Ing. Petr Kycl
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089486
fax: +420257531376
petr.kycl@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adamová, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Hubatka, F. - Kycl, P. - Novák, Z. - Nováková, D. - Petrová, P. - Šikula, J. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 34-223 Hodonín. Výzkumná zpráva, 79 s

Baroň, I. - Kycl, P. - Hradecký, P. - Metelka, V. - Vorel, T. - Šebesta, J. - Hernández, W. - Alvarez, A. - Huapaya, S. (2007): Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America. In Association of Environmental & Eng. Geologists: 1st North American Landslide Conference, Vail, Colorado, June 3-10, 2007: Program with abstracts, – AEG. Vail, Colorado (U.S.A.)

Baroň, I. - Kycl, P. - Hradecký, P. - Metelka, V. - Vorel, T. - Šebesta, J. - Hernández, W. - Chávez, G. - Alvarez, A. - Huapaya, S. (2007): Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America. In Schaefer V.R., Schuster R.L., Turner A.K: 1st North American Landslide Conference.Conference Presentations. AEG Special Publication No. 23, s. 37-45. – Association of Environmental & Engineering Geologists. Vail. ISBN 978-0-9754295-3-2

Bubík, M. - Havlíček, P. - Petrová, P. - Nováková, D. - Hubatka, F. - Kycl, P. (2000): Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Vracov 34-222. Základní geologické mapy České republiky 1:25000. 74 s. – Český geologický ústav Praha. Praha

Dostalík, M. – Havlín, A. – Malík, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, R. (2016): Projekt mezinárodní spolupráce 'Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti'. Poster

Dostalík, M. – Havlín, A. – Malík, J. – Kycl, P. – Novotný, R. – Baldík, V. (2016): Leták: Project Georgia in Geologycal Hazards - Evaluation of landslide susceptibility in the mountains part of Georgia on the example of endangered settlements, international roads and energy conduits in Dusheti municipality. Popularizační leták

Dostalík, M. – Malík, J. – Kycl, P. – Rapprich, V. (2016): Závěrečná zpráva projektu: Rozvoj a aplikace mělké geofyzikální metody multikabel pro dokumentaci sesuvů, kaveren, mocnosti kvartéru a skrytých geologických těles. Závěrečná zpráva, 15 s. MS Klárov 131/3 Kancelář 115A

Dvořák, I. - Barnet, I. - Burda, J. - Kycl, P. - Müller, P. - Rýda, K. - Skácelová, D. - Stárková, M. - Trubačová, A. - Sedláček, J. Mgr. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-431 Lomnice nad Popelkou. neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Godány, J. – Bohdálek, P. – Rýda, K. – Rapprich, V. – Rambousek, P. – Kycl, P. – Cajz, V. – Uličný, D. – Brož, M. (2011): Odborné stanovisko ve věci účinku navržených trhacích prací na obytné objekty v Postřelné. 17 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Hanžl, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Doležalová, Š. - Dušek, K. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Kycl, P. - Man, O. - Mašek, D. - Mixa, P. - Moravcová, O. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Petrová, A. - Rambousek, P. - Skácelová, Z. - Štěpánek, P. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2009d): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000. Praha. 36 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, ČGS-Geofond ČR

Havlín, A. – Kycl, P. – Malík, J. (2016): Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti. 21. 1. 2016. Česká geologická služba, Klárov 3, Praha

Hradecký, P. - Babůrek, J. - Čech, S. - Rapprich, V. - Baratoux, L. - Baroň, I. - Kycl, P. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Novák, Z. - Hernández, W. - Vorel, T. (2005): Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador. 100 s

Hradecký, P. - Baroň, I. - Novotný, R. - Stárková, M. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Kunceová, E. - Kycl, P. - Přichystal, A. - Ševčík, J. - Obando, T. - Echaverry, M. - Alvarez, A. - Strauch, W. (2007): Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua. In CAU University, Kiel: Abstracts of 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences, Kiel, – CAU University Kiel. Kiel

Hradecký, P. - Havlíček, P. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Novák, Z. - Opletal, M. - Prichystal, A. (2000): Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo. Výzkumná zpráva, 163 s

Hradecký, P. - Kycl, P. - Babůrek, J. - Žáček, V. - Mašek, D. - Opletal, M. - Nováková, D. - Vít, J. - Novák, Z. (2003): Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Jinotega, Nicaragua. 100 s

Hradecký, P. - Kycl, P. - Šebesta, J. - Žáček, V. - Babůrek, J. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Ševčík, J. - Přichystal, A. - Mlčoch, B. - Alvarez, A. (2004): Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Somoto, Departamento Madriz, Nicaragua. 100 s

Hradecký, P. - Kycl, P. - Žáček, V. (2009): Gran Caňón de Somoto. 4 s. MS Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí

Hradecký, P. - Mrázová, Š. - Šebesta, J. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Opletal, M. - Ševčík, J. - Kycl, P. - Mayorga, E. - Pérez, P. (2001): Geologický výzkum přírodních rizik v centrální a západní části Nikaragui. Výzkumná zpráva, 80 s

Hradecký, P. - Rapprich, V. - Havlíček, P. - Mrázová, Š. - Žáček, V. - Šebesta, J. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Novák, Z. - Mlčoch, B. - Baratoux, L. - Opletal, M. - Přichystal, A. - de Vries, B. v. - Strauch, W. - Ševčík, J. - Buitrago, N. - Mayorga, E. - Rizo, Z. - Navarro, M. - Tomas, R. - Krejčí, Z. (2008a): Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense. In Colegio de geologos Costa Rica: Programas y resúmenes de 9. Congreso Geológico de América central, s. 11. – neuveden. San José

Hradecký, P. - Stárková, M. - Baroň, I. - Havlíček, P. - Novotný, R. - Vorel, T. - Kycl, P. - Ševčík, J. - Přichystal, A. - Alvarez, A. - Strauch, W. - Kunceová, E. (2007): Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua. In GEOMAR: Abstract of 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences, – GEOMAR Kiel. Kiel

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Opletal, M. - Rapprich, V. - Ševčík, J. - Tomas, R. - Vorel, T. - Zemková, M. - Zítová, E. - Krejčí, Z. - van Wyk de Vries, B. - Staník, E. - Novák, Z. - Baratoux, L. (2006): Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000.

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Rapprich, V. - Opletal, M. - Novák, Z. - Novák, Z. - Ševčík, J. - de Vries, B. - Strauch, W. - Navarro, M. - Tomas, R. - Baratoux, L. (2007b): Geologická a geomorfologická mapa nikaragujského vulkanického řetězce. In Karel Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Hradecký, P. - Žáček, V. - Kycl, P. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Mlčoch, B. - Babůrek, J. - Přichystal, A. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Alvarez, A. (2004): Estudio geologico de riesgos naturales, Departamento Nueva Segovia Nicaragua. Department Nueva Segovia, města Ocotal, Dipilto a jejich okolí

Hradecký, P. – Lojka, R. – Mlčoch, B. – Šebesta, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Skácelová, Z. – Hrazdíra, P. – Žáček, V. – Vondrovic, L. – Kycl, P. – Godány, J. – Skácelová, D. – Buriánek, D. – Sidorinová, T. – Kunceová, E. – Smyčková, L. – Janderková, J. – Králová, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč. 161 s. MS Archiv ČGS Praha

Klimeš, J. – Blahůt, J. – Hartvich, F. – Stemberk, J. – Kycl, P. – Krejčí, V. – Krejčí, O. (2016): Low frequency, high damaging potential landslide events in „low risk“ regions – landslide occurrences and related costs (IPL Project No. 197). In Baroň Ivo, Hartvich Filip, Klimeš Jan: Svahové deformace a pseudokras 2016, Sborník abstraktů, s. 16. – Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i; Svahovky, o.s. Mnichovo Hradiště

Klimeš, J. – Stemberk, J. – Blahůt, J. – Krejčí, V. – Krejčí, O. – Hartvich, F. – Kycl, P. (2017): Challenges for landslide hazard and risk management in ‘low-risk’ regions, Czech Republic—landslide occurrences and related costs (IPL project no. 197). – Landslides 14, 771-780. ISSN 1612-510X. DOI 10.1007/s10346-017-0798-7

Kondrová, L. - Krejčí, Z. - Skácelová, Z. - Binko, R. - Ambrozek, V. - Kycl, P. (2011): Geological Data and its Application for Life - poster. 1 s. MS odbor 740

Krejčí, O. - Bíl, M. - Kycl, P. - Jurová, Z. - Neudert, O. - Valigurský, L. - Baroň, I. (2001): Svahové deformace v České republice. Výzkumná zpráva, 500 s

Krejčí, O. - Kycl, P. - Baroň, I. - Šikula, J. - Čoupek, P. - Moravcová, O. - Petrová, V. - Krejčí, Z. - Zemková, M. - Kašperáková, D. - Rybář, J. - Kirchner, K. - Klimeš, J. - Hubatka, F. - Nešvara, P. - Sekyra, Z. - Bíl, M. - Bílová, M. (2008): Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh. Závěrečná zpráva, 114 s. MS Česká geologická služba Brno, Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Šikula, J. (2014): Svahové nestability a jejich dopady na krajinu a společnost. – Vesmír 93, 9, 510-513. ISSN 0042-4544

Krejčí, Z. - Binko, R. - Hájek, P. - Klimeš, J. - Kycl, P. - Metelka, V. - Pospíšil, V. - Martínek, K. (2011): Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 – projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Závěrečná zpráva, 33 s. MS MS Archiv ČGS

Krejčí, Z. - Fifernová, M. - Klimeš, J. - Kycl, P. - Krejčí, O. - Krejčí, V. - Šikula, J. - Moravcová, O. (2011r): Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat. Praha. Archiv ČGS, Klárov 3, Praha;Odbor ochrany horninového a půdního prostředí MŽP; Knihovna MŽP; Odbor politiky životního prostředí MŽP

Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Karenová, J. - Vejrová, L. - Kondrová, L. - Žáček, V. - Kycl, P. - Mixa, P. (2010): Geological Mapping of Costa Rica. 1 s. MS odbor 740

Krejčí, Z. - Moravcová, O. - Ambrozek, V. - Binko, R. - Čížek, D. - Čoupek, P. - Klimeš, J. - Hájek, P. - Kycl, P. - Martínek, K. - Metelka, V. (2011b): Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Závěrečná zpráva, 229 s. MS MS Archiv ČGS

Krejčí, Z. - Moravcová, O. - Šikula, J. - Kycl, P. - Fifernová, M. - Klimeš, J. - Metelka, V. - Martínek, K. - Krejčí, O. - Ambrozek, V. - Čoupek, P. - Petrová, V. - Zemková, M. - Sedláček, J. Ing. - Binko, R. - Neubertová, H. - Svítil, R. (2009): VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Závěrečná zpráva, 105 s. MS MS archiv ČGS

Krejčí, Z. - Pospíšil, V. - Paleček, M. - Čížek, D. - Kycl, P. - Martínek, K. - Klimeš, J. - Metelka, V. - Hájek, P. - Smyčková, L. (2011o): webová aplikace 'Svahové nestability'. Praha. Dostupné z URL http://maps.geology.cz/svahove-nestability

Krejčí, Z. - Šikula, J. - Ambrozek, V. - Binko, R. - Čížek, D. - Čoupek, P. - Klimeš, J. - Krejčí, O. - Kycl, P. - Martínek, K. - Metelka, V. (2010): Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 – projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Závěrečná zpráva, 42 s. MS MS Archiv ČGS

Krejčí, Z. – Pospíšil, V. – Paleček, M. – Kycl, P. – Čížek, D. (2013): web application 'Ground Instabilities'. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/index_EN.html?config=config_EN.xml

Kycl, P. (2007a): Aktivity ČGS ve Střední Americe - Inženýrská geologie. 19.02.2006. ČVUT

Kycl, P. (2008): Aktivity České geologické služby ve Střední Americe. – Lanžhot - zpravodaj městského úřadu /MK ČR E 11687/ 3, září, 27-30

Kycl, P. (2008a): Peru na fotografiích Petra Kycla. Pohlednice

Kycl, P. (2008b): Národní parky v Kostarice. Pohlednice

Kycl, P. (2008c): Aktivity ČGS ve Střední Americe se zaměřením na inženýrskou geologii. únor 2008. VŠB - TU Ostrava - Geologický pavilon

Kycl, P. (2009): Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily. In Lilian Šváběnická - Jan Prostředník - Vladislav Rapprich - Tomáš Řídkošil: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis, s. 68-75. – Muzeum Českého ráje v Turnově ve spolupráci s Geoparkem UNESCO Český ráj, ČGS. Turnov. ISBN 978-80-254-6150-1

Kycl, P. (2009a): Analytická mapa svahových deformací. List 02-32-20. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kycl, P. (2009b): Analytická mapa svahových deformací. List 02-32-25. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kycl, P. (2009c): Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-03. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kycl, P. (2009d): Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-04. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kycl, P. (2009e): Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-07. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kycl, P. (2009f): Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-08. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kycl, P. (2009g): Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-09. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kycl, P. (2009h): Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-14. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kycl, P. (2009i): Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-11. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Kycl, P. (2010a): Vývoj a rizikovost svahových deformací v údolí Jizery východně od Semil. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 101-104. ISSN 0514-8057

Kycl, P. (2012): Význam a historie mapování sesuvů na Semilsku státní geologickou službou. In Řídkošil T: Sborník Muzea Českého ráje. Acta Musei Turnoviensis, svazek 5. s. 79-84. – Muzeum Českého Ráje. Turnov. ISBN 978-80-87416-04-4

Kycl, P. (2012a): Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-17. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Kycl, P. (2012b): Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-18. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Kycl, P. (2012c): Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-19. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Kycl, P. (2012d): Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-20. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Kycl, P. (2012e): Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-22. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Kycl, P. (2012f): Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-23. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Kycl, P. (2012g): Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-14-02. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Kycl, P. - Hrazdíra, P. - Zelenka, P. - Metelka, V. - Moravcová, O. (2008): Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník – oblast Džbán . Závěrečná zpráva, 20 s. MS Praha

Kycl, P. - Kořen, V. (2008): Planeta věda. 14. května 2008. Česká televize ČT2 a ČT24

Kycl, P. - Metelka, V. - Grygar, R. (2006c): Geologická rizika v oblasti Miramar, Puntarenas, Kostarika. In Ivo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (Eds.): Svahové deformace a pseudokras 2006. Sborník referátů a prezentací z konference, s. elektronický zdroj. – Česká geologická služba a ÚSMH AV ČR. Brno

Kycl, P. - Rapprich, V. - Mlčoch, B. - Valečka, J. - Zelenka, P. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Šimůnek, Z. (2009): Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí. Závěrečná zpráva, 22 s. MS Archíb ČGS

Kycl, P. - Svojtková, I. - Cepeda, J. M. - Hradecký, P. - Mixa, P. - Žáček, V. - Šebesta, J. (2010): Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce. Praha. Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1; Česká rozvojová agentura, Nerudova 3, Praha 1; Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10; Norwegian Geotechnical Institute, Ullevål Stadion, N-0806 Oslo, Norway

Kycl, P. - Svojtková, I. - Hradecký, P. - Mixa, P. - Šebesta, J. - Hroch, T. - Buriánek, D. (2010a): Transfer of know-how to secure efficient exploitation of results of geological studies aimed at prediction of natural geohazards (undertaken within the projects of foreign development co-operation) by governmental organisations of a beneficiary. ČGS Praha

Kycl, P. - Svítil, R. - Neubertová, H. (2011): Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/projekt639600

Kycl, P. - Valečka, J. (2006): Litologie basálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 158-160. ISSN 0514-8057

Kycl, P. - Valečka, J. - Rapprich, V. - Mlčoch, B. - Zelenka, P. - Cajz, V. (2009): Geologická mapa dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kycl, P. - Valečka, J. - Zvelebil, J. (2006): Úštěk, Ústecký kraj: Ulice Údolní - rekognoskace a zhodnoení rizika zřícení pískovcových bloků. MS OG MŹP ČR, MÚ Úštěk, archiv ČGS

Kycl, P. - Vorel, T. - Žáček, V. - Huapaya, S. (2010): Geologická mapa 1:50 000, list Miramar, Kostarika. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kycl, P. - Vorel, T. - Žáček, V. - Huapaya, S. (2010): Mapa geológico de la hoja Miramar, Costa Rica 1:50 000. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kycl, P. - Šebesta, J. (2010): Mapa exodynamických jevů 1:25 000, list 03-413 Semily. Základní geologická mapa. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Metelka, V. - Huapaya, S. - Vorel, T. - Mixa, P. (2008): Estudio de los deslizamientos y evaluación de propensión de laderas de la hoja Jabonal 1: 25000, Costa Rica. In Colegio de geólogos, Costa Rica: In Colegio de geólogos, Direccion de geologia y minas, San José, Costa Rica: Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica, s. 107. – Colegio de geólogos, Costa Rica. San José

Kycl, P. - Žáček, V. - Metelka, V. - Mixa, P. - Grygar, R. - Vorel, T. - Ševčík, J. (2006a): GEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V OKOLÍ MĚSTA MIRAMAR, MONTES DE ORO, KOSTARIKA. Zpráva ze zahraniční expedice, 100 s. MS MŽP

Kycl, P. - Žáček, V. - Metelka, V. - Vorel, T. - Mixa, P. - Ševčík, J. - Grygar, R. - Huapaya R., S. (2006b): ESTUDIO GEOLÓGICO DE RIESGOS NATURALES ALREDEDOR DE LA CIUDAD MIRAMAR, MONTES DE ORO, COSTARICA. Zpráva ze zahraniční expedice, 100 s. MS DGM San Jose, Costarica

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. (2010a): El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II – SE Angostura. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, MINAET San José. Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. (2010b): El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II – NO Jabonal. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, MINAET San José. Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. (2010c): El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II – NE La Paz. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, MINAET San José. Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. (2010d): El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-IV – NE. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, MINAET San José. Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. - Metelka, V. - Hrazdíra, P. - Hradecký, P. - Ševčík, J. - Huapaya, S. (2007): REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ VÝZKUM PRO DEFINICI A PREDIKCI PŘÍRODNÍCH NEBEZPEČÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI STŘEDNÍ AMERIKY - Oblast Macacona, Costa Rica. Zpráva ze zahraniční expedice, 50 s. MS Klárov

Kycl, P. – Hajn, P. – Fiferna, P. – Rapprich, V. (2014): Jak sesuvy a skalní řícení ovlivňují životy lidí. Česká geologická služba

Kycl, P. – Rapprich, V. – Radoň, M. (2012): Geologická stavba území sesuvu Vaňov. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 82-86. ISSN 0514-8057

Kycl, P. – Rapprich, V. – Verner, K. – Novotný, J. – Hroch, T. – Mišurec, J. – Eshetu, H. – Tadesse Haile, E. – Alemayehu, L. – Goslar, T. (2017): Tectonic control of complex slope failures in the Ameka River Valley (Lower Gibe Area, central Ethiopia): Implications for landslide formation. – Geomorphology, ISSN 0169-555X

Lojka, R. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Kycl, P. - Mrnková, J. - Petáková, Z. - Rapprich, V. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Waldhausrová, J. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě 11-424, list Dolní Bělá. 94 s. MS Česká geologická služba

Lojka, R. - Hroch, T. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Tasáryová, Z. - Sidorinová, T. - Drábková, J. - Ďuriš, M. - Hrazdíra, P. - Šimůnek, Z. - Lukeš, P. - Kycl, P. - Petáková, Z. - Stárková, M. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12–313 Kaznějov. 123 s. MS ČGS-Praha

Malík, J. - Břízová, E. - Franěk, J. - Kycl, P. - Štor, T. - Verner, K. - Vodrážka, R. - Rapprich, V. (2010): Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí. Závěrečná zpráva, 17 s. MS archiv ČGS, archiv MŽP

Malík, J. - Prouza, V. - Kycl, P. (2010): Odlišný rozpad inženýrskogeologických typů hornin litologického komplexu suchovršických vrstev. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 112-114. ISSN 0514-8057

Metelka, V. - Kycl, P. (2009): Mapa přírodního ohrožení - list Chapernal (Kostarika). neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Metelka, V. - Kycl, P. (2009): Mapa přírodního ohrožení – list Juntas (Kostarika). neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Metelka, V. - Kycl, P. (2009): Mapa přírodního ohrožení – list Miramar (Kostarika). neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Metelka, V. – Kycl, P. (2012a): Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-123 Hřivice. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Metelka, V. – Kycl, P. (2012b): Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-124 Panenský Týnec. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Metelka, V. – Kycl, P. (2012c): Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-141 Řevničov. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Metelka, V. – Kycl, P. (2012d): Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-142 Stochov. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Mlčoch, B. – Rapprich, V. – Šebesta, J. – Verner, K. – Skácelová, Z. – Knésl, I. – Hrazdíra, P. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Janderková, J. – Kycl, P. – Martínek, K. – Godány, J. – Kramolišová, P. – Breiter, K. – Břízová, E. – Hošek, J. – Havlíček, P. – Buriánek, D. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Bochov 11-241. 150 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Moravcová, O. - Kycl, P. - Metelka, V. - Kašperáková, D. - Petrová, V. - Škuta, S. - Čoupek, P. - Fifernová, M. (2008): Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008. Závěrečná zpráva, 87 s. MS MŽP ČR

Moravcová, O. - Kycl, P. - Šikula, J. - Metelka, V. - Škuta, S. - Kašperáková, D. - Petrová, V. - Fifernová, M. - Aichler, J. - Martínek, K. - Binko, R. (2007): Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007. Závěrečná zpráva, 59 s. MS MŽP, ČGS (UI)

Moravcová, O. - Svítil, R. - Šikula, J. - Kycl, P. - Kašperáková, D. - Neubertová, H. (2009): Webové stránky Portálu geohazardů - 'Nestabilita svahů'. Dostupné z URL http://www.geology.cz/nestabilitaterenu

Moravcová, O. - Čoupek, P. - Fifernová, M. - Kašperáková, D. - Krejčí, Z. - Kycl, P. - Metelka, V. - Petrová, V. - Šikula, J. - Škuta, S. 5. - Zemková, M. (2009): Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS. In Ivo Baroň, Jan Klimeš: Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně, s. _. – Občanské sdružení 'Svahovky', ČGS, ÚSMH AVČR. Vsetín. ISBN _

Novotný, R. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Konečný, F. – Kycl, P. – Malík, J. – Švagera, O. (2016): Zhodnocení aktivity svahových pohybů na severovýchodním svahu Pavlovských vrchů a návrh efektivních opatření k eliminaci akutního ohrožení v okolí Dolních Věstonic. Závěrečná zpráva, 48 s. MS Praha

Novák, Z. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Přichystal, A. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Žáček, V. - Alvarez, A. (2004): Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Somoto, Nikaragua. 89 s

Novák, Z. - Kycl, P. - Mašek, D. - Nováková, D. - Opletal, M. - Šebesta, J. - Vít, J. - Žáček, V. - Alvarez, A. - Babůrek, J. (2003): Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua. 83 s

Nývlt, D. - Kycl, P. - Valigurský, L. (2002): Stabilita svahů vodních nádrží Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané - rekognoskace.

Prouza, V. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dvořák, I. - Drábková, J. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Kondrová, L. - Krupička, J. - Kycl, P. - Malec, J. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Žáčková, E. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily. 185 s. MS Archiv ČGS Praha

Radoň, M. - Žáček, V. - Rapprich, V. - Kycl, P. (2011): Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice - Trmice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 177-183. ISSN 0514-8057

Rambousek, P. – Rýda, K. – Kycl, P. – Rapprich, V. – Buda, J. – Godány, J. (2016a): Využitelnost ložiska stavebního kamene Luhov-Brniště-Tlustec s DP Luhov ve vazbě na stávající platnou Regionální surovinovou politiku Libereckého kraje. 13 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Rapprich, V. - Cajz, V. - Kycl, P. - Suchý, J. - Radoň, M. (2010b): Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 39-42. ISSN 0514-8057

Rapprich, V. - Habtamu, E. - Kycl, P. - Hroch, T. - Verner, K. - Malík, J. - Kopačková V. - Mišurec, J. - Hejtmánková, P. - Leta, A. - Málek, J. - Šíma, J. - Hampson, C. - Yewubinesh, B. - Tsigehana, T. - Ermias, F. - Legesa, F. - Habtamu, B. - Ezra, T. - Tutan, N. - Alula, D. - Pécskay, Z. - Freymuth, H. (2014): Geological hazards and Engineering geology maps of Dila NB 37-6: Explanatory notes. 140 s. MS ČGS - knihovna

Rapprich, V. - Yekoye, B. - Debebe, N. - Kycl, P. - Hroch, T. - Verner, K. - Kopačková V. - Mišurec, J. - Čížek, D. - Hejtmánková, P. - Leta, A. - Málek, J. - Šíma, J. - Hampson, C. - Yewubinesh, B. - Tsigehana, T. - Ezra, T. - Legesa, F. - Habtamu, B. - Pécskay, Z. (2014): Geological hazards and Engineering geology maps of Hosaina NB 37-2: Explanatory notes. 147 s. MS ČGS - knihovna

Rapprich, V. – Kycl, P. – Svítil, R. – Karbušická, S. (2013): Webové stránky 'Zlepšení výuky aplikované geologie na Addis Ababa University'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/projekt681900

Schovánek, P. - Adamová, M. - Batík, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Fediuk, F. - Godány, J. - Gürtlerová, P. - Hanžl, P. - Klomínský, J. - Kříbek, B. - Kycl, P. - Lhotský, P. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Pálenský, P. - Rambousek, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Štěpánek, P. (2003): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000. 28 s

Stárková, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Břízová, E. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kycl, P. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mencl, V. - Mikuláš, R. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Šebesta, J. - Tasáryová, Z. - Zajíc, J. (2011): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431. 232 s. MS Praha

Stárková, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kycl, P. - Krupička, J. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Šebesta, J. - Tasáryová, Z. - Zajíc, J. (2011b): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou. Závěrečná zpráva, 190 s. MS archív ČGS, MŽP

Stárková, M. – Adamová, M. – Burda, J. – Břízová, E. – Čáp, P. – Drábková, J. – Grygar, R. – Dvořák, I. – Holásek, O. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kycl, P. – Krumlová, H. – Mencl, V. – Mikuláš, R. – Pécskay, Z. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Šebesta, J. – Tasáryová, Z. – Řídkošil, T. – Zajíc, J. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou. Geologické mapy České republiky 1: 25 000. 130 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-837-0

Stárková, M. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kycl, P. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mencl, V. – Mikuláš, R. – Pécskay, Z. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Tasáryová, Z. – Zajíc, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou. Neuveden. 144 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-850-2

Svítil, R. – Havlín, A. – Šedinová, E. – Kycl, P. (2015): Webové stránky projektu 'Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/gruzie-spoluprace

Svítil, R. – Rapprich, V. – Kycl, P. – Karbušická, S. – Čížek, D. (2012): Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie – mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/projekt681700

Tomanová Petrová, P. - Adamová, M. - Bubík, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Hubatka, F. - Kycl, P. - Novák, Z. - Havlín Nováková, D. - Šikula, J. - Břízová, E. (2009b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín. neuveden. 56 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-683-6

Tomas, R. - Moravcová, O. - Kadlecová, R. - Krejčí, Z. - Šimková, M. - Fifernová, M. - Kycl, P. - Šikula, J. - Barnet, I. (2007): Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP. Závěrečná zpráva, 37 s. MS OG MŽP, Archiv ČGS

Tomas, R. - Moravcová, O. - Kycl, P. - Fifernová, M. - Šimková, M. (2007): Metodika tvorby informační služby Inženýrskogeologické rajonování webové reportingové aplikace Georeporty. Neuveden. http://www.geology.cz/georeporty; http://www.geologickasluzba.cz/SgsPortal/GeoHazardy.aspx?S_GeohazTopic=ig&S_GeohazName=In%c5%been%c3%bdrskogeologick%c3%a9%20raj%c3%b3ny

Valečka, J. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Zelenka, P. (2003): Nebezpečí svahových pohybů v jv.části Českého Středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B-Geologie,Geologická mapa. Neuveden. 36 s. – Neuveden. Neuveden

Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. – Zelenka, P. (2012a): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-123 Hřivice. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. – Zelenka, P. (2012b): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-124 Panenský Týnec. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Zelenka, P. – Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. (2012c): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-141 Řevničov. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Zelenka, P. – Valečka, J. – Lojka, R. – Kycl, P. (2012d): Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-142 Stochov. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR – Odbor OOHPP. Praha

Zvelebil, J. - Kycl, P. (2006): Srbská Kamenice: posouzení rizika vzniku skalních řícení na lokalitách čp. 35, 159 a 209. MS OG MŽP, OÚ S. Kamenice, archiv ČGS

Šebesta, J. - Burda, J. - Cajz, V. - Hroch, Z. - Hrubeš, M. - Janušková, M. - Kadlec, J. - Knoppová, E. - Kycl, P. - Nývlt, D. - Moravcová, O. - Novotný, Z. - Rybář, J. - Rudolský, J. - Schleiden, E. - Schulmannová, B. - Stemberk, J. - Suchý, J. - Šarič, R. - Valečka, J. - Valigurský, L. - Vršťala, K. - Zvelebil, J. (2000): Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín. Výzkumná zpráva, 163 s

Šebesta, J. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kycl, P. - Rapprich, V. (2011d): Mapa exodynamických jevů, list 03-431, Lomnice nad Popelkou. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Šikula, J. - Petrová, A. - Čurda, J. - Kycl, P. - Krupička, J. - Malík, J. - Mrázová, Š. (2011): Vyhodnocení povodní v srpnu 2010 - Vyhodnocení svahových nestabilit v oblasti Libereckého a Ústeckého kraje. 21.4.2011. KÚ Liberec

Šikula, J. - Čurda, J. - Krejčí, V. - Kycl, P. - Dvořák, I. - Krupička, J. - Žáčková, E. - Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Malík, J. - Novotný, R. - Štědrá, V. - Havlín, A. - Lojka, R. - Hroch, T. - Konečný, F. (2013): Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit. Závěrečná zpráva, 344 s. MS MS ČHMÚ; MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Baldík, V. – Havlín, A. – Novotný, R. – Krupička, J. – Malík, J. – Kycl, P. (2013): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy. Závěrečná zpráva, 189 s. MS MS VÚV T.G.Masaryka,v.v.i; MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Kycl, P. (2014): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy (UNESCO - historické jádra města Český Krumlov, NKP - zámek Lysice). Závěrečná zpráva, 32 s. MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Kycl, P. – Krejčí, V. – Havlín, A. (2015): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohroženými přírodními a antropogenními vlivy-identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy. Závěrečná zpráva, 10 s. MS Archiv ČGS Praha

Šikula, J. – Kycl, P. (2015): Dopady povodní-sesuvy půdy. In Jan Daňhelka, Jan Kubát, Petr Šercl, Radek Čekal: Povodně v České republice v červnu 2013, s. 66. – Český hydrometeorologický ústav. Praha. ISBN 978-80-87577-41-7

Švábenická, L. – Kycl, P. – Rapprich, V. (2016): Stratigraficky nejmladší vápnité nanofosilie v sedimentech české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 19-25. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.06

Žáček, V. - Kycl, P. - Hradecký, P. - Ševčík, J. - Metelka, V. - Baroň, I. - Pécskay, Z. (2008a): “Gran Cañón de Somoto, Nicaragua”- Fenómeno geológico de potencial turístico. In Colegio de geólogos, Direccion de geologia y minas, San José, Costa Rica: Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica, s. 201. – neuveden. San José

Žáček, V. - Kycl, P. - Huapaya, S. - Pécskay, Z. - Vorel, T. - Mixa, P. - Grygar, R. - Metelka, V. - Hradecký, P. - Ševčík, J. (2008b): Resultados preliminares del levantamiento geológico de la hoja Miramar, escala 1:50 000. Cooperación geológica Costa Rica - República Checa. In Colegio de geólogos, Direccion de geologia y minas, San José, Costa Rica: Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica, s. 202. – neuveden. San José

Žáček, V. - Rapprich, V. - Aman, Y. - Berhanu, B. - Čížek, D. - Dereje, K. - Erban, V. - Ezra, T. - Legesa, F. - Habtamu, M. - Hroch, T. - Kopačková V. - Kycl, P. - Mišurec, J. - Orgoň, A. - Pécskay, Z. - Šíma, J. - Tarekegu, D. - Verner, K. (2014a): Explanation Booklet of the set of Geoscience maps of Ethiopia at scale 1: 50 00, Subsheet 0738-D3 Shashemene: Geological map, Hydrogeological map, Geohazards map. Neuveden. 52 s. – Czech Geological Survey, Prague, AQUATEST a.s., Prague, Geological Survey of Ethiopia, Addis Ababa. Praha. ISBN 978-80-7075-857-1

Žáček, V. - Vorel, T. - Kycl, P. (2006e): Mapa geológico 1:50 000 de la hoja Miramar, cuadrante NO (Costa Rica) - Geologická mapa 1:50 000 listu Miramar, sz. kvadrant (Kostarika).

Žáček, V. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2009a): Mapa Geológico de la Hoja Miramar, Costa Rica 1:50 000. 24.4. 2009. Ministerio del Ambiente y Energia, etc (MINAET), San José, Costa Rica

Žáček, V. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2010a): Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-II Miramar, República de Costa Rica. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-743-7

Žáček, V. - Čech, S. - Dudíková Schulmannová, B. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2010c): Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-IV Juntas, República de Costa Rica. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-745-1

Žáček, V. - Čech, S. - Dudíková Schulmannová, B. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huypaya, S. (2009g): Geologická mapa 1:50 000, list Juntas, Kostarika. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Čech, S. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Dudíková Schulmannová, B. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2009f): Geologická mapa 1:50 000, list Chapernal, Kostarika. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Čech, S. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Dudíková Schulmannová, B. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2010b): Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-III Chapernal, República de Costa Rica. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-744-4

Žáček, V. – Hradecký, P. – Kycl, P. (2016f): The Somoto Grand Canyon (Nicaragua) a volcanic geoheritage one decade after discovery: from field geological mapping to the creation of a geopark (poster). 35th International Geological Congress, 29.8. - 2.9. 2016. Cape Town, South Africa

Žáček, V. – Hradecký, P. – Kycl, P. (2016g): Somoto Grand Canyon (Nicaragua) a volcanic geoheritage one decade after the discovery. In American Geosciences Institute: 35th International Geological Congres Abstracts, s. Paper n. 723. – AGI, American Geosciences Institute. Cape Town

Žáček, V. – Vorel, T. – Kycl, P. – Huapaya, S. – Mixa, P. – Grygar, R. – Havlíček, P. – Čech, S. – Hrazdíra, P. – Metelka, V. – Ševčík, J. – Pécskay, Z. (2012f): Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica. – Revista Geológica de América Central 47, podzim, 7-54. ISSN 0256-7024

© Petr Kycl, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top