Mgr. RNDr. Petra Pacherová
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085206
petra.pacherova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Barnet, I. - Neznal, M. - Pacherová, P. (2004): Radon investigations in the Czech Republic X and the seventh international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. Praha

Barnet, I. - Neznal, M. - Pacherová, P. (2006): Radon investigations in the Czech Republic XI and the 8th international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping,Czech Geological Survey, Prague. 11. 305 s. – Czech Geological Survey. Prague

Barnet, I. - Neznal, M. - Pacherová, P. (2006): Radon investigations in the Czech Republic XI and the 8th international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 04-43 Bílý Potok. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 04-44 Javorník. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-23 Králíky. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-41 Šumperk. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-44 Šternberk. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-13 Vrbno pod Pradědem. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-14 Krnov. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-23, 15-41 Hlučín. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-31 Bruntál. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-32 Opava. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-33 Moravský Beroun. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-34 Vítkov. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 25-22 Frýdek-Místek. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2004): Radon investigations in the Czech Republic X and the seventh international workshop on Geological Aspects of Radon Risk Mapping. Radon workshop 7. 168 s. – Czech Geological Survey, Radon corp. Prague

Barnet, I. - Pacherová, P. (2004): mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-34 Svitavy. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2004): mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-12 Osoblaha. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2009): Detailizace přechodného radonového indexu podle hlubšího podloží - etapa 2009*. Závěrečná zpráva, 19 s. MS SÚJB Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2010): 10th international workshop on the geological aspects of radon risk mapping. Prague

Barnet, I. - Pacherová, P. (2010): Korelace radonu v hlubším geologickém podloží a v objektech v horninových typech generalizovaných podle nové geologické mapy České republiky 1 : 500 000. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 189-192. ISSN 0514-8057

Barnet, I. - Pacherová, P. (2011): Analýza zpracování souboru měření objemové aktivity radonu v podloží v regionálním a detailním měřítku pro hodnocení radonového indexu pozemku. Závěrečná zpráva, 25 s. MS SÚJB Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2011): Impact of the deeper geological basement on soil gas and indoor radon concentrations in areas of Quaternary fluvial sediments (Bohemian Massif, Czech Republic). – Environmental Earth Sciences 63, 3, 551-557. ISSN 1866-6280. DOI 10.1007/s12665-010-0722-0

Barnet, I. - Pacherová, P. (2011): Význam maximálních hodnot radonu v podloží pro hodnocení radonového rizika v České republice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 136-140. ISSN 0514-8057

Barnet, I. - Pacherová, P. (2012): 11th International workshop on the geological aspects of radon risk mapping. 11. 286 s. – Česká geologická služba. Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. (2012): New version of radon index maps 1 : 50 000 of the Czech Republic. In Ivan Barnet, Petra Pacherová: 11th International workshop on the Geological Aspacts of Radon Risk Mapping, s. 28-32. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-789-5

Barnet, I. - Pacherová, P. - Fojtíková, I. (2006): Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic). In I. Barnet, M. Neznal, P. Pacherová: Radon investigations in the Czech Republic XI and the 8th international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, s. 21-28. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-661-6

Barnet, I. - Pacherová, P. - Fojtíková, I. (2007): Vliv tektoniky a hornin klasifikovaných nízkým radonovým indexem na radon v objektech. květen 2007. Strašín, seminář SÚRO Radonový program

Barnet, I. - Pacherová, P. - Fojtíková, I. (2008): Vliv geologické stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém radonovém indexu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 137-142. ISSN 0514-8057

Barnet, I. - Pacherová, P. - Fojtíková, I. - Neznal, M. (2009): Hodnocení geologických faktorů radonového indexu administrativní jednotky RIA (NUTS5, Česká republika) - návrh metodiky. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 136-139. ISSN 0514-8057

Barnet, I. - Pacherová, P. - Kondrová, L. (2010): Rozdíly v koncentracích radonu v hlubším horninovém podloží a v jeho kvartérním pokryvu - regionální podklady pro detailizaci přechodného radonového indexu v České republice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 192-194. ISSN 0514-8057

Barnet, I. - Pacherová, P. - Matolín, M. (2007): Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu. – Bezpečnost jaderné energie 15, 3/4, 75-80. ISSN 1210-7085

Barnet, I. - Pacherová, P. - Mikšová, J. (2005): Mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000. Dostupné z URL www.geology.cz

Barnet, I. - Pacherová, P. - Neznal, M. (2010): 10th International workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. Neuveden. 247 s. – Czech Geological Survey. Prague

Barnet, I. - Pacherová, P. - Neznal, M. - Neznal, M. (2008): Radon in geological environment - Czech experience. CGS Special Papers 19. 72 s. – Czech Geological Survey. Praha

Barnet, I. - Pacherová, P. - Preusse, W. - Stec, B. (2010): Title: Cross-border radon index map 1 : 100 000 Lausitz - Jizera - Karkonosze - region (northern part of the Bohemian Massif). – Journal of Environmental Radioactivity 101, 10, 809-813. ISSN 0265-931X

Barnet, I. - Pacherová, P. - Procházka, J. (2009): Radon v půdním plynu v kontaktně metamorfovaných rohovcích blovického proterozoika. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 140-142. ISSN 0514-8057

Barnet, I. - Pacherová, P. - Procházka, J. (2010): Detailizace radonového indexu v kvartérních fluviálních sedimentech a jeho vztah k radonovému indexu hlubších podložních hornon a k radonu v objektech - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 65 s. MS MS Archív SÚJB, MS Archív ČGS

Barnet, I. - Pacherová, P. - Procházka, J. (2011): Aktualizace radonových indexů pro potřeby jednotné mapy radonového indexu ČR 1 : 50 000. Závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 23 s. MS MŹP

Barnet, I. - Pacherová, P. - Smyčková, L. (2011): Aktualizované mapy radonového indexu. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/website/new_radon/

Barnet, I. - Pacherová, P. - Svítil, R. (2011): Radonové riziko website. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/vav/aplikovana-geologie/radon

Barnet, I. – Pacherová, P. (2012): Hodnocení radonového indexu pozemku na základě maximálních hodnot objemové aktivity radonu – alternativy a výsledné řešení. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 151-155. ISSN 0514-8057

Barnet, I. – Pacherová, P. (2013): Databázový podklad komplexní radonové informace pro administrativní jednotky. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 319-321. ISSN 0514-8057

Barnet, I. – Pacherová, P. (2013): Increased soil gas radon and indoor radon concentrationsin Neoproterozoic olistostromes of the Tepla´-Barrandianunit (Czech Republic). – Environmental Earth Sciences 69, 5, 1601-1607. ISSN 1866-6280. DOI 10.1007/s12665-012-1996-1

Barnet, I. – Pacherová, P. (2013): Vertikální distribuce radiometrických parametrů na lokalitách s nízkou mocností půd a zemin - podklad pro hodnocení radonového indexu v extrémních geologických podmínkách. Závěrečná zpráva, 34 s. MS Archív MŽP

Barnet, I. – Pacherová, P. (2014): 12th International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. hotel DAP Praha

Barnet, I. – Pacherová, P. (2014): The probe for vertical profiling in conditions of extremely low soil thickness. In I. Barnet, M. Neznal, P. Pacherová: 12th International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, s. 23-26. – Czech Technical University in Prague. Praha. ISBN 978-80-01-05548-9

Barnet, I. – Pacherová, P. (2014): Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, podzim, 99-102. ISSN 0514-8057

Barnet, I. – Pacherová, P. (2015): Vliv horninových kontaktů na objemovou aktivitu radonu a dávkový příkon gama záření hornin. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 neuveden, podzim, 75-78. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.07

Barnet, I. – Pacherová, P. (2016): Gamma dose rate and soil gas radon concentration measured at low soil thickness (Czech Republic). – Environmental Earth Sciences 75, 620, 1-7. ISSN 1866-6280. DOI 10.1007/s12665-015-5091-2

Barnet, I. – Pacherová, P. (2019): 5,1 Radon in soil gas. In Cinelli, G., De Cort, M. & Tollefsen, T: European Atlas of Natural Radiation, – Publications Office of the European Union, L-2995 Luxembourg. Luxembourg. ISBN 978-92-76-08258-3. DOI 10.2760/46388

Barnet, I. – Pacherová, P. (2019): Souborná zpráva o plnění Radonového programu ČR v rezortu Ministerstva životního prostředí za období 2010 - 2019. 16 s. MS archív ČGS

Barnet, I. – Pacherová, P. (2021): 15th International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. Praha 6 Dejvice

Barnet, I. – Pacherová, P. – Karenová, J. (2017): Mapové postery Radonové riziko podloží pro ORP, stavební a krajské úřady v krajích Pardubický, Olomoucký a Zlínský. mapový poster

Barnet, I. – Pacherová, P. – Karenová, J. (2018): Radonové riziko v geologickém podloží pro ORP Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. 430 s. MS SÚJB, jednotlivá ORP a stavební úřady v MS a JM krajích

Barnet, I. – Pacherová, P. – Karenová, J. (2019): Mapové postery Radonové riziko podloží pro MCO a SÚ Praha. 79 s. MS SÚJB

Barnet, I. – Pacherová, P. – Karenová, J. – Enöklová, A. (2015): Radonové riziko v geologickém podloží pro ORP v regionech Jihočeský, Liberecký a Vysočina. 42 s. MS SÚJB

Barnet, I. – Pacherová, P. – Neznal, M. (2014): 12th International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. 12. 244 s. – Czech Technical University in Prague. Praha

Barnet, I. – Pacherová, P. – Neznal, M. (2018): 14th International workshop on the Geological aspects of radon risk mapping. Praha 6 Dejvice

Barnet, I. – Pacherová, P. – Neznal, M. (2018): Proceedings of the 14th International workshop on the Geological aspects of radon risk mapping. neuveden. 172 s. – Radon v.o.s., Czech Geological Survey. Prague

Barnet, I. – Pacherová, P. – Paleček, M. (2020): Aktualizace mapových podkladů o riziku radonu. 5,9,2020. SÚJB Praha

Barnet, I. – Pacherová, P. – Poňavič, M. (2018): Detection of faults using the profile measurements of radon concentration and gamma dose rate (Bohemian Massif, Czech Republic). – Environmental Earth Sciences 77, 9: 330, nestránkováno. ISSN 1866-6280. DOI 10.1007/s12665-018-7513-4

Barnet, I. – Pacherová, P. – Poňavič, M. (2018): Prostorové variace radonu a příkonu prostorového dávkového ekvivalentu na tektonických poruchách klastických flyšových a pánevních sedimentůstřední Moravy. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 1, 63-67. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.10

Barnet, I. – Pacherová, P. – Poňavič, M. (2020): RANAP, 2020, Vliv antropogenních nehomogenit na distribuci hodnot Rn a H v horninovém prostředí a aktualizace mapy radonového indexu na www.geology.cz. 37 s. MS archív ČGS

Barnet, I. – Pacherová, P. – Poňavič, M. (2021): Radon and equivalent gamma dose rate variations at different types of anthropogenic inhomogeneities in Erzgebirge and its piedmont area (NW Bohemia). 5 s. MS www.radon.eu

Barnet, I. – Pacherová, P. – Poňavič, M. (2021): Radon and equivalent gamma dose rate variations at different types of anthropogenic inhomogeneities in Erzgebirge and its piedmont area (NW Bohemia). In Petra Pacherová: 15th International workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, – Radon v.o.s. Praha

Barnet, I. – Pacherová, P. – Poňavič, M. (2022): RANAP, 2022, Ověření kontaktního rozsahu těles magmatitů a jejich žilného doprovodu v oblasti mezi Týnem nad Vltavou a Sedlčany. Výzkumná zpráva, 31 s

Barnet, I. – Pacherová, P. – Smyčková, L. (2012): Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 156-161. ISSN 0514-8057

Barnet, I. – Paleček, M. – Pospíšil, V. – Pacherová, P. (2013): Komplexní radonová informace pro administrativní jednotky - internetová aplikace. Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Barnet, I. – Paleček, M. – Pospíšil, V. – Pacherová, P. (2013): Vytvoření komplexní radonové informace pro administrativní jednotky – 2. část – Internetová aplikace. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Archív SÚJB

Barnet, I. – Poňavič, M. – Pacherová, P. (2017): Variace radonu a dávkového příkonu na tektonických poruchách v sedimentárních horninách Českého masívu. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 57-63. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zprávy.geol.2017.09

Barnet, I. – Slovák, J. – Pacherová, P. – Paleček, M. (2014): The interactive web application 'Complex Rn information for administrative units'. In I. Barnet, M. Neznal, P. Pacherová: 12th International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, svazek 12. s. 19-22. – Czech Technical University in Prague. Praha. ISBN 978-80-01-05548-9

Bláha, V. - Pacherová, P. (2008): Nová technologie odběru vzorků vod z jednotlivých puklin v maloprůměrových vrtech. In Olga Halousková: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi, 8.-9.10.2008, Žďár nad Sázavou, – Vodní zdroje EKOMONITIOR spol.s r.o. Chrudim. ISBN 978-80-86832-37-1

Bohdálek, P. – Šrein, V. – Buda, J. – Pacherová, P. (2014a): Geologie a mineralogie Krušnohoří - Geologie und Mineralogie des Erzgebirges. In Regina Smolnik: Stříbrná horečka a volání hor. Archeologie středověkého hornictví v Sasku a Čechách - Silberrausch und Berggeschrey. Archäologie des mittelalterlichen Bergbaus in Sachsen und Böhmen, s. 41-48. – Sächsisches Landesamt für Archäologie. Dresden. ISBN 978-3-941171-99-2

Bohdálková, L. - Bohdálek, P. - Břízová, E. - Pacherová, P. - Kuběna, A. A. (2018): Atmospheric metal pollution records in the Kovářská Bog (Czech Republic) as an indicator of anthropogenic activities over the last three millennia. – Science of the Total Environment 633, August, 857-874. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2018.03.142

Bohdálková, L. – Novák, M. – Bůzek, F. – Kreisinger, J. – Bindler, R. – Pazderu, K. – Pacherová, P. (2014): The response of a mid- and high latitude peat bog to predicted climate change: methane production in a 12-month peat incubation. – Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 19, 7, 997-1010. ISSN 1381-2386. DOI 10.1007/s11027-013-9456-0

Bohdálková, L. – Novák, M. – Krachler, M. – Míková, J. – Chrastný, V. – Veselovský, F. – Voldřichová, P. – Pacherová, P. – Komárek, A. – Přechová, E. (2020): Cadmium contents of vertically and horizontally deposited winter precipitation in Central Europe: Spatial distribution and long-term trends. – Environmental Pollution 265 B, B : 114949, nestránkováno. ISSN 0269-7491. DOI 10.1016/j.envpol.2020.114949

Bohdálková, L. – Pacherová, P. – Myška, O. – Bohdálek, P. – Erbanová, L. – Šrein, V. (2013): Workshop projektu ArchaeoMontan – Mittelalterlicher Bergbau in Sachsen und Böhmen / – středověké hornictví v Sasku a Čechách. Jáchymov

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Koucká, L. – Jelének, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Svojsíková, J. – Müllerová, P. – Kryl, J. – Velímková, A. – Kadlecová, E. – Krejčíková, E. – Holeček J. – Králová, M. – Řihošek, J. – Kondrová, L. – Vajskebrová, M. – Tuhý, M. – Dostalík, M. – Paleček, M. – Štědrá, V. – Štrba, M. – Nohejlová, M. – Čurda, M. – Krejčí, Z. – Malík, J. – Soukup, J. – Karenová, A. – Roháč, J. – Aue, M. – Froňková, K. – Pacherová, P. – Zemková, M. – Mixa, P. – Hradecký, P. – Verner, K. (2019): Uspořádání Dne Země - dvoudenní akce seznamující s aktivitami ČGS pro školy a širokou veřejnost. ČGS Praha Klárov

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Třebínová, D. – Velímková, A. – Krejčí, Z. – Holeček J. – Koucká, L. – Kryl, J. – Kýhos, M. – Jelének, J. – Novotná, N. – Zelinková, T. – Řihošek, J. – Petáková, Z. – Peřestý, V. – Vajskebrová, M. – Nohejlová, M. – Kadlecová, E. – Froňková, K. – Pacherová, P. – Kondrová, L. – Krejčíková, E. – Štědrá, V. – Fifernová, M. – Zemková, M. – Fiferna, P. – Čurda, M. – Králová, M. – Malík, J. – Tuhý, M. – Polechová, M. – Aue, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Holečková, P. – Novotný, Z. – Štrba, M. – Sidorinová, T. – Němečková, H. – Kůrková, I. – Handl, M. – Soejono, I. – Dostalík, M. – Hájek, T. – Roháč, J. – Svítil, R. – Müllerová, P. – Svojsíková, J. – Soukup, J. – Šilhavý, L. (2022): Uspořádání Geologického dne pro veřejnost - dvoudenní akce seznamující s aktivitami ČGS pro školy a širokou veřejnost. Praha

Buriánek, D. – Martínek, K. – Šíma, J. – Janderková, J. – Verner, K. – Megerssa, L. – Hroch, T. – Pacherová, P. – Balke, G. – Getaneh, S. – Abuye, M. – Jelének, J. – Arefayne, T. – Berhanu, N. – Dure, T. – Hejtmánková, P. – Laštovička, J. – Melka, B. – Dvořák, Š. – Štych, P. – Tute, M. – Valenta, J. – Čermáková, D. – Zelenková, K. – Hrabalíková, M. – Ureš, J. – Valchářová, D. – Spálovský, V. – Amare, T. – Abdella, M. – Wubishet, Y. – Nol, O. – Vaverka, L. (2022): Geology, Soil Environment and Hydrogeology of the Gedeo Zone, Ethiopia. Explanatory notes to the thematic geoscientific maps at a 1:100,000 scale. 104 s. – Czech Development Agency, Czech Republic. Praha

Dudíková Schulmannová, B. - Barnet, I. - Čížek, D. - Hejtmánková, P. - Hroch, T. - Holub, F. V. - Janderková, J. - Košuličová, M. - Kotková, J. - Kryštofová, E. - Krupička, J. - Martínek, K. - Nahodilová, R. - Pacherová, P. - Poňavič, M. - Skácelová, D. - Trubačová, A. - Verner, K. - Žáčková, E. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Vlachovo Březí 22-344. 177 s. MS Archív ČGS

Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. – Buriánek, D. – Hošek, J. – Janderková, J. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Novotný, J. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Verner, K. – Žáčková, E. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 33-133 Horní Stropnice. 125 s. MS ČGS Praha

Dvořák, I. – Barnet, I. – Karenová, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Mgr. (2013i): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Barnet, I. – Knésl, I. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. – Zemková, M. – Verner, K. (2013j): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-213 Ktiš. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Erbanová, L. - Pacherová, P. - Novák, M. - Veron, A. - Pačes, T. - Čejková, B. - Jačková, I. - Bůzek, F. (2006): Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic. In -: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, s. 76. – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 80-7075-662-4

Franěk, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Grundloch, J. – Holeček J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Klomínský, J. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Kůrková, I. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Peřestý, V. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Verner, K. – Žáček, V. (2018): Závěrečná zpráva 3D strukturně-geologické modely potenciálních lokalit HÚ. 595 s. MS SÚRAO Praha

Franěk, J. – Pacherová, P. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Magdaléna - Technická zpráva. 19 s. MS Archiv SURAO

Franěk, J. – Pacherová, P. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Magdaléna. neuveden. 19 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Franěk, J. – Švagera, O. – Pacherová, P. – Mixa, P. – Skácelová, Z. (2019): Účelová tektonická mapa 1 : 25 000 lokality Magdalena se zobrazením zlomů I. a II. kategorie pro potřeby hodnocení potenciálního území hlubinného úložiště RAO. neuveden. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Franěk, J. – Švagera, O. – Pacherová, P. – Mixa, P. – Skácelová, Z. (2020t): Lokalita Magdaléna – geologická mapa odkrytá 1: 25 000. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Žáčková, E. – Pacherová, P. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Magdaléna 1 : 50 000. neuveden. 20 s. – Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Godány, J. – Večeřa, J. – Starý, J. – Rambousek, P. – Mašek, D. – Pticen, F. – Buda, J. – Rýda, K. – Bohdálek, P. – Vostradovský, J. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Pechar, T. – Tvrdý, J. – Wertichová, B. – Hanzlík, P. – Bubák, D. – Opekar, L. – Lhotský, P. (2022): Modelové řešení surovinových koncepcí ve dvou regionech k projektu TAČR TITSMPO909 s názvem „Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů“. 1092 s. MS Archiv KÚ Středočeského kraje, území hlavního města Prahy, Archiv KÚ Karlovarského kraje, MPO, Archiv ČGS

Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Aue, M. – Bárta, F. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Čoupek, P. – Franěk, J. – Hroch, T. – Janoušek, V. – Jelínek, J. – Karous, M. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Mareček, L. – Novotná, J. – Pacherová, P. – Paleček, M. – Pertoldová, J. – Pořádek, P. – Rukavičková, L. – Řezníček, P. – Sedláček, Z. – Sedláčková, I. – Skoršepa, M. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Švagera, O. – Vít, J. (2017): Zpráva o provedení geologicko-výzkumných prací na lokalitě EDU – západ. Závěrečná zpráva, 299 s. MS SÚRAO

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Jankovec, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hanžl, P. – Hokr, M. – Holeček J. – Hrdličková, K. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Královcová, J. – Kouřil, M. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Sedláčková, I. – Soejono, I. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Uhlík, J. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018h): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Dukovany-západ (EDU-Z). 122 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Buriánek, D. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018e): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Horka. 117 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Černý, M. – Říha, J. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Uhlík, J. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018f): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Magdaléna. 122 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Černý, M. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Hokr, M. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Kůrková, I. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Uhlík, J. – Zeman, O. – Žáček, V. (2018d): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Čertovka. 123 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Jankovec, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Nahodilová, R. – Baier, J. – Bukovská, Z. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Kolomá, K. – Klajmon, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kryštofová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Peřestý, V. – Polák, M. – Řihošek, J. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Uhlík, J. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Zeman, O. (2018i): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Temelín - jih. 118 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Jankovec, J. – Uhlík, J. – Černý, M. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Baier, J. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Hejtmánková, P. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Milický, M. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Peřestý, V. – Rapprich, V. – Řihošek, J. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Polák, M. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. (2020e): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Janoch (ETE-jih). 63 s. MS SÚRAO, TZ 451/2020

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Černý, M. – Polák, M. – Milický, M. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Baier, J. – Bukovská, Z. – Dudíková Schulmannová, B. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Šír, P. – Švagera, O. – Urík, J. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. (2020i): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Magdaléna. 61 s. MS SÚRAO, TZ 455/2020

Holeček J. – Bukovská, Z. – Řihošek, J. – Franěk, J. – Rukavičková, L. – Pacherová, P. (2019): Informační den: Mělká geotermální energie v západních Čechách. Aš

Hrdličková, K. – Pertoldová, J. – Aue, M. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Čoupek, P. – Franěk, J. – Hanžl, P. – Hroch, T. – Janoušek, V. – Jelínek, J. – Klomínský, J. – Kopačková V. – Koucká, L. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Paleček, M. – Pořádek, P. – Rukavičková, L. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Vít, J. – Gnojek, I. – Karous, M. – Nikl, P. – Novotná, J. – Prachař, I. – Řezníček, P. – Sedláček, Z. – Zabadal, S. – Mareček, L. (2016): Zpráva o shromáždění, utřídění a vyhodnocení relevantních geovědních informací na lokalitě HÚ EDU – západ. Závěrečná zpráva, 195 s. MS SURAO

Janderková, J. – Čermáková, D. – Hroch, T. – Pacherová, P. – Zelenková, K. – Hrabalíková, M. – Megerssa, L. – Verner, K. (2022): Guideline for Landscape Management Planning & Soil and Geo-Hazards Mapping. neuveden. 94 s. – Czech Geological Survey, Czech Republic. Praha

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Švagera, O. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Müllerová, P. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Zemková, M. – Karenová, J. – Fifernová, M. – Ambrozek, V. – Hájek, T. – Žáčková, E. – Zelinková, T. – Kučera, R. (2020): Aktualizace 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Verze 1.2. Výzkumná zpráva, 932 s

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Švagera, O. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Müllerová, P. – Kučera, R. – Zemková, M. (2019): Shrnutí výsledků geologických a geofyzikálních výzkumných prací provedených v období 9/2017–6/2019 pro aktualizaci hodnocení potenciálních lokalit hlubinného úložiště RAO. 427 s. MS archiv SURAO Praha, archiv ČGS Praha - o přístup nutno zažádat na SURAO

Novák, M. - Erbanová, L. - Veron, A. - Jačková, I. - Bůzek, F. - Pacherová, P. (2007d): Use of sulfur and lead isotopes to detect the movement of a contaminated groundwater plume near a toxic waste repository. In Jodie A. Miller: AIG 7, Abstract Volume, 7th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Stellenbosch, South Africa, September, 10-14, 2007, – Stellenbosch University. South Africa. ISBN 0016-7037

Novák, M. - Jačková, I. - Přechová, E. - Bůzek, F. - Pacherová, P. - Erbanová, L. (2008): delta C-13 values of carbon forms in vertical Sphagnum peat profiles in different climatic zones. In F.A. Podosek: Geochimica et Cosmochimica Acta, s. A690. – PERGAMON-ELSEVIER. OXFORD. ISBN 0016-7037

Novák, M. - Jačková, I. - Přechová, E. - Pacherová, P. (2007e): CARBON ISOTOPE SPECIATION CHANGES IN ACCRETING PEAT. In Jodie A. Miller: AIG 7, Abstract Volume, 7th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Stellenbosch, South Africa, September, 10-14, 2007, – Stellenbosch University. South Africa

Novák, M. - Jačková, I. - Přechová, E. - Pacherová, P. - Zemanová, L. (2008): Comparing carbon isotope speciation in 150 year-old peat cores from Central and Northern Europe. In Martine M. Savard : Dostupné na http://gac.esd.mun.ca/gac_2008/search_abs/sub_program.asp?sess=98&form=10&abs_no=641, – Neuveden. Neuveden

Novák, M. - Pacherová, P. (2008): Mobility of trace metals in pore waters of two Central European peat bogs. – Science of the Total Environment 394, 2-3, 331-337. ISSN 0048-9697

Novák, M. - Přechová, E. - Jačková, I. - Bůzek, F. - Pacherová, P. - Adamová, M. - Zemanová, L. (2009): Vertical changes in d13C of chemically separated carbon forms in peat cores from Central and Northern Europe: A temperature effect. In Liisa Ukonmaanaho, Tiina M. Nieminen, Mike Starr: Biogeomon 2009, 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour, s. 451. – Finnish Forest Research Institute. Helsinki. ISBN 978-951-40-2177-0

Novák, M. - Přechová, E. - Jačková, I. - Bůzek, F. - Pacherová, P. - Adamová, M. - Zemanová, L. (2009): Vertical changes in d13C of chemically separated carbon forms in peat cores from Central and Northern Europe: A temperature effect. In Neuveden: Peatlands in the Global Carbon Cycle, s. N-P. – Neuveden. Neuveden

Novák, M. - Zemanová, L. - Voldřichová, P. - Štěpánová, M. - Adamová, M. - Pacherová, P. - Komárek, A. - Krachler, M. - Přechová, E. (2011): Experimental Evidence for Mobility/Immobility of Metals in Peat. – Environmental Science & Technology 45, 17, 7180-7187. ISSN 0013-936X. DOI 10.1021/es201086v

Novák, M. – Hellerich, L. A. – Šebek, O. – Andronikov, A. – Chrastný, V. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Pacherová, P. – Martínková, E. – Přechová, E. – Veselovský, F. (2017): Natural attenuation of Cr(VI) contaminated groundwater at two industrial sites in the eastern USA: A chromium isotope study. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: Biogeomon 2017, 9th International Symposium on ekosystém Behavior, Book of abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Novák, M. – Pacherová, P. – Elliott, E. M. – Jačková, I. – Štěpánová, M. – Čuřík, J. – Čejková, B. – Bůzek, F. – Přechová, E. – Válková, I. (2019): Del15N systematics in two minerotrophic peatlands in the eastern U.S.: Insights into nitrogen cycling under moderate pollution. – Global Ecology and Conservation 17, January : e00571, nestránkováno. ISSN 2351-9894. DOI 10.1016/j.gecco.2019.e00571

Novák, M. – Pacherová, P. – Erbanová, L. – Veron, A. – Bůzek, F. – Jačková, I. – Pačes, T. – Rukavičková, L. – Bláha, V. – Holeček J. (2012): Using S and Pb isotope ratios to trace leaching of toxic substances from an acid-impacted industrial-waste landfill (Pozdatky, Czech Republic). – Journal of Hazardous Materials 235-236, 15 October, 54-61. ISSN 0304-3894. DOI 10.1016/j.jhazmat.2012.06.018

Novák, M. – Šebek, O. – Chrastný, V. – Hellerich, L. A. – Andronikov, A. – Martinková, E. – Farkas, J. – Pacherová, P. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Housková, M. – Zoulková, V. – Veselovský, F. – Svobodová, I. – Janotová, P. – Komárek, A. (2018): Comparison of delta53CrCr(VI) values of contaminated groundwater at two industrial sites in the eastern U.S. with contrasting availability of reducing agents. – Chemical Geology 481, March, 74-84. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2018.01.033

Pacherová, P. (2004): Radon database- the statistical evaluation. In Barnet I., Neznal M., Pacherová P. (eds.): Radon investigations in the Czech Republic X and the seventh international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, s. 161-167. – Czech Geological Survey and Radon corp. Praha. ISBN 80-7075-626-8

Pacherová, P. (2004): mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-12 Deštné. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Pacherová, P. - Barnet, I. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-21 Travná. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Pacherová, P. - Barnet, I. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-22 Jeseník. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Pacherová, P. - Barnet, I. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-24 Bělá pod Pradědem. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Pacherová, P. - Barnet, I. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-32 Ústí nad Orlicí. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Pacherová, P. - Barnet, I. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-42 Rýmařov. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Pacherová, P. - Barnet, I. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-43 Mohelnice. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Pacherová, P. - Barnet, I. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-11 Zlaté Hory. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Pacherová, P. - Barnet, I. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-42 Bohumín. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Pacherová, P. - Barnet, I. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-43 Ostrava. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Pacherová, P. - Barnet, I. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-44 Karviná. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Pacherová, P. - Barnet, I. (2004): Mapa radonového indexu geologického podloží, list 26-11, 16-33 Jablunkov. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Pacherová, P. - Barnet, I. (2004): mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-14 Žamberk. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Pacherová, P. - Barnet, I. (2004): mapa radonového indexu geologického podloží, list 25-21 Nový Jičín. Neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Pacherová, P. - Barnet, I. (2006): Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 137-138. ISSN 0514-8057

Pacherová, P. - Barnet, I. (2007): The relation of indoor radon concentrations and the permeability of soil for gases in the Czech Republic. In FJFI: 5th Conference on Protection Against Radon at Home and at Work, s. 98. – FJFI. Prague. ISBN 978-80-01-03783-6

Pacherová, P. - Barnet, I. (2008): Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 175-177. ISSN 0514-8057

Pacherová, P. - Barnet, I. (2009): Vliv hlubšího geologického podloží na koncentraci radonu v kvartérních sedimentech. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 183-184. ISSN 0514-8057

Pacherová, P. - Barnet, I. (2010): Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 233-236. ISSN 0514-8057

Pacherová, P. - Barnet, I. - Fojtíková, I. (2005): Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 Neuveden, podzim, 124-126. ISSN 0514-8057

Pacherová, P. - Barnet, I. - Procházka, J. (2011): Vztah radonového indexu v kvartérních sedimentech k radonu v objektech a k hlubšímu geologickému podloží. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 168-171. ISSN 0514-8057

Pacherová, P. - Bláha, V. - Erbanová, L. - Novák, M. - Pačes, T. - Rukavičková, L. (2009): Výzkum šíření znečištění ze skládky toxického odpadu Pozďátky. In Jiří Burkhard, Olga Halousková: Sanační technologie XII, 19. - 21. května 2009, Uherské Hradiště, s. 78-81. – Neuveden. Chrudim. ISBN 978-80-86832-44-9

Pacherová, P. - Novák, M. - Jačková, I. - Erbanová, L. - Bůzek, F. - Pačes, T. - Bláha, V. (2009): Sulfur isotopes as a tool to monitor the movement of a contaminated groundwater plume. In Liisa Ukonmaanaho, Tiina M. Nieminen, Mike Starr: 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour, BIOGEOMON 2009, s. 457. – Finnish Forest Research Institute. Helsinki. ISBN 978-951-40-2177-0

Pacherová, P. - Vlček, J. - Fojtíková, I. - Barnet, I. (2005): The relationship of the radon concentrations in waters and the geological bedrock. In -: 8th International Conference on Gas Geochemistry ICGG 8, s. 47-48. – Instituto Nazionale di Geofisica e Volcanologia. INGV. Palermo. Palermo

Pacherová, P. - Štěpánová, M. - Erbanová, L. - Novák, M. - Bláha, V. (2006): Peat bog water chemistry. In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-662-4

Pacherová, P. – Barnet, I. (2019): 2.2. Sources of radiation. In Cinelli, G., De Cort, M. & Tollefsen, T: European Atlas of Natural Radiation, – Publications Office of the European Union. Luxembourg. ISBN 978-92-76-08259-0. DOI 10.2760/520053

Pacherová, P. – Poňavič, M. – Barnet, I. (2016): Variace radonu a dávkového příkonu na tektonických poruchách v metamorfitech a granitoidech Českého masívu. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 69-74. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.12

Paleček, M. – Barnet, I. – Pacherová, P. (2019): Aktualizace Komplexní radonové informace pro ORP na území České republiky. Praha, Brno. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/radon/

Paleček, M. – Hanžl, P. – Aue, M. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Rukavičková, L. – Novotná, J. – Sedláček, J. – Řezníček, P. (2017): Map o f hydro geological and engineering geological reference points o n the Dukovany-west site 1:10,00. TZ 116/2017. 1 s. – SURAO. Brno

Pertoldová, J. - Nahodilová, R. - Břízová, E. - Čížek, D. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Holub, F. V. - Janderková, J. - Karenová, J. - Knésl, I. - Košuličová, M. - Krupička, J. - Martínek, K. - Pacherová, P. - Poňavič, M. - Rukavičková, L. - Skácelová, Z. - Štor, T. - Verner, K. - Vrána, S. (2013a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá. 192 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hájek, T. – Holásek, O. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. (2022c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list,32-422 Pohorská Ves, mapa dokumentačních bodů. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Pertoldová, J. – Břízová, E. – Dudíková Schulmannová, B. – Hájek, T. – Holásek, O. – Janderková, J. – Janoušek, V. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Nečas, J. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Racek, M. – Radoměřský, T. – Rukavičková, L. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Verner, K. – Trubačová, A. – Žáčková, E. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Pohorská Ves 32-422. 148 s. MS ČGS Praha

Přechová, E. – Šebek, O. – Strnad, L. – Novák, M. – Chrastný, V. – Štěpánová, M. – Pašava, J. – Veselovský, F. – Čuřík, J. – Pacherová, P. – Bohdálková, L. – Housková, M. (2020): Temporal Changes in Mountain Slope Gradients in the Concentrations of Pollutants and Pb Isotope Ratios Near the Ostrava Conurbation (Upper Silesia, Czech-Polish Border). – Water, Air and Soil Pollution 231, 5 : 246, nestránkováno. ISSN 0049-6979. DOI 10.1007/s11270-020-04615-w

Rukavičková, L. - Holeček, J. - Pacherová, P. - Lukeš, J. - Bláha, V. - Erbanová, L. (2008): Hydrogeologické poměry areálu skládky nebezpečných odpadů Pozďátky u Třebíče. Závěrečná zpráva, 24 s. MS http://centrum-sanace.cs.cas.cz/

Rukavičková, L. – Hanák, J. – Holeček J. – Dobeš, P. – Hanžl, P. – Chlupáčová, M. – Ondra, P. – Bulíček, P. – Breiter, K. – Maňák, L. – Pacherová, P. – Bláha, V. – Myška, O. (2012): Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu. Závěrečná zpráva, 147 s. MS Archiv ČGS

Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Novotná, J. – Hanžl, P. (2017): Hydrologická mapa na lokalitě EDU - západ 1:10 000. TZ 116/2017. 1 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Praha

Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Novotná, J. – Hanžl, P. (2017): Mapa chemizmu podzemních vod na lokalitě EDU - západ 1:10 000. Neuveden. 1 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Praha

Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Novotná, J. – Hanžl, P. (2017): Účelová hydrogeologická mapa na lokalitě EDU - západ 1:10 000. TZ 116/2017. 1 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Praha

Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Pacherová, P. – Hanžl, P. (2018): Hydrological map on the Dukovany-west site 1:10,00. 116/2017. 1 s. – SURAO. Brno

Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Pacherová, P. – Hanžl, P. – Novotná, J. (2018): Hydrogeological map on the Dukovany-west site 1:10,00. 116/2017. 1 s. – SURAO. Brno

Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Pacherová, P. – Hanžl, P. – Novotná, J. (2018): Map of the groundwater chemistry of the Dukovany-West site 1:10000. 116/2017. 1 s. – SURAO. Brno

Skácelová, D. – Barnet, I. – Rukavičková, L. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 32-422 Pohorská Ves - Mapa geofaktorů životního prostředí. neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Trubačová, A. – Barnet, I. – Krupička, J. – Kunceová, E. – Kryštofová, E. – Metelka, V. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. – Štědrá, V. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí, 32-122 Zbytiny. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Hroch, T. – Kryštofová, E. – Krupička, J. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Skácelová, Z. (2021): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-414 STUDÁNKY a 32-423 MLÝNEC. 97 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Verner, K. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Dudíková,. B. – Hejtmánková, P. – Holub, F. V. – Janderková, J. – Knésl, I. – Kryštofová, E. – Šrámek, J. – Franěk, J. – Krupička, J. – Nývlt, D. – Poňavič, M. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Martínek, K. – Dvořák, I. – René, M. (2013g): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš. 132 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Verner, K. – Megerssa, L. – Šíma, J. – Janderkova, J. – Buriánek, D. – Hroch, T. – Dvořák, Š. – Martínek, K. – Pacherová, P. – Basalifew, Z. – Negessa, G. – Bezuneh, M. – Getie, B. – Samuel, G. – Valenta, J. – Jelének, J. – Hejtmánková, P. – Štych, P. – Lastovička, J. – Valchářová, D. – Čermáková, D. – Tsehay, A. – Muhuddin, A. – Yonas, W. – Abebe, M. – Melese, T. – Belay, M. – Niguse, B. – Adualem, T. – Tarekegn, D. – Tadege, A. – Abadi, H. – Spálovský, V. – Nol, O. – Vaverka, L. – Zelenková, K. – Hrabalíková, M. – Ureš, J. (2022): Geology, Soil Environment and Hydrogeology of the Sidama Region, Ethiopia. Geoscience maps. 136 s. – Czech Geological Survey. Praha

Voldřichová, P. – Chrastný, V. – Šípková, A. – Farkaš, J. – Novák, M. – Štěpánová, M. – Krachler, M. – Veselovský, F. – Bláha, V. – Přechová, E. – Komárek, A. – Bohdálková, L. – Čuřík, J. – Míková, J. – Erbanová, L. – Pacherová, P. (2014): Zinc isotope systematics in snow and ice accretions in Central European mountains. – Chemical Geology 388, November, 130-141. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2014.09.008

Zemanová, L. - Novák, M. - Pacherová, P. - Komárek, A. (2011): Mobility of trace elements in ombrotrophic peat bogs. In Neuveden: http://www.goldschmidt2011.org/abstracts/originalPDFs/4054.pdf, s. 1. – Neuveden

Štědrá, V. – Břízová, E. – Čížek, D. – Janderková, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Martínek, K. – Poňavič, M. – Pacherová, P. – Šebesta, J. – Šrámek, J. – Trubačová, A. – Verner, K. (2012b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha. 125 s. MS Archiv ČGS Praha

Štědrá, V. – Břízová, E. – Čížek, D. – Kotková, J. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Martínek, K. – Poňavič, M. – Pacherová, P. – Šebesta, J. – Šrámek, J. – Trubačová, A. – Verner, K. – Kunceová, E. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 32-122 Zbytiny. Základní geologická mapa ČR. 80 s. – ČGS Praha. Praha

Štědrá, V. – Čížek, D. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Verner, K. (2012c): Základní geologická mapa ČR, list 32-122 Zbytiny: Mapa dokumentačních bodů. Základní geologická mapa ČR 1:25 000. list 32-122 Zbytiny. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Šír, P. – Buda, J. – Dušek, K. – Gajdošová, Z. – Godány, J. – Horák, M. – Horáková, A. – Knésl, I. – Krupička, J. – Mašek, D. – Mrázová, Š. – Novák, J. – Pacherová, P. – Pecina, V. – Peterková, T. – Poňavič, M. – Pořádek, P. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Skarková, H. – Starý, J. – Šanderová, J. – Špačková, J. – Štrupl, V. – Večeřa, J. (2017): Závěrečná zpráva. Revize zabezpečených starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl podle vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl v roce 2017. Závěrečná zpráva, 70 s. MS Geofond Praha - Kostelní (CGS P000097/2017)

Červinka, R. – Gondolli, J. – Klajmon, M. – Tomášková, Z. – Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Pacherová, P. – Zeman, J. – Vencelides, Z. (2017): Chování horninového prostředí / příprava geochemického modelu úložiště –definice vstupních dat a příprava modelů. Závěrečná zpráva, 118 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů

Čáp, P. – Baldík, V. – Čech, S. – Grygar, R. – Hošek, J. – Janderková, J. – Knésl, I. – Kryštofová, E. – Malík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Pacherová, P. – Pecina, V. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Švábenická, L. – Trubačová, A. (2022): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 03-344 Sobotka. 206 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

© Petra Pacherova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top