): Transgrese křídy na proterozoikum u Jenče (unhošťsko-turský hřbet, střední Čechy). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 83-84. ISSN 0514-8057

Zelenka, P. (2009): Historický vývoj organismů na Zemi. 4 hodiny. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2009): Komise pro obhajoby diplomových prací. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2009): Komise pro státní závěrečné zkoušky. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2009): Obhajoby bakalářských prací. 1 den. Fakulta žívotního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2009): Písky z mořských bouří na Hostibejku. – SOS Natura neuveden, 2008, 3-6

Zelenka, P. (2009): Státní závěrečné zkoušky. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2009): Význam prací Břetislava Zahálky pro současný výzkum české křídy. – Zpravodaj České geologické společnosti 8, leden, 20-21. ISSN 1801-3163

Zelenka, P. (2010): Geologie české křídové pánve. 1 den. Univerzita Palackého Olomouc

Zelenka, P. (2010): Geologie české křídové pánve. 10 hodin + 1 den exkurze. Masarykova univerzita Brno

Zelenka, P. (2010): Historický vývoj organismů na Zemi - přednáška pro kombinované studium. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2010): Historický vývoj organismů na Zemi. 2 hodiny týdně. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2010): Obhajoby bakalářských prací. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2010): Paleontologie a historická geologie. 2 hodiny týdně. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2010): Státní závěrečné zkoušky. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2010): Státní závěrečné zkoušky. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2010): Textury křídových sedimentů. 1 den. Univerzita Palackého Olomouc

Zelenka, P. (2010): Vzpomínka na Jiřího Jelena. – Zpravodaj České geologické společnosti 10, leden, 24-24. ISSN 1801-3163

Zelenka, P. (2011): Džbánská opuka - významný stavební kámen Rakovnicka. – Věstník Musejního spolku král. města Rakovníka a okresu rakovnického XLVIII2010, 2011, 74-80

Zelenka, P. (2011): Historický vývoj organismů na Zemi - kombinované studium. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2011): Historický vývoj organismů na Zemi. 2 hodiny týdně. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2011): Obhajoby bakalářských prací. 1 den. Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2011): Obhajoby bakalářských prací. 1 den. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Zelenka, P. (2011): Paleontologie a historická geologie. 2 hodiny týdně. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2011): Státní závěrečné zkoušky. 1den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2011): Státní závěrečné zkoušky. 2 dni. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2012): Geologie české křídové pánve. 10 hodin + 1 den exkurze. Masarykova Univerzita Brno

Zelenka, P. (2012): Geologie. 2 hodiny týdně. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2012): Historický vývoj organismů na Zemi - přednáška pro kombinované studium. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2012): Historický vývoj organismů na Zemi. 2 hodiny týdně. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2012): Některé pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve. – Český kras XXXVIII, zima, 39-40. ISSN 1211-1643

Zelenka, P. (2012): Obhajoby bakalářských a diplomových prací - mezinárodní projekt se Saskem. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2012): Obhajoby bakalářských prací. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2012): Obhajoby diplomových prací. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2012): Paleontologie a historická geologie. 2 hodiny týdně. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2012): Pocta kamenům. – Zpravodaj České geologické společnosti 14, leden, 23-24. ISSN 1801-3163

Zelenka, P. (2012): Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských a diplomových prací. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2012): Státní závěrečné zkoušky. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2012b): Těžba křídových žáruvzdorných jílovců na Rakovnicku a Lounsku. – Věstník musejního spolku král.města Rakovníka a okresu rakovnického neuveden, XLIX/2011, 39-42

Zelenka, P. (2013): Historický vývoj organismů na Zemi - kombinované studium. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2013): Historický vývoj organismů na Zemi. 2 hodiny týdně. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2013): Obhajoby bakalářských prací. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2013): Obhajoby diplomových prací. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2013): Paleontologie. 2 hodiny týdně. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2013): Státní závěrečné zkoušky. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2013): Zajímavá výstava v žateckém muzeu. – Zpravodaj České geologické společnosti neuveden, 17, 7-8. ISSN 1801-3163

Zelenka, P. (2014): 7. křídový seminář. – Zpravodaj České geologické společnosti 19, 2014, 3-4

Zelenka, P. (2014): Geologie české křídové pánve. 10 hodin + 1 den exkurze. Masarykova univerzita Brno

Zelenka, P. (2014): Historický vývoj organismů na Zemi- kombinované studium. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2014): Historický vývoj organismů na Zemi. 2 hodiny týdně. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2014): Komise pro státní závěrečné zkoušky. 3 dni. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2014): Obhajoby bakalářských prací. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2014): Obhajoby diplomových prací. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2014): Paleontologie. 2 hodiny týdně. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2014): Za Čestmírem Nekovaříkem. – Zpravodaj České geologické společnosti neuveden, 18, 15-16. ISSN 1801-3163

Zelenka, P. (2015): Historický vývoj organismů na Zemi (kombinované studium). 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2015): Historický vývoj organismů na Zemi. 2 hodiny týdně. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2015): Paleontologie. 2 hodiny týdně. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2015): Státní závěrečné zkoušky. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2015a): Pahorkatina Džbán. – Zpravodaj České geologické společnosti 20, leden 2015, 10-11. ISSN 1801-3163

Zelenka, P. (2015b): 125 let lounského muzea. – Zpravodaj České geologické společnosti 20, leden 2015, 11. ISSN 1801-3163

Zelenka, P. (2016): Geologická expozice v Polabském muzeu v Poděbradech. – Zpravodaj České geologické společnosti 2016, 23, 24. ISSN 1801-3163

Zelenka, P. (2016): Historický vývoj organismů na Zemi (kombinované studium). 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2016): Historický vývoj organismů na Zemi. 2 hodiny týdně. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2016): Obhajoby bakalářských prací. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2016): Obhajoby diplomových prací. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2016): Paleontologie - kombinované studium. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2016): Paleontologie. 2 hodiny týdně. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (2016): Státní závěrečné zkoušky. 1 den. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zelenka, P. (v tisku): Antény versus krajina. – SOSNatura neuveden, 2011

Zelenka, P. (v tisku): Tafoni na Dvořákově naučné stezce. – SOS Natura neuveden, 2010

Zelenka, P. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Čech, S. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Smolíková, L. - Stehlík, F. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Valečka, J. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice. 93 s. MS Česká geologická služba

Zelenka, P. - Coubal, M. (2000): Tectonic breccia near Liboňov, northern Bohemia. – Acta Universitatis Purkynianae, Studia biologica 39, 3, 55. ISSN 1212-3137

Zelenka, P. - Dušek, K. - Dušek, P. - Holásek, O. - Holub, V. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Knobloch, E. - Kořán, V. - Král, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Martínek, K. - Mašek, J. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Štěpánek, P. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-134 Český Brod. Výzkumná zpráva, 69 s

Zelenka, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Osterrothová, K. - Šalanský, K. - Štědrá, V. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 13-143 Pečky. Výzkumná zpráva, 49 s

Zelenka, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Rejchrt, M. - Šalanský, K. - Štědrá, V. - Švecová, J. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-322 Kolín. 57 s. MS Česká geologická služba

Zelenka, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Rejchrt, M. - Šalanský, K. - Štědrá, V. - Švecová, J. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami list 13-322 Kolín. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-763-5

Zelenka, P. - Holásek, O. - Klečák, J. - Martínek, K. - Mašek, J. - Štěpánek, P. (2000): Základní geologická mapa ČR 1:25 000 13-134 Český Brod. Základní geologická mapa ČR 1:25 000. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Zelenka, P. - Holásek, O. - Klečák, J. - Štědrá, V. (2000): Základní geologická mapa ČR 1:25 000 13-143 Pečky. Základní geologická mapa ČR 1:25 000. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Zelenka, P. - Holásek, O. - Klečák, J. - Štědrá, V. (2002): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-322 Kolín. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Zelenka, P. - Rajchl, M. - Holásek, O. - Havlíček, P. - Stehlík, F. - Valečka, J. (2006d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice.

Zelenka, P. - Čáp, P. (2010): Některé biogenní textury v křídových sedimentech Českého ráje. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 84-85. ISSN 0514-8057

Zelenka, P. – Dušek, K. – Dušek, P. – Holásek, O. – Holub, V. – Hradecká, L. – Janderková, J. – Kadlecová, R. – Klečák, J. – Knobloch, E. – Kořán, V. – Král, J. – Lochmann, Z. – Manová, M. – Martínek, K. – Mašek, J. – Minaříková, D. – Nekovařík, Č. – Sedláček, J. Ing. – Šalanský, K. – Štěpánek, P. (2014): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-134 Český Brod. Neuveden. 54 s. – Česká geologická služba Praha. Praha

Zelenka, P. – Dušek, K. – Dušek, P. – Holásek, O. – Holub, V. – Hradecká, L. – Janderková, J. – Kadlecová, R. – Klečák, J. – Knobloch, E. – Kořán, V. – Král, J. – Lochmann, Z. – Manová, M. – Martínek, K. – Mašek, J. – Minaříková, D. – Nekovařík, Č. – Sedláček, J. Mgr. – Šalanský, K. – Štěpánek, P. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 13-134 Český Brod. neuveden. 55 s. – Česká geologická služba Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-870-0

Zelenka, P. – Dušek, K. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Janderková, J. – Kadlecová, R. – Klečák, J. – Lochmann, Z. – Manová, M. – Minaříková, D. – Nekovařík, Č. – Osterrothová, K. – Sedláček, J. Mgr. – Šalanský, K. – Štědrá, V. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 13-143 Pečky. Neuveden. 53 s. – Česká geologická služba Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-872-4

Zelenka, P. – Dušek, K. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Janderková, J. – Kadlecová, R. – Klečák, J. – Lochmann, Z. – Manová, M. – Minaříková, D. – Nekovařík, Č. – Osterrothová, K. – Sedláček, J. Mgr. – Štědrá, V. (2014): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-143 Pečky. Geologická mapa ČR 1 : 25 000 list 13-143 Pečky s vysvětlivkami. 52 s. – Česká geologická služba Praha. Praha

Zelenka, P. – Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. (2012c): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-141 Řevničov. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Zelenka, P. – Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. (2012d): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-142 Stochov. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Štědrá, V. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mrnková, J. - Valigurský, L. - Verner, K. - Zelenka, P. (2009): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 23-221 list Ždírec nad Doubravou. neuveden. 72 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-710-9

Štědrá, V. - Břízová, E. - Fürych, V. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mrnková, J. - Valigurský, L. - Zelenka, P. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 23-221 Ždírec nad Doubravou. 77 s. MS Archiv ČGS

Štědrá, V. - Břízová, E. - Fürych, V. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mrnková, J. - Valigurský, L. - Zelenka, P. (2005b): Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 23-221 Ždírec nad Doubravou. Základní geologická mapa CHKO Žďárské vrchy. 4 s. – Česká geologická služba. Praha

Žák, K. - Hercman, H. - Světlík, I. - Živor, R. - Jačková, I. - Zelenka, P. - Bosák, P. (2009): Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie tmelu slepence. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 79-81. ISSN 0514-8057

Čáp, P. - Zelenka, P. (2008): Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené lázně ve středních Čechách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 Neuveden, srpen, 15-16. ISSN 0514-8057

Čáp, P. - Zelenka, P. (2009): Sedimentární textury křídových vápenců na Kutnohorsku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 15-17. ISSN 0514-8057

Čáp, P. - Zelenka, P. - Bosák, P. - Žák, K. (2009): Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika). – Český kras 35, zima, 37-41. ISSN 1211-1643

© Premysl Zelenka, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top