RNDr. Petr Rambousek
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085245
petr.rambousek@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Al-Bassam, K. – Rambousek, P. – Čech, S. (2021): Mid-Cretaceous phosphates in the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic: implications for future exploration. In Čech Stanislav: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, Brno 23.8-25.8.2021, – Česká geologická služba. Česká geologická služba Praha. ISBN 978-80-7673-020-5

Al-Bassam, K. – Rambousek, P. – Čech, S. (2021): REE‐Rich Turonian Phosphates in the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic: Assessment as Source of Critical Elements and Implications for Future Exploration. – Minerals 11, 3 : 246, nestránkováno. ISSN 2075-163X (on line). DOI 10.3390/min11030246

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bruthans, J. - Březina, S. - Bubík, M. - Domas, J. - Foch, P. - Franců, E. - Jäger, O. - Kadlecová, R. - Kopačková, V. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. (2008): Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Závěrečná zpráva, 80 s. MS Archiv ČGS

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bubík, M. - Foch, P. - Franců, E. - Kadlecová, R. - Kopačková V. - Martínek, K. - Metelka, V. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. - Bruthans, J. - Březina, S. - Domas, J. - Jäger, O. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. (2008): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25.000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran.

Babůrek, J. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rejchrt, M. - Rambousek, P. - Soejono, I. - Bruthans, J. - Domas, J. - Milovský, R. (2007): 1st Quarterly Report on the Progress of Work of the CGS expedition in trhe Eastern Azarbayjan Province during the 1st Field Campaign from the 1st of August to the 10th of September 2007. Zpráva ze zahraniční expedice, 12 s. MS GSI Teherán, CGS, Praha

Babůrek, J. - Pecina, V. - Aichler, J. - Ambrozek, V. - Břízová, E. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Rambousek, P. - Metelka, V. - Martínek, K. - Kopačková, V. - Franců, E. - Baroň, I. - Mašek, D. - Opletal, M. - Novák, M. - Bubík, M. - Otava, J. - Kadlecová, R. - Abraham, K. - Guest, B. - Mikuš, T. - Milovský, R. - Pécskay, Z. - Sulovský, P. - Šíma, J. - Barnet, I. - Domas, J. - Franců, J. - Laufek, F. - Maňour, J. - Skácelová, Z. - Škoda, R. - Tomas, R. - Žáček, V. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction. Závěrečná zpráva, 134 s. MS ČGS Praha

Bezuško, P. - Rambousek, P. - Večeřa, J. - Starý, J. - Kavina, P. (2003): Regionální surovinová politika - Moravskoslezský kraj. 117 s

Blecha, V. - Vilhelm, J. - Rambousek, P. - Dohnal, J. - Jáně, Z. (2007): Geofyzikální průzkum následků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi. In TU VŠB Ostrava: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, s. 15 - 20. – VŠB TU Ostrava. Ostrava. ISBN 0474-8476

Bohdálek, P. – Godány, J. – Rýda, K. – Rambousek, P. – Buda, J. – Kortanová, J. (2012): Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele „Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov“ v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně. 27 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Breiter, K. – Korbelová, Z. – Chládek, Š. – Uher, P. – Knésl, I. – Rambousek, P. – Honig, S. – Šešulka, V. (2017b): Diversity of Ti–Sn–W–Nb–Ta oxide minerals in the classic granite-related magmatic–hydrothermal Cínovec/Zinnwald Sn–W–Li deposit (Czech Republic). – European Journal of Mineralogy 29, 4, 727-738. ISSN 0935-1221. DOI 10.1127/ejm/2017/0029-2650

Breiter, K. – Ďurišová, J. – Hrstka, T. – Korbelová, Z. – Vaňková, M. H. – Galiová, M. V. – Kanický, V. – Rambousek, P. – Knésl, I. – Dobeš, P. – Dosbaba, M. (2017a): Assessment of magmatic vs. metasomatic processes in rare-metal granites: A case study of the Cínovec/Zinnwald Sn–W–Li deposit, Central Europe. – Lithos 292-293, November, 198-217. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2017.08.015

Bubík, M. – Ambrozek, V. – Břízová, E. – Domas, J. – Kopačková, V. – Krmíček, L. – Martínek, K. – Mašek, D. – Maštera, L. – Milovský, R. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Švábenická, L. (2011): Capacity building of Geological Survey of Iran’s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Final report, Geological map Ahar 5466 IV NW, Explanatory notes. 83 s. MS ČGS Praha, Brno

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Kryštofová, E. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. - Vrána, S. - Zelenka, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba. Praha

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Fürych, V. - Kryštofová, E. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. - Vrána, S. - Zelenka, P. (2006a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř. 70 s. MS Archiv ČGS

Dudíková Schulmannová, B. – Soejono, I. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Aue, M. – Mrázová, Š. – Sidorinová, T. – Rýda, K. – Rambousek, P. – Vít, J. – Larikova, T. – Racek, M. – Skácelová, D. – Janderková, J. – Tasáryová, Z. – Šebesta, J. – Žáčková, E. – Nahodilová, R. – Hanžl, P. – Žáček, V. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 13-441 Nasavrky. 201 s. MS Archiv ČGS

Dušek, K. - Lhotský, P. - Mašek, D. - Rambousek, P. - Hájková, E. - Starý, J. - Kavina, P. (2003): Regionální surovinová politika kraj hl. m. Praha. 61 s

Dušek, K. - Lhotský, P. - Rambousek, P. (2003): Regionální surovinová politika kraj hl. m. Praha. Závěrečná zpráva, 100 s. MS MPO Praha

Dušek, K. - Rambousek, P. (1999a): Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-242 Dolní Podluží. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dušek, K. - Rambousek, P. (2000c): Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 02-222 Jiříkov. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dušek, K. - Rambousek, P. (2001a): Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-221 Šluknov. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dušek, K. - Rambousek, P. (2001b): Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-223 Mikulášovice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dušek, K. - Rambousek, P. (2002d): Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-212 Horní Poustevna. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. - Barnet, I. - Burda, J. - Malík, J. - Müller, P. - Rambousek, P. - Sedláček, J. Mgr. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-422 Žacléř. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Dvořák, I. - Barnet, I. - Burda, J. - Malík, J. - Müller, P. - Rambousek, P. - Sedláček, J. Mgr. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. (2011e): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-423 Svoboda nad Úpou. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Dvořák, I. - Konopásek, J. - Skácelová, Z. - Burda, J. - Rambousek, P. - Kachlík, V. - Janderková, J. - Ambrozek, V. - Jeřábek, P. - Skácelová, D. - Trubačová, A. - Čurda, J. - Krupička, J. - Martínek, K. - Müller, P. - Hanžl, P. - Žáčková, E. (2011f): Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421. Závěrečná zpráva, 105 s. MS archiv České geologické služby, Praha

Dvořák, I. - Skácelová, D. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Rambousek, P. (2010b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-413 Semily. Neuveden. 1 s. – Neuveden. Neuveden

Dvořák, I. – Barnet, I. – Burda, J. – Kachlík, V. – Malík, J. – Paleček, M. – Rambousek, P. – Skácelová, D. (2013k): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-411 Rokytnice nad Jizerou. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Barnet, I. – Burda, J. – Karenová, J. – Malík, J. – Müller, P. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Sedláček, J. Mgr. – Schovánek, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-424 Trutnov. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Barnet, I. – Burda, J. – Malík, J. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Prouza, V. – Rambousek, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Trubačová, A. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-414 Vrchlabí. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Burda, J. – Janderková, J. – Jeřábek, P. – Konopásek, J. – Rambousek, P. – Skácelová, D. – Štursa, J. – Trubačová, A. (2012g): Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 listu 03-421 Horní Maršov. 37 s. MS Archiv ČGS Praha

Dvořák, I. – Burda, J. – Janderková, J. – Jeřábek, P. – Konopásek, J. – Rambousek, P. – Skácelová, D. – Štursa, J. – Trubačová, A. (2012h): Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 listu 03-412 Špindlerův Mlýn. 33 s. MS Archiv ČGS Praha

Dvořák, I. – Burda, J. – Rambousek, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Trubačová, A. – Sedláček, J. Mgr. – Ambrozek, V. (2012e): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapové schéma geofaktorů životního prostředí - 03-421 Horní Maršov. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Burda, J. – Rambousek, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Trubačová, A. – Sedláček, J. Mgr. – Ambrozek, V. (2012f): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapové schéma geofaktorů životního prostředí - 03-412 Špindlerův Mlýn. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořáková, V. – Godány, J. – Franců, J. – Čurda, J. – Bohdálek, P. – Budil, P. – Burda, J. – Dušek, K. – Krejčí, O. – Lojka, R. – Manda, Š. – Müller, P. – Novák, J. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Venera, Z. – Šimůnek, Z. (2012): Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí. Závěrečná zpráva, 70 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Fiferna, P. – Kukal, Z. – Čáp, P. – Verner, K. – Rapprich, V. – Martínek, K. – Vodrážka, R. – Bubík, M. – Havlíček, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Petáková, Z. – Bohdálek, P. – Godány, J. – Rambousek, P. – Lehotský, T. – Doucek, J. – Froňková, K. (2015): Filmy o neživé přírodě a o výzkumu předních odborníků České geologické služby. Česká geologická služba

Ghassemi, M. - Babůrek, J. - Aftabi, P. - Alimohammadian, H. - Amini, B. - Anvari, A. - Baharfiruzi, K. - Bubík, M. - Dadsetan, A. - Domas, J. - Faridi, M. - Jalali, A. - Khademi, E. - Khezri, M. - Majidifard, M. - Majidi, T. - Mohammadiha, K. - Mohammadkhani, H. - Mokhtari, A. A. - Nimruzi, A. - Opletal, M. - Otava, J. - Padashi, S. M. - Rambousek, P. - Sabouri, J. - Táborský, Z. - Yusefi, T. (2008): Workshop III on Geological Mapping, General Geology and Quaternary Geology. Praha

Godány, J. - Bezuško, P. - Dušek, K. - Knésl, I. - Kopecký, P. - Lhotský, P. - Mašek, D. - Poňavič, M. - Rambousek, P. - Rýda, K. - Večeřa, J. - Vymazalová, A. (2003): Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití. 350 s

Godány, J. - Bohdálek, P. - Rambousek, P. (2011g): Aplikace výsledků Aktualizace regionální surovinové poliky Libereckého kraje v územním plánování. 10.11. 2011. Setkání Těžební unie, Tábor

Godány, J. - Bohdálek, P. - Rýda, K. - Buda, J. - Peterková, T. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Burda, J. - Kadlecová, R. - Starý, J. - Mašek, D. - Kavina, P. - Kavinová, A. - Kortanová, J. - Rambousek, P. (2018a): 2.aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje. Závěrečná zpráva, 530 s. MS Krajský úřad libereckého kraje

Godány, J. - Dušek, K. - Rambousek, P. - Večeřa, J. - Konečná, B. - Starý, J. (2006b): Zpracovávání a příprava veškerých aktuálních, grafických surovinových podkladů opírajících se o aktualizovanou verzi Krajské surovinové politiky Olomouckého kraje pro tvorbu nového ÚP VÚC Olomouckého kraje. MS Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje

Godány, J. - Hrazdíra, P. - Rambousek, P. (2006): Seznámení s projektem MŽP: Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin. Chodov

Godány, J. - Lhotský, P. - Rambousek, P. - Starý, J. - Kavina, P. (2003): Regionální surovinová politika Ústeckého kraje. 458 s

Godány, J. - Pecina, V. - Bezuško, P. - Rambousek, P. - Hroch, L. - Ney, O. - Krajíček, L. - Starý, J. - Štrupl, V. - Kramolišová, P. - Foukal, R. (2007): Aktualizace Krajské surovinové politiky Zlínského kraje-verifikace a aktualizace kap.č.14 Požadavky na vymezení ploch pro těžbu a ochranu nerostných surovin návrhu zadání ÚPN VÚC ZK a kap.č.15 Nerostné bohatství a vymezení ploch přípustných pro dobývání. Závěrečná zpráva, 52 s. MS KÚ Zlín

Godány, J. - Rambousek, P. (2010a): Ovlivnění krajiny těžbou nerostných surovin - Těžba nerostných surovin, legislativní podklady pro rekultivace, evidence a finanční zdroje pro rekultivace a revitalizace. 23.9. 2010. Praha, Ministerstvo životního prostředí

Godány, J. - Rambousek, P. - Bohdálek, P. (2010c): Možnosti využití těžby štěrkopísku jako protipovodňových opatření. 24.11. 2010. Setkání Těžební unie, Lednice

Godány, J. - Rambousek, P. - Bohdálek, P. (2011h): Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje- obhajoba dokumentu před zastupitelstvem Libereckého kraje a hodnocení SEA. 22.6. 2011. Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec

Godány, J. - Rambousek, P. - Hrazdíra, P. (2005): Projekt VaV Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin. In -: Sborník mezinárodního workshopu Budoucnost 2005, s. 41-45. – KÚ Karlovy Vary. Karlovy Vary

Godány, J. - Rýda, K. - Bohdálek, P. - Buda, J. - Rambousek, P. - Dušek, K. - Kavina, P. - Starý, J. - Novák, J. (2011b): Aktualizace regionání surovinové politiky Libereckého kraje. Závěrečná zpráva, 211 s. MS archív ČGS, KÚ Libereckého kraje

Godány, J. - Večeřa, J. - Lhotský, P. - Rambousek, P. - Starý, J. - Kavina, P. (2003): Regionální surovinová politika Olomouckého kraje. 118 s

Godány, J. - Večeřa, J. - Rambousek, P. - Mašek, D. - Eliášová, H. - Havránek, J. - Starý, J. - Kavina, P. (2002): Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc. Výzkumná zpráva, 118 s

Godány, J. - Zíma, J. - Rambousek, P. - Svoboda, I. - Mach, K. - Vrubel, M. - Horáková, M. (2005): Posouzení využitelnosti dostupných zásob hnědého uhlí (bez prolomení územně ekologických limitů) z geologického a energetického hlediska, včetně analýzy využitelných a geologických zásob hnědého uhlí od hranic stávajících DP po hranice ÚEL.

Godány, J. – Adamcová, J. – Rambousek, P. (2008): Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Arnoltice-Pertoltice (evid. č. ložiska 3000800). 38 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. – Adamcová, J. – Rambousek, P. (2009): Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Bohatice (č. B 3000400 ) nacházející se na území Libereckého kraje. 21 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Buda, J. – Rambousek, P. – Dušek, K. (2012): Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky. 28 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Petáková, Z. – Rambousek, P. – Buda, J. – Rýda, K. – Mašek, D. – Dušek, K. – Poňavič, M. – Knésl, I. – Šrein, V. (2012): Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr „Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření“ předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. „Omezování rizika povodní“ Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011). 60 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rambousek, P. – Buda, J. (2012): Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí. 12 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rambousek, P. – Buda, J. (2020): Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje a vyhodnocení dopadů koncepce na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (SEA), včetně vyhodnocení připomínek a námitek. Závěrečná zpráva, 281 s. MS Archiv ČGS

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rambousek, P. – Macháček, M. – Kortanová, J. (2012): Posuzování vlivu koncepce „Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje“ na životní prostředí a veřejné zdraví dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná zpráva, 171 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rambousek, P. – Novák, J. (2018a): Odborné posouzení žádosti o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru Cínovec IV (z roku 2018 – 2019). 20 s. MS MŽP ČR, OVSS IV MŽP

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rýda, K. – Rambousek, P. (2011): Posudek ČGS k záměru Pískovna Dolní Pertoltice – těžba štěrkopísků a stanovení nového dobývacího prostoru Dolní Pertoltice na severní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. Posudek ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011. 10 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rýda, K. – Rapprich, V. – Rambousek, P. – Kycl, P. – Cajz, V. – Uličný, D. – Brož, M. (2011): Odborné stanovisko ve věci účinku navržených trhacích prací na obytné objekty v Postřelné. 17 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Bohdálek, P. – Venera, Z. – Štrupl, V. – Starý, J. – Pašava, J. – Rambousek, P. (2014a): Role státní geologické služby v oblasti nerostných surovin. 16.10. 2014. MPO ČR, Praha

Godány, J. – Buda, J. – Rýda, K. – Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Mašek, D. – Mrázová, Š. – Starý, J. – Peterková, T. – Rapprich, V. – Kavina, P. (2017a): Aktualizace č. 2 regionální surovinové politiky Libereckého kraje. Závěrečná zpráva, 450 s. MS Krajský úřad LK

Godány, J. – Burda, J. – Kříbek, B. – Petáková, Z. – Rambousek, P. – Lukeš, P. (2008): Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky. 28 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. – Jandová, T. – Poňavič, M. – Rýda, K. – Večeřa, J. – Pecina, V. – Buda, J. – Rambousek, P. – Knésl, I. (2014a): Pasportizace vybraných lomů přírodního kameniva ČR. Závěrečná zpráva, 251 s. MS Archiv ŘSD

Godány, J. – Peterková, T. – Rambousek, P. – Novák, J. – Buda, J. (2018a): Zpráva o provedené prověrce současného stavu chráněných ložiskových území zajišťujících ochranu ložisek hnědého uhlí v oblasti Ústeckého kraje, včetně návrhu na případnou úpravu jejich rozsahu, pro plnění usnesení vlády ze dne 24. července 2017 č. 536 k návrhu jednotné koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území, které ukládá ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Českého báňského úřadu její předložení vládě do 30. června 2018. 130 s. MS MŽP ČR

Godány, J. – Poňavič, M. – Peterková, T. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Knésl, I. – Buda, J. – Mrázová, Š. – Starý, J. (2017a): Pasportizace lomů a pískoven přírodního kameniva ČR z hlediska kvality dobývané suroviny, pro Ředitelství silnic a dálnic ČR č. smlouvy 01KV-000982. Závěrečná zpráva, 72 s. MS ŘSD, Praha

Godány, J. – Poňavič, M. – Rambousek, P. – Prokop, P. – Kryl, V. – Havrlík, S. – Horčička, L. – Svoboda, I. – Charvát, V. (2006): Studie variantních možností využití zásob hnědého uhlí Velkolomu ČSA ve II. ekonomické etapě těžby a řešení jejich územních důsledků, Krajský úřad Ústeckého kraje. Závěrečná zpráva, 112 s. MS Česká geologická služba

Godány, J. – Rambousek, P. (2010): Možnosti využití těžby štěrkopísku jako protipovodňových opatření, Těžební unie 2010. 2010. Těžební unie

Godány, J. – Rambousek, P. (2010): „Ovlivnění krajiny těžbou nerostných surovin - Těžba nerostných surovin, legislativní podklady pro rekultivace, evidence a finanční zdroje pro rekultivace a revitalizace“ k plnění VaV SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice'. 2010. Ministerstvo životního prostředí ČR

Godány, J. – Rambousek, P. (2012): Územní plán a těžba nerostných surovin, Těžební unie 2012. 2012. Těžební unie

Godány, J. – Rambousek, P. (2014): Pasportizace vybraných lomů přírodního kameniva ČR. listopad, 2014. Těžební unie České republiky

Godány, J. – Rambousek, P. (2014a): Problematika nadměrné blokace území stanovenými CHLÚ k ochraně přetěžených či zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí na území Ústeckého kraje a Karlovarského kraje. listopad, 2014. Těžební unie České republiky

Godány, J. – Rambousek, P. (2014a): Znalecký posudek ve věci stanovení aspektů určujících v dané fázi správního řízení lepší využití výhradního ložiska štěrkopísků Čeperka–Podůlšany a zhodnocení těchto aspektů ve vztahu k podaným návrhům na stanovení DP. 20 s. MS Archiv SOG ČGS, OVSS MŽP Hradec Králové

Godány, J. – Rambousek, P. (2015a): Vyjádření k aktualizaci č.1 ZÚR Libereckého kraje z hlediska ochrany a využívání nerostných surovin. 12 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Rambousek, P. (2017a): Pasportizace vybraných lomů přírodního kameniva ČR. listopad, 2017. Těžební unie České republiky. 18. ŘÍJNA 2017. Milovy

Godány, J. – Rambousek, P. (2018a): Nový návrh Aktualizace č.1 ZÚR Libereckého kraje a vyhodnocení vlivu této aktualizace na udržitelný rozvoj území. 6 s. MS Krajský úřad Libereckého kraje, MŽP ČR

Godány, J. – Rambousek, P. (2019): Chceme-li rychlodráhy, jsou potřeba lomy. 26.6. 2019. Mladá fronta Dnes

Godány, J. – Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Petáková, Z. (2012): Připomínky k dopracované verzi Surovinové politiky České republiky, včetně k vypořádání připomínek vznesených Českou geologickou službou dne 31.10. 2011. 9 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Rýda, K. – Buda, J. (2019): Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje. 30.9. 2019. Semily

Godány, J. – Rambousek, P. – Buda, J. – Bohdálek, P. – Rýda, K. (2019a): Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje. 16.9. 2019. Frýdlant

Godány, J. – Rambousek, P. – Buda, J. – Fiala, P. (2021a): Plány staveb a možnosti dodávek stavebních surovin . 6. září 2021. Těžební unie, Hluboká nad Vltavou , Podzimní Setkání těžařů 2021 í

Godány, J. – Rambousek, P. – Jandová, T. – Mrázová, Š. – Poňavič, M. – Buda, J. – Rýda, K. – Knésl, I. – Starý, J. (2018a): Pasportizace lomů přírodního kameniva na území ČR, zpracované pro ŘSD ČR v letech 2013-2018. Závěrečná zpráva, 360 s. MS Ředitelství silnic a dálnic ČR

Godány, J. – Rambousek, P. – Poňavič, M. (2014a): Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru 'Stanovení dobývacího prostoru Cínovec I a následná hornická činnost na ložisku Cínovec-odkaliště. 8 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Rambousek, P. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. (2014a): Návrh koncepce 'Politiky druhotných surovin České republiky' včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. 8 s. MS Archiv SOG ČGS, MPO, MŽP

Godány, J. – Rambousek, P. – Rýda, K. (2015a): Vyjádření k oznámenému záměru 'Rozšíření dobývacího prostoru Všestudy a pokračování těžby výhradního ložiska štěrkopísků Vojkovice 1-Všestudy. 9 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Bohdálek, P. – Buda, J. (2019b): Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje. 23.9. 2019. Mimoň

Godány, J. – Rapprich, V. – Rambousek, P. (2012): Opuštěné těžebny v Libereckém kraji a jejich edukativní hodnota a potenciál pro geoturistické účely a pro zachování zvýšené geodiverzity krajiny, v rámci plnění schválených úkolů Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje , Krajský úřad Libereckého kraje. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Rýda, K. – Rambousek, P. (2014): Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko - technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). duben 2014. Těžební unie České republiky

Godány, J. – Rýda, K. – Večeřa, J. – Rambousek, P. – Buda, J. – Poňavič, M. (2014a): Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko - technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). Závěrečná zpráva, 230 s. MS archiv MŽP, ČGS

Godány, J. – Štrupl, V. – Rambousek, P. – Večeřa, J. (2018a): Spolupráce na tvorbě a připomínky k metodice upřesnění postupů orgánů územního plánování a dotčených orgánů při zabezpečení ochrany nerostného bohatství v rámci územně plánovací činnosti. 12 s. MS MMR ČR, MŽP ČR

Grygárek, J. - Rambousek, P. (2004): Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatorském rudním revíru. – Uhlí-Rudy-Geologický průzkum 2004, 11, 31-32. ISSN 1210-7697

Gürtlerová, P. – Čurda, J. – Čoupek, P. – Buriánek, D. – Bubík, M. – Rambousek, P. – Tomanová Petrová, P. – Krejčí, O. – Novotný, R. – Havlíček, P. (2012): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Morava – jih“. Závěrečná zpráva, 96 s. MS Archiv ČGS

Hanžl, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Doležalová, Š. - Dušek, K. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Kycl, P. - Man, O. - Mašek, D. - Mixa, P. - Moravcová, O. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Petrová, A. - Rambousek, P. - Skácelová, Z. - Štěpánek, P. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2009d): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000. Praha. 36 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, ČGS-Geofond ČR

Havránek, J. - Bohdálek, P. - Lhotský, P. - Rambousek, P. - Starý, J. - Kavina, P. (2003): Regionální surovinová politika Plzeňského kraje. 139 s

Knésl, I. - Godány, J. - Rambousek, P. - Rýda, K. - Poňavič, M. - Lhotský, P. - Starý, J. - Šír, P. (2003): REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA KARLOVARSKÉHO KRAJE. 109 s

Knésl, I. - Rambousek, P. - Godány, J. (2001): TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ, JEHO NÁSTROJE A NÁVRH FUNKČNÍHO MODELU PRO ČR.

Knésl, I. – Breiter, K. – Rambousek, P. – Jandová, T. (2015): Measurements by portable XRF spectrometer for prospecting in granitoid and greisen environment in comparison with conventional analytical method: case study CS-1 borehole (Cínovec, Krušné hory Mts., Czech Republic). In A.‐S. André‐Mayer, M. Cathelineau, P. Muchez, E. Pirard, S. Sindern: Mineral resources in a sustainable world. Proceedings of the 13th Biennial SGA Meeting, 24-27 August 2015, Nancy, France, s. 787-790. – The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA). Nancy

Knésl, I. – Jandová, T. – Rambousek, P. – Breiter, K. (2015): Calibration of portable XRF spectrometer in Sn-W ore-bearing granites: application to Sn-W mineralization in the Cínovec deposit (Erzgebirge / Krušné Hory Mts., Czech Republic). – Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society 2015, 2, 67-72. ISSN 1640-4920

Knésl, I. – Rambousek, P. – Jandová, T. – Breiter, K. (2015): Kalibrace přenosného RFA spektrometru v Sn-W rudonosných granitech: aplikace na Sn-W mineralizaci a doprovodné zrudnění Li, Cs, Rb ložiska Cínovec (Krušné hory, Česká republika). 15 minut. Ostrava

Kopačková, V. - Rambousek, P. (2005): Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR. 34 s

Kopačková, V. - Rambousek, P. (2006a): Using Multispectral and Superspectral Satellite Imagery for Mapping Mining Related Contaminated Areas in Sokolov and Karlovy Vary Region, Czech Republic. In -: Geomonitoring in the Energy and Mineral Resources Industry Using Remote Sensing Methodologies, s. 1-10. – International University Center, TU Bergakademie Freiberg. Freiberg

Kopačková, V. - Rambousek, P. (2006b): Vyhodnocení vlivu povrchové težby v Sokolovské pánvi pomocí multispektrálních dat. In Arcdata, Praha: 15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR, s. 92-97. – ARCDATA PRAHA, s.r.o. Praha. ISBN 80-239-7435-1

Kopačková, V. - Rambousek, P. (2007a): Mining Remote Sensing and its role in implementation of Czech and EU Directives - a case study for Sokolov open pit mine. In Šandová M: Extractive Industry and the Environment in the Central Europe EIECE 2007, s. 17-21. – Těžební unie, Euromines. Brno. ISBN 1802-5870

Kopačková, V. - Rambousek, P. (2007b): Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin. 30 s. MS MS Archív ČGS, MŽP

Kopačková, V. - Rambousek, P. - Godány, J. (2006b): Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci. In DIAMO, Příbram: Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce S. Sanace a rekultivace po těžbě, s. S7. – DIAMO státní podnik. Stráž pod Ralskem

Kopecký, P. - Lhotský, P. - Rambousek, P. - Starý, J. - Kavina, P. (2003): Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje. 110 s

Kříbek, B. - Knésl, I. - Majer, V. - Pašava, J. - Rambousek, P. - Nyambe, I. - Mwale, M. (2002): Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou. Výzkumná zpráva, 110 s

Kříbek, B. - Pašava, J. - Majer, V. - Knésl, I. - Rambousek, P. - Nyambe, I. - Mwale, M. (2003): Use of geochemical mapping for the evaluation of environmental impacts of mining in the Zambian Copperbelt. In -: Mineral Exporation and Sustainable Development, s. 33-36. – Millpress Rotterdam. Rotterdam. ISBN 9059660145

Martínek, K. – Burda, J. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Franěk, J. – Goliáš, V. – Janderková, J. – Konopásek, J. – Lukeš, P. – Malec, J. – Malík, J. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Vrána, S. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou. 202 s. MS Archiv ČGS Praha

Mašek, D. - Dušek, K. - Lhotský, P. - Rambousek, P. - Hájková, E. - Kavina, P. - Starý, J. (2003): Regionální surovinová politika Středočeského kraje. 141 s

Mašek, D. - Rambousek, P. (2003): IS zlatohorského rudního revíru. In -: GIS ve státní správě Seč 2003, s. 28-30. – Invence Litomyšl. Seč. ISBN 80-86143-26-0

Mrázová, Š. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Fürych, V. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Otava, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Zelenka, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba. Praha

Mrázová, Š. - Rambousek, P. - Knésl, I. (2010): Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národníhoparku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 311-316. ISSN 0514-8057

Mrázová, Š. – Buda, J. – Franěk, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Poňavič, M. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Účelová mapa nerostných surovin, surovina grafit, 1 : 200 000, 32 - České Budějovice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Mrázová, Š. – Rambousek, P. – Sidorinová, T. – Vlašimský, P. (2012): Geologické zajímavosti Šluknovska a Lužických hor. Exkurze České geologické společnosti 31/Jaro 2012. 32 s. – Česká geologická společnost. Praha

Mrázová, Š. – Čech, S. – Rambousek, P. (2014a): Litostratigrafie a strukturní charakteristika lomu Holcim Prachovice, Železné hory. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, podzim, 19-22. ISSN 0514-8057

Opletal, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Dušek, K. - Fediuk, F. - Chlupáčová, M. - Kořán, V. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Rambousek, P. - Šalanský, K. (2002): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02-212 Horní Poustevna a 02-221 Šluknov. Dostupné z URL www.geology.cz

Opletal, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Rambousek, P. - Dušek, K. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 02-222 Jiříkov 02-224 a Varnsdorf. Vysvětlivky k zákl. geol. mapám ČR 1 : 25 000. 54 s. – Česká geologická služba. Praha

Opletal, M. - Burda, J. - Adamová, M. - Dušek, K. - Rambousek, P. - Skácelová, D. - Manová, M. - Šalanský, K. - Kořán, J. (2006): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 57 s. – Česká geologická služba. Praha

Opletal, M. - Nývlt, D. - Adamová, M. - Rambousek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Fediuk, F. - Manová, M. - Dušek, K. - Čurda, J. - Kořán, J. (2006): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 212 Horní Poustevna a 02 - 221 Šluknov. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 55 s. – Česká geologická služba. Praha

Otava, J. - Bubík, M. - Čech, S. - Černý, J. - Franců, J. - Havíř, J. - Kopačková, V. - Martínek, K. - Mašek, D. - Maštera, L. - Opletal, M. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Švábenická, L. - Žáček, V. - Domas, J. - Milovský, R. - Krmíček, L. (2011): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES. Závěrečná zpráva, 86 s. MS ČGS Praha, Brno

Pecina, V. - Godány, J. - Lhotský, P. - Rambousek, P. - Starý, J. - Kavina, P. (2003): Regionální surovinová politika Zlínského kraje. 197 s

Petruš, J. - Godány, J. - Bezuško, P. - Eremiášová, R. - Janderková, J. - Rysková, R. - Sedláček, J. - Slavík, P. - Rambousek, P. (2001): Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001. Výzkumná zpráva, 132 s

Petáková, Z. - Rambousek, P. - Dušek, K. (2005): Prognózní zdroje nerostných surovin ČR. 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 80. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-653-5

Poňavič, M. - Adamcová, J. - Dušek, K. - Godány, J. - Knésl, I. - Konečná, B. - Lukeš, P. - Mašek, D. - Petáková, Z. - Rapprich, V. - Rambousek, P. - Rýda, K. - Tesař, J. (2009): Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů. Závěrečná zpráva, 69 s. MS OOHPP MŽP ČR, ČGS-Geofond, ČGS

Poňavič, M. - Dušek, K. - Adamcová, J. - Godány, J. - Knésl, I. - Mašek, D. - Petáková, Z. - Rambousek, P. - Rýda, K. - Večeřa, J. - Vymazalová, A. (2011): Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl. Závěrečná zpráva, 17 s. MS Archiv ČGS, ČGS-Geofond, MŽP ČR

Poňavič, M. - Lhotský, P. - Rambousek, P. - Kavina, P. - Starý, J. (2003): REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA JIHOČESKÉHO KRAJE. 120 s

Poňavič, M. - Rambousek, P. - Faltejsek, L. (2010): Geomikrobiologické studium důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 300-303. ISSN 0514-8057

Poňavič, M. - Rambousek, P. - Šír, P. (2007): Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 Neuveden, 2006, 196-197. ISSN 0514-8057

Poňavič, M. - Rambousek, P. - Šír, P. (2008): Poznatky z revizí zajištění starých důlních děl. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 Neuveden, srpen, 236-239. ISSN 0514-8057

Poňavič, M. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Kříbek, B. – Morysek, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Starý, J. (2021): Horninové prostředí a nerostné suroviny RENS-Nerostné suroviny. Konference Cenia. 16. září 2021. Ballingův sál, NTK, Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Franěk, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Mrázová, Š. – Peterková, T. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Specializovaná ložiskově-geologická mapa kritických surovin. 1 : 200 000 - 32 (České Budějovice). Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Mrázová, Š. – Rambousek, P. – Sidorinová, T. (2017): Účelová geologická mapa s indikacemi kritických surovin v těžkých minerálech, 1 : 200 000, list 32 - České Budějovice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Mrázová, Š. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Mapa území doporučeného k dalšímu výzkumu a průzkumu kritických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Fiferna, P. – Man, O. – Rambousek, P. – Starý, J. (2017): Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin. A3 nástěnný kalendář

Poňavič, M. – Franěk, J. – Jelínek, J. – Knésl, I. – Kříbek, B. – Rambousek, P. – Štrba, M. – Večeřa, J. (2017): Grafitová ložiska jižních Čech. Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin.Konference: Výzkum kritických nerostných surovin na území ČR. 6. 12. 2017. Ballingův sál, Národní technická knihovna, Praha

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Štrupl, V. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. (2021): Průběžná zpráva projektu 2020 Horninové prostředí a suroviny SS02030023. Závěrečná zpráva, 80 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. – Pašava, J. – Rambousek, P. – Starý, J. – Venera, Z. (2015): O projektu „Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin“. Inzerce v časopise Vesmír 9/2015

Poňavič, M. – Rambousek, P. (2019): Přínos projektu Centra kompetence efektivní těžby nerostných surovin (CEEMIR) ve výzkumu nerostných surovin. In M. Knížek, V. Goliáš, P. Bokr: Sborník abstrakt - otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, – Česká geologická společnost. Beroun. ISBN 978-80-87487-24-2

Prouza, V. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dvořák, I. - Drábková, J. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Kondrová, L. - Krupička, J. - Kycl, P. - Malec, J. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Žáčková, E. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily. 185 s. MS Archiv ČGS Praha

Prouza, V. – Adamová, M. – Břízová, E. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Havlíček, P. – Hrazdíra, P. – Kondrová, L. – Krupička, J. – Malec, J. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2013c): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily. Neuveden. 128 s. – Česká geologická služba. Praha

Prouza, V. – Adamová, M. – Břízová, E. – Dvořák, I. – Drábková, J. – Havlíček, P. – Hrazdíra, P. – Kondrová, L. – Krupička, J. – Malec, J. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily. Geologické mapy České republiky 1:25 000. 130 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Prouza, V. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Krupička, J. – Pecina, V. – Paleček, M. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Schovánek, P. – Skácelová, Z. – Stárková, M. – Šimůnek, Z. – Vrána, S. – Žáčková, E. – Jandová, L. – Karenová, J. – Riedlová, E. – Toužimský, M. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě CR 1:25 000, 03-414 Vrchlabí. 206 s. MS Archiv ČGS Praha

Pticen, F. – Rambousek, P. – Laufek, F. – Knésl, I. (2019): Strategické suroviny ČR - Získávání koncentrátu lithné slídy Cínovec magnetickou separací. 30 s. MS Archív DIAMO, archív ČGS

Rambousek, P. (2002): Evidence zátěží po těžbě nerostných surovin. MŽP ČR, OG

Rambousek, P. (2003): Tvorba GIS podkladů krajských surovinových politik. In -: GIS ve státní správě Seč 2003, s. 26-28. – Invence Litomyšl. Seč. ISBN 80-86143-26-0

Rambousek, P. (2004): Mining, mining waste and related environmental issues in the Czech Republic. G. Jordan and D´Alessandro (eds):Mining, mining waste and related environmental issues: problems anad solutions in Central and Eastern European Candidate Countries - Join Research Centre of the European Commission. Ispra, s. 53 -65. – DG EU JRC Ispra. Bruxel. ISBN 92-894-4935-7

Rambousek, P. (2010): Mapa nerostných surovin, list 03-341 Kněžmost. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. (2010f): Informace o následných akcích Evropské surovinové iniciativy. 1.4. 2010. Těžební unie, Harrachov

Rambousek, P. (2010h): Seznámení s dokumenty Evropské surovinové iniciativy. 24. 11. 2010. Setkání Těžební unie, Lednice

Rambousek, P. (2011k): Výprava za zlatem - Ložiska zlata v Železných horách využívaná keltským osídlením. 11. 6. 2011. Nasavrky, osada Pohořalka

Rambousek, P. (2012): Počátky těžby a zpracování pyritu v Lukavici, Jedinečný průmyslový komplex, Bývalá průmyslová činnost v Lukavici z pohledu ekologie, Lukavický katastr jako součást významných krajinných celků. In Špás Radim: Lukavice 1312-2012, s. 15-16,22-25,88-93. – Vodní zdroje Chrudim, objednatel Obecní úřad Lukavice. Chrudim. ISBN 978-80-905154-2-0

Rambousek, P. (2012d): Lukavické doly a první chemická továrna v Čechách. Lukavice u Chrudimi

Rambousek, P. (2012f): Mezinárodní akce a projekty na podporu Evropské surovinové iniciativy. 3.10. 2012. Frymburk

Rambousek, P. (2012i): Expozice těžby pyritu pro chemickou výrobu v Lukavici. 5.12. 2012. Praha, Národní technické muzeum

Rambousek, P. (2015): Projekty v řešení EU a jejich význam pro Českou republiku. 12.11. 2015. Podzimní setkání těžařů, Trutnov

Rambousek, P. (2016): Návrh legislativních úprav vztažených k problematice získávání vzácných kovů v ČR. Praha. 5 s. – Technologická agentura ČR, implementuje Státní báňská správa - ČBÚ

Rambousek, P. (2019): Kritické suroviny EU - historické ohlédnutí a další vývoj této problematiky v ČR. 1 s. MS Česká geologická společnost

Rambousek, P. (2019): Kritické suroviny EU - historické ohlédnutí a další vývoj této problematiky v ČR. In M. Knížek, V. Goliáš, P. Bokr: Sborník abstrakt - otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, – Česká geologická společnost. Beroun. ISBN 978-80-87487-24-2

Rambousek, P. (2020): Historic mine sites revisited. 25.8. 2020. Utrecht, GeoUtrecht 2020. https://www.conftool.pro/geoutrecht2020/index.php

Rambousek, P. - Ambrozek, V. (2011a): List ZM 1: 25 000 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapové schéma ložisek nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR - Projekt geologických prací OOHPP MŽP: Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš. Praha

Rambousek, P. - Ambrozek, V. (2011b): List ZM 1: 25 000 03-414 Vrchlabí - Mapové schéma ložisek nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR - Projekt geologických prací OOHPP MŽP: Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš. Praha

Rambousek, P. - Buda, J. - Dušek, K. (2010): Mapa ložisek nerostných surovin, list 03-413 Semily. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. - Březina, S. - Lukeš, P. - Mašek, D. (2011d): Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 2- Heavy minerals distribution, sheet Eshtobin 5267 I SE. Neuveden. 1 s. – Geological Survey of Iran, project Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azerbayjan Province of Iran. Praha

Rambousek, P. - Březina, S. - Lukeš, P. - Mašek, D. (2011j): Mineral Resources on Map Sheet Avan 5267 I SW and Eshtobin 5267 I SE. Explanatory notes. Závěrečná zpráva, 70 s. MS archiv ČGS, GSI Teheran - Iran

Rambousek, P. - Březina, S. - Lukeš, P. - Mašek, D. - Novák, M. (2011a): Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 1- Sample location map, sheet Avan 5267 I SW. neuveden. 1 s. – Geological Survey of Iran, project Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azerbayjan Province of Iran. Praha

Rambousek, P. - Březina, S. - Lukeš, P. - Mašek, D. - Novák, M. (2011b): Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 1- Sample location map, sheet Eshtobin 5267 I SE. Neuveden. 1 s. – Geological Survey of Iran, project Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheetsin the Eastern Azerbayjan Province of Iran. Praha

Rambousek, P. - Březina, S. - Lukeš, P. - Mašek, D. - Novák, M. (2011c): Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 2- Heavy minerals distribution, sheet Avan 5267 I SW. Neuveden. 1 s. – Geological Survey of Iran, Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azerbayjan Province of Iran). Praha

Rambousek, P. - Březina, S. - Lukeš, P. - Mašek, D. - Novák, M. (2011e): Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No.3- Stream sediment distribution, sheet Avan 5267 I SW. Neuveden. 1 s. – Geological Survey of Iran, project Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azerbayjan Province of Iran. Praha

Rambousek, P. - Březina, S. - Lukeš, P. - Mašek, D. - Novák, M. (2011f): Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 3- Stream sediment distribution, sheet Eshtobin 5267 I SE. Neuveden. 1 s. – Geological Survey of Iran, project Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azerbayjan Province of Iran. Praha

Rambousek, P. - Březina, S. - Lukeš, P. - Mašek, D. - Novák, M. (2011g): Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No.4- Prospective areas proposed for follow-up exploration, sheet Avan 5267 I SW. Neuveden. 1 s. – Geological Survey of Iran, project Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azerbayjan Province of Iran. Praha

Rambousek, P. - Březina, S. - Lukeš, P. - Mašek, D. - Novák, M. (2011i): Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No.4- Prospective areas proposed for follow-up exploration, sheet Eshtobin 5267 I SE. Neuveden. 1 s. – Geological Survey of Iran, project Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azerbayjan Province of Iran. Praha

Rambousek, P. - Grygárek, J. - Večeřa, J. - Mašek, D. (2004): Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 345 s

Rambousek, P. - Kavina, P. (2009): The Raw Material Initiative - Result of Questionnaires on Access to Resources. Dostupné z URL http://www.euresources2009.eu/

Rambousek, P. - Kříbek, B. - Pašava, J. (2003): Environmentální geochemické mapování v oblasti zambijského Copperbeltu a jeho prezentace v GIS. In -: GIS ve státní správě Seč 2003, s. 22-25. – Invence Litomyšl. Seč. ISBN 80-86143-26-0

Rambousek, P. - Lukeš, P. - Malec, J. (2011a): List ZM 1: 25 000 03-423 Svoboda nad Úpou - Mapové schéma ložisek nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR - Projekt geologických prací OOHPP MŽP: Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš. Praha

Rambousek, P. - Lukeš, P. - Malec, J. (2011b): List ZM 1: 25 000 03-422 Žacléř - Mapové schéma ložisek nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR - Projekt geologických prací OOHPP MŽP: Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš. Praha

Rambousek, P. - Lukeš, P. - Malec, J. (2011c): List ZM 1: 25 000 03-424 Trutnov - Mapové schéma ložisek nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR - Projekt geologických prací OOHPP MŽP: Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš. Praha

Rambousek, P. - Martínek, K. - Malec, J. - Lukeš, P. - Krejčí, Z. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-423 Svoboda nad Úpou -Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. - Mašek, D. (2009): Odkaliště RD Horní Benešov ve světle Směrnice EU o nakládání s odpadem z těžëbního porůmyslu. In Rambousek, Řepka: Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference, s. 7-8. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-2075-733-8

Rambousek, P. - Mašek, D. - Poňavič, M. - Večeřa, J. (2004): Vliv důlní činnosti na chemismus půd a geochemickou stabilitu prostředí. In -: Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost), s. 88-98. – ČGS. Zlaté Hory. ISBN 80-7075-630-6

Rambousek, P. - Mašek, D. - Večeřa, J. - Skácelová, Z. (2009e): Historie a současnost hornobenešovského a hornoměstského revíru. Muzeum v Bruntále

Rambousek, P. - Mrázová, Š. - Krejčí, Z. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-231 Jizerka -Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. - Mrázová, Š. - Krejčí, Z. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-142 Hejnice -Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. - Petáková, Z. - Poňavič, M. - Knésl, I. - Kříbek, B. - Skácelová, Z. - Kopačková, V. (2009): Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 45 s. MS ČGS - Geofond

Rambousek, P. - Pošmourný, K. (2008a): Nové důležité poznatky o dolování v Lukavici a jejich možné využití pro ochranu života v obci. In Kateřina Palatová, Barbora Chmelíková: Chrudimský vlastivědný sborník, svazek 12. s. 79 - 108. – Regionální muzeum v Chrudimi. Chrudim. ISBN 978-80-87078-03-7

Rambousek, P. - Pošmourný, K. (2011k): Souhrn důležitějších novějších podkladů týkajících se řešení ekologických problémů a rizik, způsobených těžbou pyritu a jeho průmyslovým zpracováním v Lukavici na Chrudimsku. In Markéta Veselá: Chrudimský vlastivědný sborník č. 15, svazek 15. s. 141-200. – Regionální muzeum v Chrudimi. Chrudim. ISBN 978-80-87078-09-9

Rambousek, P. - Poňavič, M. (2011n): Posouzení rozsahu poddolovaných ploch v poddolovaném území č. 3650 v katastru obce Lukavice u Rychnova nad Kněžnou. 18 s. MS archiv ČGS, Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

Rambousek, P. - Poňavič, M. - Bilý, P. - Zitko, V. - Botula, J. (2015): Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 - Dílčí zpráva za WP3 – MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ STUDIUM VYBRANÝCH LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN. Závěrečná zpráva, 51 s. MS www.tacr.cz

Rambousek, P. - Rukavičková, L. - Dušek, K. - Poňavič, M. - Blecha, V. - Myslil, V. - Topinková, B. - Jeremiáš, V. (2007): Závěrečná zpráva projektu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi. Závěrečná zpráva, 106 s. MS OG MŽP ČR, ˇGS, ČGS - Geofond

Rambousek, P. - Sedláček, J. Ing. - Godány, J. - Bohdálek, P. - Buda, J. - Rýda, K. - Dušek, K. (2011n): Registr ložisek a těžební činnosti na území Libereckého kraje. 22 s. MS archív ČGS, KÚ Libereckého kraje

Rambousek, P. - Slivka, V. (2015): Představení Centra kompetence pro efektivní a ekologickou těžbu nerostných surovin a jeho práce v krušnohorské oblasti. 6.10. 2015. Konf

Rambousek, P. - Starý, J. - Čápová, D. - Godány, J. - Horníčková, E. - Javůrková, M. - Kramolišová, P. - Lhotský, P. - Petáková, Z. - Sedláček, J. - Štrupl, V. (2006b): Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil.

Rambousek, P. - Vymazalová, A. - Malec, J. - Poňavič, M. (2006): Nerostné suroviny a jejich indicie na území KRNAP - současný stav. In Šťastná P., Knapik R.(ed.): Geoekologické problémy Krkonoš, sborník abstraktů, referátů a posterů, s. 6. – Správa Krkonošského národního parku. Vrchlabí. ISBN 80-86418-48-0

Rambousek, P. - Weber, L. - Kullmann, U. (2010d): Land use planning policy for minerals in Improving framewor conditions for extracting minerals for EU - Exchanging best practice on land use planning, permitting and geological knowledge sharing. Brussels. DG Enterprise and Industry http://ec.europa.eu/enterprise/policies/rawmaterials/ documents/index_en.htm

Rambousek, P. - Šír, P. - Poňavič, M. - Večeřa, J. - Petáková, Z. - Mašek, D. - Vymazalová, A. - Knésl, I. - Rýda, K. - Godány, J. - Lukeš, P. - Dušek, K. - Štrupl, V. - Horáková, A. (2007): Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007. Závěrečná zpráva, 63 s. MS OG MŽP ČR, ČGS - Geofond, ČGS

Rambousek, P. - Žáčková, E. - Malec, J. - Lukeš, P. - Krejčí, Z. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-422 Žacléř -Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. - Čech, S. - Zvelebil, J. - Rýda, K. (2006): Situační zpráva ČGS k sesuvu u východního portálu tunelu Hřebeč. MS OG MŽP,Archiv ČGS

Rambousek, P. - Čápová, D. - Kramolišová, P. - Sedláček, J. - Štrupl, V. - Lhotský, P. (2006): Těžební antropogenní tvary reliéfu a poddolovaná území, mapa 1:1 mil.

Rambousek, P. - Řepka, V. (2009): Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference. Neuveden. 10 s. – Česká geologická služba, Vysoká škola báňská - Tecnická univerzita Ostrava. Praha

Rambousek, P. - Řepka, V. - Mašek, D. (2010): Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 303-306. ISSN 0514-8057

Rambousek, P. – Bohdálek, P. – Godány, J. – Poňavič, M. – Starý, J. – Buda, J. – Kunceová, E. (2016): Mapa nerostných surovinových zdrojů vybraných vzácných kovů a manganu na území ČR 1: 750 000. Nýsledek Nmap č. TB020CBU001/V006. 1 s. – Technologická agentura ČR, č. projektu TB020CBU001. Praha

Rambousek, P. – Buda, J. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-414 Vrchlabí -Mapa nerostných surovin. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. – Buda, J. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. – Buda, J. – Malec, J. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 03-423 Svoboda nad Úpou - Mapa nerostných surovin. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. – Godány, J. (2012g): Územní plán v souvislosti s těžbou. 4. 10. 2012. Frymburk

Rambousek, P. – Godány, J. – Bohdálek, P. – Poňavič, M. (2016a): Odborné vyjádření ČGS k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Surovinová politika České republiky v oblasti surovin a jejich zdrojů. 8 s. MS Archiv SOG ČGS

Rambousek, P. – Godány, J. – Bohdálek, P. – Rýda, K. – Buda, J. (2019): Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje. 2.10. 2019. Liberec

Rambousek, P. – Godány, J. – Rýda, K. (2016a): Odborné posouzení hornické činnosti v dobývacím prostoru Luhov pro odpověď ministra životního prostředí hejtmanu Libereckého kraje. 26 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Rambousek, P. – Jandová, T. (2015): Minerals4EU WP6- Foresight study - Mine waste as future raw material potential – Case study - Future minerals potential from the Cínovec tailing deposit, Czech Republic. 25.8, 2015. Brusel, Belgie

Rambousek, P. – Jandová, T. – Horváth, Z. – Wittmer, D. – Quental, L. (2015a): WP6- Foresight studyMine waste as future raw material potential. 25.8. 2015. Brusel

Rambousek, P. – Jandová, T. – Knésl, I. – Breiter, K. (2015): CEEMIR WP3: Mineralogical and geochemical characteristics of perspective resources. 4.-6. 6. 2015. konf. a workshop Životní prostředí a úpravnictví, Ostrava

Rambousek, P. – Jandová, T. – Knésl, I. – Breiter, K. (2015): Nové analytické a statistické vyhodnocení strukturního vrtu CS1. 6.10. 2015. Konf. 'Vertikální zonálnost rudonosných granitových plutonů ...', Praha

Rambousek, P. – Jandová, T. – Štrupl, V. – Horváth, Z. – Wittmer, D. – Quental, L. (2015): Minerals4EU WP6- Foresight studyMine waste as future raw material potential. Závěrečná zpráva, 20 s. MS www.minerals4EU.eu

Rambousek, P. – Kavina, P. (2009): The Raw Material Initiative - Chance for Europe?. In Václav Němec: Hornická Příbram ve vědě a technice 2009, sekce G - Geoetika, s. GB3- 1-8. – Sekretariát mezinárodní konference Hornická Příbram ve vědě a technice 2009. Příbram. ISBN 978-80-254-5090-1

Rambousek, P. – Knésl, I. – Kříbek, B. – Mrázová, Š. – Poňavič, M. – Sidorinová, T. (2017): Představení pracovního balíčku WP3 - Mineralogické a geochemické studium vybraných ložisek nerostných surovin. Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin.Konference: Výzkum kritických nerostných surovin na území ČR. 6. 12. 2017. Ballingův sál, Národní technická knihovna, Praha

Rambousek, P. – Krejčí, Z. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 03-231 Jizerka - Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. – Krejčí, Z. (2013c): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 03-142 Hejnice - Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. – Krejčí, Z. – Buda, J. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 03-141 Raspenava - Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. – Mališ, J. – Toman, F. – Poňavič, M. – Starý, J. – Godány, J. – Bohdálek, P. – Dvořáček, J. – Botula, J. – Slivka, V. – Pelikán, A. – Bőhmová, L. – Tomášek, J. (2016): Závěrečná zpráva o realizaci projektu TB020CBU001 'Výzkum technologických možností získávání vzácných kovů v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění“ – Vzácné kovy.'. Závěrečná zpráva, 46 s. MS arcchív útv. Geofon, Česká geologická služba

Rambousek, P. – Mikulski, S. – Sievers, H. (2019): Field visit to historic mining sites of Příbram and Kutná Hora. – Newsletter- FRAME, Forecasting and Assessing Europes Strategic Raw Materials Needs 4, October 19, 2-4

Rambousek, P. – Mrázová, Š. – Sidorinová, T. – Táborský, Z. (2012h): Geologické zajímavosti Šluknovského výběžku. Lužické hory

Rambousek, P. – Pošmourný, K. (2011): Souhrn důležitějších novějších podkladů týkajících se řešení ekologických problémů a rizik, způsobených těžbou pyritu a jeho průmyslovým zpracováním v Lukavici na Chrudimsku. In M. Veselá: Sborník Chrudimského muzea, svazek 15. s. 141-200. – Oblastní muzeum v Chrudimi. Chrudim. ISBN 1214-6048

Rambousek, P. – Poňavič, M. (2018): Nové poznatky ČGS ve výzkumu kritických surovin tuzemskými a zahraničními projekty. 15. 11. 2018. Jezerka u Sečské přehrady, okres Chrudim

Rambousek, P. – Poňavič, M. – Mališ, J. – Botula, J. – Dvořáček, J. – Toman, F. – Pelikán, A. – Bőhmová, L. – Tomášek, J. (2016): Nové ekologicky přijatelné technologické možnosti získávání vybraných vzácných kovů v ČR. Praha

Rambousek, P. – Poňavič, M. – Peterková, T. – Knésl, I. – Sidorinová, T. – Mrázová, Š. – Bílý, P. – Vaněček, M. – Skálová, J. – Semíková, H. – Novák, P. – Šustek, P. (2020): WP3- Mineralogické a geochemické studium vybraných ložisek nerostných surovin. Závěrečná zpráva o provedených pracech a dosažených výsledcích během řešení projektu. Projekt Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin TA ČR TE2000029. Závěrečná zpráva, 16 s. MS Archív ČGS

Rambousek, P. – Pticen, F. – Breiter, K. – Magna, T. – Laufek, F. – Knésl, I. (2018): Strategické suroviny ČR - Doprovodné prvky lithiových surovin. Závěrečná zpráva, 45 s. MS Archiv DIAMO, archiv ČGS

Rambousek, P. – Pticen, F. – Laufek, F. – Knésl, I. – Magna, T. (2019): Strategické suroviny ČR - zajištění lithného koncentrátu pro hydrometalurgické zpracování o.z.GEAM. Závěrečná zpráva, 15 s. MS Archiv DIAMO, Archiv ČGS

Rambousek, P. – Rýda, K. – Kycl, P. – Rapprich, V. – Buda, J. – Godány, J. (2016a): Využitelnost ložiska stavebního kamene Luhov-Brniště-Tlustec s DP Luhov ve vazbě na stávající platnou Regionální surovinovou politiku Libereckého kraje. 13 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Rambousek, P. – Schovánek, P. – Malec, J. – Lukeš, P. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-424 Trutnov -Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rambousek, P. – Starý, J. – Poňavič, M. – Godány, J. – Bohdálek, P. (2016): Průvodní text k mapě „Mapa nerostných surovinových zdrojů vybraných vzácných kovů a manganu na území ČR“. 31 s

Rambousek, P. – Vymazalová, A. – Poňavič, M. – Pašava, J. (2017): EU critical raw materials in the Czech Republic – Cínovec (Zinnwald) ore district. In Mercier-Langevin P. et al: Mineral Resources to Discover. Proceedings of the 14th Biennial SGA Meeting, Quebéc, Canada,volume 4, s. 1365-1366. – Society for Geology Applied to Mineral Deposits. neuveden. ISBN 978-2-9816898-0-1

Rambousek, P. – Čoupek, P. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Paleček, M. – Buda, J. – Rýda, K. (2012e): REGISTR LOŽISEK A TĚŽEBNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Archív ČGS, Archív KÚ Libereckého kraje

Rambousek, P. – Ďuriš, M. – Pašava, J. – Sidorinová, T. – Halodová, P. – Zoulková, V. (2015): CEEMIR - Milník1 WP3 - Mineralogické a geochemické studium vybraných ložisek nerostných surovin: ZDROJE KRITICKÝCH SUROVIN A PŘEHLED VYBRANÝCH MINERALOGICKÝCH A GEOCHEMICKÝCH METOD JEJICH VÝZKUMU. Závěrečná zpráva, 139 s. MS ww.tacr.cz

Rejchrt, M. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Hradecká, L. - Hrdličková, K. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Nahodilová, R. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Týcová, P. - Vít, J. - Žáčková, E. (2009): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk. neuveden. 90 s. – Česká geologická služba. Praha

Rejchrt, M. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Nahodilová, R. - Novák, M. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Týcová, P. - Vít, J. - Žáčková, E. (2006b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina. 101 s. MS Archiv ČGS

Rukavičková, L. - Rambousek, P. - Sedláček, J. Mgr. - Barnet, I. - Mrázová, Š. - Skácelová, D. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-231 Jizerka. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Rukavičková, L. - Rambousek, P. - Sedláček, J. Mgr. - Barnet, I. - Mrázová, Š. - Skácelová, D. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-142 Hejnice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Rýda, K. - Lhotský, P. - Rambousek, P. - Godány, J. - Bezuško, P. - Vymazalová, A. - Starý, J. - Kavina, P. (2002): Regionální surovinová politika - kraj Vysočina. Modelová studie. Výzkumná zpráva, 55 s

Rýda, K. – Buda, J. – Rambousek, P. – Krejčí, Z. (2020): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 13-441 Nasavrky – Mapa nerostných surovin. Verze 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rýda, K. – Godány, J. – Rambousek, P. (2017): Aktualizace surovinové politiky Libereckého kraje. Závěrečná zpráva, 250 s. MS ČGS Praha

Rýda, K. – Godány, J. – Rambousek, P. – Buda, J. – Poňavič, M. – Večeřa, J. (2013): Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). Závěrečná zpráva, 500 s. MS Česká geologická služba

Rýda, K. – Rambousek, P. – Buda, J. – Dudíková Schulmannová, B. (v tisku): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, Mapa ložisek nerostných surovin 13-441 Nasavrky. 1 s. – ČGS. Praha

Schovánek, P. - Adamová, M. - Batík, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Fediuk, F. - Godány, J. - Gürtlerová, P. - Hanžl, P. - Klomínský, J. - Kříbek, B. - Kycl, P. - Lhotský, P. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Pálenský, P. - Rambousek, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Štěpánek, P. (2003): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000. 28 s

Schovánek, P. – Prouza, V. – Spudil, J. – Burda, J. – Čech, S. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Konopásek, J. – Malík, J. – Martínek, K. – Mlčoch, B. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Tasáryová, Z. – Vrána, S. – Žáčková, E. – Janderková, J. – Kachlík, V. – Zajíc, J. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov. 244 s. MS Archiv ČGS Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Rambousek, P. – Novák, J. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2014): Schematická geologická mapa ČR s vyznačením zájmových oblastí a potenciálních zdrojů vybraných EU strategických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Poňavič, M. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Godány, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Rambousek, P. – Novák, J. – Vaněček, M. – Zitko, V. (2015): Geologická mapa 1. oblasti s vyznačením ložisek a zdrojů EU kritických surovin a vybraných národních strategických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Starý, J. – Rambousek, P. – Poňavič, M. – Vymazalová, A. (2016): EU Critical Raw Materials in the Czech Republic - Competence Centre for Effective and Ecological Mining of Mineral Resources (CEEMIR). In 35th International Geological Congres: Abstract 35th International Geological Congres, Cape Towm , South Africa, s. Paper N. 1991. – 35th International Geological Congres. Cape Town

Trubačová, A. - Barnet, I. - Dvořák, I. - Krejčí, O. - Kryštofová, E. - Rambousek, P. - Sedláček, J. Mgr. - Skácelová, D. - Valečka, J. - Zemková, M. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí-03-341 Kněžmost. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. - Adamová, M. - Burda, J. - Dušek, K. - Fediuk, F. - Kořán, V. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Opletal, M. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Šalanský, K. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 57 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. - Adamová, M. - Burda, J. - Dušek, K. - Fediuk, F. - Kořán, V. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Opletal, M. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Šalanský, K. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02-242 Dolní Podluží. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 57 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. - Adamová, M. - Burda, J. - Dušek, K. - Fediuk, F. - Kořán, V. - Manová, M. - Nývlt, D. - Nekovařík, Č. - Opletal, M. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Šalanský, K. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží. Výzkumná zpráva, 70 s

Valečka, J. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Sedláček, J. Ing. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Švábenická, L. - Trubačová, A. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2011a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost. 226 s. MS Česká geologická služba, Praha-1, Klárov 3, 118 21

Valečka, J. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čech, S. – Havlíček, P. – Janderková, J. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mlčoch, B. – Müller, P. – Prouza, V. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Pécskay, Z. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Štor, T. – Trubačová, A. – Švábenická, L. – Zelenka, P. – Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost. Neuveden. 136 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čech, S. – Havlíček, P. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mlčoch, B. – Müller, P. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Pécskay, Z. – Řídkošil, T. – Sedláček, J. Ing. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Štor, T. – Trubačová, A. – Švábenická, L. – Zelenka, P. – Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost. Základní geologická mapa České republiky. 138 s. – Česká geologická služba,Praha. Praha

Venera, Z. – Rambousek, P. (2012j): Projekty na podporu Evropské surovinové iniciativy, úloha sdružení evropských geologických služeb Eurogeosurveys a pozice ČR.Seminář 'Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR'. 10.12. 2012. Praha, Národní technické muzeum

Verner, K. - Mrázová, Š. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Holub, F. V. - Klomínský, J. - Malík, J. - Martínek, K. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rukavičková, L. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Štor, T. - Vrána, S. - Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. 143 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Vymazalová, A. - Kopecký, P. - Lhotský, P. - Rambousek, P. - Starý, J. - Kavina, P. (2003): REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE. 98 s

Šikula, J. - Rýda, K. - Rambousek, P. - Vymazalová, A. - Starý, J. - Kavina, P. (2003): Regionální surovinová politika Jihomoravského kraje. 77 s

Štědrá, V. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mrnková, J. - Valigurský, L. - Verner, K. - Zelenka, P. (2009): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 23-221 list Ždírec nad Doubravou. neuveden. 72 s. – Česká geologická služba. Praha

Štědrá, V. - Břízová, E. - Fürych, V. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mrnková, J. - Valigurský, L. - Zelenka, P. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 23-221 Ždírec nad Doubravou. 77 s. MS Archiv ČGS

Štědrá, V. - Břízová, E. - Fürych, V. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mrnková, J. - Valigurský, L. - Zelenka, P. (2005b): Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 23-221 Ždírec nad Doubravou. Základní geologická mapa CHKO Žďárské vrchy. 4 s. – Česká geologická služba. Praha

Štěpánek, P. - Adamová, M. - Breiter, K. - Dušek, K. - Hrubeš, M. - Kadlecová, R. - Král, J. - Manová, M. - Mlčoch, B. - Nekovařík, Č. - Rambousek, P. - Šalanský, K. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 23-211, Světlá nad Sázavou. Výzkumná zpráva, 53 s

Štěpánek, P. - Adamová, M. - Breiter, K. - Dušek, K. - Hrubeš, M. - Kadlecová, R. - Král, J. - Manová, M. - Mlčoch, B. - Nekovařík, Č. - Rambousek, P. - Šalanský, K. (2000): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-211 Světlá nad Sázavou. Základní geologické mapy ČR 1 : 25 000. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Štěpánek, P. - Adamová, M. - Breiter, K. - Hrubeš, M. - Kadlecová, R. - Lhotský, P. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Mlčoch, B. - Nekovařík, Č. - Rambousek, P. - Šalanský, K. (2002): Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 23-213 Humpolec. Výzkumná zpráva, 72 s

Šír, P. – Buda, J. – Dušek, K. – Gajdošová, Z. – Godány, J. – Horák, M. – Horáková, A. – Knésl, I. – Krupička, J. – Mašek, D. – Mrázová, Š. – Novák, J. – Pacherová, P. – Pecina, V. – Peterková, T. – Poňavič, M. – Pořádek, P. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Skarková, H. – Starý, J. – Šanderová, J. – Špačková, J. – Štrupl, V. – Večeřa, J. (2017): Závěrečná zpráva. Revize zabezpečených starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl podle vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl v roce 2017. Závěrečná zpráva, 70 s. MS Geofond Praha - Kostelní (CGS P000097/2017)

Žáček, V. - Břízová, E. - Burda, J. - Ďuriš, M. - Fürych, V. - Lysenko, V. - Malec, J. - Rajchl, M. - Rambousek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vymazalová, A. (2007a): Textové vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 03-234 Dolní Mísečky. 80 s. MS MS Česká geologická služba Praha

Žáčková, E. – Burda, J. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Janderková, J. – Janoušek, V. – Konopásek, J. – Králová, M. – Malík, J. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Tasáryová, Z. – Zajíc, J. – Spudil, J. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žacléř 03-422. 168 s. MS Archiv ČGS Praha

Čech, S. - Rambousek, P. (1999): Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 123. ISSN 0514-8057

Čoupek, P. – Paleček, M. – Pospíšil, V. – Rambousek, P. – Buda, J. – Godány, J. – Sedláček, J. Ing. (2012d): Mapová aplikace Registr ložisek důlní a těžební činnosti na území Libereckého kraje. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/kulib/

Řepka, V. - Rambousek, P. (2008): Historie a současnost úpravy polymetalických rud v Horním Benešově. In Václav Hettenberger, Stanislav Bartusek: Životní prostředí a hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2008, s. 30 - 40. – Vysoká škola báňská - Tu Ostrava. Zaječí. ISBN 978-80-248-1817-7

Řepka, V. - Rambousek, P. (2008): Odkaliště závodu RD Horní Benešov 15 let po ukončení novodobé těžby rud. – Uhlí-Rudy-Geologický průzkum 15, 5, 14 - 16. ISSN 1210-7697

Řepka, V. - Rambousek, P. (2009): Odkaliště závodu RD Horní Benešov 17 let po ukončení novodobé těžby rud. In Řepka, Rambousek: Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference, s. 8. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-2075-733-8

Řepka, V. - Rambousek, P. - Grygárek, J. - Večeřa, J. - Mašek, D. - Botula, J. - Michalčík, P. - Skácelová, Z. (2010): Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 105/07/1358. 74 s. MS archiv ČGS, Knihovna TU-VŠB

Řepka, V. - Rambousek, P. - Řepková, M. - Botula, J. (2008): The sludge beds of the plant RD Horni Benesov 15 years after the finishing of modern mining. In Zoran S. Markovič, Ljubiša Andrič: XXI International Serbian Symposium on Mineral Processing Proceedings, s. 158 -163. – Serbian Committee for Mineral Processing. Belgrad. ISBN 978-86-80987-63-7

© Petr Rambousek, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top