Ing. Petr Hrazdíra
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089560
fax: +420257531376
petr.hrazdira@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adamová, M. - Drábková, J. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Lojka, R. - Mašek, D. - Mlčoch, B. - Opluštil, S. - Stárková, M. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Vorel, T. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 12-143 Rakovník. 85 s

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Mentlík, P. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Šrámek, J. - Žáček, V. - Verner, K. - Lysenko, V. - Žák, J. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní. 75 s. MS Česká geologická služba

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Nývlt, D. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Verner, K. - Žák, J. - Bufková, I. - Manová, M. - Mentlík, P. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-442 Železná Ruda. 64 s. MS Ministerstvo životního prostředí, ČGS

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Šrámek, J. - Havlíček, P. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Dudíková Schulmannová, B. - Sidorinová, T. - Skácelová, D. - Táborský, Z. - Verner, K. - Žáček, V. - Žák, J. - Bufková, I. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 5 s. – Ministerstvo životního prostředí, Praha. ČGS Praha

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Hrazdíra, P. - Petáková, Z. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 21-442, list Železná Ruda. 64 s

Babůrek, J. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Petáková, Z. (2006): Posudek k návrhu územního plánu velkého územního celku okresu Klatovy. 7 s. MS Správa oblastních geologů ČGS Praha

Babůrek, J. - Knésl, I. - Hrazdíra, P. - Godány, J. - Petáková, Z. (2008): Odborný posudek ČGS z hlediska geologie k žádosti Česko-bavorského parku, české části , o zařazení do Sítě národních parků na základě směrnice MŽP č. 6/2007. 4 s. MS Ministerstvo životního prostředí, ČGS

Baroň, I. - Baldík, V. - Novotný, R. - Buriánek, D. - Hradecký, P. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. (2009): San Juan De Río Coco. Estudio geológico y geomorfológico del área, después de los eventos sísmicos en Marzo 2009 . Závěrečná zpráva, 23 s. MS INETER Managua, Nikaragua, ČGS Praha

Burda, J. - Hrazdíra, P. (2006a): Hydrogeologická mapa Sokolovské pánve, 1:25.000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Česká geologická služba

Burda, J. - Hrazdíra, P. (2006b): Dokumentace významných hydrogeologických a vodohospodářských objektů v Sokolovské pánvi a přilehlém území s lokalizací, hydrogeologickým popisem a fotodokumentací objektů. Závěrečná zpráva, 50 s. MS Archiv ČGS, MŽP, ČGS-Geofond

Drábková, J. - Fürych, V. - Hrazdíra, P. - Manová, M. - Mašek, J. - Nekovařík, Č. - Osterrothová, K. - Pašava, J. - Seifert, A. - Straka, J. - Šalanský, K. - Šimůnek, Z. - Vlčková, L. - Stárková, M. (2000): Vysvětlivky k základní geol. mapě ČR 1: 25 000, list Dobřany 21-222. Výzkumná zpráva, 88 s

Dušek, P. - Hrazdíra, P. - Klepáč, L. - Majer, V. - Manová, M. - Müller, V. - Plšková, M. - Rudolský, J. - Šalanský, K. - Tomášek, M. - Tyráček, J. (2002): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 12-11 Žatec. Edice ekologických map ČR. 45 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. - Skácelová, D. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Rambousek, P. (2010b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-413 Semily. Neuveden. 1 s. – Neuveden. Neuveden

Dvořák, I. – Babůrek, J. – Barnet, I. – Čížek, D. – Hrazdíra, P. – Müller, P. – Krupička, J. – Petáková, Z. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Trubačová, A. (2012c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 21-423 Stará Lhota. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Buda, J. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. – Trubačová, A. (2016): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 22-121 Mirošov. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013a): Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-221 Stráž nad Ohří. 21 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013b): Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-222 Kadaň. 21 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013c): Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-223 Kyselka. 21 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013d): Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-224 Nepomyšl. 21 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013e): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-221 Stráž nad Ohří. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013f): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-222 Kadaň. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013g): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-223 Kyselka. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Dvořák, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Krupička, J. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. (2013h): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-224 Nepomyšl. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Godány, J. - Hrazdíra, P. (2004): Souhrnná závěrečná zpráva k projektu VaV?1D/8/17/II/04-Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin, MŽP ČR Praha, 2004. 10 s

Godány, J. - Hrazdíra, P. (2005): Roční etapová zpráva za rok 2005 na projektu MŽP VaV 1D/8/17/II/04 - Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin. 65 s

Godány, J. - Hrazdíra, P. - Rambousek, P. (2006): Seznámení s projektem MŽP: Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin. Chodov

Godány, J. - Rambousek, P. - Hrazdíra, P. (2005): Projekt VaV Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin. In -: Sborník mezinárodního workshopu Budoucnost 2005, s. 41-45. – KÚ Karlovy Vary. Karlovy Vary

Godány, J. – Bohdálek, P. – Hrazdíra, P. – Lojka, R. (2017a): Posouzení žádosti o stanovení průzkumného území Mšené-lázně pro zvláštní zásah do zemské kůry a pro vyhledávání a průzkum mineralizovaných vod. 23 s. MS OVSS MŽP Chonutov

Godány, J. – Bohdálek, P. – Hrazdíra, P. – Lojka, R. (2017a): Posouzení žádosti o stanovení průzkumného území Peruc pro zvláštní zásah do zemské kůry a pro vyhledávání a průzkum mineralizovaných vod. 24 s. MS OVSS MŽP Chomutov

Godány, J. – Bohdálek, P. – Hrazdíra, P. – Lojka, R. (2017a): Stanovisko ke stanovení průzkumného území Slaný 1 a Slaný 2 podle § 4 odst. 2, 8 zákona č. 62/1988 Sb. pro zvláštní zásah do zemské kůry (průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry) a pro průzkum mineralizovaných vod, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty. 31 s. MS MŽP, OVSS Praha

Godány, J. – Hrazdíra, P. (2015a): Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Počaply u Terezína I“ na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí . 13 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Hrazdíra, P. (2016a): Pokračování hornické činnosti v severovýchodní části dobývacího prostoru Dobřín, vyjádření k Dokumentaci EIA podle novely zákona č. 100/2001 Sb. 8 s. MS Archiv SOG ČGS

Godány, J. – Hrazdíra, P. (2016a): Posudek o vlivech záměru 'Stanovení DP Počaply u Terezína I' na životní prostředí. 10 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Hrazdíra, P. (2017a): Expertní vyjádření k Dokumentaci EIA „Stanovení dobývacího prostoru a hornická činnost na výhradním ložisku štěrkopísků Žerotín-Liboš. 13 s. MS MŽP

Godány, J. – Hrazdíra, P. (2017a): Odborné vyjádření ČGS k oznámení záměru EIA „Plán otvírky, přípravy a dobývání – lom Poříčí 2030“. 10 s. MS MŽP

Godány, J. – Hrazdíra, P. (2017a): Stanovisko ČGS k zahájení zjišťovacího řízení pro posouzení vlivu záměru „Pokračování hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina 2019–2035“. 6 s. MS MŽP

Godány, J. – Hrazdíra, P. (2018a): Vyjádření k přepracované dokumentaci EIA „Stanovení DP Žerotín a hornická činnost na výhradním ložisku štěrkopísků Žerotín-Liboš“. 5 s. MS MŽP ČR

Godány, J. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. (2016a): Stanovisko k oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru Plán otvírky, přípravy a dobývání „Rozšíření těžby na doplňkové lokalitě Medard“. 9 s. MS Archiv SOG ČGS, MŽP odbor geologie

Godány, J. – Hrazdíra, P. – Krupička, J. – Lojka, R. (2011): Stanovisko ČGS k Návrhu a Odůvodnění územního plánu Očihov. 3 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Hrazdíra, P. – Ďuriš, M. – Krupička, J. (2008): Odborné vyjádření k „Projektu I. etapy rekultivace skládky TKO Květná – terénní úpravy povrchu skládky a její odplynění“. 5 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. – Lojka, R. – Krupička, J. – Hrazdíra, P. (2011): Stanovisko ČGS k návrhu zadání ÚP Vroutek. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Lojka, R. – Krupička, J. – Hrazdíra, P. (2011): Územní plán města Kryry – upřesnění podkladů. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Malík, J. – Hrazdíra, P. (2018a): Projednání dokumentace záměru 'Pokračování hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina 2019-2035' v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 8 s. MS MŽP ČR

Godány, J. – Mašek, D. – Hrazdíra, P. (2012): Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru „Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D5278200)“ zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3. 11 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Skarková, H. – Steinová, M. – Rapprich, V. – Prouza, V. – Valečka, J. – Mlčoch, B. – Čech, S. – Budil, P. – Zelenka, P. – Šimůnek, Z. – Holásek, O. – Mrázová, Š. – Hrazdíra, P. – Neubertová, H. – Svítil, R. (2009): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – sever“. Závěrečná zpráva, 120 s. MS Archiv ČGS

Horčička, L. - Godány, J. - Hrazdíra, P. - Zíma, J. (2004): Zhodnocení sur. potenciálu s promítnutím výsledků rebilance zbytkových zásob v platných dobývacích prostorech a CHLÚ na území sokol. pánve a dílčích pánví v karlovars. oblasti, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR. 113 s

Hradecký, P. - Adamová, M. - Bohdánek, P. - Elznic, A. - Godány, J. - Hrazdíra, P. - Kotková, J. - Manová, M. - Mlčoch, B. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Šebesta, J. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 11-222 Kadaň. Výzkumná zpráva, 66 s

Hradecký, P. - Baldík, V. - Baroň, I. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Novotný, R. - Ševčík, J. - Alvarez, A. - Obando, T. - Echaverry, M. (2008): Výzkum přírodních rizik v oblasti Santa Lucia-Boaco, Nikaragua. Zpráva ze zahraniční expedice, 68 s. MS INETER Managua, Ministerstvo životního prostředí, Česká geologická služba

Hradecký, P. - Baldík, V. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Fifernová, M. - Novotný, R. - Ševčík, J. - Echaverry, M. - Obando, T. (2009): Estudio geologico en el área de Jalapa, Nueva Segovia, Nicaragua. Závěrečná zpráva, 90 s. MS Archív INETER, Managua

Hradecký, P. - Baldík, V. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Novotný, R. - Fifernová, M. - Ševčík, J. - Echaverry, M. - Obando, T. (2009): Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Jalapa, Nueva Segovia, Nikaragua. Zpráva ze zahraniční expedice, 90 s. MS Archív Ministerstvo životního prostředí, Praha. Archív ČGS, Praha

Hradecký, P. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Baroň, I. - Hrazdíra, P. - Novotný, R. - Ševčík, J. - Echaverry, M. - Obando, T. - Fifernová, M. - Kunceová, E. (2008b): Mapa geologico y de riesgos naturales, Boaco, Nicaragua. neuveden. 109 s. – objednatel: Ministerstvo životního prostředí ČR. Managua, Nicaragua

Hradecký, P. - Mlčoch, B. - Šebesta, J. - Adamová, M. - Hrazdíra, P. - Godány, J. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Krupička, J. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 11-223 Kyselka. Základní geologická mapa. 99 s. – Česká geologická služba. Praha

Hradecký, P. - Mlčoch, B. - Šebesta, J. - Rapprich, V. - Adamová, M. - Godány, J. - Skácelová, Z. - Krupička, J. - Hrazdíra, P. (2002): Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 11-221 Stráž n/Ohří.

Hradecký, P. - Rapprich, V. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Adamová, M. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Godány, J. - Krupička, J. - Hrazdíra, P. - Mlčoch, B. - Stárková, M. (2007): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 list 11-224 Nepomyšl. 100 s. MS Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, Geofond ČR

Hradecký, P. – Lojka, R. – Mlčoch, B. – Šebesta, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Skácelová, Z. – Hrazdíra, P. – Žáček, V. – Vondrovic, L. – Kycl, P. – Godány, J. – Skácelová, D. – Buriánek, D. – Sidorinová, T. – Kunceová, E. – Smyčková, L. – Janderková, J. – Králová, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč. 161 s. MS Archiv ČGS Praha

Hradecký, P. – Rapprich, V. – Lojka, R. – Hrazdíra, P. – Mlčoch, B. – Janderková, J. – Šebesta, J. – Sidorinová, T. (2016): Geologie. In Jan Matějů, Petr Hradecký, Vladimír Melichar: Doupovské hory, s. 15-138. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-909-7

Hrazdíra, P. - Hradecký, P. (1999): Hydrogeologie území. Český geologický ústav

Hrazdíra, P. - Jinochová, J. - Majer, V. - Manová, M. - Müller, V. - Rudolský, J. - Šalanský, K. (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 22-11 Přeštice. Edice ekologických map ČR. 41 s. – Český geologický ústav. Praha

Hrazdíra, P. - Kinkor, V. (1999): Hydrogeologie území. Český geologický ústav

Hrazdíra, P. - Krásná, R. - Teissigová, Z. (1999): Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 11-41 Mariánské Lázně. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha

Hrazdíra, P. - Teissigová, Z. (2000): hydrogeologická mapa 11-23 Sokolov. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Hrazdíra, P. - Teissigová, Z. (2001): hydrogeologická mapa 02-24 Nový Bor. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Hrazdíra, P. - Teissigová, Z. (2001): hydrogeologická mapa 12-31 Plasy. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Hrazdíra, P. - Teissigová, Z. - Janušková, M. (1999): Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 11-44 Nýřany. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha

Hrazdíra, P. - Teissigová, Z. - Janušková, M. (1999): Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 12-14 Rakovník. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha

Hrazdíra, P. - Teissigová, Z. - Janušková, M. (2001): hydrogeologická mapa 11-42 Manětín. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Kycl, P. - Hrazdíra, P. - Zelenka, P. - Metelka, V. - Moravcová, O. (2008): Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník – oblast Džbán . Závěrečná zpráva, 20 s. MS Praha

Kycl, P. - Žáček, V. - Vorel, T. - Metelka, V. - Hrazdíra, P. - Hradecký, P. - Ševčík, J. - Huapaya, S. (2007): REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ VÝZKUM PRO DEFINICI A PREDIKCI PŘÍRODNÍCH NEBEZPEČÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI STŘEDNÍ AMERIKY - Oblast Macacona, Costa Rica. Zpráva ze zahraniční expedice, 50 s. MS Klárov

Kříbek, B. – Godány, J. – Poňavič, M. – Barnet, I. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. (2015a): Odborné vyjádření ČGS k dokumentaci záměru „Těžba a úprava kameniva z odvalu šachty č. 15“. 8 s. MS Archiv SOG ČGS, MěÚ Příbram, OÚ Brod u Příbrami

Ledvinková, V. - Adamová, M. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Chlupáč, I. - Král, J. - Lhotský, P. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Pošmourný, K. - Šalanský, K. - Vlčková, L. - Waldhausrová, J. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-212 Kamýk nad Vltavou. Neuveden. 45 s. – Česká geologická služba. Praha

Ledvinková, V. - Adamová, M. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Chlupáčová, M. - Kachlík, V. - Král, J. - Lešner, J. - Lhotský, P. - Manová, M. - Mašek, D. - Morávek, P. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Waldhausrová, J. (2007c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-443 Chotilsko. Neuveden. 65 s. – Česká geologická služba. Praha

Ledvinková, V. - Adamová, M. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Chlupáčová, M. - Král, J. - Lhotský, P. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Vlčková, L. - Waldhausrová, J. (2007e): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-221 Sedlčany. Neuveden. 49 s. – Česká geologická služba. Praha

Ledvinková, V. - Adamová, M. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Chlupáčová, M. - Král, J. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Pošmourný, K. - Šalanský, K. - Vlašimský, P. - Waldhausrová, J. (2007d): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-124 Rožmitál pod Třemšínem. Neuveden. 55 s. – Česká geologická služba. Praha

Ledvinková, V. - Adamová, M. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Král, J. - Kořán, V. - Mašek, J. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Pošmourný, K. - Šalanský, K. - Vlašimský, P. - Vlčková, L. (2007a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22 - 211 Příbram. Neuveden. 55 s. – Česká geologická služba. Praha

Lojka, R. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Kycl, P. - Mrnková, J. - Petáková, Z. - Rapprich, V. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Waldhausrová, J. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě 11-424, list Dolní Bělá. 94 s. MS Česká geologická služba

Lojka, R. - Hroch, T. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Tasáryová, Z. - Sidorinová, T. - Drábková, J. - Ďuriš, M. - Hrazdíra, P. - Šimůnek, Z. - Lukeš, P. - Kycl, P. - Petáková, Z. - Stárková, M. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12–313 Kaznějov. 123 s. MS ČGS-Praha

Mlčoch, B. - Adamová, M. - Břízová, E. - Godány, J. - Holub, F. V. - Hrazdíra, P. - Konopásek, J. - Kopačková V. - Krupička, J. - Rajchl, M. - Rapprich, V. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Vondrovic, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří. 99 s. MS Česká geologická služba

Mlčoch, B. – Rapprich, V. – Šebesta, J. – Verner, K. – Skácelová, Z. – Knésl, I. – Hrazdíra, P. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Janderková, J. – Kycl, P. – Martínek, K. – Godány, J. – Kramolišová, P. – Breiter, K. – Břízová, E. – Hošek, J. – Havlíček, P. – Buriánek, D. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Bochov 11-241. 150 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Müller, V. - Drábková, E. - Hrazdíra, P. - Jinochová, J. - Kinkor, V. - Manová, M. - Mašek, J. - Pačesová, E. - Šalanský, K. (1999): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 12-32 Zdice. Neuveden. 33 s. – Český geologický ústav. Praha

Müller, V. - Dušek, P. - Hrazdíra, P. - Jinochová, J. - Manová, M. - Pačesová, E. - Šalanský, K. - Toula, J. - Valín, F. (1999): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 12-14 Rakovník. Neuveden. 48 s. – Český geologický ústav. Praha

Müller, V. - Hrazdíra, P. - Jinochová, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Sáňka, V. - Seifert, A. - Straka, J. - Šalanský, K. - Urban, J. - Vejlupek, M. - Zajíc, J. (2000): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 11-44 Nýřany. Soubor geologických a ekologických účelových map. 71 s. – Český geologický ústav. Praha

Prouza, V. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dvořák, I. - Drábková, J. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Kondrová, L. - Krupička, J. - Kycl, P. - Malec, J. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Žáčková, E. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily. 185 s. MS Archiv ČGS Praha

Prouza, V. – Adamová, M. – Břízová, E. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Havlíček, P. – Hrazdíra, P. – Kondrová, L. – Krupička, J. – Malec, J. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2013c): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily. Neuveden. 128 s. – Česká geologická služba. Praha

Prouza, V. – Adamová, M. – Břízová, E. – Dvořák, I. – Drábková, J. – Havlíček, P. – Hrazdíra, P. – Kondrová, L. – Krupička, J. – Malec, J. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily. Geologické mapy České republiky 1:25 000. 130 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Prouza, V. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Krupička, J. – Pecina, V. – Paleček, M. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Schovánek, P. – Skácelová, Z. – Stárková, M. – Šimůnek, Z. – Vrána, S. – Žáčková, E. – Jandová, L. – Karenová, J. – Riedlová, E. – Toužimský, M. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě CR 1:25 000, 03-414 Vrchlabí. 206 s. MS Archiv ČGS Praha

Rojík, P. - Horčička, L. - Godány, J. - Hrazdíra, P. - Kříbek, B. - Pašava, J. (2005): Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04. 70 s

Seifert, A. – Breiter, K. – Břízová, E. – Drábková, J. – Godány, J. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Lojka, R. – Malík, J. – Rapprich, V. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Smyčková, L. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Trubač, J. – Verner, K. – Pálenský, P. – Fediuk, F. (2013): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Jesenice 12-133. 183 s. MS Archiv ČGS Praha

Skácelová, D. – Barnet, I. – Godány, J. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Sedláček, J. Mgr. – Smyčková, L. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 11-242 Valeč. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Skácelová, D. – Barnet, I. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Dušek, K. – Sedláček, J. Mgr. – Vorel, T. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 12-323 Podmokly. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Skácelová, D. – Barnet, I. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Zítová, E. – Žáček, V. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, mapa geofaktorů životního prostředí, list 11-244 Žlutice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Skácelová, D. – Barnet, I. – Janderková, J. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. – Sedláček, J. Mgr. – Seifert, A. – Smyčková, L. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 12-133 Jesenice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Mašek, J. - Mrnková, J. - Pašava, J. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. (2003): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1: 25 000, list 11-444 Nýřany. 86 s. MS Archív ČGS Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mašek, D. - Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. - Holásek, O. - Zelenka, P. (2006b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – ČGS. Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Mašek, D. - Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. - Holásek, O. - Zelenka, P. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144. 1 s. MS Archiv ČGS Praha

Stárková, M. - Waldhausrová, J. - Hrazdíra, P. - Mrnková, J. - Šimůnek, Z. - Drábková, J. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Žáčková, E. - Zajíc, J. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Všeruby 11-442. 106 s. MS MS Archiv ČGS

Stárková, M. – Vorel, T. – Holásek, O. – Adamová, M. – Drábková, J. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Kočandrle, J. – Lojka, R. – Mašek, D. – Mlčoch, B. – Opluštil, S. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-143 Rakovník. Geologická mapa ČR 1: 25 000. 86 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. – Vorel, T. – Zelenka, P. – Holásek, O. – Adamová, M. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Mašek, D. – Drábková, J. – Šimůnek, Z. – Krupička, J. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-144 Lány. Geologická mapa 1:25 000, 12-321. 72 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. – Čáp, P. – Drábková, J. – Halodová, P. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Krupička, J. – Poňavič, M. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Vorel, T. – Trubačová, A. (2018): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-233 Unhošť. neuveden. 140 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. – Čáp, P. – Drábková, J. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Halodová, P. – Krupička, J. – Poňavič, M. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Vorel, T. – Trubačová, A. (2016): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Unhošť 12-233. 197 s. MS archív ČGS, MŽP

Trubačová, A. – Barnet, I. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. – Stárková, M. – Štor, T. – Kramolišová, P. – Hejtmánková, P. – Petyniak, O. – Kunceová, E. (2016a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 12-233 Unhošť. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Trubačová, A. – Dvořák, I. – Buda, J. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. (2016): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 22-122 Bohutín. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krmíček, L. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Müller, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stárková, M. (2009b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Panoší Újezd 12-321. 100 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. - Adamová, M. - Čáp, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Hroch, T. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stárková, M. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Hudlice 12-322. 112 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. – Dušek, K. – Havlín Nováková, D. – Holásek, O. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Mašek, D. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Stárková, M. – Trubačová, A. (2014b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Podmokly 12-323. 163 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. – Dušek, K. – Havlín Nováková, D. – Holásek, O. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Mašek, D. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Stárková, M. – Trubačová, A. (2018): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-323 Podmokly. neuveden. 126 s. – Česká geologická služba. Praha

Vorel, T. – Stárková, M. – Hradecký, P. – Holásek, O. – Adamová, M. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Klečák, J. – Krmíček, L. – Krupička, J. – Lysenko, V. – Mašek, D. – Müller, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd. Geologické mapy ČR 1:25 000. 106 s. – Česká geologická služba. Praha

Vorel, T. – Stárková, M. – Hradecký, P. – Čáp, P. – Holásek, O. – Hroch, T. – Adamová, M. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Klečák, J. – Krupička, J. – Lysenko, V. – Mašek, D. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice. Geologické mapy ČR 1:25 000. 86 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. – Břízová, E. – Drábková, J. – Havlíček, P. – Hošek, J. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Lojka, R. – Malík, J. – Martínek, K. – Rapprich, V. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Verner, K. (2015h): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 11-244 Žlutice. 120 s. MS Česká geologická služba

Žáček, V. – Vorel, T. – Kycl, P. – Huapaya, S. – Mixa, P. – Grygar, R. – Havlíček, P. – Čech, S. – Hrazdíra, P. – Metelka, V. – Ševčík, J. – Pécskay, Z. (2012f): Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica. – Revista Geológica de América Central 47, podzim, 7-54. ISSN 0256-7024

© Petr Hrazdira, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top