Ing. Petr Maděra
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089440
fax: +420257531376
petr.madera@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Aichler, J. - Maděra, P. - Neubertová, H. (2005): Czech Geological Survey: Annual Review 2004. tištěná brožura

Bokr, P. - Maděra, P. - Jančová, K. - Fiferna, P. - Neubertová, H. - Kukal, Z. - Steinová, M. - Vodrážka, R. (2009): Můj kousek Země 2009. Dostupné z URL http://soutez-2009.geology.cz/

Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. - Bokr, P. - Maděra, P. (2008): Můj kousek Země 2008. Praha

Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. - Vodrážka, R. - Mlčoch, B. - Maděra, P. (2010): Zkamenělé tajemství Antarktidy. Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1

Fiferna, P. - Mlčoch, B. - Vodrážka, R. - Neubertová, H. - Jančová, K. - Maděra, P. (2010): Zkamenělé tajemství Antarktidy. Kampus MU v Brně

Fiferna, P. - Neubertová, H. - Maděra, P. - Jančová, K. - Aichler, J. - Bokr, P. (2007): Můj kousek Země - celostátní výtvarná soutěž pro děti. Praha - Výstaviště Holešovice

Fiferna, P. - Neubertová, H. - Mlčoch, B. - Vodrážka, R. - Jančová, K. - Maděra, P. (2009): Zkamenělé tajemství Antarktidy. Praha, Kaiserštejnský palác

Fiferna, P. - Neubertová, H. - Vodrážka, R. - Mlčoch, B. - Jančová, K. - Maděra, P. (2009): Zkamenělé tajemství Antarktidy. Praha, AV ČR (Národní 3, Praha 1)

Fiferna, P. – Froňková, K. – Maděra, P. – Karbušická, S. (2012): Můj kousek Země 2012. 1 s. MS Praha

Fiferna, P. – Froňková, K. – Maděra, P. – Karbušická, S. (2013): Můj kousek Země 2013. 1 s. MS Praha

Hladík, V. – Fiferna, P. – Laufek, F. – Franců, J. – Sedlák, J. – Maděra, P. (2016): Newsletter projektu REPP-CO2, číslo 2.

Hladík, V. – Maděra, P. (2017): Zachytávání a ukládání CO2. – Vesmír 96, 2017/9, 498–499. ISSN 1214-4029

Jančová, K. - Fiferna, P. - Neubertová, H. - Maděra, P. - Svítil, R. (2011): Můj kousek Země 2011. Praha

Kondrová, L. - Neubertová, H. - Maděra, P. (2011): Fascinující krajina Chile očima Lucie Kondrové . Soubor pohlednic s krátkými popisnými texty

Maděra, P. (2011): Czech Geological Survey abroad. Neuveden. 88 s. – Česká geologická služba. Praha

Maděra, P. (2011): Czech geological survey - Annual Report 2010. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba. Praha

Maděra, P. (2011): Výroční zpráva České geologické služby 2010. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba. Praha

Maděra, P. (2011): Česká geologická služba v zahraničí. Neuveden. 88 s. – Česká geologická služba. Praha

Maděra, P. (2012): Czech Geological Survey Annual Report 2011. 70 s. – Česká geologická služba. Praha

Maděra, P. (2012): Výroční zpráva České geologické služby 2011. 70 s. – Česká geologická služba. Praha

Maděra, P. (2013): Czech Geological Survey Annual Report 2012. 62 s. – Česká geologická služba. Praha

Maděra, P. (2013): Výroční zpráva České geologické služby 2012. 62 s. – Česká geologická služba. Praha

Maděra, P. (2014): Czech Geological Survey Annual Report 2013. 68 s. – Česká geologická služba. Praha

Maděra, P. (2014): Výroční zpráva České geologické služby 2013. 68 s. – Česká geologická služba. Praha

Maděra, P. (2015): Výroční zpráva České geologické služby 2014. Neuveden. 72 s. – Česká geologická služba. Praha

Maděra, P. (2016): Czech Geological Survey Annual Report 2014. Neuveden. 72 s. – Česká geologická služba. Praha

Maděra, P. (2016): Czech Geological Survey Annual Report 2015. Neuveden. 72 s. – Česká geologická služba. Praha

Maděra, P. (2016): Původ názvu Doupov. In Jan Matějů, Petr Hradecký, Vladimír Melichar: Doupovské hory, s. 327. – Česká geologická služba, Muzeum Karlovy Vary. Praha. ISBN 978-80-7075-909-7

Maděra, P. (2016): Výroční zpráva České geologické služby 2015. Neuveden. 72 s. – Česká geologická služba. Praha

Maděra, P. - Mixa, P. (2011): Rebilance zásob podzemních vod v České republice. – Zpravodaj Ministerstva životního prostředí 5, 5/2011, 21-22. ISSN 0862-9005

Maděra, P. - Neubertová, H. (2010): Výroční zpráva České geologické služby 2009.

Maděra, P. – Fiferna, P. – Hladík, V. – Froňková, K. – Kondrová, L. (2016): Newsletter projektu REPP-CO2, číslo 3.

Maděra, P. – Hladík, V. (2015): Newsletter projektu REPP-CO2, číslo 1.

Svítil, R. - Kadlecová, R. - Neubertová, H. - Maděra, P. - Svojtková, I. - Smyčková, L. (2011): Webové stránku projektu Rebilance zásob podzemních vod. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/rebilance

Svítil, R. – Hladík, V. – Šedinová, E. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Maděra, P. (2015): Webové stránky projektu 'Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/repp-co2

Tomas, R. - Aichler, J. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Krejčí, Z. - Maděra, P. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Skarková, H. (2006a): The training course for the Iraq Geological Survey. 10ti-denní odborné školení; tištěné materiály a DVD-ROM. MS archiv ČGS

Štědrá, V. - Aichler, J. - Mikuláš, R. - Zedník, J. - Ivanov, M. - Koutský, P. - Maděra, P. (2007): Mezinárodní rok planety Země: Geologové pro společnost. Informační brožura k MRPZ v ČR, charakterizující 10 nosných témat Roku, cíle a organizační strukturu programu v ČR. Vytiskla ČGS

Čejchanová, A. - Maděra, P. - Man, O. - Neubertová, H. (2008): Historické geologické mapy Čech a Moravy.

© Petr Madera, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top