Ing. Petr Kycl
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089486
petr.kycl@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adamová, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Hubatka, F. - Kycl, P. - Novák, Z. - Nováková, D. - Petrová, P. - Šikula, J. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 34-223 Hodonín. Výzkumná zpráva, 79 s

Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Havlín, A. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, R. – Štrupl, V. – Šanderová, J. (2019): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy, 2019. 8 s. MS Archiv ČGS Praha

Aue, M. – Kycl, P. (2018): Mapové aplikace na serverech ČGS. Přednáška v rámci pravidelných odborných seminářů České asociace inženýrských geologů. http://www.caig-uga.cz/clanky/mapove-aplikace-na-serverech-cgs-125.html. 5. 3. 2018. ČVUT

Aue, M. – Kycl, P. – Franěk, J. – Rapantová, N. – Roháč, J. – Čurda, J. – Budil, P. – Čech, S. – Knížek, M. (2020): Zhodnocení navržených variant nového propojení železničních stanic Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín ve vztahu ke geologické stavbě zájmového území reprezentované vytvořeným koncepčním 3D geologickým modelem. 117 s. MS Praha

Baldík, V. – Balák, I. – Buriánek, D. – Dostalík, M. – Faimon, J. – Hadacz, R. – Hornová, H. – Janderková, J. – Knozová, G. – Kotyzová, M. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Kycl, P. – Lejska, S. – Malík, J. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Tůma, A. (2020): Aktuální negativní vlivy/procesy v CHKO Moravský kras. 202 s. MS MS Praha

Baldík, V. – Balák, I. – Buriánek, D. – Dostalík, M. – Faktorová, K. – Faimon, J. – Hornová, H. – Janderková, J. – Knozová, G. – Kotyzová, M. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Kycl, P. – Lejska, S. – Malík, J. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Tůma, A. (2019): Aktuální negativní vlivy/procesy v CHKO Moravský kras. 113 s. MS MS Praha

Baldík, V. – Balák, I. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Dostalík, M. – Faimon, J. – Hadacz, R. – Janderková, J. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kycl, P. – Malík, J. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Rez, J. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Tůma, A. (2021): CHKO Moravský kras - šíření strusky jeskynním systémem 'Rudické propadání - Býčí skála' a Josefovským údolím: studium mechanických a geochemických vlivů na kalcitové speleotémy a ekologii v oblasti. 129 s. MS Česká geologická služba, Praha

Baroň, I. - Kycl, P. - Hradecký, P. - Metelka, V. - Vorel, T. - Šebesta, J. - Hernández, W. - Alvarez, A. - Huapaya, S. (2007): Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America. In Association of Environmental & Eng. Geologists: 1st North American Landslide Conference, Vail, Colorado, June 3-10, 2007: Program with abstracts, – AEG. Vail, Colorado (U.S.A.)

Baroň, I. - Kycl, P. - Hradecký, P. - Metelka, V. - Vorel, T. - Šebesta, J. - Hernández, W. - Chávez, G. - Alvarez, A. - Huapaya, S. (2007): Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America. In Schaefer V.R., Schuster R.L., Turner A.K: 1st North American Landslide Conference.Conference Presentations. AEG Special Publication No. 23, s. 37-45. – Association of Environmental & Engineering Geologists. Vail. ISBN 978-0-9754295-3-2

Bubík, M. - Havlíček, P. - Petrová, P. - Nováková, D. - Hubatka, F. - Kycl, P. (2000): Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Vracov 34-222. Základní geologické mapy České republiky 1:25000. 74 s. – Český geologický ústav Praha. Praha

Dostalík, M. – Havlín, A. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, J. – Novotný, R. – Malík, J. – Roháč, J. (2018): Práce ČGS v Gruzii - Propagační video. Česká geologická služba

Dostalík, M. – Havlín, A. – Malík, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, R. (2016): Projekt mezinárodní spolupráce 'Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti'. Poster

Dostalík, M. – Havlín, A. – Malík, J. – Kycl, P. – Novotný, R. – Baldík, V. (2016): Leták: Project Georgia in Geologycal Hazards - Evaluation of landslide susceptibility in the mountains part of Georgia on the example of endangered settlements, international roads and energy conduits in Dusheti municipality. Popularizační leták

Dostalík, M. – Jelének, J. – Novotný, J. – Koucká, L. – Baldík, V. – Kycl, P. – Kýhos, M. (2021): Milestone 3: Report of the project 'Methodology for the area assessment in terms of debris flow hazard using innovative technology'. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Klárov 131/3 Praha 1, Kancelár 115

Dostalík, M. – Jelének, J. – Novotný, J. – Koucká, L. – Kýhos, M. – Baldík, V. – Kycl, P. – Kurtsikidze, O. – Gaprindashvili, G. – Gaprindashvili, M. (2021): Thematic geoscience map of engineering-geological Hazard of Kazbegi area. verze 12.2021. 3 s. – CGS and CHALLENGE FUND - Czech-UNDP Partnership for SDGs. Prague

Dostalík, M. – Malík, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, R. – Švagera, O. (2017): Vybrané příklady aplikace ERT v inženýrskogeologické praxi na ČGS. Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. PřF MU, ČAH a ČAIG, Brno, 2017, s. 141-144. – ČAH, ČAG, PFMU, ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Dostalík, M. – Malík, J. – Kycl, P. – Rapprich, V. (2016): Závěrečná zpráva projektu: Rozvoj a aplikace mělké geofyzikální metody multikabel pro dokumentaci sesuvů, kaveren, mocnosti kvartéru a skrytých geologických těles. Závěrečná zpráva, 15 s. MS Klárov 131/3 Kancelář 115A

Dostalík, M. – Novotný, J. – Havlín, A. – Baldík, V. – Malík, J. – Novotný, R. – Kycl, P. (2018): Katastrofický kamenitý přívalový proud (debris flow) v soutěsce Dariali v Gruzii v roce 2014 (prezentace na konferenci). In Pavla Tomanová Petrová: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce - Svahové deformace a pseudokras, 10. ročník, Mikulov 10-12. dubna 2018, – Česká geologická služba. Brno

Dostalík, M. – Novotný, J. – Jelének, J. – Koucká, L. – Kycl, P. – Kýhos, M. – Baldík, V. (2022): Rozvojová spolupráce ČGS “Gruzie 2021” – geologické hazardy v oblasti Kazbegi. In Datel, J. V., Kycl, P: Sborník příspěvků XVI. hydrogeologického kongresu. Sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, Ústí nad Labem 6.-9.9.2022. - Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů, Praha, 2022, – HGIG kongres 2022. Ústí nad Labem

Dostalík, M. – Novotný, J. – Jelének, J. – Koucká, L. – Kýhos, M. – Baldík, V. – Kycl, P. (2021): Summary final report of Challange fund Project Georgia 2021. Výzkumná zpráva, 160 s

Dostalík, M. – Novotný, J. – Jelének, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Koucká, L. – Kýhos, M. (2021): POSTER- Rozvojový projekt ČGS v Gruzii - hodnocení geologických rizik v oblasti Kazbegi. In Česká informační agentura životního prostředí: Konference Životní prostředí – prostředí pro život, – CENIA a LD, s.r.o. - Tiskárna Prager. Praha

Dostalík, M. – Novotný, J. – Jelének, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Koucká, L. – Kýhos, M. (2022): CGS development cooperation project “Georgia 2021” – assessment of geological hazards in the Kazbegi area . In Michal Břežný: Book of abstracts of the “State of geomorphological research in 2022” conference, May 18 – 20, 2022 in Horní Bečva (Czechia), https://github.com/MichalBrezny/CAG_Book_of_Abstracts_2022, – University of Ostrava, Faculty of Science. Ostrava. ISBN 978-80-7599-313-7

Dostalík, M. – Novotný, J. – Jelének, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Koucká, L. – Kýhos, M. (2022): Projekt rozvojové spolupráce ČGS “Gruzie 2021” – geohazardy v oblasti Kazbegi. In Česká informační agentura životního prostředí: Konference Životní prostředí – prostředí pro život Sborník abstraktů, – Česká informační agentura životního prostředí CENIA - Tiskárna: powerprint s.r.o. Praha. ISBN 978-80-7674-053-2

Dostalík, M. – Novotný, J. – Koucká, L. – Jelének, J. – Kýhos, M. – Baldík, V. – Kycl, P. – Kurtsikidze, O. – Gaprindashvili, G. – Gaprindashvili, M. (2021): Thematic geoscience map of Glacier Lake Outburst Floods Hazard of Kazbegi area. verze 11.2021. 1 s. – CHALLENGE FUND - Czech-UNDP Partnership for SDGs. Prague

Dostalík, M. – Novotný, J. – Koucká, L. – Jelének, J. – Kýhos, M. – Baldík, V. – Kycl, P. – Kurtsikidze, O. – Gaprindashvili, G. – Gaprindashvili, M. (2021): Thematic geoscience map of Ice-Rock Avalanches Hazard of Kazbegi area. verze 11.2021. 1 s. – CHALLENGE FUND - Czech-UNDP Partnership for SDGs. Prague

Dvořák, I. - Barnet, I. - Burda, J. - Kycl, P. - Müller, P. - Rýda, K. - Skácelová, D. - Stárková, M. - Trubačová, A. - Sedláček, J. Mgr. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-431 Lomnice nad Popelkou. neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Faimon, J. – Baldík, V. – Buriánek, D. – Rez, J. – Štelcl, J. – Všianský, D. – Sedláček, J. Mgr. – Dostalík, M. – Nečas, J. – Novotný, R. – Hadacz, R. – Kryštofová, E. – Novotná, J. – Müller, P. – Krumlová, H. – Čáp, P. – Faktorová, K. – Malík, J. – Roháč, J. – Kycl, P. – Janderková, J. (2022): Historical ferrous slag induces modern environmental problems in the Moravian Karst (Czech Republic). – Science of the Total Environment 847, November : 157433, nestránkováno. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2022.157433

Franěk, J. – Kycl, P. – Aue, M. – Budil, P. – Čech, S. (2020): Koncepční 3D geologický model pro Střešovický železniční tunel. neuveden. 2 s. – Správa železnic, státní organizace. Neuveden

Franěk, J. – Kycl, P. – Rapprich, V. – Kučera, R. (2019): Jak se plánuje vysokorychlostní trať Praha-Drážďany?. 29. 6. 2019. Český rozhlas Dvojka - pořad Meteor

Franěk, J. – Kycl, P. – Rapprich, V. – Kučera, R. (2020): 3D geologický model podél dálnice D8 v okolí Prackovické estakády SO A210 a přilehlého násypu N3. neuveden. 2 s. – Ředitelství silnic a dálnic ČR. Neuveden

Franěk, J. – Mlčoch, B. – Kučera, R. – Kycl, P. – Rapprich, V. – Čech, S. – Unger, G. – Kulikov, S. – Krentz, O. (2019): Metodika 3D modelování. 6 s. MS Správa železniční dopravní cesty, Česká geologická služba

Franěk, J. – Mlčoch, B. – Kučera, R. – Rapprich, V. – Kycl, P. – Čech, S. – Šebesta, J. – Unger, G. – Kulikov, S. – Krentz, O. (2019): Strukturně-geologický 3D model pro krušnohorský železniční tunel. neuveden. 3 s. – grantová instituce: InterReg VA, Program spolupráce ČR-Svoboný stát Sasko 2014-2020, Název projektu: Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko-ČR, Číslo projektu: 100283037. Neuveden

Franěk, J. – Čech, S. – Gilíková, H. – Rapprich, V. – Kučera, R. – Kycl, P. – Mlčoch, B. (2020): Strukturně-geologický 3D model pro středohořský železniční tunel. neuveden. 2 s. – grantová instituce: InterReg VA, Program spolupráce ČR-Svoboný stát Sasko 2014-2020, Název projektu: Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko-ČR, Číslo projektu: 100283037. Neuveden

Fárová, K. – Jelének, J. – Kopačková, V. – Kycl, P. (2019): Comparing DInSAR and PSI Techniques Employed to Sentinel-1 Data to Monitor Highway Stability: A Case Study of a Massive Dobkovičky Landslide, Czech Republic. – Remote Sensing 11, 22 : 2670, nestrankovano. ISSN 2072-4292. DOI 10.3390/rs11222670

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rýda, K. – Rapprich, V. – Rambousek, P. – Kycl, P. – Cajz, V. – Uličný, D. – Brož, M. (2011): Odborné stanovisko ve věci účinku navržených trhacích prací na obytné objekty v Postřelné. 17 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Kycl, P. – Buda, J. (2018a): Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem. 6 s. MS Magistrát města Ústí nad Labem, ČGS

Hanžl, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Doležalová, Š. - Dušek, K. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Kycl, P. - Man, O. - Mašek, D. - Mixa, P. - Moravcová, O. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Petrová, A. - Rambousek, P. - Skácelová, Z. - Štěpánek, P. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2009d): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000. Praha. 36 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, ČGS-Geofond ČR

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide inventory map, Municipality Dusheti - Main Road. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide inventory map, Municipality Dusheti, Pipeline. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide inventory map, Municipality Dusheti. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide susceptibility map, Municipality Dusheti. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Dostalík, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Malík, J. – Baldík, V. – Novotný, J. – Roháč, J. (2017): Projekt zahraniční rozvojové spolupráce: „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti“. In Datel, J.V., Tomášek, J. (eds.): Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. Vydání 1. ISBN 978-80-903635-5-7, s. 1-5. – PřF MU,ČAH,ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Havlín, A. – Dostalík, M. – Novotný, J. – Roháč, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, R. – Malík, J. – Čoupek, P. – Šikula, J. – Kašperáková, D. (2018): Zkušenosti získané při řešení projektu zahraniční rozvojové spolupráce: „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti“. In Pavla Tomanová Petrová: Svahové deformace a pseudokras - 10.ročník. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. Mikulov, 10.-12.dubna 2018, – Česká geologická služba. Brno

Havlín, A. – Kycl, P. – Malík, J. (2016): Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti. 21. 1. 2016. Česká geologická služba, Klárov 3, Praha

Havlín, A. – Kycl, P. – Malík, J. – Šikula, J. – Novotný, R. – Čoupek, P. – Dostalík, M. – Baldík, V. – Roháč, J. – Novotný, J. – Kašperáková, D. – Vaněček, M. – Semíková, H. – Bílý, P. – Novák, P. – Skálová, J. – Kelnar, L. – Michálková, J. – Bokeria, M. – Záruba, J. (2017): Evaluation of landslide susceptibility in the mountainous parts of Georgia on the example of engendered settlements, international roads and energy conduits in Dusheti municipality. Závěrečná zpráva, 206 s. MS Praha

Hradecký, P. - Babůrek, J. - Čech, S. - Rapprich, V. - Baratoux, L. - Baroň, I. - Kycl, P. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Novák, Z. - Hernández, W. - Vorel, T. (2005): Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador. 100 s

Hradecký, P. - Baroň, I. - Novotný, R. - Stárková, M. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Kunceová, E. - Kycl, P. - Přichystal, A. - Ševčík, J. - Obando, T. - Echaverry, M. - Alvarez, A. - Strauch, W. (2007): Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua. In CAU University, Kiel: Abstracts of 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences, Kiel, – CAU University Kiel. Kiel

Hradecký, P. - Havlíček, P. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Novák, Z. - Opletal, M. - Prichystal, A. (2000): Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo. Výzkumná zpráva, 163 s

Hradecký, P. - Kycl, P. - Babůrek, J. - Žáček, V. - Mašek, D. - Opletal, M. - Nováková, D. - Vít, J. - Novák, Z. (2003): Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Jinotega, Nicaragua. 100 s

Hradecký, P. - Kycl, P. - Šebesta, J. - Žáček, V. - Babůrek, J. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Ševčík, J. - Přichystal, A. - Mlčoch, B. - Alvarez, A. (2004): Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Somoto, Departamento Madriz, Nicaragua. 100 s

Hradecký, P. - Kycl, P. - Žáček, V. (2009): Gran Caňón de Somoto. 4 s. MS Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí

Hradecký, P. - Mrázová, Š. - Šebesta, J. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Opletal, M. - Ševčík, J. - Kycl, P. - Mayorga, E. - Pérez, P. (2001): Geologický výzkum přírodních rizik v centrální a západní části Nikaragui. Výzkumná zpráva, 80 s

Hradecký, P. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Mrázová, Š. - Žáček, V. - Šebesta, J. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Novák, Z. - Mlčoch, B. - Baratoux, L. - Opletal, M. - Přichystal, A. - de Vries, B. v. - Strauch, W. - Ševčík, J. - Buitrago, N. - Mayorga, E. - Rizo, Z. - Navarro, M. - Tomas, R. - Krejčí, Z. (2008a): Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense. In Colegio de geologos Costa Rica: Programas y resúmenes de 9. Congreso Geológico de América central, s. 11. – neuveden. San José

Hradecký, P. - Stárková, M. - Baroň, I. - Havlíček, P. - Novotný, R. - Vorel, T. - Kycl, P. - Ševčík, J. - Přichystal, A. - Alvarez, A. - Strauch, W. - Kunceová, E. (2007): Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua. In GEOMAR: Abstract of 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences, – GEOMAR Kiel. Kiel

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Opletal, M. - Rapprich, V. - Ševčík, J. - Tomas, R. - Vorel, T. - Zemková, M. - Zítová, E. - Krejčí, Z. - van Wyk de Vries, B. - Staník, E. - Novák, Z. - Baratoux, L. (2006): Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000.

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Opletal, M. - Novák, Z. - Novák, Z. - Ševčík, J. - de Vries, B. - Strauch, W. - Navarro, M. - Tomas, R. - Baratoux, L. (2007b): Geologická a geomorfologická mapa nikaragujského vulkanického řetězce. In Karel Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Hradecký, P. - Žáček, V. - Kycl, P. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Mlčoch, B. - Babůrek, J. - Přichystal, A. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Alvarez, A. (2004): Estudio geologico de riesgos naturales, Departamento Nueva Segovia Nicaragua.

Hradecký, P. – Baldík, V. – Baroň, I. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Čech, S. – Havlíček, P. – Hrazdíra, P. – Hroch, T. – Kycl, P. – Mixa, P. – Mlčoch, B. – Mrázová, Š. – Novotný, R. – Přichystal, A. – Rapprich, V. – Stárková, M. – Ševčík, J. – Vorel, T. – Žáček, V. (2021): Čeští geologové ve Střední Americe. 03/9 566-416-21. 264 s. – Česká geologická služba. Praha

Hradecký, P. – Lojka, R. – Mlčoch, B. – Šebesta, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Skácelová, Z. – Hrazdíra, P. – Žáček, V. – Vondrovic, L. – Kycl, P. – Godány, J. – Skácelová, D. – Buriánek, D. – Sidorinová, T. – Kunceová, E. – Smyčková, L. – Janderková, J. – Králová, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč. 161 s. MS Archiv ČGS Praha

Klimeš, J. – Blahůt, J. – Hartvich, F. – Stemberk, J. – Kycl, P. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2016): Low frequency, high damaging potential landslide events in „low risk“ regions – landslide occurrences and related costs (IPL Project No. 197). In Baroň Ivo, Hartvich Filip, Klimeš Jan: Svahové deformace a pseudokras 2016, Sborník abstraktů, s. 16. – Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i; Svahovky, o.s. Mnichovo Hradiště

Klimeš, J. – Stemberk, J. – Blahůt, J. – Krejčí, V. – Krejčí, O. – Hartvich, F. – Kycl, P. (2017): Challenges for landslide hazard and risk management in 'low-risk' regions, Czech Republic—landslide occurrences and related costs (IPL project no. 197). – Landslides 14, únor, 771-780. ISSN 1612-510X. DOI 10.1007/s10346-017-0798-7

Kondrová, L. - Krejčí, Z. - Skácelová, Z. - Binko, R. - Ambrozek, V. - Kycl, P. (2011): Geological Data and its Application for Life - poster. 1 s. MS odbor 740

Krejčí, O. - Bíl, M. - Kycl, P. - Jurová, Z. - Neudert, O. - Valigurský, L. - Baroň, I. (2001): Svahové deformace v České republice. Výzkumná zpráva, 500 s

Krejčí, O. - Kycl, P. - Baroň, I. - Šikula, J. - Čoupek, P. - Moravcová, O. - Petrová, V. - Krejčí, Z. - Zemková, M. - Kašperáková, D. - Rybář, J. - Kirchner, K. - Klimeš, J. - Hubatka, F. - Nešvara, P. - Sekyra, Z. - Bíl, M. - Bílová, M. (2008): Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh. Závěrečná zpráva, 114 s. MS Česká geologická služba Brno, Praha

Krejčí, O. – Ambrozek, V. – Aue, M. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Dostalík, M. – Hartvich, F. – Klimeš, J. – Kondrová, L. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Paleček, M. – Tomanová Petrová, P. (2022): Metodika dokumentace a systematizace pro evidenci svahových deformací za účelem sjednocení a modernizace jednotného veřejně dostupného informačního portálu. Česká geologická služba Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. (2018): Perspektivy výzkumu svahových nestabilit v České geologické službě. 10. 4. 2018. Mikulov

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. (2018): Perspektivy výzkumu svahových nestabilit v České geologické službě. In Pavla Tomanová Petrová: Svahové deformace a pseudokras - 10.ročník. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. Mikulov, 10.-12.dubna 2018, – Česká geologická služba. Brno

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Paleček, M. – Rybář, J. (2017): Bohyně na Děčínsku - nejrozsáhlejší sesuvné území v České republice. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, 2, 227-237. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.38

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Šikula, J. (2014): Svahové nestability a jejich dopady na krajinu a společnost. – Vesmír 93, 9, 510-513. ISSN 0042-4544

Krejčí, Z. - Binko, R. - Hájek, P. - Klimeš, J. - Kycl, P. - Metelka, V. - Pospíšil, V. - Martínek, K. (2011): Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 – projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Závěrečná zpráva, 33 s. MS MS Archiv ČGS

Krejčí, Z. - Fifernová, M. - Klimeš, J. - Kycl, P. - Krejčí, O. - Krejčí, V. - Šikula, J. - Moravcová, O. (2011r): Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat. Praha. Archiv ČGS, Klárov 3, Praha;Odbor ochrany horninového a půdního prostředí MŽP; Knihovna MŽP; Odbor politiky životního prostředí MŽP

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Karenová, J. - Vejrová, L. - Kondrová, L. - Žáček, V. - Kycl, P. - Mixa, P. (2010): Geological Mapping of Costa Rica. 1 s. MS odbor 740

Krejčí, Z. - Moravcová, O. - Ambrozek, V. - Binko, R. - Čížek, D. - Čoupek, P. - Klimeš, J. - Hájek, P. - Kycl, P. - Martínek, K. - Metelka, V. (2011b): Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Závěrečná zpráva, 229 s. MS MS Archiv ČGS

Krejčí, Z. - Moravcová, O. - Šikula, J. - Kycl, P. - Fifernová, M. - Klimeš, J. - Metelka, V. - Martínek, K. - Krejčí, O. - Ambrozek, V. - Čoupek, P. - Petrová, V. - Zemková, M. - Sedláček, J. Ing. - Binko, R. - Neubertová, H. - Svítil, R. (2009): VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Závěrečná zpráva, 105 s. MS MS archiv ČGS

Krejčí, Z. - Pospíšil, V. - Paleček, M. - Čížek, D. - Kycl, P. - Martínek, K. - Klimeš, J. - Metelka, V. - Hájek, P. - Smyčková, L. (2011o): webová aplikace 'Svahové nestability'. Praha. Dostupné z URL http://maps.geology.cz/svahove-nestability

Krejčí, Z. - Šikula, J. - Ambrozek, V. - Binko, R. - Čížek, D. - Čoupek, P. - Klimeš, J. - Krejčí, O. - Kycl, P. - Martínek, K. - Metelka, V. (2010): Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 – projekt VaVSP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Závěrečná zpráva, 42 s. MS MS Archiv ČGS

Krejčí, Z. – Pospíšil, V. – Paleček, M. – Kycl, P. – Čížek, D. (2013): web application 'Ground Instabilities'. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/index_EN.html?config=config_EN.xml

Kycl, P. (2007a): Aktivity ČGS ve Střední Americe - Inženýrská geologie. 19.02.2006. ČVUT

Kycl, P. (2008): Aktivity České geologické služby ve Střední Americe. – Lanžhot - zpravodaj městského úřadu /MK ČR E 11687/ 3, září, 27-30

Kycl, P. (2008a): Peru na fotografiích Petra Kycla. Pohlednice

Kycl, P. (2008b): Národní parky v Kostarice. Pohlednice

Kycl, P. (2008c): Aktivity ČGS ve Střední Americe se zaměřením na inženýrskou geologii. únor 2008. VŠB - TU Ostrava - Geologický pavilon

Kycl, P. (2009): Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily. In Lilian Šváběnická - Jan Prostředník - Vladislav Rapprich - Tomáš Řídkošil: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis, s. 68-75. – Muzeum Českého ráje v Turnově ve spolupráci s Geoparkem UNESCO Český ráj, ČGS. Turnov. ISBN 978-80-254-6150-1

Kycl, P. (2009a): Analytická mapa svahových deformací. List 02-32-20. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kycl, P. (2009b): Analytická mapa svahových deformací. List 02-32-25. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kycl, P. (2009c): Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-03. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kycl, P. (2009d): Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-04. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kycl, P. (2009e): Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-07. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kycl, P. (2009f): Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-08. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kycl, P. (2009g): Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-09. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kycl, P. (2009h): Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-14. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kycl, P. (2009i): Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-11. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kycl, P. (2010a): Vývoj a rizikovost svahových deformací v údolí Jizery východně od Semil. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 101-104. ISSN 0514-8057

Kycl, P. (2012): Význam a historie mapování sesuvů na Semilsku státní geologickou službou. In Řídkošil T: Sborník Muzea Českého ráje. Acta Musei Turnoviensis, svazek 5. s. 79-84. – Muzeum Českého Ráje. Turnov. ISBN 978-80-87416-04-4

Kycl, P. (2012a): Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-17. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Kycl, P. (2012b): Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-18. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Kycl, P. (2012c): Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-19. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Kycl, P. (2012d): Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-20. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Kycl, P. (2012e): Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-22. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Kycl, P. (2012f): Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-23. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Kycl, P. (2012g): Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-14-02. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Kycl, P. (2017): Regionální vymezení rizikových oblastí ve vztahu k infrastruktuře; Registr svahových nestabilit. 21. listopad 2017. Senát Parlamentu ČR, Konference „Sesuvy – podceňované nebezpečí?“

Kycl, P. (2018): Netradiční zdroje informací o sesuvných katastrofách. In Pavla Tomanová Petrová: Svahové deformace a pseudokras - 10.ročník. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. Mikulov, 10.-12.dubna 2018, – Česká geologická služba. Brno

Kycl, P. - Hrazdíra, P. - Zelenka, P. - Metelka, V. - Moravcová, O. (2008): Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník – oblast Džbán. Závěrečná zpráva, 20 s. MS Praha

Kycl, P. - Kořen, V. (2008): Planeta věda. 14. května 2008. Česká televize ČT2 a ČT24

Kycl, P. - Metelka, V. - Grygar, R. (2006c): Geologická rizika v oblasti Miramar, Puntarenas, Kostarika. In Ivo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (Eds.): Svahové deformace a pseudokras 2006. Sborník referátů a prezentací z konference, s. elektronický zdroj. – Česká geologická služba a ÚSMH AV ČR. Brno

Kycl, P. - Rapprich, V. - Mlčoch, B. - Valečka, J. - Zelenka, P. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Šimůnek, Z. (2009): Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí. Závěrečná zpráva, 22 s. MS Archíb ČGS

Kycl, P. - Svojtková, I. - Cepeda, J. M. - Hradecký, P. - Mixa, P. - Žáček, V. - Šebesta, J. (2010): Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce. Praha. Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1; Česká rozvojová agentura, Nerudova 3, Praha 1; Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10; Norwegian Geotechnical Institute, Ullevål Stadion, N-0806 Oslo, Norway

Kycl, P. - Svojtková, I. - Hradecký, P. - Mixa, P. - Šebesta, J. - Hroch, T. - Buriánek, D. (2010a): Transfer of know-how to secure efficient exploitation of results of geological studies aimed at prediction of natural geohazards (undertaken within the projects of foreign development co-operation) by governmental organisations of a beneficiary. ČGS Praha

Kycl, P. - Svítil, R. - Neubertová, H. (2011): Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/projekt639600

Kycl, P. - Valečka, J. (2006): Litologie basálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 158-160. ISSN 0514-8057

Kycl, P. - Valečka, J. - Rapprich, V. - Mlčoch, B. - Zelenka, P. - Cajz, V. (2009): Geologická mapa dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kycl, P. - Valečka, J. - Zvelebil, J. (2006): Úštěk, Ústecký kraj: Ulice Údolní - rekognoskace a zhodnoení rizika zřícení pískovcových bloků. MS OG MŹP ČR, MÚ Úštěk, archiv ČGS

Kycl, P. - Vorel, T. - Žáček, V. - Huapaya, S. (2010): Geologická mapa 1:50 000, list Miramar, Kostarika. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kycl, P. - Vorel, T. - Žáček, V. - Huapaya, S. (2010): Mapa geológico de la hoja Miramar, Costa Rica 1:50 000. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kycl, P. - Šebesta, J. (2010): Mapa exodynamických jevů 1:25 000, list 03-413 Semily. Základní geologická mapa. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Metelka, V. - Huapaya, S. - Vorel, T. - Mixa, P. (2008): Estudio de los deslizamientos y evaluación de propensión de laderas de la hoja Jabonal 1: 25000, Costa Rica. In Colegio de geólogos, Costa Rica: In Colegio de geólogos, Direccion de geologia y minas, San José, Costa Rica: Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica, s. 107. – Colegio de geólogos, Costa Rica. San José

Kycl, P. - Žáček, V. - Metelka, V. - Mixa, P. - Grygar, R. - Vorel, T. - Ševčík, J. (2006a): GEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V OKOLÍ MĚSTA MIRAMAR, MONTES DE ORO, KOSTARIKA. Zpráva ze zahraniční expedice, 100 s. MS MŽP

Kycl, P. - Žáček, V. - Metelka, V. - Vorel, T. - Mixa, P. - Ševčík, J. - Grygar, R. - Huapaya R., S. (2006b): ESTUDIO GEOLÓGICO DE RIESGOS NATURALES ALREDEDOR DE LA CIUDAD MIRAMAR, MONTES DE ORO, COSTARICA. Zpráva ze zahraniční expedice, 100 s. MS DGM San Jose, Costarica

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. (2010a): El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II – SE Angostura. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, MINAET San José. Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. (2010b): El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II – NO Jabonal. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, MINAET San José. Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. (2010c): El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II – NE La Paz. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, MINAET San José. Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. (2010d): El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-IV – NE. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, MINAET San José. Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. - Metelka, V. - Hrazdíra, P. - Hradecký, P. - Ševčík, J. - Huapaya, S. (2007): REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ VÝZKUM PRO DEFINICI A PREDIKCI PŘÍRODNÍCH NEBEZPEČÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI STŘEDNÍ AMERIKY - Oblast Macacona, Costa Rica. Zpráva ze zahraniční expedice, 50 s. MS Klárov

Kycl, P. – Alexa, M. – Jelének, J. – Havlín, A. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Roháč, J. – Hartvich, F. – Klimeš, J. – Pospíšil, P. – Kačmařík, M. (2021): Vliv měnících se podmínek prostředí na vznik, aktivitu a prostorové rozšíření vybraných typů svahových nestabilit (dále v textu SN) v různých geologických oblastech.“ Zpráva za rok 2021. 25 s. MS Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. – Hajn, P. – Fiferna, P. – Rapprich, V. (2014): Jak sesuvy a skalní řícení ovlivňují životy lidí. Česká geologická služba

Kycl, P. – Hartvich, F. – Alexa, M. – Balek, J. – Baroň, I. – Blahůt, J. – Fárová, K. – Jelének, J. – Kačmařík, M. – Koucká, L. – Lazecký, M. – Nečas, J. – Kýhos, M. – Roháč, J. – Kopačková, V. – Tábořík, P. – Valenta, J. (2021): Analýza současného poznání obecných faktorů vzniku a vývoje svahových nestabilit. Výzkumná zpráva, 144 s

Kycl, P. – Rapprich, V. – Franěk, J. – Čech, S. – Alexa, M. – Aue, M. – Mlčoch, B. – Kučera, R. – Dvořák, I. – Mysliveček, J. – Šebesta, J. – Gilíková, H. – Kulikov, S. – Krentz, O. – Unger, G. – Thiele, L. – Seidel, E. – Lobst, R. (2020): PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE PRO ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY SASKO – ČR. Analýza a vyhodnocení geologických aspektů VRT a společné posouzení stávajících geologických zón s tektonickými poruchami za účelem zjištění přesnějších znalostí geologických struktur území. 95 s. MS Praha

Kycl, P. – Rapprich, V. – Mlčoch, B. (2018): Excursion guide: České středohoří Mts. 22-23. October 2018. Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Entwicklung des Eisenbahnverkehrs Sachsen - Tschechien. neuveden. 13 s. – Česká geologická služba. Česká geologická služba

Kycl, P. – Rapprich, V. – Radoň, M. (2012): Geologická stavba území sesuvu Vaňov. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 82-86. ISSN 0514-8057

Kycl, P. – Rapprich, V. – Verner, K. – Novotný, J. – Hroch, T. – Mišurec, J. – Eshetu, H. – Tadesse Haile, E. – Alemayehu, L. – Goslar, T. (2017): Tectonic control of complex slope failures in the Ameka River Valley (Lower Gibe Area, central Ethiopia): Implications foralley landslide formation. – Geomorphology 288, July, 175-187. ISSN 0169-555X. DOI 10.1016/j.geomorph.2017.03.020

Kycl, P. – Roháč, J. – Malík, J. (2017): Posouzení projektové dokumentace stavby „Zajištění provozních parametrů trati Řetenice–Lovosice“. Závěrečná zpráva, 97 s. MS Archiv ČGS

Kycl, P. – Žáček, V. – Huapaya, S. – Čech, S. – Grygar, R. – Hrazdíra, P. – Metelka, V. – Mixa, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Ševčík, J. – Vorel, T. – Mendoza, E. Q. – Kondrová, L. – Karenová, J. – Hradecká, L. – Rejchrt, M. – Švábenická, L. (2009): ESTUDIO GEOLÓGICO Hojas: Miramar, Chapernal, Juntas, COSTARICA, Informe final 2006-2009. 263 s. MS Praha

Kycl, P. – Žáček, V. – Čech, S. – Grygar, R. – Hrazdíra, P. – Huapaya, S. – Metelka, V. – Mixa, P. – Ševčík, J. – Vorel, T. – Dudíková Schulmannová, B. – Mendoza, E. Q. – Kondrová, L. – Karenová, J. – Hradecká, L. – Rejchrt, M. – Švábenická, L. (2009): GEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V OKOLÍ MĚST MIRAMAR, CHAPERNAL A JUNTAS, KOSTARIKA. Závěrečná zpráva za dobu řešení v letech 2007, 2008 a 2009. 240 s. MS Praha

Lisec, M. – Kycl, P. – Rapprich, V. (2018): Sesuv půdy na dálnici D8 u Dobkoviček - animace. Česká geologická služba

Lojka, R. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Kycl, P. - Mrnková, J. - Petáková, Z. - Rapprich, V. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Waldhausrová, J. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě 11-424, list Dolní Bělá. 94 s. MS Česká geologická služba

Lojka, R. - Hroch, T. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Tasáryová, Z. - Sidorinová, T. - Drábková, J. - Ďuriš, M. - Hrazdíra, P. - Šimůnek, Z. - Lukeš, P. - Kycl, P. - Petáková, Z. - Stárková, M. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12–313 Kaznějov. 123 s. MS ČGS-Praha

Malík, J. - Břízová, E. - Franěk, J. - Kycl, P. - Štor, T. - Verner, K. - Vodrážka, R. - Rapprich, V. (2010): Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí. Závěrečná zpráva, 17 s. MS archiv ČGS, archiv MŽP

Malík, J. - Prouza, V. - Kycl, P. (2010): Odlišný rozpad inženýrskogeologických typů hornin litologického komplexu suchovršických vrstev. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 112-114. ISSN 0514-8057

Marschalko, M. – Yilmaz, I. – Krčmář, D. – Cheng, X. – Kubáč, J. – Kycl, P. (2019): A small-scale map analysis of the engineering-geological zone and landscape element dependencies for the land-use planning purposes in the Czech Republic. – Environmental Earth Sciences 78, 1 : 29, nestránkováno. ISSN 1866-6280. DOI 10.1007/s12665-018-8027-9

Metelka, V. - Kycl, P. (2009): Mapa přírodního ohrožení - list Chapernal (Kostarika). neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Metelka, V. - Kycl, P. (2009): Mapa přírodního ohrožení – list Juntas (Kostarika). neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Metelka, V. - Kycl, P. (2009): Mapa přírodního ohrožení – list Miramar (Kostarika). neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Metelka, V. – Kycl, P. (2012a): Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-123 Hřivice. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Metelka, V. – Kycl, P. (2012b): Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-124 Panenský Týnec. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Metelka, V. – Kycl, P. (2012c): Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-141 Řevničov. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Metelka, V. – Kycl, P. (2012d): Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-142 Stochov. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Mixa, P. – Franěk, J. – Bukovská, Z. – Rukavičková, L. – Milický, M. – Skácelová, Z. – Hroch, T. – Tenenko, V. – Špaček, P. – Novotný, J. – Černík, M. – Donát, A. – Hanák, J. – Hanžl, P. – Havlová, V. – Hrdličková, K. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Koníček, P. – Kycl, P. – Lexa, O. – Pecina, V. – Pertoldová, J. – Sedláček, J. Ing. – Souček, K. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Štrupl, V. – Švagera, O. – Vavro, M. – Waclawik, P. (2019): Závěrečná zpráva - Aktualizace a konkretizace projektu průzkumných prací na hypotetické lokalitě. 290 s. MS SÚRAO Praha

Mixa, P. – Jelínek, J. – Franěk, J. – Kycl, P. – Novotný, J. – Vacek, F. (2022): Nový jaderný zdroj SMR v České republice. Návrh průzkumných geologických prací pro lokality SMR. Výzkumná zpráva, 28 s

Mlčoch, B. – Rapprich, V. – Šebesta, J. – Verner, K. – Skácelová, Z. – Knésl, I. – Hrazdíra, P. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Janderková, J. – Kycl, P. – Martínek, K. – Godány, J. – Kramolišová, P. – Breiter, K. – Břízová, E. – Hošek, J. – Havlíček, P. – Buriánek, D. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Bochov 11-241. 150 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Moravcová, O. - Kycl, P. - Metelka, V. - Kašperáková, D. - Petrová, V. - Škuta, S. - Čoupek, P. - Fifernová, M. (2008): Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008. Závěrečná zpráva, 87 s. MS MŽP ČR

Moravcová, O. - Kycl, P. - Šikula, J. - Metelka, V. - Škuta, S. - Kašperáková, D. - Petrová, V. - Fifernová, M. - Aichler, J. - Martínek, K. - Binko, R. (2007): Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007. Závěrečná zpráva, 59 s. MS MŽP, ČGS (UI)

Moravcová, O. - Svítil, R. - Šikula, J. - Kycl, P. - Kašperáková, D. - Neubertová, H. (2009): Webové stránky Portálu geohazardů - 'Nestabilita svahů'. Dostupné z URL http://www.geology.cz/nestabilitaterenu

Moravcová, O. - Čoupek, P. - Fifernová, M. - Kašperáková, D. - Krejčí, Z. - Kycl, P. - Metelka, V. - Petrová, V. - Šikula, J. - Škuta, S. - Zemková, M. (2009): Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS. In Ivo Baroň, Jan Klimeš: Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně, s. _. – Občanské sdružení 'Svahovky', ČGS, ÚSMH AVČR. Vsetín. ISBN _

Novotný, J. – Kycl, P. (2019): Complex Landslides in Cretaceous Rocks at Příhrazy Plateau, Dneboh Landslide, Drábské Světničky (Drábské Rooms). Dneboh, Drábské Světničky

Novotný, R. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Konečný, F. – Kycl, P. – Malík, J. – Švagera, O. (2016): Zhodnocení aktivity svahových pohybů na severovýchodním svahu Pavlovských vrchů a návrh efektivních opatření k eliminaci akutního ohrožení v okolí Dolních Věstonic. Závěrečná zpráva, 48 s. MS Praha

Novotný, R. – Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kycl, P. – Malík, J. – Novotný, J. – Roháč, J. (2018): Kalendář GRUZIE 2018.

Novotný, R. – Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kycl, P. – Malík, J. – Novotný, J. – Roháč, J. (2018b): Gruzie, საქართველო 2018.

Novák, Z. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Přichystal, A. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Žáček, V. - Alvarez, A. (2004): Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Somoto, Nikaragua. 89 s

Novák, Z. - Kycl, P. - Mašek, D. - Nováková, D. - Opletal, M. - Šebesta, J. - Vít, J. - Žáček, V. - Alvarez, A. - Babůrek, J. (2003): Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua. 83 s

Nývlt, D. - Kycl, P. - Valigurský, L. (2002): Stabilita svahů vodních nádrží Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané - rekognoskace.

Paleček, M. – Gajdošová, Z. – Hašková, K. – Horák, M. – Horáková, A. – Šanderová, J. – Šír, P. – Špačková, J. – Štrupl, V. – Krejčí, O. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Havlín, A. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, R. (2021): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení Přenosové soustavy – ETAPA III. 10 s. MS Česká geologická služba, Geofond

Pospíšil, P. – Rapantová, N. – Kycl, P. – Novotný, J. (2018): Pitfalls in Generating an Engineering Geological Model, Using a Landslide on the D8 Motorway near Dobkovičky, Czech Republic, as an Example. In Abdul Shakoor, Kerry Kato: IAEG/AEG Annual Meeting Proceedings, San Francisco, California, 2018, – Springer. San Francisco. ISBN 978-3-319-93142-5. DOI 10.1007/978-3-319-93142-5

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. – Novotný, J. – Čáp, P. – Havlín, A. (2022): Průběžná zpráva projektu SS02030023 Horninové prostředí a suroviny za rok 2021. Závěrečná zpráva, 54 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. – Novotný, J. – Čáp, P. – Havlín, A. (2023): Průběžná zpráva projektu SS02030023 Horninové prostředí a suroviny za rok 2022. Závěrečná zpráva, 51 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Štrupl, V. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. (2021): Průběžná zpráva projektu 2020 Horninové prostředí a suroviny SS02030023. Závěrečná zpráva, 80 s. MS Archiv ČGS

Prouza, V. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dvořák, I. - Drábková, J. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Kondrová, L. - Krupička, J. - Kycl, P. - Malec, J. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Žáčková, E. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily. 185 s. MS Archiv ČGS Praha

Radoň, M. - Žáček, V. - Rapprich, V. - Kycl, P. (2011): Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úsekuLovosice - Trmice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 177-183. ISSN 0514-8057

Rambousek, P. – Rýda, K. – Kycl, P. – Rapprich, V. – Buda, J. – Godány, J. (2016a): Využitelnost ložiska stavebního kamene Luhov-Brniště-Tlustec s DP Luhov ve vazbě na stávající platnou Regionální surovinovou politiku Libereckého kraje. 13 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Rapprich, V. - Cajz, V. - Kycl, P. - Suchý, J. - Radoň, M. (2010b): Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 39-42. ISSN 0514-8057

Rapprich, V. - Habtamu, E. - Kycl, P. - Hroch, T. - Verner, K. - Malík, J. - Kopačková V. - Mišurec, J. - Hejtmánková, P. - Leta, A. - Málek, J. - Šíma, J. - Hampson, C. - Yewubinesh, B. - Tsigehana, T. - Ermias, F. - Legesa, F. - Habtamu, B. - Ezra, T. - Tutan, N. - Alula, D. - Pécskay, Z. - Freymuth, H. (2014): Geological hazards and Engineering geology maps of Dila NB 37-6: Explanatory notes. 140 s. MS ČGS - knihovna

Rapprich, V. - Yekoye, B. - Debebe, N. - Kycl, P. - Hroch, T. - Verner, K. - Kopačková V. - Mišurec, J. - Čížek, D. - Hejtmánková, P. - Leta, A. - Málek, J. - Šíma, J. - Hampson, C. - Yewubinesh, B. - Tsigehana, T. - Ezra, T. - Legesa, F. - Habtamu, B. - Pécskay, Z. (2014): Geological hazards and Engineering geology maps of Hosaina NB 37-2: Explanatory notes. 147 s. MS ČGS - knihovna

Rapprich, V. – Kycl, P. – Svítil, R. – Karbušická, S. (2013): Webové stránky 'Zlepšení výuky aplikované geologie na Addis Ababa University'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/projekt681900

Roháč, J. – Kycl, P. (2017b): Výsledky šmykových skúšok zemín zosuvu Dobkovičky a ich použitie pri modelovaní stability podložia. In Daniel Jirásko: Zakládání staveb Brno 2017/45. konference se zahraniční účastí, – Česká geotechnická společnost ČSSI, Thákurova 7, 16629 Praha. Praha. ISBN 978-80-87920-05-3

Roháč, J. – Kycl, P. (2022b): JAK PŘESNÉ JSOU VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK MECHANIKY ZEMIN?. In Josef V. Datel, Petr Kycl: Sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, – Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Praha

Roháč, J. – Kycl, P. – Boháč, J. – Mašín, D. (2016a): Critical and residual shear strength of soils from Dobkovičky landslide in Central Bohemian Uplands. In Nadia Benahmed: ALERT Geomaterials, 27th ALERT Workshop - Poster session, – IRSTEA, Aix-en-Provence-France. Aix-en-Provence-France. ISBN 978-2-9542517-7-6

Roháč, J. – Kycl, P. – Boháč, J. – Mašín, D. (2016b): Laboratórne určenie šmykových parametrov zemín zo zosuvu Dobkovičky v Českom stredohoří. In Daniel Jirásko: Zakládání staveb Brno 2016, 44. konference se zahraniční účastí, – Česká geotechnická společnost ČSSI, Thákurova 7, 16629 Praha. Praha. ISBN 978-80-87920-04-6

Roháč, J. – Kycl, P. – Boháč, J. – Mašín, D. (2017c): Shear strength of soils from the Dobkovičky landslide in the Central Bohemian uplands determinated by laboratory tests. In Daniel Jirásko: Acta Polytechnica CTU Proceedings, – Geotechnical Society of the Czech Institution of Civil Engnineers together with Czech Technical University in Prague. ČVUT Praha

Roháč, J. – Kycl, P. – Najser, J. (2018b): Prezentace v rámci TESEUS workshop (HTWD, Drážďany); '6. Odborná konference ke Geotechnice na Vysoké škole v Drážďanech - Postupy a aplikace' na téma: Parametre reziduálnej šmykovej pevnosti vysokoplastických ílov a tufov v Českom stredohoří a ich korelácia s indexom plasticity a podielom ílovitej frakcie. 22.11.2018. Drážďany, Nemecko

Roháč, J. – Kycl, P. – Najser, J. (2018c): Šmykové parametre zemín Březenského súvrstvia v Českom středohoří. In Pavla Tomanová Petrová: Svahové deformace a pseudokras - 10.ročník. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. Mikulov, – Česká geologická služba. Leitnerova 22, Brno. Brno

Roháč, J. – Kycl, P. – Scaringi, G. – Boháč, J. – Najser, J. (2019a): Are empirical correlations still an option? A conscious approach to avoiding soil shear testing. In Nadia Benahmed, Antoine Wautier: ALERT Geomaterials, 30th Alert Workshop/poster session, – IRSTEA, Aix-en-Provence - France. France

Roháč, J. – Scaringi, G. – Boháč, J. – Kycl, P. – Najser, J. (2019c): Conventional Laboratory Investigations are Never Out of Fashion: Correlations of Shear Strength with Plasticity Index Revisited on the Case Study of Dobkovičky Landslide in Czech Republic. In Prof. Dr. Dennes T. Bergado: First Himalayan Engineering geological Congress (HEGC-I), Abstract Volume, – Nepal society of engineering geologists (NSEG). Kathmandu, Nepal

Roháč, J. – Scaringi, G. – Boháč, J. – Kycl, P. – Najser, J. (2019e): Conventional Laboratory Investigations are Never Out of Fashion!How Informative are Correlations between Shear Strength and Index Properties? An Insight from a Flow Slide in Czech Republic. 13. 5. 2019. Kathmandu, Nepal

Roháč, J. – Scaringi, G. – Boháč, J. – Kycl, P. – Najser, J. (2020b): Revisiting strength concepts and correlations with soil index properties: insights from the Dobkovičky landslide in Czech Republic. – Landslides 17, 3, 597-614. ISSN 1612-510X. DOI 10.1007/s10346-019-01306-4

Schovánek, P. - Adamová, M. - Batík, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Fediuk, F. - Godány, J. - Gürtlerová, P. - Hanžl, P. - Klomínský, J. - Kříbek, B. - Kycl, P. - Lhotský, P. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Pálenský, P. - Rambousek, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Štěpánek, P. (2003): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000. 28 s

Stárková, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Břízová, E. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kycl, P. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mencl, V. - Mikuláš, R. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Šebesta, J. - Tasáryová, Z. - Zajíc, J. (2011): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431. 232 s. MS Praha

Stárková, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Břízová, E. - Čáp, P. - Drábková, J. - Grygar, R. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kycl, P. - Krumlová, H. - Mencl, V. - Mikuláš, R. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Šebesta, J. - Tasáryová, Z. - Řídkošil, T. - Zajíc, J. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou. Geologické mapy České republiky 1: 25 000. 130 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kycl, P. - Krupička, J. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Šebesta, J. - Tasáryová, Z. - Zajíc, J. (2011b): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou. Závěrečná zpráva, 190 s. MS archív ČGS, MŽP

Stárková, M. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kycl, P. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mencl, V. - Mikuláš, R. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Tasáryová, Z. - Zajíc, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou. Neuveden. 144 s. – Česká geologická služba. Praha

Suchomel, R. – Novotný, J. – Kycl, P. – Malík, J. (2020): Překvapivý výskyt svahových deformací v inženýrskogeologickém subregionu jihočeských pánví v trase dálnice D3. In Jana Frankovská, Martin Ondrášik: INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2020 pri príležitosti 30. výročia vzniku SAIG a ČAIG, Zborník príspevkov konferencie INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2020, – Slovenská technická univerzita v Bratislavě. Bratislava. ISBN 978-80-227-5014-1

Svítil, R. – Havlín, A. – Šedinová, E. – Kycl, P. (2015): Webové stránky projektu 'Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/gruzie-spoluprace

Svítil, R. – Rapprich, V. – Kycl, P. – Karbušická, S. – Čížek, D. (2012): Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie – mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/projekt681700

Tomanová Petrová, P. - Adamová, M. - Bubík, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Hubatka, F. - Kycl, P. - Novák, Z. - Havlín Nováková, D. - Šikula, J. - Břízová, E. (2009b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín. neuveden. 56 s. – Česká geologická služba. Praha

Tomas, R. - Moravcová, O. - Kadlecová, R. - Krejčí, Z. - Šimková, M. - Fifernová, M. - Kycl, P. - Šikula, J. - Barnet, I. (2007): Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP. Závěrečná zpráva, 37 s. MS OG MŽP, Archiv ČGS

Tomas, R. - Moravcová, O. - Kycl, P. - Fifernová, M. - Šimková, M. (2007): Metodika tvorby informační služby Inženýrskogeologické rajonování webové reportingové aplikace Georeporty. Neuveden. http://www.geology.cz/georeporty; http://www.geologickasluzba.cz/SgsPortal/GeoHazardy.aspx?S_GeohazTopic=ig&S_GeohazName=In%c5%been%c3%bdrskogeologick%c3%a9%20raj%c3%b3ny

Valečka, J. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Zelenka, P. (2003): Nebezpečí svahových pohybů v jv.části Českého Středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B-Geologie,Geologická mapa. Neuveden. 36 s. – Neuveden. Neuveden

Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. – Zelenka, P. (2012a): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-123 Hřivice. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. – Zelenka, P. (2012b): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-124 Panenský Týnec. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Vilímek, V. – Klimeš, J. – Stemberk, J. – Burda, J. – Kycl, P. – Blahůt, J. (2020): Complex Geomorphological and Engineering Geological Research of Landslides with Adverse Societal Impacts. In Sassa K., Mikoš M., Sassa S., Bobrowsky P.T., Takara K., Dang K: Understanding and Reducing Landslide Disaster Risk, – Springer. Cham. ISBN 978-3-030-60196-6. DOI 10.1007/978-3-030-60196-6_20

Zelenka, P. – Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. (2012c): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-141 Řevničov. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Zelenka, P. – Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. (2012d): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-142 Stochov. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Zvelebil, J. - Kycl, P. (2006): Srbská Kamenice: posouzení rizika vzniku skalních řícení na lokalitách čp. 35, 159 a 209. MS OG MŽP, OÚ S. Kamenice, archiv ČGS

Šanderová, J. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Paleček, M. – Štrupl, V. (2018b): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy - etapa II. - rok 2018. Závěrečná zpráva, 241 s. MS Archiv ČGS

Šanderová, J. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Štrupl, V. (2019): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy - etapa II. - rok 2019. Závěrečná zpráva, 379 s. MS Archiv ČGS

Šebesta, J. - Burda, J. - Cajz, V. - Hroch, Z. - Hrubeš, M. - Janušková, M. - Kadlec, J. - Knoppová, E. - Kycl, P. - Nývlt, D. - Moravcová, O. - Novotný, Z. - Rybář, J. - Rudolský, J. - Schleiden, E. - Schulmannová, B. - Stemberk, J. - Suchý, J. - Šarič, R. - Valečka, J. - Valigurský, L. - Vršťala, K. - Zvelebil, J. (2000): Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín. Výzkumná zpráva, 163 s

Šebesta, J. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kycl, P. - Rapprich, V. (2011d): Mapa exodynamických jevů, list 03-431, Lomnice nad Popelkou. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Šikula, J. - Petrová, A. - Čurda, J. - Kycl, P. - Krupička, J. - Malík, J. - Mrázová, Š. (2011): Vyhodnocení povodní v srpnu 2010 - Vyhodnocení svahových nestabilit v oblasti Libereckého a Ústeckého kraje. 21.4.2011. KÚ Liberec

Šikula, J. - Čurda, J. - Krejčí, V. - Kycl, P. - Dvořák, I. - Krupička, J. - Žáčková, E. - Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Malík, J. - Novotný, R. - Štědrá, V. - Havlín, A. - Lojka, R. - Hroch, T. - Konečný, F. (2013): Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit. Závěrečná zpráva, 344 s. MS MS ČHMÚ; MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Baldík, V. – Havlín, A. – Novotný, R. – Krupička, J. – Malík, J. – Kycl, P. (2013): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy. Závěrečná zpráva, 189 s. MS MS VÚV T.G.Masaryka,v.v.i; MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Kycl, P. (2014): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy (UNESCO - historické jádra města Český Krumlov, NKP - zámek Lysice). Závěrečná zpráva, 32 s. MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Kycl, P. – Krejčí, V. – Havlín, A. (2015): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohroženými přírodními a antropogenními vlivy-identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy. Závěrečná zpráva, 10 s. MS Archiv ČGS Praha

Šikula, J. – Kycl, P. (2015): Dopady povodní-sesuvy půdy. In Jan Daňhelka, Jan Kubát, Petr Šercl, Radek Čekal: Povodně v České republice v červnu 2013, s. 66. – Český hydrometeorologický ústav. Praha. ISBN 978-80-87577-41-7

Štrupl, V. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Krejčí, V. – Krejčí, O. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Paleček, M. – Šanderová, J. (2018): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy - Etapa II. Etapová zpráva. CGS P000072/2018. Závěrečná zpráva, 7 s. MS Česká geologická služba

Švábenická, L. – Kycl, P. – Rapprich, V. (2016): Stratigraficky nejmladší vápnité nanofosilie v sedimentech české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 19-25. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.06

Žáček, V. - Kycl, P. - Hradecký, P. - Ševčík, J. - Metelka, V. - Baroň, I. - Pécskay, Z. (2008a): “Gran Cañón de Somoto, Nicaragua”- Fenómeno geológico de potencial turístico. In Colegio de geólogos, Direccion de geologia y minas, San José, Costa Rica: Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica, s. 201. – neuveden. San José

Žáček, V. - Kycl, P. - Huapaya, S. - Pécskay, Z. - Vorel, T. - Mixa, P. - Grygar, R. - Metelka, V. - Hradecký, P. - Ševčík, J. (2008b): Resultados preliminares del levantamiento geológico de la hoja Miramar, escala 1:50 000. Cooperación geológica Costa Rica - República Checa. In Colegio de geólogos, Direccion de geologia y minas, San José, Costa Rica: Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica, s. 202. – neuveden. San José

Žáček, V. - Rapprich, V. - Aman, Y. - Berhanu, B. - Čížek, D. - Dereje, K. - Erban, V. - Ezra, T. - Legesa, F. - Habtamu, M. - Hroch, T. - Kopačková V. - Kycl, P. - Mišurec, J. - Orgoň, A. - Pécskay, Z. - Šíma, J. - Tarekegu, D. - Verner, K. (2014a): Explanation Booklet of the set of Geoscience maps of Ethiopia at scale 1: 50 00, Subsheet 0738-D3 Shashemene: Geological map, Hydrogeological map, Geohazards map. Neuveden. 52 s. – Czech Geological Survey, Prague, AQUATEST a.s., Prague, Geological Survey of Ethiopia, Addis Ababa. Praha

Žáček, V. - Vorel, T. - Kycl, P. (2006e): Mapa geológico 1:50 000 de la hoja Miramar, cuadrante NO (Costa Rica) - Geologická mapa 1:50 000 listu Miramar, sz. kvadrant (Kostarika).

Žáček, V. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2009a): Mapa Geológico de la Hoja Miramar, Costa Rica 1:50 000. 24.4. 2009. Ministerio del Ambiente y Energia, etc (MINAET), San José, Costa Rica

Žáček, V. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2010a): Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-II Miramar, República de Costa Rica. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Žáček, V. - Čech, S. - Dudíková Schulmannová, B. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2010c): Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-IV Juntas, República de Costa Rica. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Žáček, V. - Čech, S. - Dudíková Schulmannová, B. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huypaya, S. (2009g): Geologická mapa 1:50 000, list Juntas, Kostarika. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Čech, S. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Dudíková Schulmannová, B. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2009f): Geologická mapa 1:50 000, list Chapernal, Kostarika. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Čech, S. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Dudíková Schulmannová, B. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2010b): Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-III Chapernal, República de Costa Rica. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Žáček, V. – Hradecký, P. – Kycl, P. (2016f): The Somoto Grand Canyon (Nicaragua) a volcanic geoheritage one decade after discovery: from field geological mapping to the creation of a geopark (poster). 35th International Geological Congress, 29.8. - 2.9. 2016. Cape Town, South Africa

Žáček, V. – Hradecký, P. – Kycl, P. (2016g): Somoto Grand Canyon (Nicaragua) a volcanic geoheritage one decade after the discovery. In American Geosciences Institute: 35th International Geological Congres Abstracts, s. Paper n. 723. – AGI, American Geosciences Institute. Cape Town

Žáček, V. – Vorel, T. – Kycl, P. – Huapaya, S. – Mixa, P. – Grygar, R. – Havlíček, P. – Čech, S. – Hrazdíra, P. – Metelka, V. – Ševčík, J. – Pécskay, Z. (2012f): Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica. – Revista Geológica de América Central 47, podzim, 7-54. ISSN 0256-7024

© Petr Kycl, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top